Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
DemografieEcologie mediuGeologieHidrologieMeteorologie


Parcul National Retezat - REGULAMENTUL PARCULUI NATIONAL RETEZAT

Ecologie mediu+ Font mai mare | - Font mai micParcul National Retezat

REGULAMENTUL PARCULUI NATIONAL RETEZATCAPITOLUL I

INFIINTAREA, SCOPUL, LIMITELE, ZONAREA SI MANAGEMENTUL PARCULUI NATIONAL RETEZAT - REZERVATIE A BIOSFEREI

Art.1.Parcul National Retezat (PNR), infiintat in anul 1935 prin Jurnalul Consiliului de Ministri nr. 593, reconfirmat prin Legea nr. 137/1995 si prin Legea 5/2000, este arie protejata de interes national si international, fiind incadrat, conform clasificarii IUCN, in categoria a II-a (Parc National).

Art.2. Scopul principal pentru care a fost infiintat Parcul National este cel de conservare a diversitatii biologice. De asemenea se urmareste eliminarea si prevenirea activitatilor de exploatare sau utilizare a resurselor naturale care contravin obiectivului de conservare, precum si asigurarea de conditii pentru activitatile educationale, recreative si de cercetare stiintifica. Se permit activitati traditionale desfasurate de proprietarii terenurilor, cu reglementarea acestora de Administratia Parcului National Retezat.

Art.3. Parcul National Retezat a fost declarat Rezervatie a Biosferei de catre Comitetul MaB UNESCO la cea de a VI-a sesiune a Consiliului International de Coordonare a Programului Om-Biosfera, de la Paris din 1979.

Art.4. Limitele Parcului National Retezat , conform suprafetei stabilite in Legea nr. 5/2000, sunt cele prezentate in anexa la Regulament .

Art.5. Parcul National Retezat cuprinde urmatoarele zone functionale:

 1. Rezervatia stiintifica Gemenele, categoria I-a IUCN (rezervatie stiintifica), zona de protectie integrala, destinata cercetarii stiintifice, cu suprafata de 1.630 ha;
 2. Zona centrala, categoria II IUCN, cu suprafata de 16.866 ha, zona de conservare a biodiversitatii, in care sunt admise turismul controlat, activitati de natura educativa si utilizarea pasunilor de catre localnici, in conditiile stabilite de prezentul Regulament;
 3. Zona tampon, in care sunt permise activitati economice cu respectarea principiilor de utilizare durabila a resurselor naturale, cu o suprafata de 19.551 ha.

Art.6. Responsabilitatea managementului Parcului National Retezat revine Administratiei Parcului National Retezat (APNR), subunitate a Directiei Silvice Hunedoara din cadrul Regiei Nationale a Padurilor. APNR integreaza intr-un plan unitar si supravegheaza toate activitatile din Parcul National Retezat, organizeaza si efectueaza activitatile specifice, asigurand o gospodarire unitara a Parcului.

Art.7. Activitatile APNR legate de conservarea biodiversitatii sunt coordonate si aprobate de Consiliul Stiintific al Parcului National Retezat.

Art.8. Participarea factorilor interesati la gospodarirea Parcului se asigura prin Consiliul Consultativ de Administrare, care are un rol consultativ in planificarea si realizarea activitatilor legate de gospodarirea Parcului National Retezat.

CAPITOLUL II

ACTIVITATI PERMISE IN PARCUL NATIONAL RETEZAT

Activitatile de silvicultura, de vanatoare si pescuit

Art.9. Pe terenurile care fac parte din fondul forestier inclus in Parcul National Retezat se executa numai lucrarile prevazute in amenajamentele silvice, cu respectarea reglementarilor in vigoare privind zonarea functionala a padurilor si a Parcului National Retezat Lucrari in afara celor prevazute in amenajamentele silvice se executa doar cu acordul Academiei Romane si cu aprobarea autoritatilor publice centrale, respectiv a Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si a Ministerului Apelor si Protectiei Mediului.

Art.10.

 1. Vanatoarea se va organiza si desfasura in conformitate cu prevederile Legii nr. 103/1996 iar pentru fondurile de vanatoare 57 Raul Mare, 58 Borascu - Godeanu si 59 Retezat, fonduri care sunt constituite ca rezervatii de genofond pentru conservarea marilor carnivore, se vor avea in vedere prevederile Ordinului nr. 949/1999 emis de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
 2. Activitatile privind protectia fondului piscicol, pescuitul si acvacultura se supun prevederilor Legii nr. 192/19.04.2001.
 3. Faptele ilegale din domeniile vanatorii si pescuitului pot fi constatate si sanctionate de personalul APNR si al celorlalte unitati silvice cu atributii in zona Parcului, fiind imputerniciti in acest sens.

Art.11. Actiunile de ingrijire a vanatului si exercitarea vanatorii, cele de protectia fondului piscicol si de pescuit de pe toata suprafata Parcului se organizeaza in comun de catre personalul de specialitate din ocoalele silvice si APNR.

Art.12. In cazul producerii de fenomene de forta majora (incendii, calamitati, epizootii, focare de infectii etc.) institutiile abilitate intervin conform prevederilor legale, cu obligativitatea instiintarii APNR.

Pasunat

Art.13.

 1. Exploatarea pasunilor alpine este permisa doar pentru animalele persoanelor si comunitatilor din satele care detin pasuni in zona Parcului National Retezat.
 2. Subinchirierea pasunilor catre detinatori de animale din zona invecinata cu Parcul National Retezat, altii decat proprietarii pasunilor, se face pe baza de contract incheiat intre parti cu aprobarea APNR.

Art.14. Pe teritoriul Parcului National Retezat activitatea pastorala se desfasoara respectandu-se incarcatura de animale conform bonitatii pajistilor subalpine si alpine.

Art.15. Pasunatul se supune urmatoarelor reglementari:

 1. pasunatul este interzis pe teritoriul Rezervatiei Stiintifice Gemenele;
 2. pasunatul cu caprine este strict interzis pe tot teritoriul Parcului National Retezat;
 3. pasunatul este interzis in complexul glaciar Bucura;
 4. amplasarea de stane si adaposturi pastorale, adaptate specificului montan si incadrate in peisaj, este permisa numai cu aprobarea APNR;
 5. este interzisa amplasarea locurilor de tarlire in apropierea paraielor sau a lacurilor alpine;
 6. numarul admis de caini se stabileste prin contractul de pasunat, in functie de numarul de oi din fiecare turma, in limitele prevazute de legislatia in vigoare (Legea nr. 103/1996 etc). Cainii vor avea obligatoriu jujee. Pentru fiecare caine este obligatoriu sa se prezinte adeverinta de vaccinare.
 7. trecerea prin fond forestier si trecerea la apa se face cu respectarea reglementarilor in vigoare, in baza contractului incheiat cu administratorii/proprietarii de padure.

Art.16. APNR initiaza periodic studii pentru stabilirea capacitatii de suport a pasunilor pe care le aduce la cunostinta proprietarilor in vederea reglementarii corespunzatoare a pasunatului.

Art.17. APNR monitorizeaza activitatea de pasunat in PNR pentru stabilirea impactului acestei activitati asupra florei si faunei din Parc si pentru stabilirea unor eventuale restrictii in zonele afectate.

Constructii

Art.18. In Parcul National Retezat exista urmatoarele constructii:

 1. in propritetatea Academiei Romane: Casa laborator Gemenele, punctele de observare si control de la Pietrele, Rotunda, Gura Zlata, cabana Rotunda;
 2. in proprietatea Regiei Nationale a Padurilor: canton silvic Pietrele, canton silvic si cabana Gura Zlata, canton silvic Gura Apei, canton silvic si cabana Rotunda, observator Poiana Pelegii, observator Judele, observator Slavei, observator Rausor;
 3. in proprietatea S.C Unita: Complexul turistic Pietrele,
 4. in proprietatea Clubului Montan Floarea Reginei: refugiul Gentiana;
 5. refugiile Salvamont Bucura si Condor.

Art.19. Pe teritoriul Parcului este interzisa realizarea de constructii, cu exceptia celor de utilitate publica, care vor deservi activitati de cercetare sau de administrare si gospodarire a Parcului.

Art.20. Orice fel de constructii noi cu scop stiintific, adaposturi necesare administrarii si gospodaririi parcului sunt admise cu respectarea prevederilor legale si cu avizul Consiliului Stiintific al APNR.

Art.21. Construirea de cabane/adaposturi turistice in imediata vecinatate a Parcului se va face doar dupa efectuarea studiului de impact, conform reglementarilor in vigoare, cu accent deosebit pe impactul asupra Parcului. Documentatiile se avizeaza de catre Consiliul Stiintific al PNR.

Cercetare stiintifica

Art.22. Cercetarea stiintifica in PNR are ca scop primordial conservarea patrimoniului floristic si faunistic al Muntilor Retezat. Pentru realizarea acestui scop, dupa inventarierea speciilor si evaluarea gradului lor de periclitare, APNR va asigura monitorizarea continua a elementelor endemice, periclitate sau rare, precum si a habitatelor caracteristice si a speciilor indicatoare.

Art.23. APNR stabileste masurile necesare in vederea impiedicarii distrugerii voite sau accidentale, de catre om, a speciilor de plante sau animale strict ocrotite de pe suprafata Parcului.

Art.24. Activitatea de cercetare stiintifica pe teritoriul PNR se desfasoara cu avizul APNR, care sprijina logistic, in masura posibilitatilor activitatea de cercetare.

Art.25. Activitatea de cercetare in PNR efectuata de catre colaboratori externi ai APNR se va desfasura pe baza unui contract de cercetare incheiat cu APNR. Clauzele contractului se stabilesc de comun acord de catre parti. Dreptul asupra rezultatelor se stabileste prin contract.

Turism, reguli de vizitare

Art.26. In Parcul National Retezat sunt permise activitati de turism si de educatie, cu respectarea regulilor de vizitare a Parcului.

Art.27. Punctele de acces in Parcul National Retezat sunt la Gura-Zlata, Gura Apei, Rotunda, Rausor, Carnic, Baleia , Stana de Rau, Buta, Campusel.

Art.28. Accesul in Rezervatia Stiintifica Gemenele este permis doar in baza autorizatiei eliberate de Academia Romana - Comisia Monumentelor Naturii.

Art.29. Tariful de vizitare se stabileste anual cu aprobarea Directiei Silvice Hunedoara si acordul Consiliului Stiintific, si se percepe la punctele de acces si control Gura Zlata, Gura Apei, Rotunda, Rausor, Carnic,Buta, sau pe teritoriul Parcului de catre persoane autorizate de APNR. Localnicii provenind din sate care au proprietati pe raza PNR nu platesc tariful de intrare in Parc.

Art.30. Vizitarea Parcului National Retezat este permisa numai pe potecile marcate.

Art.31. Intretinerea marcajelor turistice, deschiderea de noi trasee si amplasarea panourilor indicatoare si informative se face numai, cu aprobarea APNR.

Art.32. Camparea pe teritoriul Parcului National Retezat se reglementeaza astfel:

 1. Camparea este permisa: in zona cabanelor Pietrele, Gura-Zlata, Rotunda, Baleia, Buta, Campusel, in locurile amenajate de detinatorii de terenuri si la Poiana Pelegii si Stana de Rau,
 2. In zona centrala a Parcului este permisa camparea in: caldarea Bucurei, langa refugiul Salvamont,
 3. In regim special, respectiv pentru o singura noapte este permisa camparea in: caldarea lacului Zanoaga, langa punctul de permanenta Salvamont.
 4. Saparea de santuri in jurul locurilor de amplasare a corturilor este interzisa.

Art.33. Aprinderea focului pe teritoriul Parcului National Retezat se reglementeaza astfel:

 1. focurile de tabara sunt permise doar in vetrele special amenajate in acest scop in camparile din zonele: Cabana Pietrele, Cabana Gura-Zlata, Poiana Pelegii, cu lemn de foc asigurat de administratorii locului de campare. Se vor respecta normele de prevenire si stingere a incendiilor;
 2. sunt strict interzise adunatul si defrisarea vegetatiei lemnoase de orice fel pentru facerea focului.
 3. este interzisa aprinderea focului in golul alpin si in fondul forestier. In locurile de campare din golul alpin sau cele in care nu se asigura lemn de foc de catre proprietari, se permite doar utilizarea primusului.

Art.34. Regimul deseurilor pe teritoriul Parcului National Retezat se reglementeaza astfel:

 1. este interzisa abandonarea deseurilor de orice fel pe teritoriul Parcului National Retezat; Turistii au obligatia de a evacua deseurile pe care le genereaza pe timpul vizitarii Parcului. Deseurile vor fi evacuate in afara Parcului si se lasa doar in locuri special amenajate pentru colectare;
 2. locurile permise pentru depozitarea temporara a deseurilor provenite din activitatea cabanelor sunt: Carnic, Cabana Pietrele, Cabana Gura-Zlata, Cabana Gura Apei, Cabana Rotunda, Canton silvic Campusel, Cabana Buta, Cabana Baleia;
 3. responsabilitatea depozitarii temporare a deseurilor la cabane cu respectarea conditiilor legale, astfel incat sa nu existe posibilitate de acces pentru caini si animale salbatice, revine gestionarilor cabanelor in cauza;
 4. responsabilitatea evacuarii, cel putin o data pe luna, a deseurilor menajere provenite din activitatea cabanelor revine administratorilor acestora.

Art.35. Se interzice taierea, incendierea, distrugerea sau degradarea prin orice mijloace a jneapanului si a zambrului.

Art.36. Se interzice taierea, ruperea sau scoaterea din radacini a arborilor, puietilor sau lastarilor, precum si insusirea celor rupti sau doborati de fenomene naturale sau de catre alte persoane.

Art.37. Se interzice distrugerea, degradarea, respectiv colectarea in orice scop a plantelor, florilor sau a animalelor de orice fel din Parcul National Retezat.

Art.38. Colectarea de specii de flora si fauna se poate face doar cu scop stiintific si numai cu acordul scris al APNR.

Art.39. Accesul cainilor in PNR este permis doar in conditiile in care cainii sunt tinuti permanent in lesa si cu achitarea tarifului de intrare. Formatiile Salvamont pot utiliza in actiunile lor caini utilitari.

Art.40. Perturbarea linistii in Parc este strict interzisa.

Art.41. Este strict interzisa distrugerea sau degradarea panourilor informative si indicatoare, precum si a placilor, stalpilor sau a semnelor de marcaj de pe traseele turistice.

Art.42. Este strict interzisa degradarea refugiilor, adaposturilor, podetelor, sau a oricarei alte constructii sau amenajari de pe teritoriul Parcului.

Art.43. Folosirea ambarcatiunilor de orice tip pe lacurile alpine, cu exceptia celor destinate pentru colectarea de probe pentru cercetari stiintifice, este interzisa.

Art.44. Scaldatul si utilizarea de detergenti pentru spalare in apele curgatoare si in lacurile alpine sunt interzise.

Art.45. APNR monitorizeaza turismul pe teritoriul PNR, in vederea stabilirii impactului acestei activitati asupra florei si faunei din Parc si pentru stabilirea masurilor de protectie ce se impun, inclusiv a celor de restrictionare a accesului turistilor, daca acest lucru se impune pentru conservare.

Serviciul Salvamont

Art.46. Pe teritoriul PNR functioneaza formatii Salvamont care asigura permanenta in puncte fixe, patruleaza pe traseele turistice si intervin in caz de accidentare a turistilor aflati in Masivul Retezat.

Art.47. Punctele de permanenta Salvamont in Parcul National Retezat sunt stabilite la Bucura, Poiana Pelegii, Zanoaga, Rausor, Gentiana si Pietrele.

Art.48. Membrii echipelor Salvamont colaboreaza cu APNR in actiunile de paza organizate pe teritoriul Parcului.

Art.49. APNR sprijina logistic echipele Salvamont in cazuri de forta majora (accidente grave).

Art.50. Competitiile si manifestarile cu caracter sportiv se organizeaza doar cu acordul serviciilor publice Salvamont si cu avizul APNR.

Finantarea activitatilor

Art.51. Finantarea activitatilor APNR se asigura din fonduri provenite:

 1. din Proiectul 'Managementul Conservarii Biodiversitatii', in perioada 2000-2004;
 2. de la Regia Nationala a Padurilor, Directia Silvica Hunedoara;
 3. activitati proprii;
 4. subventii, donatii, sponsorizari.

CAPITOLUL III

SANCTIUNI

Art.52. Incalcarea dispozitiilor prezentului regulament atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, contraventionala, penala, materiala sau civila conform legislatiei in vigoare.

Art.53. Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite astfel incat potrivit legii penale, sa constituie infractiuni:

 1. incalcarea prevederilor art.13, alin.1 se sanctioneaza cu amenda de la 3.000.000 lei la 15.000.000 lei
 2. incalcarea prevederilor art.13, alin.2 se sanctioneaza cu amenda de la 15.000.000 lei la 75.000.000 lei
 3. incalcarea prevederilor art.14 se sanctioneaza cu amenda de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei
 4. incalcarea prevederilor art.15, lit.a si art.33, lit.b se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei
 5. incalcarea prevederilor art.15, lit.b se sanctioneaza cu amenda de la 15.000.000 lei la 45.000.000 lei
 6. incalcarea prevederilor art.15, lit.c se sanctioneaza cu amenda de la 8.000.000 lei la 12.000.000 lei
 7. incalcarea prevederilor art.15, lit.d se sanctioneaza cu amenda de la 15.000.000 lei la 50.000.000 lei
 8. incalcarea prevederilor art.15, lit.e se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei
 9. incalcarea prevederilor art.19, art.20 si art.21, se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei
 10. incalcarea prevederilor art.28, art.31, art.32, lit.a, b si c, art.41 si art.43 se sanctioneaza cu amenda de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei
 11. incalcarea prevederilor art.29 si art.30 se sanctioneaza cu amenda de la 100.000 lei la 200.000 lei
 12. incalcarea prevederilor art.32, lit.d si art.50 se sanctioneaza cu amenda de la 1.500.000 lei la 2.500.000 lei

m.    incalcarea prevederilor art.33, lit.a si c si art.40 se sanctioneaza cu amenda de la 1.200.000 lei la 2.000.000 lei

 1. incalcarea prevederilor art.34, lit.a se sanctioneaza cu amenda de la 600.000 lei la 800.000 lei
 2. incalcarea prevederilor art.34, lit.c si d se sanctioneaza cu amenda de la 800.000 lei la 1.200.000 lei
 3. incalcarea prevederilor art.37 se sanctioneaza cu amenda de la 100.000 lei la 300.000 lei
 4. incalcarea prevederilor art.40 se sanctioneaza cu amenda de la 300.000 lei la 800.000 lei
 5. incalcarea prevederilor art.39 si art.44 se sanctioneaza cu amenda de la 500.000 lei la 1.500.000 lei
 6. incalcarea prevederilor art.42 se sanctioneaza cu amenda de la 500.000 lei la 2.000.000 lei

Art.54.

 1. Incalcarea altor prevederi ale Regulamentului se sanctioneaza potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
 2. Sanctiunile stabilte in prezentul Regulament se pot aplica atat persoanelor fizice cat si persoanelor juridice.

Art.55. Prevederile art.53 se completeaza cu dispozitiile Legii nr.32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

CAPITOLUL IV

DISPOZITII FINALE

Art.56. Aplicarea prezentului Regulament se face de catre personalul APNR. Personalul imputernicit sa aplice Regulamentul isi va dovedi identitatea cu legitimatii al caror format va fi popularizat in mass-media si pe panourile informative de la intrarile in Parc.

Art.57. Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute prin Regulament se face de catre persoanele imputernicite in acest sens de Consiliul judetean Hunedoara.

Art.58. Prezentului regulament poate fi modificat la propunerea APNR, cu acordul Consiliului Stiintific, prin hotarare a consiliului judetean.

Art.59. Anexa prevazuta la art.4 face parte integranta din prezentul Regulament.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2133
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved