Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AnimaleArta culturaDivertismentFilmJurnalismMuzica
PescuitPicturaVersuri

DOSAR CU DOCUMENTELE NECESARE IN MAGAZIE

diverse

+ Font mai mare | - Font mai micDOSAR

CU DOCUMENTELE NECESARE IN MAGAZIEBaza: ordinul A-150/09.01 2006 al U.M. 01175 IASI

PAGINA ALBA

Documente necesare in magazie:

Art. 421/ A-114/1989

Documentarul magaziei;

Extras din atributiile sefului de magazie;

Extras privind aerisirea magaziei;

Inventarul magaziei;

Instructiuni specifice magaziei privind regulile de prevenire si stingere a incendiilor.

Art. 51/L-19/2002

Fise de evidenta de lot;

Instructiuni specifice magaziei privind regulile de prevenire si stingere a incendiilor si a evacuarii materialelor in caz de incendiu sau calamitati naturale, afisate la loc vizibil;

Instructiuni de manuire a materiilor explozive si de protectia muncii.

Ordinul A-150/2006 a U.M. 01175 Iasi

Reguli de depozitare a bunurilor materiale avute in gestiune conform regulamentelor si instructiunilor in vigoare

Norme de securitate la depozitarea, manipularea si transportul materiilor explozive[1]

Materiale care trebuie sa se gaseasca in magazie (materiale de intretinere, scule, mijloace p.s.i. etc.)

Reguli de distributie a bunurilor materiale din depozit

Reguli de intretinere a magaziei si sectorului tehnic aferent acestuia

ATRIBUTIUNILE SEFULUI DE MAGAZIE

Este obligat:

Art. 352/S-7-Instructiuni privind evidenta bunurilor materiale in armata la pace/1988

o        raspunde de tinerea corecta si la zi a evidentei operative si buna gestionare a bunurilor materiale pe care le are in primire;

o        completeaza actele cu privire la operatiile din gestiunea sa si inregistreaza in evidenta operativa operatiile de primire si cele de distributie a bunurilor materiale. Documentele de primire sau distributie se predau zilnic la compartimentul de contabilitate, pe baza registrului de evidenta personala a documentelor.

o        este obligat sa ceara in scris comandantului unitatii, prin seful compartimentului de specialitate, sa-i asigure asistenta tehnica de specialitate atunci cand primeste materiale avand caracteristici pentru a caror verificare nu poseda cunostintele necesare si nu este constituita comisie de primire, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

Art. 56/A-115 Regulamentul asigurarii tehnice cu armament si munitii/1988

o        sa cunoasca in permanenta   existentul si starea armamentului si munitiilor aflate in depozit;

o        sa respecte si sa aplice cu strictete regulile de primire, depozitare, predare si transport a armamentului si munitiilor, sa ia toate masurile regulamentare pentru a asigura depozitarea corecta si in conditii de deplina securitate a acestora;

o        sa asigure mentinerea in buna stare de intretinere si pastrare a armamentului si munitiilor;

o        sa ia masuri de prevenire si stingere a incendiilor;

o        sa organizeze primirea si distribuirea armamentului si munitiilor in timpul planificat;

o        sa tina evidenta existentului si miscarilor armamentului si munitiilor si sa urmareasca respectarea normelor de tehnica securitatii lucrului cu armamentul si munitiile;

o        sa execute la timp ordinele si dispozitiunile comandantului subunitatii careia ii este subordonat, precum si dispozitiunile sefului compartimentului de specialitate privind primirea, predarea si distributia armamentului si munitiilor.

o        sa asigure si sa verifice zilnic existenta, pastrarea in conditii de deplina securitate a bunurilor materiale din depozit si exactitatea instructiunilor inscrise in acte si in evidenta;

o        sa conduca lucrul personalului subordonat;

o        sa ia masuri pentru prevenirea si stingerea incendiilor, sa nu permita fumatul in incinta depozitului si sa se ingrijeasca de buna intretinere a materialelor de stingere a incendiilor;

o        sa cunoasca existentul si calitatea materialelor din magazie;

o        sa pastreze ordinea si curatenia in magazie;

o        este obligat sa ceara, in scris, comandantului unitatii prin seful compartimentului caruia i se subordoneaza, asistenta tehnica de specialitate, atunci cand primeste materialele care poseda caracteristici pe care nu le cunoaste;

o        sa verifice zilnic magaziile cu armament si munitii, la inceperea si terminarea programului, iar duminica si sarbatorile legale, o data pe timp de lumina;

o        raspunde de intretinerea magazie cat si a terenului din jurul acestuia, pe o raza de 100 m;

REGULI DE DEPOZITARE A BUNURILOR MATERIALE AVUTE IN GESTIUNE CONFORM REGULAMENTELOR SI INSTRUCTIUNILOR IN VIGOARE

A-114 Regulamentul asigurarii tehnice cu armament si munitii la pace/1989

Art. 612 Munitiile se inscriu in evidenta, se pastreaza si se depoziteaza, de regula, pe lovituri complete, cu focosul insurubat sau neinsurubat.

Pastrarea munitiilor incomplete este permisa numai in depozitele de munitii subordonate comandamentelor de arma, organe de inzestrare, in urmatoarele situatii:

- cand se primesc de la intreprinderile economice producatoare, munitii care nu sunt formate in lovituri complete;

- cand loviturile se dezmembreaza, in scopul casarii elementelor devenite necorespunzatoare sau recuperarii unor elemente pentru a fi refolosite;

- cand se acumuleaza o rezerva de elemente de munitii pentru asigurarea executarii reparatiilor capitale sau formarii de noi lovituri in intreprinderi, baze sau ateliere;

- cand se primesc de la unitati elemente de munitii rezultate din dezmembrarea loviturilor sau de la trageri.

Art. 613 Elementele de munitii si ambalajele goale, rezultate de la trageri si casari, se pot pastra in depozite de munitii de mare unitate si unitate - temporar - pana la predarea lor in depozitele de munitii subordonate Comandamentului Artileriei, pe baza dispozitiilor elaborate in acest scop.

Incarcaturile de azvarlire rezultate din dezmembrarea loviturilor, in vederea prelevarii probelor de pulberi pentru analize, se pastreaza in depozitele de munitii de mare unitate, de garnizoana si de unitate.

Art. 614 In depozitele de munitii de unitate, garnizoana si mare unitate se pastreaza si se depoziteaza munitiile pentru armamentul din inzestrarea acestora, numai ca lovituri complete de categoria I si a II-a. Munitiile de categoria a III-a si a IV-a care nu sunt periculoase la depozitare si transport, se pot pastra in aceste depozite numai temporar, pana la predarea lor la depozitele subordonate comandamentelor de arma, organe de inzestrare.

Art. 618 La depozitare munitiilor si repartizarea lor pe magazii in cadrul depozitelor se va tine seama de existentul in munitii, de modul de afluire a acestora, de gradul de periculozitate, de gradul de periculozitate, de destinatia lor, precum si de regulile de pastrare in comun.

In magaziile din imediata vecinatatea a corpurilor de garda se vor depozita munitii cu un grad de pericol redus la explozie, de preferinta din cele ce reprezinta pericol de incendiu (proiectile speciale - luminoase, fumigene, incendiare, cartuse de semnalizare si iluminare) pentru a putea fi supravegheate cu usurinta.

Munitia reactiva se depoziteaza in magazii periferice, cu partea de cap orientata spre zona exterioara a depozitului, pe directii lipsite de constructii sau obiective importante.

Pulberile cu fum si fara fum, in vrac, explozivi si produse fabricate din acestea (calupuri, detonatoare, amorse, pastile de pulbere, petarde, corpi explozivi, bombe de festivitati) si mijloacele pirotehnice, se pastreaza separat de celelalte feluri de munitii, in ambalaje bune, in magazii uscate, special amenajate in acest scop.

Loturile de munitii ale caror pulberi au obtinut, la analizele fizico-chimice, clasificarea de "nestabile din punct de vedere chimic" sau "rea", munitiile categorisite ca periculoase la manipulare sau transport sau cele interzise de la trageri, se izoleaza de restul munitiilor in magazii separate (de izolare), in termen de cel mult 5 zile de la primirea comunicarii din partea Laboratorului Artileristic. In situatia in care nu se dispune de magazii libere, aceste munitii se depoziteaza pe platforme, la o distanta de cel putin 40 m fata de celelalte magazii sau constructii (ateliere, puncte de lucru) si se acopera cu prelate. In acelasi termen se raporteaza despre existenta lor, intocmindu-se documentele legale cu propuneri de dezmembrarea si distrugerea elementelor devenite periculoase; dupa primirea documentelor aprobate se va proceda potrivit indicatiilor ce se dau prin acestea.

Art. 620 Munitiile se depoziteaza in ambalaje originale sau adaptate cu avizul comandamentelor de arma, organe de inzestrare, in stare buna. Inscriptionarile de pe ambalaje trebuie sa fie clare si sa corespunda intocmai cu datele inscriptionate pe munitiile aflate in interior. Este interzisa introducerea in magazii a munitiilor cu ambalaje defecte, murdare, cu inscriptii incomplete sau in ambalaje ce nu sunt destinate munitiei respective.

Inscriptiile vechi de pe lazi, care nu mai corespund cu cele de pe munitiile aflate in interior, se indeparteaza sau se acopera cu vopsea, dupa care se aplica inscriptiile noi, corespunzatoare cu datele de pe munitii.

In aceeasi lada, se pastreaza numai lovituri, proiectile sau bombe de acelasi tip, din acelasi lot de incartusare (incarcare) si cu aceleasi semne de greutate.

Art. 621 Incarcaturile de azvarlire ale loviturilor de artilerie necuplate si incarcaturile de baza si suplimentare pentru bombele de aruncator se vor depozita numai dupa verificarea prealabila a starii de etanseitate a tuburilor (pachetelor sau recipientilor) in care sunt pastrate.

Verificarea etanseitatii incarcaturilor se executa, ulterior, cu prilejul fiecarui control tehnic anual, indiferent de modul in care acestea sunt ambalate (in tuburi cartus, in recipienti, in garguze, cutii sau tocuri).

Art. 626 Stivele cu munitii se numeroteaza, iar pe fiecare din ele se pune o eticheta de stiva, completata cu toate datele si se fixeaza pe una din lazile din partea spatiului de manipulare sau de control in rame de tabla (lemn) cu geamuri si cu carlig pentru fixare.

Forma ramelor si asezarea acestora pe stive vor fi uniforme pe intregul depozit. Este interzisa fixarea etichetelor pe lazi prin folosirea cuielor sau suruburilor pentru lemn.

Art. 627 Fiecare stiva cu munitii se constituie dintr-un singur lot de asamblare, in cadrul caruia munitiile se depoziteaza pe grupe si semne de greutate.

Este permisa depozitarea in aceeasi stiva a munitiilor de acelasi tip, insa din loturi diferite, cand cantitatea din fiecare lot este mica (1 - 10 lazi); loturile vor fi separate cu eticheta de stiva asezata pe fiecare lada (grupa de lazi).

Depozitarea unui lot de munitii in mai multe stive sau in magazii diferite, se admite numai atunci cand lotul de munitii este mare si trebuie impartit in magazii pe subunitati (la depozitele de unitati si mari unitati). La celelalte depozite, fractionarea loturilor mari este permisa numai cand spatiul de depozitare al unei magazii este insuficient; in acest caz, restul lotului se va depozita in cea mai apropiata magazie, specificandu-se pe eticheta de stiva si in fisa de evidenta de lot, locurile unde este depozitat lotul.

In cazul loturilor depozitate in mai multe magazii, fisa de evidenta de lot se va pastra astfel: in depozitele de unitate sau mare unitate, in magazia unde se afla cantitatea de munitii din lotul respectiv destinata primei subunitati (unitati); in celelalte depozite, in magazia unde este depozitata cantitatea cea mai mare de munitii din lotul respectiv.

Art. 628 Toate elementele componente ale loviturilor se depoziteaza la un loc, formand aceeasi stiva. Eticheta de stiva va fi completata cu denumirea loviturii complete (dupa fisa de evidenta de lot); cand unele elemente de munitii depasesc necesarul loviturilor din stiva, pentru a nu se afecta etanseitatea ambalajelor, acestea pot fi pastrate in acelasi ambalaj, iar pe eticheta de stiva se va arata cantitatea de elemente existente in plus si cu care lot de munitii formeaza lovituri complete (se indica numarul stivei). In scopul economisirii spatiului de depozitare, se permite depozitarea focoaselor peste lazile cu lovituri din spatele stivei, fara ca inaltimea partii stivei astfel constituita sa depaseasca 2 metri.

Pentru a separa in aceeasi stiva elementele de munitii care formeaza lovitura completa, se lasa intre ele intervale de 5 cm.

Art. 629 Este interzisa depozitarea in aceeasi magazie a loviturilor complete cu cele incomplete (elemente), rele, interzise de la trageri ori de la distributii sau scoase din inzestrare. Astfel de lovituri se pastreaza in magazii separate, iar pe stive se pun etichete cu inscriptia "interzise" sau "rele" etc. La depozitele de munitii de unitate si mare unitate, astfel de lovituri pot fi pastrate in aceeasi magazie dar in stive separate (cu exceptia celor periculoase la manipulare si transport). Regulile de depozitare in comun a munitiilor sunt obligatorii si in aceste cazuri.

Art. 630 Cantitatea de munitii aflata in ambalaje incomplete se inscriptioneaza cu vopsea alba; aceste ambalaje se aseaza pe randul de sus si la marginea stivei. Colturile ambalajelor incomplete se vopsesc in alb (in negru daca ambalajul este nevopsit).

Art. 631 In cazul munitiilor de la serviciu ambalajele etanse ale focoaselor cu si fara detonator, mijloacelor de aprindere, cartuselor pentru armamentul de infanterie, focoaselor pentru grenadele de mana si mijloacelor pirotehnice, se desfac numai pe masura nevoilor si numai daca nu exista astfel de ,unitii (elemente) ambalate neetans.

Focoasele, mijloacele de aprindere, incarcaturile de azvarlire pentru aruncator (cartuse si relee), precum si cartusele de infanterie scoase din ambalaje etanse se impacheteaza si etanseaza prin bituminare cu un amestec format di 65-70% bitum, 20-25% parafina si 5-10% unsoare de etansare. Pachetele trebuie sa poarte etichete cu aceleasi referiri privind continutul si calitatea ca si cele inscrise pe etichetele de lada.

Elementele de munitii scoase din cutii metalice etanse se pot introduce la loc si etansa in aceleasi cutii. Pentru realizarea unei bune etansari a cutiilor, capacul, care a fost taiat, va fi bine indreptat, iar deplasarea lui catre interior va fi limitata prin bucati de carton asezate intre acesta si jugurile (restul pachetelor) din interiorul cutiei metalice. Deasupra cutiei se aseaza o bucata de carton sau hartie de ambalaj; dupa inchiderea capacului cutia se leaga cu sfoara din cele patru parti ale sale.

In lungul taieturii se toarna un strat de unsoare de etansare peste care se lipeste o banda de hartie de ambalaj. Latimea benzii trebuie sa depaseasca marginile stratului de unsoare in ambele parti cu 2-5 mm.

Art. 634 Pulberii cu fum sau fara fum, in vrac sau neincartusate, se depoziteaza (pastreaza) numai in depozitele subordonate Comandamentului Artileriei si numai in cantitatile necesare confectionarii munitiilor auxiliare sau executarii unor activitati ordonate. Pastrarea pulberilor in celelalte depozite este admisa numai temporar, cu aprobarea Comandamentului Artileriei.

Pulberile in vrac sau neincatusate se pastreaza numai in magazii de zid, ale caror elemente de constructii metalice (usi, ferestre, grile si plase de sarma) sunt confectionate din metale neferoase si racordate la reteaua de impamantare. Pardoseala magaziilor va fi realizata din materiale antistatizate sau acoperita cu un covor de cauciuc antistatizat asezat pe o plasa metalica neferoasa, legata in reteaua de impamantare.

Magaziile vor avea asigurate posibilitati corespunzatoare de aerisire naturala si vor fi dotate cu termometre si higrometre pentru urmarirea evolutiei caracteristicilor meteo. In apropierea magaziilor se amenajeaza surse (bazine) de apa necesare pentru stingerea incendiilor sau stropirea acoperisului si peretilor in cazul depasirii temperaturii de depozitare admisa.

Temperatura maxima admisa in magaziile cu pulberi (incaperile magaziilor) este de +25sC; la aceasta temperatura sau la depasirea ei, acoperisul si peretii magaziei se stropesc cu apa pana se obtine o scadere a temperaturii cu 2-3s sub limita admisa.

Art. 635 In magaziile (incaperile) in care se pastreaza pulberile in vrac sau neincartusate este interzisa pastrarea sau folosirea mijloacelor de mecanizare a lucrarilor de orice fel.

Grenadele de mana se depoziteaza cu focoasele neinsurubate, introducandu-se in locasul focosului un dop de protectie. Focoasele se pastreaza in ambalaje etanse in aceeasi lada cu grenadele.

In situatiile in care grenadele se primesc in lazi care nu permit introducerea cutiilor de focoase, acestea se pot pastra in lazi separate; unitatile vor solicita ierarhic inlocuirea lazilor respective cu lazi care sa permita introducerea focoaselor la un loc cu grenadele.

Ambalajele ce contin incarcaturi incomplete din care s-au prelevat probe de pulberi pentru analize fizico-chimice, se vopsesc in culoare galbena si se inscriptioneaza potrivit regulilor prevazute in procesul tehnologic de prelevare a probelor. Aceste ambalaje se vor depozita pe randul de sus si la marginea stivei lotului din care fac parte.

NORME DE SECURITATE LA DEPOZITAREA,

MANIPULAREA SI TRANSPORTUL MATERIALELOR

EXPLOZIVE[2]

(M.28 din 01.11.1996)

a)        Depozitarea materialelor explozive

magaziile de materii explozive trebuie sa fie constituite din materiale incombustibile si trebuie sa aiba acoperisuri de tip usor;

la intrarea in magazii, cat si intre diferite incaperi, nu se admit trepte;

magaziile vor fi prevazute cu grile si plase metalice la ferestre si cu grile metalice la usi;

magaziile trebuie sa dispuna de aerisire naturala eficienta pentru a asigura securitatea pastrarii materialelor explozive si posibilitatea manipularii si distribuirii lor rapide;

accesul in magaziile de materii explozive este permis numai in prezenta sefului de magazie;

materiile explozive se depoziteaza in ambalaje originale cu inscriptii clare si care corespund cu continutul lazii; lazile se depoziteaza in stive cu inaltimea de max. 3 m. pentru explozivi si mijloace de initiere; 1,75 m. pentru capsele detonante, cu capacele in sus.

b)        Masuri de protectia muncii in operatiunile de manipulare si transport a materiilor explozive

Manipularea materialelor explozive se executa, de regula ziua si in cazuri cu totul exceptionale noaptea, cu respectarea urmatoarelor reguli:

lucrarile de manipulare se executa obligatoriu sub supravegherea sefului de depozit;

personalul admis la manipulare trebuie sa fie din acela caruia i s-a facut in prealabil instructajul sub semnatura pentru fiecare operatiune sau pentru fiecare material care impune conditii speciale de manipulare;

intregul personal admis la manipulare va fi inscris in ordinul de zi pe unitate;

mijloacele prevazute si admise in operatiuni sa fie in stare buna de functionare;

materialele explozive vor fi manipulate in vederea depozitarii, intretinerii sau pentru transport, numai in ambalaje corespunzatoare, prevazute cu capace, mijloace de inchidere si manere de transport in stare buna.

Manipularea lazilor este permisa in urmatoarele conditii:

pe brate, de o singura persoana, cand masa lazii nu depaseste 30 kg;

pe targa sau de manere, de catre doi oameni cand masa lazii nu depaseste 50 kg;

cu carucioare, cand lazile au masa mai mare de 50 kg;

mijloacele de darea focului se manipuleaza in mod obligatoriu manual, de catre doua persoane.

In manipularea materiilor explozive, se interzice

transportul lazilor pe umeri, pe spate sau sub forma de cumpana;

transportul lazilor taras, prin rostogolire, cu capacul in jos;

transportul lazilor in ambalaje deteriorate, cu mijloace necorespunzatoare in pante fara sa fie asigurat sistemul de franare;

transportul materiilor explozive pe timp de furtuna, descarcari electrice si ploi torentiale.

Mijloacele de transport in care se incarca materii explozive in vederea transportului trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

caroseria sa fie bine incheiata, balamalele si incuietorile obloanelor sa fie complete si sa asigure inchiderea perfecta;

starea tehnica a autovehiculelor sa fie corespunzatoare;

sa fie dotate cu mijloace P.S.I., mijloace de marcare si avertizare, sa aiba prelata, toba esapament fata, mijloace de legat si consolidat, bara de remorcare.

Se interzice transportul personalului pe materiile explozive !

TABEL.

CU INALTIMEA STIVELOR DE LAZI CU MUNITII / Anexa nr. 20/ A-114/1989

Denumirea munitiei

Inaltimea stivei

Lovituri de artilerie (cu proiectile explozive), proiectile explozive si bombe de aruncator cu focoase neinsurubate (pastrate in lazi separate)

Lovituri de artilerie cu proiectile perforante de toate felurile (in afara de cele cumulative), precum si proiectilele acestora cu focoase insurubate

Lovituri pentru aruncatoare de grenade antitanc

Grenade de mana inclusiv cele antitanc, care nu au focoase in acelasi ambalaj

Cartuse pentru armamentul de infanterie de toate felurile si calibrele

Cartuse de iluminare si semnalizare de toate felurile

Pulberea fara fum si explozivii in vrac

Lovituri de artilerie (cu proiectile explozive), proiectile explozive si bombe de aruncator cu focoase insurubate

Lovituri si proiectile cumulative cu focoase insurubate si neinsurubate

Grenade de mana inclusiv cele antitanc, care au focoase in acelasi ambalaj

Depozitarea materiilor explozive

Anexa nr. 17/ A-114/I Dispozitiuni privind modul de desfasurare a unor activitati prevazute in regulamentul asigurarii tehnice cu armament si munitii, in timp de pace/1989

In magaziile in care se depoziteaza armament (munitii, aparatura artileristica) se va intocmi documentarul magaziei.

Lazile cu armament se dispun in stive sau pe stelaje astfel incat sa se permita executarea controalelor si intretinerilor tehnice si realizarea usoara si rapida a primirilor sau distributiilor. Pentru executarea controlului si verificarea existentului, in magazii se asigura urmatoarele spatii libere astfel:


Spatiu de manipulare in dreptul fiecarei usi si in lungul peretelui de la intrarea in magazie, cu o latime de 1,3-1,5 m;

Spatiu de control in lungul celorlalti pereti, cu latimea de 0,6-0,8 m;

Intre doua stive alaturate se vor lasa intervale de minimum 10 cm.

Limitele de demarcatie ale spatiilor de depozitare se traseaza pe pardoseala, cu culoare alba.

Pentru o aerisire mai buna, chitucii se aseaza perpendicular fata de peretii cu usi ai magaziilor.

MATERIALE CARE TREBUIE SA SE GASEASCA IN MAGAZIE (MATERIALE DE INTRETINERE, SCULE, MIJLOACE P.S.I.)

Art. 421-422/A114/1989 In fiecare magazie trebuie sa existe urmatoarele materiale:

Rastel din lemn cu unelte si materiale necesare operatiunilor de curatire si intretinere: matura din produse naturale, perie din par pentru sters praful, faras, ciocan, dalta holsuruburi din bronz sau cupru, metru din lemn, manusi din bumbac;

Masa din lemn cu sertar si incuietoare pentru pastrarea documentelor;

Un taburet din lemn;

Scari duble din lemn pentru luarea sau asezarea lazilor cu materii explozive;

Gratare din lemn sau cauciuc pentru sters picioarele la intrarea in magazii;

Chituci din lemn sau beton armat, cu sectiunea minima de 70x70 mm;

Termometru si higrometru la 2-3 magazii;

Rame din tabla sau lemn pentru etichete de stiva;

Sipci din lemn gradate din 10 in 10 centimetri cu lungimi diferite, pentru masurarea inaltimii stivelor

NORMA NR. 2/NORME DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR - "Cz. 5"/1999

Necesarul si rezerva de substante chimice pentru utilaje si instalatiile de prevenire si stingere a incendiilor

Magazii cu munitii, praf de pusca, explozivi si armament (pentru o magazie)

o       stingator transportabil avizate ISO si OMCAS cu pulbere, presurizate permanent P 20 - 1 bucata;

o       stingator portativ avizate ISO si OMCAS cu pulbere, presurizate permanent P 2-P3 - 1 bucata;

o       stingator portativ avizate ISO si OMCAS cu pulbere, presurizate permanent P 10 - 1 bucata;

o       butoi pentru nisip sau apa - 2 bucati;

o       lopeti cu cozi - 1 bucata;

o       galeti - 1 bucata;

o       cazmale cu cozi - 1 bucata;

o       rangi de otel - 1 bucata;

o       tarnacoape cu cozi - 1 bucata;

o       topoare mari - 1 bucata

REGULUI DE DISTRIBUTIE A BUNURILOR MATERIALE DIN DEPOZIT

M-8/1999 Instructiuni privind organizarea si conducerea evidentei cantitativ valorice a bunurilor materiale aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale.

Art. 56 Miscarea activelor fixe in cadrul unitatii, de la magazie la locul de folosinta si invers sau de la un loc de folosinta la altul (servicii, sectii, laboratoare, etc.) se consemneaza in bonul de miscare a activelor fixe, aprobat de comandantul unitatii.

Art. 95 Primirea bunurilor materiale se face de catre gestionari, pe baza documentelor justificative care le insotesc (factura, aviz de insotire a marfii, chitanta fiscala, fisa de evidenta de lot a munitiilor, bon de predare-transfer, restituire, proces verbal de casare, etc.), dupa ce au fost verificate in mod amanuntit pentru a se constata daca sortimentul, cantitatea, calitatea, seriile de fabricatie si pretul (unde este cazul) corespund cu datele din aceste documente.Munitiile vor fi insotite de fise calitative de lot. Pentru cele la care se executa probe de receptie, prin trageri in poligoane de experiente, fisele de lot vor fi expediate, de catre furnizor, dupa primirea rezultatelor acestor probe, dar nu mai tarziu de 30 zile de la livrarea produselor.

Art. 141 Armamentul si aparatura artileristica se distribuie din depozit la subunitati pe serii, care se inscriu in bon de miscare a activelor fixe, intocmit de seful compartimentului de specialitate.

Art. 142 Munitiile pentru tragerile de instructie se distribuie din depozitul unitatii la subunitati, pe baza bonului de consum (colectiv), care se intocmeste de seful compartimentului de specialitate. Seful compartimentului de specialitate completeaza bonul de consum si tabelul de repartitie distributie a munitiei pentru tragere si le semneaza. Tabelul se prezinta sefului de stat major, pentru a verifica legalitatea, dupa care cele doua documente se predau sefului de depozit, pe baza de semnatura. Seful de depozit efectueaza distributia pe baza de semnatura, in coloana 10 din tabel. Seful de depozit inscrie in fisele de evidenta lot munitia consumata si elementele recuperate, predand in aceeasi zi, pe baza de semnatura, bonul de consum impreuna cu tabelul de repartitie a munitiei la trageri, sefului compartimentului de specialitate.

REGULI DE INTRETINERE A MAGAZIEI SI SECTORULUI TEHNIC AFERENT ACESTUIA

A-114/1989 Regulamentul asigurarii tehnice cu armament si munitii in timp de pace

ART.415. Magaziile destinate pastrarii armamentului, munitiilor si rachetelor terestre vor fi permanent in stare buna, pentru a asigura conditii optime de depozitare, manipulare si securitate.

Anual, magaziile se supun unui control tehnic, in scopul de a stabili volumul lucrarilor pentru reparatii; el se executa de catre o comisie numita prin O.Z.U. din care fac parte obligatoriu si seful cazarmarii.

Fiecare magazie (compartiment de magazie) se da in primire unui gestionar-seful de magazie sau de depoyit, la marile unitati si unitati -care raspunde atat de intrtinerea si ingrijirea ei,cit si a terenului din jurul acesteia , pe o raza de 100 m.

Seful magaziei (sef de depozit) verifica zilnic starea magaziilor si executa personal curatenia si remedierea defecsiunilor constatate, pentru executarea de lucrari cu un volum sporit i se repartizeaza personalul necesar.

Art. 416. Materialele se introduc in magazii numai dupa ce in prealabil au fost curatate. Podelele magaziilor se matura, iar peretii si tavanul se curata de praf si de paianjeni cu peria de praf, cel putin o data pe saptamana. Iarba si murdaria de pe trotuare si rigole se indeparteaza in permanenta. Jgheaburile si burlanele se mentin in stare buna curatandu-se de murdarie si frunze, iar pe timpul iernii de zapada si gheata. Nu este permis ca acoperisurile si peretii magaziilor sa fie atinse de crengile copacilor. Muschii de pe pereti si iarba crescuta precum si zapada de pe acoperisurile magaziei, se indeparteaza. Caile de acces si intrarile in magazii se curata de zapada, gheata, frunze cazute si nu se vor bloca cu materialele care ar putea impiedica evacuarea rapida a armamentului si munitiilor. Aceste lucrari se executa de catre personalul sectiilor (la depozitele de armament, munitii si materiale tehnice) si de catre personalul aprobat prin planurile sefului asigurarii tehnice cu armament si munitii (la unitati).

Art. 417. In timpul repararii magaziilor cu armament si munitii se vor respecta urmatoarele reguli:

- lucrarile se efectueaza, in mod obligatoriu, in prezenta sefului de magazie si a pompierului de serviciu;

- personalul care efectueaza reparatiile va fi instruit asupra regulilor de protectia muncii si masurilor de prevenire si stingere a incendiilor;

- la repararea acoperisului, stivele cu materiale se acopera cu prelate, placi lemnoase, rogojini etc.; la fel se va proceda cand se zugravesc magaziile in interior sau se ignifugheaza cele din scandura;

- la repararea pardoselei, mijloacele se redepoziteaza in aceeasi magazie sau in alte magazii sau se dispun temporar, pe platforme in aer liber, cu luarea masurilor prevazute pentru asemenea situatii;

- la inlocuirea (consolidarea) pilonilor de fundatie, a stalpilor de pe pereti, stalpilor interiori, picioarelor de sarpanta si altor sustineri de constructii, magaziile se evacueaza complet;

- toate lucrarile de pregatire a materialelor de constructii se fac in afara magaziei;

- resturile de materiale de constructii se indeparteaza zilnic din teritoriul tehnic;

- se vor lua masuri de respectare stricta a regulilor de prevenire si stingerea incendiilor.

Art. 418. Controlul starii magaziilor, a modului de pastrare si depozitare a materialelor, a masurilor de paza, securitate, prevenire si stingerea incendiilor, se executa in cadrul fiecarui esalon potrivit celor prevazute la articolele 19 - 20 din prezentul regulament, precum si pe timpul inspectiilor si controalelor tematice pe linie de constructii si cazare.

In urma controalelor comandantii de unitati (formatiuni) vor lua toate masurile pentru inlaturarea in termenele stabilite a neajunsurilor constatate pentru ca pastrarea materialelor sa se realizeze in ordine si deplina securitate.

In perioadele de calduri excesive, ploi si zapezi abundente, frecventa acestor controale va fi mai mare, in scopul prevenirii cauzelor care pot afecta starea tehnica si securitatea armamentului si munitiilor.

Art. 419. Atentie deosebita se va acorda masurilor de prevenire a aparitiei daunatorilor lemnului, atat la magazii, cat si la materialele depozitate in acestea (ambalaje, chituci).

Ciuperca (buretele) de casa apare sub forma de increscente pufoase, albe, cu aspect de vata, iar in locurile intunecoase, sub forma de pielita densa, cenusie, cu aspect matasos. In caz ca sunt suspiciuni privind aparitia ciupercii de casa, se controleaza locurile intunecoase ale constructiilor din lemn, iar o bucata (proba) din lemnul atacat se trimite imediat la Laboratorul Artileristic.

Dupa descoperirea infestarii magaziilor sau lazilor, comandantul depozitului (seful asigurarii tehnice cu armament si munitii) este obligat sa raporteze esalonului superior, sa ia masuri urgente de prevenirea raspandirii acesteia la alte magazii sau lazi si sa solicite aprobarea pentru distrugerea lazilor infestate prin ardere si evacuarea magaziilor in care s-au produs asemenea fenomene. Lucrarile pentru distrugerea ciupercii de casa din magazii, ambalaje sau alte cladiri se executa sub conducerea sectiei de cazare teritoriale.

Cand se descopera ambalaje atacate de ciuperca de casa, materialele se scot si se ambaleaza in alte lazi; inainte de a fi ambalate in alte lazi, munitia se sterge bine cu carpe imbibate in diluant sau white-spirit, pe toata suprafata si apoi se unge cu un strat subtire de unsoare de tun (in afara de partile vopsite).

Art. 420. Teritoriul tehnic al depozitelor trebuie sa fie permanent curat, in care scop se imparte in sectoare care se dau in primire sectiilor de depozitare, atelierelor de reparat sau unitatilor si subunitatilor.

Intretinerea teritoriului tehnic, comporta urmatoarele activitati principale:

- curatarea permanenta a terenului din jurul magaziilor, pana la baza valurilor de pamant, prin smulgerea ierbii, indepartarea muschiului, frunzelor cazute si a crengilor, smulgerea din radacini a lastrisului;

- cosirea fanului, ori de cate ori este necesar, manual sau cu mijloace mecanizate; indiferent de modul in care se face cosirea, uscarea si pastrarea fanului se face in afara teritoriului tehnic.

- curatarea si dezapezirea tuturor cailor de acces precum si mentinerea acestora, permanent, in stare buna; drumurile trebuie sa fie completate cu pietris ori de cate ori este necesar, iar santurile de scurgere a apei curatate de vegetatie si gunoaie;

- umplerea si curatarea bazinelor cu rezervele de apa pentru stingerea incendiilor, cel putin o data pe an; pe timp de iarna se protejeaza bazinele cu apa impotriva inghetului;

- refacerea valurilor de pamant, pentru a fi mentinute la cotele stabilite; pentru prevenirea alunecarii pamantului, se vor lua masuri de consolidare;

- repararea gardurilor;

- taierea si evacuarea permanenta a lastrisului, pastrandu-se lastarii cei mai dezvoltati, pentru intinerirea padurii; crengile copacilor trebuie sa se taie pana la inaltimea de 3 metri, pentru a asigura o circulatie corespunzatoare a aerului si eliminarea umiditatii din teritoriul tehnic.

Materialele necesare pentru intretinerea teritoriului tehnic se vor pastra la panouri, in cadrul fiecarei sectii de depozitare. Panourile se vor construi si amplasa in mod uniform pe intregul depozit.

Art. 421. Magaziile vor fi utilate cu: dulapuri, stelaje, rafturi, capre etc. conform destinatiei, trusa cu scule si materiale pentru sigilare, dispozitive portative pentru iluminat, precum si cu mijloace pentru transportul, manipularea, incarcarea-descarcarea si stivuirea mecanizata a materialelor potrivit normelor. Magaziile pentru depozitarea armamentului in lazi si a munitiilor se doteaza cu chituci din lemn sau prefabricate din beton, cu sectiunea de 10/12 cm.

In magaziile de armament sau de munitii (in dosarul sefului de depozit la unitati si in cel al sefului de magazie la depozitele de armament) trebuie sa se gaseasca urmatoarele documente: documentarul magaziei (completat potrivit dispozitiunilor privind desfasurarea activitatilor tehnice prevazute in prezentul regulament) extras din atributiile sefului de magazie: inventarul magaziei; instructiuni specifice magaziei privind regulile de prevenire si stingere a incendiilor; extras din regulile privind aerisirea magaziilor. Toate documentele vor fi permanent actualizate.

Art. 422. In fiecare magazie trebuie sa se gaseasca: o masa din lemn cu sertar si incuietoare (dulap, ladita) pentru pastrarea documentelor; un taburet din lemn; un rastel din lemn cu ustensile pentru intretinerea magaziei (matura din produse naturale, perie din par pentru sters praful, lavete si manusi din bumbac etc.); scari portabile din lemn pentru luarea si asezarea lazilor cu armament, piese de schimb si munitii din randurile superioare ale stivei; sipci din lemn gradate din 10 in 10 centimetri cu lungimi diferite, pentru masurarea inaltimii stivelor.

In magaziile stabilite pentru inregistrarea temperaturii si umiditatii se vor gasi aparatele respective (higrometre, termometre, higrografe, termografe) pe suporti din lemn).

Fiecare magazie va fi prevazuta cu un gratar din lemn si 1 - 2 curatatoare din metal, pentru incaltaminte.

INSTRUCTIUNI PRIVIND MODUL DE AERISIRE AL MAGAZIILOR

Anexa nr. 20/ A-114/I Dispozitiuni privind modul de desfasurare a unor activitati prevazute in regulamentul asigurarii tehnice cu armament si munitii, in timp de pace/1989

Aerisirea magaziilor cu armament, munitii si rachete terestre

Aerisirea magaziilor cu munitii se executa in scopul de a asigura in interiorul acestora, conditiile meteorologice normale de depozitare: umiditatea relativa 80%, temperatura sub +30sC, precum si variatia cat mai lenta, in timp, a acestor caracteristici meteo.

Aerisirea magaziilor se executa folosind sistemul de ventilatie prevazut prin constructie in pereti si acoperis, precum si prin deschiderea usilor si ferestrelor.

SE INTERZICE AERISIREA MAGAZIILOR

- pe timp de ceata, ploi, ninsoare sau furtuna;

- cand umiditatea relativa a aerului din exterior este mai mare de 8=%;

- pe timp de vant cu viteze mai mari de 7 Km./h;

- cand temperatura aerului din exterior depaseste +30sC sau mai mica de -10sC.

Zilnic, responsabilul postului meteo observa starea atmosferei citeste datele meteo ale aerului din exterior, le afiseaza pe panoul existent in acest scop tot la postul meteorologic. In situatia ca starea atmosferica nu permite aerisirea magaziei, pe panou se afiseaza cuvantul "NU" in fata inscriptiei "SE POATE FACE AERISIREA".

Cand starea atmosferei permite aerisirea magaziei pe panou se afiseaza numai temperatura si umiditatea aerului din exterior.

Zilnic, dupa afisarea datelor meteorologice ale aerului din exterior, pe panoul de la postul meteorologic, toti sefii de magazii citesc aceste date. Daca in fata inscriptiei: "SE POATE FACE AERISIREA", este afisat cuvantul "NU", sefii de magazii nu noteaza datele afisate. Daca din datele afisate rezulta ca se poate face aerisirea, sefii de magazii noteaza, le inscriu in documentele de magazie , executa citirea aparatelor din interiorul magaziei.

Cand caracteristicile meteorologice ale aerului din exterior permit aerisirea magaziilor in mod obligatoriu, seful de magazie, deschide toate usile si ferestrele, precum si sistemul de ventilatie existente din constructie.

Seful de magazie supravegheaza magaziile pe toata durata aerisirii. Seful de magazie, supravegheaza magaziile pe toata durata aerisirii, urmareste starea atmosferica si ia masuri de protejare cu prelata a stivelor cu munitii impotriva razelor solare care cad direct pe ele. In zilele de vara, cu aer uscat, aerisirea poate dura 2-5 ore iar primavara si toamna, cand in general aerul este umed si rece poate dura 10-15 minute si la intervale mai mici.

Aerisirea magaziilor cu armament si munitii se executa in scopul de a asigura in interiorul acestora, conditii meteorologice normale de depozitare: umiditate relativa sub 80%, temperatura sub +30 C, precum si variatia cat mai lenta, in timp a acestor caracteristici meteo.

In cazul cand conditiile meteorologice externe conduc la cresterea temperaturii aerului din interior peste limita de +30 C si aceasta situati nu poate fi evitata prin executarea aerisirii, atunci acoperisurile magaziilor cu munitii, se stropesc cu apa, o data sau de mai multe ori pe zi, dupa necesitate.

Aerisirea magaziilor este interzisa sa se faca pe timp de ceata, ploaie, ninsoare sau furtuna; cand umiditatea relativa a aerului din exterior este mai mare de 80%; pe timp de vant cu viteza mai mare de 7 m pe secunda (vant de tarie potrivita, care mentine intins un stegulet, misca crengile subtiri neinfrunzite, ridica praf); cand temperatura aerului din exterior este mai mare de +30 C sau mai mica de -10 C.

In magazie, termometrul si higrometrul se aseaza pe un suport portativ, la nivelul randului de jos al lazilor cu munitii, la o inaltime de 15-40 cm de pardoseala. Suportul se confectioneaza din lemn, are o baza de sustinere realizata din sipci lungi de 25 cm, asezate in cruce, pe care se fixeaza o tija verticala inalta de 70 cm. Suportul se vopseste in culoare galbena. De regula termometrul este fixat pe tija higrometrului, iar higrometrul se agata de suportul portativ.

Aparatele se dispun cat mai departe de usi si de orificiile de aerisire, in locul in care se stabileste ca fenomenul de condensare a vaporilor apare cu cea mai mare posibilitate (in partea de nord, nord-est sau nord-vest a magaziei).

Se interzice fixarea aparatelor meteorologice de peretii magaziei, pe stivele cu armament, munitii sau pe peretii adapostului de la postul meteorologic.

Toate aparatele trebuie sa fie verificate metrologic anual, mai putin termometrele care se verifica o data la 2 ani, de catre laboratoare autorizate (termenele de verificare sunt prevazute in listele oficiale publicate pe linie de metrologie). Rezultatele verificarii si corectiile respective se inscriu, de catre responsabilul cu metrologia (cu supravegherea tehnica) in fisa individuala a fiecarui aparat.

In scopul descoperirii eventualelor defecte ale termometrelor, acestea (in afara ce cel "umed" de la psihometru) vor fi comparate intre ele la datele de 1 si 15 ale fiecarei luni, intr-un moment al zilei cand temperatura aerului este in crestere, de preferinta in jurul orei 11.

In cazul in care temperatura aerului interior este mai mare decat cea a aerului exterior (situatie frecvent intalnita toamna si la inceputul iernii), seful de magazie cauta in tabelul nr. 2 la rubrica nr. 1 - temperatura citita pe termometrul din magazie - iar la rubrica nr. 2 din acelasi tabel cauta umiditatea relativa din magazie (intervalul de valori prevazut in dreptul temperaturii respective). Pe orizontala intervalului in care se incadreaza umiditatea relativa din magazie, se citeste in rubrica nr. 3 - temperatura minima a aerului din exterior la care se poate face aerisirea magaziilor.

Daca temperatura aerului din exterior, citita la postul meteorologic, este egala sau mai mare decat temperatura determinata ca mai sus in rubrica nr. 3, se poate face aerisirea magaziilor cu munitii. In caz contrar, nu se executa aerisirea, mentinandu-se acest lucru an rubrica "10" din tabelul existent in formular.

In cazul in care temperatura aerului din interiorul magaziei este mai mica decat cea a aerului din exterior (situatie frecvent intalnita primavara si la inceputul verii), seful de magazie cauta in rubrica nr. 1 a tabelului nr. 2 - temperatura citita la postul meteorologic - iar la rubrica nr. 2 din acelasi tabel cauta intervalul de umiditati relative in care se incadreaza umiditatea citita la postul meteorologic; pe orizontala acestui interval se gaseste si rubrica nr. 3 temperatura minima din magazie la care se permite aerisirea. Daca temperatura indicata de termometrul din magazie este egala sau mai mare decat cea determinata in rubrica nr. 3 a tabelului, aerisirea este posibila si se executa operatiunile prevazute la punctul 20. Daca nu se indeplineste aceasta conditie, aerisirea nu se executa si se inscrie cauza in rubrica nr. 10 din tabelul din documentarul magaziei.

In cazul in care temperatura aerului din interiorul magaziei este egala cu cea a aerului din exterior, aerisirea se face numai daca umiditatea relativa a aerului din magazie este mai mare decat cea a aerului din exterior. In caz contrar nu se face aerisirea pentru a nu permite aerului umed sa patrunda in magazie. In rubrica nr. 10 a formularului din documentarul magaziei se scrie "Nu se face aerisirea, umiditatea aerului exterior mai mare decat a celui interior".

In zilele de vara, cu aer uscat, aerisirea poate dura 2-5 ore, iar primavara si toamna, cand in general aerul este umed si rece, poate dura 10-15 minute si se executa la intervale mai mici. Aerisirea se intrerupe in cazurile cand apar fenomene meteorologice care interzic aceasta activitate.

Tabel cu valorile temperaturii si umiditatii aerului din interiorul si exteriorul magaziei, in raport de care se poate face aerisirea

Aerul cald

Aerul rece

Temperatura  in C

Umiditatea  relativa %

Temperatura minima (in C) la care se poate face aerisirea magaziilor functie de temperatura si umiditatea aerului caldNOTA: De regula, toamna si iarna, aerul cald (datele din coloana 1-2) este cea din magazie, iar aerul rece (din coloana 3) este cel din exterior, citit la postul meteorologic. Primavara si vara aerul cald este cel din exterior, iar aerul rece cel din magazie.

REGULI DE SECURITATE IN EXPLOATAREA INSTALATIILOR DE PROTECTIE IMPOTRIVA DESCARCARILOR ELECTRICE

A-114/1989

Art. 361 In scopul asigurarii integritatii armamentului, munitiilor si protectiei personalului, este interzisa depozitarea si efectuarea de lucrari pe platforme situate la o distanta mai mica de 15 m fata de mijloacele de protectie impotriva descarcarilor electrice, pe timp de furtuna sau descarcari electrice.

Art. 362 Controlul instalatiilor de protectie impotriva descarcarilor electrice se executa de 2 ori pe an, primavara la inceperea perioadei de descarcari electrice si in lunile septembrie-octombrie. El se executa, de asemenea, dupa executarea reparatiilor de orice fel si dupa producerea unor furtuni puternice sau a descarcarilor electrice.

Pe timpul controlului se urmareste:

- starea paratrasnetelor si conductorilor electrici si daca sectiunile acestor elemente corespund cu datele proiectate pe toata lungimea lor;

- valoarea rezistentei electrice (chimice) la fiecare priza si daca ea corespunde cu cea proiectata;

- rezistenta mecanica a imbinarilor efectuate prin sudura, prin suruburi sau prin nituri;

- daca suprafetele de contact sunt curate, neoxidate si sunt in stare buna (daca suruburile sunt bine stranse).

Paratrasnetele si conductori electrici care prezinta defecte datorita reducerii sectiunilor cu mai mult de 30%, trebuie sa fie inlocuite complet sau partial, in raport cu gradul de deteriorare.

Prizele care au o rezistenta mai mare decat cea proiectata se repara imediat dupa care se verifica din nou, urmarindu-se obtinerea rezistentei proiectate.

Rezistenta si trainicia sudurii si a imbinarilor nituite se constata prin lovituri usoare cu ciocanul; pentru aceasta, cusaturile de sudura trebuie curatate de coroziune.

PROTECTIA MUNCII PE TIMPUL LUCRULUI CU

ARMAMENT SI MUNITII

L 11/1 vol 2 Instructiuni privind mentenanta armamentului, aparaturii de artilerie terestra din Armata romaniei

Art. 172 Respectarea normelor de protectia muncii este obligatorie in toate imprejurarile, atat de personalul ce conduce si desfasoara nemijlocit lucrul cu armament si munitii cat si de persoanele care prin natura functiilor sau misiunea ce o indeplineste, participa sau asista la activitatea respectiva.

Urgenta desfasurarii activitatilor sau alte cauze, nu constituie motive pentru incalcarea, luarea incompleta sau neglijarea masurilor de protectia muncii.

Toate activitatile care implica folosirea armamentului si munitiilor se desfasoara sub conducerea si supravegherea continua a unei persoane numita in acest scop si care are pregatirea corespunzatoare.

Art. 174 Pentru prevenirea accidentelor pe timpul executarii intretinerilor tehnice si exploatarii acesteia se interzice:

- utilizarea sculelor si dispozitivelor defecte sau improvizate a aparaturii de control sau a instalatiilor de ridicat si sub presiune care nu au fost verificate la termenele stabilite;

- manuirea mecanismelor de ochire in directie si in inaltime, cand masa reculanta este fixata la legatura electrica;

- stationarea persoanelor pe axa legaturii elastice cand masa reculanta se trage in recul;

- lucrul sub armamentul asezat pe capra;

- suspendarea armamentului pe capre improvizate;

- executarea de reparatii la armament dupa tehnologii improvizate.

REGULI SPECIFICE DE SECURITATE SI PROTECTIA MUNCII

IN LUCRUL CU MUNITIILE

A-114/1989 Regulamentul asigurarii tehnice cu armament si munitii in timp de pace

Art. 346 Munitiile reprezinta un grad de periculozitate ridicat avand in compunerea lor pulberi, explozivi si compozitii pirotehnice, care impun respectarea cu strictete a regulilor specifice de tehnica securitatii muncii, in scopul crearii conditiilor de securitate si sanatate a personalului si prevenirii aprinderii sau exploziilor

Art. 347 In lucrul cu munitiile se considera ca fiind lucrari periculoase:

- manipularea, verificarea si sortarea munitiilor de categoria a IV-a si a tuturor munitiilor stabilite ca fiind periculoase la manipulare si transport;

- desurubarea focoaselor si a dispozitivelor de aprindere de la munitiile aprobate pentru dezmembrare;

- dezmembrarea si delaborarea munitiilor care au capse detonante, contin pulbere cu fum sau compozitii pirotehnice;

- frezarea substantei explozive din proiectile, bombe de aruncator si din componentele de lupta ale proiectilelor reactive;

- distrugerea prin orice metoda a munitiilor, substantelor explozive, pulberilor cu fum si fara fum;

- toate lucrarile cu pulberi cu fum si compozitii pentru trasoare;

- prelevarea probelor de pulberi, compozitii pirotehnice si explozivi;

- reparatiile curente, medii si capitale ale munitiilor, elementelor de munitii) incarcate, inclusiv refacerea stratului de protectie si inscriptionarea.

Lucrarile periculoase se executa numai in incaperi (locuri) special destinate, izolate, organizate si utilate in acest scop.

Art. 348 Sunt considerate periculoase in depozitare, manipulare si transport urmatoarele feluri de munitii:

- proiectilele, bombele de aruncator, proiectilele reactive si grenadele care nu au explodat la trageri;

- cele incarcate cu pulberi, explozivi si substante pirotehnice, care au fost supuse actiunilor de explozie datorita incendiilor sau accidentelor in timpul transportului pe calea ferata sau auto;

- focoasele cu deteriorari mecanice, cu coafa de protectie scoasa si cu urme de lovituri, cu membrane lipsa sau rupte, precum si loviturile completate cu astfel de focoase;- proiectilele cu focoasele distruse sau deteriorate si cu focoase care nu au fost fixate pentru pozitia de mars si fara dispozitive de siguranta;

- detonatoarele si cablurile de exploziv in care sunt introduse capse detonante;

- focoasele si suruburile portamorsa ambalata in lazi fara juguri;

- pulberile cu fum si pulberi fara fum care si-au pierdut stabilitatea fizico-chimica;

- munitiile interzise de la trageri, care, prin ordine emise de Comandamentul Artileriei, sunt categorisite ca fiind periculoase in depozitare, manipulare sau transport.

Art. 349 Este interzisa executarea de dezmembrari, delaborari si lestari de munitii fara aprobarea Comandamentului Artileriei, pastrarea munitiilor in sali de clasa sau alte incaperi, precum si folosirea munitiilor de lupta, sau a elementelor acestora in scop de invatamant sau la instructie.

Art. 350 Proiectilelor si bombelor cu focosul insurubat, care au cazut, cu soc, de la o inaltime mai mare de 1 m li se vor desuruba si inlocui imediat focoasele. Nu se considera socate proiectilele (bombele) care au cazut din mijloacele de transport auto prin alunecare - fara soc - in urma rasturnarii acestora. Situatia unor astfel de munitii va fi analizata cu toata raspunderea de catre o comisie numita prin O.Z.U., condusa de seful sectorului de depozitare, respectiv seful asigurarii tehnice cu armament si munitii.

Art. 351 Pe timpul activitatilor desfasurate in depozite este interzisa blocarea spatiilor de manipulare si control din magazii, a trecerilor si iesirilor din magazii si ateliere (puncte de lucru) precum si depozitarea munitiilor si ambalajelor intre cladirile atelierelor sau pe platformele din fata acestora.

Este interzisa, de asemenea, asezarea chiar si temporara in spatiile de manipulare si control sau deasupra stivelor sau lazilor a unor lovituri, cartuse sau elemente de munitii neambalate in lazi, chiar daca acestea sunt introduse in pachete sau cutii metalice etanse sau neetanse.

La terminarea lucrarilor de depozitare sau intretinere toate lazile vor fi asezate sau reintroduse in stive.

Pe spatiile de manipulare sau control pot ramane, in locuri dinainte stabilite si marcate, numai unele mijloace de manipulare, fara surse proprii de actionare, strict necesare pentru evacuarea munitiilor in caz de necesitate (panouri cu role, lize, stivuitoare manuale, transpalete manuale), care vor fi in stare buna si fara scurgeri de ulei.

Terenul din jurul magaziilor si cladirilor atelierului, precum si a locurilor unde se executa operatii cu munitiile trebuie sa fie intotdeauna liber, pe o raza de cel putin 25 m, asanat si mentinut in stare curata.

Art. 352 Se interzice executarea oricaror operatii cu munitii pe intuneric sau fara a avea lumina suficienta.

Introducerea curentului electric si folosirea lui in teritoriul tehnic, in ateliere sau puncte de lucru se face numai potrivit prevederilor normativelor in vigoare si a prezentului regulament.

In magaziile cu munitii si in vagoane se vor folosi, pentru iluminare, numai lanterne (lampi) electrice portative cu baterii sau acumulatoare bine inchise; este interzisa asezarea acestora in timpul lucrului, pe stivele cu munitii.

Corpurile de iluminat (lampile, reflectoarele) alimentate de la tablourile de distributie sau grupurile electrogene se vor folosi la iluminarea magaziilor si vagoanelor cu munitii numai din exterior.

Art. 353 In magazii, in ateliere si in orice loc se lucreaza cu munitii este interzisa folosirea iluminatului cu flacara de la lampi cu petrol, felinare, festile, lumanari si alte mijloace improvizate.

Este interzisa aprinderea focului deschis pe teritoriul tehnic; aparitia focului deschis pe teritoriul tehnic se considera eveniment deosebit.

In cazuri cu totul exceptionale, numai pentru repararea magaziilor si numai cand nu se poate proceda altfel (pentru topirea bitumului, executarea sudurilor la instalatiile de paratrasnete sau executarea lipiturilor la jgheaburile si burlanele de scurgere a apei), se admite lucrul cu foc deschis in teritoriul tehnic cu aprobarea comandantului unitatii (depozitului). Persoanele care lucreaza cu foc deschis si perioada de lucru, vor fi stabilite prin ordine de zi pe unitate. Lucrarile se executa sub conducerea unui ofiter si in prezenta unei echipe de pompieri, dotata cu toate materialele de stins incendii pentru interventie imediata, inclusiv un mijloc principal de stins incendiu (autotun de stins incendii, autopompa cisterna sau motopompa). Intregul personal, care participa la executarea lucrarilor de mai sus, va fi in mod special instruit, sub luarea de semnatura, asupra operatiilor pe care trebuie sa le execute si a modului de interventie in caz de incendiu.

Art. 354 In timpul furtunilor puternice si a descarcarilor electrice, lucrul cu munitiile in magazii si ateliere (puncte de lucru) se intrerupe. Toate usile si ferestrele se inchid, personalul paraseste incaperile, iar curentul electric se intrerupe de la tabloul central de distributie.

Art. 355 In magaziile (incaperile) in care sunt depozitate pulberi cu fum si produse din aceste pulberi, se vor respecta urmatoarele reguli:

- pardoseala magaziei, in locurile de trecere, trebuie sa fie acoperita cu presuri din canepa, pasla, cauciuc sau prelate;

- in magazii se intra numai cu galosi sau incaltaminte cu talpa din pasla sau cauciuc;

- nu este permisa raspandirea elementelor de pulbere pe pardoseala si formarea prafului de pulbere;

- se vor intrebuinta scule si accesorii confectionate numai din metale neferoase si din lemn;

- toate partile stelajelor, pentru depozitarea pulberii cu fum in lazi (recipienti), se vor imbina si fixa intre ele fara a se folosi metale feroase; fixarea se va face cu sipci si cuie din lemn. Scandurile stelajelor pot fi fixate cu suruburi metalice, care vor fi ingropate cu 2-3 mm in scandura, dupa care aceste adancituri vor fi chituite.

Art. 356 In locurile in care se pastreaza munitii (magazii, rampe, platforme) sau in mijloacele de transport, este interzisa executarea oricaror operatii, in afara de introducerea si scoaterea ambalajelor sigilate cu munitii si aranjarea lor in stive.

Lazile cu munitii nu se desigileaza si nu se deschid in locurile de depozitare sau in mijloacele de transport. Toate controalele si verificarile tehnice periodice se vor face numai in atelierele (puncte de lucru). Pe timpul activitatilor de confruntare a evidentei cu terenul, a verificarii ambalajelor incomplete (cu ocazia inventarierilor), precum si pe timpul controalelor executate de comisiile din afara unitatii, este permis sa se amenajeze puncte provizorii de lucru, amplasate la minim 10 m de magazii, cu luarea masurilor de protejare a munitiilor impotriva intemperiilor si razelor solare. Aceste puncte se pot amenaja si pe vagoneti acoperiti sau pe platformele unor masini prevazute cu prelata. In punctele de lucru provizorii se executa numai desigilarea, deschiderea capacelor, verificarea inscriptiilor si aspectarea loviturilor (fara ca acestea sa fie scoase din ambalaje), inchiderea capacelor si resigilarea, aducandu-se concomitent cel mult 5-10 lazi cu munitii.

NORME DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR

A.     Norme generale Cz-5/1999

Art. 33. Personalul unitatii militare are urmatoarele obligatii:

a) sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor aduse la cunostinta, sub orice forma, de comandantul (seful) unitatii sau persoanele desemnate de acestia;

b) sa utilizeze, potrivit instructiunilor, substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele de lucru;

c) sa nu efectueze manevre si modificari nepermise ale mijloacelor tehnice de protectie sau de interventie pentru stingerea incendiilor;

d) sa semnaleze comandantilor (sefilor) sau personalului de serviciu de zi pe unitate, orice situatie pe care este indreptatit sa o considere un pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la sistemul de protectie sau de interventie pentru stingerea incendiilor;

e) sa participe, acolo unde a fost numit, la realizarea masurilor de aparare impotriva incendiilor, salvarea celor aflati in pericol, armamentului, tehnicii militare si celorlalte bunuri;

f) sa nu tolereze stari de lucruri care, mai devreme sau mai tarziu, ar putea provoca incendii si explozii in special in locurile (spatiile, zonele) cu grad ridicat de pericol in exploatare;

g) sa coopereze cu persoana numita de comandant, atat cat ii permite cunostintele si sarcinile sale, in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;

h) sa acorde ajutor, atat cat este rational posibil, oricarei persoane din unitate aflata intr-o situatie de pericol.

B.     Norme specifice

Depozite de materiale generale

Art. 361. Organizarea si amenajarea depozitelor si a magaziilor se fac, de regula, la nivelele inferioare ale cladirilor, in conformitate cu prevederile normativelor, instructiunilor si prescriptiilor tehnice specifice care reglementeaza activitatea de depozitare si manipulare a diferitelor categorii de materiale.

Art. 362. Depozitarea materialelor si a substantelor solide, lichide si gazoase se fac in raport cu natura, forma, dimensiunea, modul de ambalare si proprietatile fizico-chimice ale acestora (grupa sau clasa de combustibilitate sau inflamabilitate, tendinta de autoaprindere, autoinflamare, explozie, comportarea in contact ori in prezenta altor substante), precum si de compatibilitatea la utilizarea substantelor de stingere.

Art. 363. Materialele cu forme geometrice sau dimensiuni similare ori asemanatoare, precum si cele ambalate, se depoziteaza in stive, grupe de stive si sectoare, cu respectarea distantelor de siguranta intre ele fata de vecinatati si a cantitatilor maxime admise.

Art. 364. Marfurile, materialele si ambalajele depozitate in interiorul spatiilor de depozitare sau pe suprafete de teren aferente, vor fi organizate pe stive, grupe, sectii sau sectoare, in asa fel incat sa se asigure spatiile de siguranta intre stivele de marfuri, pentru accesul masinilor si utilajelor de interventie in caz de incendiu.

Art. 365. Culoarele de acces intre stivele de marfuri din interiorul incaperilor de depozitare vor fi delimitate si marcate cu benzi de vopsea de nuanta deschisa.

Art. 366. Atat in interiorul spatiilor de depozitare, cat si pe suprafetele de teren folosite pentru depozitarea marfurilor si ambalajelor, se vor pastra in permanenta ordinea si curatenia.

Art. 367. Toate deseurile provenite din ambalaje (scanduri, talas, rumegus, hartie, metale, sticle, textile etc.) vor fi adunate imediat si evacuate in locuri amplasate si amenajate conform normelor in vigoare.

Art. 368. Ferestrele depozitelor de marfuri si materiale situate la parter, demisol sau subsol, vor fi asigurate cu gratii de fier si plasa de sarma rezistenta pentru impiedicarea patrunderii in interior a resturilor de tigari sau chibrituri aruncate din neglijenta sau cu intentie.

Art. 369. Masinile, utilajele si aparatele electrice sau mecanice folosite in depozite pentru transportul, descarcarea, incarcarea sau preambalarea marfurilor vor fi verificate cel putin o data pe trimestru, conform normelor prescrise in cartile tehnice respective.

Art. 370. In depozite se interzice:

a)       lasarea deschisa a depozitului in lipsa personalului de deservire al acestuia, precum si accesul persoanelor straine;

b)      pastrarea lichidelor inflamabile si a materialelor destinate curateniei (motorina, petrol lampant, petrosin etc.);

c)       folosirea resourilor si radiatoarelor electrice, precum si a lampilor electrice defecte sau neasigurate cu globuri de sticla si gratare de protectie;

d)      fumatul si utilizarea focului deschis;

e)       compartimentarea spatiilor de depozitare prin despartituri improvizate din ambalaje sau materiale combustibile.

Art. 371. La depozitarea materialelor si a substantelor solide sau lichide se va urmari:

a)       respectarea masurilor de siguranta privind inaltimea de depozitare si latimea culoarelor, astfel incat, sa se permita accesul pentru evacuarea si stingerea in caz de incendiu sau explozie;

b)      in amplasarea stivelor de materiale, se va urmari sa se blocheze accesul la tablourile electrice, usi, hidrantii de incendiu, alte mijloace de stingere a incendiilor;

c)       respectarea distantelor de protectie fata de instalatiile, utilajele si mijloacele de incalzire, capetele sprinkler, drencer, de pulverizare a apei, avertizoare si detectoare de incendiu, corpuri de iluminat;

d)      in spatiile de depozitare a materialelor si substantelor combustibile sau explozibile nu se admite amenajarea de spatii pentru birouri, finisarea, incercarea si repararea produselor sau ambalajelor si pentru livrarea lichidelor combustibile, decat numai cu respectarea prevederilor actelor normative de proiectare si exploatare in vigoare;

e)       rafturile si alte materiale ajutatoare depozitarii, vor fi realizate de regula, din materiale incombustibile, iar cele din lemn se vor ignifuga;

f)        spatiile in care se depoziteaza substante lichide volatile vor avea asigurata ventilarea, in scopul evitarii formarii amestecurilor explozive;

g)       magaziile pentru lacuri, vopsele si alte substante chimice inflamabile vor fi amenajate in compartimente separate si vor avea stabilite masuri suplimentare de protectie la incendii;

h)       teritoriul depozitelor se va mentine curat, inlaturandu-se deseurile de textile, hartie, inclusiv vegetatia uscata de pe teritoriul din jur;

i)         la intrarea in incinta depozitelor si magaziilor vor fi afisate inscriptii de avertizare asupra pericolului de incendiu;

j)        interzicerea fumatului in spatiile de depozitare. 

Pentru fumat se vor amenaja spatii speciale;

k)      personalul de deservire a mijloacelor de manipulare si transport a materialelor si substantelor combustibile (explozive), precum si cele de insotire a acestora trebuie sa cunoasca si sa respecte normele, masurile si regulile de prevenire si stingere a incendiilor pentru produsele transportate;

l)         asigurarea iluminatului natural sau de tip antiex la depozitele de materiale inflamabile cu pericol de explozie;

m)     interzicerea improvizatiilor la instalatiile electrice si a focului deschis;

n)       la terminarea programului de lucru in depozite si magazii, instalatiile electrice se deconecteaza ;

Art. 373. La depozite si magazii, in functie de specificul acestora, se vor stabili masuri suplimentare de prevenire a incendiilor si de inlaturare a cauzelor ce pot favoriza declansarea de incendii.

Art. 374. Pentru fiecare material sau substanta depozitata se vor stabili si asigura agentii stingatori necesari.

Art. 422. Pe teritoriu depozitelor de munitie si pe o raza de 300 m in jurul acestora, se interzice folosirea focului deschis.

Art. 423 In jurul fiecarei magazii, pe o distanta de 20 m se indeparteaza buruienile, iarba, frunzele uscate.

CANTITATILE DE MUNITII CE SE PRELEVEAZA DIN FIECARE LOT DE ASAMBLARE

IN VEDEREA EXECUTARII CONTROLULUI TEHNIC DUPA ASPECT

Nr. crt.

Tipuri de munitii

(elemente de munitii)

Conditii de pastrare

Cantitatea

Mod de executare a controlului tehnic

Munitii complete sau elemente de munitii aflate in cutii (tocuri) metalice, etansate de uzina prin lipire sau roluire, dotate sau nu cu dopuri sau supape de evacuare a gazelor, ambalate in lazi prevazute cu balot sigilat de uzina.

Toate conditiile

Prin aspectarea exterioara a lazilor inchise.

Munitii complete sau elemente de munitii aflate in cutii (tocuri) metalice, etansate de uzina prin lipire sau roluire, dotate sau nu cu dopuri sau supape de evacuare a gazelor, ambalate in lazi neprevazute cu balot sau cu balotul nesigilat de uzina.

Toate conditiile

Prin deschiderea lazilor si aspectarea exterioara a cutiilor (tocurilor)

Grenade de mana (inclusiv cele antitanc) ambalate in lazi cu balot sigilat de uzina.

Normale

Prin aspectarea exterioara a lazilor inchise.

Deosebite

Prin deschiderea lazilor si aspectarea grenadelor si a explozivului in cutiile metalice cu focoase etansate de uzina si ambalate la un loc cu grenadele, se aspecteaza la exterior.

Grenade de mana (inclusiv cele antitanc) ambalate in lazi neprevazute cu balot sau cu balotul nesigilat de uzina.

Toate conditiile

Prin deschiderea lazilor si aspectarea grenadelor si a explozivului in cutiile metalice cu focoase etansate de uzina si ambalate la un loc cu grenadele, se aspecteaza la exterior.

5.

Lovituri pentru aruncatoare de bombe si grenade antitanc ale caror incarcaturi de azvarlire sau de evacuare se afla in cutii sau tocuri de plastic etansate de uzina, lovituri pentru artilerie si pentru lansatoare de grenade, lovituri reactive, proiectile, bombe si grenade.

Normale

Prin deschiderea lazilor si aspectarea individuala a munitiei in elementele aflate in cutii sau tocuri se aspecteaza fara desfacerea acestora.

Deosebite,

Munitia fiind in ambalaje

Deosebite,

munitia fiind scoasa din ambalaje

6.

Cartuse de infanterie de razboi in pachete (incarcatoare, benzi) etansate prin bituminare.

Normale

Prin desfacerea pachetelor (cutiilor) si aspectarea individuala a cartuselor.

Deosebite


Cartuse de infanterie de razboi in pachete (incarcatoare, benzi) neetansate.

Toate conditiile

Prin aspectarea individuala a cartuselor.

8.

Incarcaturi de pulbere aflate in cutii sau tocuri de plastic etansate de uzina precum si pulberi in vrac introduse in recipienti etansi.

Toate conditiile

Prin aspectarea exterioara a cutiilor, tuburilor sau a recipientilor.


Incarcaturi de pulbere ambalate in pachete bituminate.

Toate conditiile

Prin desfacerea pachetelor si aspectarea pulberii

10.

Cartuse de iluminare si semnalizare aflate in cutii metalice etansate de uzina si mijloace de marcare a focului, ambalate in lazi.

Normale

Prin deschiderea lazilor si aspectarea cutiilor.

Deosebite

Cartuse de iluminare si semnalizare aflate in cutii neetanse, ambalate in lazi.

Toate conditiile

Prin aspectarea individuala a cartuselor.Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3507
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved