Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Alimentatie nutritieAsistenta socialaCosmetica frumuseteLogopedieRetete culinareSport

SERVICII DE MEDICINA MUNCII

sanatate+ Font mai mare | - Font mai micDATE INFORMATIVE DESPRE SERVICIILE DE

MEDICINA MUNCII

Medicina Muncii are rolul de

a evalua starea de sanatate a angajatilor in relatie cu mediul de munca si

de a oferi consultanta angajatorilor privind factorii de risc profesionali si modalitatea de evitare a acestora.

Actele normative care reglementeaza serviciile de Medicina Muncii sunt:

. Legea Protectiei Muncii nr.96/1990 si Codul Muncii
. Ordinul Ministerului Sanatatii Si Familiei nr.933/25.11.2002
. Ordinul Ministerului Muncii Si Solidaritatii Sociale nr.508/20.11.2002 privind aprobarea Normelor generale de protectia muncii difuzate de Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Protectia Muncii -I.N.C.D.P.M. Bucuresti care, printre altele, prevad:


- angajatorii sunt obligati sa asigure supravegherea starii de sanatate a tuturor angajatilor prin servicii medicale de medicina muncii (art.32); astfel:

examenul medical la angajare in munca se efectueaza obligatoriu pentru persoanele care urmeaza a fi angajate cu contract pe perioada determinata sau nedeterminata etc (art.57);

controlul medical periodic se efectueaza obligatoriu tuturor angajatilor, indiferent de tipul contractului de munca (art.64);

angajatorii sunt obligati sa asigure fondurile si conditiile necesare pt. efectuarea examenelor specifice de M.M.(art.54)


- costul serviciilor de medicina muncii nu poate fi suportat de asigurarile de sanatate;personalul medical cu studii superioare si medii necesar,aparatura de specialitate,materialele sanitare consumabile,alte dotari se asigura de catre angajator potrivit reglementarilor MSF(art.36)


- serviciile de medicina muncii sunt atribuite exclusiv medicului de medicina muncii.

In ce priveste mentiunile facute in Codul Muncii al Romaniei din 24 ianuarie 2003/M.O. partea I nr. 2 din 5 februarie 2003, privind Sanatatea si securitatea in munca , respectiv Protectia salariatilor prin servicii medicale (titlul V, capitolul III) trebuie retinut ca :

Art. 182. - Angajatorii au obligatia sa asigure accesul salariatilor la serviciul medical de medicina a muncii.


Art. 183. - (1) Serviciul medical de medicina a muncii poate fi un serviciu autonom organizat de angajator sau un serviciu asigurat de o asociatie patronala.
(2) Durata muncii prestate de medicul de medicina a muncii se calculeaza in functie de numarul de salariati ai angajatorului, potrivit legii.


Art. 184. - (1) Medicul de medicina a muncii este un salariat, atestat in profesia sa potrivit legii, titular al unui contract de munca incheiat cu un angajator sau cu o asociatie patronala.
(2) Medicul de medicina a muncii este independent in exercitarea profesiei sale.


Art. 185. - (1) Sarcinile principale ale medicului de medicina a muncii:
a) prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
b) supravegherea efectiva a conditiilor de igiena si sanatate in munca;
c) asigurarea controlului medical al salariatilor atat la angajarea in munca, cat si pe durata executarii contractului individual de munca.
(2) in vederea realizarii sarcinilor ce ii revin medicul de medicina a muncii poate propune angajatorului schimbarea locului de munca sau a felului muncii unor salariati, determinata de starea de sanatate a acestora.
(3) Medicul de medicina a muncii este membru de drept in comitetul de securitate si sanatate in munca.


Art. 186. - (1) Medicul de medicina a muncii stabileste in fiecare an un program de activitate pentru imbunatatirea mediului de munca din punct de vedere al sanatatii in munca pentru fiecare angajator.
(2) Elementele programului sunt specifice pentru fiecare angajator si sunt supuse avizarii comitetului de securitate si sanatate in munca.


Art. 187. - Prin lege speciala vor fi reglementate atributiile specifice, modul de organizare a activitatii, organismele de control, precum si statutul profesional specific al medicilor de medicina a muncii.
 
 
 

OFERTA SERVICII MEDICALE DE MEDICINA MUNCII - MEDCARE

Ø      examenul medical la angajare;

Ø      eliberarea avizului de aptitudine in munca

Ø      examinarile medicale periodice;

Ø      examen medical de adaptare;

Ø      semnalizarea cazului de boala profesionala si dispensarizarea acestuia dupa confirmare;

Ø      raportari periodice a situatiei medico-sanitare,colaborarea cu serviciul de protectia muncii;

Ø      pastrarea si completarea dosarelor medicale;

Ø      examinarea personalului care se reintegreaza la locul de munca in urma incapacitatii temporare de munca;

Ø      verificare/avizare oportunitatii si necesitatii concediilor medicale ale personalului angajat ;

Ø      comunicarea existentei riscului de imbolnavire profesionala catre toti factorii implicati in procesul muncii;

Ø      eliberarea avizelor medicale pentru schimbarea locului de munca;

Ø      supravegherea si evaluarea starii de sanatate a personalului angajat;

Ø      consilierea angajatorului

pentru fundamentarea strategiei de securitate si sanatate la locul de munca;

privind adaptarea muncii si a locului de munca la caracteristicile psihofiziologice ale angajatilor;

privind reabilitare profesionala, reinsertia sau reconversia profesionala, reorientarea profesionala in caz de accident de munca, boala profesionala sau dupa afectiuni cornice;

in cunoasterea si respectarea normelor legale de igiena, sanatate publica si securitate in munca;

Ø      organizarea punctelor de prim ajutor si realizarea de cursuri de pregatire in domeniu.

La aceaste servicii se pot adauga servicii suplimentare, cum ar fi:

consultatii intercurente, tratamente, prescriptii medicale, eliberare de documente medicale.

avizarea concediilor medicale emise de alte institutii medicale;

intocmire scrisoare medicala catre medicul de familie cu informarea privind cazurile patologice depistate la examinarea medicala si care vor fi dispensarizate prin medicina de familie.

Pentru aceste servicii eliberam factura fiscala.

Nu se percepe TVA.

Anexa oferta servicii

Ce NU face medicul de medicina muncii !

  • nu prescrie retete compensate/gratuite;
  • nu acorda concedii medicale;
  • nu stabileste dreptul la pensie ( nu e medic de expertiza a capacitatii de munca );
  • nu asigura asistenta medicala de urgenta ( nu e medic specialist de medicina de urgenta );
  • nu inlocuieste responsabilul cu protectia muncii.

AVANTAJELE COLABORARII CU FIRMA MEDCARE :

v     Organizeaza activitatile medicale specifice la sediile beneficiarului (asistenta medicala curativa la locul de munca );

v     Organizeaza derularea activitatilor medicale in functie de orarul angajatilor beneficiarului, in asa fel incat procesul de munca sa fie cat mai putin afectat;

v     Asigura o selectie medicala riguroasa a noilor angajati, si dezvolta o profilaxie activa impotriva bolilor;

v     Consultatii gratuite de medicina interna

v     in functie de riscurile profesionale existente se asigura accesul la toate investigatiile si specialitatile medicale necesare;

v     asigurarea unei legaturi directe cu Clinica de Boli Profesionale (din cadrul Spitalului "Colentina" Bucuresti ) pentru situatiile de boli profesionale care necesita spitalizarea in clinica de specialitate si monitorizarea directa si permanenta a starii pacientului respectiv;

v     Asigura interventia de urgenta si internarea in clinici de specialitate a tuturor cazurilor de accidente de munca, supraveghind rezolvarea pana la capat, inclusiv recuperarea capacitatii de munca, pana la revenirea in activitate;

v     acces la toate serviciile medicale GRATUITE cuvenite din sist.asigurarilor de sanatate de stat (retete medicale, analize clinice, bilete de internare, etc) si supravegherea concediilor medicale emise de medicii de familie;

v     REDUCEREA ABSENTEISMULUI SI CRESTEREA EFICIENTEI MUNCII;

v     OFERTA DE PRET COMPETITIVA - NEGOCIABILA

Tarifele sunt in functie de numarul de persoane asistate si de complexitatea serviciilor.

Toate tarifele sunt in valoare neta deoarece societatile medicale nu sunt platitoare de TVA .

Pentru a face o oferta ferma, este necesara cunoasterea obiectului de activitate al firmei, lista angajatilor si colaboratorilor dumneavoastra, cu locul lor de munca, riscurile fiecarui post si meseria pe care o au angajatii , anul nasterii si de cand lucreaza la dumneavoastra.

Puteti completa un formular de cerere dupa modelul urmator:

FORMULAR DE EVALUARE PENTRU OFERTA DE   MEDICINA MUNCII

SOCIETATEA:

*

C.U.I.:

*

ADRESA:

*

OBIECTUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE:

*

NUMAR TOTAL DE PERSOANE CARE LUCREAZA IN CADRUL SOCIETATII:

*

REPREZENTATA PRIN:

LOCURI DE MUNCA CU RISC PROFESIONAL

PERSONAL DE BIROU:

nr.persoane

PERSONAL CU FUNCTII DE DECIZIE:

nr.persoane

MUNCITORI NECALIFICATI:

nr.persoane

MUNCITORI CALIFICATI:

nr.persoane

SPECIFICATI MESERIILE:

LUCRATORI LA INALTIME (peste 2,5 m):

nr.persoane

EXPUSI LA AGENTI FIZICI:

nr.persoane

EXPUSI LA AGENTI CHIMICI:

nr.persoane

AGENTI DE PAZA:

nr.persoane

SOFERI:

nr.persoane

SECTOR ALIMENTAR:

nr.persoane

COLECTIVITATI DE COPIII, INVATAMANT:

nr.persoane

INDUSTRIA FARMACEUTICA:

nr.persoane

CONDITII DE IZOLARE:

nr.persoane

ANGAJATI CETATENI STRAINI:

nr.persoane

PERSOANA DE CONTACT :

*

TELEFON FIX:

*

TELEFON MOBIL:

ADRESA E-MAIL:

*

Campul este obligatoriu

Fisa de expunere la riscuri profesionale (pentru completarea acestei fise este necesara completarea 'FORMULARULUI DE EVALUARE PENTRU OFERTA DE MEDICINA MUNCII')

Anexam acestei prezentari formularele tip , de solicitare a consultului medical la angajare respectiv fisa de expunere la noxe profesionale, obligatorii controlului medical la angajare a fiecarui potential angajat:

            SOLICITARE PENTRU EXAMENUL MEDICAL DE ANGAJARE
 

Subsemnatul ( Nume si prenume) ..
.
angajat la intreprinderea / societatea comerciala / unitatea
.
adresa ..
.

                   SOLICIT:

examenul medical de angajare, conform legislatiei de sanatate si securitate in munca
in vigoare pentru:
Domnul / Doamna ..
nascut la ..CNP ..
avand profesia de ..
si care urmeaza a fi angajat in functia .
la locul de munca
din sectia (atelier, compartiment, etc.)

Persoana examinata urmeaza sa efectueze activitatea profesionala la un loc de munca ce
prezinta riscurile profesionale detaliate in Fisa de expunere la riscuri profesionale,
anexata prezentei cereri.

       Data                Semnatura si stampila
 
 
 

 
     Unitatea:         Subunitatea:
     Adresa: ..       Adresa: .
     Telefon: .        Telefon:

             FISA DE EXPUNERE LA RISCURI PROFESIONALE

   Denumirea postului:

Naveta:   da __  cate ore / zi ?  __  nu __
Descrierea activitatii: In echipa: da __   nu __
Nr. ore/zi __ Nr.schimburi de lucru __ Pauze organizate __ sau nu __ /    Banda rulanta __
  Risc de: infectare __ / electrocutare __ / inecare __ / asfixiere __ / blocare __ / microtraumatisme repetate __ / lovire __ / muscatura __ / zgariere __ / strivire __ /
taiere __ / intepare __ / impuscare __ / ardere __ / oparire __ / degerare __ /
miscari repetitive __
  Alte riscuri: ..
Descrierea spatiului de lucru: Dimensiuni incapere: L.l..h.m.
  Suprafata de lucru: verticala __ orizontala __ oblica __
  Munca: in spatii inchise __ / izolate __ / la inaltime __ / la altitudine __ / in miscare __ /
    pe sol __ / in aer __ / in spatiu __ / pe apa __ / sub apa __ / nisa __ / cabina etansa __ /
    aer liber __ / altele: ..
Efort fizic: mic __  mediu __  mare __  foarte mare __
Pozitie de lucru: ortostatica __ / asezat __ / aplecata __ / mixta __ /
Pozitii fortate: da __ nu __
Gesturi profesionale: ..
..
Suprasolicitari osteo-musculo-articulare: da __ nu __ Daca "da", ce articulatii:

Manipulare greutati __ daca "da", precizati caracteristicile maselor manipulate:

Suprasolicitari: vizuale __ auditive __ stres neuropsihic __

Agenti chimici (enumerati si bifati caracteristicile lor)*          <L.A.     >L.A.    Fp       C       P
..__.__.__.__..__
..__.__.__.__..__
..__.__.__.__..__
..__.__.__.__..__
..__.__.__.__..__
..__.__.__.__..__
..__.__.__.__..__
..__.__.__.__..__
..__.__.__.__..__

Legenda: L.A. = Limite admisibile / Fp = Foarte periculos / C = Cancerigen /
P = Patrunde prin piele (se poate atasa fisei un tabel separat !)
 
 
 

Agenti biologici:

Pulberi profesionale:                        <L.A.        >L.A.
__..__
__..__
__..__
__..__
__..__
__..__

Zgomot:  <L.A. __ / >L.A. __ / Zgomote impulsive: da __ / nu __
Vibratii mecanice : <L.A. __ / >L.A. __

Microclimat:

TEMPERATURA AERULUI:    <L.A. __ / >L.A. __
   
PRESIUNEA ATMOSFERICA: . VARIATII REPETATE DE TEMPERATURA: da __ nu __
   
ALTI FACTORI:

Radiatii: da __ nu __  Daca "da": Ionizante <L.A. __  >L.A. __ /
Neionizante <L.A. __ >L.A. __ Tipul:

Iluminat: natural __ artificial __ mixt __ / suficient __ insuficient __
Mijloace de protectie colectiva: .
.
Mijloace de protectie individuala: .
.
Echipament de lucru: ..
.
Anexe igienico-sanitare:  vestiar __    chiuveta __    WC __   dus __
sala de mese __     spatiu de recreere __

Altele:..

Observatii:                         Data completarii: .
                                   Angajator:Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1940
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved