Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


CLASIFICAREA SI CONTINUTUL DOCUMENTELOR DE PROTECTIE CIVILA

Administratie+ Font mai mare | - Font mai micCLASIFICAREA SI CONTINUTUL

DOCUMENTELOR DE PROTECTIE CIVILA

CLASIFICAREA DOCUMENTELOR DE PROTECTIE CIVILA:Documentele de protectie civila se intocmesc in vederea conducerii actiunilor pentru realizarea masurilor stabilite la capacitatea de protectie civila, executarea evacuarii si desfasurarea actiunilor de interventie

Dupa destinatia lor, documentele de protectie civila se clasifica in:

A.   documente pentru conducere,

B.   documente pentru informare.

A. Documentele pentru conducere cuprind:

planul de protectie civila;

planul de evacuare;

planul de protectie civila si interventie in caz de dezastre;

decizia (conceptia actiunii) pentru realizarea capacitatii de protectie civila;

decizia (conceptia actiunii) pentru executarea evacuarii;

decizia (conceptia actiunii) pentru interventie;

ordinul pentru deplasare;

ordinul de interventie;

dispozitiunea de interventie;

dispozitiunea preliminara;

planul de activitate;

planul de control;

planul de paza a punctului de comanda.

B. Documentele pentru informare cuprind:

raportul de interventie (informare);

jurnalul actiunilor de protectie civila;

registrul de evidenta mesajelor de protectie civila;

documente diferite.

CONTINUTUL SI FORMA DOCUMENTELOR DE PROTECTIE CIVILA:

A. DOCUMENTE PENTRU CONDUCERE:

1. PLANUL DE PROTECTIE CIVILA (partea de text) cuprinde:

. scopul si conceptia asigurarii masurilor de protectie civila

protectia cetatenilor si valorilor materiale;

pregatirea populatiei, teritoriului si economiei;

asigurarea desfasurarii activitatilor economico-sociale;

concentrarea efortului principal.

. situatiile de protectie civila

starea de urgenta si starea de asediu;

mobilizarea partiala sau generala;

starea de razboi;

alarma si incetarea alarmei;

modul de trecere la aplicarea planului de protectie civila.

. modul de realizare diferentiata a masurilor de protectie civila pe linia:

-instiintarii

organizarea instiintarii;

grupele si timpii de instiintare;

asigurarea stabilitatii instiintarii;

prioritati la instiintare.

-alarmarii

organizarea alarmarii prin diferite sisteme de alarmare;

tipul, numarul mijloacelor si timpii de alarmare;

asigurarea alarmarii in zonele cu pericol de dezastre.

-cercetarii

misiuni si directii de cercetare;

organizarea sistemului de cercetare;

cooperarea cu alte elemente.

-adapostirii

realizarea adapostirii in localitati si agenti economici pe tipuri de adaposturi;

capacitatea acestora;

timpii de realizare a adaposturilor.

-evacuarii

categoriile de populatie, bunurile materiale, colectivitatile de animale ce se evacueaza;

raioane unde se evacueaza;

organizarea actiunii de evacuare.

-protectiei nucleare, biologice si chimice

gradul de asigurare cu mijloace de protectie individuale si colective;

determinarea efectelor si urmarilor acestora;

masurile de protectie specifice;

asigurarea cu decontaminatori.

-asigurarii legaturilor

mijloace fir si radio,

folosirea circuitelor din sistemul de telecomunicatii teritorial.

-asigurarii medicale si sanitar veterinare

reorganizarea retelei sanitare;

constituirea formatiunilor sanitare de specialitate;

asigurarea spitalizarii;

asigurarea mijloacelor de transport si a medicamentelor;

asigurarea protectiei si asistentei sanitar-veterinare a animalelor.

-asigurarii tehnice

forte si mijloace pentru intretinere si reparatii;

surse de aprovizionare cu materiale si piese de schimb.

-aprovizionarii si transporturilor

surse de aprovizionare;

felul materialelor si cantitatea;

cand se pun la dispozitie;

mijloacele si modul de executare a transporturilor.

-asigurarii hidrometeorologice si protectiei mediului

modul de obtinere a datelor si informatiilor despre situatia hidrologica si meteorologica;

masurile pentru prevenirea si combaterea poluarii.

-asigurarii topogeodezice

actiunile ce se executa pentru pregatirea si transmiterea la timp a documentelor si datelor topogeodezice.

-asistentei religioase

modul de desfasurare a actiunilor specifice.

-asigurarii cu personal

masurile adoptate pentru completarea necesarului de personal.

-asigurarii masurilor specifice de protectie

masuri pentru ducerea actiunilor de interventie.

-activitatii de informare, relatii publice si protectia informatiilor

- organizarea activitatii de informare si relatii publice;

- controlul informatiilor destinate publicului.

-conducerii actiunilor si organizarea cooperarii

organizarea conducerii;

puncte de comanda si conducere;

organizarea cooperarii.

-modului de realizare a masurilor destinate asigurarii stabilitatii economiei la razboi

asigurarea continuitatii productiei;

asigurarea si protectia materiilor prime si a produselor finite;

functionarea neintrerupta a sistemului energetic national;

functionarea retelelor de gospodarie comunala.

-graficului aplicarii masurilor principale de protectie civila (masuri; cine le realizeaza; timpi de executare).

Planul de protectie civila (partea grafica) cuprinde:

. harta de protectie civila;

. harta cu organizarea instiintarii si alarmarii;

. harta cercetarii de protectie civila;

. harta cu asigurarea legaturilor;

. harta cu asigurarea adapostirii;

. harta cu asigurarea protectiei N. B. C.;

. harta cu asigurarea medicala si veterinara;

. harta cu aprovizionarea si transporturile.

Graficul aplicarii masurilor principale de protectie civila (anexa la planul de protectie civila) cuprinde:

. instiintarea si aducerea personalului la unitate;

. ocuparea si aducerea in stare de pregatire si functionare a punctelor de comanda.

. constituirea, completarea (subunitatilor si a formatiunilor de protectie civila prevazute in planurile de mobilizare;

. asigurarea functionarii sistemelor de transmisiuni si alarmare;

. organizarea si aplicarea masurilor de mascare;

. asigurarea medicala si veterinara;

. asigurarea protectiei N.B.C.;

. organizarea prevenirii si stingerii incendiilor,

. asigurarea si realizarea pazei si ordinii;

. asigurarea capacitatii de interventie a subunitatilor si formatiunilor de protectie civila;

. intensificarea instruirii subunitatilor si formatiunilor de protectie civila si a populatiei;

. organizarea aprovizionarii si transporturilor;

. conducerea si controlul executarii masurilor prevazute in Planul de protectie civila.

Graficul aplicarii masurilor principale de protectie civila ( forma de tabel ) cuprinde:

activitatile si masurile principale (grupate pe capitole);

termenele de executare (ziua, saptamana);

executanti;

documentele ce se folosesc;

asigurarea materiala.

Harta (schema) cu organizarea instiintarii si alarmarii cuprinde:

schema de instiintare, pe grupe si termene de instiintare, pe categorii de legaturi;

sistemele de alarmare centralizata si necentralizata;

numarul mijloacelor de alarmare pe localitati;

dispunerea formatiunilor de alarmare;

dispunerea statiilor radio si televiziune locale;

o       sub forma de tabel:

situatia mijloacelor de instiintare si alarmare;

repartitia formatiunilor pentru indeplinirea masurilor stabilite.

Harta (schema) cercetarii de protectie civila cuprinde:

locul punctelor de comanda;

locul punctelor de comanda cu care se coopereaza;

dispunerea subunitatilor si formatiunilor de cercetare, precum si a altor forte si mijloace ce participa la cercetare;

misiunile subunitatilor(formatiunilor) de cercetare subordonate, precum si a altor forte si mijloace puse la dispozitie pentru indeplinirea misiunilor de cercetare;

locul posturilor de observare;

organizarea legaturilor fir si radio pentru conducerea cercetarii;

zonele de observare;

obiectivele si directiile de cercetare;

reperele;

schema cu organizarea cercetarii de protectie civila si cu circuitul fluxului informational;

o       sub forma de tabel:

subunitatile si formatiunile de cercetare de protectie civila si circuitul fluxului informational;

repartitia fortelor pe elemente de cercetare.

Harta (schema) cu asigurarea legaturilor cuprinde:

locul punctelor de comanda si a locurilor de conducere;

dispunerea formatiunilor de transmisiuni;

dispunerea si capacitatea centralelor telefonice interurbane, urbane, rurale si de protectie civila;

reteaua de telecomunicatii judetene si capacitatea de incarcare cu legaturi;

varianta asigurarii legaturilor in cazul scoaterii din functiune a principalelor centrale telefonice de pe teritoriul judetului, localitatii ) agentului economic);

schema transmisiunilor cu fir si radio de protectie civila;

o        sub forma de tabel:

situatia mijloacelor si tehnicii de transmisiuni;

repartitia formatiunilor pentru indeplinirea masurilor stabilite.

Harta (schema) cu asigurarea adapostirii civile cuprinde:

adaposturile de protectie civila de toate tipurile;

dispunerea formatiunilor de adapostire;

spatiile naturale de adapostire (pesteri, galerii, mine, grote, tuneluri);

traseul conductelor de transport produse petroliere si din reteaua de gospodarire comunala (electrice, apa, gaze, canal, termoficare);

trecerile peste principalele cursuri de apa.

o       sub forma de tabel:

situatia adapostirii personalului;

repartitia fortelor si mijloacelor pentru realizarea masurilor stabilite.

Harta (schema) cu asigurarea protectiei N.B.C. cuprinde:

agentii economici si institutiile care sunt surse de risc nuclear, chimic si biologic;

cantitatea substantelor nocive si limitele raioanelor probabile de contaminare;

dispunerea subunitatilor (formatiunilor) de cercetare N.B.C. si de decontaminare;

punctele (locurile) de decontaminare a personalului, echipamentului si mijloacelor de transport;

locurile unde simt depozitate substantele ce pot fi folosite pentru decontaminare, pe categorii;

statiile de control a radioactivitatii mediului inconjurator si statiile meteorologice;

laboratoarele de specialitate de protectie civila.

o       sub forma de tabel:

principalele formatiuni si mijloace de protectie N.B.C: si gradul de dotare a acestora;

repartitia fortelor si mijloacelor pentru realizarea masurilor stabilite.

Harta (schema) cu asigurarea medicala si veterinara cuprinde:

spitalele de profil si numarul de paturi;

dispunerea dispensarelor, policlinicilor, detasamentelor de prim ajutor medico-chirurgical, punctelor de ajutor medical si a statiilor de salvare;

statiunile balneoclimaterice si numarul de paturi;

dispunerea unitatilor sanitar-veterinare si laboratoarelor de profil;

dispunerea formatiunilor sanitare si veterinare;

itinerarele de evacuare;

sursele de aprovizionare cu medicamente si instrumentar medical.

o       sub forma de tabel:

situatia fortelor si mijloacelor specifice;

repartitia fortelor si mijloacelor pentru realizarea masurilor stabilite.

Harta (schema) cu aprovizionarea si transporturile cuprinde:

sursele de aprovizionare (depozite, capacitati de productie);

sursele de aprovizionare cu apa;

dispunerea formatiunilor de logistica;

drumurile de aprovizionare si evacuare;

elemente privind realizarea asigurarii tehnice (locurile de aprovizionare cu C.L., materiale si piese de schimb, precum si de realizare a reparatiilor).

o       sub forma de tabel:

principalele materiale existente la pace si cele prevazute in planul de mobilizare pentru primul an de razboi si repartitia lor pe formatiuni si mijloace de transport;

repartitia materialelor din sursele de aprovizionare pe subunitatile si formatiunile de protectie civila.

2. PLANUL DE EVACUARE cuprinde:

scopul actiunii de evacuare:

. personalul si bunurile materiale din ministere, institutii publice, agenti economici (cu productie de aparare) subordonati, care se evacueaza;

. variantele, urgentele, succesiunea si durata evacuarii;

. locurile (localitatile, raioanele) si itinerarele de evacuare;

. modalitatile de trecere la executarea actiunilor de evacuare.

asigurarea actiunilor de evacuare:

. executarea recunoasterilor cailor de comunicatie, raioanelor (localitatilor) in care se va executa evacuarea;

. cercetarea si siguranta transportului pe timpul executarii actiunii de evacuare;

. punctele de adunare, de imbarcare, debarcare, de primire si repartitie;

protectia populatiei pe timpul evacuarii impotriva atacurilor din aer si a contaminarii radioactive, biologice si chimice

. masuri de paza si ordine;

. tinerea evidentei populatiei;

logistica actiunilor de evacuare:

. aprovizionarea cu produse industriale de prima necesitate, produse alimentare si de alta natura;

. asigurarea cu mijloace de transport;

. asigurarea medicala;

. asigurarea cailor de comunicatie si asigurarea financiara.

conducerea actiunilor de evacuare;

. modalitatile de asigurare a conducerii, locul de conducere, organizarea cooperarii, mijloacele si caile de legatura care se folosesc;

. anexe care se intocmesc sub forma de tabele sau grafic pe harti si trebuie sa cuprinda:

situatia evacuarii personalului si membrilor de familie;

situatia evacuarii unor categorii de bunuri materiale importante;

. planul cu principalele activitati pentru conducerea actiunilor de evacuare;

tabel nominal cu componenta comisiei de evacuare;

schita localitatii cu dispunerea personalului si a bunurilor materiale evacuate (se trec grafic principalele date care privesc evacuarea);

alte documente.

3. PLANUL DE PROTECTIE SI INTERVENTIE IN CAZ DE DEZASTRE cuprinde:

scopul aplicarii masurilor de protectie si interventie;

situatiile si modul de aplicare a planului:

. situatiile de dezastre;

. introducerea starii de urgenta;

. transmiterea ordinului pentru aplicarea masurilor din plan;

. principalele masuri de protectie;

. principalele masuri de interventie.

logistica actiunilor de protectie si interventie in caz de dezastre:

. situatia asigurarii cu tehnica si materiale a fortelor de interventie;

. asigurarea si depozitarea materialelor de interventie;

. asigurarea fondurilor banesti;

. pastrarea si depozitarea materialelor de interventie;

. asigurarea conditiilor de cazare si hranire.

conducerea actiunilor de protectie si interventie:

. organizarea fluxului informational;

. principalele activitati desfasurate de comisie pe tipuri de dezastre;

. responsabilitatile in luarea deciziilor de alarmare si evacuare;

sub forma de anexe se intocmesc:

. planuri de protectie si interventie pentru fiecare tip de dezastru ce se poate produse pe teritoriul judetului, localitatii (agentului economic) care sa cuprinda o parte text si o parte grafica;

. schema cu organizarea fluxului informational;

. componenta comitetului pentru situatii de urgenta si a secretariatului tehnic permanent;

. situatia asigurarii cu tehnica si utilaje de interventie;

. situatia fortelor de interventie de pe teritoriul judetului (municipiului);

. situatia cu posibilitatile de spitalizare de pe plan local;

. situatia cu posibilitatile de cazare a sinistratilor;

. harta cu principalele surse de risc si efectele probabile;

. alte documente.

4. CONCEPTIA ACTIUNII PENTRU ASIGURAREA CAPACITATII DE PROTECTIE CIVILA cuprinde:

concluzii referitoare la actiunile probabile ale adversarului sau la urmarile dezastrelor;

conceptia actiunilor in care se arata:

- modificarile si completarile in continutul planurilor de protectie civila si planului de evacuare;

- succesiunea executarii actiunilor;

- procedeele de executare a actiunilor;

- unde si pentru ce sa se concentreze efortul principal;

misiunile subunitatilor si formatiunilor de protectie civila si a altor organe care participa la asigurarea capacitatii de protectie civila;

modul de organizare, realizare si mentinere a cooperarii intre comisiile, unitatile (subunitatile) si formatiunile de protectie civila, intre acestea si alte elemente din cadrul sistemului national de aparare care participa la realizarea masurilor pentru asigurarea capacitatii de protectie civila;

principalele masuri de asigurare a actiunilor de interventie;

organizarea conducerii si modul de coordonare si control a realizarii masurilor stabilite;

harta cu conceptia actiunii pentru asigurarea capacitatii de protectie civila cuprinde:

o       elemente reprezentate grafic pe harta de protectie civila;

o       actiunile probabile ale adversarului;

o       modificarile aduse planului de protectie civila;

o       intrebuintarea fortelor in caz de atac sau dezastru;

o       sub forma de tabel: repartitia fortelor si mijloacelor pentru realizarea masurilor privind capacitatea de protectie civila.

5. DECIZIA (CONCEPTIA ACTIUNII) PENTRU EXECUTAREA EVACUARII cuprinde:

conceptia actiunii de evacuare in care se arata: succesiunea executarii, urgentele, concentrarea efortului principal, durata;

misiunile membrilor comitetului pentru situatii de urgenta pe linie de evacuare, localitatile din (si in) care se executa evacuarea, numarul populatiei (salariatilor) itinerarele folosite, mijloacele de transport, data inceperii si terminarii, punctele de adunare, imbarcare, debarcare, primire si repartitie;

modul de cooperare;

asigurarea actiunilor de evacuare;

organizarea conducerii;

harta cu conceptia actiunii pentru executarea evacuarii cuprinde

o       localitatile din care se evacueaza, numarul populatiei si cantitatea de bunuri materiale;

o       localitatile unde se evacueaza, numarul populatiei care locuieste in aceste localitati si al celor care sosesc;

o       actiunile adversarului;

o       locul punctelor de comanda;

o       adaposturile existente, adaposturi si transee care urmeaza a se construi in raioanele unde se evacueaza populatia;

o       mijloacele de alarmare;

o       itinerarele de evacuare;

o       punctele de adunare, imbarcare, debarcare, primire si repartitie;

o       traseul retelelor electrice si conductelor de apa; locul surselor de apa;

o       unitatile sanitare care asigura asistenta evacuatilor;

o       principalele depozite de produse alimentare si industriale destinate pentru aprovizionarea populatiei.

6. DECIZIA (CONCEPTIA ACTIUNII) PENTRU INTERVENTIE cuprinde:

concluzii despre urmarile atacului adversarului sau dezastrelor;

conceptia actiunilor in care se arata: sectoarele, raioanele (obiectivele) de interventie, succesiunea si procedeele de indeplinire a misiunilor, unde se concentreaza efortul principal; itinerarele de deplasare si introducerea subunitatilor si formatiunilor; aliniamentele de desfasurare;

dispozitivul de interventie; itinerarele de evacuare a ranitilor, intoxicatiilor (contaminatilor) si a sinistratilor; manevra de forte si mijloace;

misiunile subunitatilor si formatiunilor subordonate si a celor primite ca intarire;

repartitia acestora pe sectoare si raioane (obiective) de interventie;

modul de cooperare;

principalele masuri de asigurare a actiunilor de interventie si protectie a formatiunilor;

logistica actiunilor;

organizarea conducerii;

harta cu decizia (conceptia actiunii) pentru interventie cuprinde:

. locul punctelor de comanda;

. dispunerea subunitatilor si formatiunilor de protectie civila;

. mijloace de alarmare;

. situatia adapostirii;

. localitatile (raioanele) in/din care s-a executat evacuarea;

. dispunerea spitalelor si a altor structuri sanitare organizate la nivelul judetului (municipiului);

. locul surselor de aprovizionare;

. traseul retelelor electrice si conductelor de apa si produse petroliere;

. punctele de decontaminare a personalului, echipamentului, tehnicii si mijloacelor de transport;

. statiile de decontaminare a personalului, echipamentului, tehnicii si mijloacelor de transport;

. statiile de control a radioactivitatii mediului inconjurator;

. raioanele de distrugere, de contaminare radioactiva, chimica sau biologica si limitele probabile de deplasare;

. pierderile si distrugerile produse;

. dispozitivul de interventie;

. manevra de forte si mijloace pentru limitarea si inlaturarea urmarilor atacurilor adversarului;

. raioanele de adunare dupa indeplinirea misiunilor;

o       sub forma de tabel:

situatia pierderilor si distrugerilor;

repartitia fortelor si mijloacelor pentru interventie.

7. ORDINUL PENTRU DEPLASARE cuprinde:

date despre urmarile atacului adversarului sau dezastrelor;

misiunile formatiunilor;

locul si misiunile altor elemente din cadrul sistemului national de aparare care pot asigura deplasarea;

masurile de asigurare si asistenta tehnica a deplasarii;

ora inceperii si terminarii deplasarii;

seful coloanei si locul acestuia in dispozitivul de deplasare:

8. ORDINUL DE INTERVENTIE cuprinde:

scurte concluzii asupra urmarilor atacurilor adversarului sau dezastrelor;

misiunea comitetului pentru situatii de urgenta si conceptia actiunilor;

misiunile subunitatilor si formatiunilor;

misiunile vecinilor;

organizarea cooperarii;

logistica actiunilor;

data si ora inceperii terminarii interventiei;

termenele si procedeele de prezentare a rapoartelor;

locul punctelor de comanda.

9. DISPOZITIUNEA DE INTERVENTIE cuprinde:

scurte concluzii asupra urmarilor atacurilor adversarului sau dezastrelor;

misiunea subunitatii sau formatiunii careia i se adreseaza dispozitiunea;

data si ora inceperii misiunii;

locul punctelor de comanda.

10. DISPOZITIUNEA PRELIMINARA cuprinde:

date sumare despre urmarile atacului adversarului sau dezastrelor;

indicatii asupra modului de incepere a actiunilor;

locurile punctelor de comanda si modalitatea mentinerii legaturii.

11. PLANUL DE ACTIVITATE cuprinde:

activitatile ce se desfasoara de presedintele comitetului pentru situatii de urgenta si de specialisti pentru pregatirea si ducerea actiunilor de interventie;

cine executa sau participa la aceste activitati;

termenele cand se executa.

12. PLANUL DE CONTROL cuprinde:

subunitatile si formatiunile ce se controleaza si procedeul de executare a controlului;

obiectivele (problemele) ce se controleaza;

persoanele care executa controlul;

mijloacele de transport si de transmisiuni folosite pe timpul controlului;

termenul de executare;

modul de raportare a rezultatului.

13. PLANUL DE PAZA A PUNCTULUI DE COMANDA cuprinde:

subunitatile (formatiunile) destinate pentru paza punctului de comanda si misiunile acestora;

variante posibile de atac terestru ale adversarului si modul de actiune pentru respingerea acestuia;

masurile de asigurare si protectie la punctul de comanda;

semnalele de instiintare si alarmare si modul de actiune la aceste semnale;

organizarea conducerii fortelor si mijloacelor pentru respingerea atacului adversarului;

compunerea si misiunile echipelor de stingere a incendiilor;

masurile impotriva inundatiilor.

B. DOCUMENTELE PENTRU INFORMARE

RAPORTUL DE INTERVENTIE:

. rezultatele indeplinirii misiunilor de limitare si inlaturare a urmarilor atacurilor adversarului sau a dezastrelor;

. situatia subunitatilor si formatiunilor subordonate, a celor primite ca intarire si a celor cu care coopereaza;

. masurile luate pentru continuarea indeplinirii misiunilor;

. modul cum terenul, detaliile de planimetrie, cand este cazul, au influentat desfasurarea actiunilor;

. cererile adresate esalonului superior.

. raportul se transmite esalonului superior la sfarsitul fiecarei zile, dupa finalizarea unor actiuni importante sau cand intervin modificari ale actiunilor de protectie civila.

jurnalul actiunilor de protectie civila:

. incadrarea pe functii a comitetului si a formatiunilor subordonate nemijlocit;

. urmarile atacului adversarului sau dezastrelor;

. situatia subunitatilor si formatiunilor a inainte de producerea atacului sau dezastrelor si dupa indeplinirea fiecarei misiuni;

. conceptia ducerii actiunilor de interventie;

. misiunile subunitatilor si formatiunilor ;

. desfasurarea actiunilor de interventie pe zile si rezultatele lor;

. documentele trimise (primite) la (de la) esalonul superior, respectiv la (de la) subordonati, denumirea si continutul pe scurt;

. cereri de forte si mijloace si modul de cooperare cu acestea;

. organizarea conducerii si a cooperarii;

. concluziile cu privire la actiunile intreprinse in ultimele 24 de ore, insemnatatea lor, cauzele succeselor sau insucceselor;

. recompensele propuse a fi acordate celor care s-au distins in actiunile de interventie.

registrul cu evidenta mesajelor de protectie civila:

. indicativul telefonic al unitatii care transmite si al unitatii care primeste;

. data transmiterii (ziua, luna, anul, ora si minutul);

. textul mesajului;

. numele si prenumele celui care transmite si al persoanei care primeste.

DOCUMENTE DIVERSE

Aceste documente nu au forme prestabilite si pot fi scheme, calcule,

fotografii si alti suporti.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1878
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved