Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept

Infiintarea persoanei juridice

legislatie

+ Font mai mare | - Font mai micInfiintarea persoanei juridice

Sectiunea 1Dispozitii comune

Moduri de infiintare

Art.203 - (1) Persoana juridica se infiinteaza:

a)      prin actul de infiintare al organului competent, in cazul autoritatilor si al institutiilor publice, al unitatilor administrativ-teritoriale, precum si al agentilor economici care se constituie de catre stat sau de catre unitatile administrativ-teritoriale. In toate cazurile, actul de infiintare trebuie sa prevada in mod expres daca autoritatea publica sau institutia publica este persoana juridica;

b)      prin actul de infiintare al celor care o constituie, autorizat, in conditiile legii;

c)      in orice alt mod prevazut de lege.

(2) Daca prin lege nu se dispune altfel, prin act de infiintare se intelege actul de constituire a persoanei juridice si, dupa caz, statutul acesteia.

Durata persoanei juridice

Art.204 - Persoana juridica se infiinteaza pe durata nedeterminata daca prin lege, actul de constituire sau statut nu se prevede altfel.

Sectiunea a 2-a

Nulitatea persoanei juridice

Cauzele de nulitate

Art.205 Nulitatea unei persoane juridice poate fi constatata sau, dupa, caz, declarata de instanta judecatoreasca numai atunci cand:

a)      lipseste actul de infiintare sau nu a fost incheiat in forma autentica in situatiile anume prevazute de lege;

b)      toti fondatorii sau asociatii au fost, potrivit legii, incapabili, la data infiintarii persoanei juridice;

c)      obiectul de activitate este ilicit, contrar ordinii publice ori bunelor moravuri;

d)      lipseste autorizatia administrativa necesara pentru infiintarea acesteia;

e)      actul de infiintare nu prevede denumirea, sediul sau obiectul de activitate;

f)        actul de infiintare nu prevede aporturile fondatorilor sau ale asociatilor ori capitalul social subscris si varsat;

g)      s-au incalcat dispozitiile legale privind patrimoniul initial minim, subscris si varsat;

h)      nu s-a respectat numarul minim de fondatori sau asociati prevazut de lege;

i)        au fost nesocotite alte dispozitii legale imperative prevazute sub sanctiunea nulitatii actului de infiintare a persoanei juridice.

(2) Nerespectarea dispozitiilor alin.(1) lit. a), c), d), e), f) si g) se sanctioneaza cu nulitatea absoluta.

Aspecte speciale privind regimul nulitatii

Art.206 Nulitatea relativa a persoanei juridice poate fi invocata in termen de un de la data infiintarii acesteia.

(2) Nulitatea absoluta sau relativa a persoanei juridice se acopera in toate cazurile, daca pana la inchiderea dezbaterilor in fata primei instante de judecata cauza de nulitate a fost inlaturata.
Efectele nulitatii

Art.207 (1) De la data la care hotararea judecatoreasca de declarare a nulitatii a devenit definitiva, persoana juridica inceteaza fara efect retroactiv si intra in lichidare.

(2) Prin hotararea judecatoreasca de constatare sau declarare a nulitatii se numesc si lichidatorii.

(3) Hotararea judecatoreasca definitiva se comunica, din oficiu, spre a fi notata in toate registrele publice in care persoana juridica fusese inregistrata sau, dupa caz, mentionata.

(4) In toate cazurile, fondatorii sau asociatii raspund, in conditiile legii, pentru obligatiile persoanei juridice care s-au nascut in sarcina acesteia de la data infiintarii ei si pana la data notarii in registrele publice prevazute de lege a hotararii judecatoresti aratate la alin.(3).

Regimul actelor juridice incheiate cu tertii

Art.208 (1) Constatarea sau, dupa caz, declararea nulitatii nu aduce atingere actelor incheiate anterior in numele persoanei juridice de catre organele de administrare, direct sau prin reprezentare, dupa caz.

(2) Nici persoana juridica si nici fondatorii sau asociatii nu pot opune tertilor nulitatea acesteia, in afara de cazul in care se dovedeste ca acestia cunosteau cauza de nulitate la momentul incheierii actului.

Sectiunea a 3-a

Inregistrarea persoanei juridice

Inregistrarea persoanei juridice

Art.209 - (1) Persoanele juridice sunt supuse inregistrarii, daca legile care le sunt aplicabile prevad aceasta inregistrare.

(2) Prin inregistrare se intelege inscrierea, inmatricularea sau, dupa caz, orice alta formalitate de publicitate prevazuta de lege, facuta in scopul dobandirii personalitatii juridice sau al luarii in evidenta a persoanelor juridice legal infiintate, dupa caz.

(3) Inregistrarea se face la cerere sau, in cazurile anume prevazute de lege, din oficiu.

Obligatia de verificare a documentelor publicate

Art.210 Persoana juridica este obligata sa verifice identitatea dintre textul depus la registru si cel aparut intr-o publicatie oficiala sau in presa. In caz de neconcordanta, tertii pot opune persoanei juridice oricare dintre aceste texte, in afara de cazul in care se face dovada ca ei cunosteau textul depus la registru.

Lipsa inregistrarii

Art.211 (1) Daca inregistrarea persoanei juridice are caracter constitutiv, persoana juridica nu se considera legal infiintata, cat timp inregistrarea nu a fost efectuata.

(2) Daca insa inregistrarea este ceruta numai pentru opozabilitate fata de terti, actele sau faptele juridice facute in numele sau in contul persoanei juridice, pentru care nu s-a efectuat publicitatea prevazuta in acest scop de lege, nu pot fi opuse tertilor, in afara de cazul in care se face dovada ca acestia cunosteau ca publicitatea nu a fost indeplinita.

Raspunderea pentru neefectuarea formalitatilor de inregistrare

Art.212 Fondatorii, asociatii, reprezentantii persoanei juridice supuse inregistrarii, precum si primii membri ai organelor de conducere, de administrare si de control ale acesteia raspund nelimitat si solidar pentru prejudiciul cauzat prin neindeplinirea formalitatilor de inregistrare a persoanei juridice, daca aceste formalitati trebuia sa fie cerute de aceste persoane.

Inregistrarea modificarilor aduse actului de infiintare

Art.213 Dispozitiile art.209-212 sunt aplicabile si in cazul inregistrarii modificarilor aduse actului de infiintare a persoanei juridice realizate cu respectarea conditiilor prevazute de lege sau de actul de infiintare al acesteia, dupa caz.

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1189
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved