Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept

Identificarea persoanei fizice

legislatie

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA
Lege nr. 272 din 21/06/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului
ORDONANTA DE URGENTA nr. 34 din 19 aprilie 2006 (*actualizata*)
LEGE PRIVIND ORGANIZAREA SI EXERCITAREA PROFESIEI DE GEODEZ
Incetarea administrarii
Executarea ipotecii
Ocrotirea persoanei fizice - Dispozitii generale
Conditia
Executarea obligatiilor
CODUL DE PROCEDURA CIVILA


Identificarea persoanei fizice

Sectiunea 1

Numele

Dreptul la numeArt.92 Orice persoana are dreptul la numele stabilit sau dobandit, potrivit legii.

Structura numelui

Art.93 Numele cuprinde numele de familie si prenumele.

Dobandirea numelui

Art.94 (1) Numele de familie se dobandeste prin efectul filiatiei si se modifica prin efectul schimbarii starii civile, in conditiile prevazute de lege.

(2) Prenumele se stabileste la data inregistrarii nasterii, pe baza declaratiei de nastere si poate fi alcatuit din cel mult trei cuvinte. Este interzisa inregistrarea de catre ofiterul de stare civila a prenumelor fanteziste, indecente, ridicole si a altor asemenea, de natura a afecta ordinea publica si bunele moravuri ori interesele copilului, dupa caz.

(3) Numele de familie si prenumele copilului gasit, nascut din parinti necunoscuti, precum si cele ale copilului care este parasit de catre mama in spital, iar identitatea acesteia nu a fost stabilita in termenul prevazut de lege, se stabilesc prin dispozitia primarului comunei, orasului, municipiului sau a sectorului municipiului Bucuresti in a carui raza teritoriala a fost gasit copilul ori, dupa caz, s-a constatat parasirea lui, in conditiile legii speciale.

Schimbarea numelui pe cale administrativa

Art.95 Cetatenii romani pot obtine, in conditiile legii, schimbarea pe cale administrativa a numelui de familie si a prenumelui sau numai a unuia dintre acestea.

Sectiunea a 2-a

Domiciliul si resedinta

Dreptul la domiciliu si resedinta

Art.96 (1) Cetatenii romani au dreptul sa-si stabileasca ori sa-si schimbe, in mod liber, domiciliul sau resedinta, in tara sau in strainatate, cu exceptia cazurilor anume prevazute de lege.

(2) Daca prin lege nu se prevede altfel, o persoana fizica nu poate sa aiba in acelasi timp decat un singur domiciliu si o singura resedinta, chiar si atunci cand detine mai multe locuinte.

Domiciliul

Art.97 Domiciliul persoanei fizice, in vederea exercitarii drepturilor sale civile, este in locul unde isi are principala asezare.

Resedinta

Art.98 Resedinta persoanei fizice este in locul unde isi are locuinta obisnuita.

Stabilirea si schimbarea domiciliului

Art.99 (1) Stabilirea sau schimbarea domiciliului se face cu respectarea dispozitiilor legii speciale.

(2) Stabilirea sau schimbarea domiciliului nu opereaza decat atunci cand cel care ocupa sau se muta intr-un anumit loc a facut-o cu intentia de a avea o asezare principala.

(3) Dovada intentiei rezulta din declaratiile persoanei facute la organele administrative competente sa opereze stabilirea sau schimbarea domiciliului, iar in lipsa acestor declaratii, din orice alte imprejurari de fapt.

Prezumtia de domiciliu

Art.100 (1) Resedinta va fi considerata domiciliu cand acesta nu este cunoscut.(2) In lipsa de resedinta, persoana fizica este considerata ca domiciliaza la locul unde ea se gaseste, iar daca acesta nu se cunoaste, la locul ultimului domiciliu.

Dovada

Art.101 (1) Dovada domiciliului si a resedintei se face cu mentiunile cuprinse in cartea de identitate.

(2) In lipsa acestor mentiuni ori atunci cand acestea nu corespund realitatii, stabilirea sau schimbarea domiciliului ori a resedintei nu va putea fi opusa altor persoane.

Domiciliul minorului si al celui pus sub interdictie judecatoreasca

Art.102 (1) Domiciliul minorului care nu a dobandit capacitate deplina de exercitiu in conditiile prevazute de lege este la parintii sai sau la acela dintre parinti la care el locuieste in mod statornic.

(2) In cazul in care parintii au domicilii separate si nu se inteleg la care dintre ei va avea domiciliul copilul, instanta tutelara, ascultand pe parinti, precum si pe copil, daca acesta a implinit varsta de 10 ani, va decide tinand seama de interesele copilului. Pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti, minorul este prezumat ca are domiciliul la parintele la care locuieste in mod statornic.

(3) In situatiile prevazute de lege, domiciliul minorului poate fi la bunici, la alte rude ori persoane de incredere, cu consimtamantul acestora, ori, dupa caz, la o institutie de ocrotire.

(4) Domiciliul minorului, in cazul in care numai unul dintre parintii sai il reprezinta ori in cazul in care se afla sub tutela, precum si domiciliul persoanei puse sub interdictie judecatoreasca, este la reprezentantul legal.

Cazuri speciale

Art.103 Domiciliul copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea parintilor sai si supus unor masuri de protectie speciala, in cazurile prevazute de lege, se afla la familia sau la persoanele carora le-a fost dat in plasament ori incredintat, dupa caz.

Domiciliul persoanei puse sub curatela

Art.104 - In cazul in care s-a instituit o curatela asupra bunurilor celui care a disparut, acesta are domiciliul la curator, in masura in care acesta este indreptatit sa-l reprezinte.

Domiciliul la custode sau curator

Art.105 Daca a fost numit un custode sau un curator pentru administrarea bunurilor succesorale, cei chemati la mostenire au domiciliul la custode sau, dupa caz, la curator, in masura in care acesta este indreptatit sa ii reprezinte.

Domiciliul profesional

Art.106 Cel care exploateaza o intreprindere are domiciliul si la locul acelei intreprinderi, in tot ceea ce priveste obligatiile patrimoniale ce s-au nascut sau urmeaza a se executa in acel loc.

Alegerea de domiciliu

Art.107 (1) Partile unui act juridic pot sa aleaga un domiciliu in vederea exercitarii drepturilor sau a executarii obligatiilor nascute din acel act.

(2) Alegerea domiciliului nu se prezuma, ci trebuie facuta in scris.

Sectiunea a 3-a

Actele de stare civila

Starea civila

Art.108 Starea civila este dreptul persoanei de a se individualiza, in familie si societate, prin calitatile strict personale care decurg din actele si faptele de stare civila.Dovada starii civile

Art.109 (1) Starea civila se dovedeste prin actele de nastere, casatorie si deces intocmite, potrivit legii, in registrele de stare civila, precum si prin certificatele de stare civila eliberate pe baza acestora.

Actele de stare civila sunt inscrisuri autentice si fac dovada pana la inscrierea in fals, pentru ceea ce reprezinta constatarile personale ale ofiterului de stare civila si, pana la proba contrara, pentru celelalte mentiuni.

(3) Hotararea judecatoreasca data cu privire la starea civila a unei persoane este opozabila oricarei alte persoane cat timp printr-o noua hotarare nu s-a stabilit contrariul.

(4) Daca printr-o hotarare judecatoreasca s-a stabilit o anumita stare civila a unei persoane, iar printr-o hotarare judecatoreasca ulterioara este admisa o actiune prin care s-a contestat starea civila astfel stabilita, prima hotarare isi pierde efectele la data ramanerii definitive a celei de a doua hotarari.

Anularea, completarea, modificarea sau rectificarea actelor de stare civila

Art.110 (1) Anularea, completarea sau modificarea actelor de stare civila si a mentiunilor inscrise pe acestea se poate face numai in temeiul unei hotarari judecatoresti definitive.

(2) Rectificarea actelor de stare civila si a mentiunilor inscrise pe marginea acestora se poate face, din oficiu sau la cerere, numai in temeiul dispozitiei primarului de la primaria care are in pastrare actul de stare civila.

(3) Starea civila poate fi modificata in baza unei hotarari de anulare, completare sau modificare a unui act de stare civila ori, dupa caz, a unei dispozitii de rectificare a unui act de stare civila numai daca a fost formulata si o actiune de modificare a starii civile, care a fost admisa printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva.

Hotararea judecatoreasca prin care se dispune anularea, completarea, modificarea sau, dupa caz, rectificarea unui act de stare civila, precum si inregistrarea facuta in temeiul unei asemenea hotarari sunt opozabile oricarei alte persoane cat timp printr-o noua hotarare nu s-a stabilit contrariul.

Inscrierea mentiunilor pe actul de stare civila

Art.111 Anularea, completarea, modificarea si rectificarea unui act de stare civila sau a unei mentiuni inscrise pe acesta, dispuse prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva ori, dupa caz, prin dispozitie a primarului, se inscrie numai prin mentiune pe actul de stare civila corespunzator. In acest scop, hotararea judecatoreasca ramasa definitiva se comunica de indata, din oficiu, de catre instanta care s-a pronuntat ultima asupra fondului.

Actele intocmite de un ofiter de stare civila necompetent

Art.112 Actele de stare civila intocmite de o persoana care a exercitat in mod public atributiile de ofiter de stare civila, cu respectarea tuturor prevederilor legale, sunt valabile, chiar daca acea persoana nu avea aceasta calitate, afara de cazul in care beneficiarii acestor acte au cunoscut, in momentul intocmirii lor, lipsa acestei calitati.

Alte mijloace de dovada a starii civile

Art.113 Starea civila se poate dovedi, inaintea instantei judecatoresti, prin orice mijloace de proba, daca:

a)        nu au existat registre de stare civila;

b)        registrele de stare civila s-au pierdut ori au fost distruse, in tot sau in parte;

c)        nu este posibila procurarea din strainatate a certificatului de stare civila sau a extrasului de pe actul de stare civila;

d)        intocmirea actului de stare civila a fost omisa sau, dupa caz, refuzata.

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1434
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site