Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracte
EconomieTransporturiTurismZootehnie

Goodwill-ul - expresie a valorii activelor intangibile

afaceri+ Font mai mare | - Font mai micGoodwill-ul - expresie a valorii activelor intangibileTema 1 Prezentarea conceptului

Tema 2 Metode de evaluare

Tema 1: Prezentarea conceptului

Evaluarea afacerii se poate realiza pe baza a trei abordari : in functie de active, de randament, de comparatii cu piata. Daca se utilizeaza ultimele doua abordari, se poate obtine direct valoarea globala a afacerii si se poate considera ca s-a tinut cont de toate elementele care o definesc. Aceasta pentru ca randamentul afacerii, cuantificat prin metode specifice, sau recunoasterea de catre piata a unei anumite valori a afacerii evaluate, sunt consecinta tuturor aspectelor legate de clientela, de o tehnologie de fabricatie adaptata, de natura finantarii, de calificarea si eficienta muncii personalului

Daca se apeleaza la metode de evaluare bazate pe active, evaluarea nu este completa datorita faptului ca nu s-a luat in considerare goodwill-ul. In atare situatie, valoarea globala a afacerii se determina prin insumarea unei valori patrimoniale care sa reflecte capitalurile investite in respectiva afacere si a goodwill-ului.

Definirea conceptului

Una dintre prezentarile regasite mai frecvent in literatura de specialitate este urmatoarea: un activ necorporal care reprezinta valoarea fortei specifice a intreprinderii, de exemplu, legaturile comerciale si renumele. Se mai precizeaza ca acesta apare inregistrat in contabilitate (bilant) cand o intreprindere cumpara o alta intreprindere la un pret mai mare decat valoarea contabila a celei din urma.

Goodwill-ul reprezinta un activ intangibil care poate majora semnificativ valoarea celorlalte active ale afacerii, creat prin abilitatea intreprinderii de a-si gestiona mijloacele de productie (producerea si comercializarea produselor). Aceasta abilitate confera superioritate in raport cu sectorul de activitate al intreprinderii si in acelasi timp este recunoscuta de respectiva piata.

Clarificarea terminologiei specifice

In terminologia franceza goodwill-ul este denumit fond comercial Legat de cele doua denumiri se impun doua precizari:

a)     Aceeasi denumire corespunde unei imobilizari necorporale inregistrate in contabilitate si anume fondul comercial, prezentat drept o parte a fondului de comert care nu face obiectul unei evaluari si contabilizari separate in bilant.

Fondul comercial inregistrat in contabilitate difera de fondul comercial care face obiectul evaluarii economice (goodwill) astfel:

din punct de vedere contabil, valoarea fondului comercial se determina doar in cazul cumpararii intreprinderii, printr-o metoda indirecta si dupa incheierea operatiei

din punct de vedere economic, valoarea fondului comercial (goodwill-ului) se determina anticipat unor operatii de vanzare-cumparare sau altor operatii care cer evaluarea afacerii, de regula prin metode directe

b) Fondul comercial nu trebuie sa se confunde cu fondul de comert, a carui componenta este in cazul intreprinderilor de comert cu amanuntul.

Pentru o astfel de intreprindere, fondul de comert reprezinta o universalitate care regrupeaza ansamblul elementelor corporale si necorporale reunite in vederea exercitarii unei activitati comerciale.

Distinctia dintre goodwill si alte active intangibile ale afacerii

In general, activele intangibile reprezinta elemente nemateriale (investitii) care:

nu pot fi percepute prin atingere

pot sau nu sa fie inregistrate in contabilitatea intreprinderii

contribuie la mentinerea si dezvoltarea activitatii intreprinderii

Diferentele dintre goodwill si activele intangibile identificabile constau in urmatoarele:

a)     goodwill-ul este un rezultat global al unor cheltuieli trecute care nu pot fi identificate in prezent si care aduc profit in timp, odata cu efectuarea unor operatii cu scop patrimonial: vanzari, fuziuni, lichidari. Din acest motiv goodwill-ul nu este inregistrat in patrimoniul intreprinderii decat in momentul achizitiei (donatiei) si nu al crearii

b)    activele intangibile identificabile sunt investitii individualizate care vor aduce profit in viitorul apropiat. De regula pot fi evaluate distinct in momentul efectuarii investitiei.

Evaluarea distincta a unui activ intangibil este legata de posibilitatea estimarii efectului economic pe care il genereaza si a duratei sale de viata. Prin efect economic se intelege profitul economic masurabil fie prin cresterea veniturilor intreprinderii, fie prin diminuarea cheltuielilor. Durata de viata se estimeaza in functie de natura activelor intangibile: durata de protectie legala, durata contractuala, durata de viata normata contabil, durata de viata economica (in care activul genereaza profit).

Tema 2: Metode de evaluare a goodwill-lui

Determinarea superprofitului

Evaluarea goodwill-ului porneste de la cuantificarea superprofitului pe care il poate genera o afacere. Acesta reprezinta capacitatea intreprinderii de a genera un profit superior sectorului de activitate caruia ii apartine.

Se presupune ca nu exista superprofit - si deci goodwill - decat daca rentabilitatea capitalurilor investite in intreprindere este mai mare decat cea care s-ar obtine plasand pe piata aceleasi capitaluri.

unde

Sp - superprofit

RCI - rentabilitatea capitalurilor investite

CCI - costul capitalurilor investite

CI - capitaluri investite

i - rata de rentabilitate a pietei

Problema care trebuie rezolvata mai departe este definirea continutului sau modului de calcul a celor doi termeni ai formulei.

Rentabilitatea capitalurilor investite in intreprindere, RCI, imbraca forma beneficiilor asteptate din afacerea evaluata. Se pot utiliza:

- rezultatul curent

- rezultatul net contabil influentat cu amortizarea economic

- profitul (rezultatul) operational (de exploatare) dupa impozitare. Acesta este inclus intr-o formula de determinare a superprofitului si de aici a valorii afacerii. Modelul de evaluare, denumit VEA (valoare economica adaugata), este prezentat in lucrarea economistului american G.B. Stewart .

In ceea ce priveste costul capitalurilor investite, CCI, este dat, pe de o parte, de marimea capitalurilor investite, iar pe de alta parte, de rentabilitatea pietei unde acestea s-ar fi putut fructifica daca nu ar fi fost investite in acea afacere.

Acceptiuni privind capitalurile investite, CI:

- activele identificabile evaluate la valoarea de piata

- activul net contabil corectat

- activele imobilizate si din nevoia de fond de rulment, evaluate la valori nete (dupa deducerea amortizarilor si provizioanelor pentru depreciere) sau la valori brute. Acelasi continut il au capitalurile investite din formula VEA (valorea economica adaugata).

Odata aleasa forma pe care sa o imbrace capitalurile investite, va trebui sa se opteze pentru o anumita forma a ratei rentabilitatii, i, care sa se aplice capitalurilor investite, sugerand astfel costul lor de oportunitate. Rata de rentabilitate poate fi reprezentata de: rata medie a dobanzii bancare, rata dobanzii la creditele pe termen mediu, rata dobanzii la plasamentele fara risc. In formula VEA se utilizeaza costul mediu ponderat al capitalului (CMPC) (al capitalurilor proprii, respectiv al creditelor) determinat ca o medie ponderata, asa cum se va vedea in unitatea de curs urmatoare.

Formula de determinare a VEA este:

unde

VEA - valoare economica adaugata

POnet - profit operational dupa impozitare

CMPC - costul mediu ponderat al capitalului

CI - capitaluri investite sub forma activelor imobilizate si a nevoii de fond de rulment

ROIC - rata de rentabilitate a capitalurilor investite

Formula generala de determinare a superprofitului este:

unde

Sp - superprofit

PC - profit curent

i - rata de rentabilitate a pietei

Res - resurse aduse in intreprindere

Prezentarea metodelor de evaluare semnificative

a) metoda capitalizarii superprofitului

Se considera ca superprofitul va fi constant si se va obtine pe un orizont de prognoza infinit.

Goodwill-ul reprezinta suma superprofitului actualizat la infinit:

unde

r - rata de actualizare (va fi prezentata in capitolul urmator Valori de randament)

b) metoda rentei goodwill-ului

Se presupune ca orizontul de prognoza este finit.

Goodwill-ul se determina prin actualizarea unei rente (superprofitul constant) pe un orizont de prognoza finit de n ani:

Odata determinat goodwill-ul, valoarea afacerii este data de valoarea patrimoniala (sa presupunem activul net contabil - ANC) la care se adauga goodwill-ul:

Vafacere = ANC +GW

Semnificatia formulei este urmatoarea: valoarea capitalurilor investite de proprietarii afacerii (sugerate prin ANC) este majorata cu o valoare suplimentara ca urmare a eficientei utilizarii lor, eficienta ale carei rezultate sunt recunoscute de piata.

Rezumatul modulului 2: Estimarea valorii afacerii prin metode bazate pe active

Modulul prezinta una dintre abordarile specifice evaluarii afacerilor: abordarea bazata pe active. Conform acesteia, o afacere are valoare prin intermediul activelor din care se compune patrimoniul sau, atat cele evidentiate in contabilitate, cat si cele care nu au putut fi evaluate din punct de vedere contabil, astfel incat sa fie prezentate in situatiile financiare ale intreprinderii. Daca se bazeaza doar pe activele inregistrate in contabilitate, metodele de evaluare a afacerii sunt denumite metode patrimoniale. Daca se are in vedere si suma de active intangibile care nu pot fi evaluate distinct, prin metode directe, se discuta despre goodwill care, alaturat valorii patrimoniale amintite anterior, conduce la determinarea valorii globale a afacerii.

Se detaliaza etapele de obtinere a valorilor patrimoniale semnificative utilizate in practica evaluarii: activ net contabil, activ net contabil corectat si activ net de lichidare. Cea mai importanta valoare patrimoniala determinaata in ipoteza continuitatii activitatii intreprinderii este activul net contabil corectat. Pentru a-l obtine, valorile contabile ale activelor patrimoniale sunt corectate pentru a fi transformate in valori de piata sau valori de utilizare.

Goodwill-ul, ca expresie a valorii activelor intangibile neidentificabile distinct, se obtine prin metode specifice, bazate pe superprofitul generat de afacere in raport cu afacerile concurente sau cu rentabilitatea unor investitii alternative, estimat pe un orizont finit sau infinit de timp.

Teste de autoevaluare pentru modulul 2

A. Teste grila

Indicati varianta (variantele) corecte:

1.Pentru evaluarea constructiilor se pot utiliza urmatoarele metode:

a)     aplicarea unui procent de aproximativ 70-80% din valoarea terenului pe care sunt construite

b)    pe baza valorii de intrare in patrimoniu, careia i se aplica un coeficient de actualizare si un coeficient de depreciere

c)     pe baza costului de inlocuire = valoarea de reconstructie pe m2 x nr. de m2 ai constructiei vechi x (1-Coeficient de depreciere) x (1-Coeficient de neadecvare functionala)

2.Activul net contabil corectat se determina astfel:

a)     Total active corectate - Total datorii pe termen mediu corectate

b)    Total active reevaluate - Total datorii

c)     ANC Corectii active Corectii datorii

d)    Active corectate - Datorii corectate

3.In situatia calcularii ANCC, impozitele latente se determina pentru:

a)     plusvaloarea aferenta vanzarii (eventuale) a activelor

b)    subventii pentru investitii

c)     ajustari pentru depreciere considerate resurse de finantare proprii

4.Valoarea lichidativa (activul net de lichidare in cazul lichidarii progresive) se determina astfel:

a)      total active corectate (la preturi de tranzactie normale, uneori mai mici decat valorile contabile) - total datorii la valoarea contabila

b)     total active corectate (la preturi de tranzactie normale) - total datorii corectate

c)      total active corectate (la preturi diminuate datorita lichidarii) - total datorii la valoarea contabila - datorii legate de lichidare

5.Corectiile aplicate activului circulant in vederea derminarii ANCC pot fi:

a)     produsele in curs de executie sunt evaluate la pretul de vanzare, inclusiv cheltuielile accesorii de vanzare

b)    se constituie ajustari pentru deprecierea creanselor clienti si altor active circulante, tinand cont de riscurile probabile

c)     materiile prime se evalueaza intotdeauna la valoarea contabila, indiferent de metoda de evaluare contabila aplicata (FIFO, LIFO, CMP)

6.Care din afirmatiile de mai jos sunt adevarate?

a)     Superprofitul = Activ net contabil - Rezultat net contabil

b)    Superprofitul = Rezultat curent - Rata de rentabilitate a pietei x Resurse aduse in intreprindere

c)     Veconomica adaugata = Profit operational net - Costul mediu ponderat al capitalului x Active imobilizate

d)    Superprofitul apare atunci cand rentabilitatea capitalurilor investite este mai mare decat cea care s-ar obtine plasand pe piata aceleasi capitaluri

7.Printre elementele intangibile care compun goodwill-ul se numara:

a)     superioritatea produselor

b)    programe informatice

c)     licente

d)    reputatia firmei

e)     competenta manageriala

8.Printre caracteristicile activelor intangibile se numara:

a)     au o valoare globala inferioara valorii patrimoniale a afacerii

b)    reflecta o insuficienta de rentabilitate a intreprinderii generata de riscul specific sectorului sau de activitate

c)     nu pot fi percepute prin atingere

d)    contribuie la mentinerea sau dezvoltarea activitatii intreprinderii

9.Deosebirile dintre metoda capitalizarii superprofitului si metoda rentei goodwill-ului sunt:

a)     superprofit constant

b)    superprofit care creste cu o rata constanta

c)     orizont de prognoza diferit ca marime (infinit, respectiv finit)

10.Uzura scriptica a bunurilor de natura mijloacelor fixe nu poate fi acceptata in cazul unei evaluari economice din urmatoarele considerente:

a)     nu reflecta conditiile de lucru (numarul de schimburi)

b)    nu reflecta modul de intretinere a bunului

c)     nu este intotdeauna deductibila fiscal

d)    nu este intotdeauna actualizata in cazul reevaluarii bunurilor

B. Studii de caz

Studiu de caz 1: Metode patrimoniale de estimare a valorii afacerii

Societatea X si-a constituit un patrimoniu compus in principal din participatii minoritare in afaceri industriale si comerciale. Bilantul sau se prezinta astfel la sfarsitul exercitiului N:

ACTIV

PASIV

Imobilizari corporale nete

Capitaluri proprii

Imobilizari financiare

Datorii financiare

Disponibilitati banesti

TOTAL

TOTAL

Imobilizarile corporale ale afacerii sunt constituite in principal din mobilier de birou pe care il utilizeaza pentru propriile nevoi si care are o valoare de piata estimata la 11 milioane UM. Imobilizarile financiare cuprind portofoliul de participatii minoritare care includ doua categorii distincte:

- titluri ale societatile necotate pentru o valoare neta contabila de 88 milioane UM care genereaza, in opinia managerilor, plusvalori potentiale brute de 15 milioane UM

- titluri ale societatilor cotate a caror valoare bursiera reprezinta, pentru partea detinuta de societatea X, 50 milioane UM

Societatea are, ca urmare a unor pierderi suportate in cursul ultimului exercitiu, un rezultat reportat negativ de 15 milioane UM. Aceste pierderi se vor recupera in urmatorii 5 ani, perioada in care se va determina o economie de impozit pe profit. Impozitul pe profit este de 16%. Rentabilitatea capitalurilor proprii asteptata de piata pentru acest tip de afacere este de 10%.

Sa se determine activul net contabil corectat.

Studiu de caz 2: Metode de evaluare a goodwill-ului

Societatea X prezinta caracteristicile urmatoare:

capitaluri investite (CI) 1000 UM

rentabilitate minima a capitalurilor pe piata (CMPC) 7,5%

rentabilitate asteptata (previzionala) a capitalurilor investite in afacere 10%

rata de crestere prevazuta 0

a) sa se calculeze goodwill-ul (GW) societatii tinand seama de previziuni

b) sa se calculeze acelasi GW in ipoteza unei cresteri de 5% timp de 10 aniPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3895
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved