Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
DemografieEcologie mediuGeologieHidrologieMeteorologie


CAIET DE SARCINI - LUCRARI DE COLECTARE si EVACUARE A APELOR PLUVIALE

Hidrologie+ Font mai mare | - Font mai micCAIET DE SARCINI - LUCRARI DE COLECTARE si EVACUARE A APELOR PLUVIALEA. PODETE TUBULARE

Prezentul caiet de sarcini trateaza modul de amplasare, de montare si executie a podetelor care fac obiectul proiectului tehnic.

Toate obligatiile tehnice cuprinse in prezentul caiet de sarcini sunt obligatorii, dar nu exclud respectarea de catre constructor a standardelor, normativelor, privitoare la lucrarile de amplasare, montare si executie aflate in vigoare la data executiei.

Trasarea axului podetului

Inainte de a incepe lucrarile pregatitoare de terasamente se stabileste axa podetului.

- Se materializeaza cu ajutorul reperilor unghiul pe care le face axul podetului cu axul drumului.

- Intrucat lucrarile se executa manual, reperii se vor amplasa in afara zonei de lucru pentru a putea fi pastrati si folositi spre a materializa axa si cotele drumului.

- Aceste lucrari se vor executa inaintea lucrarilor de terasamente pentru drum.

- Materializarea pe teren a lucrarilor se va face prin saloane.

Pichetii si sabloanele trebuie sa materializeze:

- axa podetului, unghiul pe care il face cu axa drumului - inaltimea umpluturii sau adancimea sapaturii podetului

- elementele geometrice ale timpanelor

Lucrari pregatitoare

Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente pentru amplasarea podetelor, se vor executa urmatoarele lucrari pregatitoare:

- curatirea terenului

- asanarea suprafetei prin dirijarea provizorie a apelor pluviale pe traseu ocolitor pana la terminarea lucrarilor de montare a podetului.

AMPLASARE

Tuburile se vor manipula cu atentie pentru a nu se degrada si se va evita circulatia pe ele.

Podetele vor avea pante de scurgere pe radier sau in interiorul tubului de minimum 1 % si max. 5%. in cazuri exceptionale aceste limite se pot modifica la 0,3 % respectiv 10 %.

Cand terenul are o panta mai mica de 0,3 % se va cauta ca aceasta limita inferioara sa fie asigurata prin corectii in aval, astfel incat in zona drumului scurgerea apelor sa se faca in bune conditii, fara depuneri.

La amplasarea podetelor se va avea in vedere necesitatea asigurarii incastrarii fundatiilor intr-un teren stabil, cu respectarea presiunilor admisibile si adancimilor de inghet conform STAS 6054-77.

CONDITII TEHNICE DE CALITATE

Forma si dimensiuni

Tuburile cu sectiune circulara trebuie sa corespunda unui diametru nominal de Æ 600mm.

Tuburile trebuie sa aiba suprafete interioare si exterioare cu aspect de beton nesclivisit.

Suprafata interioara trebuie sa fie neteda si sa nu aiba defecte.

Pe suprafata exterioara se admit mici fisuri de contractie distribuite neegal, daca nu au influenta asupra calitatii, astfel ca la lovirea cu un ciocan de max. 200 gr, sa se obtina un sunet clar, nedogit.

Racordurile laterale trebuie sa fie executate neted in interior.

Extremitatile tubului trebuie sa aiba profil corect, fara neregularitati, iar suprafetele frontale ale tubului trebuie sa fie perpendiculare pe axa tubului

Tuburile se considera impermeabile daca inainte de incercarea la impermeabilitate sunt tinute cel putin 24 ore in apa dupa care sunt introduse in dispozitivul de incercare si rezista la o presiune de 5 mm H2O, timp de 15 min si indeplinesc conditiile prevazute.

Materiale

- Cimentul trebuie sa fie de marca minimum B 30.

- Apa conform STAS 790-84.

- Agregatele trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de SR 662-2002 cu urmatoarele precizari: - marimea agregatelor si curbele de granulozitate trebuie sa fie conform retetelor de fabricatie pentru fiecare tehnologie in parte.

- Betonul trebuie sa aiba marca cel putin (B 250) C 16/20.

Controlul calitatii tuburilor se face prin verificari de lot si periodic.

Verificarile de lot se efectueaza pe fiecare lot in parte si constau in:

verificarea aspectului

verificarea dimensiunilor

Verificarile periodice se efectueaza pe unul din loturile cu o vechime de 28 zile (sau cu rezistenta asigurata) supuse controlului in perioada respectiva, pe min.3 tuburi din lot alese la intamplare si constau in:

verificarea impermeabilitatii odata la 6 luni

determinarea absorbtiei de apa, odata la 6 luni

determinarea rezistentei pe generatoare, odata la 6 luni - verificarea rectiliniitatii generatoarelor din internrul tuburilor, odata la o luna.

Aceste verificari se pot face si la alte termene mai scurte prevazute prin contractul intre parti si contra cost.

Diametrele si grosimile se masoara perpendicular pe axa, la cele doua capete.

In fiecare capat se fac cate doua masurari si ca rezultat se ia media celor patru masurari.

Verificarea aspectului suprafetelor interioare si exterioare precum si a locului de racordare se face vizual.

Modul de distributie a fisurilor de contractie se verifica vizual.

Afectarea calitatii structurii betonului de catre fisuri se verifica astfel:

tuburile uscate in mod obisnuit, se aseaza vertical pe un suport tare si se lovesc cu un ciocan cu masa de maxim 200 gr.

Se considera corespunzatoare tuburile al caror sunet este clar, nedogit.

Inainte de incercarea la impermeabilitate tuburile trebuie tinute cel putin 24 ore in apa dupa care sunt introduse in dispozitivul de incercare.

Dispozitivul trebuie sa prezinte posibilitatea de umplere a tubului cu apa, de evacuare a aerului, de masurare a presiunii apei si de masurare a cantitatii de apa absorbita.

Incercarea se face in trei trepte:

5 min la 1 m H2O

10 min la 3 m H2O

15 min la 5 m H2O

Aceste presiuni trebuie realizate la inceputul fazei de incercare si pot scadea in parte in timpul cat dureaza incercarea. Ca rezultat se considera cantitatea de apa absorbita, constatata dupa terminarea ultimei trepte de incercare.

Pentru determinarea impermeabilitatii se ia media rezultatelor a trei determinari.

Determinarea absorbtiei totale de apa la presiunea atmosferica se face conf. STAS 316- 80.

Marcare manipulare, depozitare si transport

Tuburile din beton simplu vor fi marcate la exterior prin zgariere superficiala cu urmatoarele:

- marca de fabrica a intreprinderii producatoare

- data fabricatiei

Marcarea se poate face si prin stampilare sau prin vopsire cu o vopsea rezistenta la apa.

Manipularea si depozitarea tuburilor se va face cu atentie, ferindu-le de lovituri si socuri.

Manipularea se face in general cu mijloace mecanizate.

Se interzice cu desavarsire: descarcarea tuburilor prin cadere libera, manipularea tuburilor agatate prin trecerea cablului longitudinal prin tub sau cu carlige la capetele tubului, ciocnirea tuburilor intre ele sau de alte obiecte.

Depozitarea tuburilor se face orizontal cu intercalarea capatului in mufa (in cazul tuburilor cu mufa), direct tub pe tub, sau prin intermediul unor reazeme de lemn. Depozitarea se face si pe verticala, cu conditia asigurarii planeitatii terenului de depozitare.

La transport tuburile se aseaza pe suporti din lemn, in cazul ambalarii pe mai multe randuri, suportii trebuind sa se gaseasca pe aceeasi verticala. Se pot folosi la transport si alte dispozitive precum si alte materiale care sa asigure tuburile impotriva deteriorarii.

Fiecare Iot de livrare va fi insotit de documentul de certificare a calitatii, intocmit conform dispozitiilor legale in vigoare.

Tuburile se vor transporta dupa 28 de zile de la data cand au fost fabricate, iar in cazul cand au fost supuse la tratamente speciale de intarire, la termenele cand se realizeaza rezistenta betonului la 28 zile.

Vitezele admisibile de scurgere a apei, specifice terenului se iau conform STAS 2916.

Planul terenului de fundatie si cel de separatie intre fundatie si elevatie vor fi de regula orizontale. Cand panta radierului sau a tubului va fi mai mica de 5 % cele doua planuri vor avea aceeasi panta.

Cota talpii fundatiei va fi situata sub adancimea de inghet cu cel putin 0,2 m la podetele tubulare.

La imbinarea mufelor tuburilor de protectie, se vor prevedea pinteni din beton pentru evitarea tasarilor inegale ale tuburilor.

Pentru executarea podetelor se va respecta normativul P - 19/P7.

LUCRARI DE COFRAJE

Acest capitol cuprinde specificatii tehnice necesare pentru confectionarea, montarea si demontarea cofrajelor pentru lucrarile din beton monolit.

Standarde de referinta

- STAS 7009-79 Tolerante in constructii. Tehnologii.

- STAS 8600 -79 Tolerante in constructii.

- STAS 10265-75 Tolerante in constructii. Calitatea suprafetei.

- STAS 7004-79 Placaj pentru cofraje.

Normative de executie

- NE012-99, Cod de practica pentru executarea lucrarilor de beton

Alte prescriptii

Normele republicane de protectia muncii, aprobate de Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii cu ordinele 34/1975 si 60/1975 si completate cu ordinele 110/1977 si 39/1977.

P 118-99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor.

Normele de protectia muncii in activitatea de constructii-montaj aprobate de M.C. Ind. Cu Ordinul 1233/D/1980.

EXECUTIA LUCRARILOR

Proiectul pentru cofraje se elaboreaza de catre antreprenor (executant), pe cheltuiala acestuia.

Pentru confectionarea cofrajelor se vor respecta prevederile capitolului nr. 2 "Cofraje si sustinerile lor" din normativul C.140-86.

Cofrajele trebuie sa fie astfel alcatuite incat sa indeplineasca urmatoarele conditii:

sa asigure obtinerea formei, dimensiunilor si gradului de finisare, respectandu-se in abaterile admisibile precizate in anexa X.3 din normativul C.140-86;

sa fie etanse pentru a preveni pierderea laptelui de ciment;

sa fie stabile si rezistente pentru a asigura bunul mers al executiei;

sa asigure ordinea de montare si demontare stabilita, fara a degrada elementele de beton cofrate;

sa permita la decofrare o preluare treptata a incarcarilor de catre elementul de beton.

Pe durata intaririi betonului, cofrajele vor fi protejate impotriva lovirii sau degradarilor provocate de executia altor lucrari de natura sa influenteze stabilitatea sau conditiile de incarcare a cofrajelor.

Demontarea cofrajelor se va efectua in urma dispozitiei scrise a sefului de lot, cu acordul Responsabilului tehnic cu executia, pe baza respectarii duratelor de intarire a betoanelor din NE012-99. Dupa decofrare se vor curata elementele cofrajelor de resturile de beton aderente la decofrare.

Constructorul va respecta prevederile Legii nr.5/65 si a Legii 90/1996, de a instrui personalul si de a lua toate masurile pentru prevenirea accidentelor de munca si de respectarea cu strictete a masurilor de protectia muncii specifice lucrarilor ce se executa.

TOLERANTE ADMISIBILE

Element Dimensiunea Abateri la dimensiuni Abateri la inclinare

Fundatii si

Timpane lungime 15 mm 3 mm/m

latime 6 mm 3 mm/m

inaltime 10 mm 15 mm/total

VERIFICARI in VEDEREA RECEPTIEI

In vederea receptionarii lucrarilor de cofraje se vor efectua inainte de turnarea betonului urmatoarele operatiuni:

verificarea montarii tuturor elementelor cofrajelor la cotele si tolerantele impuse;

verificarea elementelor de prindere si legatura;

verificarea elementelor de asigurare impotriva rasturnarii.

Inainte de turnarea betonului se vor inlocui elementele necorespunzatoare ale cofrajului. Consultantul va decide natura si amploarea remedierilor in functie de caracterul defectiunilor constatate, toate lucrarile de remediere fiind suportate de antreprenor fara a antrena costuri suplimentare pentru beneficiar.

In timpul turnarii betonului se iau masuri, daca este cazul, de readucere a cofrajului in limitele abaterilor dimensionale admisibile conform " Tolerante admisibile".

B. SANTURI DE COLECTARE si EVACUARE A APELOR PLUVIALE

Prezentul caiet de sarcini se aplica la realizarea, santurilor de colectare a apelor de suprafata in scopul evitarii degradarii corpului drumului prin stagnari de ape, baltiri.

Santurile conform profil transversal tip vor asigura colectarea si evacuarea apelor de suprafata catre raul Aries.

Santul se pereaza pe toata lungimea de contur cu dale de beton (B200) C12/15 prefabricate, de 8 cm grosime asezate pe un strat de nisip pilonat de 5 cm.

2. CONDITII GENERALE

Antreprenorul va tine evidenta calitatii lucrarilor prin intocmirea si tinerea la zi a dosarului cu certificatele de calitate si a registrului cu rezultatele incercarilor realizate in laborator. Cand este necesar, la cererea dirigintelui de santier, antreprenorul este obligat sa efectueze verificari suplimentare fata de prevederile acestui caiet de sarcini.

In cazul in care se constata abateri de la cerintele de calitate prevazute in caietul de sarcini, beneficiarul va dispune intreruperea lucrarilor si luarea masurilor care se impun.

3. EXECUTIA SAPATURII

Sapaturile pentru santuri se vor executa cu respectarea cotei, pantei si a profilului din detaliile de executie, precum si a amplasamentului acestora in raport cu axul drumului.

Operatiile de sapare se executa pe cat posibil pe uscat.

Pamantul rezultat va fi depozitat in depozitele desemnate de beneficiar.

Standardele care trebuie respectate in timpul acestor lucrari sunt: 2914-69 si 2916-73.

4. PRESCRIPTII GENERALE DE AMENAJARE A SANTURILOR

Dimensiunile si forma santurilor sunt cele prevazute in proiectul de executie si au fost stabilite in functie de natura terenului, debitul si viteza apei, mijloace de executie.

Se vor respecta cotele din profile transversale proiectate.

SOLUTIA TEHNICA ADOPTATA / SANTURI PEREATE

Santurile au sectiune trapezoidala, cu pereti cu panta transversala de 1:1, iar adancimea de 40cm.

Materialele utilizate pentru realizarea dalelor monolite:

agregatele vor corespunde STAS 1667-76 "Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali" si Normativul NE 012-99.

Cimentul va corespunde SR 1500:1996 si Normativul NE 012-99. Daca lucrarile se vor executa pe timp friguros, se recomanda utilizarea cimenturilor cu intarire rapida.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3614
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved