Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Gradinita

DE ACTIVITATE DIDACTICA - Teoria si metodologia curriculum-ului

didactica pedagogie+ Font mai mare | - Font mai micPROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICA

Facultatea:

Anul:Disciplina Teoria si metodologia curriculum-ului

Unitatea de invatare: Curriculum educational- perspectiva structurala

Subiectul Operationalizarea obiectivelor educationale

Tipul lectiei: consolidare de cunostinte

Competente specifice cunoasterea locului si rolului finalitatilor si obiectivelor educationale in ansamblul structural al curriculum-ului;

- cunoasterea relatiei functionale care se stabileste intre componentele structurale ale curriculum-ului, cu prioritatea finalitatilor si a obiectivelor.;

- constientizarea utilitatii si importantei stabilirii de obiective educationale.

Obiective operationale la sfarsitul activitatii de seminar, studentii vor fi capabili:

sa defineasca termenii de operationalizare, obiectiv operational, utilizand termenii de specialitate, corect;

sa grupeze diferite comportamente (activitati) date in functie de domeniul carora li se adreseaza (cognitiv, afectiv-atitudinal, psihomotor);

sa clasifice activitati (comportamente) date in functie de categoriile taxonomice ale domeniului cognitiv, afectiv-atitudinal, psihomotor;

sa recunoasca domeniul si categoria taxonomica ale unor obiective operationale date, pentru cel putin 20 din acestea;

sa identifice avantajele si dezavantajele demersului de operationalizare a obiectivelor, prezentand cel putin trei argumente pentru fiecare categorie;

sa formuleze obiective operationale in baza procedurilor lui R.F. Mager si G. de Landsheere, respectand conditiile de elaborare ale acestora, in totalitate;

sa argumenteze necesitatea demersului de operationalizare pentru procesul didactic, precizand cel putin trei argumente

Strategia didactica: inductiva, bazata pe exercitiu

Forma de organizare: activitate frontala, pe grupe, individuala

Metode si procedee: conversatia, exercitiul, explicatia, jocul didactic, reflectia

Mijloace didactice: puzzle, "carti de joc", fise, texte support, retroproiector, scheme

Bibliografie:

Barna, A. (coord.), 2004, Indrumar pentru activitatile practic-aplicative la disciplinele pedagogice, Galati, Editura Fundatiei Universitare "Dunarea de Jos"

De Landsheere, V., De Landsheere, G., 1979, Definirea obiectivelor educatiei, Bucuresti, E.D.P.

Kirk, J., Kirk, L., 1997, Training games for the learning organization, New York, McGraw-Hill Companies

Niculescu, R.M., 2003, Teoria si managementul curriculum-ului, Brasov, Editura Universitatii Transilvania din Brasov

Momentele activitatii

Ob. operat

Activitatea profesorului

Activitatea studentilor

Continut

Metode si procedee

Mijloace didactice

Evaluare Observatii

1. Moment organizatoric

- Se asigura climatul optim necesar desfasurarii activitatii.

- Se pregatesc materialele necesare.

- Se pregatesc de activitate.

2.Captarea atentiei +

3.Reactua-lizarea cu-nostintelor anterioare

- Se impart studentii in grupe de cate 4 si li se ofera cate un grup de piese gen puzzle;

- Se solicita studentilor descoperirea sarcinii si rezolvarea puzzle-ului;

- Grupul care termina primul este declarat castigator;

(puzzle-ul solicita refacerea schemei tipurilor finalitatilor si obiectivelor educationale si relationarea acestora cu intervalele de timp scolar corespunzator - 1; corespondenta functiilor educatiei cu explicatiile acestora - 2);

- Se adreseaza o serie de intrebari:

- Explicati carcterul finalist al educatiei.

- Ce sunt finalitatile educationale?

- Ce sunt obiectivele educationale?

- Care este relatia care se stabileste intre tipurile de finalitati / obiective?

- Explicati functiile obiectivelor educationale.

- descopera sarcina si rezolva puzzle-ul

- raspund la intrebari

Finalitatile educatiei

Functiile obiectivelor educationale

- jocul didactic

-conversa-tia de veri-ficare

- piese de puzzle

Observare sistemati-ca

Notarea raspunsu-rilor

4. Anunta-

rea subiectului si a obiective-lor

- Se anunta titlul seminarului si se scrie pe tabla: "Operationalizarea obiectivelor"

- Se precizeaza obiectivele ope-rationale. (vezi preambul)

scriu titlul

asculta cu atentie

- Obiective operationale

5.Prezentarea continutului si dirijarea invatarii 

Fixarea si consolidarea cunostintelor

O.2

O.3.

O.1.

O.4.

O.6.

O.5.

- Se prezinta clasificarea obiective-lor educationale pe domenii (cognitiv, afectiv-atitudinal, psiho-motor) si categorii taxonomice, cu exemplificarea acestora succinta.

- Se impart studentii in echipe de cate trei  si se va juca jocul "Domenii" (gruparea unor activitati, modificari comportamentale in functie de domeniul corespunzator) - anexa 1

Ex. "6 luni de calatorii internationale l-au determinat pe Jeff sa fie deschis catre a incerca noi tipuri de mancare.";

"Dupa urmarea unui curs de . George a fost capabil sa le explice colegilor sai schimbarile majore care s-au produs in legea taxelor."

"Urmand instructiunile din manual Jill poate opera cu noul scanner al departamentului."

- Dupa incheierea jocului are loc o discutie pornind de la urmatoarele intrebari:

- Care este/ sunt domeniile in care inregistram cele mai frecvente modificari de comportament? De ce depinde acest lucru? In scoala, pe ce aspect se pune accent /trebuie sa se puna accent? Putem proiecta modificari in sens de finalitati cu referire la orice domeniu la orice disciplina? (de exemplu educatie fizica)

- In aceleasi grupe de cate trei, se va juca jocul "Top this" ("Clasifica") in care li se solicita sa recunoasca categoriile taxonomice ale domeniilor in care se incadreaza comportamente diverse. (anexa 2)

-Ex.: "Laura l-a informat pe furnizor in legatura cu programul de livrare al depozitului." (cunoastere)

"Lana a parafrazat instructiunile date de seful ei colegilor ei." (comprehensiune)

"Nancy a proiectat un amplu program de training pentru departamentul pe care il conduce" (sinteza), etc.

-Jocul se desfasoara in stilul jocului de carti "Razboi", castigator fiind cel care are cartea cu categoria taxonomica superioara.

- Are loc o discutie cu privire la taxonomiile domeniilor, pe baza intrebarilor:

- Evaluarea este o capacitate care poate fi solicitata indiferent de varsta? Pana la cel nivel cognitiv/ afectiv/. ajung in general profesorii cu elevii lor? Este normal/ anormal?, etc.

- Se realizeaza o analiza critica a programei scolare a specialitatii in care se pregatesc studentii cu privire la ponderea obiectivelor in functie de domeniul carora li se adreseaza.

- Se explica procesul de operationa-lizare a obiectivelor ca proces de deducere, concretizare a obiectivelor mai generale din programa.

-Se prezinta cele doua tehnici de operationalizare R.F.Mager si G.de Landsheere, cu exemplificare. Se va operationaliza un obiectiv de referinta din programa unei discipline de specialitate.

- Se realizeaza o serie de exercitii pentru ca studentii sa poata fi capabili sa construiasca ei insisi obiective operationale:

. recunoasterea pe o fisa cu obiective date a conditiilor de elaborare a acestora, precum si a domeniului si a categoriei taxonomice carora le apartin (anexa 3)

identificarea, pe aceeasi fisa, a  regulilor de baza ce trebuie respectate atunci cand se realizeaza un demers de operationalizare (tipuri de verbe utilizate ce descriu comportamente observabile si masurabile, referinta la activitatea de invatare a elevului, singularitatea actiunii intr-un obiectiv, varietatea prin implicarea mai multor categorii taxonomice, numarul optim de obiective pentro o lectie, etc.);

. elaborare de obiective operationale (individual) pornind de la o tema data, sau de la un obiectiv de referinta din programa scolara (li se va oferi ca sprijin o lista de verbe ce pot fi utilizate- anexa 4).

- Frontal, se corecteaza, completeaza obiectivele construite.

- In echipe de cate patru / cinci studenti se analizeaza avantajele si dezavantajele demersului de operationalizare.

- Se prezinta aceste avantaje si limite, se fac corecturi, completari, aprecieri.

- isi actualizeaza cunostintele

- rezolva sarcinile impuse de joc

- raspund la intrebari

- rezolva sarcina impusa de joc

- raspund la intrebari

- observa si analizeaza critic programa scolara

- urmaresc cu atentie explicatiile si exemplele date

- recunosc conditiile de elaborare, domeniul si categoria taxonomica aferen-ta

- descopera regulile de elaborare a obiectivelor, pun intrebari, cer clarificari

- construiesc obiective operationale

- corecteaza eventualele greseli

- identifica si analizeaza avantajele si dezavantajele operationalizarii

Domenii si categorii taxonomice ale obiectivelor educationale

Domenii si categorii taxonomice ale obiectivelor educationale

Operationali-zare- definire, tehnici

Avantaje / limite ale operationalizarii

- jocul didactic

-conversa- tia

- jocul didactic

-conversa- tia

-exercitiul

-explicatia

-explicatia

-exercitiul

-conversa- tia

-exercitiul

- scheme

- retropro-iector

- joc de carti

- joc de carti

-programa scolara

- scheme

- retropro-iector

- fise

-programa scolara

Evaluare globala si

Individu-ala

Observare sistemati-ca

7. Asigurarea conexiunii inverse

O.1..

O.7.

- Se solicita elevii sa elaboreze un eseu de 5 minute cu pornind de la fraza "A operationaliza obiective este pentru procesul educational ca."

- elaboreaza eseul

- Sinteza informatiilor

- reflectia

Aprecieri individu-ale

8.Evaluare si tema pt. acasa

- Se fac aprecieri globale si individuale; Tema: elaborarea a 10 obiective operationale

- noteaza tema pentru acasa

Anexa 1

6 luni de calatorii internationale l-au determinat pe Jeff sa fie deschis catre a incerca noi tipuri de mancare.

Avand-o ca partener pe Sue vreme de 6 luni, Pete se declara acum in favoarea femeilor politist

Dupa ce a comparat cifrele productiei de plante cu si fara lucrul in echipa, Marty prefera sa utilizeze echipa.

Desi o fumatoare ea insasi, Greta isi da seama ca dupa 6 sapt. de nefumat la locul de munca, este in favoarea acestui lucru.

Dupa ce a experi-mentat avantajele

e-mailului, John il considera acum o necesitate.

Dupa urmarea unor exercitii de fitness, Sara intelege beneficiile si decide sa faca acest lucru regulat.

Participarea la un workshop tehnologic l-a ajutat pe Frank sa identifice proble-mele la retea.

Urmand sfaturile unei carti de popu-larizare, Marge este mai abilitata sa evalueze performan-tele subordonatilor ei.

Ascultand o caseta pentru imbunata-tirea memoriei, Mary si-a adus aminte numele proprieta-rului hotelului la ca-re a stat.

Dupa urmarea unui curs de . George a fost capabil sa le explice colegilor sai schimbarile majore care s-au produs in legea taxelor.

Gloria poate sa ex-plice avantajele locului sau de mun-ca dupa ce a urmat o sesiune de orientare profesionala.

Dupa ce a vizionat o caseta a unui furnizor, Fritz poate sa inventarieze utilitatile noii sale truse de scule.

Datorita curei urmate, Bert poate sa ridice pachete mari de hartie pentru imprimerie, fara a simti durerea.

Pilotul Paul poate sa piloteze airjetul cu indemanare, dupa ce a exersat pe simula- tor.

Dupa ce a fost uce-nic mai mult timp la un instalator, Sandra poate repara aproape orice instalatie de incalzit apa.

Cu indrumare din partea supraveghe-torului, mecanicul Jessie poate instala un airbag in timp record.

Urmand instructiu-nile din manual, Jill poate opera cu noul scanner al departa-mentului.

Participand lunar la sedintele unui spe-cialist in comunica-re, Calvin a reusit sa incorporeze limbajul nonverbal in prezen-tarile sale.

Anexa 2

Laura l-a informat pe furnizor in legatura cu programul de livrare al depozitului.

Melvin a citat misiunea companiei in discursul lui.

Betty i-a spus lui Jerry cifra de vanzari a departa-mentului sau.

Lana a parafrazat instructiunile date de seful ei colegilor ei.

Richard i-a explicat planul de profit reciproc noului angajat.

Steve a tradus in cuvinte proprii noua politica de hartuire sexuala a companiei.

In demiterea lui Branch, superiorul a urmat indeaproape regulamentul companiei.

Inainte de a vopsi podeaua, Phil a pregatit cum se cuvine suprafata.

In formularea cererii pentru diurna, Mrgaret a urmat protocolul companiei.

Harry a identificat sursa recentei scur-geri de informatii catre presa.

Chuk a localizat cauza frecventelor intreruperi ale retelei de computere.

Ann a descoperit cea mai profitabila linie de produse ale companiei.

Nancy a proiectat un amplu program de training pentru departamentul pe care il conduce.

Larry a creat o pagina de internet pentru afacerea sa.

Maria a organizat o expozitie de mancare asiatica in orasul ei.

Faye a evaluat performanta lui John in conformitate cu standardele departamentului.

Consiliul a apreciat oferta facuta de parteneri.

Zack a decis sa acorde credit noului angajat.

Mark a validat concursul care s-a desfasurat in departamentul sau.

Anexa 3

Clasificati obiectivele educationale cuprinse in lista de mai jos pe domenii si categorii taxonomice:

sa alcatuiasca propozitii cu cuvintele noi gasite in text, fara greseala;

sa construiasca grafice folosind datele din tabele, cu maxim doua greseli admise;

sa elaboreze rezumatul lectiei pe baza planului dezvoltat de idei, cu maxim trei greseli de exprimare;

sa rezolve problemele cu ajutorul formulelor, corect;

sa deosebeasca faptele bune de cele rele din textul dat, corect;

sa foloseasca aparatura din laborator in realizarea experimentelor, corect;

sa elaboreze o compunere pe baza unui plan, cu maxim doua greseli de exprimare;

sa respecte regulile in timpul jocului de fotbal, in totalitate;

sa comenteze un text filosofic folosind argumentatia filosofica;

sa precizeze cel putin trei modalitati de combatere a poluarii aerului din cele invatate;

sa cante la un instrument muzical cu usurinta;

sa practice cooperarea in activitatile de grup;

sa execute corect complexul de exercitii pentru influentarea selectiva a organismului imittnd cadrul didactic;

sa accepte raspunderea propriei sanatati si a protejarii sanatatii altora;

sa interpreteze corect graficul X, conform celor invatate;

sa descopere functionalitatea unei masini dupa zgomotul produs de masina respectiva din cel mult trei incercari;

sa comenteze textul literar in baza opiniilor proprii, cu maxim cinci greseli de exprimare;

sa manifeste placere in activitatea X;

sa identifice pe harta corect cel putin sase pasuri si trecatori din zece date;

sa execute schita aparatului Y in desen, cu cel mult trei greseli admise;

sa realizeze corect o macheta simpla a instalatiei Z, utilizand materialele din dotarea laboratorului;

sa rezolve problema data in doua moduri, corect;

sa identifice corect instrumentele necesare efectuarii angrenajului X, din cele existente in laborator;

sa execute miscari de pilire a materialului Y imitand cadrul didactic, fara greseala;

sa enumere corect etapele  de urmat in construirea aparatului Z;

sa stabileasca asemanari si deosebiri intre fenomenele X si Y, gasind cel putin cinci pentru fiecare categorie;

sa defineasca corect fenomenul Z, folosind termenii de specialitate invatati;

sa expuna teorema Y in cuvinte proprii, fara greseala;

Anexa 5

OBIECTIVE OPERATIONALE - LISTA DE VERBE

DOMENIUL

CATEGORIA TAXONOMICA

VERBE

Cognitiv

1. Cunoasterea

a defini, a distinge, a identifica, a recunoaste, a aminti, a dobandi, a percepe

2. Comprehensiunea (intelegerea)

a traduce, a transforma, a exprima in cuvinte proprii, a ilustra, a pregati, a reprezenta, a schimba, a redefini, a interpreta, a reorganiza, a rearanja, a explica, a demonstra, a estima, a induce, a determina, a extinde, a extrapola, a completa, a stabili, a interpola

3. Aplicarea

a aplica, a generaliza, a stabili legaturi, a alege, a dezvolta, a organiza, a utiliza, a se servi de, a transfera, a restructura, a clasifica

4. Analiza

a distinge, a detecta, a identifica, a clasifica, a recunoaste, a diferentia, a discrimina, a categorisi, a deduce, a analiza, a compara, a contrasta, a deduce, a analiza

5. Sinteza

a scrie, a povesti, a relata, a produce, a constitui, a transmite, a crea, a modifica, a documenta, a propune, a planifica, a proiecta, a specifica, a elabora, a construi

6. Evaluarea

a judeca, a rgumenta, a valida, a evalua, a decide, a considera, a standardizaPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2523
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved