Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


Statistica

STUDIUL DE CAZ. FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA - FEADR

finante

+ Font mai mare | - Font mai micSTUDIUL DE CAZ. FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA - FEADR

3. Notiuni importante privind FEADRAcest subcapitol va cuprinde partea teoretica a studiului meu de caz, pe care am sa-l dezbat in cele ce urmeaza, ca mai apoi sa incerc sa ofer si cateva date practice privind modul de implementare a Fondului European FEADR, rolul si importanta acestuia in dezvoltarea mediului rural. Insa, dupa ce voi prezenta notiunile de baza privind acest fond, voi releva contributia FEADR in scopul dezvoltarii zonei Salaj. Dar, inainte de a prezenta Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, consider ca este important sa vorbesc si despre agentiile prin care se deruleaza acest program, iar din moment ce eu am ales drept studiu de caz zona Salaj, atunci am sa vorbesc despre Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP) din cadrul Oficiului Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Salaj.

3.1 Scurta caracterizare a Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit si a Oficiului Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Salaj

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit APDRP), a fost infiintata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 13 din 27 februarie 2006, prin reorganizarea Agentiei SAPARD si a primit acreditarea de functionare la finalul anului 2007. Actul de acreditare al Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, ca Agentie ce gestioneaza FEADR, a fost semnat de Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale la data de 15 decembrie 2007 si acopera procedurile si structurile Agentiei (conform Articolului 1, alin. 3 din Regulamentul (CE) nr.885/2005 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.1290/2005 in ceea ce priveste acreditarea Agentiilor de plati si a altor entitati precum si lichidarea conturilor FEGA si FEADR) si criteriilor de acreditare aprobate prin Ordinul Ministrului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale nr.422/2006[1].

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit asigura implementarea tehnica si financiara a Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) si a preluat  in totalitate derularea si monitorizarea Programului SAPARD.  Expertii APDRP vor asigura continuarea derularii Programului SAPARD pana la finalizarea acestuia in decembrie 2008, in ceea ce priveste efectuarea platilor pentru proiectele contractate, iar pana in decembrie 2013, vor fi monitorizate toate proiectele care au fost finantate prin Programul SAPARD in sensul respectarii clauzelor asumate prin contractele de finantare. Astfel, APDRP este structurata la nivel judetean in 42 de Oficii Judetene avand repartizati in total 722 de experti, la nivel regional in 8 Centre Regionale cu un total de 327 de experti, iar la nivel central APDRP are 213 experti angajati. Asadar, APDRP va putea implementa FEADR atat din punct de vedere tehnic, cat si financiar, cu un personal total de 1.262 de experti .

Principalele directii de investitii care sunt finantate prin FEADR, reprezinta o continuare fireasca a Programului SAPARD prin imbunatatirea procesarii agroindustriale, sprijinirea dezvoltarii fermelor de semi-subzistenta, managementul padurilor si a produselor forestiere, dezvoltarea si modernizarea infrastructurii rurale si in general a satului romanesc[3].

La nivel judetean s-au infiintat Oficiile Judetene de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, coordonate de un Director Adjunct (OJPDRP).

Obiectivul general al O.J.P.D.R.P. este implementarea Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2007-2013, program ce cuprinde masurile aferente investitiilor in agricultura si dezvoltare rurala.

Rolul, atributiile si responsabilitatile ce revin acestora sunt stabilite in conformitate cu Regulamentele CE, care stabilesc cadrul general de organizare si implementarea finantarilor FEADR, pentru realizarea obiectivelor Politicii Agricole Comune.

Principalele institutii implicate in implementarea Programului National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 sunt:

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) - Directia Generala Dezvoltare Rurala care indeplineste functia de Autoritate de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 (PNDR) si asigura gestionarea corespunzatoare a fondurilor comunitare, stabilind prioritatile si masurile concrete de actiune;

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP), ca organism de implementare tehnic si financiar a masurilor de investitii cuprinse in PNDR.

Agentia de Plati si Interventie in Agricultura (APIA), de asemenea ca organism de plata, pentru zonele defavorizate[4].

Unul dintre atributele Oficiului Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Salaj (OJPDRP) este atragerea de cat mai substantiale fonduri nerambursabile, in vederea sprijinirii dezvoltarii exploatatiilor agricole existente, a dezvoltarii spatiului rural, a eliminarii decalajelor existente intre spatiul rural si spatiul urban. Pentru obtinerea de acorduri si avize pentru viitoarele investitii pe baza protocoalelor incheiate de Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit si Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile, Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor si Ministerul Sanatatii, s-a hotarat la nivel judetean sa existe discutii cu reprezentantii acestor institutii, in primul rand cu punerea de acord a documentelor necesare in vederea obtinerii acestor avize, acorduri, autorizatii. In urma discutiilor purtate intre reprezentantii acestora, se poate constata ca interesul comun este de a accesa cat mai multe proiecte, de asemenea de a sprijini cu informatii pe domenii a potentialilor beneficiari .

Directii si masuri propuse pentru dezbatere si adoptare:

Cresterea capacitatii institutionale si operationale a OJPDRP Salaj;

Cresterea vizibilitatii OJPDRP Salaj in randul opiniei publice si a beneficiarilor;

Realizarea unei retele extinse de parteneri - colaboratori Institutionali si Comunitari la toate nivelele in cadrul judetului;

Implicarea OJPDRP Salaj in formarea de capacitati pentru absorbtia fondurilor europene.

OJPDRP SALAJ dispune de un personal calificat si specializat in numar de 16 specialisti experti avand o experienta bogata in derularea Programului SAPARD si cu o dotare corespunzatoare sub aspect logistic, spatii, mobiliere.

La nivel de OJPDRP Salaj se are in vedere o continua perfectionare a personalului angajat prin organizarea de cursuri de perfectionare, sedinta de lucru (ateliere de lucru) cel putin o data pe luna, adoptarea unui sistem de consultari permanente cu angajatii, pregatirea expertilor atat in vederea implementarii cat si a platilor[6].

In vederea cresterii capacitatii institutionale si operationale a OJPDRP Salaj, personalul angajat se va perfectiona continuu studiind si aprofundand procedurile de lucru si fisele masurilor, iar lunar se va face o evaluare a personalului din cadrul celor doua servicii.

Avand in vedere experienta acumulata prin Programul SAPARD, se desprinde ideea ca atragerea de cat mai multe fonduri Europene se poate realiza prin implicarea directa a tuturor factorilor din afara institutiei:

Consiliul Judetean, Prefectura, Consilii Locale, Primarii;

Institutii avizatoare

Sectorul privat - furnizori de servicii, lucrari;

Firme de consultanta, Institutii bancare;

Comunitati locale, potentiali beneficiari.

Iar pentru buna desfasurare a derularii fondurilor externe, Institutia din Salaj va incheia protocoale de colaborare ferme in vederea reducerii la minim a timpului depunerii cererilor de finantare si a intocmirii acestora, precum si pentru facilitarea actiunilor de promovare apeland si la serviciile Inspectoratului Judetean Scolar, la Biserici.

In acest sens OJPDRP Salaj isi propune :

intalnire cu reprezentantii institutiilor judetene si ai consiliilor locale, la nivel de judet pentru prezentarea pe larg a tot ceea ce inseamna programele FEADR si FEP.

stabilirea unui program concret pe comune, zile si ore de intalnire cu producatori agricoli, procesatori, prestatori de servicii.

antrenarea in aceste actiuni de experti foarte bine pregatiti care vor folosi mijloace de comunicare tehnice si verbale pe intelesul ( limbajul ) producatorilor in a face atractive aceste programe.

promovarea se va face cu echipe complexe pentru a putea raspunde pe loc la toate aspectele ridicate de potentialii beneficiari.

se vor incheia protocoale ferme cu institutiile implicate in avizarea documentatiilor, acestea fiind prezentate beneficiarilor pas cu pas pentru a simplifica procedura de avizare.

folosirea de pliante in care sa se explice simplificat pasii care trebuie urmati in elaborarea documentatiei, precum si institutiile abilitate de eliberarea anumitor documente.

armonizarea implementarii programelor FEADR si FEP intre OJPDRP ca institutie responsabila pentru implementarea acestor programe si firme de consultanta, societati de constructii, diverse servicii, inclusiv furnizori de materiale de constructii pentru a stabili un cadru de lucru procedural, pentru a elabora documentatii corecte[7].

in vederea transmiterii de informatii clare si conform programelor, formatorii de opinie din cadrul OJPDRP vor participa la toate intalnirile pentru a disemina informatii clare si nu ambigue[8].

3.2 Definitia FEADR

Pentru a intelege mai bine semnificatia fondului FEADR, am sa vin in sustinerea acestuia printr-o definitie, care ne spune ca: "este instrumentul de finantare creat de Uniunea Europeana, pentru a sprijini tarile membre, in implementarea Politicii Agricole Comune (PAC) si reprezinta o oportunitate de finantare pentru spatiul rural romanesc"[9].

FEADR este, insa "un instrument care nu actioneaza de sine statator, ci intervine in completarea actiunilor nationale, regionale si locale"[10].

3.3 Rolul si importanta FEADR pentru dezvoltarea rurala

FEADR a fost infiintat in 1958 si finanteaza masuri de dezvoltare rurala si ajutoare pentru fermieri, in special in regiunile care prezinta intarzieri in dezvoltare. Este destinat imbunatatirii eficientei structurilor de productie, procesare si marketing al produselor agricole si forestiere, precum si dezvoltarii potentialului local in zonele rurale. Acest fond este corespondentul Fondului SAPARD, accesibil insa Statelor Membre ale UE, avand ca obiective sustinerea pietei produselor agricole si promovarea restructurarii agriculturii comunitare[11].

FEADR contribuie la promovarea unei dezvoltari rurale durabile in intreaga Comunitate, venind in completarea politicilor de piata si de sustinere a veniturilor aplicate in cadrul Politicii Agricole Comune, al politicii de coeziune si al politicii comune in domeniul pescuitului.

FEADR reprezinta o oportunitate de finantare pentru spatiul rural romanesc, in valoare de aproximativ 7,5 miliarde de euro, incepand cu 2007 si pana in 2013. Similar cu Programul SAPARD si FEADR se va baza pe principiul cofinantarii proiectelor de investitii private. Tara noastra trebuie sa cheltuiasca aproximativ 1 miliard euro/an pentru dezvoltare rurala, adica tot atat cat s-a consumat prin Programul SAPARD in 6 ani, iar de data aceasta depunerea proiectelor se va realiza la nivel judetean.

FEADR cuprinde patru Axe, care contin la randul lor mai multe masuri (unele dintre acestea fiind continuatoare a celor din Programul SAPARD) :

Axa I Cresterea competitivitatii sectorului agricol si forestier

Axa II Imbunatatirea mediului si a zonelor rurale

Axa III Calitatea vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale

Axa IV LEADER[12]

Prin Figura 3.1, am considerat ca ar fi util sa arat distributia sumelor alocate din fondurile europene pentru dezvoltarea rurala, astfel incat, din totalul fondurilor FEADR de 8,022 miliarde de Euro pentru perioada 2007-2013, se vor utiliza 20% pentru platile directe, iar restul de 7,5 miliarde de Euro vor fi alocati dezvoltarii rurale, 45% pentru Axa I, 25% pentru Axa II, 30% pentru Axa 3 si 2,5% pentru Axa IV[13].

Figura 3.1 Distribuirea sumelor

Preluat din sursa: Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Salaj, 2008

Alocarea de 45% din totalul fondurilor pentru Axa I Cresterea competitivitatii sectorului agricol si forestier, este justificata de continuarea procesului de restructurare si modernizare a sectorului agroalimentar si a celui forestier pentru imbunatatirea performantelor intreprinderii si obtinerea de noi tehnologii, precum si de prioritatile nationale in domeniul agriculturii care urmaresc reparcelarea terenurilor agricole, dezvoltarea infrastructurii agricole, sprijinirea transformarii fermelor de semi-subzistenta in exploatatii viabile din punct de vedere comercial, precum si stimularea dezvoltarii unui sector agricol si forestier competitiv care sa faca fata cerintelor unei piete internationale[14].

Pentru Axa II Imbunatatirea mediului si a zonelor rurale, alocarea de 25% din totalul fondurilor se face prin masuri de sprijin pentru utilizatorii de terenuri agricole si forestiere. In cadrul acesteia sunt vizati fermierii care isi desfasoara activitatea in zonele cu handicap natural. De asemenea, sunt finantate masuri privind utilizarea durabila a terenurilor forestiere[15].

Axa III Calitatea vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale, are o pondere de 30% din totalul fondurilor, avand in vedere ca pe langa masurile de diversificare a activitatilor neagricole si turismului rural sunt prevazute si masuri pentru renovarea satelor, infrastructura rurala. Trebuie mentionat faptul ca, fata de SAPARD, unde masura de infrastructura rurala reprezenta 80% din Axa III, in PNDR, ea este limitata ca tipuri de investitii si amplasare la nivelul localitatilor rurale, sens in care ponderea alocarilor financiare pentru aceasta axa este mai redusa[16].

Axa IV LEADER, are o pondere de minim 2,5% din alocarile pentru cele trei Axe, pentru formarea si sustinerea parteneriatelor publice-private la nivel local, elaborarea si promovarea strategiilor locale de dezvoltare, finantarea cercetarilor[17].

Precum am precizat mai sus, fiecare Axa contine mai multe masuri, intrucat:

Axa I Cresterea competitivitatii sectorului agricol si forestier. Masurile ce vizeaza aceasta Axa au ca obiect:

  1. Masuri pentru diseminarea cunostintelor si imbunatatirea patentialului uman prin:

formare profesionala si actiuni de informare,

instalarea tinerilor fermieri,

pensionarea timpurie a fermierilor si a muncitorilor agricoli,

utilizarea serviciilor de consiliere de catre fermieri si detinatorii de padure,

instituirea unor servicii de administrare, sprijin si consiliere a fermelor, precum si a unor servicii de consiliere in sectorul forestier.

  1. Masuri de restructurare si dezvoltare a capitalului fizic, precum si de promovare a inovatiei, prin:

modernizarea exploatatiilor agricole,

imbunatatirea valorii economice a padurilor,

cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere,

cooperarea pentru realizarea de noi produse, procese si tehnologii in sectoarele agricol, alimentar si forestier,

refacerea potentialului de productie agricola afectat de catastrofe naturale si instituirea unor actiuni de prevenire corespunzatoare.

  1. Masuri pentru imbunatatirea calitatii productiei si a produselor agricole prin:

sprijinirea fermierilor in vederea adaptarii la standardele impuse, adoptate pe baza legislatiei comunitare,incurajarea fermierilor pentru a participa la schemele de calitate alementara,

sprijinirea grupurilor de producatori in activitatile de informare si promovare pentru produsele care fac obiectul unor scheme de calitate alimentara.

  1. Masuri tranzitorii in ceea ce priveste:

sprijinirea exploatatiilor agricole de semisubzistenta in curs de restructurare,

sprijinirea constituirii grupurilor de producatori.

Axa II Imbunatatirea mediului si a zonelor rurale. Sprijinul prevazut in prezenta sectiune are ca obiect:

a.      Masurile privind utilizarea durabila a terenurilor agricole, prin:

plati destinate fermierilor din zonele montane pentru a compensa handicapurile naturale,

plati destinate agricultorilor din zonele care prezinta handicapuri, altele decat zonele montane,

plati de agro-mediu,

plati pentru bunastarea animalelor,

sprijin pentru investitii neproductive.

b.      Masurile privind utilizarea durabila a terenurilor forestiere, prin:

sprijin pentru prima impadurire a terenurilor agricole,

sprijin pentru prima instalare a sistemelor afro-forestiere pe terenuri agricole,

sprijin pentru prima impadurire a terenurilor neagricole,

plati de silvo-mediu,

sprijin pentru reconstituirea potentialului forestier si adoptarea unor masuri de prevenire,

sprijin pentru investitii neproductive.

Axa III Calitatea vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale. Masuri in temeiul prezentei sectiuni, cuprind:

a.      Masuri de diversificare a economiei rurale, in special:

diversificarea spre activitati neagricole,

sprijinul pentru infiintarea si dezvoltarea micro-intreprinderilor, pentru promovarea spiritului intreprinzator si consolidarea tesutului economic,

promovarea activitatilor turistice.

b.      Masuri de imbunatatire a calitatii vietii in mediul rural, in special:

servicii de baza pentru economie si pentru populatia rurala,

renovarea si dezvoltarea satelor,

conservarea si punerea in valoare a patrimoniului rural.

c.       O masura pentru asigurarea formarii si informarii agentilor din domeniile care intra sub incidenta Axei 3.

d.      O masura privind dobandirea de competente si animarea in vederea elaborarii si punerii in aplicare a unei strategii locale de dezvoltare[18].

Axa IV LEADER. Abordarea LEADER cuprinde cel putin urmatoarele elemente:

a.       Strategii locale de dezvolatare pe zone, concepute pentru zone rurale clar definite la nivel subregional,

b.      Parteneriate public-privat la nivel local, denumite grupuri de actiune locala,

c.       O abordare ascendenta cu o putere decizionala pentru grupurile de actiune locala in ceea ce priveste elaborarea si punerea in aplicare a unor strategii locale de dezvoltare,

d.      O conceptie si o punere in aplicare multisectoriale ale strategiei, bazate pe interactiunea dintre actorii si proiectele din diverse sectoare ale economiei locale,

e.       Punerea in aplicare a unor abordari inovatoare,

f.        Punerea in aplicare a unor proiecte de cooperare,

g.       Interconectarea parteneriatelor local.

Masurile selectate de Romania pentru a fi finantate din FEADR sunt in marea majoritate o continuare a masurilor implementate prin SAPARD[19], astfel din toate masurile prezentate in cele patru Axe, au fost selectate urmatoarele:

- Masura 121 care cuprinde modernizarea exploatatiilor agricole

- Masura 123 care cuprinde cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere

- Masura 322 care cuprinde renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale[20].

3.4 Pasii urmariti spre implementarea FEADR

FEADR poate fi accesat in baza a doua documente-cheie: Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 si Planul National Strategic pentru Dezvoltare Rurala.

Inainte de toate trebuie sa stim ca Fondurile Europene nerambursabile se acorda doar dupa ce intocmim un proiect care contine o cerere de finantare, precum si o serie de documente si avize care trebuie sa evidentieze clar oportunitatea si rentabilitatea investitiei pentru care dorim sa primim fondurile nerambursabile.

Cu alte cuvinte trebuie sa stim foarte bine pentru ce solicitam banii de la UE si Guvernul Romaniei acordati prin Programul National pentru Dezvoltare Rurala 2007 - 2013 si, mai mult, trebuie sa dovedim foarte clar ca banii vor fi investiti corect.

Asadar, pasii spre implementarea FEADR sunt:

Accesarea FEADR

As putea afirma ca este necesar si util sa cunoastem care sunt conditiile ce trebuiesc indeplinite pentru a putea accesa FEADR, iar din acest motiv am sa dau cateva informatii in aceasta directie. Asadar, pentru a putea primi fonduri trebuie sa parcurgem mai multe etape:

Prima etapa pe care trebuie sa o parcurgem este stabilirea cu exactitate a domeniului de activitate in care dorim sa realizam o investitiei si pentru care ne-am hotarat sa cerem fonduri nerambursabile.

Dupa ce ne-am hotarat ce vrem sa facem, trebuie sa verificam daca investitia sau domeniul respectiv poate primi fonduri nerambursabile prin FEADR, adica daca se incadreaza in aria de finantare a FEADR. Iar aceasta verificare trebuie sa o facem doar la institutiile care ne pot oferi informatii corecte in acest sens si anume:

Sediile judetene si regionale ale APDRP:

Oficiile Judetene de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (OJPDRP);

Centrele Regionale de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (CRPDRP);

Sediile judetene ale Directiilor pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala[21];

Prin FEADR se pot acorda fonduri nerambursabile astfel:

A). Finantare de 100% din costurile totale eligibile ale proiectelor publice, care nu vor genera profit si a caror valoare va fi de maxim:

- 1.000.000 Euro/proiect in cazul unui proiect de investitii in infrastructura de baza daca beneficiarul este un consiliu local;

- 3.000.000 Euro/proiect in cazul in care beneficiar este o asociatie de dezvoltare intercomunitara;

- 2.500.000 Euro/proiect in cazul unui proiect integrat (care presupune cel putin 2 actiuni de investitii) al carui beneficiar este un consiliu local;

- 6.000.000 Euro/proiect in cazul unui proiect integrat al carui beneficiar este o asociatie de dezvoltare intercomunitara;

- 500.000 Euro/proiect in cazul unui proiect de investitii privind serviciile de baza pentru populatie, amenajarea spatiilor de interes public, realizarea studiilor sau investitiilor legate de protejarea patrimoniului cultural si natural de interes local.

B). Finantare de pana la 70% din costurile totale de investitie ale proiectelor care, prin natura investitiei vor produce profit, iar sprijinul nu poate depasii:

- 200.000 Euro/beneficiar pentru o perioada de minim 3 ani fiscali.

Inspre realizarea proiectelor care vor fi considerate drept eligibile, banii se primesc in decurs de maxim 3 luni de la semnarea contractului. In calitate de beneficiar, trebuie sa prezentati primul Dosar de achizitii si Declaratia de esalonare a depunerii dosarelor cererii de plata. Prin aceasta declaratie de esalonare, beneficiarul isi stabileste singur etapele in care doreste sa primeasca banii de la APDRP si se angajeaza ca va respecta aceste etape[22]. Dupa efectuarea achizitiilor, beneficiarul depune Dosarul cererii de Plata la Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (OJPDRP), care va fi verificat si aprobat de catre expertii APDRP, dupa care se vor efectua platile solicitate care sunt identificate ca fiind eligibile.

Dupa ce am prezentat cum putem accesa aceste fonduri, tot de o importanta majora, consider ca este si cunoasterea modalitatii in care am putea sau am dori sa fim posibili beneficiari ai fondurilor; fonduri care vin in ajutorul dezvoltarii rurale, in scopul de a mai reduce din disparitatile regionale, de a incerca realizarea unui echilibru economic si social. In acest scop am sa prezint conditiile care trebuiesc respectate pentru a putea deveni potentiali beneficiari ai fondurilor nerambursabile.

Pentru a putea beneficia de fondurile nerambursabile prin FEADR in vederea finantarii propriei afaceri trebuie sa ne incadram intr-o categorie de beneficiari eligibili sau, dupa caz, sa devenim unul eligibil.

Beneficiarii eligibili pentru proiectele de investitii se vor incadra, in general, in una din urmatoarele categorii:

a.          Persoana Fizica Autorizata/Asociatie Familiala (PFA/AF)

Este cea mai simpla forma de beneficiar eligibil, in linii mari acest statut obtinandu-se prin autorizare la primaria locala.

AVANTAJE: procedura simpla, contabilitate simplificata, impozitare mica.

DEZAVANTAJE: pentru persoana fizica autorizata nu se pot face angajari, iar in cadrul asociatiei familiale pot lucra doar membrii acesteia, persoana trebuie sa aiba studii in domeniul in care se face autorizarea activitatii, limitarea eventualelor extinderi.

b.          Asociatii in domeniu cu statut juridic, Grupuri de producatori si Cooperative

Aceasta este forma cea mai agreata de catre mecanismele comunitare, deoarece sprijinul financiar nerambursabil se adreseaza direct mai multor persoane, iar investitia va avea un impact mult mai mare.

AVANTAJE: investitii cu acoperire mare, intarirea comunitatii, posibilitatea accesarii si a altor subventii pentru dezvoltarea asocierii si gruparii fermierilor, impartirea riscului.

DEZAVANTAJE: procedura de infiintare mai complexa.

c. Microintreprinderi si intreprinderi mici si mijlocii

Clasificarea in aceasta categorie se face potrivit OG nr. 27/2006, pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii

microintreprinderile: pana la 9 angajati si mai putin de 2 milioane de euro cifra de afaceri;

intreprinderi mici: intre 10 si 49 de salariati si mai putin de 10 milioane de euro cifra de afaceri;

intreprinderi mijlocii: intre 50 si 249 de angajati si mai putin de 50 de milioane de euro cifra de afaceri;

IMM-urile si microintreprinderile pot fi Societate cu Raspundere Limitata (SRL), Societate in Nume Colectiv (SNC), Societate pe Actiuni (SA), s.a, conform legislatiei comerciale nationale[23].

Este necesar sa stim ca, inainte sa demaram alcatuirea documentatiei de finantare, trebuie sa rezolvam si sa clarificam statutul juridic si situatia financiara a entitatii comerciale pe care o avem. Acest lucru ne va scuti de surprize si de eventuala respingere a cererii de finantare.

Pentru a putea accesa Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, este nevoie de un numar destul de consistent de acte/documente cerute de Uniunea Europeana. Solicitantul trebuie sa acorde o foarte mare atentie modului de completare a cererii de finantare, chiar cu ajutorul unui consultant specialist in acest domeniu, corectidutinea si exactitatea informatiilor furnizate fiind unul dintre aspectele de mare interes a celor care evalueaza cererea.

In cele ce urmeaza am sa precizez care sunt documentele necesare pentru a putea accesa FEADR atat pentru beneficiarii privati cat si pentru cei publici, astfel, prin Tabelul 3.1, voi specifica aceste documente.

Tabel 3. 1 Documente necesare

Beneficiari  privati

Beneficiari publici

a. Memoriul justificativ pentru proiecte fara lucrari de constructii-montaj;

b. Studiul de fezabilitate pentru proiecte cu lucrari de constructii-montaj

c. Documentatie justificativa pentru investitii de conservare a  obiectivelor de patrimoniu.

a. Memoriu justificativ pentru proiecte care nu prevad lucrari de constructii-montaj;b. Studiu de fezabilitate pentru proiecte care prevad lucrari de constructii- montaj, intocmit in conformitate cu legislatia in vigoare,

c. Documentatie justificativa pentru investitii de conservare a obiectivelor de patrimoniu, avizata de Directia judeteana de cultura.

Aviz eliberat de Directia judeteana de cultura, care sa confirme faptul ca obiectivul propus spre finantare face parte din patrimoniul cultural de interes local - grupa B si ca se poate interveni asupra lui (documentatia este adecvata), dupa caz;

Certificat de urbanism/ Autorizatie de construire pentru proiecte care prevad constructii sau modernizari.

Aviz, care sa confirme faptul ca obiectivul propus spre finantare face parte din patrimoniul natural local.

. Inventarul primariei intocmit conform legislatiei in vigoare privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia (in cazul in care cladirea/ terenul este proprietatea primariei) si/sau inventarul domeniul public pentru cladire/ teren insotit de acordul proprietarului privind realizarea investitiei (in cazul in care cladirea/ terenul nu este proprietatea primariei).

Declaratie pe propria raspundere ca instrumentele muzicale traditionale si costumele populare care urmeaza sa se achizitioneze vor face parte din patrimoniul cultural imaterial, dupa caz.

a. Pentru proiectele care necesita certificat de urbanism: Fisa tehnica pe care s-a aplicat stampila de tip A sau "B fara acord de mediu"

b. Pentru proiectele care nu necesita certificat de urbanism, Inspectoratele de Protectia Mediului vor analiza fiecare propunere in parte si vor decide asupra tipului actului de reglementare care urmeaza a se emite.

Bilantul din anul precedent depunerii proiectului insotit de contul de profit si pierdere, inregistrate la administratia financiara, in care rezultatul operational / profitul net sa fie pozitiv

Aviz care sa confirme faptul ca obiectivul propus spre finantare face parte din patrimoniul natural local.

Documente pentru cladiri si terenurile pe care sunt/vor fi realizate investitiile (actul de proprietate asupra cladirii si document care atesta dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului) 

Aviz eliberat de sucursale ale ANRGN (pentru reteaua publica locala de alimentare cu gaz), privind realizarea investitiei.

Pentru proiecte de investitii de tipul centre de ingrijire copii, batrani si persoane cu nevoi speciale este obligatoriu sa se prezinte acreditarea in domeniu

Aviz de amplasament sau aviz de racordare eliberat de sucursale ale Electrica, privind realizarea investitiei

Certificat de urbanism/ Autorizatie de constructie pentru proiecte care prevad constructii.

Aviz / aviz de principiu sanitar, sanitar-veterinar, eliberat in conformitate cu legislatia nationala in vigoare;

a. Pentru proiectele care necesita certificat de urbanism: Fisa tehnica pe care s-a aplicat stampila de tip A sau "B fara acord de mediu"

b. Pentru proiectele care nu necesita certificat de urbanism, Inspectoratele de Protectia Mediului vor analiza fiecare propunere in parte si vor decide asupra tipului actului de reglementare care urmeaza a se emite.

9. Autorizatii de functionare (sanitara-veterinara, sanitara, de protectia mediului), eliberate de institutiile abilitate, care sa ateste ca solicitantul este autorizat pentru activitatea pe care o desfasoara.

Copie dupa diploma de studii pentru responsabilul legal sau responsabilul tehnic de proiect care sa dovedeasca pregatire profesionala in domeniul pentru care solicita finantarea, emisa de institutii acreditate de MEC sau declaratie pe propria raspundere ca  responsabilul legal sau responsabilul tehnic de proiect va urma si absolvi un curs de pregatire profesionala in domeniul proiectului inainte de depunerea ultimei cereri de plata;

Aviz eliberat de Directia judeteana de cultura, care sa confirme faptul ca obiectivul propus spre finantare face parte din patrimoniul cultural de interes local - grupa B si ca se poate interveni asupra lui (documentatia este adecvata), dupa caz;

. a. Declaratie pe proprie raspundere a solicitantului data de responsabilul legal de proiect ca va asigura cofinantarea proiectului si cu precizarea sursei de cofinantare.

b. Document de la banca cu datele de identificare ale bancii si ale contului aferent proiect FEADR

Expertiza tehnica de specialitate asupra constructiei existente, inclusiv pentru investitii de restaurare, consolidare si conservare a obiectivelor de patrimoniu si raportul privind stadiul fizic al lucrarilor, pentru proiectele care prevad modernizarea constructiilor existente

12. Certificate care sa ateste lipsa datoriilor fiscale si sociale emise de Directia Generala a Finantelor Publice si de primariile pe raza carora isi au sediul social sau puncte de lucru si Cazierul fiscal eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice in conformitate cu legislatia nationala in vigoare si declaratia pe propria raspundere privind obligatiile catre banci;

Hotararea Consiliului Local pentru instrumentarea proiectului

Aviz/aviz de principiu sanitar, sanitar-veterinar, eliberat in conformitate cu  legislatia nationala in vigoare;

Hotararea privind asocierea consiliilor locale in Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara.

Autorizatii de functionare (sanitara-veterinara, sanitara, de protectia mediului), eliberate de institutiile abilitate, care sa ateste ca solicitantul este autorizat pentru activitatea pe care o desfasoara, dupa caz.

Codul de inregistrare fiscala

Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului

Lista gospodariilor cu adeziuni privind necesitatea investitiei pentru drumuri/racordarea la reteaua de apa/canalizare/gaze/energie electrica insotite de un angajament de racordare din surse proprii din partea celor care semneaza adeziunea, sau ca sunt de acord cu plata colectarii deseurilor.

Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului

Pentru ONG-uri - Certificat de inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.

Pentru institutiile de cult  - Certificatul de inregistrare si act de infiintare si functionare emis de unitatea ierarhic superioara

Pentru proiecte de investitii de tipul centre de ingrijire copii, batrani si persoane cu nevoi speciale este necesar sa se prezinte acreditarea in domeniu

Hotararea consiliului parohial privind realizarea investitiei si asigurarea cofinantarii.

Declaratie pe propria raspundere ca instrumentele muzicale traditionale si costumele populare care urmeaza sa se achizitioneze vor face parte din patrimoniul cultural imaterial.

Expertiza tehnica de specialitate asupra constructiei existente, inclusiv pentru investitii de restaurare, consolidare si conservare a obiectivelor de patrimoniu si raportul privind stadiul fizic al lucrarilor, pentru proiectele care prevad modernizarea constructiilor existente.

Cazierul judiciar al persoanelor responsabile de proiect.

Raport asupra utilizarii altor programe de finantare nerambursabila (rezumat) intocmit de solicitant, inclusiv un document eliberat de gestionarul fondurilor de care beneficiaza

Copia actului de identitate pentru persoanele  responsabile de proiect.

Cazierul judiciar al persoanelor responsabile de proiect.

Document de la banca/trezorerie cu datele de identificare ale bancii/trezoreriei si ale contului aferent proiect FEADR

Copia actului de identitate pentru persoanele responsabile de proiect.

Raport asupra utilizarii altor programe de finantare nerambursabila (rezumat) intocmit de solicitant, inclusiv un document eliberat de gestionarul fondurilor de care beneficiaza

Avize specifice si autorizatii necesare implementarii proiectului (altele decat cele deja furnizate prin studiul de fezabilitate sau cerute si atasate separat)

Avize specifice si autorizatii necesare implementarii proiectului (altele decat cele deja furnizate prin studiul de fezabilitate sau cerute si atasate separat)

Preluat din sursa: Agentia pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Salaj, 2008

Cererea de finantare (date importante):

a.          Amplasamentul proiectului - terenul

Pentru a fi eligibila o investitie realizata cu ajutorul FEADR, aceasta trebuie sa fie amplasata pe teritoriul Romaniei (atat in spatiul rural, cat si in orase sau municipii) in care se pot desfasura, cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare, activitati incadrate in urmatoarele domenii economice:

productie agricola vegetala si/sau zootehnica si silvica;

procesarea industriala a produselor agricole, silvice pentru prima si a doua procesare (mai putin sectorul silvic pentru a doua procesare);

servicii de turism si de agrement rural.

Amplasarea unui proiect trebuie sa aiba in vedere respectarea cerintelor propuse prin Planul de Urbanism General (PUG) si Planurile de Urbanism Zonal (PUZ). Pentru proiectele care prevad constructii trebuie prezentat si Certificatul de Urbanism.

b. Resursele umane implicate in alcatuirea documentatiei si in proiect

Acest aspect este de cele mai multe ori neglijat ducand la blocaje nedorite in demararea documentatiei necesare obtinerii finantarii nerambursabile.

Fiecare beneficiar, pentru executarea contractului si derularea proiectului in bune conditii, va desemna un responsabil legal si un responsabil tehnic, care il vor reprezenta in relatiile cu APDRP si parti terte (constructor, furnizor utilaje). EXCEPTIE:

Persoanele Fizice Autorizate, Asociatiile Familiale si Microintreprinderile pot desemna in vederea derularii proiectului o singura persoana care sa fie in acelasi timp si responsabil legal si responsabil tehnic.

Responsabilul legal este persoana ce detine dreptul de reprezentare si de
angajare de fapte comerciale, in conditiile legii, care va semna contractul
de finantare cu APDRP (in cazul in care cererea va fi selectata)

Responsabilul tehnic va asigura relatia cu APDRP si/sau terte parti, coordonand si raspunzand de executarea contractului din punctul de vedere al aspectelor tehnico-financiare ale proiectului[24].

c.  Elaborarea proiectului

Pentru a putea primi fonduri nerambursabile prin FEADR trebuie sa intocmim un proiect, care trebuie sa contina cererea de finantare (un document tip care se completeaza pe baza modelului oferit gratuit de APDRP), precum si o serie de documente justificative, care difera in functie de tipul investitiei alese.Proiectul, in functie de valoarea financiara a acestuia, poate fi alcatuit de catre propria persoana sau putem opta pentru:

Institutii ale statului abilitate in acest sens, in speta Agentia Nationala de Consultanta Agricola prin cele 42 de Oficii Judetene de Consultanta Agricola,

Institutii private de consultanta care ofera contra unui comision asistenta completa pentru intocmirea proiectului (studiul de fezabilitate, planul de afaceri, diferite studii, bugetul proiectului, s.a.).

d. Contributia financiara in proiect

FEADR, ca si Programul SAPARD, se bazeaza pe principiul cofinantarii proiectelor de investitii private.

Cofinantarea

In ceea ce priveste cofinantarea, am sa prezint cateva date importante, pentru a putea intelege mai bine care este contributia Uniunii Europene in derularea fondului FEADR, astfel incat, in urma datelor gasite, pot sa afirm ca, prin FEADR se pot acorda fonduri nerambursabile intre 50 % si 70% din valoarea totala eligibila a proiectului, fondurile acordate reprezetand cofinantarea publica, la care trebuie sa se adauge cofinantarea privata, adica acea contributie financiara a celui care solicita fondurile europene.

Cofinantarea publica reprezinta sprijinul financiar acordat beneficiarilor Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala de catre Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei.

In consecinta, una din conditiile generale de eligibilitate pe care trebuie sa o indeplineasca un potential beneficiar dornic sa realizeze un proiect prin FEADR, este aceea de a contribui financiar si de a dovedi aceasta contributie.

De asemenea, amplasarea unei investitii poate oferi un grad de cofinantare diferit. Astfel, pentru investitiile amplasate in zona montana sau alte zone cu handicap natural, cofinantarea publica (fonduri acordate prin FEADR) poate fi de 65%, iar in arii protejate "Natura 2000", cofinantarea publica poate ajunge.

Cofinantarea privata poate fi asigurata fie din surse proprii, valabil in cazul potentialilor beneficiari care detin deja fondurile necesare pentru contributia financiara, fie din venituri provenite din sponsorizari, donatii dovedite in conditiile legii.

In urma informatiilor precizate, este important de stiut ca, in orice relatie contractuala, fiecare parte are drepturi si obligatii. Conform contractului de finantare, beneficiarii de fonduri europene trebuie sa respecte o serie de conditii:

 • Pe toata durata contractului toate criteriile de eligibilitate si selectie asumate in cererea de finantare vor trebui respectate. Beneficiarul nu are voie sa modifice proiectul pe o perioada de cinci ani de la ultima plata efectuata de Agentie. Pe scurt, in orice moment din perioada de monitorizare a investitiei toate criteriile care au dus la acceptarea proiectului raman obligatorii.
 • Orice prejudiciu adus unui tert este in intregime in responsabilitatea beneficiarului, APDRP fiind degrevata de aceasta in cazul in care culpa este a beneficiarului.
 • Ca beneficiar veti face totul pentru a evita conflictul de interese si veti informa imediat APDRP despre orice situatie care da nastere sau este posibil sa dea nastere unui astfel de conflict.
 • In cazul in care se vor incalca de catre beneficiar clauzele contractului de finantare, APDRP il poate rezilia. In acest caz, beneficiarul nu este scutit de plata integrala a sumelor primite ca finantare nerambursabila pana la data rezilierii. In acest caz, Agentia va aplica beneficiarului dobanzi si penalitati in procentul stabilit conform dispozitiilor legale in vigoare[25].

Facand o comparatie intre derularea programului SAPARD si derularea programului FEADR, as putea prezenta cateva cazuri care au fost identificate ca fiind situatii de conflict de interese:

 • furnizorii de bunuri, lucrari sau servicii in cadrul proiectelor au actionari comuni cu cei ai societatii comerciale beneficiare;
 • persoane fizice care au legaturi de rudenie cu actionarii sau administratorii societatii comerciale beneficiare si care sunt angajate ca prestatori de servicii in cadrul proiectului (ex. consultanta si proiectare, dirigentie de santier, verificare tehnica de proiect, asistenta tehnica);
 • functionari publici, angajati in administratiile centrale sau locale, angajati ca prestatori de servicii in cadrul proiectului (ex. consultanta si proiectare, dirigentie de santier, verificare tehnica de proiect, asistenta tehnica)[26].

Inainte de a incheia acest capitol as dori, sa fac un rezumat cu pasii care trebuiesc parcursi in accesarea FEADR, sa specific concret care sunt acesti pasi. Asadar:

Identificarea investitiei:

dupa ce a fost identificat domeniul in care dorim sa investim, ca potentiali beneficiari ne putem adresa la Oficiile Judetene de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (OJPDRP), la Centrele Regionale de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (CRPDRP) sau la Directiile judetene pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala.

la aceste institutii potentialii beneficiari primesc materiale informative, date despre eligibilitatea investitiei preconizate, precum si documentatia detaliata despre modul in care trebuie intocmit proiectul.

Pregatirea proiectului

dupa ce ne familiarizam cu cerintele si criteriile de eligibilitate ce trebuie respectate, ca potentiali beneficiari vom demara alcatuirea documentatiei necesare obtinerii finantarii nerambursabile, adica a proiectului;

 • proiectul trebuie sa contina cererea de finantare (un document tip care se completeaza pe baza modelului oferit gratuit de APDRP), precum si o serie de documente justificative.

Depunerea proiectului

odata finalizata intocmirea proiectului, acesta se va depune de catre responsabilul legal sau tehnic sau de un imputernicit prin procura legalizata (in original) a responsabilului legal la sediul OJPDRP din judetul in care se realizeaza investitia.

Verificarea proiectului

expertii OJPDRP vor verifica daca proiectul este conform din punct de vedere al documentelor;

daca Cererea de finantare este conforma (contine toate documentele solicitate), proiectul este trecut la urmatorul pas, verificarea eligibilitatii, mai exact, se verifica daca sunt respectate toate conditiile si cerintele specifice - tot in cadrul respectarii conditiilor de eligibilitate se verifica si preturile de achizitii, pentru stabilirea rezonabilitatii preturilor utilizate de solicitant;

dupa efectuarea conformitatii si in perioada de verificare a criteriilor de eligibilitate, expertii Oficiului Judetean vor efectua verificarea pe teren in prezenta solicitantului.

Aprobarea proiectului

 • in urma  evaluarilor, beneficiarul va fi informat daca proiectul este sau nu eligibil si data la care trebuie sa se prezinte pentru semnarea contractului.
 • semnarea de catre solicitant a contractului de finantare se efectueaza la nivelul Centrului Regional de care apartine proiectul solicitantului. Dupa semnarea contractului, se poate incepe efectiv derularea investitiei[27].

3.5 Cheltuieli prin care se acorda finantare prin FEADR si cheltuielile prin care nu se acorda finantare prin FEADR

Prin informatiile primite de la APDRP Salaj, in acest subcapitol voi preciza ce se poate finanta prin acest fond care vine in sprijinul agriculturii si dezvoltarii rurale, precum si ce nu se poate finanta prin el.

1. Cheltuieli prin care SE ACORDA finantare prin FEADR:

Astfel, prin FEADR, pot fi efectuate urmatoarele tipuri de cheltuieli pentru:

a). Construirea, modernizarea si extinderea cladirilor si a constructiilor conexe unitatii de productie.

Pentru modernizare, daca investitia are in vedere extinderea cladirilor existente si/sau construirea unor anexe noi, acestea trebuie sa fie justificate si sa serveasca modernizarii propriu-zise.

b).  Achizitionarea de utilaje si echipamente noi, inclusiv IT, software, hardware.

c). Cheltuieli reprezentand plata arhitectilor, inginerilor si consultantilor, a studiilor de fezabilitate, achizitionarea de patente si licente in procentele prevazute in fisele tehnice ale masurilor. Cheltuielile pentru intocmirea documentatiei necesare proiectului sunt singurele care pot fi efectuate inainte de semnarea contractului de finantare cu APDRP.

d). Achizitionarea de mijloace de transport noi, specializate, ca rezultat al identificarii lor in studiul de fezabilitate/memoriu justificativ/plan de afaceri, cu o capacitate de transport bine fundamentata.

Este necesar sa precizez importanta pe care trebuie sa o acordam acestui tip de cheltuiala. Mijlocul de transport trebuie sa deserveasca activitatea, iar achizitionarea acestuia in scopul amintit trebuie sa fie bine documentat in anexele cererii de finantare. Acest activ nu va deservi personalul sau proprietarul investitiei in interes personal.

e). Unelte si instrumente specifice, inclusiv acelea pentru protectia impotriva incendiilor si cele pentru protectia muncii.

f). Achizitionarea de teren, la nivelul a maxim 10% din valoarea totala a proiectului, numai in cazul stramutarii exploatatiei pentru a respecta standardele de mediu.

2. Cheltuieli prin care NU SE ACORDA finantare prin FEADR:

a). Cumpararea, inchirierea sau luarea in leasing a cladirilor;

b). Impozite, taxe vamale, taxe de import , alte venituri de la bugetul de stat.

c). Costuri operationale, inclusiv costuri de intretinere si chirie.

d). Comisioane bancare, costurile garantiilor, cheltuieli juridice si alte cheltuieli similare.

e). Orice alte cheltuieli stipulate in fisele tehnice ale masurilor ca fiind neeligibilehttps://www.apdrp.ro/content.aspx?item=1673&lang=RO

Ibidem

Ibidem

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, Salaj, 2008

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, Salaj, 2008

Ibidem

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, Salaj, 2008

Ibidem

https://www.consultanta-fonduri.ro/fonduri-feadr

D. Giurca, Scenarii privind impactul masurilor de dezvoltare rurala asupra structurilor agricole, Ed. Institul European din Romania, Bucuresti, 2007, p. 43

https://www.fondurile-europene.ro/Fonduri%20structurale.pdf

M. V. Ciocan, op. cit., p. 292

D. Giurca, op. cit., p. 48

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, Salaj, 2008

Ibidem

Ibidem

Ibidem

Ibidem, pp. 44-47

D. Giurca, op. cit., p. 76

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, Salaj, 2008

Ibidem

Ibidem

Ibidem

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, Salaj, 2008

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, Salaj, 2008

Ibidem

Ibidem

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2239
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved