Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept

CERERE de solicitare a subventiei in temeiul Legii 34/1998

legislatie+ Font mai mare | - Font mai micANEXA 1
la normele metodologice

CERERE
de solicitare a subventiei in temeiul Legii 34/1998*)


I. Date despre asociatie/fundatie:

1. Denumirea:
Asociatia de ajutor familial ASISTMED, cu sediul in Cluj-Napoca, str.Donath nr.60 judetul Cluj (localitatea, strada, sector/judet),sediulsocial str. Decebal nr. 21, tel. Fax. 0264 434 667, 0745-381465;
2. Dobandirea personalitatii juridice:
Hotararea nr. 8238 din data de 30 octombrie 2000, pronuntata de judecatoria Cluj
Certificat de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor:


3. Codul fiscal nr. 13517417, emis de Administratia finantelor publice Cluj-Napoca din data de 13.11.2000 ;
4. Nr. contului bancar
RO77BTRL01301205921379XX, deschis la Banca Transilvania, cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Dorobantilor, Nr. 3.
5. Date personale ale presedintelui asociatiei:
Numele : MURESAN prenumele : IOAN, domiciliul Cluj-Napoca, str.
Donath, nr. 60 jud. Cluj (localitatea, strada, sector/judet), tel. 0745-381465
6. Date personale ale responsabilului financiar al asociatiei/fundatiei:
Numele:Muresan , prenumele: Lucia, domiciliul Cluj-Napoca, str. Donath, nr.60, judet Cluj (localitatea, strada, sector/judet), tel. 0745 381465

II. Experienta asociatiei/fundatiei in domeniul serviciilor de asistenta sociala :

1.
Proiecte derulate in ultimele 12 luni:

Proiectul prin care s-a infiintat centrul se numeste "Centrul De Ingrijiri La Domiciliu", derulat pe program PHARE- ACCESS 2001, componenta de microproiecte, linia de buget B7-300-nr.123,implementat in municipiul Cluj- Napoca.

Celelalte proiecte (ultimele 12 luni) derulate in parteneriat cu primariile din :

  1. Gherla -Centru De Ingrijiri La Domiciliu
  2. Primaria Dej-Centru De Servicii Sociale
  3. Primaria Turda-Centru De Ingrijiri La Domiciliu Si Centru De Zi
  4. Primaria Campia Turzii- Centru De Ingrijiri La Domiciliu Si Centru De Zi
  5. Primaria Sebes-Judetul Alba-Centru De Ingrijiri La Domiciliu

Aceste proiecte au fost derulate pe programul PHARE 2001-coeziune economica si sociala , schema de investitii in servicii sociale, in cursul anului 2004, cu finalizarea in 31.03.2005 .

Parteneri in proiect :

Directia de Sanatate Publica a Judetului Cluj, Agentia Judeteana de Ocupare si Formare Profesionala Cluj.

Parteneriatul cu AJOFM consta in acordarea asistentei tehnice pentru cursuri si monitorizarea practicii la domiciliu, in clinica si acordarea certificatelor de calificare.

Prin conventia de colaborare cu Directia de Sanatate Publica a Judetului Cluj, aceasta participa la organizarea si monitorizarea cursurilor, asigura spatiul pentru desfasurarea cursurilor si participa cu specialisti in echipa de lectori. Practica se deruleaza in Spitalul clinic de Adulti.

Pentru buna functionare si satisfacerea cererilor de ingrijiri la domiciliu, care este in continua crestere, asociatia deruleaza si activitati de ingrijiri medicale la domiciliu.

Descrierea pe scurt a proiectului : Formarea initiala a unei categorii specializate in ingrijiri la domiciliu - ingrijitorii la domiciliu.

Cursurile de calificare s-au desfasurat pe o durata de 6 luni, cu 700 ore din care 300 ore teorie si 400 ore practica, conform Ord. MS 356 / 1999.

Primul curs s-a desfasurat intre 01.12.2000 - 30.05.2001, cel de-al doilea intre 15.05.2001 - 15.11.2001.

Fondurile Asociatiei au provenit din finantarea acordate de Asociatia Equilibre Bucuresti incepand cu luna XII - 2000. Cu aceste fonduri am format 39 de ingrijitoare la domiciliu si am acordat asistenta socio-medicala pentru 110 clienti cu 10 400 ore la domiciliu si 3200 ore in clinica.O parte a fondurilor provin din donatii si sponsorizari.

Dezvoltarea Centrului de ingrijiri la domiciliu, a permis pe de o parte ingrijirea varstnicilor la domiciliu dependenti la domiciliu, iar pe de alta parte - crearea de noi locuri de munca pentru someri sau persoane fara loc de munca.

In cadrul acestui proiect a fost posibila colaborarea cu Centrul de zi, al Primariei Cluj -Napoca - in cadrul careia Asociatia Asistmed dezvolta activitati de club, consultatii medicale, consultatii psihologice, ajutoare care constau in medicamente gratuite, servicii de kinetoterapie, masaj si gimnastica medicala de recuperare. Asociatia contribuie la activitatile Centrului cu un medic si o asistenta medicala - 2 ore pe zi, 2 zile pe saptamana.

Ingrijirile la domiciliu se deruleaza conform normelor si legilor in vigoare cu personal calificat, cu o echipa multidisciplinara formata din : medici, asistenti medicali, asistent social,psiholog, sociolog si ingrijitori la domiciliu calificati.

Scopul

Scopul serviciului social este de a oferi ajutor social si medical la domiciliu, pentru evitarea institutionalizarii persoanelor varstnice si cu handicap din municipiul Cluj-Napoca.

Obiective:

Implementarea unor activitati de ingrijire la domiciliu pentru persoanele cu nevoi speciale, va contribui la:

la reducerea numarului de zile de spitalizare si scaderea costurilor de spitalizare

evitarea institutionalizarii varstnicilor singuri si care nu mai pot sa se intretina la domiciliu, avand in vedere costul redus al ingrijirilor la domiciliu, a persoanelor care au nevoie de recuperare pe termen lung.

Ingrijiri socio-medicale la domiciliu pentru persoane varstnice, cu handicap si dupa diferite afectiuni care necesita o perioada mai lunga de recuperare cum ar fi:A V C, fractura de col femural operata, infarct miocardic, operatii de orice fel, afectiuni ale aparutului locomotor, afectiuni neurologice etc.

Formarea de specialisti in domeniul ingrijirilor la domiciliu.

Dezvoltarea centrului Infiintarea de noi locuri de munca.

Elaborarea de materiale informative, publicatii.

Protejarea drepturilor persoanelor de varsta a III a.

Mentinerea tonusului fizic si psihic al beneficiarilor proiectului prin asistenta socio-medicala acordata.

Scaderea morbiditatii varstnicilor asistati prin acordarea unor ingrijiri adecvate.

Venituri totale din ultimele 12 luni:  lei

Cheltuieli cu serviciile de asistenta sociala din ultimele 12 luni: lei

Asociatia/fundatia desfasoara servicii de asistenta sociala:
- la nivel local -DA - Cluj - Napoca
(precizati localitatea)
- la nivel de judet/judete - NU
(precizati judetul/judetele)


III. Subventia solicitata de la bugetul de stat, respectiv de la bugetul local, in anul 2002 este de 180 000 000 lei, pentru un numar mediu lunar de 25 persoane asistate, conform anexelor A si B la prezenta cerere, dupa cum urmeaza:
Nr. crt.

Denumirea unitatii de asistenta sociala : ASOCIATIA DE AJUTOR FAMILIAL "ASISTMED"

Judetul in care are sediul unitatea de asistenta sociala: Cluj -Napoca, str. Donath nr. 60, Bl. P5, ap. 4, sediul social, str. Decebal, nr. 21.

Numarul mediu lunar al persoanelor asistate:25

Subventia solicitata : 600 000 lei/ persoana/ 12 luni .


TOTAL: 180 000 000 lei.


Subsemnata/Subsemnatul Muresan Lucia Delia, posesor/posesoare a/al buletinului/cartii de identitate seria KX nr. 125460, eliberat/eliberata la data de 04.03.2001 de catre Politia mun. Cluj - Napoca, imputernicit/imputernicita de consiliul director al Asociatiei ASISTMED prin Hotararea nr. 76/03.12.2001, cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul in declaratii, declar pe propria raspundere urmatoarele:

- datele, informatiile si documentele prezentate corespund realitatii;
- asociatia/fundatia nu are sume neachitate la scadenta catre persoane fizice sau juridice ori bunuri urmarite in vederea executarii silite, ma angajez ca suma de 180 000 000 lei, sa o utilizez in scopul acordarii serviciilor sociale, conform datelor prezentate in anexele A si B la prezenta cerere.

Persoana imputernicita, Muresan Lucia Delia
(semnatura si stampila)


*) Cererea si anexele la aceasta se vor completa in 3 exemplare.

ANEXA A
la cerere

FISA TEHNICA
privind unitatea de asistenta sociala


1. Unitatea de asistenta sociala:
- denumirea : ASOCIATIA DE AJUTOR FAMILIAL ASISTMED
- tipul de unitate : ONG
2. Sediul unitatii de asistenta sociala : Cluj - Napoca, str.
Donath, nr. 60, bl. P5, ap. 4, sediul social : str. Decebal, nr. 21 (localitatea, strada, nr., sector/judet), tel. 0745 381465, 0264 434667.
3. Justificarea unitatii de asistenta sociala in raport cu necesitatile si prioritatile de asistenta sociala ale comunitatii:
- descrieti problemele sociale existente in comunitate si, daca este posibil, oferiti date cantitative si calitative ale acestora;

Problemele sociale - in Municipiul Cluj-Napoca exista putine unitati de ingrijiri la domiciliu cu potential scazut de satisfacere a nevoilor crescande de cereri, care sa se presteze activitati specializate de ingrijiri sociale si mentinerea la domiciliu a persoanelor aflate in dificultate.

Asociatia ASISTMED acorda ingrijiri la domiciliu :

persoanelor in varsta cu venituri reduse

persoanelor singure, bolnave

persoane cu handicap

Aceasta categorie de persoane  persoane varstnice , prin Centrul de ingrijiri la domiciliu beneficiaza de ingrijiri calificate.

precizati, daca este cazul, alti furnizori de servicii de asistenta sociala existenti in comunitate, precum si tipul serviciilor acordate;

nu cunosc

- precizati problemele sociale carora le raspund serviciile de asistenta sociala acordate de unitatea de asistenta sociala.
4. Serviciile de asistenta sociala acordate. (rezumati in maximum 10 randuri):

Serviciile de asistenta sociala acordate de catre asociatie sunt: servicii de tip infirmier - toaleta, imbracat, dezbracat, pregatit hrana, hranit, insotit la medic, plata de facturi, dus hrana de la cantina, etc.

- servicii menajere - curatenie, spalat, calcat;

- ingrijiri medicale pentru cazurile sociale

Date despre persoanele asistate:
5.1. Persoanele asistate sunt rezidente in Municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj (precizati localitatea/localitatile)
5.2. Numarul de persoane asistate - 25
5.3. Criterii de selectionare a persoanelor asistate:

- starea de dependenta

- situatia materiala si financiara

situatia apartinatorilor

  1. Descrierea unitatii de asistenta sociala:

6.1. Functioneaza din anul 2000

6.2. Descrierea proiectului de sprijin si integrare sociala in baza caruia se acorda serviciile de asistenta sociala - ingrijiri la domiciliu de tip infirmier si medical la domiciliul bolnavilor si clientilor (in maximum 3 pagini descrieti activitatile din proiect si planificarea acestora)
6.3. Parteneri in proiect si natura parteneriatului : Primaria Municipiului Cluj-Napoca(prezentati in copie conventiile de parteneriat)
6.4. Acordarea serviciilor de asistenta sociala:
6.4.1. Instrumente de lucru utilizate - anchete sociale, planificare de caz, fise de evaluare, fise de monitorizare, orar si materiale folosite, fise de prezenta, etc.
6.4.2. Proceduri de evaluare a serviciilor de asistenta sociala - chestionare de evaluare a calitatii serviciilor si de testare a satisfactiei clientilor, periodice si dupa fiecare etapa de derulare a ingrijirii.
6.4.3. Date tehnice referitoare la unitatea de asistenta sociala:
a) in cazul unitatii care asista persoanele la sediul acesteia:
- suprafata locuibila/persoana asistata ;
- conditii de cazare, numarul de persoane/dormitor ;
- conditii de petrecere a timpului liber;
- conditii de comunicare cu exteriorul;
- conditii de servire a mesei;
- alte conditii in functie de tipul de servicii de asistenta sociala acordate;
- grupurile sanitare: la persoane asistate;
- 1 lavabou la persoane asistate;
- 1 dus/cada la persoane asistate;
- conditiile de preparare si servire a hranei;
b) in cazul unitatii care asista persoanele la domiciliul acestora:
- frecventa interventiilor, numarul de vizite/saptamana - de la interventia zilnica pana la o zi sau doua pe saptamana, in functie de nevoile identificate, gradul de dependenta si existenta apartinatorilor ;
- posibilitati ale persoanei asistate de comunicare cu alte persoane asistate sau cu familia - vom avea in vedere asigurarea unei bune comunicari cu vecinii, prietenii, rudele si cu intreg personalaul asociatiei ;
- posibilitati ale persoanei asistate de comunicare cu unitatea de asistenta sociala - telefonic, prin asistentul social, asistentul medical, medic si in scris;
- conditii de transport al mesei - poate fi dusa la domiciliu de catre ingrijitorul la domiciliu;
- operativitatea interventiei - se incearca rezolvarea cazurilor in maxim 48 de ore de la solicitare.
6.4.4. Date privind personalul de specialitate al unitatii de asistenta sociala (personal calificat/persoane asistate) - 1 medic , 5 asistenti medicali / 230 persoane asistate, 1 asistent social, 1 ingrijitor la domiciliu/ 1 pana la 3-4 persoane asistate.
6.4.5. Procedura prin care persoanele asistate isi pot exprima nemultumirile privind serviciile primite - sesizari si reclamatii scrise sau verbala, registrul de sesizari si reclamatii ;
7. Resurse umane:
7.1. Numarul total de personal: 12, din care:
- de conducere 1;
- de executie 11;
- cu contract individual de munca 5;
- cu conventie civila de prestari de servicii 6;
- cu contract de voluntariat1.
7.2. Personal calificat in domeniul asistentei sociale, din care:
- asistenti sociali cu studii superioare 1;
- asistenti sociali cu studii medii -;
- personal cu alta calificare (Specificati tipul calificarilor.) medici, asistenti medicali, secretar, ingrijitor la domiciliu ;
7.3. Personal de specialitate implicat direct in acordarea serviciilor de asistenta sociala:
- numar - 9
- responsabilitati - sunt prevazute pentru fiecare categorie de personal in fisa postului.
8. Date privind coordonatorul unitatii de asistenta sociala:
Numele MURESAN prenumele LUCIA, profesia ASISTENT MEDICAL GENERALIST
Functia in asociatie/fundatie DIRECTOR

Angajat cu contract individual de munca/conventie civila de prestari de servicii - VOLUNTAR.
9. Patrimoniul unitatii de asistenta sociala (Precizati valoarea.):
- constructii 0

- terenuri 0

- alte mijloace fixe - calculator, imprimanta, telefon-fax, xerox, mobilier, aparatura pentru gimnastica.
- mijloace de transport - 1 autoturism in comodat ;
10. Rezultate preconizate in urma acordarii subventiei ;

cresterea nivelului de viata si sanatate a persoanelor asistate

ajutorarea persoanelor care nu - si pot satisface nevoile zilnice, singure, bolnave ;

reducerea numarului de zile de spitalizare si implicit a costurilor pentru cazurile sociale, destul de numeroase in ultimul timp ;

mentinerea in mediul familial unde vindecarea este mai rapida ;

evitarea institutionalizarii varstnicilor singuri si care nu mai pot sa se intretina la domiciliu, avand in vedere costul redus al ingrijirilor la domiciliu, a persoanelor care au nevoie de recuperare pe termen lung.

Ingrijiri socio-medicale la domiciliu pentru persoane varstnice, cu handicap si dupa diferite afectiuni care necesita o perioada mai lunga de recuperare cum ar fi:A V C, fractura de col femural operata, infarct miocardic, operatii de orice fel, afectiuni ale aparutului locomotor, afectiuni neurologice etc.

Protejarea drepturilor persoanelor de varsta a III a.

Mentinerea tonusului fizic si psihic al beneficiarilor proiectului prin asistenta socio-medicala acordata.

Scaderea morbiditatii varstnicilor asistati prin acordarea unor ingrijiri adecvate.

ANEXA B
la cerere

DATE
PRIVIND BUGETUL UNITATII DE ASISTENTA SOCIALA IN ANUL 2005


Denumirea unitatii de asistenta sociala :ASOCIATIA DE AJUTOR FAMILIAL ASISTMED

Sediul : STR. DONATH NR.60,BL.P5,SC.1,AP.4;
Numar de persoane asistate lunar : 25 , subventia lunara/persoana asistata : 600 000 lei

I. Bugetul mii 180 000 lei

Denumirea indicatorului / TOTAL180 000 / Trim. I 45 000/ Trim. II 45 000/ Trim. III 45 000/ Trim. IV 45 000

Venituri totale, din care:
1. Venituri ale asociatiei/fundatiei1)
2. Subventie acordat
a in temeiul Legii 34/1998
Cheltuieli totale, din care: 180 000
1.
Cheltuieli de personal : 9 100/luna x 12 = 109 200
2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate
3. Cheltuieli pentru incalzirea si prepararea hranei
4. Cheltuieli cu iluminatul
5. Cheltuieli pentru plata serviciilor, apa, canal, salubrizare, telefon
6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate
7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament pentru persoanele asistate
8. Cheltuieli de transport pentru persoane asistate si insotitorii lor -46 800
9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate - 1 500/ lunaX12 luni = 18 000
10. Cheltuieli cu materiale pentru curatenie pentru persoanele asistate
11. Cheltuieli pentru functionarea mijloacelor de transport specific activitatii unitatii de asistenta sociala)
12. Alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparatii etc.) - 500 / luna x 12= 6000

1) La veniturile provenite din donatii, sponsorizari si alte venituri se vor evidentia si bunurile in natura la pretul pietei.
2) Cheltuielile prevazute la pct. 1-11 nu pot fi sub nivelul subventiei acordate de la bugetul de stat sau, dupa caz, de la bugetul local.
3) Din subventia acordata nu se vor acoperi cheltuieli de o singura natura.
4) Din subventia acordata pot fi acoperite cheltuieli cu salariile de incadrare a personalului calificat in domeniul asistentei sociale, care participa efectiv la acordarea serviciilor de asistenta sociala.
5) Din subventia acordata pot fi acoperite cheltuieli pentru carburantii si lubrifiantii necesari in functionarea mijloacelor de transport specific activitatii unitatii de asistenta sociala.II. Utilizarea subventiei

mii lei

Denumirea indicatorului / Cheltuieli totale 843 600 / Din subventie de la bugetul de stat/local 180 000/ Din venituri proprii 663 600

1. Cheltuieli cu salariile de incadrare a personalului calificat in domeniul asistentei sociale, care participa efectiv la acordarea serviciilor de asistenta sociala 690 000
2.
Cheltuieli cu hrana pentru persoaneleasistate
3.
Cheltuieli pentru incalzirea si prepararea hranei
4. Cheltuieli cu iluminatul
5. Cheltuieli pentru plata serviciilor, apa, canal, salubrizare, telefon
6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate
7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament pentru persoanele asistate
8. Cheltuieli de transport pentru persoanele asistate si insotitorii lor -78 000
9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate 36 000
10. Cheltuieli cu materiale pentru curatenie pentru persoanele asistate
11. Cheltuieli pentru carburantii si lubrifiantii necesari in functionarea mijloacelor de transport specific activitatii unitatii de asistenta sociala 39 600

III. Cheltuieli lunare de intretinere in unitatea de asistenta sociala (incluzand, dupa caz, cheltuielile prevazute in buget la pct. 1-6 si 8-12) - 843 600


IV. Costul mediu de intretinere a unei persoane asistate/luna (cheltuielile lunare de intretinere raportate la numarul de persoane asistate/luna) 2 812

ANEXA 2
la normele metodologice


Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale
Directia de munca si solidaritate sociala
Judetul :CLUJ
Consiliul Local :CLUJ
Serviciul specializat: SOCIAL
Localitatea :CLUJ-NAPOCA

RAPORT
privind oportunitatea acordarii subventiei


Denumirea asociatiei/fundatiei care a solicitat subventia :ASOCIATIA DE AJUTOR FAMILIAL ASISTMED
Numarul/data de inregistrare la Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale/consiliul local a cererii de solicitare a subventiei
Unitatea de asistenta sociala pentru care se solicita subventia ASOCIATIA DE AJUTOR FAMILIAL ASISTMED
Localitatea in care are sediul unitatea de asistenta sociala : CLUJ-NAPOCA
Persoane intervievate (nume, prenume, functie) MURESAN LUCIA
Data efectuarii evaluarii: 21.03.2005
1. Necesitatile si prioritatile comunitatii:
- problemele sociale existente - existenta unui numar mare de persoane singure, bolnave si cu venituturi reduse;
- prioritatile comunitatii : ajutorarea persoanelor in varsta cu nevoi speciale, pentru satisfacerea nevoilor de zilnice.
2. Descrierea unitatii de asistenta sociala:
- functioneaza din anul 2000;
- serviciile de asistenta sociala acordate :
Serviciile de asistenta sociala acordate de catre asociatie sunt: servicii de tip infirmier - toaleta, imbracat, dezbracat, pregatit hrana, hranit, insotit la medic, plata de facturi, dus hrana de la cantina, etc.

- servicii menajere - curatenie, spalat, calcat, activitati de ingrijiri medicale;
- numarul de persoane asistate :25
3. Justificarea unitatii de asistenta sociala:
- concordanta dintre necesitatile si prioritatile de asistenta sociala ale comunitatii si serviciile de asistenta sociala acordate in unitatea de asistenta sociala;

- serviciile acordate de catre asociatie reprezina prioritatea numarul unu din comunitate , datorita numarului mare de persoane singure, bolnave,cu venituri mici si imobilizate la pat, fara sprijin, acestea fiind obiective prioritare in Programul de guvernare si Programul de aderare la Uniunea Europeana.
- existenta si a altor furnizori de servicii de asistenta sociala si tipul serviciilor acordate.
4. Acordarea serviciilor de asistenta sociala
4.1. Instrumente de lucru utilizate : ancheta socio-medical, fisele de lucru, fisa de prezenta, fisa de monitorizare si altele :
4.2. Proceduri de evaluare a serviciilor de asistenta sociala : chestionare de testare a satisfactiei pacientilor si de evaluare a ingrijirilor.
4.3. Date tehnice referitoare la unitatea de asistenta sociala:
a) in cazul unitatii care asista persoanele la sediul acesteia:
- suprafata locuibila/persoana asistata ;
- conditii de cazare, numarul de persoane/dormitor ;
- conditii de petrecere a timpului liber;
- conditii de comunicare cu exteriorul;
- conditii de servire a mesei;
- alte conditii in functie de tipul de servicii de asistenta sociala acordate ;
- grupurile sanitare: la persoane asistate;
- 1 lavabou la persoane asistate;
- 1 dus/cada la persoane asistate;
- conditiile de preparare si servire a hranei;
b) in cazul unitatii care asista persoanele la domiciliul acestora:
- frecventa interventiilor, numarul de vizite/saptamana :

de la interventia zilnica pana la o zi sau doua pe saptamana, in functie de nevoile identificate, gradul de dependenta si existenta apartinatorilor ;
- posibilitati ale persoanei asistate de comunicare cu alte persoane asistate sau cu familia - vom avea in vedere asigurarea unei bune comunicari cu vecinii, prietenii, rudele si cu intreg personalaul asociatiei ;
- posibilitati ale persoanei asistate de comunicare cu unitatea de asistenta sociala - telefonic, prin asistentul social, asistentul medical, medic si in scris;
- conditii de transport al mesei - poate fi dusa la domiciliu de catre ingrijitorul la domiciliu;
- operativitatea interventiei - se incearca rezolvarea cazurilor in maxim 48 de ore de la solicitare.

4.4. Date privind personalul de specialitate al unitatii de asistenta sociala (personal calificat/persoane asistate) 1 medic , 5 asistenti medicali / 230 persoane asistate, 1 asistent social, 1 ingrijitor la domiciliu/ 1 pana la 3-4 persoane asistate.
4.5. Procedura prin care persoanele asistate isi pot exprima nemultumirile privind serviciile primite sesizari si reclamatii scrise sau verbala, registrul de sesizari si reclamatii ;

5. Resurse umane
5.1. Numarul total de personal:12, din care:
- de conducere 1;
- de executie 11;
- cu contract individual de munca 5;
- cu conventie civila de prestari de servicii 6;
- cu contract de voluntariat 1 .
5.2. Personal calificat in domeniul asistentei sociale, din care:
- asistenti sociali cu studii superioare 1;
- asistenti sociali cu studii medii 0;
- personal cu alta calificare (specificati tipul calificarilor) medici, asistenti medicali, ingrijitor la domiciliu ;

5.3. Personal de specialitate care participa efectiv la acordarea serviciilor de asistenta sociala, din care:
- asistenti sociali cu studii superioare 1;
- asistenti sociali cu studii medii.0
- personal cu alta calificare (specificati tipul calificarilor) medici, asistenti medicali, ingrijitor la domiciliu ;

6. Alte probleme identificate
7. Propunere privind oportunitatea acordarii subventiei pentru unitatea de asistenta sociala:
a) numarul de persoane asistate lunar 25;
b) subventia ce urmeaza sa fie acordata in anul 2005 ........... lei.


Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca
Data intocmirii raportului .....Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2286
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved