Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Statistica

FUNCTIILE BANCII CENTRALE (B.N.R.) - FUNCTIILE BANCILOR COMERCIALE

finante+ Font mai mare | - Font mai mic1. FUNCTIILE BANCII CENTRALE (B.N.R.)

Fc. de emisiune monetarFc. de emisiune a unor titluri de credit

Fc. cambiara prin care se asigura schimbul valutar, se gestioneaza rezerva de aur, se manifesta exigenta asupra taxei de schimb a monedei nationale

Fc. de banca a bancilor deoarece deschide conturi pt celelalte banci

Fc. disciplinara - exercita controlul asupra celorlalte banci.

FUNCTIILE BANCILOR COMERCIALE

  1. Fc. de mijlocitoare a creditului bancar in economie. In acest sens bancile organizeaza si realizeaza procesul de formare al resurselor si de indrumare a acestor resurse pt acoperirea nevoilor de capital.

In aceasta fc. bancile elaboreaza planul lor de credite, strategia si metodologia de creditare.

  1. Fc. de mijlocitoare a platilor in economie. In acest sens bancile organizeaza si realizeaza miscarea banilor si elaboreaza metodologia pt efectuarea platilor.
  2. Fc. privind colaborarea cu alte organisme bancare internationale. Bancile dintr-o tara pot acorda garantii pt credite primite dintr-o alta tara sau pot primi garantii din strainatate pt credite acordate unor clienti.

REZERVE. FONDURI. PROVOZIOANE

Rezervele constituie o componenta a capitalurior proprii si nu sunt purtatoare de dividende.

Dupa modul de constituire sunt:

dividende legale care se constituie in 5% din profit

rezerve statuare care se constituie in limita prevazuta de lege

alte rezerve : se constituie facultativ in limita prevazuta de lege.

Fondurile sunt folosite pt finantare permanenta :

fonduri de participare la profit

fonduri de cercetare, dezvoltare

fonduri de premiere

fonduri pt actiuni sociale

fonduri pt cresterea resurselor proprii

fonduri pt investitii.

Provizioanele reprezinta elemente ale capitalurilor proprii care se constituie in baza unor prevederi legale pt acoperirea pierderilor.

Provizioanele se constituie :

pt riscul de cheltuieli

pt riscul veniturilor

pt riscul stocurilor

pt riscul creantelor.

4. ANALIZA PE BAZA DE BILANT IN CREDITAREA AGENTILOR ECONOMICI

Functia de baza a unei banci in economie este creditarea.Bancile trebuie sa evalueze riscurile cu care au de-a face in creditarea activitatilor agentilor economici.

Analiza bazei de credit a solicitantului vizeaza doua aspecte:

analiza istoricului firmei care scoate in evidenta punctele tari si punctele slabe din evolutia financiara a firmei;

analiza viitorului firmei pe toata durata derularii si rambursarii creditului.

In analiza performantelor pe baza de bilant bancile calculeaza urmatorii indicatori:

Lichiditatea imediata

Lichiditatea patrimoniala

Rentabilitatea capitalului propriu

Rentabilitatea in functie de costuri

Gradul de indatorare

Serviciul datoriei.

Fiecarui indicator calculat i se atribuie o nota (punctaj) in functie de valoara inregistrata.

Prin insumarea tuturor notelor aferente indicatorilor calculati se obtine o nota finala (scor) pe baza careia creditul este clasificat in urmatoarele categorii:

- creditul standard scor 30-40

- credit in observatie 20-30

- credit substandard 11-20

- credit indoielnic 1- 10

- creditul pierdere 0.

Acest mod de interpretare este utilizat si in procesul de clasificare a creditelor si pt constituirea provizioanelor de risc.

5. CREDITUL.PRINCIPIILE CREDITARII

CREDITUL reprezinta o relatie cu caracter special, relatie care apare intre un vanzator si intre partenerul sau - cumparatorul, in cazul in care transferul de valoare s-a realizat dupa transferul material de utilitati.

Din punct de vedere al practicii creditul presupune o dubla abordare:

- Juridica

- Economica

In conceptie economica creditul exprima relatii care se manifesta in cadrul mecanismului economic, in cadrul unei tari prin care sunt mobilizate si distribuite resurse de capital disponibile pentru a face fata nevoilor de finantare generale ale intreprinderii, generate de actele de comert ale acestora.

Din punct de vedere juridic creditul este perceput ca o conventie care intervine intre creditor si debitorul sau, materializata intr-un contract.

Caracteristic creditului este faptul ca defineste un transfer de valoare cu caracter rambursabil, pe timp limitat si cu obligatia platii dobanzii ca pret al capitalului imprumutat.

Principii fundamentale ale creditarii

La baza creditarii stau 2 principii:

Principiul intermediarului - potrivit acestui principiu banca risca banii deponentilor si a actionarilor sai.

Principiul rentabilitatii - pe care trebuie sa-l inregistreze o banca in derularea afacerilor sale, sa-si acopere costurile si sa-si recompenseze actionarii.

Dintre principiile de creditare considerate reguli fundamentale creditarea este perceputa:

  • Ca o afacere
  • Orice client sa fie de buna credinta

Clientul sa asigure garantarea

Banca realizeaza investigatii cu privire la:

v     Caracterul clientului

v     Competenta clientului

v     Capitalul clientului

v     Calitatea relatiilor cu mediul de afaceri

v     Calitatea garantiei creditului.

Problemele de natura tehnico-organizatorica privind metodele si tehnicile precum si instrumentele folosite in creditare sunt incluse in normele si reglementarile proprii fiecarei banci.

6. GARANTIILE PRIVIND CREDITUL BANCAR.GARANTIA REALA : IPOTECA SI GAJUL

Garantarea creditului este unul din principiile de baza al creditarii.Astfel ca in cazul acordarii de credite banca se asigura suplimentar, diminuand din riscurile creditarii.

In acest sens, pe langa faptul ca banca analizeaza bonitatea clientului in vederea obtinerii certitudinii ca afacerea lui este sigura si eficienta, se mai asigura in ceea ce priveste rambursarea creditului acordat.

Etimologic a garanta inseamna a da cuiva siguranta ca va avea ceva, a-si lua cineva raspunderea cu averea sa ca datoria facuta de altul va fi achitata conform obligatiilor stabilite.

Garantia=obligatie

Garantia=mijloace economice si juridice

- accesorii contractului de credit intre creditor si debitor emise in favoarea creditorului in masura sa-l asigure de recuperarea sumelor imprumutate.

In procesul garantarii se implica trei parti:

Garantul sau debitorului secundar care realizeaza un act cu caracter reparator.

Ordonatorul garantiei (debitor principal) care are obligatia principala de a restitui creditul.

Beneficiarul garantiei (creditorul, banca) in favoarea caruia se constituie garantia.

Garantii reale:

Sunt acele garantii concretizate in luarea sub gaj a unor bunuri mobile sau imobile de la persoane fizice sau juridice care solicita imprumutul, bunuri care in cazul nerambursarii creditului vor fi recuperate de la banca prin valorificarea acestora in scopul recuperarii creantelor.

Formele garantiei reale:

gajul

ipoteca

Ipoteca este o garantie reala imobiliara fara deplasare, prin care se permite creditorului ca, in situatia in care creditul nu a fost rambursat la scadenta, sa urmareasca imobilul ipotecat, sa ceara valorificarea garantiei, urmand ca din sumele incasate sa-si recupereze integral sau partial creditul si/sau dobanda aferenta creditului.

Obiectul ipotecii il constituie intotdeauna bunurile imobile (terenuri si cladiri).

Gajul este o garantie reala mobiliara cu sau fara deposedare.

7. DEFINITI DOBANDA; DEFINITI COMISIOANE SI TIPURI DE COMISIOANE PRACTICATE DE BANCA

Dobanda reprezinta o suma ce revine proprietarului la rambursarea sumei imprumutate sau pretul folosirii capitalului.

Nivelul dobanzii are la baza negocierea dintre debitor si creditor.

In cazul bancii aceasta va atrage sume de la diferiti deponenti carora le va acorda dobanda.Dupa ce le-a atras banca, le va plasa sub forma de credite cu dobanda care este mai mare fata de dobanda platita clientilor sai.Aceasta diferenta este denumita marja de dobanda. Nivelul dobanzii este diferentiat.

Dobanda restanta reprezinta dobanda curenta neachitata la scadenta:

Dpenaliz=(Szcr X Nz X Dp) / 365X100

Sczr - soldul zilnic al creditului restant

Dp - procentul de dobanda penalizatoare

Nz - nr. de zile

Pe langa dobanzi bancile mai percep si comisioane care sunt a doua componenta a veniturilor bancii pentru operatia de creditare, menite sa acopere unele costuri ale bancii.

1.Comisionul de analiza si instrumentare este suma creditului acordat x nivelul procentual al nivelului de analiza

C analiza = (ScXCa) / 100

Sc suma creditului acordat

Ca nivelul procentului comisionului de analiza

2.Comisionul de gestiune

C gest = (Szcc X Cg) / 100

Szcc - soldul

3.Comisionul de neutilizare

C neut = (Szn x Cn) / 100

Szn - soldul mediu zilnic al plafonului neutilizat

Cn - procentul de neutilizare

4.Comisionul de prelungire a scrisorilor de garantie bancara

C prel = (Vsg x Csg) / 100

Vsg - valoarea scrisorii de prelungire

Csg - procentul comisionului de prelungire

5.Comisionul de modificare/anulare a scrisorilor de garantie = suma fixa

6.Comisionul de avalizare pentru servicii de analiza se percepe la data angajamentului.

8. ELEMENTE LEGATE DE GESTIUNEA RISCULUI

Riscul decurge din fiecare tranzactie luata in parte si se asociaza oricarui proces generat de activitatea bancara. Pentru echipa manageriala a oricarei banci este foarte important sa identifice riscurile fiecarei afaceri derulate deoarece majoritatea tranzactiilor dau nastere la o combinatie a riscurilor. Din acest motiv se vorbeste de riscuri asociate, iar ca obiectiv major ne apare gestiunea riscului sistematic. Combinatia de riscuri ar fii :

Riscul de solvabilitate

Riscul de lichiditate

Riscul de curs valutar

Riscul de piata bancara

Riscul juridic

Riscul de reprezentare

Riscul de mediu (ecologic)

Riscul de siguranta

Riscul de calificare a personalului bancar

Riscul operational

Ca un principiu general se recomanda bancilor sa nu incheie tranzactii si sa nu deruleze acel tip de afaceri unde nu poate fi identificat riscul.

9. VIRAMENTUL BANCAR. CEC - ul.

Viramentul reprezinta o operatie contabila prin care o suma de bani se trece dintr-un cont in altul fara a fi nevoie ca suma sa fie varsata in numerar.

Specificul mecanismului de virament :

stinge o obligatie prin plata

se acorda imprumuturi

se efectueaza donatii.

Clasificarea viramentului :

- intern

- intrabancar - care se efectueaza intre doua conturi deschise la aceeasi banca

- extern - intre doua conturi deschise la banci diferite si urmeaza 4 etape:

1. platitorul emite ordinul de virament bancii sale sa-i debiteze contul cu o anumita suma pt a se credita contul beneficiarului deschis la alta banca

banca platitorului pune la dispozitie bancii beneficiarului un credit egal cu aceasi suma

banca beneficiarului crediteaza contul acestuia

4. intre cele doua banci se realizeaza reglementarea conturilor prin casa de compensatii interbancare.

Data viramentului este ziua in care suma este pusa la dispozitia beneficiarului prin creditarea contului acestuia de catre banca sa.

CEC-ul este un titlu, un instrument de plata care pune in legatura 3 persoane:

tragatorul

trasul

beneficiarul

Instrumentul este creat de tragator in baza unui disponibil de la o societate bancara care se afla pe pozitia de tras sa plateasca la prezentare o suma de bani determinata unei alte persoane denumita beneficiar.

CEC-ul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

denumirea CEC-ului care poate fi de depunere da numerar, de ridicare sau barat

ordinul neconditionat de a plati o suma de bani

numele celui care trebuie sa plateasca

locul unde trebuie facuta plata

locul emiterii

data emiterii

semnatura si stampila emitatorului

Clasificarea CEC-ului:

CEC-ul girabil

CEC-ul platibil unei persoane cu clauza : nu la ordin si nu se poate transmite prin CEC-ul girabil

CEC-ul la purtator

CEC-ul simplu care poate fi prezentat de catre posesorul lui

CEC-ul barat

Circuitul CEC-ului :

Tragatorul CEC-ului cumpara marfuri de la furnizor (beneficiarul CEC-ului)

Trage CEC-ul asupra bancii cumparatorului

Tragatorul remite beneficiarului CEC-ul tras asupra bancii

Beneficiarul remite CEC-ul la banca sa pt incasare

Banca beneficiarului prezinta CEC-ul la banca furnizorului

Stingerea creantei

CEC -urile pot fi refuzate la plata daca :

nu sunt completate corespunzator

contin modificari

contin adaugari

contin tiparite conditionari

daca nu sunt insotite de borderou

clientul platitor nu are disponibil

Refuzul va fi insotit si intocmit in trei exemplare : unul pt inspectorul de compensare, al doilea la unitatea bancara primitoare si al treilea la banca initiatoare a refuzului.

10. BILETUL LA ORDIN

Biletul la ordin este instrumentul de plata si titlul de credit sub semnatura privata prin care o persoana numita debitor se obliga sa plateasca unei persoane numita creditor suma fixa de bani la un anumit termen sau la prezentare.

Biletul la ordin trebuie sa contina :

Denumirea biletului la ordin

Numele aceluia sau la ordinul caruia se face plata

Data emiterii biletului la ordin

Semnatura emitentului

Scadenta si locul de plata

Locul emiterii

Semnatura si stampila

Eventualele clauze.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2790
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved