Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


CONTRACTUL DE IMPRUMUT DE FOLOSINTA ( COMODATUL)

Drept+ Font mai mare | - Font mai micCONTRACTUL DE IMPRUMUT DE FOLOSINTA ( COMODATUL)

1.Notiunea si caracterele juridice ale contractului de comodat

Contractul de imprumut de folosinta (comodatul) - este acela in baza caruia o persoana numita comodant , remite spre folosinta temporara si gratuita unei alte persoane , numita comodatar, un bun individual determinat, cu obligatia pentru acesta din urma de a-l restitui la termen , in natura in individualitatea sa.

Partile in contractul de comodat sunt

Comodantul, imprumutatorul, adica persoana care remite bunul ;

- Comodatarul, imprumutatul, adica persoana careia i    se imprumuta bunul;

Acest contract se poate incheia intre persoane fizice sau intre acestea si persoane juridice.

Caracterele juridice ale contractului de comodat

Imprumutul de folosinta este un contract real si se incheie prin acordul de vointa al partilor si predarea efectiva a bunului persoanei care se imprumuta.

Pentru perfectarea contractului nu este suficienta vointa partilor.

In cazul in care bunul se afla mai dinainte in posesia sau in detentiunea comodatarului, contractul real se poate incheia doar prin consimtamantul partilor.

Daca acordul de vointa al partilor nu este suficient pentru incheierea valida a contractului de imprumut de folosinta, nici simpla predare a lucrului nu este suficienta pentru incheierea valabila a acestui contract.

Partile ar putea conveni la incheierea unei promisiuni de comodat( antecontract de comodat) ceea ce ar crea in sarcina lor de a incheia in viitor contractul real de imprumut.

Antecontractul de comodat nu transmite dreptul de proprietate asupra bunului, astfel ca riscurile pieirii acestuia raman in sarcina proprietarului (promitentul comodant)

a. Comodatul este un contract cu titlu gratuit, gratuitatea fiind esenta acestui contract.

b. Comodatul este un contract unilateral deoarece da nastere numai la obligatii numai in sarcina comodatarului.

c. Comodatul este un contract translativ de folosinta, fara insa a se constitui un drept real in favoarea imprumutatului, desprinzandu-se urmatoarele consecinte

1. Comodantul ramane pe mai departe proprietarul si posesorul legitim al lucrului imprumutat, astfel ca el va suporta riscul pieirii fortuite al acestuia.

Transmitand numai detentia lucrului , comodantul este indreptatit la actiune in revendicare si actiune posesorie.

Comodatarul culpabil va suporta riscul pieirii fortuite a lucrului imprumutat si in urmatoarele cazuri :

cand comodatarul foloseste bunul pentru alta destinatie sau prelugeste folosinta lui peste termenul prevazut, daca nu va putea dovedi ca bunul ar fi pierit si la comodant .

Cand ar fi putut salva lucrul imprumutat inlocuindu-l cu un bunal sau ori cand ambele lucruri au fost expuse pieirii, dar si-a salvat bunul sau lasand sa piara bunul imprumutat.

2.Imprumutatul dobandeste doar detentiunea bunului (devine detentor precar fiind obligat sa-l restituie.Comodatarul nu va putea uzucapa bunul imprumutat.

Conditiile de validitate ale contractului de comodat

A) Capacitatea partilor

Datorita faptului ca imprumutul de folosinta intra in categoria actelor de administrare , atat comodantului cat si comodatarului li se cere sa aiba doar capacitatea de a incheia aceste acte.

Deoarece comodatul nu este translativ de proprietate, comodantul nu trebuie sa aiba neaparat calitatea de proprietar al bunului imprumutat, el putand fi si uzufructuant si locatar, daca prin conventie darea    in imprumut nu a fost interzisa.

Persoanele juridice vor putea incheia asemenea contracte doar cu respectarea principiului specialitatii capacitatii de folosinta.

B) Consimtamantul partilor - trebuie sa fie liber exprimat .Prezenta viciilor de consimtamant ( eroare, dol , violenta ) va duce la nulitatea relativa a contractului.

C) Obiectul contractului de comodat

Obiectul contractului il pot constitui numai bunurile nefungbile si neconsumptibile pe care comodatarul sa le poata restitui in natura lor specifica, la incetarea contractului, adica bunurile mobile aflate in circuitul civil si chiar bunurile imobile daca imprumutul acestora din urma nu este interzis prin lege ori este permis doar in anumite conditii.

D) Cauza in contractul de comodat

Comodatul presupune o cauza licita si morala, in caz contrar va duce la nulitatea actului.

E) Dovada contractului de comodat - se face prin inscrisul ce trebuie sa foe redactat intr-un singur exemplar, daca valoarea lucrului imprumutat depaseste 250 lei.Faptul material al predarii lucrului poate fi dovedit prin orice mijloc de proba .

3 . Efectele contractului de comodat

Fiind un contract unilateral, contractul de imprumut de folosinta, da nastere la obligatii contractuale doar in sarcina imprumutatului.

A) Obligatiile imprumutatului ( comodatarului)

a)    imprumutatul trebuie sa se foloseasca de lucrul imprumutat potrivit destinatiei sale.Nerespectarea acestei obligatii este sanctionata cu plata daunelor interese.

b)    comodatarul este tinut la conservarea lucrului imprumutat ca un bun proprietar , chiar mai bine decat lucrurile sale , deoarece contractul este incheiat in interesul sau.

c)    imprumutatul va suporta cheltuielile necesare folosintei bunului(benzina , uleiul pentru utilizarea autourismului)

d)    principala obligatie a comodatarului este de a restitui, la scadenta in natura lucrul imprumutat.Comodatarul este tinut sa restituie lucrul imprumutat chiar inainte de implinirea termenului daca comodantul insusi ar avea o trebuinta mare si neprevazuta de acel lucru .

Odata cu restituirea lucrului , comodatarul trebuie sa restituie si fructele produse de acesta , restituirea constituie o obligatie de rezultat(de scop).

Imprumutatul va putea fi exonerat de reaspundere pentru nerestituirea bunului, in cazul in care va dovedi existenta unei cauze straine , care nu-I este imputabila.

In cazul in care comodatarul a facut cheltuieli necesare si urgente pentru conservarea bunului, el are dreptul la restituirea acestora de la comodant, iar in cazul in care acesta nu i le satisface , comodatarul are un drept de retentie asupra lucrului imprumutat peste durata contractului pana la restituirea lor.

In perioada exercitarii dreptului de retentie asupra lucrului imprumutat, comodatarul nu este indreptatit de a se folosi de dansul ntrucat retentia nu-i confera drept de folosinta .

Daca la scadenta comodatarul refuza fara temei restituirea bunului imprumutat, comodantul are la indemana doua actiuni: actiunea in revendicare si o actiune personala ce rezulta din contract.

e)    imprumutatul va raspunde in mod solidar in cazul in care acelasi lucru este imprumutat de mai multi comodatari.

B) Obligatiile imprumutatorului ( comodantului)

Comodatul este un contract unilateral care creeaza obligatii numai in sarcina comodatarului.In mod exceptional imprumutatorul poate avea si el obligatii fata de imprumutat , obligatii extracontractuale si anume:

obligatia de a restitui comodatarului cheltuielile extraordinare necesare si urgente facute de acesta pe parcursul executarii contractului pentru conservarea bunului;

obligatia de a-l despagubi pe comodatar pentru prejudiciile pe care acesta le-a suferit datorita viciilor ascunse ale lucrului imprumutat.4 . Incetarea contractului de comodat

Contractul de imprumut de consumatie , inceteaza prin executarea lui, moment cand bunul imprumutat va trebui restituit comodantului.

Daca contractul a fost incheiat intuitu personae avandu-se in vedere calitatile exclusiv ale comodatarului, el inceteaza prin moartea acestuia, succesorii lui fiind obligati sa restituie bunul la termenul stabilit catre comodant.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1859
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved