Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


Termeni de Referinta pentru constituirea Consortiilor Regionale

Administratie

+ Font mai mare | - Font mai micTermeni de Referinta pentru constituirea Consortiilor Regionale
1. Informatii generale

Componenta „Investitii pentru Coeziune Economica si Sociala” – RO 0108.03 din Programul Phare 2001 sprijina Guvernul Romaniei in implementarea politicii integrate a planurilor multianuale de dezvoltare regionala prin proiecte de investitii in sectoarele prioritare, in scopul cresterii potentialului economic si social in zonele identificate care se confrunta cu dificultati generate de procesul de restructurare industriala. Aceste zone sunt sprijinite in masura in care sunt capabile sa demonstreze ca au potential de crestere economica in conformitate cu prevederile Planului National de Dezvoltare. Proiectele de investitii se dezvolta in stransa legatura cu sprijinul oferit pentru politica de constructie institutionala, in acord cu practicile si politicile din Uniunea Europeana.

Componenta de investitii se adreseaza urmatoarelor 6 prioritati:

Sprijin pentru IMM

Formare profesionala-invatamant profesional si tehnic (TVET)

Schema de investitii in servicii sociale

Proiecte de infrastructura mare

Proiecte de infrastructura mica

Componenta de promovare, selectie, monitorizare, evaluare si supervizare

Activitatea TVET din componenta mentionata mai sus are un buget aprobat de 21.33 Meuro, din care 16 Meuro reprezinta contributia Phare pentru primul proiect care va incepe in 2001.

Investitiile in activitatea TVET sunt orientate in doua directii: reabilitarea infrastructurii scolare (lucrari/intretinere) si achizitionarea de echipamente (tehnica de calcul si birotica).

Prin programul Phare 2001 se vor dezvolta, de asemenea, si „Masuri integrate de constructie institutionala pentru sprijinirea Coeziunii Economice si Sociale” – componenta RO 0108.01. In acest context va fi furnizata asistenta pentru formare profesionala-invatamant profesional si tehnic (componenta C), prin activitati dezvoltate la nivel national, regional si local (nivelul unitatii de invatamant). Bugetul aprobat pentru acest proiect, care va incepe in 2001, este de     4.5 Meuro, care reprezinta contributia Phare.

In conformitate cu prevederile Fisei Phare 2001, de cele doua componente, investitii si constructie institutionala finantate prin programul Phare 2001, vor beneficia 111 scoli din zonele tinta (din care 11 centre de resurse).

Numarul maxim de unitati de invatamant la nivel regional, este:

Nr. Crt.

Regiuni de dezvoltare

Judete

Zone (HG 399/2001)

Numarul scolilor de aplicatie

Numarul centrelor de resurse

Nord-Est

Iasi

Suceava

Botosani

Neamt

Bacau

Vaslui

I

I

I

I+II

II

III

Sud-Est

Vrancea

Buzau

Galati

Braila

Tulcea

III

III

III+IV

IV

IV

Sud Muntenia

Arges

Dambovita

V

VSud-Vest

Oltenia

Dolj

Olt

Valcea

Mehedinti

Gorj

VI

VI

VI

VII

VII

Vest Romania

Timis

Caras-Severin

Hunedoara

VIII

VIII

VIII

Nord-Vest

Bihor

Cluj

Bistrita Nasaud

Maramures

Satu Mare

IX

IX+X

X

X

X

Centru

Alba

Brasov

Covasna

Harghita

Mures

Sibiu

IX

XI

XI

XI

XI

XI

Bucuresti-Ilfov

Total2. Obiective

Obiectivele specifice ale componentei formare profesionala - invatamant profesional si tehnic sunt:

- modernizarea sistemului educational - invatamant profesional si tehnic – pentru a oferi, prin unitatea de invatamant, o pregatire tehnica si profesionala adaptata nevoilor de dezvoltare personala si profesionala ale elevilor, precum si nevoilor de dezvoltare economica si sociala pe termen mediu si lung din localitatile incluse in zonele tinta; cresterea sanselor de insertie socio-profesionala a absolventilor si a capacitatii acestora de a se adapta provocarilor dezvoltarii economice printr-un proces de invatare de-a lungul vietii

- adaptarea si eficientizarea mecanismelor/tehnicilor de conducere si coordonare a formarii profesionale prin invatamant profesional si tehnic, in concordanta cu reglementarile institutionale elaborate pentru dezvoltarea regionala, economica si sociala, asa cum este prevazut pe termen mediu si lung in Planul National de Dezvoltare

- consolidarea rezultatelor obtinute prin programul Phare    VET RO 9405 pentru invatamant profesional si tehnic, care constituie premisa continuitatii si a dezvoltarii durabile a acestui tip de invatamant

- rationalizarea si modernizarea actualei retele de invatamant profesional si tehnic, a capacitatii de scolarizare si pregatire educationala de calitate, prin programe multianuale de investitii, prima faza fiind reabilitarea scolilor VET selectate, stabilirea echipamentului necesar si instalarea echipamentului de tehnica de calcul

- asigurarea egalitatii sanselor pentru toti tinerii in obtinerea unei bune calificari profesionale, atat din punct de vedere al accesului cat si al calitatii procesului educational, la nivelul standardelor europene care sa raspunda flexibil la nevoile individuale de dezvoltare personala si profesionala a elevilor.

3. Structura si functionarea Consortiilor Regionale

Consortiile Regionale sunt structuri consultative ale Consiliilor pentru Dezvoltare Regionala in domeniul educatiei si formarii tehnice si profesionale, constituite cu aprobarea Consiliului National pentru Dezvoltare Regionala.

Componenta Consortiului Regional:   

Agentia pentru Dezvoltare Regionala (ADR)

3 reprezentanti

Consilii Judetene (CJ)

1 reprezentant pentru fiecare judet

Agentii Judetene de Ocupare a Fortei de Munca (AJOFM)

1 reprezentant pentru fiecare judet

Filiala regionala a Centrului National pentru Dezvoltarea Invatamantului Profesional si Tehnic (CNDIPT)

1 reprezentant al fiecarei filiale regionale

Inspectorate Scolare Judetene (ISJ)

1 reprezentant pentru fiecare judet

Comitete Locale pentru Dezvoltarea Parteneriatului Social in formarea profesionala    (CLDPS)

1 reprezentant pentru fiecare judet al unei institutii a partenerilor sociali, alta decat cele nominalizate

Universitati

2-3 reprezentanti pentru profilele economice relevante la nivel regional

Agentia pentru Dezvoltare Regionala asigura presedintia si secretariatul Consortiului Regional.

Consortiul Regional va functiona in conformitate cu Regulamentul intern de Organizare si Functionare, care va fi intocmit de ADR si aprobat, in prima intrunire, de Consortiu.

In vederea asigurarii unei functionari si organizari eficiente a Consortiilor Regionale, Agentiile pentru Dezvoltare Regionala vor avea urmatoarele responsabilitati:

Sa solicite institutiilor mentionate mai sus desemnarea reprezentantilor

Sa asigure elaborarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consortului in cadrul primei intalniri de lucru

Sa asigure elaborarea, in prima intalnire de lucru, a unui plan de actiune a Consortiului Regional, in conformitate cu Fisa Phare 2001 si calendarul acesteia

Sa disemineze informatiile relevante referitoare la obiectivele componentei TVET si, de asemenea, informatii referitoare la strategiile din planurile pentru dezvoltare regionala (domeniile prioritare pentru calificare profesionala pentru localitatile din/si zonele tinta vor fi puse la dispozitia scolilor)

Sa disemineze informatii referitoare la procesul de selectie

Sa supravegheze procesul de diseminare a documentelor referitoare la procesul de selectie catre Consiliul pentru Dezvoltare Regionala

Sa convoace persoanele desemnate la intalnirile de lucru

Sa asigure secretariatul intrunirilor de lucru

Sa intocmeasca minutele intalnirilor si sa le transmita, in copie, Ministerului Dezvoltarii si Prognozei (MDP), Ministerului Educatiei si Cercetarii (MEC) si Centrul National pentru Dezvoltarea Invatamantului Profesional si Tehnic (CNDIPT)

Sa puna la dispozitie spatiul necesar pentru activitatile Consortiului Regional si, in particular, spatiul necesar procesului de selectie si depozitarii dosarelor prezentate de scolile care participa la selectie

Sa faca publice rezultatele procesului de selectie dupa ce a fost aprobat

Sa monitorizeze procesul de implementare a proiectelor de catre scolile selectate

4. Responsabilitatile Consortiilor Regionale

Consortiile Regionale au urmatoarele responsabilitati:

4.1. Identificarea domeniilor prioritare pentru instruirea profesionala prin intermediul educatiei profesionale si tehnice – domenii relevante pentru dezvoltarea regionalaConsortiile Regionale vor identifica aceste domenii prioritare pe baza prevederilor cuprinse in documentele de selectie a zonelor tinta referitoare la potentialul de crestere economica, care sprijina procesul de restructurare industriala, precum si a prognozelor pentru dezvoltarea regionala pe termen mediu si lung.

Domeniile prioritare de calificare profesionala pentru localitatile din zonele tinta vor fi puse la dispozitia unitatilor de invatamant in faza de pregatire a documentelor pentru procesul de selectie, avand in vedere importanta acordata relevantei instruirii profesionale pentru dezvoltarea regionala.

4.2. Selectia unitatilor de invatamant (a scolilor de aplicatie VET) si a centrelor de resurse

Consortiile Regionale vor sprijini Agentiile pentru Dezvoltare Regionala in realizarea urmatoarelor sarcini:

- organizarea Comitetului Regional de Selectie, asa cum este prevazut in Metodologia de Evaluare (vezi Anexa 1) si transmiterea componentei acestuia, pentru aprobare Consiliului pentru Dezvoltare Regionala si Delegatiei Comisiei Europene

- supervizarea procesului de selectie a scolilor VET si a centrelor de resurse

4.3. Identificarea masurilor integrate de educatie si formare profesionala in contextul dezvoltarii regionale, care vor constitui cadrul pentru organizarea si implementarea proiectului

Consortiile Regionale vor elabora, anual, Planul de Actiune privind Masuri Integrate de Educatie si Formare profesionala, in conformitate cu perspectiva dezvoltarii regionale. Primul plan va fi elaborat pentru anul 2002.

In elaborarea Planului de Actiune urmatoarele documente vor fi folosite ca surse de referinta:

Planul National de Dezvoltare

Strategia Nationala pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

Planurile de Dezvoltare Regionala

Strategiile si planurile de actiune privind Educatia si Formarea Profesionala

Strategia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca

Planul National de Actiune pentru Ocuparea Fortei de Munca

Planul de Actiune va cuprinde documente referitoare la:

Calificarile profesionale relevante pentru dezvoltarea socio-economica regionala structurate pe domenii ocupationale si nivele de calificare, in special cele care pot fi dobandite prin invatamant profesional si tehnic si care pot fi dezvoltate cu sprijinul programului Phare 2001

Masuri de rationalizare a retelei scolare pentru zonele tinta

Planul de scolarizare al scolilor selectate in cadrul proiectului

Masuri complementare pentru formarea profesionala continua

Masuri asociate de formare profesionala a elevilor cu nevoi speciale si dificultati de invatare, in vederea sprijinirii integrarii lor in sistemul general de educatie

Masuri referitoare la dezvoltarea parteneriatului social si a curriculum.ului in dezvoltarea locala

Masuri privind sustinerea investitiilor in infrastructura si echipamente didactice

Masuri privind programul de formare a personalului didactic si de conducere – programe de instruire in scolile care participa la proiect

In elaborarea Planului Anual de Actiune, Consortiile Regionale vor fi sprijinite de o echipa de Asistenta Tehnica contractata prin componenta de Constructie Institutionala. Consortiile Regionale vor acorda sprijin in elaborarea studiilor specializate prevazute de proiectul de constructie institutionala pentru formularea unor masuri adecvate la nivel regional si pentru realizarea efectiva si eficienta a obiectivelor proiectului.

4.4. Coopereaza la pregatirea si implementarea investitiilor in infrastructura scolara si la dotarea cu echipamente care sa faciliteze relevanta pentru dezvoltarea regionala a calificarii profesionale furnizate de sistemul educational

Consortiile Regionale vor aviza listele cu echipamente specializate propuse pentru dotarea laboratoarelor si a atelierelor scoala.

Pe baza programei scolare TVET revizuita, scolile vor identifica echipamentul specializat necesar. In acest sens ele trebuie sa fie sprijinite de consiliile locale si de inspectoratele scolare. Asistenta Tehnica din programul Phare, componenta Constructie Institutionala, va analiza propunerile scolilor si va formula propunerea finala, care va fi transmisa spre aprobare structurilor consultative ale proiectului, asa cum sunt mentionate mai jos.

Asistenta Tehnica va elabora specificatiile tehnice si documentele de licitatie pentru procurarea si instalarea echipamentului didactic. Scolile vor confirma primirea echipamentelor, instalarea si functionarea acestora. Ele vor confirma, de asemenea, si ca au fost instruite asupra modului de utilizare a echipamentelor in procesul educational.

Componenta de Investitii pentru achizitionarea echipamentului isi va incepe activitatea in anul 2002, cu scopul de a furniza tehnologie informationala (retea de computere) si echipamente de birou. Pregatirea specificatiilor tehnice pentru IT, birotica, precum si documentele de licitatie necesare in aceasta faza vor fi realizate cu sprijinul Asistentei Tehnice contractata prin programul Phare 2000 – Facilitati de Pregatire a Proiectelor pentru MEC.

Echipa de Asistenta Tehnica va evalua infrastructura scolilor pentru a identifica lucrarile necesare pentru reabilitarea cladirilor, a instalatiilor sanitare, de apa, termice si electrice, precum si alte lucrari necesare pentru instalarea echipamentelor. In realizarea acestor activitati vor fi implicate si autoritatile locale (primarii, consilii locale si judetene) responsabile pentru administrarea cladirilor scolilor, finantarea lucrarilor de intretinere si reparatii si a bazei materiale, care vor colabora cu echipa de Asistenta Tehnica si cu scolile.

Toate documentele vor urma procesul decizional si de aprobare asa cum este prevazut mai jos.

5. Procesul decizional si relatiile institutionale

Consortiile Regionale sunt structuri consultative ale Consiliilor pentru Dezvoltare Regionala.

Consiliul pentru Dezvoltare Regionala participa la procesul decizional, astfel:

- aproba componenta Comitetului Regional de Selectie a scolilor VET, pe baza Metodologiei de Evaluare. Componenta acestor comitete va fi andosata de Delegatia Comisiei Europene, pe baza cv. urilor prezentate de membrii acestora

- aproba selectia unitatilor de invatamant (a scolilor VET), pe baza consultarii prealabile cu beneficiarul – MEC, in vederea asigurarii relevantei nationale pentru activitatile referitoare la Constructia Institutionala. Delegatia Comisiei Europene va andosa rapoartele de evaluare si lista finala a scolilor selectate

- avizeaza anual Planul de Actiune privind Masurile Integrate de Educatie si Formare Profesionala in contextul dezvoltarii regionale

- avizeaza lucrarile de reabilitare a infrastructurii scolare si echipamentele care vor fi procurate prin comonenta de Investitii

Consiliul National pentru Dezvoltare Regionala va lua decizia finala in urmatoarele cazuri:

- infiintarea Consortiilor Regionale

- alocarea pe regiuni a fondurilor necesare investitiilor (infrastructura si echipamente didactice)   

Comitetul Director al programelor Phare RO 0108.01 si Phare RO 0108.03 va participa la procesul decizional, astfel:

- aproba anual Planurile de Actiune privind Masuri Integrate de Educatie si Formare Profesionala in contextul dezvoltarii regionale, pe baza avizului Consiliilor pentru Dezvoltare Regionala

- aproba lucrarile de reabilitare a infrastructurii scolilor si echipamentele didactice care vor fi procurate prin componenta de Incestitii

- aproba deciziile referitoare la activitatile desfasurate in cadrul componentei Constructie Institutionala.

In functie de tipul de decizie unele documente vor urma procedurile legale de aprobare (ex. aprobarea Programei Nationale)

Consortiile Regionale coopereaza cu orice alte institutii care isi desfasoara activitatea in domeniul educatiei si formarii profesionale si tehnice. Pot fi cerute recomandari de la aceste institutii.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 838
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site