Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

AdministratieDrept


Secretarul, serviciile publice locale si aparatul propriu de specialitate al autoritatilor locale

Administratie

+ Font mai mare | - Font mai mic
DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
INCETAREA CONTRACTULUI DE CONSIGNATIE
O Definitie – relatii publice
Modele teoretice privind procesul de adoptare a deciziei publice
Introducere in relatii publice
SURSE DE RISC DIN ROMANIA- ZONE DE RISC PE HARTA
CHELTUIELILE BUGETULUI DE STAT
PRESIUNEA FISCALA
Pensiile din sistemul public
EVOLUTIA DOCTRINEI CU PRIVIRE LA NOTIUNEA DE DOMENIU PUBLIC
RASPUNDEREA FUNCTIONARILOR EUROPENI


Secretarul, serviciile publice locale si aparatul propriu de specialitate al autoritatilor locale

1. Secretarul unitatii administrativ-teritoriale. Fiecare unitate administrativ-teritoriala si subdiviziune administrativ-teritoriala a municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei, orasului, municipiului, judetului si al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor este functionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative . Secretarul se bucura de stabilitate in functie.
Secretarul unitatii administrativ-teritoriale nu poate fi membru al unui partid politic, sub sanctiunea destituirii din functie. Secretarul unitatii administrativ-teritoriale nu poate fi sot, sotie sau ruda de gradul intai cu primarul sau cu viceprimarul, respectiv cu presedintele sau vicepresedintele consiliului judetean, sub sanctiunea eliberarii din functie.

Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, incetarea raporturilor de serviciu si regimul disciplinar ale secretarului unitatii administrativ-teritoriale se fac in conformitate cu prevederile legislatiei privind functia publica si functionarii publici.

Secretarul unitatii administrativ-teritoriale indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii (art 120^9): a) avizeaza, pentru legalitate, dispozitiile primarului si ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean; b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean; c) asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si primar, respectiv consiliul judetean si presedintele acestuia, precum si intre acestia si prefect; d) organizeaza arhiva si evidenta statistica a hotararilor consiliului local si a dispozitiilor primarului, respectiv a hotararilor consiliului judetean si a dispozitiilor presedintelui consiliului judetean; e) asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a actelor prevazute la lit. c), in conditiile <LLNK 12001    544 10 201 0 18>Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public; f) asigura procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judetean, si efectuarea lucrarilor de secretariat, comunica ordinea de zi, intocmeste procesul-verbal al sedintelor consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, si redacteaza hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean; g) pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judetean, si comisiilor de specialitate ale acestuia; h) alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local, de primar, de consiliul judetean sau de presedintele consiliului judetean, dupa caz.

2. Serviciile publice ale comunei sau orasului

Serviciile publice ale comunei sau orasului se infiinteaza si se organizeaza de consiliul local in principalele domenii de activitate, potrivit specificului si nevoilor locale, cu respectarea prevederilor legale si in limita mijloacelor financiare de care dispune.

Vom prezenta, in continuare, pe scurt, cateva dintre ele , asa cum sunt ele reglementate prin diferite acte normative.

2.1. Serviciile de transport public local de calatori. Ordonanta Guvernului nr.86/2001 si Hotararea Guvernului nr.828/2003 reglementeaza cadrul de organizare, reglementare, control, monitorizare si gestionare a bunurilor publice aferente si a serviciului regulat de transport public local de persoane, cu mijloace rutiere de transport in comun, in conformitate cu reglementarile in vigoare. Sunt exceptate serviciile de transport cu taximetre si serviciile de transport de marfuri.

2.2. Organizare si principii de functionare. Serviciul de transport public local de persoane (transport public local de calatori), are la baza urmatoarele principii: a) respectarea drepturilor si intereselor legitime ale calatorilor; b) asigurarea deplasarii in conditii de siguranta si de confort; c) protectia mediului; d) tratament egal si nediscriminatoriu pentru toti utilizatorii; e) servicii de calitate in conditiile unor tarife accesibile; f) administrarea eficienta a bunurilor si a fondurilor banesti; g) dezvoltarea durabila.Pentru asigurarea dezvoltarii durabile in domeniul serviciului de transport public local de calatori consiliile locale stabilesc strategia de dezvoltare si functionare pe termen mediu si lung a acestor servicii, tinand seama de planurile de urbanism si de programele de dezvoltare economico-sociala a localitatii.

Consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, precum si consiliile judetene sunt abilitate sa organizeze, sa reglementeze, sa conduca, sa monitorizeze si sa controleze servicii de transport public local de calatori. Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a intreprinde masurile necesare pentru extinderea, dezvoltarea si modernizarea transportului public urban si suburban de persoane.

2.3. Gestiunea serviciilor de transport public local de calatori. Raporturile dintre autoritatile administratiei publice locale si prestatorii de servicii de transport public local de calatori se bazeaza pe relatii contractuale stabilite in conformitate cu contractul de concesiune a serviciului respectiv.

Concesiunea sau delegarea serviciului de transport public local de calatori se face in conditiile stabilite prin contractul-cadru de concesiune si prin regulamentul-cadru de delegare sau de concesiune a serviciilor publice locale de transport local de calatori.

2.4. Operatorii de servicii de transport public local de calatori sunt societatile comerciale, regiile autonome si serviciile de interes local autorizate, care presteaza servicii publice in conditiile stabilite de autoritatile administratiei publice locale, in temeiul legii.

2.2. Serviciile publice comunitare pentru situatii de urgenta (O.G. 88/2001). Serviciile publice comunitare pentru situatii de urgenta se organizeaza in subordinea consiliilor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

Serviciile publice comunitare sunt profesioniste si voluntare.

Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta se infiinteaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, demilitarizat, cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Administratiei Publice.

Serviciile publice comunitare si Inspectoratul au ca scopuri principale: apararea vietii, bunurilor si mediului impotriva incendiilor si dezastrelor, precum si realizarea masurilor de protectie civila si fac parte din fortele de protectie ale sistemului de securitate nationala. Serviciile publice comunitare si Inspectoratul asigura indeplinirea atributiilor specifice de protectie civila si de prevenire si stingere a incendiilor, potrivit competentelor stabilite prin legile in vigoare.

Serviciile publice comunitare profesioniste se infiinteaza in subordinea consiliilor judetene prin preluarea de la Ministerul de Interne a structurilor unificate ale inspectoratelor de protectie civila, a grupurilor si brigazilor de pompieri militari. Serviciile publice comunitare profesioniste functioneaza ca institutii publice cu personalitate juridica.

Serviciile publice comunitare voluntare se organizeaza in subordinea consiliilor locale prin unificarea serviciilor publice de pompieri civili si a formatiunilor de protectie civila din subordinea acestora.

Structura organizatorica si dotarea serviciilor publice comunitare se realizeaza pe baza criteriilor minime de performanta elaborate de Inspectorat si aprobate prin ordin comun al ministrului administratiei publice si ministrului de interne.Regulamentele de organizare si functionare ale serviciilor publice comunitare se intocmesc pe baza metodologiei elaborate de Inspectorat si se aproba prin hotarare de catre consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, respectiv de consiliile locale ale comunelor, oraselor si municipiilor.

Activitatea serviciului public comunitar este coordonata de presedintele consiliului judetean si de primarul general al municipiului Bucuresti, respectiv de primarii comunelor, oraselor, municipiilor si ai sectoarelor capitalei.

Numirea si eliberarea din functie a personalului din serviciile publice ale comunei sau orasului se fac de conducatorii acestora, in conditiile legii. Functionarii din cadrul serviciilor publice ale comunei sau orasului se bucura de stabilitate in functie, in conditiile legii.

3. Aparatul propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale.

Numirea si eliberarea din functie a personalului din cadrul institutiilor si serviciilor publice de interes local se realizaeaza de catre conducatorii acestora, in conditiile legii. Numirea si eliberarea din functie a personalului din aparatul de specialitate al primarului se face de catre primar, in conditiile legii.Functionarii din cadrul institutiilor si serviciilor publice de interes local si din cadrul aparatului de specialitate al primarului se bucura de stabilitate in functie, in conditiile legii.

In raporturile dintre cetateni si autoritatile administratiei publice locale se foloseste limba romana. In unitatile administrativ-teritoriale in care cetatenii apartinand unei minoritati nationale au o pondere de peste 20% din numarul locuitorilor, in raporturile lor cu autoritatile administratiei publice locale, cu aparatul de specialitate si organismele subordonate consiliului local, acestia se pot adresa, oral sau in scris, si in limba lor materna si vor primi raspunsul atat in limba romana, cat si in limba materna. In conditiile prevazute mai sus, in posturile care au atributii privind relatii cu publicul vor fi incadrate si persoane care cunosc limba materna a cetatenilor apartinand minoritatii respective.

Autoritatile administratiei publice locale vor asigura inscriptionarea denumirii localitatilor si a institutiilor publice de sub autoritatea lor, precum si afisarea anunturilor de interes public si in limba materna a cetatenilor apartinand minoritatii respective.

Actele oficiale se intocmesc in mod obligatoriu in limba romana.Potrivit art.<LLNK 12006    286 10 202 0 42>II din LEGEA nr. 286 din 2006,de modificare a Legii administzratiei publice locale secretarii comunelor care, la data intrarii in vigoare a acestei legi, nu au studii superioare isi pot pastra functia publica cu obligatia ca, in termen de 3 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, sa absolve o forma de invatamant superior de lunga durata in specialitatea stiinte juridice sau administratie publica, sub sanctiunea eliberarii din functie. Pana la data de 31 decembrie 2006, sub sanctiunea incetarii raportului de munca, acestia vor prezenta documente care dovedesc situatia lor scolara, care sa le permita indeplinirea in termen a obligatiei prevazute mai sus.

A se vedea si Ordonanta Guvernului nr.32/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare, Ordonanta Guvernului nr.83/2001 privind organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor

Publicata in “Monitorul Oficial al Romaniei”, partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, modificata si completata prin Legea nr.284/2002. <LLNK 12002 284 10 201 0 29

Publicata in “Monitorul Oficial al Romaniei”, partea I, nr. 569 din 7 august 2003.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 780
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site