Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE

Administratie+ Font mai mare | - Font mai micAUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE

A. Criterii de constituire in sistem a adm publiceTeritorial :

adm publica de stat: aut centrale( guvern,ministere,celelalte organe centrale ale statului) aut teritoriale( serv publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale)

adm publica locala: aut locale: consiliile locale, primarii

Material:

aut cu competenta generala: guvernul, consiliile locale, primarii

aut ale adm publice de specialitate: ministere, celelalte organe centrale de specialitate ale adm publice subordonate guv sau autonome, precum si serv pub deconcentate ale acestora

B.Sarcinile si atributiile aut adm publice

Sarcini

Dupa natura lor: de conducere; de organizare

Dupa sfera lor: generale; speciale

Atributii:    previziunea; programarea; organizare; comanda; coordonare; control

C.Competenta adm publice

Teritoriala desemneaza limitele teritoriale ale actiunii organelor adm publice, limitele in spatiu in care pot fi exercitate atributiile conferite de lege.

Materiala desemneaza sfera si natura atributiilor unui organ al adm publice; sta la baza impartirii aut adm publice in aut cu competenta generala si aut ale adm publice cu competenta de specialitate.

Temporala: limitarea in timp a exercitarii atributiilor unei aut a adm publice in conformitate cu legea

Personala determinate de calitatea persoanei sau a sub de drept in functie de care se declanseaza incidenta actiunii normei si a autoritatii

D.Regimurile administrative

Centralizarea administrativa:

 • autoritatea vine de sus si puterea de decizie este in mana guv central si al reprezentantilor sai
 • ansamblul sarcinilor madministrative din teritoriul national in pers statului, sarcini a caror indeplinire este asiguarata prin intermediul unei adm ierarhizate si unificate, p adm birocratica

Deconcentrarea adm-teritoriala

 • in privinta serviciilor consta in deteriorarea pana la ultimul grad a ansamblului administrativ din care fac parte , functionand sub autoritatea organelor proprii acordandu-le individualitate financiara si personalitate juridical

Descentralizarea adm teritoriala

 • repr un sistem de organizare administrativa care permite colectivitatilor umane sau serv publice sa se administreze ele insele sub controlul statului, care le confera personalitate juridica
 • descentralizare administrative teritoriala: colect locale
 • descentralizare tehnica: serv adm publice de stat

Autonomia locala implica descentralizarea administrativa, autonomia fiind un drept, descentralizarea un sistem care o presupune

Carta , principiul autonomiei locale:

 • existenta unei colectivitati
 • recunoasterea responsabilitatii colectivitatilor locale in gestionarea nevoilor specifice
 • colectivitatea locala sa dispuna de autoritati administrative proprii
 • supravegherea activitatii colectivitatii locale de catre aut puterii executive

Regionalizarea administrativa

Regiunea:

intermediar intre colectivitatea locala si stat

CE un interval de dimensiune medie succeptibil de a fi determinat geographic si care este considerat ca omogen

La nivelul Europei au fost identificate 6 tipuri de regiuni

Regionalizare si regionalism

Fazele procesului regional:

 • Aparitia constiintei regionale
 • Miscarile regionale sau actiunilor regionaliste
 • Dezvoltarea institutiilor regionale sau puterilor regionale

Regionalismul : este o miscare care vine de jos in sus in raport    fazele procesului regional

Regionalizarea are traiectorie descendenta. Regionalismul venit de jos si regionalizarea venita de sus

Regiuni de dezvoltare:

 • zone care cuprind teritoriile judetelor in cauza, ale municipiului Bucuresti, constituite in baza unei conventii incheiate intre reprezentantii consiliilor judetene si C.G.M.B. si functioneaza conform legii 315/2004
 • nu sunt unit adm terit sin u au pers juridical

L315/2004 institutii:

Consiliul national pentru dezvoltare regionala

Consiliul pentru dezvoltare regionala

Agentia pt dezvoltare regionala

E.SERVICII PUBLICE

Regimul juridic al serviciilor publice:

 • Regim juridic: Ansamblul de reguli de fond si de forma care personalizeaza material respective
 • Ansamblul de reguli speciale de drept public si privat

Definitie

 • Activitate desfasurata de o autoritate administrative in vederea satisfacerii unui interes general
 • Acea organizatie de stat sau a colectivitatii locale infiintata de aut competente cu scopul de a asigura satisfacerea unor cerinte ale membrilor societatii in regim de drept administrative sau civil in procesul de executare a legii.

Conditii pt serv public:

 • Satisfacerea cerintelor membrilor societatii
 • Infiintarea lor sa se faca prin acte de autoritate
 • Mijloacele lor materiale sunt asigurate fie prin subventii bugetare fie din venituri proprii

Infiintarea si desfiinatrea serviciilor publice

 • Aut publica poate decide crearea unor organisme care sa depinda de ea, sa creeze un serviciu public caruia ii incredinteaza gestiunea organismelor    publice si semipublice

Principiile de organizare si functionare a serviciilor publice :

Continuitatii : cel mai important principiu care decurge din permanenta statului si din necesitatea asigurarii nevoilor de interes general

Egalitatii un fata serv public: repr o adaptare in domeniul serv p a principiului general de egalitate a cetatenilor in fata legii si a aut publice

Adaptabilitatii la conditiile pietei:

Eficientei : toate cheltuielile necesare se suporta din bugetul local.

Clasificarea serviciilor publice

In functie de interesul satisfacut: national, local

In functie de cadrul geographic: interne , extra-teritoriale

In functie de natura serviciilor: civile, militare

In functie de modalitatea de gestiune: exploatatte in regie proprie, direct de adm

Dupa modul de conducere: conduse de indivizi, consilii

In functie de natura serv publice din pct de vedere juridic : administrative, industriale,

Dupa modul de organizare : aut adm publice, a institutiilor publice, regiilor autonome

Dupa regimul juridic aplicabil: regim administrative, regim mixt

Gestiunea serviciilor publice

Forme :

 • Prestarea serv public in regie proprie
 • Concesionarea
 • Asoiatiunea in participatiune
 • Arendarea
 • Serv publice in system franchising
 • Serv public in locatie de gestiune
 • Cesiunea

F.SEFUL STATULUI

Este un organ reprezentativ suprem ales prin vot universal si direct, el reprezinta statul roman si este garantul independentei nationale, al unitatii si integritatii teritoriale a tarii.

Alegerea si validarea presedintelui.

este ales prin vort universal, secret, direct, egal si liber exprimat;

in primul tur de scrutin este ales canditatul care obtine jumatate plus unul din numarul voturilor alegatorilor inscrisi;

turul al doilea este declarat ales canditatul care obtine cel mai mare numar de voturi;

presedintele Romaniei este ales pentru cel mult doua mandate

rezultatul alegerilor este validat de Curtea Constitutionala

Incompatibilitati si imunitati

presedintele nu poate fi membru al unui partid politic

si nu poate indeplini nici o alta functie publica sau privata

presdintele se bucura de imunitate, pentru opiniile sale exprimate in exercitarea mandatului sau nu este tras la raspundere

Atributiile presedintelui

Atributii pt exercitarea carora presedintele conlucreaza cu alte aut publice:

atributii prevazute de Constitutie care implica aprobarea sau consultarea Parlamentului

atributii care necesita contrasemnarea actelor emise de Presedinte de catre Primul ministru

atributii a caror exercitare implica conlucrarea directa a Presedintelui Romaniei cu alte autoritati publice

In raporturile cu Parlamantul

dupa consultarea presedintilor celor 2 Camere si a liderilor grupurilor parlamantare, Presedintele poate sa dizolve Parlamentul, daca acesta nu a acordat votul de incredere in termen de 60 de zile, Guvernului, de l aprima solicitare si numai dupa respingerea ace putin doua solicitari de investiture;

Presedintele adreseaza Parlamentului mesaje cu privire la principalel probleme politice ale natiunii;

In raporturile cu electoratul

dupa consultarea cu Parlamentul, Presedintele poate cere poporului sa-si exprime vointa, prin referendum, in legatura cu probleme de interes national.

In raporturile cu Guvernul

desemneaza un candidat pen tru functia de prim-ministru, numeste Guvernul pe baza vortului de incredere acordat de Parlament;

poate consulta Guvernul in problem eurgente si de importanta deosebita;

poate lua parte la sedintele Guvernului atunci cand se dezbat probleme de interes national sau la cererea primului ministru si inalte probleme;

Atributii speciale

poate institui starea de asediu si de urgenta, solicitaind incuviintarea Parlamentului;

este comandatul forelor armate fiind presedintele CSAT-ului;

poate declara mobilizarea generala, cu incuviintarea Parlamentului;

incheie tratate internationale in numele Romaniei, nogociate de Guvern si le supune spre ratificare Parlamentului;

acrediteaza si recheama reprezentantii diplomatiiei;

confera decoratii si titluri de onoare;

numeste in functii publice;

acorda gratierea individuala.

Actele Presedintelui

decretele - acte juridice cu caracter normative sau individual, superioare ca forta juridica actelor Guvernului, se contrasemneaza de primul ministru si se publica in Monitorul Oficial;

acte cu caracter politic - mesajele

Raspunderea politica : rasp politica propriu-zisa ; rasp fata de popor

Raspundere penala: Inalta C de Casatie Cod penal

Interimatul: este provizoriu

G.ADMINISTRATIA PUBLICA DE STAT

Aut adm publice sunt aut de stat sau locale.

Criterii de clasificare :

 • dupa modul de formare: aut ale adm publice alese; aut ale adm publice numite
 • dupa natura conducerii lor: aut ale adm publice colegiale; aut ale adm publice individuale;
 • dupa competenta atribuita teritoriala: aut ale adm publice centrale de stat; aut ale adm publice teritoriale de stat; aut ale adm publice locale
 • dupa competenta atribuita materiala: aut ale adm publice cu competenta generala; aut ale adm publice cu competenta speciala

1.GUVERNUL ROMANIEI

Rol si functii

autoritate publica a puterii executive;

functioneaza pe baza votului de incredere acprdat de Parlament;

se organizeaza si functioneaz a conform prevederilor constitutionale avand la baza Programul de guvernare acceptat de Parlament;

numirea Guvernului se face de catre Presedintele Romaniei pe baza votului de incredere acodat de Parlament.

Componenta Guvernului

primul ministru si ministri;

cetatenie romana si domiciliul in tara;

fara condamnari penale si sa nu fie incompatibili cu functia (alta functie de autoritate cu exceptia functiei de senator sau deputat; acte de comert cu exceptia titlurilor de valoare, actiunilor; administrator sau cenzor; functii publice in organizatii straine);

Incetarea functiei de membru:

demisie - se anunta public si in scris primului ministru;

revocare - prin decret de Presdinte la propunerea primului ministru;

stare de incompatibilitate;

deces;

demitere.

Atributiile generale ale Guvernului (exemple):

exercita conducerea generala a administratie publice;

asigura executarea d ecatre administratia publica a legilor, dispozitiilor normative date spre aplicare acestora;

conduce si controleaza activitatea ministerelor si celorlalte organe centrale si autoritati locale;

asigura administrarea proprietarii publice si private astatului.

Atributii de specialitate (exemple)

elaboreaza proiecte d elegi si le supune spre aprobare Parmaentului;

emite hotarari pentru organizarea executarii legilor, ordonantelor

elaboreaza proiectul Legii bugetului de stat si al bugetului asigurarilor sociale si le supune spre aprobare Parlamentului;

aproba stategii siprograme de dezvoltare economica a tarii;

aproba balanta comerciala si de plati externe;

aproba regimul preturilor si tarelor produselor;

asigura realizarea politicii in domeniul social potrivit Programului de guvernare;

asigura apararea odinii de drept si linistii publice, a drepturilor si libertatilor cetatenesti;

adopta masuri cu privire la negiocierea tratatelor, acordurilor si conventiilor internationale.

Functionarea Guvernului se intruneste saptamanl sau de cate ori este nevoie la convocarea primului ministru.

Organizarea aparatului de lucru al guv:

Aparatul de lucru este structura organizatorica fara personalitate juridica este alcatuit :

 • Cancelaria Primului ministru
 • Secretariatul General al Guvernului
 • Departamentul pt Relatia cu Parlamentul
 • Departamentul    pt Relatii Interetnice

Actele Guvernului emite 2 categorii de cate

hotararile si ordonantele - sunt acte administrative, care fac obiectul controlului de legalitate pe cale acontenciosului administrativ

o       hotararile se emit pentru organizarea executariilegilor, nu cuprind reglemetari primare (secundum legem);

o       hotararile si ordonantele se semneaza de primul ministru si se contrasemneaza de ministrul care are obligatia punerii lor in executie;

o       se publica in Monitorul Oficial

o       Parlamentul poate adopta o lege speciala de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonante in domenii care nu fac obiectul legilor organice (delegarea legislativa)

Raporturile Guvernului cu Parlamentul

Guvernul raspunde politic in fata arlamentului pentru intreaga sa activitate;

Guvernul si membrii sai sun tobligati sa raspunda la intrebarile si interpelarile formulate de deputati sau senatori;

Camerele reunite pot retrage increderea acordata Guvernului - motiunea de cenzura care odata adoptata demite Guvernul;

Raspunderea membrilor Guvernului

Camerele sau presedintele pot cere urmarirea penala a membrilor Guvernului pentru fapte savarsite in exercitiul functiei lor iar comeptenta de judecat aapartine CSJ;

Primul ministru

conduce Guvernul;

reprezinta Guvernul in relatiile acestuia cu Parlamnetul, presedintia, CSJ-ul, alte autoritati si institutii publice;

este vicepresedintele Consiliului Suprem de Aparare a Tarii

numeste si elibereaza din functie secretarii de stat, conducatorii organelor de specialitate din subordinea guv, alte pers care indeplinesc functii publice

2.ADMINISTRATIA    DE SPECIALITATE

Componenta:

administratia publica subordonata Guvernului (direct acestui sau indirect, ministerelor)

autoritatile administrative autonome

Ministerele

organe de specialitate ale adminsitratiei publice centrale care realizeaza politica guvernamentala in domeniile de activitate ale acestora;

se organizeaza si functioneaza numai in subordinea Guvernului;

ministerele au personalitate juridica si au sediul in Municipiul Bucuresti;

ministerele pot infiinta in subordinea lor organe de specialitate cu avizul Curtii de Conturi;

ministerele pot avea in subordinea lor servicii publice, care functioneaza in unitatile administrativ-teritoriale;

ministrul reprezinta ministerul in raporturile cu celelalte autoritati publice, cu persoane juridice sau fizice din tara si din strainatate, in justitie;

minsitrul emite ordine si instructiuni;alte acte cu caracter normative precizari, regulamente norme

conducerea ministerelor se exercita de ministri ajutati de unul sau mai multi secretari de ministrilor

Raspunderea ministeriala: politica ( demiterea); juridica( se aplica reguli responsabilitatea ministeriala),; penala( Camera Deputatilor Senatul Presedintele Romaniei au dr sa ceara urmarirea penala a membrilor guv pt faptele sav in ex functiei lor) civila ( contraventionala si disciplinara)

Autoritati administrative autonome

 • sunt idependente fata de guvern
 • au fost infiintate conform prevederilor constitutionale: Avocatul Poporului, Consiliul Legislativ, Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, Consiliul Suprem al Magistraturii, Curtea de Conturi,
 • au fost infiintate prin legi organice: Agentia Romana de presa Rompres, Banca Nationala a Romaniei, Consiliul Concurentei
 • prin Constitutie s-a introdus regula potrivit careia guvernul este organul puterii executive chemat sa exercite conducerea generala a adm publice

Serviciile publice deconcentrate

 • sunt structurile teritoriale prin care ministerele si celelalte organe centrale isi realizeaza competenta la nivel national, pe intreg teritoriul tarii si isi indeplinesc in mod concret atributiile conferite de lege.

3.ADMINISTRATIA PUBLICA TERITORIALA

Prefectul - organ unipersonal, competent sa emita, in exercitarea prerogativelor sale, acte juridice obligatorii, pe calea unor manifestari devoinat unilaterale.

Institutia prefecturii - structura organizatorica, care are in frunte un prefect, formata in cea mai mare parte din functionari publici; chemata sa asigure buna desfasurare a activitatii prefectului, este o institutie publica.

prefectura reprezinta o componenta a administratie statale, desconcentrata in circumscriptia administrativ-teritoriala a astatului cu gradul ce mai mare de extensie - judetul;

prefectul se afla in relatii de control prin delegare (nu de relatii de subordonare ierarhica) cu consiliile locale, judetene si primarii; (control de legalitate);

emite ordine cu character individual sau normtiv

este autoritate de tutela adminsitrativa, vegheaza la respectarea legii de catre autoritatile locale;

prefectul este numit (nu ales) printr-un act de autoritate - hotararea, de Guvern; face parte din categoria inaltilor functionari publici

atributiile prefectului: reprezentarea statului, mentinerea ordinii publice, controlul activitatii autoritatilor locale, conduce activitarea serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte autoritati publice centrale de specialitate

subprefectul

face parte din categoria inaltilor functionari publici

atributii in domenii: integrare europeana,; relatii cu sindicate si patronate; respectarea legilor si a celorlalte acte normative; asigurarea ordinii publice si apararea dr cetatenilor

Corpul prefectilor si Corpul subprefectilor

prin Legea 340/2004 privind prin institutia prefectului s-a instituit

prefectii in functie constituie Corpul Prefectilor

subprefectii in functie constituie Corpul Suprefectilor

H.ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA

Se organizeaza si functioneaza in temeiul Principii:

autonomie locala;

descentralizarea serviciilor publice de inters local; procesul transferului de autoritate si responsabilitate adminmistrativa si financiara de la nivel central la nivel local

alegerea autoritailor administratiei publice locale;

legalitate;

consultarea cetatenilor in probleme locale de interes deosebit.

Autonomia locala se exercita fara a aduce atingere caracterului de stat national si unitar al Romaniei.

Autoritatile publice locale sunt persoane juridice de drept public, poseda un patrimoniu.

Autoritatile administratiei publice locale sunt:

consiliile locale (autoritati deliberative);

primarii (autoritati executive).

In relatiile dintre autoritatile publice locale si cele judetene si prefect nu exista raporturi de subordonare.

Consiliul local

autoritate colegiala a administratie publice locale

delibereaza asupra interselor specifice ale colectivitatilor locale si hotaraste asupra modului de realizare a acestora;

sunt compuse din consilieri alesi prin vot universal, direct, egal, secret si liber exprimat (intre 9 si 31, iar in Bucuresti 55);

incompatibilitati: ocuparea unie functii de prefect si subprefect, functionar in cadrul aparatului de speciliatate alautoritatii publice centrale sau locale; manager sau membru in consiliul de administratie al regiilor autonome sau societati comerciale infiintate de consiliile locale, primar, senator, deputat, secretar de stat, subsecretar;

durata mandatului consiliului local - 4 ani dar poate inceta si inaintea implinirii acestui termen;

Atributiile consiliul local:

decide in orice problema de interes local;

aproba bugetul local, imprumuturile,virarile de credite,aproba contul de incheiere a exercitiului bugetar

alege viceprimarii; aproba statutul comunei sau orasului;

aproba bugetul local;

administreaza domeniu public si privat al comunei sau al orasului;

gestioneaza serviciile publice locale

Actele consilului local: adopta hotarari

Functionarea consiliilor locale

consiliile locale lucreaza in sedinte ordinare lunare, convocate de primar;

sedintele sunt publice (daca nu se decide altfel);

consiliul adopta horarari cu votul majoritatii membrilor prezenti (daca legea nu prevede altfel);

sunt exclusi de la deliberari si adoptari consilierii care direct sau indirect (pan al arude de gr. IV) au un inters patrimonial in problema dezbatuta;

Delegatul satesc

ales pe perioada mandatului consiliului local de catre adunarea sateasca

votul are caracter consultativ

Dizolvarea consiliului local

daca a adoptat intr-un interval de cel mult 6luni, cel putin 3 hot care au fost anulate de instanta de contencios administrativ prin hot judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila

Primarul

autoritate executiva a colectivitatilor locale;

reprezentant al statului in unitate administrativ-teritoriala in care este ales;

este ales prin vot direct; mandate de 4 ani

incompatibilitati: functie de conducere in cadrul societatilor comerciale cu capital majoritar de stat, sau regii autonome sau companii nationale; functii publice (cu exceptia celor didactice);

demiterea primarului se face numai prin hotarare de guvern, la propunerea prefectului;

incetarea calitatii de primar: demisie; incompatibilitate; condamnare; deces; punere sub interdictie

suspendarea din functie a primarului poate fi dispusa de prefect in baza unei cereri a instantei sau a Parchetului;

atributii: asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, ale tuturo actelor normative, indeplineste functia de ofiter de stare civila si conduce serviciile de stare civila si de autoritate tutelara; asigura executarea hotararilor consiliului local; face propuneri consiliului local cu privire la organizarea referendumurilor, urbanism , amenajari teritoriale; are atributii speciale in materie de buget local, ordine si liniste publica

in exercitarea atributiilor sale primarul emite dispozitii - acte administrative supuse contenciosului administrativ, dar si acte juridice supuse dreptului civil sau comercial;

o parte din atributiile primarului pot fi delegate viceprimarului,

Viceprimarul

consiliul local alege din randul membrilor sai viceprimarul

durata mandatului vicep este egala cu cea a mandatului cl

exercita atributii ce ii sunt delegate de catre primar

Secretarul

functionar public de conducere, este numit de prefect la propunerea consiliului local, prin concurs;

atributii: participa obligatoriu la sedintele consiliului local, avizeaza (legalitatea) proiectele de hotarariale consililui local, dispozitiile primarului, pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului, elibereaza extrase sau copii de pe orice act (cu exceptia celor secrete), legalizeaza semnaturi de pe inscrisuri prezentate de parti, si confirma autenticitatea copiilor; poate coordona si alte servicii ale aparatului propriu de specialitate al aut adm publice locale stabilite de primar

Serviciile publice ale comunei, orasului si aparatul propriu de specialitate al aut adm publice locale

Serviciile publice ale comunei, orasului se infiinteaza si se organizeaza de consiliul local in principalele domenii de activitate potrivit specificului si nevoilor locale

Administratia publica a municipiului Bucuresti

M B este organizer in 6 sectoare au cite un primar si un vicep. Municipiul Buc are un primar general si 2 vicep

Aut adm publice locale din mun Buc sunt: aut deliberative ( CGMB, consiliile locale ale sectoarelor) aut executive ( primarii sectoarelor)

decide in orice problema de interes local;

aproba bugetul local, imprumuturile,virarile de credite,aproba contul de incheiere a exercitiului bugetar

alege viceprimarii; aproba statutul comunei sau orasului;

aproba bugetul local;

administreaza domeniu public si privat al comunei sau al orasului;

gestioneaza serviciile publice locale

Consiliul judetean

autoritate a administratiei publice locale pentru coordonarea activitatii consiliilor locale, in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean

consilierii judeteni sunt alesi prin vot direct;

adopta, bugetul judetean, stabileste impozitele si taxele judetene, hotarasc asupra infiintarii de institutii si agenti economici de interes judetean, concesionarea sau dobandirea de bunuri din domeniul privat, de servicii publicede inters judetean;

consiliul judetean se intruneste o data la doua luni, in sedinte ordinare si cand este necesar in sedinte extraordinare.

Adopta hotarari

I.Structurile administrative in Franta

Organizarea administrative in Franta este caracterizata de un grad inalt de centralizare.

Administratia centrala directa:

are o structura ierarhica;

este condusa de presedinte si de prim-ministru;

presedintele republicii este seful statului, el numeste primul ministru;

ministrii sunt numiti de presedinte la propunerea premierului;

guvernul determina si conduce politica nationala, el are reprezentanti in teritoriu - prefectii (numiti direct de presedinte, la propunerea primului ministru si in baza hotararii Consiliului de ministri);

prefectul este seful serviciilor desconcentrate ale statului in teritoriu, iar prefectul din capitala sau centrul de regiune este prefect de regiune - acesta fixeaza politicile social-economice si de amenajare a teritoriului in zona respectiva).

Administratia locala

trei niveluri de colectivitati locale: regiuni, departamente, commune

 1. Zonele de aparare civila - sunt conduse de prefectii de zone si au trei misiuni: elaboreaza misiuni non-militare, de aparare si cooperare cu autoritatile miliater, coordoneaza mijlloacele de securitate civila din zona, administreaza un anumit numar de mijloace ale politiei nationale, cuprind un numar intreg de regiuni.
 2. Regiunea - consilierii regionali sunt condusi de un presedinte cu atributii de administrare a bugetului si in politica regionala; cuprind un numar intreg de departamente.
 3. Departamentul - este un esalon de drept comun, care conduce in ansamblu politica guvernamentala; cuprinde un numar intreg de arondismente.
 4. Arondismentul - condus de sub-prefect (subordonat ierarhic) si este un esalon specializat in administratia de proximitate; cuprind un numar intreg de comune.
 5. Comuna - se administreaza liber prin consilieri alesi si asupra ei autoritatile administrative manifesta o tutela adminsitrativa

este formata dintr-o autoritate deliberative - consiliul municipal, ales prin vor direct pentru un mandat de 6 ani, si primarul - autoritate executiva, care este agent al statului, al comunei si seful administratiei comunale;

sunt indemnizati functie de numarul de locuitori ai comunei.

Cooperarea intercomunala - mijloc de remediere a faramitarii comunelor franceze.

J.Structurile administrative in Germania

Organizarea administrativa este data de structura federala a statului.

Legea Fundamentala repartizeaza jusristictiile administrative intre autoritatile federale si landuri.

landurile au jurisdictie acolo unde nu a fost atribuita nici o putere speciala autoritatilor federale;

atat autoritatile federale cat si landurile pot exercita functii administrative fie direct, prin propriile organe, fie indirect prin entitati legale, personalitati juridice, autonome (acestea fiind supuse controlului de legalitate a statului)'

organele teritoriale municipale au dreptul expres prin Legea Fundamentala sa regleze toate problemele legate de comunitate locala care se afla in responsabilitatea lor.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1623
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved