Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Statistica

Tehnica operatiunilor bancare la Cec Bank

finante+ Font mai mare | - Font mai micTehnica operatiunilor bancare

1 CONTURILE BANCAREPrincipalele tipuri de conturi care sunt disponibile pentru toate categoriile de clienti se pot clasifica in trei grupe:

Conturi de depozit

Se pot constitui atat in lei cat si in valuta si sunt disponibile atat pentru persoanele fizice cat si pentru persoanele juridice

Depozitele se pot constitui pe o perioada de 1, 3, 6 sau 12 luni

La deschidere se percepe o taxa de deschidere de cont. Pentru deschiderea unui cont se completeaza o cerere, se plateste un comision de deschidere, iar pentru suma depusa se elibereaza o chitanta. Contul primeste un numar.

La deschiderea contului, clientul primeste un extras de cont, in care este inscris numarul de cont si suma depusa initial.

Dobanda se calculeaza pentru o luna de zile, luandu-se in considerare rata dobanzii pentru un an de 360 de zile. Dobanda pentru conturile de depozit se plateste la sfarsitul lunii si se constituie separat, intr-un cont curent. Daca clientul isi retrage capitalul inainte de termenul pentru care a constituit depozitul in cont, dobanda pentru perioada pana in momentul retragerii, se calculeaza aplicandu-serata dobanzii la conturile curente la vedere.

Conturi curente

Sunt numite si depozite la vedere si pot fi utilizate atat de persoanele fizice cat si de persoanele juridice.

Se pot deschide in lei sauin valuta si sunt utilizate pentru depuneri si retrageri curente, pentru plata cecurilor emise de titularii lor sau pentru alte plati dispuse de acestia. In baza disponibilului din cont, banca elibereaza clientilor carnete de cecuri dupa anumite criterii.

Deschiderea lor e conditionata de existenta unei sume initiale minime, iar retragerile ulterioare se pot face doar in limita acestei sume. Acest tip de cont functioneaza numai pe sold creditor, dar pentru clientii fideli se aplica procedeul overdraft.

Pentru a deschide un cont curent, o persoana fizica trebuie sa completeze o cerere de deschidere si sa plateasca un comision de deschidere. Pentru persoanele juridice, cererea trebuie sa fie insotita si de contractul de societate, statutul de functionare a societatii si alte documente. In ambele cazuri, la deschiderea conturilor, clientii trebuie sa completeze si o fisa cu specimene de semnaturi. De asemenea, clientii pot cere un extras de cont ori de cate ori vor sa verifice operatiunile efectuate intr-o perioada de timp.

Ori de cate ori se realizeaza o operatiune prin acest cont se percepe un comision direct din cont.

Dobanda se calculeaza similar cu cea pentru depozitele la termen.

Conturi de imprumut

Sunt utilizate mai des de persoanele juridice.

Pentru obtinerea unui credit , clientii completeaza o cerere in care specifica scopul imprumutului. Ei trebuie sa depuna si o garantie.

Imprumuturile pot fi:-pe termen scurt

-pe termen mediu

-pe termen lung

In momentul inregistrarii imprumutului,banii se inregistreaza intr-un cont asemanator contului curent, denumit cont de disponibilitati de credite, din care se vor face plati corespunzator destinatiei creditului acordat.

Dobanda se percepe lunar si se percepe direct din contul clientului.

Documentele necesare deschiderii unui cont in cazul persoanelor juridice:

Contractul de societate, stampilat si autentificat la un notar public

Statutul societatii autentificat la un notar public

Certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului

Inregistrarea societatii la Directia generala a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat

Hotararea judecatoreasca privind autorizarea functionarii societatii si constituirea legala a acesteia

Extras din procesul verbal al Adunarii Generale a Actionarilor privind aprobarea nominala a conducerii societatii si a persoanelor imputernicite cu drept de semnatura in banca

Codul fiscal si amprenta stampilei

Dovada existentei spatiului in care isi desfasoara activitatea

Fisa cu specimenele de semnaturi ale persoanelor cu drept de semnatura in banca

Inchiderea conturilor se poate realiza din urmatoarele motive:

Contul devine inactiv prin faptul ca nu se inregistreaza nici un fel de operatiuni in cont pe o anumita perioada de timp. Clientul poate solicita in scris inchiderea contului sau poate emite un cec pentru soldul ramas in cont.

Se solicita transferul soldului contului la o alta banca.

Falimentul firmei-client al bancii

Iresponsabilitate psihica

Decesul unui client

2 ORDINUL DE PLATA

Ordinul de plata este dispozitia neconditionata data de catre emitentul acestuia unei societati bancare de a pune la dispozitie unui beneficiar o suma de bani.

Se intocmeste in trei exemplare:

exemplarul nr 1(alb) serveste la debitarea contului emitentului si se arhiveaza la actele zilei

exemplarul nr 2 (roz) serveste la creditarea contului beneficiarului la banca destinatara si se anexeaza la extrasul de cont al acestuia

exemplarul nr 3 (vernil) se restituie platitorului ca anexa la extrasul de cont

Daca exista borderou,acesta se intocmeste de platitor in doua exemplare (1 exemplar la banca si un exemplar la platitor).

Ordine de plata locale la aceeasi unitate-initiate si confirmate

O1. Clientul se prezinta la administratorul de cont cu OP in trei exemplare. Administratorul de cont efectueaza controlul conform reglementarilor in vigoare, introduce datele OP in SIBCOR 2000, genereaza operatiuni de plata, remite exemplarul roz validatorului si arhiveaza la actele zilei exemplarul alb.

O2. Validatorul valideaza OP in SIBCOR 2000 prin reintroducerea campurilor obligatorii si genereaza automat referinta OP si inregistreaza 2511a=2511b. Totodata, validatorul remite exemplarul roz al OP administratorului de cont pentru a fi anexat la extrasul de cont al clientului beneficiar.

O3. Administratorul de cont anexeaza exemplarul vernil la extrasul de cont al clientului platitor.

Operatiuni intrabancare-initiate si confirmate

O1. Clientul se prezinta la administratorul de cont cu OP intocmit in trei exemplare. Acesta, dupa efectuarea controlului conform reglementarilor in vigoare, introduce datele Op in SIBCOR 2000,genereaza operatiunile de plata, remite validatorului exemplarul roz al OP si anexeaza la actele zilei exemplarul alb.

O2. Validatorul valideaza OP in SIBCOR 2000 prin reintroducerea campurilor obligatorii si le transmite automat la unitatea B-CEC Bank, genereaza automat referinta OP si inregistreaza in cont 2511=3412

Validatorul din unitatea A remite exemplarul roz referentului OIS al unitatii A, pentru a fi transmis prin posta referentului OIS al unitatii B. Referentul OIS al unitatii B sorteaza OP primite si confirmate si le remite administratorului de cont unitatea B. Acesta preda exemplarul roz clientului beneficiar.

O3. Administratorul de cont unitatea A anexeaza exemplarul vernil la extrasul de cont al clientului platitor.

O4. Administratorul de cont unitatea B vizu, alizeaza in SIBCOR 2000 OP primit, confirma operatiunea si genereaza automat inregistrarea 3412=2511

O5. Validatorul de la unitatea B vizualizeaza in SIBCOR 2000 OP primit cu cont incorect, modifica contul, dupa care operatiunea apare la administratorul de cont care valideaza si genereaza inregistrarea 3412=2511.

Operatiuni interbancare locale (judetene) initiate (banca initiatoare este si banca prezentatoare)

O1. Clientul se prezinta la administratorul de cont cu OP in trei exemplare. Administratorul de cont efectueaza controlul conform reglementarilor in vigoare, introduce datele in SIBCOR 2000 si genereaza operatiunea de plata.totodata acesta remite exemplarul roz al OP validatorului si arhiveaza exemplarul alb la arhiva zilei.

O2. Validatorul valideaza in SIBCOR 2000 OP prin reintroducerea campurilor obligatorii si genereaza automat inregistrarea contabila 2511=1621.1-302Raiffeisen; 303 BRD; 304 MINDBANK; 307 Eurombank; 308 Bancpost; 313 Banca Transilvania; 314-Romextera; 317-Alphabank; 327-CEC; 334-Unicredit; 338-Carpatica. Tot validatorul remite exemplarul roz din OP referentului OIS care, dupa corectare, remite OP agentului de compensare.

O3. Administratorul de cont, dupa autentificarea OP, restituie exemplarul vernil clientului, a doua zi, la extrasul de cont.

O4. Agentul de compensare genereaza DCP in care sunt introduse si platile intrabancare locale.

O5. Agentul de compensare introduce in compensare DC si OP ( exemplarul roz ) destinate bancii beneficiare.

O6. Dupa sedinta de compensare, agentul de compensare genereaza inregistrarea contabila 1621=1111.

Operatiuni interbancare locale ( judetene ) confirmate ( banca primitoare este aceeasi cu banca destinatara )

O1. In sedinta de compensare, agentul de compensare BCR primeste DCP si OP care ii corespund si va genera inregistrarea contabila 1111=1621.

O2. Are loc verificarea OP.

O3. Dupa realizarea unei verificari a OP, administratorul de cont crediteaza contul clientului beneficiar cu suma aferenta OP acceptat. El remite clientului extrasul sau de cont si OP ( exemplarul roz ).

Operatiuni interbancare locale ( judetene ) confirmate ( banca primitoare nu este aceeasi cu banca de destinatie )

O1. In sedinta de compensare, agentul de compensare CEC Bank primeste DCP si OP care corespund CEC Bank la nivel de judet.

O2. OP se transmite prin reteauna intrabancara unitatii bancare destinatare,in ziua urmatoare.

O3. Unitatea bancara destinatara crediteaza contul clientului beneficiar cu sumele aferente OP acceptat.

Operatiuni interbancare, interjudetene initiate ( CEC Bank are unitate bancara in judetul de destinatie, societatea bancara destinatara dispune/nu dispune de o unitate bancara in judetul de initiere )

O1. Clientul se prezinta la administratorul de cont cu OP.

O2. Administratorul de cont completeaza OP pe verso,la rubrica "Compensabil la." cu numele judetului de destinatie in ziuz z-3.

O3. Administratorul debiteaza contul clientului platitor.

O4. CEC Bank Cluj transmite OP prin reteaua intrabancara unitatii CEC Bank prezentatoare din judetul de destinatie la z-1sau z-2.

O5. Unitatea bancara prezentatoare introduce OP in compensare la z.

O6. Unitatea bancara destinatara primeste OP si crediteaza contul clientului.

Operatiuni interbancare,interjudetene initiate ( CEC Bank nu are unitate bancara in judetul de destinatie, societatea bancara destinatara dispune de o unitate bancara in judetul de initiere )

Decontari cu Trezoreria statului-initiate

O1 .Clientul se prezinta la administratorul de cont cu OP de Trezorerie in trei exemplare. Administratorul de cont client unitatea A, dupa efectuarea controlului conform reglementarilor in vigoare, introduce datele OP in SIBCOR 2000, genereaza operatiunile de plata, remite exemplarul roz al OP validatorului unitatii A si arhiveaza la actele zilei exemplarul alb.

O2. Validatorul unitatii a valideaza OP in SIBCOR 2000 prin reintroducerea campurilor obligatorii, vizualizeaza celelalte informatii, genereaza automat referinta OP si inregistrarile contabile:

2511=1621 ( analitic Trezorerie ) in cazul in care unitatea A, initiatoare, este si unitate prezentatoare.

2511=3412 in cazul in care unitatea A initiatoare nu este si prezentatoare.

In cel de al doilea caz,validatorul remite exemplarul roz referentului OIS unitatea A pentru a fi transmis prin posta referentului OIS unitatea B-sucursala judeteana a bancii din judetul de initiere.

O3. Administratorul de cont unitatea A anexeaza exemplarul vernil la extrasul de cont al clientului platitor.

O4. In compartimentul decontari intra si interbancare ( unitatea B-sucursala judeteana a bancii din judetul de initiere ), la primirea confirmarii din SIBCOR 2000, se genereaza automat inregistrarea 3412=1621 analitic Trezorerie. La primirea prin posta ale exemplarelor roz ale OP decontate, de catre sucursala judeteana, pe trezorerii destinatare,se totalizeaza cu banda de control si se intocmeste OCP pentru fiecare trezorerie destinatara, in trei exemplare, care se prezinta impreuna cu exemplarul 2 al OPHTurilor la ghiseul sucursalei BNR zilnic intre orele 12.30-15.30, in ziua z.

O5. In baza extrasului de cont eliberat de sucursala BNR in ziua urmatoare z+1 se procedeaza la inregistrarea manuala a platilor efectuate din contul curent, intocmindu-se si notele contabile.

3 CARDURILE BANCARE

Eliberarea cardurilor se poate face prin completarea de catre fiecare solicitant a formularului-cerere de eliberare card, fie prin incheierea unui Contract cadru intre CEC Bank si societate. Formularele sunt ulterior transmise la Centrala.

Alimentarea contului de card

Societatea care a incheiat contractul cu CEC Bank privind virarea drepturilor banesti ale salariatilor in contul de card, va primi o lista cu numerele de conturi deschise pe fiecare salariat in parte. Societatea se obliga sa vireze in conturile de card deschise la CEC Bank drepturile salariale ale titularilor de card. Pentru alimentarea conturilor de card societatea va intocmi un singur ordin de plata si va remite concomitent bancii pe suport electronic datele referitoare la: numele si prenumele, contul si suma neta de repartizat fiecarui angajat. Astfel se va realiza transferul de sume din contul curent al societatii in conturile de card mentionate. Conturile de card destinate virarii drepturilor salariale pot fi utilizate pentru pastrarea si a disponibilitatilor de alta provenienta.

4 OPERATIUNILE CU VALUTA SI MIJLOACE DE PLATA STRAINE

Depunerile si retragerile de valuta de catre persoanele fizice si juridice se realizeaza asemanator cu depunerile si retragerile de numerar. A se vedea Serviciul casierie.

Operatiunile de plati si incasari la extern se pot realiza in regim normal ( 48 ore ) sau in regim de urgenta ( zi|zi sau zi|maine ).

Plati la extern:

P1. Clientul se prezinta la administratorul de cont cu intentia de a depune valuta la banca in contul sau curent pentru realizarea unei plati in afara teritoriului Romaniei. El va completa o Declaratie de plata la extern.

P2. Prin intermediul SIBCOR 2000, valuta depusa este trecuta intr-un cont intermediar pe baza datelor de identificare ale clientului. Sistemul genereaza o referinta specifica clientului si o nota contabila pentru acest cont deschis. Apoi are loc validarea datelor, dupa care valuta este transmisa impreuna cu un mesaj SWIFT care contine toate datele necesare cu privire la client, suma, etc la banca corespondenta din exterior. Corespondenta se face numai in functie de tipul de valuta cu care se opereaza ceea ce inseamna ca banca corespondenta poate fi o banca intermediara intre banca initiatoare si banca destinatara,dar care opereaza cu amandoua.

P3. Clientul primeste confirmarea operatiunii de plata la extern si un exemplar din declaratia de plata la extern.

Incasarile de la extern se fac pe baza cecului, biletului la ordin si cambiei pentru acest tip de tranzactii. De asemenea ca document se va utiliza. Declaratia de incasare externa.

5 OPERATIUNI DE MANDAT INTERBANCAR

Pentru recuperarea documentelor a caror existenta este necesara in arhiva bancii sau a documentelor de care este nevoie urgenta pentru realizarea unor operatiuni cerute de clientii lor, se folosesc serviciile Postei Romane. Astfel bancile grupeaza documentele care trebuie remise, pe destinatii si realizeaza operatiunea de mandat in baza unui acord cu Posta Romana.

6 OPERATIUNI DE CREDITARE PE TERMEN SCURT, MEDIU SI LUNG ( VEZI PRODUSELE SI SERVICIILE CEC BANK )

7 INSTRUMENTELE DE PLATA ( CECUL, CAMBIA, BILETUL LA ORDIN )

Cecul este inscrisul prin care tragatorul da ordin bancii sale ( trasului ) de a plati in favoarea unui tert ( beneficiar ) o suma de bani de care tragatorul dispune. Tragatorul trebuie sa dispuna de suficiente fonduri in cont pentru ca banca sa ii poata onora platile solicitate.

Conditii ce trebuie indeplinite de un client pentru a putea cumpara cecuri de la unitatea CEC Bank:

Sa nu figureze in interdictie bancara.In cazul unui client care a figurat in interdictie bancara si a carui sanctiune a expirat,pentru o perioada de 3-6 luni acesta poate beneficia doar de file de cec certificat.

Sa fie client cunoscut de banca

Contul curent pentru care se solicita file de cec sa prezinte rulaj, fluxul incasarilor si platilor sa reflecte o situatie stabila a clientului

Sa existe disponibil in contul clientului in momentul solicitarii filelor comparabil cu media platilor pe care clientul le efectueaza in mod curent.

Pentru a putea trage cecuri, orice tragator trebuiesa depuna la banca specimenul semnaturii sale si ale reprezentantilor sai.

Termenele de prezentare la plata a cecurilor, intre data emiterii si data prezentarii la banca trasa, sunt:

8 zile daca cecul este platibil chiar in localitatea in care a fost emis

15 zile daca cecul este platibil intre localitati diferite

Cecurile se pot avaliza sau gira.

Cecurile cuprinzand sau nu mentiunea "la ordin" pot circula prin gir.

Cecurile cuprinzand mentiunea "nu la ordin" sunt transmisibile prin cesiune de creanta.

Cecurile care nu indeplinesc elementele obligatorii sunt refuzate la plata, iar evidenta lor se va tine intr-un registru care contine:

numarul curent

tragatorul si contul acestuia

beneficiarul si banca acestuia

seria si numarul cecului

suma

motivul refuzului

Cambia exprima obligatia debitorului ( trasului ) de a plati la vedere sau la termen o suma de bani determinata la o data fixa unei persoane numita beneficiar la ordinul unei persoane numita tragator.

Cambia poate fi scontata, girata sau avalizata.

Biletul la ordin constata obligatia asumata de emitent de a plati la vedere sau la o scadenta fixata beneficiarului sau la ordinul acestuia o suma de bani determinata.

Instrumente de plata de debit cu destinatie in aceeasi unitate bancara

I1. Clientul beneficiar prezinta administratorului de cont client beneficiar IPD impreuna cu borderoul de incasare intocmit in 4 exemplare. Administratorul de cont verifica concordanta datelor inscrise in borderoul de incasare cu originalul IPD. Dupa aceasta, borderoul se dateaza, se semneaza si se stampileaza. Un exemplar se restituie clientului ca dovada a primirii IPD in circuitul bancar. Se introduc datele de pe IPD in SIBCOR 2000 si se genereaza inregistrarea contabila. Se transmite IPD si cele 3 exemplare ale borderoului de incasare persoanei care administreaza contul platitorului pentru verificarea corectitudinii preluarii datelor.

I2. Administratorul de cont client platitor verifica IPD in CIP. Daca clientul platitor nu este declarat in CIP si are suficient disponibil in cont, se plateste IPD. Administratorul de cont client platitor confirma plata prin inregistrare contabila si realizeaza decontarea.

La primirea borderoului semnat si stampilat pentru decontare, administratorul de cont client beneficiar il anexeaza la extrasul decont al clientului beneficiar ca articol de credit.

I3. Administratorul de cont client platitor arhiveaza IPD impreuna cu un exemplar din borderoul de incasare la actele zilei, iar un exemplar este anexat la extrasul de cont al clentului platitor.

Instrumente de plata de debit cu destinatie intrabancara

I1. Clientul beneficiar prezinta administratorului de contclent beneficiar IPD impreuna cu borderoul de incasare intocmit in 4 exemplare. Administratorul de cont client beneficiar verifica concordanta datelor inscrise in IPD si borderoul de incasare. Borderoul se semneaza, se stampileaza si se restituie un exemplar clientului ca dovada a primirii IPD pe circuitul bancar. Se introduc datele de pe IPD in SIBCOR 2000 si documentele se transmit spre validare.

I2.Se realizeaza validarea prin tastarea informatiilor solicitate de grila de validare. Se genereaza inregistrarea contabila, dupa care se transmite IPD la Serviciul decontari interbancare. Aici se editeaza scrisorile de remitere in 2 exemplare, din care un exemplar se arhiveaza impreuna cu un exemplar din borderoul de incasare, iar exemplarul 2 al scrisorii de remitere si exemplarul 2 al borderoului de incasare impreuna cu IPD in original se transmit pe circuitul postal unitatii destinatare B.

I3.La unitatea B, administratorul de cont client platitor, la primirea IPD in original si a borderoului de incasare, verifica CIP. Daca clientul platitor nu este declarat la CIP si are suficient disponibil in cont, dupa verificarea IPD, se initiaza operatiunea electronic. Administratorul de cont client platitor semneaza si stampileaza borderourile de incasare pentru decontare.

I4.Are loc decontarea IPD si un exemplar al borderoului de incasare se anexeazala extrasul de cont al clientului.

Instrumente de plata de debit cu destinatie interbancara - CEC Bank este banca beneficiarului, unitatea bancara initiatoare este si banca prezentatoare

I1. Clientul beneficiar prezinta administratorilor de cont client beneficiar IPD impreuna cu borderoul de incasare intocmit in 4 exemplare. Administratorul de cont client beneficiar verifica concordanta datelor inscrise in borderoul de incasare si IPD. Apoi se semneaza si se stampileaza borderoul si se restituie un exemplar clientului ca urmare a primirii IPD in circuit. Se introduc datele de pe IPD in SBCOR 2000 si se transmit IPD si borderoul de incasare in 3 exemplare validatorului.

I2.Se realizeaza validarea, este generata inregistrarea contabila, dupa care IPD se transmit Serviciului decontari interbancare. In cazul unor erori de preluare IPD se transmit administratorului de cont care a introdus informatiile pentru corectare.

Instrumente de plata de debit cu destinatie inerbancara - CEC Bank este banca beneficiarului, unitatea bancara initiatoare este diferita de unitatea bancara prezentatoare

I1. Clientul beneficiar prezinta administratorului de cont client beneficiar IPD impreuna cu borderoul de incasare intocmit in 4 exemplare. Administratorul de cont client beneficiar verifica concordanta datelor inscrise in borderoul de incasare cu originalul IPD. Dupa verificarea concordantei, borderoul se semneaza si se stampileaza si se restituie un exemplar clientului ca urmare a primirii IPD pe circuitul bancar. Se introduc datele de pe IPD in SIBCOR 2000 si se transmite IPD si cele trei exemplare ale borderoului validatorului, pentru verificarea corectitudinii preluarii datelor.

I2. Se realizeaza validarea prin tastarea informatiilor solicitate de grila de validare. Dupa validare, validatorul confirma validarea tuturor informatiilor introduse in baza de date, dupa care transmite IPD la Serviciul decontari interbancare. In cazul unor erori de preluare in baza de date, IPD se transmit administratorului de cont care a introdus IPD pentru corectare.

I3. La primirea IPD in original de la Serviciul conturi si viramente pentru clientii proprii sau prin posta pentru clientii altor unitati ale bancii, referentul OIS verifica concordanta datelor din sistem cu cele din documentele in original, si modifica daca este cazul, data compensarii in functie de data primirii prin posta a IPD si de data scadentei, claseaza IPD pentru societatile bancare primitoare in sistem, editeaza si listeaza in doua exemplare lista informatiilor necesare intocmirii dispozitiIilor centralizatoare de incasare in vederea prezentarii lor in sedinta de verificare. Totodata se editeaza dispozitiile centralizatoare de incasare si borderoul dispozitiilor centralizatoare de incasare, dupa caz.

I4. In sedinta de verificare, agentul de compensare prezinta IPD, un exemplar din borderoul de incasare si din dispozitia centralizatoare de incasare, dupa caz, societatii bancare primitoare spre verificare, fara a le introduce in compensare. Al doilea exemplar roz si exemplarul vernil al dispozitiei centralizatoare de incasare este prezentat pentru a fi stampilat de banca primitoare.

I5. La data compensarii, ziua c, DCI sunt introduse scriptic in compensare, completand formularul de compensare cu totalul sumelor din borderourile dispozitiilor centralizatoare de incasare, iar exemplarul vernil al dispozitiei centralizatoare primeste a doua stampila din partea bancii primitoare certificand plata IPD si ramanela unitatea bancara prezentatoare.

I6. Dupa inchiderea sedintei de compensare, in ziua c, se procedeaza la decontarea sumelor incasate. A. In acest sens se inregistreaza refuzurile de plata partiale sau totale primite. La finele zilei bancare se editeaza scrisorile de remitere a instrumentelor de plata refuzate la plata, in doua exemplare, la care se anexeaza IPD in original impreuna cu borderoul de incasare si justificarea de refuz a societatii bancare primitoare.

B. Pentru documentele acceptate se realizeaza automat decontarea electronica. Borderourile de incasare aferente operatiunilor acceptate se stampileaza de unitatea bancara primitoare la rubrica "data compensarii" si se transmit:

unitatii bancare initiatoare pe circuitul postal, cu situatia platilor din instrumente de debit ( pe fiecare sediu de destinatie ) pentru a se anexa la extrasul de cont al clientului beneficiar ca act de credit, sau

administratorului de cont client beneficiar, daca unitatea bancara initiatoare este si prezentatoare.

I7. Decontarea IPD la unitatea bancara beneficiara se realizeaza diferit in functie de faptul ca este numai prezentatoare sau nu.

Instrumente de plata de debit cu destinatie interbancara - CEC Bank este banca platitorului

I1 .In ziua z, unitatea bancara primitoare, prin agentul de compensare, primeste din sedinta de verificare DC, insotite de IPD si un exemplar din borderoul de primire. Agentii de compensare introduc DC in SIBCOR 2000, numarul de documente si valoarea acestora.

I2. In cadrul Serviciului decontari inerbancare, referentii OIS introduc in baza de date informatiiledin IPD potrivit grilei de prelucrare.

I3. Validatorul verifica corectitudinea datelor introduse in sistem cu informatiile din documentele originale, valideaza operatiunile. Agentii de compensare verifica concordanta sumei instrumentelor de debit preluate cu totalul DC si inchid DC.

I4. a. daca unitatea bancara primitoare este si destinatara, IPD si borderoul de incasare se transmit administratorului de cont client platitor.

b. daca unitatea bancara nu este destinatara, dupa preluarea, validarea si inchiderea dispozitiei centralizatoare, sunt editate scrisorile de remitere, care sunt transmise pe circuitul postal unitatii bancare destinatare, impreuna cu IPD si borderoul de incasare.

I5. Administratorul de cont client platitor, la primirea IPD in original si a borderourilor de incasare, verifica IPD in CIP. Daca nu este declarat in CIP si clientul platitor are suficient disponibil in cont si IPD a fost verificat conform normelor in vigoare, administratorul de cont client platitor stampileaza si semneaza pentru decontarea instrumentelor de debit si borderourilor de incasare, confirma operatiunea si genereaza automat inregistrari contabile.

IPD se arhiveaza la actele zilei, iar un exemplar al borderoului de incasare la extrasul de cont al clientului platitor.

I6. In unitatea bancara primitoare, in ziua compensarii, se verifica egalitatea instrumentelor de plata de debit acceptate si cele refuzate cu totalul DC.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2571
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved