Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AnimaleArta culturaDivertismentFilmJurnalismMuzica
PescuitPicturaVersuri

NORMA DE METROLOGIE LEGALA NML 037-05 'Dozimetre / debitmetre pentru radiatii'

diverse+ Font mai mare | - Font mai micNORMA DE METROLOGIE LEGALA NML 037-05 'Dozimetre / debitmetre pentru radiatii'

1. Domeniu de aplicare

1.1. Prezenta norma de metrologie legala stabileste cerintele metrologice si tehnice, precum si modalitatile de atestare a legalitatii, specifice mijloacelor de masurare 'dozimetre / debitmetre pentru radiatii', care sunt mijloace de radioprotectie destinate supravegherii mediului ambiant in jurul centralelor nucleare, zonelor in care se utilizeaza radiatii ionizante, precum si starii personalului expus profesional, care lucreaza in unitati nucleare, inclusiv in centralele nuclearo-electrice si in unitati din domeniul medicinei nucleare.1.2. Mijlocul de masurare la care se refera prezenta norma de metrologie legala este conceput si calibrat pentru a masura una din marimile fizice: expunere, doza absorbita, echivalent de doza ambiental si echivalent de doza penetrant (in cazul dozimetrelor de radiatii) si respectiv, debit [t1] de expunere, debit de doza absorbita, debit de echivalent de doza ambiental si penetrant (in cazul debitmetrelor de radiatii), datorate radiatiilor X si gama cu energia radiatiilor cuprinsa intre 60 keV si 3 MeV.

1.3. In cazul in care dozimetrul / debitmetrul pentru radiatii este prevazut si cu un sistem de alarmare, atunci cand dozele sau debitele, datorate radiatiilor X si/sau gama, depasesc o valoare prestabilita, reglata, sau cand nu mai sunt cuprinse intre doua limite prestabilite, dozimetrele si/sau debitmetrele emit un semnal optic si/sau acustic.

1.4. Prezenta norma de metrologie legala nu se aplica dozimetrelor si debitmetrelor care utilizeaza detectoare bazate pe actiunea fotografica a radiatiilor (fotodozimetre) si nici dozimetrelor si debitmetrelor termoluminescente (TLD).

1.5. Mijloacele de masurare care fac obiectul prezentei norme sunt gradate in urmatoarele unitati de

masura:

- pentru dozimetre: coulomb pe kilogram [C/kg] pentru expunere, gray [Gy] pentru doza absorbita,

sievert [Sv] pentru echivalent de doza ambiental sau echivalent de doza individual, cu multipli si submultipli lor;

- pentru debitmetre: coulomb pe kilogram pe secunda [C/kg.s] pentru debit de expunere, gray pe secunda [Gy/s] pentru debit de doza absorbita, sievert pe secunda [Sv/s] pentru debit de echivalent de doza ambiental sau debit de echivalent de doza individual, cu multipli si submultipli lor.

Pot fi folosite si unitati de masura din afara SI, care pot fi utilizate temporar, impreuna cu unitati SI:

R, respectiv, rad si rem, cu multipli si submultipli lor, pentru dozimetre si R/h, respectiv, rad/s si rem/s, cu multipli si submultipli lor, pentru debitmetre.

1.6. In cuprinsul prezentei norme, referirea la mijloacele de masurare 'dozimetre / debitmetre pentru radiatii' se va face, in cazul general, sub forma 'dozimetru / debitmetru' iar, in functie de masurand, sub forma 'dozimetru' sau 'debitmetru'.

1.7. Descriere

Mijlocul de masurare 'Dozimetru / debitmetru pentru radiatii' este alcatuit, in general, din doua parti:

- sistemul de detectie;

- sistemul de prelucrare si de afisare a datelor masurarilor.

Sistemul de detectie poate fi incorporat in carcasa dozimetrului / debitmetrului sau exterior acesteia, caz in care sistemul de detectie, sistemul de prelucrare si afisare a datelor pot fi conectate intre ele cu ajutorul unui cablu de legatura.

Sistemul de detectie poate avea diferite forme geometrice (cilindrica, paralelipipedica, sferica) si contine, ca parte principala, un detector de radiatii bazat pe colectarea ionilor in gaz, cele mai utilizate fiind contoare de tip Geiger-Muller sau contoare proportionale.

Sistemul de detectie contine, de regula, in afara detectoarelor de radiatii, o sursa de tensiune pentru polarizarea detectorului si un sistem electronic auxiliar pentru amplificarea si prelucrarea semnalelor electrice generate de catre detectorul de radiatii la patrunderea unei radiatii X sau gama in volumul sensibil al detectorului.

Sistemele de detectie ale unor dozimetre/debitmetre produse in ultimii ani contin si un filtru compensator de energie, fapt care duce la imbunatatirea caracteristicilor metrologice ale dozimetrelor / debitmetrelor privind masurarea radiatiilor de diferite energii (eroarea suplimentara a indicatiei aparatului datorata variatiei energiei radiatiilor este foarte mica, uneori chiar neglijabila).

Sistemul de prelucrare si de afisare a datelor masurarilor contine, in general, un microprocesor, impreuna cu un soft-ware special creat pentru prelucrarea masurarilor, care permite afisarea valorilor masurate ale dozelor sau debitelor de radiatii. In anumite cazuri este posibila masurarea, simultan, atat a dozei cat si debitelor de doza corespunzatoare.

Avand in vedere destinatiile diverse ale dozimetrelor / debitmetrelor este posibil ca acestea sa aiba si un sistem de alarmare optica si / sau sonora in cazul depasirii valorilor corespunzatoare pragurilor de avertizare.

Alimentarea cu energie electrica poate fi facuta atat de la reteaua electrica (in acest caz aparatul fiind folosit ca dozimetru / debitmetru stationar), cat si de la baterii sau acumulatori (in acest caz aparatul fiind folosit ca dozimetru / debitmetru mobil sau portabil). 

Clasificarea dozimetrelor / debitmetrelor se poate efectua tinand cont de mai multe criterii:

- dupa marimea fizica masurata:

- dozimetre/debitmetre de expunere;

- dozimetre/debitmetre de doza absorbita;

- dozimetre/debitmetre de echivalent de doza ambiental;

- dozimetre/debitmetre de echivalent de doza individual.

- dupa destinatia dozimetrelor/debitmetrelor privind tipuri de masurari:

- de radioprotectia mediului;

- de radioprotectia personala.

- dupa sistemul de alimentare cu energie electrica:

- de la baterii;

- de la retea.

- dupa modul de utilizare;

- dozimetre/debitmetre portabile;

- dozimetre/debitmetre transportabile;

- dozimetre/debitmetre fixe.

1.8. Pentru a putea fi introduse pe piata, puse in functiune sau utilizate in masurarile de interes public, dozimetrele / debitmetrele pentru radiatii, prevazute la punctul 1.1 trebuie sa indeplineasca cerintele metrologice si tehnice aplicabile, prevazute in prezenta norma. Aplicabilitatea cerintelor rezulta din tabelul 4.

2. Terminologie

Terminologia folosita in prezenta Norma de Metrologie Legala (NML) este cea uzuala in metrologie si, in particular, in metrologia radiatiilor ionizante, fiind conforma urmatoarelor documente normative:

- SR-13251-96 - 'Vocabular international de termeni fundamentali si generali in metrologie';

- SR-ISO-31-09:1994 - 'MARIMI SI UNITATI. Fizica atomica si nucleara';

- SR-ISO-31-10:1994 - 'MARIMI SI UNITATI. Reactii nucleare si radiatii ionizante';

- STAS 12771-89 'Radiatii X si gama de referinta pentru etalonarea dozimetrelor si debitmetrelor si determinarea raspunsurilor in functie de energia radiatiilor';

- SR CEI 476 'Aparate si sisteme electrice de masurare care utilizeaza radiatii ionizante';

- SR CEI 532/1992 'Aparatura pentru radioprotectie: Debitmetre de doza cu post fix, ansambluri de alarmare si monitoare - radiatii X si gama cu energia cuprinsa intre 50 keV si 7 MeV';

- SR ISO 11934:1997 'Radiatii X si gama - Dozimetre capacitive de buzunar cu citire directa sau indirecta';

- SR CEI 1017-1 : 1994 'Debitmetre portabile, mobile sau instalate la post fix pentru masurarea radiatiilor X sau gamma pentru supravegherea mediului';

- SR CEI 1017-2 : 1994 'Aparate portabile, mobile sau instalate la post fix pentru masurarea radiatiilor X sau gama pentru supravegherea mediului.';

- SR CEI 1283 ' Aparatura de radioprotectie. Monitoare personale cu citire directa de echivalent (debit a echivalentului) de doza - radiatii X , gama si beta de energii mari'.

In sensul prezentei norme, termenii specifici utilizati au urmatoarele semnificatii:

2.1. Eroare de baza relativa - diferenta intre valoarea dozei (debitului) masurata si valoarea conventional adevarata a dozei (debitului), raportata la valoarea conventional adevarata a masurandului, determinata in conditii de referinta specificate, intr-un punct de masurare, inmultita cu 100.

2.2. Coeficient de variatie - raportul V intre abaterea patratica experimentala, s, si media aritmetica, x, a unui ansamblu de n valori ale marimii xi, (unde xi este doza sau debit de doza), dat de formula urmatoare:

2.3. Valoare conventional adevarata a dozei (debitului) - cea mai buna estimare a dozei, respectiv debitului, datorata unei surse de referinta (etalon), utilizata pentru verificarea dozimetrelor / debitmetrelor.

2.4. Marime de influenta - marimea care poate avea o contributie la rezultatul unei masurari fara sa fie obiectul acesteia.

2.5. Kerma, K - raportul dintre dEtr si dm, unde dEtr este suma energiilor cinetice initiale ale particulelor ionizante incarcate, provenite de la particule ionizante neutre, dintr-un material cu masa dm.

NOTA 1 In locul expunerii, X, se utilizeaza, in general, kerma in aer, Ka. Unitatea de masura in SI pentru expunere este coulomb pe kilogram,

NOTA 2 Pana la energii de 3 MeV ale fotonilor, se poate spune ca "expunerea" si "kerma in aer" sunt aproximativ echivalente si ca o valoare a Ka = 1Gy corespunde unei expuneri X = 29,45mC/kg.

2.6. Doza absorbita, D -Raportul dintre de si dm, unde de este energia medie provenita de la radiatiile ionizante dintr-un material de masa dm.

Unitatea de masura legala pentru doza absorbita este gray (Gy).

Unitatea de masura din afara SI, care poate fi utilizata impreuna cu unitatea SI pentru doza absorbita este rad : 1 rad = 10-2 J.kg-1 = 10-2 Gy.

2.7. Echivalent de doza, H - produsul dintre Q si D intr-un punct din tesut, unde D este doza absorbita, iar Q reprezinta factorul de calitate in acel punct.

Unitatea de masura legala pentru echivalentul de doza este sievert (Sv).

NOTA - Factorul de calitate pentru radiatii X, beta si gama este unu.

2.8. Echivalent de doza individual penetrant, Hp(d) - echivalentul de doza in tesut moale, sub un punct specificat din corp, la o profunzime, d, care este corespunzatoare pentru radiatii puternic penetrante.

Profunzimea recomandata, d, pentru monitorare in termeni Hp(d) de este 10 mm, iar Hp(d) se poate scrie Hp(10).

Unitatea de masura legala pentru echivalentul de doza individual penetrant este sievert (Sv).

2.9. Echivalent de doza ambiant, H*(d) - echivalentul de doza, intr-un punct al campului de radiatii, care ar putea fi produs intr-un camp corespunzator aliniat si extins, in sfera ICRU la o profunzime d, pe o raza opusa directiei campului aliniat.

Profunzimea recomandata, d, pentru monitorare in termeni de H*(d) este 10 mm, iar H*(d) se poate scrie H*(10).

Unitatea de masura legala pentru echivalentul de doza ambiant este sievert (Sv).

2.10. Sfera ICRU - este o sfera de 30 cm diametru, dintr-un material echivalent tesut cu o densitate de 1g.cm-3 compus din: 76,2% oxigen; 11,1% carbon; 10,1% hidrogen si 2,6% azot.

2.11. Punct de referinta al unui aparat - un marcaj fizic (sau marcaje) pe aparat care se utilizeaza la pozitionarea aparatului in punctul in care valoarea conventional adevarata a marimii de masurat (doza sau debit de doza) este cunoscuta. Acest marcaj este, de obicei, fie centrul geometric al detectorului, fie punctul efectiv de masurare.

2.12. Punct de incercare - este punctul in care este plasat punctul de referinta al aparatului si in care sunt cunoscute valorile conventional adevarate ale marimii de masurat: doza sau debit de doza. Pentru toate incercarile care implica utilizarea radiatiilor, punctul de incercare al dozimetrului/debitmetrului trebuie plasat in punctul de referinta si, cu exceptia incercarii la variatia raspunsului cu unghiul de incidenta, trebuie plasat si in orientarea indicata de producator, adica cu campul de radiatii incident in directia de calibrare specificata de producator.

2.13. Dozimetru capacitiv de buzunar cu citire directa - dispozitiv utilizat pentru supravegherea individuala, care permite citirea directa a marimii: doza de radiatie.

NOTA - Un astfel de dispozitiv consta, in principal, dintr-o camera de ionizare conectata la un condensator. Acest condensator se incarca la un dispozitiv de incarcare incorporat sau nu dozimetrului, producand o deflectie a indicatorului de sarcina care sa poata fi citita pe o scara etalonata cu ajutorul unui sistem optic. Daca dozimetrul este expus radiatiilor ionizante, ionizarea in camera are ca rezultat o scadere a sarcinii condensatorului.

2.14. Dozimetru capacitiv de buzunar cu citire indirecta - camera de ionizare capacitiva de buzunar pentru care marimea dozei de radiatie poate fi citita indirect cu ajutorul unui electrometru separat.

3. Cerinte metrologice si tehnice

3.1. Cerinte metrologice

3.1.1. Cerinte privind conditiile de referinta si conditiile nominale de functionare

Conditiile de referinta sunt prezentate in tabelul 1.

Tabelul 1- Cerinte privind conditiile de referinta

Marime de influenta

Conditii de referinta

Sursa radioactiva de referinta

Surse emitatore de radiatii gama 60Co sau 137Cs, sursa de radiatii X caracteristice, cu energia precizata de producator

Timp de incalzire

³15 min

Temperatura ambianta

+ 180C ..  + 220C

Umiditate relativa

Presiune atmosferica

86 kPa . 106 kPa

Tensiunea de retea

Tensiunea de retea nominala UN

Frecventa tensiunii de retea

Frecventa nominala f

Forma de unda a tensiunii de retea

Sinusoidala cu o distorsiune armonica totala mai mica de 5%

Fond de radiatii gama

Debitul dozei absorbite gama in aer mai mic de 0,25 Gy.h-1

Camp electromagnetic de origine externa

Mai mic decat cea mai mica valoare ce cauzeaza interferenta

Inductie magnetica de origine externa

Mai mica decat dublul valorii cores-punzatoare campului magnetic terestru

Comenzile ansamblului

Reglate pentru functionare normala

Contaminare cu elemente radioactive

Neglijabila

Producatorul este obligat sa mentioneze conditiile nominale de functionare ale mijlocului de masurare.

3.1.2. Cerinte metrologice in conditii de referinta.

3.1.2.1. Eroarea de baza trebuie sa satisfaca cerintele specificate in tabelul 2, pentru radiatia gama de referinta, 137Cs , tinand cont de incadrarea dozimetrelor/debitmetrelor in una din clasele de exactitate.

Tabelul 2- Cerinte privind eroarea de baza

Clasa de exactitate

Clasa I

Clasa II

Clasa III

Valoarea maxima tolerata pentru eroarea de baza

NOTE: 1. Valoarea maxima tolerata pentru eroarea de baza specificata, nu include si incertitudinea asupra valorii conventional adevarate a dozei, respectiv, debitului dozei, in punctul de masurare .

2. In functie de domeniul practic de utilizare a dozimetrului / debitmetrului si de domeniul de masurare propriu fiecarui tip de dozimetru / debitmetru, valoarea maxima tolerata pentru eroarea de baza poate fi fixata la una din valorile din tabelul 2. In aceasta situatie dozimetrul / debitmetrul nu poate fi incadrat intr-o anumita clasa de exactitate.

3.1.2.2. Coeficientul de variatie datorat fluctuatiilor statistice trebuie sa satisfaca cerintele specificate in tabelul 3, tinand cont de incadrarea dozimetrelor/debitmetrelor in una din clasele de exactitate.

Tabelul Cerinte privind coeficientul de variatie

Clasa de exactitate

Clasa I

Clasa II

Clasa III

Valoarea maxima tolerata pentru coeficientul de variatie

NOTE: 1. La incadrarea unui dozimetru sau debitmetru intr-o anumita clasa de exactitate, trebuie indeplinite, simultan, cerintele corespunzatoare atat pentru eroarea de baza cat si pentru coeficientul de variatie.

2. Incadrarea dozimetrelor/debitmetrelor intr-o anumita clasa de exactitate se va face la verificare initiala. Daca eroarea de baza determinata la o verificare metrologica periodica depaseste valoarea corespunzatoare clasei de exactitate stabilite la verificarea initiala, mijlocul de masurare va fi declarat 'respins'.

3.1.2.3. Timpul de incalzire trebuie sa fie de 15 minute.

Timpul, de la pornirea dozimetrelor/debitmetrelor, in prezenta radiatiei de referinta, pina in momentul in care acesta da o indicatie care nu difera cu mai mult de 10 % din valoarea finala a indicatiei obtinuta in conditii de referinta (dupa 15 min de functionare continua a dozimetrelor/debitmetrelor), este de 3 min.

3.1.2.4. Suprasarcina admisa este de 100 de ori mai mare decat limita superioara a domeniului de masurare, pe o durata de 5 minute.

In timpul suprairadierii, dozimetrul/debitmetrul trebuie sa indice, intr-un mod oarecare, depasirea domeniului de masurare (aparitia unui mesaj privind suprairadierea, functionarea intermitenta a afisajului etc.).

Dupa 30 minute de la incetarea suprairadierii, valoarea indicata la fond trebuie sa fie diferita cu maxim 20%, fata de valoarea indicata la fond, inainte de suprairadiere.

3.1.2.5. Pragul de alarmare poate fi stabilit in orice punct din domeniul de masurare.

Pentru un prag de alarmare stabilit, debitmetrul supus unui debit de doza de 0,8 din valoarea corespunzatoare pragului, nu trebuie sa semnalizeze depasirea pragului timp de 12 ore de functionare continua.

Pentru un prag de alarmare stabilit, debitmetrul supus unui debit de doza de 1,2 din valoarea corespunzatoare pragului, trebuie sa semnalizeze depasirea pragului intr-un interval de timp mai mic de un minut .

NOTA: Aceasta cerinta este aplicabila numai in cazul debitmetrelor care sunt dotate cu un sistem de alarmare.

3.1.2.6. Stabilitatea in timp a zeroului.

Indicatia dozimetrului sau debitmetrului, dupa ce a functionat timp de 30 min. in conditii nominale de functionare, trebuie sa nu depaseasca doua subdiviziuni pe scara cea mai sensibila a domeniului de masurare, in urmatoarele 4 ore de functionare continua.

3.1.2.7. Raspunsul la radiatia beta a 204Tl trebuie sa fie nul.

NOTA: In cazul in care mijlocul de masurare supus incercarilor indica simultan doza de radiatii si debitul dozei corespuzatoare, verificarea conformitatii cu cerintele metrologice se poate face numai pentru debitmetru, cerintele corespunzatoare pentru dozimetru fiind si ele indeplinite (avand in vedere relatia dintre doza si debit de doza).

3.1.3. Cerinte metrologice la variatia marimilor de influenta.

3.1.3.1.Eroarea raspunsului dozimetrului/debitmetrului, la variatia energiei radiatiilor ionizante trebuie sa fie de max. 30 % din raspunsul la radiatia gama de referinta a radionuclidului 137Cs in domeniul de energie a radiatiilor ionizante de la 30 keV la 2,0 MeV.

3.1.3.2. Eroarea indicatiei, la variatia unghiului de incidenta a radiatiilor, fata de indicatia in conditii de referinta, trebuie sa fie:

- pentru rotirea sondei in plan vertical:

max. 30 %, pentru unghiuri de incidenta din intervalul 00 450 ;

max. 50 %, pentru unghiuri de incidenta din intervalul 450 600;

- pentru rotirea sondei in plan orizontal:

max. 20 % , pentru orice unghi de incidenta.

3.1.3.3. Eroarea indicatiei, la variatia tensiunii de alimentare (in cazul alimentarii de la retea) trebuie sa fie de max. 10 %, din indicatia in conditii de referinta, pentru o variatie a tensiunii de alimentare cuprinsa intre -12% din tensiunea nominala de alimentare si +10% din tensiunea nominala de alimentare (domeniul de tensiuni (187.242) V).

Cand alimentarea este asigurata cu acumulatori, capacitatea lor trebuie sa fie astfel incat, dupa 12 ore de functionare continua, indicatia aparatului sa ramana in limitele de 10% fata de indicatia initiala.

3.1.3.4. Eroarea indicatiei, la variatia temperaturii mediului ambiant in intervalul

(-10 . + 40) 0C, trebuie sa fie de max. 15 %, din indicatia in conditii de referinta.

3.1.3.5. Eroarea indicatiei, la variatia umiditatii relative de la 20 % la 95 % (fara condensare), la temperatura de 35 0C, trebuie sa fie de max. 10 %, din indicatia in conditii de de referinta.

3.2 Cerinte tehnice

3.2.1. Centrul volumului sensibil al detectorului trebuie sa fie marcat, in mod vizibil, pe suprafata exterioara a acestuia.

3.2.2. Toate inscriptiile de pe sistemul de prelucrare si de afisare a datelor si de pe sistemul de detectie trebuie sa fie clare si sa se poata citi cu usurinta.

3.2.3. Starea generala a dozimetrului/debitmetrului trebuie sa fie perfecta, astfel incat:

- sa fie curat la prezentarea la verificare;

- sa nu prezinte deteriorari ale suprafetelor de natura sa influenteze utilizarea corecta;

- detectorul sa nu fie contaminat.

3.2.4. Cerinte privind forma, dimensiunile de gabarit si masa.

Pentru fiecare dozimetru/debitmetru se vor preciza, in documentatia tehnica a mijlocului de masurare, forma constructiva, dimensiunile de gabarit si masa proprie, atat pentru sistemul de detectie cat si pentru sistemul de prelucrare si de afisare a datelor. Dimensiunile de gabarit si masa proprie se dau sub forma unor valori maxime sau minime permise, sau sub forma unor valori fixate, impreuna cu tolerantele permise.

3.2.5. Carcasa dozimetrelor sau debitmetrelor trebuie sa fie nedeteriorata.

3.2.6. Cablurile de legatura (in cazul in care sistemul de detectie este exterior fata de carcasa dozimetrului/debitmetrului) trebuie sa fie in buna stare, pentru evitarea pericolului de scurtcircuitare, electrocutare si pentru asigurarea functionarii corecte a dozimetrelor/debitmetrelor.

3.2.7. Inscriptionarea panoului dozimetrelor sau debitmetrelor trebuie sa fie clara, usor de citit si sa contina toate datele necesare identificarii acestora.

3.2.8. Valoarea pragului de alarmare fix trebuie sa fie inscriptionata pe panoul dozimetrului/debitmetrului, sau sa fie scrisa in documentatia care insoteste aparatul (in cazul in care dozimetrele sau debitmetrele au in compunere sisteme de avertizare).

3.2.9. Dozimetrele / debitmetrele de radiatii trebuie aduse la verificare avand asigurata alimentarea corecta cu energie electrica.

3.2.10. Toate intrerupatoarele si tastele existente pe panoul sistemului de prelucrare si de afisare a datelor masurarilor si toate subrutinele din software-ul aferent dozimetrului/debitmetrului trebuie sa functioneze corect.

Functionarea corecta se refera la:

- pornirea si oprirea dozimetrului/debitmetrului;

- indicarea scaderii tensiunii de alimentare sub o anumita valoare, la care dozime-trul/debitmetrul nu mai functioneaza corect;

- alegerea modului de lucru: debitmetru sau debitmetru + dozimetru (in cazul in care exista aceasta facilitate a aparatului).

- selectarea pragurilor de alarmare (daca este cazul);

- indicatia fondului;

- alegerea pragurilor si emiterea semnalului acustic si/sau optic de catre sistemul de alarmare, la depasirea valorii corespunzatoare pragurilor (daca este cazul).

In functie de diferitele tipuri de dozimetre / debitmetre de radiatii exista si functionalitati specifice, pentru care exista cerinte precizate in documentatia tehnica si metrologica care insoteste aparatul, si care trebuie verificate.

3.2.11. La prezentarea dozimetrelor / debitmetrelor la verificarea metrologica periodica acestea trebuie insotite de manualul de utilizare, tradus in limba romana, si de buletinul de verificare metrologica (BVM) emis la verificarea initiala.

4. Atestarea legalitatii

4.1 Modalitatile de control metrologic legal aplicabile dozimetrelor / debitmetrelor sunt cele prevazute in lista oficiala a mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic legal, in vigoare. Acestea sunt:

4.1.1. Aprobarea de model

Este obligatoriu sa se obtina o noua aprobare de model, daca se produce inlocuirea si modificarea sistemului de detectie si/sau inlocuirea unor componente electronice esentiale in functionarea aparatului,

4.1.2. Verificarea metrologica

Verificarea metrologica se efectueaza:

- initial: inainte de punerea in functiune.

- dupa reparare sau modificare.

- periodic: in exploatare.

4.2. Atestarea legalitatii unui dozimetru / debitmetru se realizeaza numai dupa demonstrarea conformitatii acestuia cu cerintele metrologice si tehnice aplicabile, prevazute in tabelul 4, pentru fiecare modalitate de control specifica introducerii pe piata, punereii in functiune sau utilizarii.

Tabelul 4- Cerinte metrologice si tehnice aplicabile modalitatilor de control metrologic legal

Nr crt.

Denumirea cerintei

metrologice sau tehnice

Punctul

din NML

Aprobare

de model

Verificare metrologica

initiala

periodica

Verificarea erorii de baza si incadrarea in clasele de exactitate

DA

DA

DA

Verificarea coeficientului de variatie

DA

DA

DA

Verificarea timpul de incalzire

DA

DA

DA

Verificarea comportarii la suprasarcina

DA

Verificarea stabilitatii in timp a pragurilor de alarmare

DA

Verificarea stabilitatii in timp a zeroului

DA

Verificarea raspunsului la radiatia beta a  204Tl

DA

Verificarea erorii raspunsului la variatia energiei radiatiilor ionizante

DA

Verificarea erorii datorate variatiei unghiului de incidenta al radiatiilor

DA

Verificarea erorii datorate variatiei tensiunii de alimentare

DA

Verificarea erorii indicatiilor, la variatia temperaturii mediului ambiant

DA

Verificarea erorii indicatiilor, la variatia umiditatii relative

DA

Verificarea marcarii centrului sensibil al detectorului

DA

DA

DA

Verificarea existentei inscriptionarilor

DA

DA

DA

Verificarea starii generale a aparatului

DA

DA

DA

Verificarea formei, dimensiunilor de gabarit si masei

DA

DA

DA

Verificarea starii carcasei avertizoarelor

DA

DA

DA

Verificarea starii cablurilor de legatura

DA

DA

DA

Verificarea inscriptionarii corecte a panoului

DA

DA

DA

Verificarea existentei valorii pragului de alarmare fix pe carcasa sau in documentatie

DA

DA

DA

Verificarea alimentarii cu energie electrica

DA

DA

DA

Verificarea functionarii corecte a tuturor intrerupatoarelor si tastelor

DA

DA

DA

Verificarea documentelor insotitoare

DA

DA

4.3. Atestarea legalitatii unui dozimetru / debitmetru de radiatii se realizeaza numai dupa demonstrarea conformitatii acestuia cu cerintele metrologice si tehnice mentionate la pct. 4.2, prin aplicarea marcajelor metrologice si eliberarea unor documente specifice, in conformitate cu prevederile instructiunilor de metrologie legala in vigoare:

- certificat de aprobare de model si marca metrologica de model, in cazul aprobarii de model.

- buletin de verificare metrologica (BVM), in cazul verificarii metrologice initiale, dupa reparare sau periodica.


 [t1]Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2696
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved