Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane

Management general – test grila

management

+ Font mai mare | - Font mai micManagement general – test grila

True/False

1A

Este adevarat ca scoala cantitativa este scoala in cadrul careia au fost utilizate o serie de tiparelimitate vizand rezolvarea problemelor printr-o succesiune de operatii ?

2A

Este adevarat ca scoala sistemica a aparut ca urmare a evolutiei stiintei managementului ?

3A

Este adevarat ca functia de organizare ofera raspunsurile la intrebarile: cine contribuie la

realizarea profitului si cum contribuie la realizarea acestui deziderat ?

4F

Este adevarat ca functia de antrenare-declansare actiuni presupune formularea unui raspuns la

intrebarea: cum sa finalizat activitatea.

5A

Nu exista decat o varianta optima- in cadrul procesului decizional.

6A

Sistemul informational se rezuma in principiu la culegerea, prelucrarea si transmiterea cu

mijloace automatizate a informatiilor.

7F

Functiunile intreprinderii sunt urmatoarele:

a) functiunea comerciala

b) functiunea de cercetare-dezvoltare

c) functiunea de resurse umane

d) functiunea de productie

e) functiunea previziune

8A

Elementele componente ale managementului prin obiective sunt:

a) sistemul de obiective

b) programele de actiuni

c) calendarele de termene

d) bugetele de venituri si cheltuieli

e) metodele si tehnicile manageriale

9A

Elementele componente ale managementului prin obiective sunt:

a) sistemul de obiective

b) programele de actiuni

c) calendarele de termene

d) bugetele de venituri si cheltuieli

e) metodele si tehnicile manageriale

10F

Cercul de calitate se poate defini ca fiind „un grup neomogen de salariati voluntari, care

se reunesc ocazional, sub autoritatea unui superior ierarhic direct, in scopul rezolvarii, cu

ajutorul unei metodologii precise, a unor probleme bine stabilite, legate de indeplinirea

corespunzatoare a sarcinilor unitatii”.

11A

Politica de managementul resurselor umane trebuie sa cuprinda aspecte privind

urmatoarele domenii:

a) recrutarea personalului

b) selectia personalului

c) promovarea personalului

d) formarea personalului

12F

Stilul managerial reprezinta un concept de conducere care nu reflecta modul in care

managerul unei organizatii obtine rezultate.

13A

Intr-o acceptiune generala, stilul de management reflecta modul in care un manager

gandeste si actioneaza, stilul sau reprezentand modalitati de comportament in procesul

conducerii

14A

In activitatea sa, managerul firmei imbina doua atitudini fundamentale, in mod diferit:

1. atitudinea de responsabilitate fata de misiunea si obiec-tivele firmei;

2. atitudinea de conlucrare care se stabileste intre manager si ceilalti salariati.

15F;

Puterea charismatica se manifesta la managerul care are cunostinte de specialitate solide

sau a avut succese anterioare si, ca urmare, genereaza un nivel superior de adoptare a

deciziilor


16F

Puterea legitima este aceea in care pozitia managerului este aceeasi cu proprietarul

afacerii si se concretizeaza in capacitatea managerului de a acorda recompense

materiale si/sau morale tuturor angajatilor pentru rezultatele bune obtinute. Aceasta

putere este de necontestat si o intalnim in general in firmele mici si mijlocii.

17F

Managerii adepti ai Teoriei Y fac urmatoarele presupuneri despre angajati:

a) angajatii trebuie sa raspunda si raspund unor directive ferme si unui control

sever

b) oamenii prefera sa evite munca, daca este posibil

c) angajatii nu vor sa-si asume raspunderi

d) angajatii trebuie constransi sa duca la indeplinire obiectivele organizatiei.

18A

Ipotezele de la care pornesc managerii adepti ai Teoriei Y sunt:

a) obiectivele individuale si ale organizatiei pot fi armonizate

b) munca este o activitate naturala

c) oamenii raspund pozitiv la obiective in realizarea carora se simt implicati

d) munca poate sa aduca satisfactii psihologice

in conditii adecvate, angajatii sunt dispusi sa-si asume raspunderi

19A

Managerii adepti ai Teoriei X fac urmatoarele presupuneri despre angajati:

a) angajatii trebuie sa raspunda si raspund unor directive ferme si unui

control sever

b) oamenii prefera sa evite munca, daca este posibil

c) angajatii nu vor sa-si asume raspunderi

angajatii trebuie constransi sa duca la indeplinire obiectivele organizatiei

20FIpotezele de la care pornesc managerii adepti ai Teoriei X sunt:

a) obiectivele individuale si ale organizatiei pot fi armonizate

b) munca este o activitate naturala

c) oamenii raspund pozitiv la obiective in realizarea carora se simt implicati

d) munca poate sa aduca satisfactii psihologice

e) in conditii adecvate, angajatii sunt dispusi sa-si asume raspunderi.

21A

In practica, utilizarea managementului prin obiective prezinta o serie de avantaje, din

care amintim:

cresterea responsabilitatii personalului de conducere si executie in

realizarea obiectivelor stabilite

asigura crearea unui climat de creativitate si de participare a intregului

personal la stabilirea si realizarea obiectivelor firmei

asigura o utilizare corespunzatoare a timpului de lucru a managerilor de

nivel superior prin degrevarea acestora de anumite sarcini

asigura cresterea gradului de motivare a personalului

22F

Din punct de vedere al structurii organizatorice adoptate, managementul prin obiective

poate fi clasificat in trei categorii si anume:

1. cu responsabilitate individuala;

2. cu stat major;

3. management pe baza de proiect mixt.

23F

Managementul prin obiective trebuie sa respecte anumite cerinte si etape, din care

mentionam

antrenarea intregului personal din departamentele si compartimentele

organizatorice in intocmirea si definitivarea bugetului firmei

stabilirea de obiective realiste corespunzatoare posibilitatilor si

potentialului firmei

asigurarea unei structuri organizatorice flexibile pentru administrarea

bugetelor pe diferite nivele si obiective

24A

Managementul prin bugete trebuie sa respecte anumite cerinte si etape, din care

mentionam

antrenarea intregului personal din departamentele si compartimentele

organizatorice in intocmirea si definitivarea bugetului firmei

stabilirea de obiective realiste corespunzatoare posibilitatilor si

potentialului firmei

asigurarea unei structuri organizatorice flexibile pentru administrarea

bugetelor pe diferite nivele si obiective

25A

Sistemul de management prin exceptii se realizeaza prin concentrarea celor mai

competenti manageri in zonele decizionale cele mai importante. Acest sistem se afla in

stransa corelatie cu sistemul informational si asigura o modalitate rapida de identificare

si comunicare a situatiilor neprevazute intervenite, creand posibilitatea managerilor de a

adopta operativ decizii de redresare.

26A

Aplicarea managementului prin exceptie presupune aplicarea urmatoarelor etape:

1. definirea obiectivelor si a normelor care asigura desfa-surarea activitatii pe diferite

niveluri ierarhice;

2. precizarea riguroasa a tolerantelor admise si a nivelurilor abaterilor care pot fi

rezolvate de personalul de la nivel inferior;

3. compararea realizarilor cu nivelurile planificate si transmiterea abaterilor care

reprezinta exceptii catre managerul de nivel superior pentru analiza si decizie. Pentru

realizarea acestor comparatii se folosesc diferite grafice, diagrame, scheme, norme etc.

R: A

27F

Canalul de comunicare formala se realizeaza prin legaturi directe intre managerii din

esalonul superior sau/si prin relatii de simpatii si interese comune la nivelul personalului

din structurile si departamentele organizatorice ale firmei. In general, comuni-carea

informala transmite mesaje denaturate, neclare, greu de controlat, care opereaza in toate

directiile

28F;

Pentru a defini eficienta si eficacitatea activitatii manageriale nu trebuie tinut cont de

urmatoarele criterii:

nivelul de pregatire profesionala a angajatilor

modul in care managerul se elibereaza de anumite sarcini prin delegarea

autoritatii

modul in care isi stabilesc obiectivele si prioritatile de rezolvare

instalarea unui dialog permanent intre manageri si angajati

modul in care sunt asigurate conditiile de munca;


29F

Functiunile intreprinderii sunt urmatoarele:

a) functiunea comerciala

b) functiunea de cercetare-dezvoltare

c) functiunea de resurse umane

d) functiunea de productie

e) functiunea previziune

30A

Elementele componente ale managementului prin obiective sunt:

a) sistemul de obiectiveb) programele de actiuni

c) calendarele de termene

d) bugetele de venituri si cheltuieli

e) metodele si tehnicile manageriale

31F

Cercul de calitate se poate defini ca fiind „un grup neomogen de salariati voluntari, care

se reunesc ocazional, sub autoritatea unui superior ierarhic direct, in scopul rezolvarii, cu

ajutorul unei metodologii precise, a unor probleme bine stabilite, legate de indeplinirea

corespunzatoare a sarcinilor unitatii”.

32A

Politica de managementul resurselor umane trebuie sa cuprinda aspecte privind

urmatoarele domenii:

a) recrutarea personalului

b) selectia personalului

c) promovarea personalului

d) formarea personalului

33F

Stilul managerial reprezinta un concept de conducere care nu reflecta modul in care

managerul unei organizatii obtine rezultate.

34A

Intr-o acceptiune generala, stilul de management reflecta modul in care un manager

gandeste si actioneaza, stilul sau reprezentand modalitati de comportament in procesul

conducerii

35A

In activitatea sa, managerul firmei imbina doua atitudini fundamentale, in mod diferit:

1. atitudinea de responsabilitate fata de misiunea si obiec-tivele firmei;

2. atitudinea de conlucrare care se stabileste intre manager si ceilalti salariati.

36F

Puterea charismatica se manifesta la managerul care are cunostinte de specialitate solide

sau a avut succese anterioare si, ca urmare, genereaza un nivel superior de adoptare a

deciziilor

37F

Puterea legitima este aceea in care pozitia managerului este aceeasi cu proprietarul

afacerii si se concretizeaza in capacitatea managerului de a acorda recompense

materiale si/sau morale tuturor angajatilor pentru rezultatele bune obtinute. Aceasta

putere este de necontestat si o intalnim in general in firmele mici si mijlocii.

38F

Managerii adepti ai Teoriei Y fac urmatoarele presupuneri despre angajati:

a) angajatii trebuie sa raspunda si raspund unor directive ferme si unui control

sever

b) oamenii prefera sa evite munca, daca este posibil

c) angajatii nu vor sa-si asume raspunderi

d) angajatii trebuie constransi sa duca la indeplinire obiectivele organizatiei.

39A

Ipotezele de la care pornesc managerii adepti ai Teoriei Y sunt:

a) obiectivele individuale si ale organizatiei pot fi armonizate

b) munca este o activitate naturala

c) oamenii raspund pozitiv la obiective in realizarea carora se simt implicati

d) munca poate sa aduca satisfactii psihologice

e) in conditii adecvate, angajatii sunt dispusi sa-si asume raspunderi

40A

Managerii adepti ai Teoriei X fac urmatoarele presupuneri despre angajati:

a) angajatii trebuie sa raspunda si raspund unor directive ferme si unui

control sever

b) oamenii prefera sa evite munca, daca este posibil

c) angajatii nu vor sa-si asume raspunderi

e) angajatii trebuie constransi sa duca la indeplinire obiectivele organizatiei

41F;

Ipotezele de la care pornesc managerii adepti ai Teoriei X sunt:

a) obiectivele individuale si ale organizatiei pot fi armonizate

b) munca este o activitate naturala

c) oamenii raspund pozitiv la obiective in realizarea carora se simt implicati

d) munca poate sa aduca satisfactii psihologice

e) in conditii adecvate, angajatii sunt dispusi sa-si asume raspunderi.


42A

In practica, utilizarea managementului prin obiective prezinta o serie de avantaje, din

care amintim:

cresterea responsabilitatii personalului de conducere si executie in

realizarea obiectivelor stabilite

asigura crearea unui climat de creativitate si de participare a intregului

personal la stabilirea si realizarea obiectivelor firmei

asigura o utilizare corespunzatoare a timpului de lucru a managerilor de

nivel superior prin degrevarea acestora de anumite sarcini

asigura cresterea gradului de motivare a personalului

43F

Din punct de vedere al structurii organizatorice adoptate, managementul prin obiective

poate fi clasificat in trei categorii si anume:

1. cu responsabilitate individuala;

2. cu stat major;

3. management pe baza de proiect mixt.

44F

Managementul prin obiective trebuie sa respecte anumite cerinte si etape, din care

mentionam

antrenarea intregului personal din departamentele si compartimenteleorganizatorice in intocmirea si definitivarea bugetului firmei

stabilirea de obiective realiste corespunzatoare posibilitatilor si

potentialului firmei

asigurarea unei structuri organizatorice flexibile pentru administrarea

bugetelor pe diferite nivele si obiective

45A

Managementul prin bugete trebuie sa respecte anumite cerinte si etape, din care

mentionam

antrenarea intregului personal din departamentele si compartimentele

organizatorice in intocmirea si definitivarea bugetului firmei

stabilirea de obiective realiste corespunzatoare posibilitatilor si

potentialului firmei

asigurarea unei structuri organizatorice flexibile pentru administrarea

bugetelor pe diferite nivele si obiective

46A

Sistemul de management prin exceptii se realizeaza prin concentrarea celor mai

competenti manageri in zonele decizionale cele mai importante. Acest sistem se afla in

stransa corelatie cu sistemul informational si asigura o modalitate rapida de identificare

si comunicare a situatiilor neprevazute intervenite, creand posibilitatea managerilor de a

adopta operativ decizii de redresare.

47A

Aplicarea managementului prin exceptie presupune aplicarea urmatoarelor etape:

1. definirea obiectivelor si a normelor care asigura desfa-surarea activitatii pe diferite

niveluri ierarhice;

2. precizarea riguroasa a tolerantelor admise si a nivelurilor abaterilor care pot fi

rezolvate de personalul de la nivel inferior;

3. compararea realizarilor cu nivelurile planificate si transmiterea abaterilor care

reprezinta exceptii catre managerul de nivel superior pentru analiza si decizie. Pentru

realizarea acestor comparatii se folosesc diferite grafice, diagrame, scheme, norme etc.

R: A

48F

Canalul de comunicare formala se realizeaza prin legaturi directe intre managerii din

esalonul superior sau/si prin relatii de simpatii si interese comune la nivelul personalului

din structurile si departamentele organizatorice ale firmei. In general, comuni-carea

informala transmite mesaje denaturate, neclare, greu de controlat, care opereaza in toate

directiile

49F

Pentru a defini eficienta si eficacitatea activitatii manageriale nu trebuie tinut cont de

urmatoarele criterii:

nivelul de pregatire profesionala a angajatilor

modul in care managerul se elibereaza de anumite sarcini prin delegarea

autoritatii

modul in care isi stabilesc obiectivele si prioritatile de rezolvare

instalarea unui dialog permanent intre manageri si angajati

modul in care sunt asigurate conditiile de munca;

50A

Principalele obiective ale activitatii de recrutare a fortei de munca sunt:

- sa asigure o recrutare cu eforturi si costuri cat mai reduse

- sa aleaga candidatii cu pregatire de specialitate superioara

- sa se asigure cat mai repede incadrarea personalului pentru posturile devenite vacante sau nou

create

51A

Fisa postului trebuie sa cuprinda :

- denumirea postului

- atributiile postuluiMultiple choice

Managementul este definit ca:

A. Stiinta

B. Un ansamblu de cerinte, principii si reguli, precum si talentul de a le aplica

C. Arta

D. O activitate concentrata pe organizatie

E. Investitiile in oameni

1 B+C+D

2 A+D

3 A+B+E

4 A+B+C

5 C+D

2-3; 3-2; 4-2; 5-3; 6-3; 7-4; 8-2; 9-2; 10-2; 11-3; 12-2; 13-5;


Yes/No
NO

Completition

1-obiective; 2-coordonarea; 3-munca fizica si intelectuala; 4-creaza;5-activitati; 6-contribuie activ; 7-continuu; 8-compartimentele;9-adaptata; 10-dinamic; 11-managerul;
12-decident; 13-activitati ; 14-informatia; 15-obligatoriu; 16-traseul; 17-procesuala,structurala; 18-munca fizica si intelectuala; 19-activitati,atributii si sarcini; 20-caracter dinamic;
21-structura organizatorica; 22-organigrama; 23-functiilor;
24-volumul sarcinilor,autoritatea,responsabilitatea,legaturile; 25-primare,complexe; 26-planificare; 27selectiei;
28-selectiei; 29-manager; 30-obiective; 31-exceptii;
32-formala; 33-manageriale

True/False
1f; 2a; 3a; 4f; 5a; 6f; 7a; 8a; 9f; 10f; 11f; 12a; 13a; 14f; 15a; 16f;
17f; 18a; 19a; 20a; 21f; 22f; 23a; 24a; 25a; 26a; 27a;
28a; 29a; 30f, 31f; 32f, 33a; 34a; 35f; 36a; 37f; 38f; 39f; 40a; 41f;
42f; 43a; 44f; 45a; 46a; 47f; 48a; 49a

Modified True/False
f

Multiple chices
1e; 2a; 3c; 4b; 5b; 6d; 7e; 8d; 9b; 10b; 11b; 12a; 13d; 14c
Yes/No
Yes

Completion
1-planificare; 2-selectia; 3-individuale, 4-manager; 5-obiective; 6-exceptii; 7-formale; 8-manageriala; 9-legitima; 10-coercitiva; 11-permisiv; 12-inteligenta; 13-angajatilor;
14-comportament; 15-atitudini; 16-responsabilitate;
17-conlucrare, 18-eficienta; 19-incompetenta; 20-democratic; 21-responsabilitatilor; 22-comunicare; 23internetului;
24standardele; 25recrutarea; 26-productivitati; 27-interiorul; 28-concurente; 29-recrutare; 30-vacante; 31-administrarii;
32-evaluarea; 33-organizationale; 34-externe; 35-organizatiile; 36-proiecte;
37-responsabilitate;
38-bugete; 39-exceptii;
40-exceptii; 41-consultative

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1672
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site