Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


HOTARARE privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008DE HOTARARE privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008

Administratie+ Font mai mare | - Font mai mic PROIECT DE HOTARARE

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008

In temeiul art.46 alin.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata

Luand in considerare prevederile art.9 pct.3 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr.199/1997,

Avand in vedere prevederile:

- art.36 alin.2 lit.b) si alin.4 lic.c) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata;

- Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si H.G. nr. 44/2003 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

Analizand Planul urbanistic general aprobat prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Orsova nr. 66/1998,

Tinand seama de necesitatile de crestere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2008 in scopul asigurarii finantarii cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum si de conditiile locale specifice zonei, pe de alta parte,

Vazand expunerea ;

In temeiul art.45(2) si art.115 (1) lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

Consiliul Local al municipiului Orsova adopta prezenta hotarare.

Art.1. - Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2008, dupa cum urmeaza:

a) nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevazute in anexa nr.1;

b) cota prevazuta la art.253 alin.2 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, se stabileste la 1,50%;

c) cota prevazuta la art.253 alin.6 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, se stabileste la 10%;

d) cota prevazuta la art.270 alin.4 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, se stabileste la 3%;

e) cota prevazuta la art.279 alin.2 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, se stabileste la 5%;

Art.2. - Bonificatia prevazuta la art.255 alin.2, art.260 alin.2 si art.265 alin.2 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, se stabileste dupa cm urmeaza:

a)      in cazul impozitului pe cladiri, la 5%;

b)      in cazul impozitului pe teren, la 5%.;

c)      in cazul taxei mijloacelor de transport, la 5%.

Art.3. - (1) Majorarea anuala prevazuta la art.287 din Legea nr.571/2003 din Codul fiscal, se stabileste dupa cum urmeaza:

a) impozit pe cladiri - blocuri- persoane fizice - 15%;

b) impozit pe cladiri persoane juridice - 20%;

c) impozit pe teren - persoane juridice - 20% ;

c) impozit pe mijloace transport persoane juridice - 20% , cu exceptia autovehiculelor de transport marfa cu masa totala autorizata peste 12 tone

d)    alte taxe locale - 20%.

Art.4. - Pentru determinarea impozitului pe cladiri si a taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire in cazul persoanelor fizice, precum si a impozitului pe teren, pentru anul 2008, se mentine delimitarea zonelor aprobata prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Orsova nr. 3/1999.

Art.5. - Facilitatile fiscale acordate persoanelor fizice conform art.286 alin.3 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, sunt prevazute in anexa nr.2.

Art.6. - Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite si taxe locale, inclusiv hotararile Consiliului Local al municipiului Orsova, prin care s-au instituit / stabilit impozite si taxe locale pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevazuta in anexa nr.3.

Art.7. - Lista cuprinzand actele normative, inclusiv hotararile Consiliului Local al municipiului Orsova in temeiul carora s-au acordat facilitati fiscale pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevazuta in anexa nr.4.

Art.8. - Anexele nr.1-4 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.9. - (1) Prezenta hotarare se comunica Prefectului judetului Mehedinti in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului municipiului Orsova.

(2) Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare la sediul autoritatii administratiei publice locale si pe site-ul Primariei municipiului Orsova.

Initiat astazi 24.04.2007

in municipiul Orsova, judetul Mehedinti.

INITIATOR

P R I M A R,

ec. Constantin Negulescu

Nr. 73 din 24.04.2007

ANEXA nr.2 la HCLMO nr. / 31.05.2007

SCUTIRI SI FACILITATI DE LA PLATA IMPOZITULUI PE CLADIRI SI TEREN

PERSOANE FIZICE

1.Persoane fizice a caror venituri constau in exclusivitate din ajutor de somaj - reducere 50%;

2.Persoane fizice a caror venituri constau in exclusivitate din ajutor social - reducere 100%;

NOTA: - reducerile de la plata impozitului pe cladiri se acorda pentru o cladire folosita ca domiciliu de persoana fizica ce datoreaza acel impozit.

- reducerile de la plata impozitului pe teren se acorda pentru terenul aferent cladirii folosite ca domiciliu al persoanei fizice care datoreaza acest impozit.

ANEXA nr.3 la HCLMO nr.    /31.05.2007

L I S T A

actelor normative prin care sunt instituite impozitele si taxele locale, inclusiv hotararile Consiliului Local al municipiului Orsova, prin care s-au instituit / stabilit impozite si taxe locale pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent

 1. Acte normative:

OG nr.36/2002 privind impozitele si taxele locale;

OG nr.36/2003 privind corelarea unor dispozitii din legislatia financiar-fiscala;

OUG nr.138/2002 pentru completarea art.45 din OG nr.36/2002 privind impozitele si taxele locale;

Legea nr.232/2003 pentru aprobarea OG nr.36/2003 privind corelarea unor dispozitii din legislatia financiar-fiscala;

 OUG nr.3/2003 pentru modificarea art.31 alin.(1) din OG nr.36/2002 privind impozitele si taxele locale;

 Legea nr.522/2002 pentru aprobarea OG nr.36/2002 privind impozitele si taxele locale;

OUG nr.12/2003 privind scutirea de la plata impozitului pe terenurile din extravilanul localitatilor;

 HGR nr.561/2003 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea OG nr.36/2002 privind impozitele si taxele locale, aprobate prin HGR nr.1.278/2002;

 HGR nr.1278/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea OG nr.36/2002 privind impozitele si taxele locale;

Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare si H.G. nr.44/2003 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

H.G.nr.1514/2005 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2007:

2. Hotarari ale Consiliului Local Orsova:

- HCL nr.112/20.12.2002;

- HCL nr.74/31.07. 2003         

- HCL nr.137(83)/23.12.2004;

-HCL nr.165/29.09.2005;

-HCL nr.178/15.12.2006;

ANEXA nr.4 la HCLMO nr. /31.05.2007

L I S T A

cuprinzand actele normative, inclusiv hotararile Consiliului Local al municipiului Orsova

in temeiul carora s-au acordat facilitati fiscale pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent

 1. Acte normative

-      OUG nr.40/2002, pentru recuperarea arieratelor bugetare, aprobata prin Legea nr.491/2002;

HGR nr.794/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale;

OG nr.36/2002, privind impozitele si taxele locale;

HGR nr.1278/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea OG nr.36/2002 privind impozitele si taxele locale;

Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003.

O.G.nr.45/2003 privind finantele publice locale.

 2. Hotarari ale Consiliului Local Orsova:         

HCL nr.112/20.12.2002;

HCL nr.74/31.07. 2003         

HCL nr.137(83)/23.12.2004;

HCL nr.165/29.09.2005;

HCL nr.178/15.12.2006;Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1525
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved