Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


PROTECTIA INFORMATIILOR SECRETE DE STAT

Administratie

+ Font mai mare | - Font mai micPROTECTIA INFORMATIILOR SECRETE DE STAT


  Protectia informatiilor secrete de stat reprezinta o obligatie ce revine tuturor persoanelor autorizate care le emit, le gestioneaza sau care intra in posesia lor.
   Conducatorii unitatilor detinatoare de informatii secrete de stat sunt raspunzatori de aplicarea masurilor de protectie a informatiilor secrete de stat.
   Persoanele juridice de drept privat detinatoare de informatii secrete de stat au obligatia sa respecte si sa aplice reglementarile in vigoare stabilite pentru autoritatile si institutiile publice, in domeniul lor de activitate.
  Pana la infiintarea si organizarea structurii de securitate sau, dupa caz, pana la numirea functionarului de securitate, conducatorii unitatilor detinatoare de informatii secrete de stat vor desemna o persoana care sa indeplineasca temporar atributiile specifice protectiei informatiilor clasificate, prin cumul de functii.
  Protectia juridica
    
  Conducatorii unitatilor detinatoare de secrete de stat vor asigura conditiile necesare pentru ca toate persoanele care gestioneaza astfel de informatii sa cunoasca reglementarile in vigoare referitoare la protectia informatiilor clasificate.
  Pentru prejudiciile cauzate detinatorului informatiei secrete de stat compromise, acesta are dreptul la despagubiri civile, potrivit dreptului comun.
   Orice incalcare a reglementarilor de securitate va ti cercetata pentru a se stabili:
  a) daca informatiile respective au fost compromise;
  b) daca persoanele neautorizate care au avut sau ar fi putut avea acces la informatii secrete de stat prezinta suficienta incredere si loialitate, astfel incat rezultatul compromiterii sa nu creeze prejudicii;
  c) masurile de remediere - corective, disciplinare sau juridice - care sunt recomandate.
   In situatia in care informatiile clasificate au fost accesate de persoane neautorizate, acestea vor fi instruite pentru a preveni producerea de eventuale prejudicii.
   In cazul savarsirii de infractiuni la protectia secretului de stat, unitatile detinatoare au obligatia de a sesiza organele de urmarire penala si de a pune la dispozitia acestora datele si materialele necesare probarii faptelor.
   Structura/functionarul de securitate are obligatia de a tine evidenta cazurilor de incalcare a reglementarilor de securitate, a documentelor de cercetare si a masurilor de solutionare si sa le puna la dispozitia autoritatilor desemnate de securitate, conform competentelor ce le revin.


  Protectia prin masuri procedurale


  Toate unitatile care detin informatii secrete de stat au obligatia sa stabileasca norme interne de lucru si de ordine interioara destinate protectiei acestor informatii, potrivit actelor normative in vigoare.
   Masurile procedurale de protectie a informatiilor secrete de stat vor fi integrate in programul de prevenire a scurgerii de informatii clasificate, intocmit potrivit anexei nr. 10 din HG. 585/2002, care va fi prezentat, spre avizare, autoritatii abilitate sa coordoneze activitatea si sa controleze masurile privitoare la protectia informatiilor clasificate, potrivit legii.
  Angajamentele de confidentialitate intocmite potrivit reglementarilor in vigoare vor garanta ca informatiile la care se acorda acces sunt protejate corespunzator.


  Protectia fizica
    
  Obiectivele, sectoarele si locurile in care sunt gestionate informatii secrete de stat trebuie protejate fizic impotriva accesului neautorizat.
  Masurile de protectie fizica - gratii la ferestre, incuietori la usi, paza la intrari, sisteme automate pentru supraveghere, control, acces, patrule de securitate, dispozitive de alarma, mijloace pentru detectarea observarii, ascultarii sau interceptarii - vor fi dimensionate in raport cu:
  a) nivelul de secretizare a informatiilor, volumul si localizarea acestora;
  b) tipul containerelor in care sunt depozitate informatiile;
  c) caracteristicile cladirii si zonei de amplasare.
  Zonele in care sunt manipulate sau stocate informatii secrete de stat trebuie organizate si administrate in asa fel incat sa corespunda uneia din urmatoarele categorii:
  a) zona de securitate clasa I, care presupune ca orice persoana aflata in interiorul acesteia are acces la informatii secrete de stat, de nivel strict secret de importanta deosebita si strict secret, si care necesita:
  - perimetru clar determinat si protejat, in care toate intrarile si iesirile sunt supravegheate;
  - controlul sistemului de intrare, care sa permita numai accesul persoanelor verificate corespunzator si autorizate in mod special;
  - indicarea clasei si a nivelului de secretizare a informatiilor existente in zona;
  b) zona de securitate clasa a II-a, care presupune ca gestionarea informatiilor de nivel secret se realizeaza prin aplicarea unor masuri specifice de protectie impotriva accesului persoanelor neautorizate si care necesita:
  - perimetru clar delimitat si protejat, in care toate intrarile si iesirile sunt supravegheate;
  - controlul sistemului de intrare care sa permita accesul neinsotit numai persoanelor verificate si autorizate sa patrunda in aceasta zona;
  - reguli de insotire, supraveghere si prevenire a accesului persoanelor neautorizate la informatii clasificate.
  Incintele in care nu se lucreaza zilnic 24 de ore vor fi inspectate imediat dupa terminarea programului de lucru, pentru a verifica daca informatiile secrete de stat sunt asigurate in mod corespunzator.
  In jurul zonelor de securitate clasa I sau clasa a II-a poate fi stabilita o zona administrativa, cu perimetru vizibil delimitat, in interiorul careia sa existe posibilitatea de control al personalului si al vehiculelor.
   Accesul in zonele de securitate clasa I si clasa a II-a va fi controlat prin verificarea permisului de acces sau printr-un sistem de recunoastere individuala aplicat personalului.
   Unitatile detinatoare de informatii secrete de stat vor institui un sistem propriu de control al vizitatorilor, destinat interzicerii accesului neautorizat al acestora in zonele de securitate.
  Permisul de acces nu va specifica, in clar, identitatea unitatii emitente sau locul in care detinatorul are acces.
  Unitatile vor organiza, la intrarea sau la iesirea din zonele de securitate clasa I sau clasa a II-a, controale planificate si inopinate ale bagajelor, incluzand colete, genti si alte tipuri de suporti in care s-ar putea transporta materiale si informatii secrete de stat.
  Personalul inclus in sistemul de paza si aparare a obiectivelor, sectoarelor si locurilor in care sunt gestionate informatii secrete de stat trebuie sa detina autorizatie de acces corespunzator nivelului de secretizare a informatiilor necesare indeplinirii atributiilor ce ii revin.
  Este interzis accesul cu aparate de fotografiat, filmat, inregistrat audio-video, de copiat din baze de date informatice sau de comunicare la distanta, in locurile in care se afla informatii secrete de stat.
  Conducatorii unitatilor detinatoare de informatii secrete de stat vor stabili reguli cu privire la circulatia si ordinea interioara in zonele de securitate, astfel incat accesul sa fie permis exclusiv posesorilor de certificate de securitate si autorizatii de acces, cu respectarea principiului necesitatii de a cunoaste.
  Accesul pentru interventii tehnice, reparatii sau activitati de deservire in locuri in care se lucreaza cu informatii secrete de stat ori in care se pastreaza, se prelucreaza sau se multiplica astfel de informatii este permis numai angajatilor unitatii care detin autorizatii de acces, corespunzator celui mai inalt nivel de secretizare a informatiilor pe care le-ar putea cunoaste.
  Pentru a distinge persoanele care au acces in diferite locuri sau sectoare in care sunt gestionate informatii secrete de stat, acestea vor purta insemne sau echipamente specifice.
   In locurile si sectoarele in care sunt gestionate informatii secrete de stat, insemnele si echipamentele distinctive se stabilesc prin regulamente de ordine interioara.
  Evidenta legitimatiilor, permiselor si a altor insemne si echipamente distinctive va fi tinuta de structura/functionarul de securitate al unitatii.
  Persoanele care pierd permisele de acces in unitate, insemnele sau echipamentele specifice sunt obligate sa anunte de indata seful ierarhic.
   In situatiile mentionate la alin. precedent, conducatorul institutiei va dispune cercetarea imprejurarilor in care s-au produs si va informa autoritatea desemnata de securitate competenta.
   Structura/functionarul de securitate va lua masurile ce se impun pentru a preveni folosirea permiselor de acces, insemnelor sau echipamentelor specifice de catre persoane neautorizate.
  Accesul fiecarui angajat al unitatii detinatoare de informatii secrete de stat in zone de securitate clasa I sau clasa a II-a se realizeaza prin intrari anume stabilite, pe baza permisului de acces, semnat de conducatorul acesteia.
   Permisele de acces vor fi individualizate prin aplicarea unor semne distinctive.
   Permisele de acces se vizeaza semestrial.
   La incetarea angajarii permisele de acces vor fi retrase si anulate.
  Este interzis accesul altor persoane, in afara celor care dispun de permis de acces, in locurile in care sunt gestionate informatii secrete de stat.
  Accesul persoanelor din afara unitatii in zona administrativa sau in zonele de securitate este permis numai daca sunt insotite de persoane anume desemnate, cu bilet de intrare eliberat pe baza documentelor de legitimare de conducatorul unitatii.
  Accesul angajatilor agentilor economici care efectueaza lucrari de constructii, reparatii si intretinere a cladirilor, instalatiilor sau utilitatilor in zonele administrative ori in zonele de securitate se realizeaza cu documente de acces temporar eliberate de conducatorii unitatilor beneficiare, pe baza actelor de identitate, la solicitarea reprezentantilor autorizati ai agentilor economici in cauza.
  Locurile in care se efectueaza lucrarile mentionate la alin. precedent se supravegheaza de catre persoane anume desemnate din unitatea beneficiara.
   Documentul de acces temporar are valabilitate pe durata executarii lucrarilor si se vizeaza trimestrial, iar la terminarea activitatilor se restituie emitentului.
   Pierderea documentului de acces temporar va fi luata in evidenta structurii/functionarului de securitate care va dispune masurile necesare de prevenire a folosirii lui de catre persoane neautorizate.
  Reprezentantii institutiilor care, potrivit competentelor legale, au atributii de coordonare si control pe linia protectiei informatiilor clasificate au acces la obiectivele, sectoarele si locurile in care sunt gestionate informatii clasificate, pe baza legitimatiei de serviciu si a delegatiei speciale, semnata de conducatorul autoritatii pe care o reprezinta.
  Persoanele aflate in practica de documentare, stagii de instruire sau schimb de experienta au acces numai in locurile stabilite de conducatorul unitatii, pe baza permiselor de acces eliberate in acest sens.
  Persoanele care solicita angajari, audiente, ori care prezinta reclamatii si sesizari vor fi primite in afara zonelor administrative sau in locuri special amenajate, cu aprobarea conducatorului unitatii.
  In afara orelor de program si in zilele nelucratoare, se vor organiza patrulari pe perimetrul unitatii, la intervale care vor fi stabilite prin instructiuni elaborate pe baza planului de paza si aparare al obiectivului.
   Sistemele de paza, supraveghere si control-acces trebuie sa asigure prevenirea patrunderii neautorizate in obiectivele, sectoarele si locurile unde sunt gestionate informatii clasificate.
   Timpul de reactie a personalului de paza si aparare va fi testat periodic pentru a garanta interventia operativa in situatii de urgenta.
  Unitatile care gestioneaza informatii secrete de stat vor intocmi planul de paza si aparare a obiectivelor, sectoarelor si locurilor care prezinta importanta deosebita pentru protectia informatiilor clasificate.
   Planul de paza si aparare mentionat la alin. (1) va fi inregistrat potrivit celui mai inalt nivel de secretizare a informatiilor protejate si va cuprinde totalitatea masurilor de securitate luate pentru prevenirea accesului neautorizat la acestea.
   Planul de paza si aparare va fi anexat programului de prevenire a scurgerii de informatii clasificate si va cuprinde:
  a) date privind delimitarea si marcarea zonelor de securitate, dispunerea posturilor de paza si masurile de supraveghere a perimetrului protejat;
  b) sistemul de control al accesului in zonele de securitate;
  c) masurile de avertizare si alarmare pentru situatii de urgenta;
  d) planul de evacuare a documentelor si modul de actiune in caz de urgenta;
  e) procedura de raportare, cercetare si evidenta a incidentelor de securitate.

INTOCMIT

COMPARTIMENT STRUCTURA DE SECURITATE

Intocmit I.R.

Red. B.E.

Nr.ex.1


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1423
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site