Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept

AUTORIZAREA MACARAGIILOR

legislatie+ Font mai mare | - Font mai mic

AUTORIZAREA MACARAGIILOR

Macaragiu - persoana instruita si autorizata care manevreaza macarale, indiferent de tipul si destinatia acestora. Macaragii sunt autorizati numai de catre ISCIR-INSPECT IT.

Clasificare grupe autorizatii operatori macara:

grupa
A:

manevreaza macarale depiasabile pe cai fara sina de rulare si cele montate pe vagoane de cale ferata

grupa
B:

manevreaza macarale depiasabile pe cai cu sina de rulare avand brat si platforma rotitoare (macarale turn, macarale portic si similare) si macarale Derrick

grupa
C:

manevreaza macarale depiasabile pe cai cu sine de rulare (poduri rulante, macarale portal si semiportal, grinzi rulante suspendate,   transbordoare, macarale de turnare, sarjare, stripaj, forjare si similare etc.)

grupa
D:

manevreaza macarale de tip special, care nu se includ in grupele anterioare (macarale pe cablu, macarale foarfece etc.)

grupa
E:

manevreaza de la sol prin cutie cu butoane,
comanda radio si infrarosu orice tip de macara (comanda la sol)

Manevrantii de macarale, denumiti in continuare 'macaragii', trebuie sa fie autorizati in conformitate cu prevederile legale.

Generalitati

Autorizatia din partea ISCIR-INSPECT IT este obligatorie pentru personalul de deservire a macaralelor. Autorizatia se elibereaza individual persoanelor care, prin promovarea examenelor de autorizare, fac dovada indeplinirii conditiilor specificate privind capabilitatea teoretica si practica de a exercita activitatea de deservire a macaralelor.

Definitii

Autorizatia ISCIR - act (document) legal care confirma competenta profesionala insusirea cunostintelor teoretice si a deprinderilor practice adecvate necesare manevrarii macaralelor in conditii de securitate si care dovedeste acceptul (permisiunea) ISCIR-INSPECT IT ca posesorul sa presteze activitatile de manevrare la tipurile de macarale specificate in autorizatie.

Capabilitate teoretica si practica de a exercita activitatea de manevrare - capacitatea de a intelege modul de functionare al macaralei deservite precum si aptitudinile confirmate ale persoanelor instruite si autorizate de a efectua activitatile de manevrare a macaralelor aflate in exploatare la detinatori, in regim de asigurare a securitatii in functionare.

Conditii de autorizare

Autorizarea macaragiilor se face pe baza unui examen sustinut in fata unei comisii tehnice formata din personal tehnic de specialitate si responsabilul RSVTI DIN UNITATE.

Examenul de autorizare consta intr-o proba teoretica si o proba practica avand ca scop verificarea insusirii cunostintelor si a dobandirii deprinderilor practice necesare pentru manavrarea unei macarale de tipul celei pe care lucreaza

Pentru a fi autorizat de catre ISCIR-INSPECT IT, candidatul^ trebuie sa fie declarat 'ADMIS' atat la proba teoretica cat si la proba practica in cazul cand la una din probe a obtinut rezultate nesatisfacatoare, candidatul va fi declarat 'RESPINS' la examen.

Rezultatul examenului va fi consemnat de comisie intr-un proces-verbal tip.

Un exemplar din procesul-verbal se va pastra de unitate.

Verificari periodice si extinderea autorizarii

Persoanele autorizate, in conformitate cu prevederile legale, au obligatia sa se prezinte din doi in doi ani la examinarea medicala, prezentand rezultatul comisiei de autorizare.

Pentru improspatarea cunostintelor profesionale, persoanele autorizate conform prevederilor legale vor fi instruite periodic, odata cu instructajul de protectia muncii, de catre personalul tehnic de specialitate desemnat pentru acest scop de catre conducerea agentului economic detinator de macarale, iar rezultatele
instruirii periodice vor fi consemnate
intr-un proces-verbal.

Persoanele autorizate, in conformitate cu prevederile LEGALE, vor fi examinate anual pentru verificarea cunostintelor profesionale si a deprinderilor practice de catre o comisie numita de conducerea agentului economic detinator la care acestea isi desfasoara activitatea.

Din comisie va face parte obligatoriu si responsabilul cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor (RSVTI), autorizat de ISCIR - INSPECT IT, sau inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT, in calitate de presedinte al comisiei.

Rezultatele examinarilor vor fi consemnate intr-un proces-verbal de verificare.

Persoanelor autorizate care nu se prezinta la examinarile anuale sau in urma examinarii nu obtin rezultate corespunzatoare, nu li se va acorda viza anuala si li se va interzice manevrarea macaralelor.

Persoanele care au intrerupt practicarea efectiva a activitatii de macaragiu pentru care sunt autorizate mai mult de un an pot sa reia practicarea activitatii respective numai cu conditia respectarii prevederilor legale.

Persoanelor autorizate transferate de la alti agenti economici detinatori li se poate incredinta manevrarea macaralelor de tipul celor pentru care sunt autorizate numai dupa efectuarea unui instructaj de specialitate si a unei practici de acomodare de minimum 16 ore, in raport cu complexitatea macaralei si numai dupa examinarea acestora .

Trecerea de la manevrarea unui tip de macara la manevrarea unui alt tip de macara, din cadrul grupei pentru care este valabila autorizatia, se face in urma examinarii macaragiului de catre comisia tehnica a unitatii , in baza unui instructaj teoretic si a unei practici de acomodare de minimum 24 ore pe tipul de instalatie pentru care urmeaza sa fie examinat. Examinarea se va face de catre comisia tehnica

In cazul trecerii de la un tip de instalatie dintr-o grupa la un alt tip de instalatie dintr-o alta grupa se vor prezenta in prealabil la ISCIR-INSPECT IT urmatoarele documente:

programa analitica, redusa la 50 ore, pe specificul grupei pentru care se solicita extinderea autorizatiei;

tabelul cuprinzand datele personale ale candidatilor;

tabelul cu lectorii desemnati;

tabelul cu programarea practicii; durata practicii este corespunzatoare grupei de macarale pentru care se solicita extinderea;

adeverinta medicala

Documentatia se va intocmi in doua exemplare care vor fi vizate de un inspector de specialitate al ISCIR-INSPECT IT, care va intocmi un proces-verbal in care sa se consemneze rezultatele verificarii documentelor. Copia procesului verbal si un exemplar din documentatie se vor restitui solicitantului. Procesul verbal in -original si celalalt exemplar din documentatie se vor pastra la ISCIR-INSPECT IT pentru eventuale verificari pe parcursul derularii - programului de pregatire.

La finalizarea pregatirii teoretice se va sustine un examen si se elibereaza adeverinte de absolvire .

Dupa efectuarea practicii se elibereaza adeverinte de absolvire.

Examinarea se va face de catre o comisie tehnica a unitatii detinatoare al carei presedinte va fi inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT.

Rezultatele tuturor examinarilor vor fi consemnate in procese-verbale si in autorizatie, la rubricile respective.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 4078
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved