Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Statistica

DECONTARI CU NUMERAR (trezorerie)

finante+ Font mai mare | - Font mai micDECONTARI CU NUMERAR

1. Notiuni generale despre trezorerieDecontarile in numerar reprezinta operatiuni de incasari si plati efectuate prin caseria unitatii, in lei si in valuta.

Operatiile banesti de incasari si plati, operatiile financiar-bancare formeaza zona in care sunt dirijate si controlate fluxurile banesti intre parteneri, sunt derulate si finalizate relatiile financiar-bancare, se realizeaza circulatia capitalului financiar. Toate aceste operatii au o mare influenta asupra rezultatelor de ansamblu ale organizatiei.

Prin trezorerie se intelege ansamblul de operatii financiare si monetare pe care le face unitatea patimoniala pentru procurarea mijloacelor banesti necesare acoperirii cheltuielilor de activitate desfasurata.

Premisele infiintarii trezoreriei

reorganizarea bancilor si consecintele acesteia asupra finantelor publice;

schimbarea conceptiilor privind administrarea si utilizarea resurselor financiare publice;

cerintele si posibilitatile reale de asigurare a echilibrului finantelor publice, prin interventii pornite in fazele de urmarire a executiei bugetare;

autonomia bugetului asigurarilor sociale de stat, in contextual prevederilor Legii finantelor publice;

intarirea autonomieie finantelor locale, la nivelul bugetelor acestora din subdiviziunile administratiei teritorile, in cadrul judetelor, potrivit Legii adiministratiilor publice locale;

infiintarea si functionarea fondurilor speciale, prin autonomizarea bugetelor acestora;

cresterea si diversificarea sistemului veniturilor proprii.

Trezoreria cuprinde lichiditatile monetare in lei si devize concretizate in: numerar din casierie, disponibilitatile in conturi la banci si avansuri de trezorerie, precum si echivalentele de numerare (investitii financiare pe termen scurt, concretizate in: valori de incasat, titluri de plasament, alte valori).

Lichiditatile monetare reprezinta mijloacele banesti efective pe care le detine o entitate, avand urmatoarea structura :

- numerarul aflat in casieria entitatii ;

- disponibilitati banesti aflate in coturile din banci;

- avansuri de trezorerie.

Echivalentele de numerar reprezinta investitii financiare pe termen scurt, care sunt usor convertibile in mijloace banesti efective, avand urmatoarea structura:

- valori de incasat : efecte comerciale, cecuri, etc.

- titluri de plasament :actiuni, obligatiuni, etc.

- alte valori: timbre fiscale, timbre postale, bonuri valorice de combustibil, tichete de masa etc.

Prima si cea mai importanta forma de manifestare a capitalului agentilor economici o constituie capitalul financiar sub forma sa monetara sau sub forma de lichiditati. In fapt insa, mijloacele banesti, ca partea cea mai mobila a capitalului productiv - comercial isi schimba permanent infatisarea: bani, materiale, marfuri, cheltuieli si imobilizari, bunuri si hartii de valoare si apoi iarasi bani.

In cursul desfasurarii activitatii economice apar multiple operatii prin care se materializeaza miscarea valorilor si care se afla in obiectul cercetarii economico- judiciare care iai nastere intre diferitii agenti economici generatori de mutatii ale mijloacelor banesti din patrimoniul unuia in patrimoniul celuilalt, externe etc. In cea mai mare parte din cazuri inlatuindu-se intr-un flux mai complex ce antreneaza sistemul de creditare, relatiile financiare de capital si monetare, cel putin ca volum, operatiile de incasare si plati in numerar se caracterizeaza printr-o mare diversitate si fregventa, ca si printr-un puternic impact gestionar.

Regiile autonome, societatile comerciale si in general, toata masa urioasa a agentilor ecomonici de orice fel, efectueaza numeroase operatiuni ce vizeaza manipularea banilor prin caseriile proprii, acestea referindu-se indeosebi la:

incasarea contravalorii unor produse livrate a caror valoare este relative mica (sub un anumit plafon), incasarea din vanzarea marfurilor, ridicarea din conturile deschise la banca a numerarului necesar diferitelor activitati, etc.;

plata salariilor, premiilor, dividendelor, ajutoarelor si altor sume cuvenite angajatilor, plata unor avansuri apre decontare, angajarea unor cheltuieli curente.

Contabilitatea trezoreriei asigura evidenta existentei si miscarii investitiilor financiare, dispomibilitatilor in conturi la banci si in casa, creditele bancare pe termen scurt si altor valoti de trezorerie.

Informatiile contabilitatii cu privire la aceste elemente patrimoniale permit studierea trezoreriei, stabilirea acesteia la sfarsitul fiecarei perioade de gestiune si determinarea capacitatii de plata a unitatii patrimoniale.

Prin calculele contabilitatii se urmareste:

gestionarea corecta a numerarului si a valorilor aflate in caesria unitatii patrimoniale;

respectarea plafoanelor de casa;

controlul asupra operatiilor ce privesc avansurile spre documentare.

Incasarea drepturilor de creante asupra clientiolr si debitorilor, precum si plata datoriilor unitptii fata de furnizori, stat, salariati, banci, creditori, provoaca decontari banesti cu si fara numerar.

Contabilitatea mijloacelor banesti aflate in caseria unitatii sau in contul de la banca se tine direct in lei si in devize. La inchiderea perioadei, disponibilitatile in devize se evalueaza la cursul de schimb in vigoare, diferentele se inregistreaza in contul 473 " Decontari din operatii in curs de clasificare".

Inregistrarea in contabilitate a operatiilor financiare, in lei sau in devize se face cu respectarea regulamentului operatiilor de casa, a regulamentelor emise de BNR potrivit legii si a altor reglementari.

Tinand cont de factorul timp, se disting doua categorii de operatii financiare:

operatii financiare care genereaza angajamente pe termen lung;

operatii financiare cu caracter operational pentru asigurarea lichiditatilor si efectuarea decontarilor curente.

La sfarsitul perioadei, soldurile conturilor de trezorerie din balanta de verificare contabila trebuie sa corespunda cu soldurile din registrul de casa si din extrasele de cont bancare.

Activele fixe sunt disponibilitati, creante si instrumente de capital ale unei intreprinderi, inclusiv drepturi contractuale, care confera posibilitatea schimbarii unor instrumente financiare cu altele.

Activele financiare pot fi clasificate dupa scopul pentru care au fost achizitionate si forma concreta sub care se regasesc:

active financiare detinute in scopul tranzactionarii - grupeaza activele detinute in vederea revanzarii lor, scopul principal fiind realizarea unui beneficiu din specularea fluctuatiei pretului lor intre momentul acizitiei si cel al instrainarii lor (titluri cotate pe piata de capital - actiuni, obligatiuni, instrumente financiare derivate)

active financiare detinute pana la scadenta - grupeaza activele dupa scadenta fixata pe care unitatea patrimoniala are intentia si capacitatea de a le detine pana la scadenta, in scopul incasarii unui beneficiu.

Imprumuturi acordate si creante - creante generate de derularea unor contracte si active create ca urmare a livrarii de bunuri sau prestari de servicii.

Active financiare disponibile pentru vanzare - activele nu pot fi incluse in categoriile prezentate anterior.

In functie de perioada pentru care investitiile financiare pot fi detinute, acestea se pot structura in:

investitii financiare curente (valori de trezorerie): actiuni proprii, actiuni, obligatiuni proprii emise si rascumparate, obligatiuni cotate si necotate, alte titluri ( titluri de stat emise de BNR, titluri de creanta = bonuri de tezaur, certificate de depozit);

investitii financiare pe termen lung (imobilizari financiare) - titluri de participatii, creante imobilizate, alte titluri.

In structura trezoreriei si a operatiilor de trezorerie se mai cuprind urmatoarele:

a)      conturile la banca cuprind: valorile de incasat, cum sunt cecurile si efectele comerciale depuse la banci, disponibilitatile in lei si devize, carnetele de cecuri, creditele bancare pe termen scurt, precum si dobanzile aferente disponibilitatilor si creditelor bancare. Sumele virate sau depuse prin mandat postal de catre terti si unitatile apartinand aceluiasi grup, pe baza de documente prezentate unitatii patrimoniale si neaparute inca in extrasele de cont, se inregistreaza intr-un cont distinct.

Dobanzile de incasat, aferente disponibilitatilor aflate in conturi la banci se inregistreaza distinct in contabilitate, fata de cele de platit, aferente creditelor acordate de banci in conturi curente, precum si celor aferente cerditelor bancare pa termen scurt.

Valorile de incasat sunt elemente patrimoniale care datorita gradului de lichiditate se convertesc imediat in mijloace banesti. In aceasta situatie se afla cecurile, cambia si biletul la ordin depuse la banca pentru a fi incasate la scadenta.

Disponibilitatile in lei si in devize reprezinta valorile ce se gasesc sub forma de numerar in caseria unitatii patrimoniale sau in conturi la banci.

Carnetele de cecuri se elibereaza de banca la cererea si pe baza existentei unor disponibilitati corespunzatoare in contul agentului economic, in vederea efectuarii de plati curente.

Acreditivul reprezinta suma de bani rezervata special de cumparator din contul sau la unitatea bancara a furnizorului pentru ca acestuia sa i se faca atunci cand face dovada livrarii bunurilor/serviciilor in cantitatile, sortimentele si calitatea prevazuta in contracte. Acreditivul deschis se inchide la utilizarea integrala a sumei, la extinderea termenului de valabilitate sau la cererea platitorului cu acordul prealabil al furnizorului. La extinderea termenului de valabilitate al acreditivului soldul ramas neutilizat se vireaza de catre unitatea bancara a furnizorului in contul de disponibil al unitatii platitoare. Fiind o forma sigura de decontare pentru furnizor, se utilizeaza cu precadere ca modalitate de plata in schimburile economice internationale pe baza careia firma importatoare da dispozitie bancii sale sa plateasca firmei exportatoare prin mijlocirea unei banci. In relatiile comerciale internationale acreditivul faciliteaza intretinerea si dezvoltarea unor schimburi sigure intre parteneri.

Avansuri de trezorerie sunt sume puse la dispozitia administratorilor sau a altor persoane imputernicite de unitate, in vederea efectuarii unor plati in favoarea acesteia.

Operatiunile de transferuri de disponibilitati banesti la banci, precum si intre conturile la banci si caseria unitatii patrimoniale se inregistreaza in contabilitate printr-un cont de viramente interne. Si in cazul unor operatii de trezorerie pot sa apara deprecieri, reduceri reversibile, in aceste situatii se constituie provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament.

b)      creditele bancare reprezinta sumele primite pe termen scurt de la unitatile bancare sau de la alte institutii financiare si de credit in vederea asigurarii mijloacelor banesti necesare unitatii patrimoniale pentru desfasurarea activitatii.

c)        alte valori de trezorerie sunt valori ce se reprezinta sub urmatoarele forme: bonuri valorice, timbre fiscale si postale, bilete de tratament si odihna, tichet de calatorie, alte valori.

2. Clasificarea decontarilor cu numerar

A. Decontari in numerar in lei

Operatiile de incasari si plati in lei au o pondere mai redusa in totalul decontarilor.

Incasarile in lei pot sa provina din

vanzarea de produse din productie proprie,

vanzari de marfuri, din lichidarea unor debitori,

ridicari de numerar de la banca,

aport de capital.

Platile in lei se pot face pentru

achitarea drepturilor salariale,

plata ajutoarelor materiale din fondul asigurarilor sociale,

avansuri spre decontare,

cumparari de bunuri,

depuneri de numerar la banca.

Asemenea operatii se fac prin caseria unitatii prin respectarea prevederilor legale din Regulamentul nr2/1991.

Toate operatiile de casa se inscriu de catre casier in "Registrul de casa" care constituie evidenta operativa pentru asemenea operatii.

Unele plati se fac direct pe baza documentelor justificative intocmite anterior de diferite compartimente ale unitatii (state de salarii, liste de avans chenzinal, ordin de deplasare) fara sa se mai intocmeasca alte documente de plata.

Contabilitatea decontarilor in numerar in lei se tine cu ajutorul contului 5311

Casa in lei

B. Decontari in numerar in valuta

Agentii economici pot efectua, in limitele prevazute de legislatia in vigoare, incasari si plati prin caserie in valuta.

Evidenta operativa a numerarului in devize se tine cu ajutorul "Registrul de casa" care va avea coloane atat pentru incasari, plati, sold in lei, cat si pentru asemenea operatii in devize. Pentru fiecare fel de valuta se conduce cate un registru de casa.

Relatiile dintre valutele straine si leii romanesti ca si diferentele de curs valutar ce apar in timpul si la sfarsitul exercitiului financiar, se calculeaza si se regularizeaza la fel ca cele privind disponibilitatile in valuta pastrate in conturi la banci.

Pentru inregistrarea operatiilor de incasari si plati in devize se pot folosi una din metodele:

metoda inregistrarii operatiilor la cursul pietei sau zilei;

metoda inregistrarii operatiilor la un curs fix.

La sfarsitul exercitiului financiar, pentru ambele metode, soldul este evaluat la cursul oficial, iar diferenta este inregistrata dupa caz, la conturile de cheltuieli sau venituri din diferente de curs valutar.

Alte valori pastrate in caseria unitatii

In caseriile unitatilor economice se mai pot pastra si alte valori, categorie in care sunt incluse: timbre fiscale si postale, bilete de tratament si odihna, tichetele

si biletele de calatorie si alte valori. Operatiile sunt similare cu cele de la decontari in numerar in lei.

Avansurile de trezorerie

Sunt sume puse la dispozitia administratorilor sau altor salariati din unitate, in vederea efectuarii unor plati in favoarea intreprinderii cum sunt:

aprovizionari de materiale si alte bunuri de valori mici;

efectuarea de plati in cadrul unor actiuni de protocol, reclama si publicitate;

cheltuieli de transport, deplasari, detasari;

servicii postale si taxe de telecomunicatii.

Avansurile de trezorerie pot fi acordate in lei si devize. In cazul avansurilor in devize, la decontarea lor pot sa apara diferente favorabile sau nefavorabile de curs valutar.

Evidenta avansurilor de trezorerie se tine cu ajutorul contului 542 "Avansuri de trezorerie".

3. Fluxurile de trezorerie,

Situatia fluxurilor de trezorerie

Fluxurile de trezorerie sunt operatii monetare si financiare, prin care se asigura mijloace banesti si se fac plati.

Incasarile nu sunt sinonime cu veniturile si nici platile cu cheltuielile. Exista venituri care genereaza incasari, dar si venituri negeneratoare de incasari. De asemenea, unele cheltuieli genereaza plati, iar alte cheltuieli nu sunt urmate de plati. Astfel, profitul calculat ca diferenta dintre venituri si cheltuieli nu este identic cu valoarea lichiditatilor existente la un moment dat la dispozitia unei intreprinderi.

Rezulta de aici ca bilantul contabil si contul de profit si pierdere nu ofera suficiente informatii despre modul de gestionare a trezoreriei unei intreprinderi.

Totodata este necesara o informare cat mai buna a utilizatorilor situatiilor financiare cu privire la capacitatea unei intreprinderi de a efectua plati, necesitatile de lichiditati ale acesteia, precum si pentru a compara rezultatele diferitelor unitati patrimoniale. Pentru a fi oferite aceste informatii este necesara intocmirea " Situatiei fluxurilor de tezorerie".

Standardul International de Contabilitate IAS 7 - Situatile fluxurilor de numerar defineste urmatorii termeni:

Numerar - disponibilitatile banesti si depozitele bancare la vedere;

Echivalente de numerar - investitile financiare pe termen scurt, care nu sunt usor convertibile si ale caror risc de schimbare a valorii este nesemnificativ;

Fluxuri de numerar - intrarile sau iesirile de numerar si echivalente ale acestuia; prin

" Situatia fluxurilor de numerar" se raporteaza fluxurile de numerar din perioada respectiva, clasificate pe activitati de exploatare, investitie si finantare.

Activitati de exploatare - principalele activitati producatoare de venit, precum si alte activitati ce nu sunt activitati de investitie sau finantare. In aceasta categorie se cuprind: incasarile in numerar din vanzarea de bunuri, prestarea de servicii, incasari din redevente, onorarii, plati in numerar catre furnizor de bunuri si servicii, plati in numerar catre si in numele angajatilor;

Activitati de investiti - achizitionarea si instrainarea de active pe termen lung.

Ex. = plati in numerar pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe, active necorporale, incasarile in numerar din vanzarea de terenuri si mijloace fixe;

Activitati de finantare - activitati ce constau in schimbari ale si componentei capitalului propriu si datoriile unei intreprinderi. Ex. = incasarile in numerar ca urmare a emisiunii de actiuni, platile in numerar catre actionari pentru a achizitiona sau rascumpara actiunile intreprinderii, incasarile in numerar ca urmare a emisiunii de obligatiuni.

Situatia fluxurilor de numerar furnizeaza informatii utile despre capacitatea intreprinderilor de a genera numerar si echivalente de numerar si utilizarea corespunzatoare a fluxurilor de numerar.

In abordarea fluxurilor de trezorerie trebuie analizate urmatoarele aspecte:

a)      Circuitul fondurilor banesti

Fluxul de lichiditati se regaseste sub forma unui circuit permanent de transformare a banilor. Astfel, orice afacere incepe cu o suma de bani. Achizitiile de bunuri si servicii impreuna cu procesul productiv propriuzis transforma disponibilitatite banesti in stocuri.

La randul ei, fiecare vanzare transforma stocurile in creante, care , prin incasare devin numerar. Daca acest sistem functioneaza normal, procesul se repeta continuu. Resursele financiare ale unei firme pot fi amplificate atat prin aport de capital si imprumuturi externe cat si prin autofinantare.

b)      Sursele si destinatiile fondurilor banesti

Activitatea unei firme se structureaza pe ele trei componente ale sale: de exploatare, de investitii si financiara.

Fluxurile de trezorerie sunt componente ale circuitului fondurilor, evidentiind de pe o parte sursele de constituire ale fondurilor banesti si anume: capitalul social, creditele bancare, dobanzile bancare la depozitele constituite, incasarile din vanzari de produse finite, active fixe, actiuni si obligatiuni, dividendele primite de la terti, iar pe de alta parte destinatia fondurilor pentru finantarea cheltuielilor productive, de investitii productive si investitii financiare, rambursarea creditelor, achitarea dobanzilor, impozitelor si taxelor si a dividendelor catre terti.

Constructia fluxurilor de trezorerie se face prin reconstituirea miscarilor monetare ale perioadei pe baza bilantului contabil, a contului de profit si pierdere si a anexelor la bilant. Analiza fluxurilor de trezorerie include analiza rezultatelor, a utilizarii resurselor si a variatiei trezoreriei. Se obtin astfel informatii privind solvabilitatea intreprinderii ca legatura periodica intre incasari si plati.

S-au delimitat doua metode de intocmire si prezentare a situatiei fluxurilor de numerar: metoda directa si metoda indirecta.

♣ Metoda directa

Metoda directa prezinta incasarile si platile aferente exercitiului financiar respectiv,

clasificarile pe cele trei tipuri de activitati (de exploatare, de investitii si de finantare).

Intreprinderile sunt indrumate sa foloseasca aceasta metoda, deoarece informatiile care se obtin sunt folosite la estimarea fluxurilor viitoare de numerar

Metoda indirecta

Metoda indirecta difera de cea directa doar in privinta informatiilor privind fluxurile de numerar din exploatare: profitul din exploatare inainte de impozitare si elemente extraordinare este ajustat cu acele cheltuieli si venituri nemonetare, cu variatia necesarului de fond de rulment si elemente de cheltuieli si venituri care sunt luate in considerare la determinarea fluxurilor de numerar din activitatile de investitii si de finantare.

Desi pare a fi mai complicata decat cea directa, metoda indirecta este preferata de producatori deoarece poate fi obtinuta usor, prin preluarea unor informatii prezentate deja in contul de profit si pierdere si in bilant.

CLASIFICAREA FLUXURILOR DE NUMERAR

1. Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare

Fluxurile de numerar din activitatea de exploatare reprezinta un indicator cheie al generarii de numerar pentru alte activitati, cum ar fi rambursarea imprumuturilor, mentinerea capacitatii de functionare a intreprinderii, pentru a plati dividendele si a face noi investitii, fara a recurge la surse externe de finantare. Pe baza acestor informatii se vor putea elabora previziuni legate de viitoarele fluxuri de numerar din exploatare.

Fluxurile de trezorerie din exploatare cuprind doua segmente, de incasari si plati:

incasari din vanzarea bunurilor si prestari de servicii;

incasari din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri;

plati privind furnizorii si salariatii;

plati sau resturi de impozite pe profit care nu pot fi identificate pe activitati de investitii sau de finantare;

incasari sau plati ale unei societati de asigurare pentru prime si despagubiri, anuitati si alte beneficii din polite de asigurare.

2. Fluxuri de numerar din investitii

Fluxurile de numerar din investitii arata masura in care cheltuielile efectuate au generat resurse care vor produce venituri in viitor, precum si masura in care intreprinderea isi asigura perenitatea si cresterea. Ele se refera la:

plati efectuate pentru achizitionarea de active corporale si necorporale pe termen lung, precum si efectuate in regie proprie;

incasari din vanzarea de terenuri, cladiri, instalatii, echipamente si active necorporale achizitionate anterior pe termen lung;

plati pentru achizitia de titluri de participatie si de titluri de creanta;

avansuri in numerar si imprumuturi efectuate catre alte parti;

platile in numerar pentru contractele futures, forward si contractele de optiuni ;

incasarile in numerar din contracte futures, forward si contracte de optiuni.

3. Fluxuri de numerar din activitati de finantare

Fluxuri de numerar din activitati de finantare permit estimarea cererii viitoare de fluxuri de numerar din partea finantatorilor intreprinderii si se refera la primiri sau rambursari de credite, incasari din emisiuni de titluri, plati pentru rascumpararea titlurilor emise, incasari si plati din contracte de leasing.

4. Regulamentul operatiilor de casa

Unitatile efectueaza operatiile de incasari si plati in numerar prin casierie, respectand Regulamentul operatiilor de casa si a normelor de organizare si functionare a unitatilor.

In unitatile care au un volum mare de operatii de incasari si plati, in functie de specificul si complexitatea activitatii, se pot organiza mai multe caserii, ghisee sau puncte de incasari si plati, a caror activitate este coordonata de catre un casier central.

Operatiile de incasaei si plati in numerar se efectueaza de casieri. La unitatile care nu au functia de casier prevazuta in statul de functii, atributiile acestuia se indeplinesc de o alta persoana imputernicita de conducatorul unitatii.

Denuimire de casier se refera si la prsoana imputernicita sa efectueze operatii de incasari si plati in numerar. Imputernicirea de casier poate fi data oricarei persoane incadrate in unitate sau in subunitatile acesteia, care indeplineste conditiile prevazute de lege pentru a fi gestionar.

Casierii sunt gestionari de mijloace banesti si alte valori, potrivit legii. Casierul nu are dreptul sa incredinteze exercitarea atributiilor sale altor persoane. In cazul cand casierul lipseste din orice cauza, iar operatiile de casa nu pot fi intrerupte, acestea se vor face de persoana desemnata de casier, cu caordul conducatorului unitatii.

Conducatorii unitatilor raspund de buna organizare si desfasurare a activitatii de casierie, in vederea asiguratii gospodaririi rationale a mijloacelor banesti si apararii integritatii avutului obstesc.

Caseria trebuie sa functioneze intr-un spatiu adecvat, in conditiile unei depline securitati. In acest scop, conducatorii unitatilor sunt obligati sa ia masuri pentru a asigura inzestrarea casieriei cu mijloace tehnice de paza si de alarma, in finctie de importanta valorilor pastrate si sa asigure conditiile de pastrare a numerarului in cadrul unitatilor si de transport la si de la banci sau de celelalte institutii de credit, conform dispozitiilor legale.

Numerarul si alte valori, precum si documentele de casa ale unitatilor, se pastreaza in case de fier sau dulapuri metalice, care se incuie ori de cate ori casierul paraseste incaperea, iar la sfarsitul zilei de lucru se incuie si se sigileaza.

Efectuarea incasarilor si platilor in numerar:

Incasarile in numerar ale unitatilor, altele decat ridicarile de numerar de la banci sau de la celelalte institutii de credit, se fac pe baza de chitanta sau de alte documente cu functie similara aprobate de organele competente.

Ridicare sumelor in numerar de la banci se face pe baza de cerere de retragere de numerar, semnate de administratorul firmei.

Incasarile in numerar de la persoane fizice sau juridice, reprezentand contravaloarea produselor livrate, a serviciilor prestate, a lucrarilor executate si a altor drepturi ale unitatii, se efectueaza pe baza chitantelor fiscale.

Platile in numerar se fac pe baza de documente justificative si aprobate de persoanele competente.(chitanta, dispozitii de plata).

Platile in numerar se fac persoanelor indicate in documente sau celor imputernicite de acestea pe baza de procura .

Plata retributiilor, burselor, ajutoarelor din fondurile de asigurari sociale, premiilor si altor drepturi asimilate acestora catre alte persoane decat cele indicate in documente se poate face pe baza de imputernicire, vizate de seful ierarhic al titularului sau altei persoane incadrate in munca in aceasi unitate.

Procura sau inscrisul de imputernicire ramane la casier si se anexeaza la documentul de plata.

Plata retributiilor si a altor drepturi se face de casier pe baza de state de plata si liste de avans chenzinal.

In unitatile care au un numar ami mare de sectii sau subunitatii, plata retributiilor si a altor drepturi se poate efectua si de catre alte persoane desemnate in mod expres de conducatorul unitatii.

Eliberarea sumelor pentru efectuarea acestor plati se face pe baza de proces-verbal de plati.

Sumele primite de aceste persoane pentru plata retributiilor si a altor drepturi se justifica in termenele stabilite, astfel incat sa se asigure respectarea termenilor.

Plata retributiilor si a altor drepturi neridicate la termen se face pe abza de liste de palta care cuprind: numele si prenumele persoanei care urmeaza sa i se achite drepturile respective, functia acesteia, marca sau nhumarul matricol, luna in care a figurat in stat, suma de plata si semnatura beneficiarului. Sunt interzise platile fragmentate catre furnizori pentru facturile a caror valoare este mai mare de 5.000 lei, cu exceptia platilor catre magazinele de tipul cash&carry pentru care plafonul maxim este de 10.000 lei. Plafonul maxim de plata prin numerar, pe zi, catre un furnizor este de 5000 lei.

Unitatile economice care efectueaza operatii de achizitii, contractari de produse, colectari de deseuri, pot face plati in numerar catre predatori pe baza de borderouri de achizitii sau alte documente specifice aprobate de organele competente.

Acordarea de avansuri in numerar si decontarea lor.

Pentru acordarea avansurilor si jusificarea acestora se foloseste formularul Ordin de deplasare sau alte documente legale.

Evidenta avansurilor acordate si unrarirea justificarii lor la termenele stabilite se efectueaza in cadrul compartimentului financiar-contabil al unitatilor.

Titularul de avans este obligat ca in termenle stabilite pentru jutificarea avansului, sa intocmeasca si sa depuna, la compartimentul financiar-contabil al unitatii care i-a acordat avansul, decontul de cheltuieli in care inscrie toate documentele justificative si la anexeaza la acestea. Compartimentul financiar-contabil are obligatia sa mentioneze pe decont data primirii, care se considera data justificarii avansului.

In cazul in care titularii de avansuri intocmesc si prezinta deconturi incomplete sau anexeaza la acestea documente nevalabile, avansurile se considera justificate numai cu valoarea documentelor valabile.

5 . Contabilitatea decontarilor in numerar

Contabilitatea decontarilor in numerar se realizeaza cu ajutorul:

Contului 531 Casa care se desfasoara pe doua conturi de gradul II:

  • 5311 Casa in lei
  • 5314 " Casa in valuta

Dupa continutul economic sunt conturi de active circulante banesti, iar dupa functia contabila sunt conturi de activ, care tin evidenta numerarului in lei sau in valuta existent la caseria entitatii, precum si a incasarilor si platilor efectuate in numerar.

In debit se inregistreaza:

sumele ridicate de la banci - 581

sumele incasate de la clienti - 411, 419

sumele incasate de la debitori si creditori diversi - 461, 462

numerarul depus de catre3 asociati - 4551

sumele incasate de la societatile comerciale din cadrul grupului, sau de la alte societati legate prin participatii - 451, 453

sumele incasate reprezentand aport la capital - 456

veniturile incasate in avans - 472

restituirea avansurilor de trezorerie neutilizate - 542

valoarea investitiilor financiare pe termen scurt cedate - 501 la 508, 7642

incasarile de venituri in numerar - 704, 707, 708, 758

incasarea in numerar a TVA colectata - 4427

diferentele favorabile de curs valutar aferente numerarului in valuta stabilite la inchiderea exercitiului financiar si la decontarea operatiilor in valuta - 765

dobanzile incasate in numerar - 5088,766

donatiile incasate in numerar - 7582

In credit se inregistreaza:

depunerile de numerar la banci - 512

costul de achizitie al investitiilor financiare cumparate in numerar - 261 la 269, 501 la 509

datoriile catre furnizori si creditori diversi achitate in numerar - 401, 404, 462

avansurile acordate furnizorilor - 409

sumele achitate personalului - 421 la 426,4281

sumele achitate societatilor comerciale din cadrul grupului sau societatilor legate prin participatii - 451,453

platile in numerar efectuate in avans -471

sumele restituite asociatilor - 455,456

dividendele nete achitate in numerar - 457

dobanzile achitate in numerar - 5088, 666

impozitele, taxele si varsamintele asimilate virate bugetului - 441, 4423, 4426, 444, 446, 447, 448, 635

achizitionarile de bunuri si servicii cu plata imediata in numerar - 208, 301 la 381, 532, 604,605, 611 la 626, 628

avansurile de trezorerie acordate - 542

sumele transferate intre unitate si subunitati sau intre subunitati - 481, 482

platile efectuate reprezentand alte cheltuieli de exploatare - 658

diferentele nefavorabile de curs valutar aferente numerarului in valuta, stabilite la inchiderea exercitiului financiar si la decontarea operatiilor in valuta -665

Soldul debitor al conturilor reprezinta numerarul in lei sau valuta aflat la caseria entitatii.

Contul 532 Alte valori -cont de active circulante, dezvolta sinteticele de grad II:

  • 5321 " Timbre fiscale si postale
  • Bilete de tratament si odihna
  • Tichete si bilete de calatorie
  • Alte valori cum  sunt bonurile de masa

Se debiteaza cu valorile respective achizitionate;

Se crediteaza cu valorile respective consumate;

Soldul final debitor reflecta alte valori existente in caeria unitatii.

Contul 541 Acreditive -cont de active circulante banesti, dezvolta sinteticele de grad II:

  • Acreditive in lei
  • Acreditive in valuta

Se debiteaza cu acreditivele deschise pentru terti, majorarea acreditivelor in valuta cu diferentele favorabile;

Se crediteaza cu sumele platite tertilor din acreditive, sumele virate in conturile de disponibil l incetarea valabilitatii acreditivului, diferentele nefavorabile de curs valutar.

Soldul final debitor reprezinta valoarea acreditivelor deschise existente.

Contul 542 Avansuri de trezorerie -cont de active circulante banesti.

Se debiteaza cu avansurile de trezorerie acordate si diferentele favorabile de curs aferente;

Se crediteaza cu avansurile de trezorerie justificate prin achizitii si plati, avansurile nejutificate imputate, sume restituite reprezentand avansuri necheltuite, diferente nefavorabile aferente avansurilor in valuta.

Soldul final debitor reprezinta avansurile de trezorerie nedecontate.

In cazul unor operatii care reprezinta transferuri de mijloace banesti dintr-un cont in altul de trezorerie, cum ar fi :

intre conturile bancare deschise la aceeasi banca sau la banci diferite ;

intre conturile bancare si casieria entitatii ,

deoarece aceeasi operatie se evidentiaza in mai multe registre (registru de casa , extrase de cont) si exista riscul unor duble inregistrari sau omiterea inregistrarii operatiei respective, se utilizeaza contul de tranzit 581"Viramente interne" , care da posibilitatea ca dintr-o singura formula contabila sa se construiasca doua formule contabile prin intercalarea acestui cont ajutator.

Contul 581 Viramente interne -cont de transferuri de mijloace banesti dintr-un cont de trezorerie in altul.

Se debiteaza cu sume virate dintr-un cont de trezorerie in alt cont de trezorerie.

Se crediteaza cu sume intrate intr-un cont de trezorerie.

Nu prezinta sold la sfarsitul perioadei.

6. Documente folosite pentru incasari si plati

in numerar

Documentul utilizat pentru inregistrarea operativa a incasarilor si a platilor in numerar efectuate prin casieria unitatii este Registrul de casa.

Inregistrarea operatiilor de incasari si plati in Registrul de casa se face pe baza documentelor justificative, care in principal sunt urmatoarele :

 • dispozitia de plata- incasare catre casierie,
 • chitanta in lei sau valuta,
 • monetar,
 • bon de comanda-chitanta,
 • borderou de achizitie,
 • statul de salarii,
 • lista de avans chenzinal,
 • foaie de varsamant.
 • imputernicire

Dispozitia de plata-incasare catre casierie este documentul prin care compartimentul financiar-contabil da dispozitie casieriei fie sa plateasca, fie sa incaseze in numerar anumite sume potrivit dispozitiilor legale.

Chitanta - se intocmeste cu ocazia incasarii in numerar a sumelor datorate de terti.

Chitanta pentru operatii in valuta se intocmeste in cazul depunerii la casieria unitatii a sumelor in valuta. Se intocmeste la unitatile care efectueaza operatiuni in devize.

Statul de salarii si lista de avans chenzinal justifica platile facute catre salariati reprezentand salariul pentru munca prestata.

Foaia de varsamant se intocmeste in cazul depunerii la banca a numerarului din casieria unitatii.

Imputernicirea este documentul prin care se autorizeaza o persoana membra a familiei sau incadrata in munca la aceasi unitate pentru a incasa drepturi banesti de la caseria

unitatii, atunci cand titularul nu se poate prezenta pentru a incasa suma ce i se cuvine.

Procesul -verbal de plati se foloseste ca document justificativ pentru sumele predate de casierul unitatii mandatarilor (casierilor platitori), in vederea platii salariilor sau altor drepturi salariale.

Factura este documentul care se intocmeste cu ocazia livrarii bunurilor economice, a lucrarilor executate si a serviciilor prestate pe baza caruia se intocmesc instrumentele de plata.

Documentul centralizator in care se inregistreaza zilnic incasarile si platile in numerar efectuate de casieria unitatii pe baza actelor justificative este Registrul de casa. Pe baza Registrului de casa se stabileste, la sfarsitul fiecarei zile, soldul de casa, adica suma de bani care se gaseste in caserie.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 5830
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved