Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Alimentatie nutritieAsistenta socialaCosmetica frumuseteLogopedieRetete culinareSport

Fitness

FUNDAMENTELE STIINTIFICE ALE EDUCATIEI FIZICE SI A SPORTULUI

Sport+ Font mai mare | - Font mai micFUNDAMENTELE STIINTIFICE ALE EDUCATIEI FIZICE SI A SPORTULUI

TEORIA SI METODICA EDUCATIEI FIZICE SI A SPORTULUI

Principalele notiuni ale Teoriei si Metodicii EFSEducatia fizica

Sportul

Antrenamentul sportiv

Cultura fizica

Dezvoltarea fizica

Capacitatea motrica

Miscarea omului - actul - actiunea motrica - activitatea motrica

Educatia fizica ca activitate sociala

Idealul educatiei fizice

Functiile educatiei fizice

Obiectivele educatiei fizice

Mijloacele educatiei fizice

Tipologia mijloacelor educatiei fizice

Exercitiul fizic - continutul

- forma

- clasificarea exercitiilor fizice

Componentele procesului instructiv -educativ de educatie fizica

Cunostinte de specialitate

Indici morfologici sI functionali ai organismului

Calitatile motrice - viteza

- indemanarea

- forta

- rezistenta

- forme de manifestare

- factori de conditionare

unele aspecte metodice

Deprinderile motrice

Priceperile motrice

Elemente de continut ale celorlalte laturi ale educatiei generale

Metodele de instruire in educatia fizica

Metodele verbale - expunerea verbala

conversatia

brainstorming-ul

studiul individual

Metodele intuitive - demonstratia

- folosirea unor metode iconografice

- observarea executiei altor subiecti

Metoda practica - exersarea pentru formarea deprinderilor sI priceperilor motrice

exersarea pentru optimizarea dezvoltarii fizice

exersarea pentru dezvoltarea/educarea calitatilor motrice

- viteza

indemanare

forta

rezistenta

Lectia de educatie fizica

Tipologie

Structura

Dinamica sI dirijarea efortului

Densitate

Evaluarea in educatia fizica

Fazele evaluarii

Criteriile de evaluare

Metodele de evaluare

Planificarea sI evidenta in educatia fizica

Planificarea - planul tematic annual

planul calendaristic semestrial

proiectarea unitatilor de invatare

proiectul didactic - etape sI operatii in proiectarea didactica

anexa planului calendaristic

Evidenta in educatia fizica

Bibliografie
Carstea, Gh. - Teoria sI metodica educatiei fizice sI sportului ,Ed.Universul Bucuresti 1993 sI ANEFS Bucuresti 1998

Cobarzan, H, Prodea, C. - Teoria educatiei fizice si sportului - curs 2000

Cobarzan, H, Prodea, C. - Metodica educatiei fizice si sportive scolare - curs 2000

Firea,Elena - Metodica educatiei fizice scolare, vol I-II, IEFS Bucuresti 1984

Marolicaru,Mariana - Tratarea diferentiata in educatia fizica, Ed.Sport-Turism, Bucuresti 1986

Mitra, Gh.,Mogos,A. - Metodica educatiei fizice scolare, Ed.Sport-Turism, Bucuresti 1980

Siclovan,I. - Teoria educatiei fizice sI sportului, Ed. Sport-Turism, Bucuresti 1979

Utiu,I. - Teoria educatiei fizice sI sportului,UBB Cluj-Napoca 1993

Utiu, I. - Metodica educatiei fizice sI sportului scolar, UBB Cluj-Napoca,1995

- Programa de educatie fizica ciclul gimnazial si liceal , Ed.Didactica sI Pedagogica, Bucuresti 1999;2000

- Ghid metodologic de aplicare a programelor scolare la educatie fizica in ciclurile primar, gimnazial si liceal. MedC, 2001

- Sistemul national scolar de evaluare la disciplina educatie fizica si sport, MEd.C, 1999

TEORIA SI METODICA ANTRENAMENTULUI SPORTIV

Conceptul de capacitate de performanta in competitii sI antrenament sportiv

Relatia efort-odihna sI supracompensarea in antrenamentul sportiv

Metode eficiente in instruirea sportivului de performanta: analogia, modelarea, antrenamentul total.

Metode sI mijloace de dezvoltare a calitatilor motrice conditionale sI coordinative

Prezentarea principalelor aspecte ale selectiei primare sI secundare in ramura de sport preferata. Mijloace sI tehnici de evaluare in etapa selectiei primare.

Proiectarea didactica in antrenamentul sportiv. Microciclul, mezociclul, macrociclul sI inducerea formei sportive.

Bibliografie

Dragnea, A. - Antrenamentul sportiv, Ed.Didactica sI Pedagogica RA, Bucuresti 1996

Nicu, A. - Antrenamentul sportiv modern, Ed. Editis Bucuresti 1993

Roman, Gh. - Antrenament si competitie in sportul de performanta, Ed. Napoca Star Cluj-Napoca, 2004

METODOLOGIA CERCETARII STIINTIFICE IN EDUCATIA FIZICA SI SPORT

Metodologia particulara a educatiei fizice

Obiectul cercetarii in stiinta activitatilor corporale

Metodologia cercetarii in educatia fizica - sinteza unor etape in stiintele particulare

Prezentare metodelor stiintelor particulare care au legatura cu educatia fizica sI sport

Metoda observatiei si tehnica ei

Metoda experimentala. Caracteristici generale; Tipuri de experimente; variabile experimentale; organizare experiment

Metoda anchetei. Scopul anchetelor, clasificarea lor; etapele anchetelor; interviul anamnestic; ancheta sociometrica

Testele ca instrumente de masura

Metoda analizei de caz

Metoda sistemica

Notiuni de statistica matematica aplicate in educatia fizica si sport

Calcularea valorilor centrale si interpretarea lor

Calcularea indicilor de abatere si interpretarea lor

Corelatia, interpretarea indicilor de corelatie

Semnificatia mediei, calculul semnificatiei

Probleme de comparatie

Reprezentari grafice

Bibliografie

Antonelli, F.- Metoda convorbirii psihologice a sportului, CNEFS, 1971

Beveridge, W.I. - Arta cercetarii stiintifice, Bucuresti, Ed. Stiintifica, 1968

Dragan, I. - Locul anchetelor de opinie in investigatia sociologica si psihologie sociala. Col. Teorie si metoda in stiintele sociale, vol.6, Bucuresti, Ed. Politica, 1968

Epuran,M., Marolicaru,M. - Metodologia cercetarii activitatilor corporale - Ed. Risoprint, Cluj-Napoca 2004

Margineanu, N. - Natura stiintei, Bucuresti, Ed. Stiintifica, 1968

Rokusfalvy, P. - Importanta conceptiei moderne de cercetare si practica psihologiei sportului. %n: Epuran, M. (sub.Red.) Psihologia sportului contemporan, Bucuresti, Ed. stiintifica, 1961

ATLETISM

Cap. Tehnica probelor

tehnica alergarii de viteza;

tehnica alergarilor de semifond, fond si maxifond;

- tehnica alergarilor de garduri si obstacole;

- tehnica alergarii de stafete;

- tehnica sariturii in lungime cu 1 sI 2 pasI in aer;

- tehnica sariturii in inaltime ( cu rasturnare dorsala);

- tehnica aruncarii greutatii;

- tehnica aruncarii mingii de oina (vezi sulita);

Cap. Metodica predarii probelor atletice

Alergari - metodica predarii (succesiunea principalelor exercitii):

- exerctiilor din scoala alergarii;

- pasului alergator de semifond si fond;

- pasului alergator de accelerare;

- pasului alergator lansat de viteza;

- startului de jos si lansarii de la start;

- alergarii de garduri;

- alergarilor de stafeta.

Sarituri - metodica predarii (succesiunea exercitiilor principale):

- exercitiilor din scoala sariturii:

- sariturii in lungime cu 1/2 pasi; 2 pasi in aer;

- sariturii in inaltime cu rostogolire ventrala;

- sariturii in inaltime cu rasturnare dorsala;

Aruncari - metodica predarii (succesiunea exercitiilor principale) :

- exercitiilor din scoala aruncarii;

- aruncarii mingii de oina;

- aruncarii greutatii (procedeul cu saltare).

Cap. Particularitati ale predarii atletismului in invatamantul preuniversitar

- etapele invatarii exercitiilor in atletism;

Bibliografie: obligatorie

Alexei, M., Monea, Gh.,Bogdan, V., - Tehnica probelor de atletism;

Alexei, M. - Metodica predarii probelor atletice;

Ardelean T - Particularitatile dezvoltarii calitatilor motrice in atletism. - IEFS, Bucuresti 1982.

Tatu,T, Alexandrescu, D., Ardeleanu, T. - Atletism Editura didactica sI PedagogicaFacultativa

Bauersfeld K.H. , Schroter - Atletism vol. I, II, III.

Schmolinschy G.- Bazele Stiintifice ale antrenamentului sportiv Vol. I,II.III.

M.T.S. - Antrenorul federal de atletism Vol. I,II,III.

F.R.A. - Regulamentul concursurilor de atletism - 1990 sau din 1987, art. 141; 145, 146; 161; 162;163; 166;171; 173; 181.

GIMNASTIC~

Gimnastica - particularitatI, scop, sarcini si continut

Mijloacele gimnasticii - caracteristici

Ramurile gimnasticii -caracteristici

Gimnastica de baza- scop, sarcini, mijloace, clasificare

Strategia de abordare a elementelor tehnice din gimnastica de baza (tehnica, metodica):

Exercitii analitice (pentru dezvoltarea fizica generala si influentarea selectiva a aparatului locomotor)

clasificare

descriere

metodica predarii

Deprinderi motrice de baza propriu-zise

Deprinderi motrice utilitar aplicative

Gimnatica acrobatica - continut, mijloace, clasificare

Tehnologia insusirii elementelor acrobatice

Statice

Dinamice

- din programa scolara (scoala primara, gimnaziu, liceu)

Tehnologia insusirii sariturilor cu sprijin din gimnastica scolara

Bazele tehnice (fazele)

Metodica insusirii fazelor sariturilor cu sprijin

Tehnologia sariturilor cu sprijin la:

capra

lada de gimnastica

Formele de organizare a gimnasticii in scoala

Forme de organizare a exersarii in lectia de gimnastica

10. Locul sI rolul gimnasticii in educatia fizica scolara

Jocuri dinamice, parcursuri utilitar-aplicative, stafete

Locul si rolul jocului in lectia cu tematica din gimnastica

Bibliografie

Baiasu, N. - Gimnastica - Ed. Sport-Turism 1984

Covaci, N. - Sarituri in gimnastica, Ed. Sport-Turism, Bucuresti,1976

Fekete, J. - Gimnatica de baza, acrobatica sI sarituri, Ed. Librariile CRICAN, Oradea 1996

Grosu, E. - Complexe de exercitii pentru influentarea selectiva a aparatului locomotor, Ed. GMI Cluj-Napoca, 1998

Luca, A. - Gimnastica in scoala - Ed. Univ. "Al.I.Cuza" Iasi 1998

Negru, N., Nut,A. - Sariturile in gimnastica, Caiet de lucrari practice, 2005

Pascan, I. - Gimnastica acrobatica in scoala - Ed. Presa universitara clujeana, Cluj-Napoca 1996

Pascan, I. - Gimnastica acrobatica in ciclul gimnazial, Ed. Casa Cartii de Stiinta, Cluj-Napoca 2003

Rusu,I., Grosu,E., Pascan,I, Cucu,B - Gimnastica, Ed. GMI, Cluj-Napoca 1998.

JOC SPORTIV - BASCHET

Fundamentele pregatirii tehnice;

Fundamentele pregatirii tactice;

Demersuri pentru invatarea si perfectionarea elementelor tehnice si actiunilor tehnico-tactice prevazute in programa scolara preuniversitara.

Organizarea competitiilor de baschet in scoala.

Bibliografie:

Pop, H., Roman, Gh. - Baschet, Ed. Napoca Star, Cluj-Napoca, 2003.

Roman, Gh. - Evaluarea in jocul de baschet, Ed. Napoca Star, Cluj-Napoca, 2003.

JOC SPORTIV - FOTBAL

 1. Etapele invatarii si perfectionarii tehnicii si succesiunea invatarii elementelor si procedeelor tehnice.
 2. Metodele pregatirii tehnice in jocul de fotbal.
 3. Sistematizarea si continutul tacticii individuale si colective, in atac si aparare.
 4. Clasificarea paselor in functie de distanta, directie si traiectorie.
 5. Formele apararii colective si modul lor de organizare.
 6. Formele atacului colectiv si modul lor de desfasurare.
 7. Metodica invatarii si perfectionarii tacticii in jocul de fotbal.
 8. Evolutia sistemelor de joc.
 9. Sistemul de joc cu patru fundasi si variantele sale.
 10. Obiectivele generale si directiile de actionare ale jocului de fotbal in invatamantul primar, gimnazial si liceal.
 11. Metodica invatarii si consolidarii tehnicii:

-lovirea mingii cu piciorul; capul; jocul portarului;

-preluarea prin amortizare, ricosare si contralovire;

-deposedarea adversarului de minge.

 1. Metodica invatarii jocului bilateral la elevii din ciclul gimnazial.
 2. Echipa reprezentativa scolara, esalon de masa al fotbalului de performanta. Selectia si pregatirea echipelor reprezentative scolare.
 3. Organizarea si desfasurarea lectiei de antrenament pe terenuri de dimensiuni reduse.
 4. Exemplificati un model de regulament pentru jocurile de fotbal organizate pe terenuri de dimensiuni reduse.
 5. Terminologia si semnele grafice utilizate in jocul de fotbal.

Bibliografie: obligatorie:

Neta, Gh. -Jocul de fotbal in programele scolare - Ed. Universtatii 'Babes-Bolyai' Cluj-Napoca, Uz Intern, 1977.

Neta, Gh., - Jocul de fotbal in educatia fizica din invatamantul superior - Ed. Universitatii 'Babes-Bolyai' Cluj-Napoca, Uz Intern, 1980.

Neta, Gh., Popovici, C., Ormenisan, S. - Fotbal 2000 - Ed. JRC 2000.

Popovici, C. - Tehnica jocului -curs de baza - Ed ICPIAF 1995

Popovici, C., Ormenisan, S. - Fotbal - copii si juniori - Ed Univ.Cluj 2000

Siclovan, I., Ardeleanu, C, Teodorescu, D, - Fotbal la copii - Ed. Stadion, Bucuresti 1971.

Facultativa:

 1. Apolzan, D. - Fotbal 2010 - Ed. Humanitas, Bucuresti 1999.

JOC SPORTIV - HANDBAL

Cunoasterea continutului tehnicii si tacticii jocului de handbal pe elemente si

procedee tehnice, pe actiuni tactice individuale si colective pe fazele jocului, conform modelului de instruire pentru invatamantul gimnazial si liceal.

a. Invatarea si consolidarea urmatoarelor elemente tehnico-tactice

a.1. Elemente si procedee tehnice de atac:

- pozitia fundamentala

- deplasarea in teren

- tinerea, prinderea si pasarea mingii

- aruncarea la poarta, azvarlita de deasupra urmarului

- cu pas adaugat

- cu pas incrucisat

- din saritura

- conducerea mingii

- dribling simplu

- dribling multiplu

- fentele

- simpla de pornire

- dubla de pornire

- schimbare simpla de directie

- schimbare dubla de directie

- de pasa

- de aruncare la poarta

a.2. Elemente si procedee tehnice de aparare:

- pozitia fundamentala

- deplasari laterale, inainte , inapoi

- iesirea la adversar cu si fara minge

- preluarea si predarea adversarului

- blocarea mingilor aruncate la poarta

- scoaterea mingii din dribling, tehnica portarului:

- pozitia fundamentala

- deplasarea in poarta

- prinderea mingii

- respingerea mingilor cu bratul si piciorul

- alergarea mingii

b. Necesarul de cunostiinte in instruirea tehnico-tactica si practico-metodica pentru realizarea modelului final de joc.

Atac :

b.1. Faza I - a atacului - contraatacul:

- contraatacul cu un varf

- contraatacul cu doua varfuri

Mijloace tehnico- tactice pentru realizarea contraatacului

- startul

- alergarea de viteza

- demarcajul fata de adversarul care se repliaza;

- degajarea mingii;

- prinderea mingii;

- driblingul;

- aruncarea la poarta din alergare si din saritura.

Mijloacele pregatirii fizice pentru realizarea contraatacului.

Metodica invatarii si perfectionarii elementelor tehnice componente ale contraatacului.

b.2. Faza a II- a atacului: contraatacul sustinut.

Mijloacele tehnico- tactice pentru realizarea contraatacului sustinut;

- schimbari de directie;

- pase din alergare;

- angajarea jucatorilor pe semicerc;

- aruncarea la poarta din alergare, din saritura, din plonjon;

Mijloacele pregatirii fizice pentru realizarea contraatacului sustinut

Metodica invatarii si perfectionarii elementelor tehnice componente ale contraatacului sustinut.

b.3. Faza a III- a a atacului: organizarea.

Mijloace tehnico- tactice pentru realizarea fazei a III- a a atacului:

- pozitia fundamentala;

- pasarea mingii in potcoava;

- pase cu patrundere succesive.

Mijloacele pregatirii fizice pentru realizarea fazei a III- a a atacului.

Metodica invatarii si perfectionarii fazei a III- a.

b.4. Faza a IV- a a atacului: atacul in sistem

Sistemul de atac cu unul si doi pivoti (pozitional si in circulatie).

Mijloacele tehnico- tactice pentru realizarea jocului in sistem:

- circulatia jucatorilor la semicerc;

- circulatia in opt;

- incrucisare simpla si dubla;

- demarcajul;

- angajarea jucatorllor la semicerc;

- aruncarea la poarta din plonjon (de la semicerc);

- aruncarea la poarta din saritura (de la distanta);

- aruncarea libera de la 7 metri;

- blocaj si plecare din blocaj;

- aruncare la poarta prin invaluire;

- aruncare la poarta peste paravan.

Mijloacele pregatirii fizice pentru realizarea atacului in sistem.

Metodica invatarii si perfectionarii elementelor componente ale atacului in sistem.

Aparare

b.5. Faza a I-a a apararii - replierea

Mijloace tehnico- tactice pentru realizarea replierii:

- alergare, oprire, intoarcere, interceptare, oprirea contraataculul, marcajul.

Mijloacele pregatirii fizice pentru realizarea replierii.

Metodica invatarii si perfectionarii elementelor tehnice componente ale replierii.

b.6. Faza a II- a a apararii - zona temporara,

Notiuni tactice pentru realizarea zonei temporare.

Metodica invatarii si perfectionarii zonei temporare.

b.7. Faza a III- a a apararii - organizarea apararii.

Mijloace tactice pentru realizarea fazei a III- a a apararii: ocuparea postului in cadrul

sistemului.

Metodica invatarii si perfectionarii fazei a III- a a apararii.

b.8. Faza a IV- a a apararii - apararea in sistem.

Mijloacele tehnico- tactice de realizare a apararii in sistem; deplasarea in pozitie fundamentala (miscarea de translatie), iesirea la adversarul cu mingea, preluarea si predarea, dublarea si schimbul de oameni in aparare, asezarea apararii in momentele fixe.

Sistemele de aparare 6+0; 5+1; 3+2+1.

Mijloacele de pregatire pentru realizarea jocului de aparare in sistem.

Metodica invatarii si perfectionarii elementelor componente ale apararii in sistem.

c. Cunoasterea integrala a regulamentului jocului de handbal cu ultimele modificari

Bibliografie: obligatorie

Kunst - Ghermanescu si colaboratorii - Teoria si metodica handbalului - Ed. Didactica si Pedagogica 1983.

Zamfir, G., Florean, M., Tonita, T. - Handbal - Teorie si metodica Facultativa

Cercel F. - Handbal - Exercitii pentru fazele de joc - Ed. Sport- Turism 1980.

Csudor G. - Handbal - Instruirea echipelor scolare - Ed. Sport- Turism 1986.

Gogaltan V - Instruirea copiilor si juniorilor in handbal - Ed. Stadion 1974.

JOC SPORTIV - VOLEI

 1. Caracteristicile si structura jocului de volei - implicatiile acestora in instruire. Stadiile instruirii - cerinte specifice si principii de baza. Traseul instruirii.
 2. Metodologia invatarii si consolidarii actiunilor individuale din atac: serviciul, ridicarea pentru atac, lovitura de atac. Definitii, scop tactic, descriere, traseu metodic.
 3. Metodologia invatarii si consolidarii actiunilor individuale din aparare: preluarea din serviciu, preluarea din atac, blocajul. Definitie, scop tactic, descriere, traseu metodic.
 4. Metodologia invatarii si consolidarii actiunilor tactice colective din jocul de volei:
  1. tactica colectiva la serviciu
  2. tactica colectiva in aparare: la dublarea atacului, la preluarea atacului si dublarea blocajului (sisteme de aparare)
  3. tactica colectiva in atac dupa preluarea atacului sau dupa dublarea atacului.
 5. Voleiul in lectia de educatie fizica - metodologia predarii jocului si formele de organizare ale colectivului. Modele de joc intermediare si finale pentru ciclul gimnazial si liceal.

Bibliografie: obligatorie

Bengeanu,C., Rusu, Fl., Braicu, F. - Volei - teorie si metodica, Ed. Cartii de Stiinta, Cluj-Napoca, I999

Bota, I., Colibaba-Evulet, D. - Jocurile sportive - teorie si metodica, Ed. Aldin, Bucuresti, 1998

Croitoru, D. - Volei - Ed. ANEFS, 2000

Ghenade, V. - Modelarea instruirii copiilor si juniorilor, Ed. Sport-Turism, Bucuresti, 1984

Rusu, Fl. - Curs de volei, FEFS 2004.

Corectat, aranjat in pagina, schimbat fonturile, modificat diacritice, adus la zi: ing. C. Ovidiu, r_rom666@yahoo.com, Februarie 2007.
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 4591
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved