Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie

Navigatie

INSTRUCTIUNI PRIVIND COMPLETAREA SI PRELUCRAREA FOII DE PARCURS PENTRU AUTOCAMIOANE

Transporturi

+ Font mai mare | - Font mai mic
DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Asistent acar, revizor ace
STRATEGIA DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII LOCALE SI REGIONALE
Transportul cu taximetrele
Nave pentru transport
Transporturile aeriene componenta a transporturilor internationale
PREVIZIUNEA IN CADRUL ECONOMIEI MANAGERIALE
NAVIGATIA PE TIMP DE CEATA
AFISAREA INFORMATIEI IN SISTEMELE DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI Sl TRANSPORTULUI PUBLIC
PROIECT - STRATEGII DE DEZVOLTARE A SISTEMELOR DE TRANSPORT
INTREBARI - Pentru obtinerea atestatului de conducator auto pentru transport rutier de marfa

TERMENI importanti pentru acest document


Deprecated: mysql(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/svadan38/public_html/replace_diacritice.php on line 116
:
Deprecated: mysql(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/svadan38/public_html/replace_diacritice.php on line 116

Deprecated: mysql(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/svadan38/public_html/replace_diacritice.php on line 142
INSTRUCC5A2IUNI PRIVIND COMPLETAREA C59EI PRELUCRAREA FOII DE PARCURS PENTRU AUTOCAMIOANE :
Deprecated: mysql(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/svadan38/public_html/replace_diacritice.php on line 116

Deprecated: mysql(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/svadan38/public_html/replace_diacritice.php on line 142
instructiunea privind completarea C59Fi prelucrarea foii de parcurs pentru autoturisme :


Instructiuni privind completarea si prelucrarea foii de parcurs pentru autocamioane

I. Principii generale

1. Foaia de parcurs este un document obligatoriu pentru agentii economici:

- pentru care transportul de marfuri cu autocamioanele constituie una din activitatile sale de antreprenoriat;
- care efectueaza transporturi de marfuri cu autovehicule cu caracter necomercial pentru nevoile proprii;

- care exploateaza autovehicule cu destinatie speciala.

2. La exploatarea autocamioanelor particulare de catre proprietari in scopuri de serviciu, utilizarea foii de parcurs nu este obligatorie.

3. Documente de baza pentru evidenta primara a prestatiilor de transport ale autovehiculelor de marfuri sint foaia de parcurs si facturile de expeditie sau scrisorile de transport international (C.M.R.) anexate la ea.

4. Agentii economici care exploateaza atit autovehiculele de marfuri din dotare, cit si inchiriate, sint obligati sa remita soferului, la iesirea autovehiculului pe ruta, foaia de parcurs.

5. Foaia de parcurs este un document de evidenta primara, cu regim special, prevazut cu semne de protectie, serie si numar stabilite centralizat.

6. Foaia de parcurs, perfectata conform indicatiilor prezentelor Instructiuni, se remite soferului contra semnatura de catre persoana autorizata, de regula, pentru o singura zi de lucru (schimb) sau pe o perioada mai indelungata (la efectuarea transportului de marfuri timp de mai mult de 24 de ore, la transportul permanent de marfuri de aceeasi natura de la un expeditor la un destinatar etc).

Pe foaia de parcurs se aplica in mod obligatoriu stampila (parafa) agentului economic emitent.

II. Completarea si prelucrarea foii de parcurs

7. Completarea foii de parcurs, pina la remiterea ei soferului, se efectueaza de catre persoana autorizata la unitatea transportatoare, cu ajutorul dispozitivelor de tiparit sau manual.

8. Foaia de parcurs se completeaza de catre persoana responsabila pentru completare in urmatoarea consecutivitate:

8.1. - in rubrica 1 se indica ziua, luna si anul emiterii acesteia;

8.2. - in rubrica 2 se inregistreaza numarul diagramei tahograf eliberate;

8.3. - in coloanele 3-5 se inscrie respectiv marca, numarul de inmatriculare, numarul de inventar (in cazul daca e atribuit) al autovehiculului, remorcii (semiremorcii) iesite pe ruta;

8.4. - in coloanele 6 si 7 se inscrie numele si prenumele, numarul matricol (in cazul daca e atribuit) al soferului;

8.5. - in rubrica 9 «Sarcina soferului» se inscrie sarcina soferului corespunzator comenzii (contractului) si programului de lucru al autovehiculului. Se noteaza traseul, denumirea unitatii si adresa de prezentare a autovehiculului comandat, timpul sosirii autovehiculului la locul de incarcare si descarcare, denumirea si masa incarcaturii (in tone) care urmeaza a fi transportata etc.

Sarcina poate fi inlocuita numai de catre transportator; beneficiarul, de comun acord cu transportatorul, are dreptul sa modifice sarcina, efectuind o inscriere respectiva in coloana 10 «Mentiuni speciale». Se noteaza denumirea beneficiarului si adresa de prezentare a autovehiculului comandat, precum si alte rechizite necesare pentru efectuarea sarcinii.

9. Coloana 8 «Starea sanatatii soferului» se completeaza in cazul cind la unitate este organizata efectuarea examenului medical al soferului. Lucratorul medical, in urma unui examen medical, confirma prin semnatura si stampila faptul ca soferul, conform starii sanatatii, poate fi admis la conducerea autovehiculului.

10. Completarea rindului «La plecare», chenarul «Starea tehnica»:

10.1. Mecanicul sau persoana autorizata cu aceasta functie inscrie (aplica antet-orar), in coloanele 11 si 12, data si timpul efectiv la iesirea autovehiculului pe ruta, iar in coloana 14 - kilometrajul;

10.2. In coloana 16 mecanicul sau persoana responsabila pentru starea de functionare a autovehiculului confirma prin semnatura predarea si iesirea autovehiculului pe ruta in stare buna de functionare, iar in coloana 15 soferul semneaza de primire si confirma sarcina de lucru.

11. Completarea rindului «La sosire», chenarul «Starea tehnica»:

11.1. In coloanele 11 si 12 mecanicul sau persoana autorizata cu aceasta functie inscrie (aplica antet - orar) data si timpul efectiv de retragere a autovehiculului de pe ruta, iar in coloana 14 - kilometrajul;

11.2. In coloana 16 mecanicul sau persoana responsabila pentru starea de functionare a autovehiculului confirma primirea autovehiculului in stare buna de circulatie (sau cu defectiuni) si semneaza corectitudinea inscrierii efectuate, iar in coloana 15 soferul confirma predarea autovehiculului;

11.3. In rindul 17 «Parcursul conform documentelor», in caz de necesitate, informativ, se indica parcursul efectiv conform facturilor de expeditie sau scrisorilor de transport international anexate la foia de parcurs.

12. In coloana 13 «Parcurs zero» se inscrie de catre persoana autorizata parcursul de la locul de parcare pina la primul loc de incarcare si de la ultimul loc de descarcare pina la locul de parcare a autovehiculului.

13. Completarea chenarului «Date vizind combustibilul» se efectueaza de catre persoana autorizata:

13.1. In coloana 18 se inscrie tipul combustibilului utilizat de autovehicul (benzina, motorina, gaz comprimat sau lichefiat);13.2. In coloana 19 se indica cantitatea de combustibil alimentat la unitate sau cantitatea de combustibil pentru care au fost eliberate bonuri;

13.3. In coloana 20 ce inregistreaza cantitatea de combustibil in rezervoarele autovehiculului la iesirea pe ruta;

13.4. In coloana 21 se inscrie restul de combustibil in rezervoare la retragerea autovehiculului la locul de parcare;

13.5. In coloana 22 se inscrie cantitatea de combustibil in cazul restituirii bonurilor de catre sofer;

13.6. In coloana 23 se indica coeficientul de corectie a normelor de consum in conformitate cu normele in vigoare de consum al combustibilului pentru transportul auto;

13.7. In coloanele 24 si 25 se inscrie corespunzator numarul orelor de functionare a echipamentului special si functionarii suplimentare a motorului pentru determinarea consumului normat de combustibil;

13.8. In coloana 26 se calculeaza si se inscrie consumul normat al combustibilului necesar pentru sarcina indeplinita;

13.9. In coloana 27 se indica consumul efectiv de combustibil in baza calculelor;

13.10. In coloana 28 «Nr. documentelor de confirmare» se inscriu numerele bonurilor pentru alimentarea cu combustibil si altor documente ce confirma primirea combustibilului in timpul aflarii autovehiculului pe ruta.

14. In timpul aflarii autovehiculului pe ruta se efectueaza completarea coloanei 10 «Mentiuni speciale»:

14.1. Se inscriu informatii neprevazute in foaia de parcurs (mentiuni efectuate de Politia Rutiera si serviciile rutiere, insemnari ale beneficiarilor vizind activitatea soferului, de asemenea se fac mentiuni privind procesele-verbale intocmite sau nerespectarea unor clauze contractuale etc.);

14.2. In cazurile de retragere de pe ruta la unitate pe o perioada scurta de timp se noteaza timpul sosirii si plecarii autovehiculului;

14.3. Se inregistreaza ziua si durata stationarii autovehiculului din cauza unor defectiuni tehnice.

Toate inscrierile sus-mentionate se confirma prin semnatura persoanelor autorizate.

15. Foaia de parcurs are bonul de detasare al beneficiarului. Bonul beneficiarului, factura de expeditie si scrisoarea de transport international (C.M.R.) sint principalele documente care servesc drept temei pentru plata serviciilor de transport prestate.

In conformitate cu Hotarirea Guvernului Republicii Moldova «Cu privire la liberalizarea preturilor si tarifelor si la protectia pietei interne» nr.726 din 27 decembrie 1991, taxele pentru transporturile de marfuri cu mijloacele de transport auto sint negociabile;

16. Completarea «Bonului beneficiarului» se efectueaza de catre persoana responsabila a beneficiarului, cu conditia ca achitarea pentru serviciile de transport prestate cu mijloacele de transport auto nu se efectueaza conform facturilor de expeditie sau scrisorilor de transport international anexate la foaia de parcurs.

16.1. In partea de sus a bonului se inregistreaza, in rindurile corespunzatoare, data emiterii foii de parcurs, denumirea si adresa transportatorului care efectueaza prestarea serviciilor de transport, codul fiscal al acestuia, marca si numarul de inmatriculare al autovehiculului, remorcii sau semiremorcii iesite pe ruta, de asemenea denumirea si adresa beneficiarului, codul fiscal al lui, numele si prenumele, functia persoanei responsabile a beneficiarului de transport;

16.2. In chenarul bonului, in rindurile corespunzatoare, se inscrie data, ora si minutele de prezentare si de plecare a autovehiculului de la beneficiar, precum si kilometrajul la sosire si plecare;

16.3. Prestatiile de transport se confirma prin semnatura persoanei responsabile si prin stampila beneficiarului.

17. Prelucrarea foii de parcurs poate fi automatizata si manuala.

17.1. La prelucrarea automatizata a foilor de parcurs, datele masino­gra­mei primite de la calculatorul electronic pot sa nu fie trecute pe formularul foilor de parcurs. Totodata masinograma trebuie sa contina indicatorii din chenarul «Volumul de transporturi»;

17.2. In coloana 29 se inscrie volumul total de marfuri transportate si parcursul de marfuri total insumat in trafic republican, precum si veniturile de la transportare, din care, corespunzator, in coloana 30 - in trafic interurban, iar in coloana 31 - in trafic urban si suburban;

17.3. In coloana 32 se inscriu datele vizind volumul de transport (in tone si tone-km) efectuat cu remorcile in trafic republican;

17.4. In coloana 33 se inscrie volumul total de marfuri transportate si parcursul de marfuri total insumat in trafic international, precum si veniturile de la transportare, din care transporturi de marfuri, corespunzator, in coloana 34 - pentru export, in coloana 35 - pentru import, iar in coloana 36 - in tranzit;

17.5. In coloana 37 se inscriu datele vizind volumul de transport (in tone si tone-km) efectuat cu remorcile in trafic international;

17.6. In coloana 38(39) se inscrie parcursul total al autovehiculului (remorcii), care trebuie sa corespunda diferentei intre kilometrajul la retragerea de pe ruta si kilometrajul la iesirea pe ruta a autovehiculului (remor­cii). De asemenea se inscrie parcursul cu incarcatura, care e egal cu suma distantelor curselor parcurse cu incarcatura, indicate in scrisorile de transport anexate.18. In rubrica 40 se inscriu toate numerele facturilor de expeditie sau scrisorilor de transport international in conformitate cu care s-a efectuat transportarea marfurilor, un exemplar al carora se anexeaza la foaia de parcurs.

19. Responsabilul pentru completarea si prelucrarea foii de parcurs semneaza, confirmind veridicitatea completarii rechizitelor foii de parcurs.

III. Precizari metodologice

Referitor la continutul indicatorilor se fac urmatoarele precizari:

Autovehicul de marfuri poate fi un autovehicul unic (autocamion) sau o combinatie de vehicule cuplate intre ele (autocamion cu remorca, autotractor cu semiremorca). Ansamblul format de un autotractor si o semiremorca sau de un autotractor si o remorca sint considerate ca un singur autovehicul.

Distanta parcursa cu incarcatura reprezinta distanta dintre locul de incarcare si locul de descarcare.

Transportat tone - reprezinta greutatea bruta a marfurilor transportate (inclusiv ambalajele). Daca se transporta ambalaje goale, se considera tot transport de marfuri si se va lua in consideratie greutatea ambalajelor transportate.

Parcursul marfurilor se calculeaza pentru fiecare cursa prin inmultirea cantitatii marfurilor transportate cu distanta parcursa de autovehiculul de marfuri, de la locul de incarcare pina la locul de descarcare (distanta parcursa cu incarcatura).

Parcursul autovehiculului cuprinde distantele parcurse de autovehicul cu si fara incarcatura.

Transportul republican - transportul intre doua localitati (un loc de incarcare (descarcare) si un loc de descarcare (incarcare), ambele situate in Republica Moldova.

Transportul urban - transportul in perimetrul orasului (sau alta localitate).

Transportul suburban - transportul peste hotarele orasului (sau alta localitate) pina la distanta de 50 km.

Transportul interurban - transportul peste hotarele orasului (sau alta localitate) la o distanta de peste 50 km.

Transportul international - transporturile cu locurile de incarcare sau descarcare situate peste hotarele Republicii Moldova.

Transportul pentru export - transportul la care incarcarea are loc in Republica Moldova, iar locul de descarcare se afla in alta tara.

Transportul pentru import - transportul la care locul de descarcare este situat in Republica Moldova, iar locul de incarcare – in alta tara.

Transportul in tranzit - transportul marfurilor care intra in Republica Moldova si ies din republica pe autovehiculul de transport, prin localitati diferite, dupa ce au traversat teritoriul republicii in acelasi autovehicul de transport de marfuri.

Alte transporturi internationale - transporturi de marfuri executate pe teritoriul altor state fara traversarea teritoriului Republicii Moldova.

Concomitent cu intrarea in vigoare a prezentelor Instructiuni, se declara caducitatea Instructiunilor privind completarea si prelucrarea foii de parcurs pentru autovehicule de marfuri, aprobate prin ordinul Departamentului Statisticii al Republicii Moldova nr.77 din 15 octombrie 1997.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 11103
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site