Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Statistica

Combaterea infractiunilor impotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene

finante+ Font mai mare | - Font mai micCombaterea infractiunilor impotriva intereselor financiare

ale Comunitatilor EuropeneEfectuarea urmaririi penale in cauzele avand ca obiect infractiuni impotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene, prevazute in Legea nr. 78/2000 se desfasoara, la nivelul structurii centrale a Directiei Nationale Anticoruptie de Serviciul de combatere a infractiunilor de coruptie impotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene din cadrul Sectiei de combatere a coruptiei.

In cadrul serviciului isi desfasoara activitatea, in mod efectiv, 3 procurori, 5 ofiteri de politie judiciara, 3 grefieri si 2 specialisti, desemnati de catre procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, precum si procurorul sef serviciu, numit prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii.

Anchetele penale efectuate in legatura cu modul de obtinere si utilizare a resurselor financiare alocate Romaniei de catre Comisia Europeana s-au desfasurat cu intensificarea activitatilor vizand luarea masurilor legale de recuperare a prejudiciilor cauzate bugetului general al Comunitatilor Europene, astfel incat in toate cele 5 cauze finalizate de acest serviciu prin trimitere in judecata au fost luate masurile asiguratorii prevazute de art. 163 si urmatoarele din Codul de procedura penala.

Periodic, au fost realizate analize si informari ale activitatii serviciului, care s-au transmis celorlalte institutii implicate in protectia intereselor financiare ale Comunitatilor Europene, precum Departamentul pentru Lupta Antifrauda din cadrul Guvernului Romaniei si Oficiul European de Lupta Antifrauda al Comisiei Europene.

In luna septembrie 2007, Serviciul de combatere a infractiunilor de coruptie impotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene impreuna cu Public Management Institute din Finlanda a organizat, in cadrul Proiectului de Twinning RO 04/IB/JH/02, finantat de catre Uniunea Europeana, 2 seminarii, la Bucuresti, cu tema "Frauda impotriva intereselor financiare ale U.E. ", la care au participat procurori, ofiteri de politie judiciara si specialisti din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, judecatori si experti europeni, fiind prezentate si dezbatute probleme teoretice si practice, identificate in instrumentarea dosarelor penale avand ca obiect obtinerea ilegala si deturnarea de fonduri provenite din bugetul general al Comunitatilor Europene.

De asemenea, la sediul Directiei Nationale Anticoruptie au fost organizate intalniri de lucru cu membrii OLAF, in legatura cu instrumentarea unor cauze penale privind activitati infractionale transfrontaliere, context in care s-a solicitat sprijin pentru stabilirea unor contacte externe cu institutii din cadrul Comisiei Europene, in scopul obtinerii de date si informatii privind contractele de asistenta financiara supuse verificarilor.

In vederea facilitarii schimbului intern de informatii in legatura cu stadiul dosarelor, precum si a comunicarii cu celelalte institutii nationale si europene implicate in lupta antifrauda, pentru asigurarea dezideratului unei protectii efective a intereselor financiare ale Uniunii Europene in Romania, prin Ordinul nr. 19/2007 al procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, s-a constituit o baza de date, gestionata de catre procurorul sef al Serviciului de combatere a infractiunilor de coruptie impotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene, in care sunt cuprinse toate dosarele, instrumentate atat la structura centrala, cat si la serviciile teritoriale, avand ca obiect infractiuni in legatura cu obtinerea si utilizarea fondurilor alocate din bugetul general al Comunitatilor Europene.

Procurorii Serviciului de combatere a infractiunilor de coruptie impotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene, in cursul anului 2007, au avut de solutionat un numar de 89 dosare penale (comparativ cu 51 in anul 2006), din care au solutionat un numar de 60 (comparativ cu 30 in perioada precedenta, deci o crestere cu 50%).

Au fost intocmite 9 rechizitorii privind 18 inculpati (comparativ cu 5 rechizitorii in anul 2006, reprezentand o crestere cu 80%) si 51 solutii de netrimitere in judecata.

Dintre cele 9 rechizitorii, un numar de 4 au avut ca obiect infractiuni impotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene (privind 9 inculpati), inregistrandu-se un prejudiciu total de 508.379 euro, fiind luate, in toate cauzele, masuri asiguratorii.

Astfel, spre exemplu, in dosarul nr. 105/P/2006, prin rechizitoriul din 16 mai 2007, s-a dispus trimiterea in judecata a inculpatilor O.C., P.A., L.I. (pentru savarsirea infractiunilor prevazute de art. 182 alin. 1 si 2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen. si art. 181 alin. 1 si 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen.), S.M.V. si C.G. (pentru savarsirea infractiunilor prevazute de art. 290 alin. 1 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen. si art. 26 C. pen. raportat la art. 182 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen.).

In fapt, s-a retinut ca, in perioada 2003 - 2005, inculpatii O.C., L.I. si P.A., presedinti ai mai multor organizatii nonguvernamentale din municipiul Brasov, avand sprijinul inculpatilor S.M. si C.G., au obtinut pe nedrept, prin intermediul Agentiei Nationale pentru Sprijinirea Tinerilor, fonduri europene nerambursabile in cuantum de aproximativ 410.000 euro si 76.500 lei, acordate in cadrul Programului YOUTH, schimband destinatia acestora, fara respectarea prevederilor legale.

De asemenea, prin rechizitoriul nr. 166/P/2005 din 8 octombrie 2007, s-a dispus trimiterea in judecata a inculpatilor O.G. (pentru savarsirea infractiunii prevazute de art. 181 alin. 1 si 3 din Legea nr. 78/2000) si N.A.L.A. (pentru complicitate la aceeasi infractiune, prevazuta de art. 26 C. pen. raportat la art. 181 alin. 1 si 3 din Legea nr. 78/2000).

In perioada septembrie - octombrie 2004, inculpatul O.G., administrator al S.C. "Modern Turism & Catering" S.R.L. Braila, avand sprijinul inculpatului N.A.L.A., a obtinut, pe nedrept, prin folosirea unor documente inexacte, fonduri europene nerambursabile PHARE, in cuantum de 81.000 euro.

Pe parcursul urmaririi penale au fost dispuse masuri asiguratorii, fiind instituit sechestrul asigurator asupra unor bunuri mobile si imobile ale inculpatilor.

Alte 5 rechizitorii (cu 9 inculpati, din care 3 in stare de arest preventiv) au privit infractiuni de luare de mita, de trafic de influenta, de primire de foloase necuvenite, infractiuni in legatura directa cu infractiunile de coruptie ori inselaciune in forma calificata cu un prejudiciu mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 de euro, fiind luate in toate aceste cauze masuri asiguratorii.

Pentru solutionarea cu operativitate a cauzelor penale, s-a colaborat eficient cu institutiile nationale cu atributii in acest domeniu (Ministerul Integrarii Europene, Garda Financiara, Departamentul pentru Lupta Antifrauda), precum si cu organisme externe (Oficiul European de Lupta Antifrauda). Acestea au transmis note de control si sesizari privind suspiciunile de frauda, identificate in derularea unor proiecte finantate la nivel national, care au fost directionate si catre structurile teritoriale ale Directiei Nationale Anticoruptie ori alte sectii, in functie de competenta legala.

Din datele statistice rezulta ca activitatea Directiei Nationale Anticoruptie in domeniul combaterii activitatilor de fraudare a fondurilor provenind din bugetele Comunitatilor Europene s-a intensificat considerabil comparativ cu anii anteriori, urmare specializarii procurorilor, ofiterilor de politie judiciara si specialistilor directiei, precum si imbunatatirii metodologiei de investigare a unor astfel de fapte penale.

Au fost intocmite un numar de 26 de rechizitorii privind 51 de inculpati (fata de 11 rechizitorii privind 18 inculpati, in anul 2006). Dintre acestea un numar de 14 cauze privind 29 inculpati au fost formate ca urmare a sesizarilor DLAF.

Valoarea prejudiciilor constatate prin actele de sesizare a instantei de judecata se ridica la 1.573.586 euro.

Mentionam ca din cele 26 de rechizitorii, un numar de 4 au fost intocmite de procurorii Serviciului de combatere a infractiunilor de coruptie impotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene, 1 rechizitoriu de Sectia de combatere a infractiunilor de coruptie savarsite de militari, iar celelalte 21 de serviciile teritoriale ale Directiei Nationale Anticoruptie.

Astfel, Sectia de combatere a infractiunilor de coruptie savarsite de militari, prin rechizitoriul nr. 10/P/2006 din 3 decembrie 2007, a dispus trimiterea in judecata a inculpatilor col. (rez.) C.N. si lt. col. ing. ec. G.M.M. , pentru savarsirea (in forma continuata) a infractiunii de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care au avut ca rezultat obtinerea, pe nedrept, de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea, ori in numele lor, prevazuta de art. 181 alin. (1) si (3) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

Inculpatii au avut   rol activ in implementarea unui numar de doua proiecte PHARE, derulate de Academia Tehnica Militara, in perioada 1 februarie 2003 - 31 martie 2004, primul ocupandu-se de aspectele de ordin tehnic si al doilea de cele de ordin financiar. Acestia au folosit si au prezentat documente si declaratii false, inexacte si incomplete, avand ca rezultat obtinerea, pe nedrept, de fonduri din bugetul general al Comunitatii Europene si cauzand un prejudiciu in valoare totala de 263.717,66 euro.

Inculpatul lt. col. ing. ec. G.M.M. a fost trimis in judecata si pentru savarsirea infractiunii de deturnare de fonduri, prevazute de art. 3021 alin. (1) C. pen., intrucat, in calitate de contabil sef al Academiei Tehnice Militare, a schimbat destinatia sumei de 134.155,68 lei (reprezentand credite bugetare neutilizate pana la finele anului 2002), pe care a virat-o la Banca Comerciala Romana, pentru a constitui sursa de cofinantare a celor doua contracte, fara respectarea dispozitiilor legale, si cauzand, astfel, o paguba bugetului de stat.

 In vederea recuperarii prejudiciului produs partii civile, s-a dispus, prin ordonanta, aplicarea masurii asiguratorii a sechestrului asupra bunurilor mobile si imobile apartinand inculpatilor.

Este de remarcat faptul ca activitatea structurilor teritoriale ale Directiei Nationale Anticoruptie in domeniul combaterii infractiunilor impotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene, a inregistrat o crestere semnificativa de 250%, intrucat in anul 2007 au intocmit un numar total de 21 rechizitorii privind 40 de inculpati, comparativ cu 6 rechizitorii privind 9 inculpati, in anul 2006.

Cele mai multe cazuri de frauda au fost constatate in legatura cu principalul instrument financiar de pre-aderare, respectiv Programul PHARE, destinat eliminarii decalajelor socio-economice, prin dezvoltarea unor afaceri in zonele defavorizate, afectate de restructurarea industriala, respectiv, crearea unor locuri de munca in comunitatile fara mijloace de subzistenta si reconversie profesionala.

Astfel, din cele 26 de rechizitorii ale Directiei Nationale Anticoruptie, intr-un numar de 15 s-a retinut ca inculpatii, reprezentanti legali ai unor societati comerciale cu capital privat, au utilizat fondurile PHARE in scopuri personale pentru acoperirea unor debite ale firmelor sau pentru propria imbogatire, cauzand prejudicii deosebite atat autoritatilor care gestionau fondurile externe, cat si persoanelor din zonele respective aflate in somaj. In general, pentru acoperirea unor astfel de activitati infractionale au fost folosite documente mistificate prin care se evidentiau situatii juridice fara corespondent in realitate, precum documente financiar-contabile false, decontari fictive, licitatii trucate in coniventa cu alte societati comerciale aflate in conflict de interese, supraevaluari de preturi etc.

Un alt instrument financiar afectat de acest fenomen este reprezentat de finantarile adresate domeniului agricol si cel al dezvoltarii rurale prin alocarea de fonduri SAPARD, fiind emise 5 rechizitorii, prin care s-au retinut fraude in legatura cu proiectele pentru dezvoltarea zonelor cu potential turistic si cele pentru imbunatatirea infrastructurii rurale, inclusiv prin modul de selectare a firmelor prestatoare de servicii lucrari constructii care in realitate nu aveau capacitatea tehnica, umana si financiara sa execute lucrari la parametrii calitativi prevazuti in proiectele finantate.

In cadrul programelor de actiune comunitara in domeniul educatiei si formarii profesionale au fost intocmite 6 rechizitorii privind fraude in legatura cu implementarea unor proiecte "Leonardo Da Vinci" si "YOUTH". Ca si in celelalte cazuri, beneficiarii unor astfel de finantari nerambursabile au incercat sa-si creeze avantaje financiare personale prin implementarea defectuoasa a proiectelor si fara respectarea cerintelor impuse de Comisia Europeana, grupurile tinta afectate in aceasta situatie fiind in special orfanii, tinerii din centrele de plasament si cei cuprinsi in planuri de integrare sociala, cu varste cuprinse intre 18 si 25 ani.

Din studiul cazurilor mentionate anterior, s-a stabilit ca persoanele suspectate de comiterea activitatilor infractionale provin, in principal, din sectorul privat (societati comerciale si organizatii non-profit), in conditiile in care instrumentele financiare ale Uniunii Europene se adreseaza, in special, acestui segment de piata. Insa, in cazuistica Directiei Nationale Anticoruptie s-au retinut situatii de frauda, in care au fost implicati si functionari din cadrul autoritatilor publice locale si centrale cu atributii in ceea ce priveste utilizarea finantarilor externe.

Pe parcursul anului 2007 instantele competente au aplicat pedepse, cu executare, cuprinse intre 2 si 10 ani, inculpatilor trimisi in judecata pentru comiterea infractiunilor impotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene. Doar 4 hotararii de condamnare au ramas definitive, insa prin 3 din acestea au fost aplicate pedepse cu suspendarea conditionata a executarii si doar o condamnare la pedeapsa de 2 ani si 6 luni cu executare in regim de detentie.

Nu s-au inregistrat restituiri si achitari pe acest segment infractional.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1764
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved