Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

AdministratieDrept


Sistemul de control pentru nutritia animalelor

Administratie

+ Font mai mare | - Font mai mic
Sistemul de control pentru nutritia animalelor

1. Autoritati competente
Autoritatile competente cu responsabilitati in controlul oficial al furajelor si igienei hranei pentru animale sunt: Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) si Ministerul Agriculturii Padurilor si Dezvoltarii Rurale (MAPDR).

ANSVSA

Directia de Coordonare Tehnica a Institutelor de Referinta, LSVSA si Farmacovigilenta

Responsabilitatea controalelor oficiale privind furajele si a igienei hranei pentru animale revine in exclusivitate, Directiei Coordonare Tehnica a Institutelor de Referinta, LSVSA si Farmacovigilenta la nivel central iar la nivel local, Directiilor Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti prin responsabilii din cadrul Compartimentelor de control si coordonare a activitatii farmaceutice veterinare.

Activitatea de verificare a controalelor oficiale privind siguranța și igiena hranei pentru animale revine Direcției de Inspecție de la nivelul Autoritații Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al Direcțiilor Județene Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

Ministerul Agriculturii Padurilor și Dezvoltarii Rurale (MAPDR) este responsabil de producția primara a hranei pentru animale.

Atributiile Directiei Coordonare Tehnica a Institutelor de Referinta, LSVSA si Farmacovigilenta prin Biroul premixuri, aditivi furajeri si furaje medicamentate, este responsabila pentru:

controlul oficial privind furajele si igiena hranei pentru animale;

implicarea in transpunerea si implementarea legislatiei UE in controlul oficial al furajelor si igienei hranei pentru animale;

controlul respectarii regulilor de igiena si a cerintelor privind siguranta furajelor in unitatile care produc, prelucreaza, depoziteaza, transporta si valorifica aditivi, preamestecuri de aditivi, furaje medicamentate si furaje combinate cu exceptia celor care contin proteina de origine animala;

controlul implementarii procedurilor bazate pe principiile HACCP in unitatile din sectorul hranei pentru animale;

intocmirea si actualizarea catagrafiei unitatilor implicate in fabricarea si/sau punerea pe piata a aditivilor furajeri, preamestecurilor de aditivi, furajelor medicamentate si a furajelor combinate;

controlul unitatilor implicate in producerea si punerea pe piata a aditivilor furajeri, preamestecurilor de aditivi, furajelor medicamentate, furajelor combinate si circulatia acestora;

monitorizarea in unitatile de crestere a animalelor de ferma a circulatiei si utilizarii aditivilor furajeri, premixurilor de aditivi, furajelor medicamentate si furajelor combinate.

intocmirea de programe proprii de control si verificarea modului de intocmire a notelor de control de catre specialistii din cadrul Directiilor Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti la fiecare obiectiv supus controlului;

verificarea respectarii prevederilor legale care reglementeaza folosirea la animalele de interes economic a furajelor medicamenate si a aditivilor furajeri, monitorizarea substantelor de la care pot deriva reziduuri in produsele de origine animala;

verificarea daca la unitatile producatoare de furaje combinate sunt intocmite curent evidentele pentru justificarea cantitatilor de aditivi folosite in procesul de fabricatie;

Directia de inspectie

Activitatea de verificare a controalelor oficiale privind siguranta si igiena hranei pentru animale revine Directiei de Inspectii (DI) de la nivelul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor precum si serviciilor omoloage de la nivelul Directiilor Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti.

Directia de Inspectie, prin Serviciile de Inspectie si Control din cadrul DSVSA teritoriale duce la indeplinire inspectii in domeniul nutritiei animalelor in toate stadiile de productie, procesare, depozitare, transport, distributie, comercializare si utilizare a aditivilor, preamestecurilor de aditivi, furajelor medicamentate si furajelor combinate.

MAPDR

Activitatea de inspectie, privind furajarea animalelor, este asigurata de 56 de inspectori din cadrul DADR judetene, conform Tematicii de control anuala, aprobata de conducerea MAPDR. Lunar activitatea de inspectie desfasurata in judete se transmite (electronic) sub forma de raport, la D.I.T.S,V.A. Semestrial inspectori participa la instruirile organizate de MAPDR.

2. Metode si tehnici de control utilizate

ANSVSA

Directia de Coordonare Tehnica a Institutelor de Referinta, LSVSA si Farmacovigilenta

Directia de Coordonare Tehnica a Institutelor de Referinta, LSVSA si Farmacovigilenta elaboreaza si adopta anual Programul Cadru de Control in domeniul nutritiei animale. In vederea realizarii intr-un mod uniform a controalelor, au fost elaborate si transmise catre Directiile Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti fise de inspectie si control pentru fiecare tip de unitate din sectorul hranei pentru animale;

Directia de Coordonare Tehnica a Institutelor de Referinta, LSVSA si Farmacovigilenta, impreuna cu Institutul de Igiena si Sanatate Publica Veterinara elaboreaza anual „Programul actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului” - Sectiunea 9 (Expertiza sanitara veterinara a furajelor);Fiecare Directie Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti isi stabileste propriul plan de controale precum si un plan de prelevare a probelor realizat in concordanta cu criteriile stabilite in „Programul actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului”, divizat pe trimestre.

Controalele se realizeaza in toate stadiile de productie, procesare, depozitare, transport, distributie, comercializare si utilizare a aditivilor, preamestecurilor de aditivi, furajelor medicamentate si furajelor combinate.

Aceste controale se impart in:

controale stabilite in Programul cadru de control, intocmit pe baza analizei de risc;

controale efectuate in urma unor sesizari cu privire la existenta unor neconformitati;

recontroale in urma acordarii unor termene de remediere.

  • Directia de Inspectii

Directia de Inspectie, elaboreaza anual Programul National Cadru de Inspectie si Control ce reprezinta sinteza schematizata a principalelor actiuni de verificare in teritoriu prin inspectii /controale oficiale, a modului cum se aplica si respecta legislatia din domeniul nutritiei animalelor.

Programul National Cadru de Inspectie si Control este transmis la serviciile de inspectie si control de la DSVSA judetene si a municipiului Bucuresti, unde se stabileste frecventa controalelor ce sunt defalcate lunar, ulterior programul fiind transmis spre aprobare la Directia de Inspectie si Control -ANSVSA.

Serviciile de inspectie si control de la DSVSA judetene si a municipiului Bucuresti raporteaza lunar modul cum se aplica si se respecta legislatia in domeniul nutritiei animalelor, cat si masurile corective luate in cazul unor abateri de la legislatia nationala si comunitara.

DI evalueaza, controleaza activitatea desfasurata de personalul sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor din cadrul DSVSA judetene si a municipiului Bucuresti implicat in domeniul nutritiei animalelor, inclusiv toate activitatile de control intreprinse de acesta, ce sunt prevazute in Reg. nr. 882/2004.

Serviciile de inspectie si control din cadrul celor 42 Directii Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, sunt responsabile de efectuarea inspectiilor/controalelor oficiale la nivel judetean in unitati aprobate/ inregistrate sanitar veterinar,din domeniul nutritiei aninale.

Pentru realizarea si gestionarea in mod unitar a inspectiilor /controalelor oficiale cat si a masurilor luate pentru corectarea deficientelor constatate, Directia de Inspectie a elaborat proceduri de inspectie in domeniul nutritiei animalelor.

Inspectiile intreprinse de DI sau de personalul din cadrul serviciilor de inspectie si control teritoriale se realizeaza si ca urmare a unor sesizari cu privire la existenta unor neconformitati in domeniul nutritiei animalelor, sau pot avea caracter de recontrol, ce se efectueaza in urma acordarii unor termene de remediere a deficientelor constatate cu ocazia controalelor anterioare;

Resurse alocate in realizarea controalelor oficiale

Resurse umane

ANSVSA

Directia de Coordonare Tehnica a Institutelor de Referinta, LSVSA si Farmacovigilenta

Directia de Coordonare Tehnica a Institutelor de Referinta, LSVSA si Farmacovigilenta isi desfasoara activitatea de control oficial al furajelor si igienei hranei pentru animale prin intermediul celor 6 consilieri din cadrul Biroului premixuri, aditivi furajeri si furaje medicamentate.

In teritoriu, la nivelul fiecarui DSVSA judetean si al municipiului Bucuresti a fost desemnat cate un responsabil cu aceasta activitate.

  • Directia de Inspectie

La nivel central: Directia de Inspectie intreprinde inspectii/ controale oficiale in domeniul nutritiei animalelor prin 2 persoane din cadrul Serviciului de inspectii sanatate animala -ANSVSA, care au decizie in acest sens.

La nivel local: Personalul Serviciilor / Birourilor de Inspectie si Control din subordinea Directorului Executiv al DSVSA din cele 42 de judete, duce la indeplinire inspectii / controalele oficiale din domeniul nutritiei animalelor.

  • Capacitate analitica

ANSVSA

IISPV este Laboratorul National de Referinta pentru controlul produselor de origine animala si furajelor si pentru toate grupurile de substante existente in Anexa I a Directivei Consiliului 96/23/EEC. Acesta efectueaza coordonarea tehnica si controalele activitatii laboratoarelor din cadrul Directiilor Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor judetene in domeniul igienei si sanatatii publice veterinare (41 laboratoare). Institutul de Igiena si Sanatate Publica Veterinara, impreuna cu 8 laboratoare zonale sunt responsabile pentru analiza Planului National de Control al Reziduurilor.In cadrul IISPV, se pot efectua urmatoarele grupe de analize pentru furaje:

1. Analize pentru valoarea nutritiva a furajelor: determinarea continutului de umiditate si de alte substante volatile; determinarea proteinei brute; determinarea cenusii brute; determinarea continutului de fibra bruta; determinarea continutului de grasime; determinarea continutului de calciu; determinarea continutului de fosfor; determinarea continutului de magneziu.

2. Substante contaminante si aditivi furajeri:

Aminoacizi sintetici: determinarea continutului de lizina din L-lizina furajera si determinarea continutului de metionina din metion;

Vitamine liposolubile: determinarea vitaminei A si vitaminei E;

Substante coccidiostatice: monensin, narasin/nicarbazin, salinomicin, lasalocid (avatec);

Antibiotice: amprolim, tylosin, dimetridazol, nicarbazin, ronidazol, ipronidazol, carbadox, olaquindox, tetraciclina, spiromicina;

Microelemente: cupru, fier, mangan.

Alte determinari: azot usor hidrolizabil, determinarea indicelui de peroxid, a aciditatii si a reactiei Kreiss, determinarea acizilor de fermentatie, determinarea continutului de cloruri solubile in apa, determinarea cenusii insolubile in acid clorhidric, determinarea activitatii ureazice, determinarea continutului de nitriti si nitrati, determinarea continutului de uree adaugata.

Proteine animale procesate (PAP): identificarea microscopica a constituentilor de natura animala;

Metale grele: plumb, cadmiu;

Pesticide si PCB: Pesticide organoclorurate; pesticide organofosforice, alte pesticide si PCB;

Micotoxine: aflatoxina B1, zearalenona, ocratoxina A;

Impuritati botanice: seminte si fructe;

Microorganisme: Salmonella spp, Enterobacterii, Clostridium spp., E.coli; alte microorganisme.

4. Prioritati in activitatea de control/ Clasificarea riscului

ANSVSA

Directia de Coordonare Tehnica a Institutelor de Referinta, LSVSA si Farmacovigilenta

Activitatea de control se desfasoara la toti operatorii din sectorul hranei pentru animale iar in alcatuirea programelor de control se tine seama de analiza de risc care este rezultanta evaluarilor si controalelor care au fost efectuate anterior la nivel teritorial.

Directia de inspectie

Rezultatele inspectiilor/ controalelor oficiale intreprinse de catre Directia de Inspectie si de catre serviciile de inspectie si control teritoriale, constituie un element esential in stabilirea frecventei inspectiilor/controalelor oficiale pentru urmatorul an calendaristic.

6. Modalitati de raportare a rezultatelor planurilor de control

ANSVSA

Directia Coordonare Tehnica a Institutelor de Referinta, LSVSA si Farmacovigilenta

Raportarea activitatilor de control din domeniul nutritiei animale de la nivelul fiecarui DSVSA se face lunar, pe baza unei fise de raport cumulativ. Aceste fise de raportare includ numarul de controale efectuate, tipul unitatilor supuse controlului, masuri aplicate, etc. Aceste rapoarte de activitate sunt centralizate lunar, la nivelul Directiei Coordonare Tehnica a Institutelor de Referinta, LSVSA si Farmacovigilenta din cadrul ANSVSA. Directiile Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor judeteane, respectiv a municipiului Bucuresti raporteaza in fiecare trimestru executia planului privitor la expertiza sanitara veterinara a furajelor Laboratorului National de Referinta (LNR) furaje (IISPV), care este responsabil de compilarea si raportarea la ANSVSA. De asemenea, trimestrial se raporteaza catre Directia Coordonare Tehnica a Institutelor de Referinta, LSVSA si Farmacovigilenta catagrafia actualizata a operatorilor din sectorul hranei pentru animale.

Directia de inspectie

Rezultatele inspectiilor / controalelor oficiale intreprinse in baza Programului Anual de Inspectie si Control de personalul serviciilor de inspectie si control de la nivelul DSVSA teritoriale, sunt comunicate lunar printr-un raport scris la Directia de Inspectie –ANSVSA.

Activitatea DI este raportata saptamanal, trimestrial si anual catre Directorului General al DGICPIF si conducerea ANSVSA.

7. Instruirea personalului

Directia Coordonare Tehnica a Institutelor de Referinta, LSVSA si Farmacovigilenta

Identificarea cerintelor de instruire

Anual, prin Ordin al Presedintelui ANSVSA se adopta Programe de instruire in domeniul nutritiei animale, programe care stabilesc tematica instruirilor, locatia, numarul de participanti si eventual lectorii. Cerintele privind instruirea sunt stabilite pe baza experientei din anii precendenti, pe baza propunerilor facute din partea DSVSA judetene, precum si in functie de aparitia de legislatie noua in domeniul nutritiei animale. De asemenea, in elaborarea Programelor de instruire de catre Directia Coordonare Tehnica a Institutelor de Referinta, LSVSA si Farmacovigilenta se are in vedere si recomandarile primite in urma misiunilor FVO de evaluare.Laboratorul National de Referinta (IISPV) stabileste, de asemenea, programe anuale de instruire cu personalul ANSVSA implicat in analiza de laborator a furajelor.

Implementarea planurilor de instruire

Pentru fiecare instruire in parte sunt stabilite persoane responsabile care sunt implicate in pregatirea si organizarea cursurilor.

Instruirea se face cu personalul responsabil in domeniul nutritiei animale din cadrul Directiilor Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti si apoi “in cascada” cu medicii veterinari zonali.

Monitorizarea si evaluarea instruirilor

La finalul acestor instruiri se face testarea nivelului de cunostinte acumulate de participanti si se elibereaza certificate de participare, pe baza calificativelor obtinute.

Directia de Inspectie

Instruirile organizate de catre Directia de Inspectie, se realizeaza trimestrial in conformitate cu Programul Anual de Instruiri, cu sefii serviciilor de inspectie si control de la DSVSA teritoriale, unul din subiectele prezentate pe agenda fiind rapoartele FVO, intocmite in urma misiunilor anterioare ce au avut loc in Romania, cu implicatii in domeniul nutritiei animalelor.

Dupa fiecare instruire se face evaluarea personalului vis-a–vis de cunostintele dobandite, iar participantii la aceste instruiri au obligatia de a instrui personalul din subordine pe acelasi sistem ca si la instruirile organizate la nivel national.

6. Modalitati de raportare a rezultatelor planurilor de control

Modalitati de raportare a rezultatelor planurilor de control

ANSVSA

Directia Coordonare Tehnica a Institutelor de Referinta, LSVSA si Farmacovigilenta

Raportarea activitatilor de control din domeniul nutritiei animale de la nivelul fiecarui DSVSA se face lunar, pe baza unei fise de raport cumulativ. Aceste fise de raportare includ numarul de controale efectuate, tipul unitatilor supuse controlului, masuri aplicate, etc. Aceste rapoarte de activitate sunt centralizate lunar, la nivelul Directiei Coordonare Tehnica a Institutelor de Referinta, LSVSA si Farmacovigilenta din cadrul ANSVSA. Directiile Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor judeteane, respectiv a municipiului Bucuresti raporteaza in fiecare trimestru executia planului privitor la expertiza sanitara veterinara a furajelor Laboratorului National de Referinta (LNR) furaje (IISPV), care este responsabil de compilarea si raportarea la ANSVSA. De asemenea, trimestrial se raporteaza catre Directia Coordonare Tehnica a Institutelor de Referinta, LSVSA si Farmacovigilenta catagrafia actualizata a operatorilor din sectorul hranei pentru animale.

Directia de inspectie

Rezultatele inspectiilor / controalelor oficiale intreprinse in baza Programului Anual de Inspectie si Control de personalul serviciilor de inspectie si control de la nivelul DSVSA teritoriale, sunt comunicate lunar printr-un raport scris la Directia de Inspectie –ANSVSA.

Activitatea DI este raportata saptamanal, trimestrial si anual catre Directorului General al DGICPIF si conducerea ANSVSA.

7. Instruirea personalului

Directia Coordonare Tehnica a Institutelor de Referinta, LSVSA si Farmacovigilenta

Identificarea cerintelor de instruire

Anual, prin Ordin al Presedintelui ANSVSA se adopta Programe de instruire in domeniul nutritiei animale, programe care stabilesc tematica instruirilor, locatia, numarul de participanti si eventual lectorii. Cerintele privind instruirea sunt stabilite pe baza experientei din anii precendenti, pe baza propunerilor facute din partea DSVSA judetene, precum si in functie de aparitia de legislatie noua in domeniul nutritiei animale. De asemenea, in elaborarea Programelor de instruire de catre Directia Coordonare Tehnica a Institutelor de Referinta, LSVSA si Farmacovigilenta se are in vedere si recomandarile primite in urma misiunilor FVO de evaluare.

Laboratorul National de Referinta (IISPV) stabileste, de asemenea, programe anuale de instruire cu personalul ANSVSA implicat in analiza de laborator a furajelor.

Implementarea planurilor de instruire

Pentru fiecare instruire in parte sunt stabilite persoane responsabile care sunt implicate in pregatirea si organizarea cursurilor.

Instruirea se face cu personalul responsabil in domeniul nutritiei animale din cadrul Directiilor Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti si apoi “in cascada” cu medicii veterinari zonali.

Monitorizarea si evaluarea instruirilor

La finalul acestor instruiri se face testarea nivelului de cunostinte acumulate de participanti si se elibereaza certificate de participare, pe baza calificativelor obtinute.

Directia de Inspectie

Instruirile organizate de catre Directia de Inspectie, se realizeaza trimestrial in conformitate cu Programul Anual de Instruiri, cu sefii serviciilor de inspectie si control de la DSVSA teritoriale, unul din subiectele prezentate pe agenda fiind rapoartele FVO, intocmite in urma misiunilor anterioare ce au avut loc in Romania, cu implicatii in domeniul nutritiei animalelor.

Dupa fiecare instruire se face evaluarea personalului vis-a–vis de cunostintele dobandite, iar participantii la aceste instruiri au obligatia de a instrui personalul din subordine pe acelasi sistem ca si la instruirile organizate la nivel national.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 898
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site