Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Asigurarea de raspundere civila a transportatorului În calitate de caraus, pentru marfurile transportate

Asigurari+ Font mai mare | - Font mai micASIGURAREA DE RASPUNDERE CIVILA A TRANSPORTATORULUI ÎN CALITATE DE CARAUS, PENTRU MARFURILE TRANSPORTATE

Aceasta asigurare are ca obiect raspunderea ce revine transportatorului în calitate de caraus, pentru pagubele provocate bunurilor transportate cu autovehicule.Societatea de asigurari poate contracta asigurari cu societatile care efectueaza transporturi internationale cu autovehicule. Conditiile de asigurare sunt prevazute expres în polita de asigurare pentru cazurile de raspundere a transportatorilor în calitate de caraus, pentru bunurile transportate.

Pentru autovehiculele asigurate, societatea de asigurari emite polite de asigurare, în baza carora se angajeaza ca la producerea evenimentului asigurat sa despagubeasca pe asigurat sau pe tertele persoane pagubite, cu conditia ca asiguratul sa fi platit prima de asigurare sau cea dintâi rata a acesteia.

Limitele maxime de despagubire se stabilesc de comun acord între asigurat si societatea de asigurari.

Asiguratul are obligatia sa întretina în conditii optime bunurile asigurate, în scopul prevenirii producerii evenimentelor asigurate, iar societatea de asigurari are dreptul sa verifice modul în care asiguratul îsi îndeplineste obligatiile care decurg din contract.

Daca se produce evenimentul asigurat, asiguratul are obligatia:

sa înstiinteze imediat organele de politie, pompierii sau alte autoritati publice de cercetare, cele mai apropiate de locul producerii evenimentului asigurat, solicitând întocmirea actelor cu privire la cauzele si împrejurarile producerii evenimentului si la pagubele produse;

sa ia pe seama societatii de asigurari si în cadrul sumei asigurate, potrivit cu împrejurarile, masuri pentru limitarea si combaterea daunelor;

sa ia, potrivit cu împrejurarile, masuri pentru salvarea bunurilor transportate, pastrarea si paza bunurilor ramase si pentru prevenirea degradarii lor ulterioare;

sa înstiinteze imediat societatea de asigurari, în scris, despre producerea evenimentului asigurat. În înstiintare trebuie sa se precizeze: felul bunurilor avariate sau distruse, data, locul, cauzele si împrejurarile producerii evenimentului asigurat, locul unde se afla bunurile avariate sau distruse, marimea probabila a daunei;

sa puna la dispozitia societatii de asigurari toate actele necesare evaluarii si stabilirii despagubirii.

Constatarea si evaluarea daunelor se fac de catre societatea de asigurari, direct sau prin împuterniciti, împreuna cu asiguratul sau împuternicitii acestuia sau prin experti, dupa cum s-a convenit.

Despagubirea care se acorda compenseaza cuantumul pagubei, dar nu poate depasi în nici un caz cuantumul pagubei, nici limita maxima a raspunderii la care s-a încheiat asigurarea si nici valoarea bunurilor la data si locul încarcarii sau în momentul producerii evenimentului asigurat.

In cazul în care, în momentul producerii evenimentului asigurat, valoarea bunurilor excede limita maximÎ a raspunderii pentru care s-a contractat asigurarea prevazuta în polita, despagubirea datorata se reduce proportional cu raportul dintre limita maxima a raspunderii prevazuta în polita si valoarea bunului la data producerii evenimentului asigurat.

Transportatorul este raspunzator pentru pierderea totala sau partiala a marfii sau pentru vatamarea acesteia, care se produce din momentul primirii marfii la transport si pâna la predarea acesteia, precum si pentru depasirea termenului de livrare.

Transportatorul este scutit de raspundere, atunci când pierderea sau vatamarea marfii sunt consecinte ale unui risc special, care este indisolubil legat de una sau mai multe fapte, cum ar fi:

a)  utilizarea autovehiculelor descoperite si fara prelata, daca acest mod de utilizare a fost convenit în mod expres în contract si mentionat în scrisoarea de trasura;

b)  lipsa sau defectiunea ambalajului pentru marfurile expuse prin natura lor la stricaciuni sau vatamari, atunci când nu sunt ambalate sau sunt prost ambalate;

c)  deplasarea, încarcarea, amplasarea sau descarcarea marfii de catre expeditor sau destinatar, sau de persoane care au activat în numele expeditorului sau destinatarului;

d)  natura unor marfuri, expuse unor cauze inerente, fie perimarii complete sau partiale sau vatamarii din cauza ruperii, ruginirii, descompunerii spontane, uscarii etc;

e)  încarcarea sau numerotarea insuficienta sau nesatisfacatoare a coletelor;

f) transportul animalelor vii.

În situatia în care transportatorul este obligat sa despagubeasca pagubele provocate de pierderea totala sau partiala a marfii, cuantumul sumei ce urmeaza a fi restituita se determina pe baza costului marfii, în locul si la timpul primirii acesteia pentru transport.

Societatea de asigurari nu acorda despagubiri nici în urmatoarele cazuri:

pagubele indirecte, cum ar fi scaderea preturilor marfurilor sau altele asemanatoare;

pagube datorate furtului bunurilor;

pagube produse intentionat de asigurat, daca intentia rezulta fara echivoc din actele încheiate de organele în drept;

pagubele produse datorita depasirii termenului de livrare, din cauza unor evenimente neacoperite prin asigurare;

pagube produse în situatiile în care autovehiculul nu avea certificat de înmatriculare valabil sau alta autorizatie de circulatie valabila;

în momentul accidentului, autovehiculul era condus de o persoana fara permis de conducere valabil pentru autovehiculul respectiv;

persoana care conducea autovehiculul ce a produs accidentul a parasit locul accidentului;

persoana care conducea autovehiculul ce a produs accidentul avea în sânge o îmbibatie alcoolica ce depaseste limita legala;

accidentul si pierderile s-au datorat unei coliziuni cu un vehicul feroviar ca urmare a nerespectarii de catre conducatorul auto a normelor legale privind trecerea la nivel de cale ferata;

accidentul a fost provocat de explozia sau incendiul cauzat de materiile si substantele periculoase transportate.

Toate aceste fapte trebuie sa rezulte din actele încheiate de catre organele competente.
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1135
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved