Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Gradinita

PLANIFICARE CALENDARISTICA ANUALA - Tehnologia Informatiei si a Comunicatiilor

didactica pedagogie+ Font mai mare | - Font mai micGRUP SCOLAR ENERGETIC NR.1 TG-JIU

Denumirea disciplinei: Tehnologia Informatiei si a ComunicatiilorClasa: a-9- a ,B,D

Nr. ore: 2 ore saptaminal

Anul: 2007--2008

PLANIFICARE CALENDARISTICA ANUALA

COMPETENTE GENERALE

Definirea conceptelor de baza ale unui sistem de calcul, ale retelelor de calculatoare precum si implicatiilor privind utilizarea lor.

Utilizarea sistemului de operare WINDOWS pentru stocarea, prelucrarea si prezentarea informatiei

Formarea si dezvoltarea abilitatii de tastare corecta si rapida

Formarea si dezvoltarea deprinderilor de utilizare a unui procesor de texte

Formarea si dezvoltarea deprinderilor de utilizare a mijloacelor moderne de comunicare - reteaua Internet

Formarea deprinderilor de creare a unei pagini WEB

UNITATI

DE COMPETENTA

COMPETENTE INDIVIDUALE

CONTINUTURI TEMATICE

NR. ORE

Sapt

OBS.

Prezentarea normelor de protectia muncii

Recapitulare- notiuni clasa a-VIII-a

S1

S1

UTILIZAREA CALCULATORULUI SI PRELUCRAREA INFORMATIEI

Definirea conceptelor de baza ale unui sistem de calcul , ale retelelor de calculatoare si implicatiile privind utilizarea lor

o       Identificarea unor componente fizice ale calculatorului si a rolului lor

o       Clasificarea si rolul componentelor software

Utilizarea sistemului de operare Windows pentru stocarea , prelucrarea si prezentarea informatiei

o       Operarea corecta cu calculatorul

Identificarea componentelor hard si soft ale unui calculator personal :

o       Unitatea centrala

o       Dispozitive de intrare

o       Dispozitive de iesire

o       Memorii

o       Conceptul de sistem de operare

o       Tipuri de software

S2

Descrierea functionarii unui calculator personal :

o       Rolul si functiile compnenetelor unui calculator personal

S2

Definirea conceptului de retea de calculatoare si enumerarea avantajelor lucrului in retea :

o       Tipuri de retele (LAN,MAN,WAN,Internet)

o       Partajare resurse, comunicatii in retea

S3

Argumentarea necesitatii securizarii computerelor si a retelelor :

o       Drepturi de acces

o       Virusi informatici si antivirusi

S3

Descrierea implicatiilor utilizarii calculatorului, din punct de vedere al sanatatii :

o       Ergonomia postului

o       Masuri de sanatate si siguranta in utilizarea calculatorului

o       Afectiuni provocate de un mediu de lucru inadecvat

S4

Descrierea aspectelor de baza legale privind utilizarea soft-ului :

o       Legislatia referitoare la drepturile de autor privind produsele software

o       Aspecte economice ale nerespectarii legislatiei (pentru producator, pentru utilizator)

S4

Operarea corecta la nivel elementar :

o       Pornirea /oprirea corecta /repornirea calculatorului

o       Vizualizarea informatiilor referitoare la resursele hardware si software ale calculatorului (versiune sistem de operare , tipul procesorului ,memorie instalata,etc)

S5

Descrierea interfetei sistemului de operare :

o       Desktop : data si ora, volumul, optiuni desktop de afisare (de ex. : optiuni pentru fundal , screen saver, diverse optiuni de setare)

o       Pictograme

o       Ferestre : descriere, operatii cu ferestre

S5

Descrierea organizarii informatiei pe suport extern :

o       Disc logic , director, fisier : identificare, proprietati , vizualizare continut

S6

Dobandirea deprinderilor de lucru cu discuri logice,directoare,fisiere:

o       Operatii cu directoare si fisiere : creare ,copiere, mutare, stergere, cautare , redenumire, realizarea unei copii de siguranta pe discheta, pe CD, sau pe un alt suport extern, vizualizarea continutului, determinarea dimensiunii

o       Schimbarea discului de lucru curent

o       Schimbarea directorului de lucru curent

S6

UTILIZAREA CALCULATORULUI SI PRELUCRAREA INFORMATIEI

o       Operarea corecta cu calculatorul

Utilizarea unor accesorii ale sistemului de operare Windows :

o       Notepad

o       Paint

o       Calculator

S7

Aplicarea modalitatii de tiparire a unui fisier :

o       Imprimanta

o       Instalarea in sistem a unei imprimante

S7

Realizarea unor aplicati practice :

o       Sugestii : realizarea unei felicitari, realizarea unei diplome , editarea unui afis sau a unei foi publicitare

o       Organizarea aplicatiilor realizate intr-o structura de directoare proprie

S8

Formarea si dezvoltarea abilitatii de tastare corecta si rapida

Cunoasterea tastaturii ca dispozitiv de introducere a datelor si in special de editare .Functiile mouse-ului :

o       Descrierea diverselor tipuri de tastaturi

o       Functiile tastelor

o       Taste speciale Windows.Deplasarea cursorului si click-uri obtinute cu tastatura

S8

Formarea si dezvoltarea abilitatii de tastare corecta si rapida

Dobandirea deprinderilor de utilizare a tastaturii in procesul de procesare text sau grafica:

o       Tastele de editare

o       Tastele functionale, rol

o       Shortcut-uri - combinatii de taste

S9

Operarea ergonomica si eficienta cu tastatura :

o       Pozitia corpului in timpul lucrului

o       Utilizarea corecta a mainilor(degetelor) in timpul lucrului (introducerii si editarii)

o       Constientizarea lucrului efficient prin exercitii practice

S9

Realizarea unor deprinderi practice de lucru rapid :  

o       Jocuri practice si aplicatii dedicate invatarii

o       Folosirea unui software de instruire specializat

S10

Formarea si dezvoltarea deprinderilor de utilizare a unui procesor de text

Enumerarea si aplicarea operatiilor de baza necesare prelucrarii unui text :

o       Lansarea unei aplicatii de procesare de text

o       Deschiderea unui document existent - modificarea si salvarea lui

o       Crearea unui document nou

o       Inchiderea unui document

o       Utilizarea  Ajutor -ului

o       Inchiderea aplicatiei de procesare de text

S11

UTILIZAREA CALCULATORULUI SI PRELUCRAREA INFORMATIEI

Formarea si dezvoltarea deprinderilor de utilizare a unui procesor de text

Utilizarea operatiilor de baza in procesarea textului :

o       Initializarea paginii de lucru

o       Introducerea informatiilor in text , functia Anulare 

o       Selectarea informatiilor - caracter ,cuvant , paragraf, intregul document

o       Copierea , mutarea , stergerea- folosirea

comenzilor "Copiere", "Lipire","Decupare"

o       Cautarea si inlocuirea - utilizarea comenzilor"Gasire si Inlocuire

S12

Aplicarea diferitelor modalitati de formatare a textului :

o       Schimbarea dimensiunii si tipului caracterelor

o       Folosirea stilului:bold(caractere aldine), italice (caractere cursive) si subliniere

o       Marcare vizuala (neprintabil)paragraf, text

o       Utilizarea culorilor in text

o       Alinierea textului in cadrul documentului

o       Spatierea randurilor

o       Copierea formatului unui text selectat

o       Folosirea si setarea tabulatorilor :aliniere stanga, dreapta , centru, pe punctul zecimal, pozitionarea tabulatorilor

2

S13

S14

Utilizarea avansata a editorului de texte :

o       Folosirea listelor (numerotare , marcatori)

o       Utilizarea instrumentelor de pe bara de desenare

o       Iserarea si formatarea tabelelor intr-un document , operatii in tabele

o       Inserarea si formatarea graficelor si imaginilor

o       Importarea obiectelor , tabelelor, graficelor, fisierelor

o       Inserarea bordurilor de pagina (culoare, latime, model,etc)

S15

Formatarea finala a unui document :

o       Stiluri si paginare- aplicarea stilurilor existente unui document, numerotarea paginilor

o       Antet si subsol, introducerea datei, autorului, numarului paginii

o       Nota de subsol sau de sfarsit de text

o       Corectarea greselilor de ortografie si a celor gramaticale - folosirea functiei de corectare ortografica si gramaticala

S16

Fixarea cunostiintelor

EVALUARE

RECAPITULARE

S17

SEMESTRUL II

Formarea si dezvoltarea deprinderilor de utilizare a unui procesor de text

Descrierea si aplicarea corecta a modului de tiparire a unui document :

o       Trecerea in revista a documentului- examinare inaintea imprimarii

o       Folosirea optiunilor de baza pentru tiparire ferestre Imprimare

o       Tiparirea documentului utilizand una din imprimantele instalate sau intr-un fisier

S18

Descrierea facilitatilor de utilizare a postei electronice , faxului si prezentarii oferite de editor :

o       Optiunea trimite catre

o       Optiunea "Scrisori si corespondente"

o       Optiunea trimitere la fax

o       Optiunea trimitere intr-o prezentare

S19

Realizarea unor aplicatii practice :

o       Sugestii : Intocmirea unei cereri , realizarea unei diplome complexe , realizarea unei pagini pentru fax , realizarea unui raport, realizarea unei scrisori oficiale intocmirea unui referat la o disciplina studiata

o       Organizarea aplicatiilor realizate intr-o structura de directoare proprie

S20

Formarea si dezvoltarea deprinderilor de utilizare a unui procesor de text

Deprinderea redactarii corecte  si rapide a unor documente :

o       Reguli generale de tehnoredactare si estetica paginii tiparite

o       Reguli de redactare a textelor oficiale sau de alta natura

o       Utilizarea shortcut"-ului  pentru functii mai des utilizate ale editorului

S21

UTILIZAREA CALCULATORULUI SI PRELUCRAREA INFORMATIEI

Formarea si dezvoltarea deprinderilor de utilizare a mijloacelor moderne de comunicare-reteaua Internet

Definirea notiunilor legate de " arhitectura" Internetului :

o       Istoria Internetului

o       Protocolul de transmisie TCP/IP

o       DHCP intr-o retea locala

o       Adresa IP, DNS

o       Browser- protocolul http

o       Host si client

o       DNS

o       Proxi

S22

Enumerarea serviciilor oferite inInternet si descrierea acestora :

o       WWW(WORLD WIDE WEB)

o       E-mail

o       Chat

o       Chat , exemplificare pe NETMEETING

o       Newsgroup

o       FTP

o       PORTAL

o       E-comerce

o       Formulare in Internet

o       Baze de date on-line

o       Operatii bancare prin Internet

S23

Formarea si dezvoltarea deprinderilor de utilizare a mijloacelor moderne de comunicare-reteaua Internet

Enumerarea componentelor necesare accesului la Internet :

o       Tipuri de comunicatii

o       Modemul

o       Calculatorul

o       Browser

o       Provider

o       Configurarea sistemului de operare pentru stabilirea legaturii cu un provider

S24

Clasificarea si folosirea modului de adresare in Internet :

o       Adresarea in Internet - adrese de pagini

o       Adrese de e-mail

o       Browsere (elemente generale de interfata si utilizarea acestora)

S25

Utilizarea posibilitatilor de cautare a informatiilor :

o       Motoare de cautare

S25

Aplicarea modalitatilor de folosire a serviciului de e-mail :

o       Programme de posta : Outlook Express , Netscape Messenger,Eudora ,Pegasus ,etc.

o       Citirea , intocmirea , trimiterea , redirectionarea unui mesaj

o       Folosirea facilitatii " atasare fisiere "

o       Folosirea agendei de adrese

o       Administrarea e-mail-urilor (directoare , filtre)

o       Cautarea adreselor de e-mail

o       Pachete complete de birotica si secretariat cuprinzand fax/telefonie , agende de adrese si planificare

S26

Descrierea si aplicarea masurilor de securitate in utilizarea Internetului :

o       Criptarea transmisiei

o       Semnatura digitala

o       Apararea impotriva virusilor

o       Firewall

S27

UTILIZAREA CALCULATORULUI SI PRELUCRAREA INFORMATIEI

Formarea deprinderilor de creare a unor pagini WEB

Utilizarea serviciului de conversatie :

o       Netmeeting

o       Video si audio conferinta

o       Telefonie IP

o       Utilizarea corecta a serviciilor IRC

o       Particularitati ale comunicatiei chat : smileys , acronime (emoticons)

S27

Utilizarea corecta a regulilor de comportare in reteaua Internet :

o       Adresarea politicoasa .

o       Respectarea legislatiei privind folosirea facilitatilor oferite de Internet

S28

Realizarea unor aplicatii practice :

o       Sugestii : cautarea si extragerea unor informatii pentru una dintre disciplinele studiate folosind motoarele de cautare ; utilizarea acestora intr-un referat (ex. " Dacia in timpul lui Decebal")

S28

Formarea deprinderilor de creare a unor pagini WEB

Utilizarea operatiilor de baza necesare realizarii unei pagini HTML :

o       Lansarea editorului HTML

o       Interfata editorului

S29

UTILIZAREA CALCULATORULUI SI PRELUCRAREA INFORMATIEI

Folosirea elementelor de baza pentru inserarea in pagina a elementelor : text , imagine :

o       Inserarea si formatarea unui text : corp de litera , marime , stil , culoare - obtinerea culorii - legatura cu aplicatia Paint (Edit colors) si cu aplicatia Calculator (Dec-Hex)

o       Inserarea unei imagini - modificarea proprietatilor imaginii : pozitionare , dimensiuni , incadrare in text

o       Formatarea unui fundal sau a unei teme

S30

Aplicarea operatiilor de baza necesare pentru realizarea unei pagini - copiere , mutare , stergere :

o       Folosirea instrumentelor Copiere , Decupare , Lipire pentru a copia text , imagine

S31

Enumerarea si aplicarea modalitatilor de a realiza o hiper . legaturra :

o       Realizarea unei legaturi pe un text

o       Realizarea unei legaturi pe o imagine

o       Maparea unei imagini

S31

Utilizarea tabelelor intr-o pagina WEB :

o       Inserarea unui tabel

o       Formatarea  tabelului

S32

Realizarea unor aplicatii practice :

o       Sugestii : intocmirea unei paginimWEB personale , realizarea paginii clasei utilizand paginile personale

o       Modalitati de depozitare a paginilor

S33

Transformarea documentelor text obisnuite sau prezentarilor PPT in pagini WEB :

o       Aplicatii practice

S33

Fixarea cunostiintelor

Evaluare

Recapitulare

S34

EVALUARE FINALA

RECAPITULARE

S35Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2966
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved