Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Alimentatie nutritieAsistenta socialaCosmetica frumuseteLogopedieRetete culinareSport


PRODUSE ECOLOGICE DE ORIGINE VEGETALA SI ANIMALA

Alimentatie nutritie+ Font mai mare | - Font mai micPRODUSE ECOLOGICE DE ORIGINE VEGETALA SI ANIMALA

I. Modulul "Produse ecologice de origine vegetala si animala" este integrat in stagii de pregatire practica din cultura de specialitate, clasa a XI-a, liceu tehnologic, ruta directa pentru calificarea tehnician agromontan, nivel trei. Modulul "Produse ecologice de origine vegetala si animala" se studiaza intr-un numar de de ore efectuate de catre profesorul de specialitate.Modulul "Produse ecologice de origine vegetala si animala" reprezinta unitatea de competente tehnice generale "Produse ecologice de origine vegetala si animala" si se studiaza in alternanta cu celelalte module din cadrul stagiilor de pregatire practica (practica comasata).

Subliniem ca unitatile de competente pentru abilitatile cheie se formeaza si se aprofundeaza in fiecare modul, in principal pe instruire practica, dar se evalueaza o singura data, la modulul in care au fost agregate. In prologul programei este prezentat tabelul nr. 1, privind lista unitatilor cheie si a modulelor unde sunt parcurse si evaluate. Profesorul de specialitate are obligatia sa cunoasca continutul unitatilor de competente cheie de la nivelul trei si sa-l implementeze in cadrul modulului "Produse ecologice de origine vegetala si animala" pentru formarea abilitatilor cheie. De fapt, unitatile de competente tehnice generale si specializate reprezinta suportul pe care se formeaza si se evalueaza competentele pentru abilitatile cheie.

Programa se citeste liniar datorita asocierii dintre competentele individuale si continuturi.

In programa scolara, fiecarei unitati de competenta ii corespund competentele individuale formulate in Standardul de Pregatire Profesionala. Atingerea competentelor individuale tehnice generale si specializate se realizeaza cu ajutorul continuturilor asociate.

Profesorul poate opta pentru folosirea activitatilor de invatare recomandate prin programa in vederea realizarii continuturilor, sau isi poate alege alte activitati adecvate conditiilor concrete din clasa. Intrucat programa scolara reprezinta elementul central in realizarea proiectarii didactice, trebuie lecturat, cu atentie sporita, modul de parcurgere, in ordine cronologica, a continutului prezentat in capitolului 4. - Sugestii metodologice.

2.Locul modulului in cadrul planului de invatamant, lista cu rezultatele invatarii care apartin modulului.

In planul de invatamant Produse ecologice de origine vegetala si animala este modulul nr.XXX.

Lista cu rezultatele invatarii

1. Organizeaza activitatea de obtinere a produselor ecologice de origine vegetala;

2. Coordoneaza lucrarile de obtinere a produselor ecologice de origine animala;

3. Supravegheaza valorificarea produselor ecologice de origine vegetala si animala;

Competentele acestei unitati se trateaza complet si se evalueaza la modulul "Produse ecologice de origine vegetala si animala".

3. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor

Nr. Crt.

Rezultatele invatarii

Continuturi le formarii

1

1 Organizeaza activitatea de obtinere a produselor ecologice de origine vegetala

Conversia terenului si a culturilor

tipul de sol, continut in substante chimice, rotatie, specie, soi

Metode de fertilizare biologica

tipul de ingrasaminte

fertilizare de baza

fertilizare suplimentara

Masuri de prevenire si combatere a buruienilor si daunatorilor pentru sistemul ecologic de cultura

masuri preventive

masuri curative

Tehnica recoltarii si transportului produselor ecologice de origine animala si vegetala

momentul optim

metoda de recoltare

reguli specifice pentru transportul produselor ecologice

Norme de igiena si securitate a muncii specifice lucrarilor de obtinere a produselor vegetale ecologice

2

2 Coordoneaza lucrarile de obtinere a produselor ecologice de origine animala

Conversia pasunilor si animalelor

pasune: tip de sol, fertilizare suplimentara

animale: specie, rasa, destinatie, spatiul vital

Dezinfectia adaposturilor cu produse ecologice

tipuri de preparate ecologice

metode de dezinfectie

utilaje si instalatii

Tehnica intretinerii si ingrijirii animalelor in sistem ecologic

intretinere - sistem gospodaresc

ingrijire - igiena corporala

plante medicinale, apa de var, piatra vanata, calaican, otet utilizate in pastrarea sanatatii animalelor

Tehnica hranirii animalelor in conditii ecologice

furaje ecologice

pasune ecologica

adaos admis de legislatia ecologica

Norme de igiena si securitate a muncii specifice lucrarilor de crestere si exploatare a animalelor in conditii ecologice.

3

3 Supravegheaza valorificarea produselor ecologice de origine vegetala si animala

Tehnica ambalarii si etichetarii produselor ecologice de origine vegetala si animala

tipuri de ambalaje biodegradabile

etichete speciale cu logo pentru produse ecologice

Spatii de depozitare a produselor ecologice

redimensionarea spatiilor

microclimat cu parametrii specifici

igienizare cu produse ecologice

Transportul si comercializarea produselor ecologice de origine vegetala si animala

distante mici pentru produse ecologice vrac

mijloace de transport necontaminate

spatii specializate pentru comercializare

Norme de igiena si securitate a muncii specifice lucrarilor de valorificare a produselor

4. Sugestii metodologice

4.1Explicarea corelatiilor intre competente si continuturi

Competentele pentru abilitatile cheie si competentele tehnice generale se formeaza prin cele doua tipuri de instruire, teoretica si laborator tehnologic.

Continuturile corespunzatoare competentelor se coreleaza cu numarul de credite 1,5 acordate pentru unitatile de competente care corespund numarului de ore din planul de invatamant pentru cele trei tipuri de instruire.

La modulul "Produse ecologice de origine vegetala si animala", pentru pregatirea practica, sunt alocate xx ore care reprezinta laboratorul tehnologic. Orele de laborator tehnologic se efectueaza de catre profesorul de specialitate tehnica.

Prezentam in continuare modul de parcurgere, in ordine cronologica, a continutului, care de fapt reprezinta suportul planificarii calendaristice.

Nr. crt.

TEMA

Nr. ore alocate

Laborator tehnologic

Instruire practica

I.

Produse ecologice de origine vegetala

1.

Conversia terenului si a culturilor

tipul de sol

continutul in substante chimice

rotatie

specie, soi

x

-

2.

Metode de fertilizare biologica

tipul de ingrasaminte

fertilizare de baza

fertilizare suplimentara

x

-

3.

Masuri de prevenire si combatere a buruienilor, bolilor si daunatorilor

masuri preventive

masuri curative

x

-

4.

Tehnica recoltarii si transportului produselor ecologice de origine vegetala

momentul optim

metoda de recoltare

reguli specifice pentru transportul produselor ecologice

x

-

5.

Norme de igiena si securitatea muncii specifice lucrarilor de obtinere a produselor vegetale ecologice

x

-

II.

Produse ecologice de origine animala

6.

Conversia pasunilor si animalelor

pasune: tip de sol, fertilizare suplimentara

animale: specie, rasa, destinatie, spatiul vital

x

7.

Dezinfectia adaposturilor de animale cu produse ecologice

tipuri de preparate ecologice

metode de dezinfectie

utilaje si instalatii

x

8.

Tehnica intretinerii si ingrijirii animalelor in sistem ecologic

intretinere - sistem gospodaresc

ingrijire - igiena corporala

sanatatea animalelor: plante medicinale, apa de var, piatra vanata, calaican, otet utilizate in prevenirea si combaterea bolilor la animale

x

9.

Tehnica hranirii animalelor in conditii ecologice

furaje ecologice

pasune ecologica

adaos admis de legislatia ecologica

x

10.

Norme de igiena si securitatea muncii specifice lucrarilor de crestere si exploatare a animalelor domestice

x

III.

Metode de valorificare a produselor ecologice de origine vegetala si animala

11.

Tehnica ambalarii si etichetarii produselor ecologice de origine vegetala si animala

tipuri de ambalaje biodegradabile

etichete speciale cu logo pentru produse ecologice

x

12.

Spatii de depozitare a produselor ecologice

redimensionarea spatiilor

microclimat cu parametrii specifici

igienizare cu produse ecologice

13.

Transportul si comercializarea produselor ecologice de origine vegetala si animala

distante mici pentru produse ecologice vrac

mijloace de transport necontaminate

spatii specializate pentru comercializare

x

14.

Norme de igiena si securitatea muncii specifice lucrarilor de valorificare a produselor

x

TOTAL

xx

Numarul de ore alocat pe teme este orientativ, ramane la latitudinea profesorului sa decida asupra repartizarii orelor in functie de conditiile si cerintele concrete din unitatea scolara.

4.2. Sugestii cu privire la procesul si metodele de predare/invatare

Curriculum-ul scolar pentru modulul "Produse ecologice de origine vegetala si animala" se studiaza in clasa a XI-a intr-un numar total de xx ore alocate laboratorului tehnologic.

Pregatirea practica la calificarea Tehnician agromontan este efectuata de profesorul de specialitate tehnica (xxore laborator tehnologic). Pregatirea practica se organizeaza sub forma de stagii de pregatire, comasat cate 1-2 saptamani, pe grupe de minimum 10 elevi si se executa in cabinete, ferma didactica, la agentii economici cu profil agricol sub indrumarea atenta a profesorilor de specialitate tehnica.

Proiectarea curriculum-ului scolar pentru nivelul trei s-a facut dupa un model nou centrat pe competente cheie, competente tehnice generale si competente tehnice specializate.

La baza elaborarii curriculum-ului a stat Standardul de Pregatire Profesionala, respectiv unitatea de competenta "Produse ecologice de origine vegetala si animala" cuantificata cu un credit.

Unitatea de competenta are in structura sa nivelul, valoarea creditului,rezultatul invatarii, criteriile de realizare exprimate prin cunostinte,abilitati, si probe de evaluare.

La nivelul trei complexitatea criteriilor de realizare si a conditiilor de aplicabilitate pentru abilitatile cheie creste astfel incat sa asigure o integrare mai rapida a absolventilor pe piata muncii sau sa le permita sa continue pregatirea la nivel superior. De aceea abilitati cheie ca lucrul in echipa, igiena si securitatea muncii, rezolvarea de probleme, comunicare si numeratie si managementul calitatii trebuie formate si aprofundate fiind importante pentru asigurarea flexibilitatii, adaptabilitatii si mobilitatii pe piata muncii.

Pentru aplicarea curriculum-ului de clasa a XI-a procesul de predare/invatare trebuie sa fie focalizat pe formarea competentelor cheie, competente tehnice generale si a competentelor tehnice specializate cerute de nivelul trei si de calificarea Tehnician agromontan.

Folosirea unor metode cu activitatea centrata pe elev cum sunt: studiul de caz, brainstormingul cu toate variantele sale (Philips 6,6; 3,5,6), turul galeriilor, jocul de rol, problematizarea, descoperirea, mozaicul, lucrul pe statiuni, exercitiul asigura eficientizarea procesului de predare-invatare si permit contextualizarea si agregarea competentelor cheie cu cele tehnice generale si specializate.

Procesul de predare - invatare este centrat pe formarea competentelor tehnice generale.

Pentru dobandirea competentelor individuale cheie si tehnice specializate se impune cu stringenta implicarea responsabila atat a profesorilor cat si a elevilor, prin folosirea unor strategii didactice adecvate in desfasurarea orelor, care sa capteze atentia elevilor si sa le ofere acestora un grad de independenta si oportunitati de a lua anumite decizii in ceea ce priveste propriul proces de invatare.

De aceea prestatia didactica depusa de profesorul de specialitate tehnica trebuie sa fie focalizata spre atingerea acestor competente individuale cerute de calificarea "tehnician agromontan".

Acest deziderat se poate realiza numai printr-o proiectare riguroasa a activitatii didactice, prin folosirea unor metode si mijloace de invatamant care sa raspunda stilurilor de invatare specifice nivelului trei, care sa ofere elevilor posibilitatea de optiune pentru un procedeu sau altul, de reflectare asupra lucrurilor noi invatate si care sa le dea sentimentul realizarii si succesului. Pentru eficientizarea procesului de predare/invatare profesorul trebuie sa-si proiecteze din timp activitatea didactica prin elaborarea de fise de documentare, fise de lucru, fise de observatie, probe de evaluare si autoevaluare, prin pregatirea materialelor necesare, precum si a spatiului de lucru. Numai astfel, prin asigurarea resurselor materiale, elevii pot sa dobandeasca cunostintele si abilitatile cerute de competente tehnice generale si de competentele cheie definite.

Exemplificam printr-o lectie in care se vizeaza formarea competentei de a valorifica produse ecologice de origine vegetala si animala.

Pentru aceasta sugeram urmatorul scenariu didactic:

Se organizeaza 6 puncte de lucru (statiuni) care reprezinta principalele activitati de valorificare (ambalare, etichetare, microclimatul, igienizarea, transportul, comercializarea)

Se grupeaza elevii in 6 echipe (3-4 elevi)

Fiecare statiune se doteaza cu materialele specifice, fise de documentare, fise de lucru, fise de evaluare

Se organizeaza si o statiune de rezerva pentru elevii foarte buni, care rezolva mai repede sarcinile de lucru si nu trebuie sa someze, sa zicem cu redimensionarea spatiilor de depozitare

In fiecare statiune elevii se documenteaza din fisa de documentare, rezolva sarcinile de lucru din fisele de lucru, executa lucrarile specifice din statiune, solicita sprijinul profesorului daca este cazul, rezolva proba de evaluare, bifeaza statiunea parcursa pe o foaie speciala de evidenta unde sunt trecute toate statiunile

Echipele se rotesc astfel incat la sfarsitul orelor fiecare echipa sa fi parcurs toate statiunile (nu este obligatorie statiunea de rezerva)

In final echipele de elevi sunt solicitate sa prezinte printr-un lider, solutiile la fisele de lucru din fiecare statiune. Se discuta, se argumenteaza, se fac observatii si impreuna cu profesorul se decide asupra solutiei corecte.

La finalul parcursului elevii sunt capabili sa valorifice produsele ecologice de origine vegetala si animala.

Metoda dominanta utilizata in acest scenariu este lucrul pe statiuni, acompaniata de jocul de rol (comercializarea), problematizarea, exercitiul practic, dialogul.

Intr-o astfel de lectie, in care activitatea didactica este centrata pe elev, profesorul are menirea de a supraveghea, a indruma, a coordona activitatea si de a interveni in corectarea solutiilor date de elevi.

5. Sugestii cu privire la utilizarea instrumentelor de evaluare

Evaluarea scoate in evidenta masura in care se formeaza competentele cheie si competentele tehnice generale si specializate din Standardul de Pregatire Profesionala. Elevii trebuie evaluati numai in ceea ce priveste dobandirea competentelor specificate in Standardul de Pregatire Profesionala. Demonstrarea unei alte abilitati in afara celor din competentele specificate este lipsita de semnificatie in cadrul evaluarii. Se pot utiliza diferite metode de evaluare care sa confere caracterul formativ al evaluarii, folosind metode clasice, dar mai ales alternative ca: observarea sistematica a elevului, investigarea, proiectul, portofoliul elevului etc. Autoevaluarea este tot mai frecvent folosita, deoarece astfel elevii isi pot exprima opinii proprii, isi pot sustine si motiva propunerile. Evaluarea formativa este esentiala pentru invatarea si predarea eficienta. Elevii si profesorii au nevoie sa stie ce progrese fac pentru atingerea obiectivelor invatarii.

Sigur si evaluarea sumativa are importanta ei, deloc de neglijat. Ea asigura dovezi pentru elevi, angajatori si institutii educationale, despre realizarile unui elev in ceea ce priveste cunostintele, intelegerea si abilitatile dupa criterii definite.

Metodele de evaluare beneficiaza de o serie de instrumente care trebuie elaborate in corelatie cu criteriile de performanta, conditiile de aplicabilitate si cu probele de evaluare din Standardul de Pregatire Profesionala.

Evaluarea implica mai ales probe practice, de aceea instrumentul de evaluare cel mai recomandat este fisa de observare. In aceasta fisa se bifeaza cate o casuta de fiecare data cand s-a demonstrat buna realizare a unei sarcini.

In momentul in care au fost bifate toate casutele, evaluarea s-a realizat cu succes.

Instrumentele de evaluare trebuie sa fie adecvate scopului urmarit si sa permita elevilor sa demonstreze ca au atins Standardul de Pregatire Profesionala pentru unitatea de competenta definita.

Multitudinea instrumentelor de evaluare solicita din partea elevilor sa formeze raspunsuri sau sa aleaga raspunsuri corecte.

Probele de evaluare pot fi orale, scrise si practice, in functie de cerintele unitatii de competenta si de probele de evaluare formulate in Standardul de Pregatire Profesionala.

Exemplu :

Rezultatul invatarii

3. Supravegheaza valorificarea produselor ecologice de origine vegetala si animala

TemaVERIFICAREA PRODUSELOR ECOLOGICE

Proba practica

Efectuati urmatoarele activitati :

Nr. crt.

Verificarea produselor ecologice

Evaluator

Data

1.

Verificati starea de igiena a produselor

2.

Pregatiti ambalajele pentru produsele ecologice de origine vegetala si animala

3.

Ambalati produsele ecologice de origine vegetala si animala

4.

Etichetati produsele ecologice de origine vegetala si animala

5.

Pregatiti spatiile de depozitare pentru produsele ecologice de origine vegetala si animala

6.

Pregatiti mijloacele de transport pentru produsele ecologice de origine vegetala si animala, vrac sau ambalate

7.

Amenajati spatiile pentru comercializarea produselor ecologice de origine vegetala si animala

8.

Aplicati si respectati normele de igiena si securitatea muncii specifice lucrarilor de verificare a produselor ecologice

BIBLIOGRAFIEPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3813
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved