Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


Statistica

Fondurile structurale

finante

+ Font mai mare | - Font mai micFondurile structurale

Spre deosebire de cele doua fonduri prezentate anterior (Fondul de solidaritate si Fondul de coeziune) care functioneaza pe baza de proiecte, FS- data fiind amploarea lor- functioneaza pe baza de programe, acestea fiind la randul lor structurate in functie de domeniile si obiectivele prioritare ale politicii regionale.A) Principiile care stau la baza operationalizarii fondurilor structurale au fost si ele usor modificate in urma reformei din 1999, fiind intarite sau devenind mai specifice. Principiul concentrarii nu se mai regaseste in mod explicit, fiind insa principiul director al reformei.

Astfel, daca pentru perioada 1994-1999 principiile operationale erau: parteneriatul, programarea si coerenta interna, aditionalitatea (sau coerenta externa) si concentrarea, in noua varianta reprezentata de Agenda 2000, acestea au devenit:

principiul programarii,

principiul parteneriatului,

principiul aditionalitatii,

principiul monitorizarii, controlului si evaluarii.

Schimbarea survenita nu este neaparat una de substanta cat una de orientare, fiind promovate simplificarea si descentralizarea managementului fondurilor structurale, printr-o impartire mai clara a responsabilitatilor si o intarire a principiului general al subsidiaritatii - ceea ce inseamna cresterea rolului autoritatilor nationale si locale in implementarea programelor Fondurilor structurale.

a) Principiul programarii este unul din elementele esentiale ale operationalizarii FS si se refera la pregatirea planurilor multianuale de dezvoltare, care se realizeaza pe baza deciziilor luate in parteneriat cu SM si printr-o serie de etape succesive, finalizandu-se cu asumarea de sarcini de catre organisme publice sau private (care le vor si realiza)18. Astfel, intr-o prima etapa, statele membre vor inainta Comisiei Europene planuri nationale de dezvoltare si conversie bazate pe prioritatile nationale si regionale si care vor contine:

Ø     descrierea detaliata a situatiei curente in regiunea/statul respectiv,

Ø     descrierea strategiei celei mai potrivite pentru realizarea obiectivelor mentionate,

Ø     indicarea formei si utilizarii contributiei fondurilor structurale.

In etapa urmatoare SM trebuie sa inainteze Comisiei asa-numitele documente de programare, documente realizate conform criteriilor trasate de aceasta si care pot fi de doua tipuri:

Documente Cadru de Sprijin Comunitar (DCSC) - care sunt apoi transpuse in Programe Operationale (PO), sau

Documente Unice de Programare (DUP), diferenta fiind data de amploarea lor si nu de natura acestora .

Pe baza acestor documente de programare are loc un proces de negociere intre Comisia Europeana si statele membre, proces care se finalizeaza cu alocarea orientativa a fondurilor structurale pentru fiecare stat in parte.

b) Principiul parteneriatului presupune o stransa colaborare intre Comisie si autoritatile nationale, regionale si locale, parteneri economici si sociali si alte organisme competente, in special prin implicarea acestora in toate etapele FS - de la elaborarea si aprobarea planurilor de dezvoltare la implementarea si monitorizarea acestora. Acest principiu subliniaza gradul de descentralizare ce caracterizeaza intreaga politica regionala si aplicabilitatea subsidiaritatii.

c) Principiul aditionalitatii are in vedere completarea asistentei comunitare prin finantare nationala, astfel incat fondurile comunitare sa nu inlocuiasca fondurile nationale alocate pentru dezvoltarea unui anumit sector, ci sa vina in completarea acestora.

d) Principiul monitorizarii, evaluarii si controlului este elementul de noutate adus de reforma din 1999 in domeniul fondurilor structurale. Astfel, conform noului regulament, SM au atributii administrative si au obligatia de a desemna:

o autoritate nationala corespunzatoare fiecarui program al fondurilor structurale,

comitete de monitorizare.

Responsabilitatea autoritatilor nationale acopera aspecte legate de implementarea, administrarea corecta si eficacitatea programului respectiv, cum ar fi: colectarea de informatii statistice si financiare, pregatirea si transmiterea de rapoarte catre Comisie, organizarea de evaluari intermediare, etc. Comitetele de monitorizare sunt conduse de un reprezentant al autoritatii nationale de implementare si vin in completarea activitatilor acestora prin asigurarea calitatii si eficientei in implementarea masurilor structurale. Referitor la procedura de evaluare, aceasta este de trei tipuri: ex-ante, intermediara si ex-post.

Evaluarea ex-ante presupune evaluarea sau aproximarea efectului socio-economic, anterior implementarii masurilor unui program si este in responsabilitatea autoritatilor competente ale SM.

Evaluarea intermediara are loc la mijlocul perioadei de desfasurare a unui program si este efectuata de Comisia Europeana, in colaborare cu autoritatea nationala aferenta.

Evaluarea ex-post are loc dupa incheierea perioadei de functionare a unui program si este realizata de Comisia Europeana, in colaborare cu statele membre si autoritatile nationale aferente.

Tot sub incidenta acestui principiu intra si modalitatile de plata si control financiar, ceea ce inseamna ca fiecare Stat Membru are obligatia de a desemna, pe langa autoritatea nationala de gestionare corespunzatoare fiecarui program, si o autoritate de plati ("paying authority").

Aceasta functioneaza ca intermediar intre Comisie si ultimii beneficiari si, impreuna cu autoritatea nationala, asigura respectarea regulilor de utilizare a finantarii comunitare de catre acestia. Controale ad-hoc si audituri financiare sunt efectuate regulat de Comisia Europeana, in mod aleatoriu si in limita a 5% din bugetul fiecarui program.

B) Obiectivele care traseaza liniile de actiune ale fondurilor structurale sunt specifice fiecarei perioade de programare a acestora si se stabilesc in functie de principalele prioritati identificate in vederea reducerii discrepantelor economice si sociale la nivel comunitar.

C) Descrierea fondurilor structurale. Pentru programarea 2007-2013 exista

trei instrumente financiare cunoscute ca Fonduri structurale respectiv:Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR)

Fondul Social European(FSE)

Fondul de Coeziune (FC)

si doua Actiuni Complementare, respectiv:

Fondul European pentru Agricultura si Dezvolare Rurala (FEADR)

Fondul European pentru Pescuit (FEP)

Fondurile europene

Obiective si instrumente financiare pentru 2007-2013

Instrumente

F.E.D.R.

F.S.E.

F.C.

Obiective

- Convergenta

- Competitivitate regionala si ocuparea fortei de munca

- Cooperare teritoriala europeana

- Convergenta

- Competitivitate

regionala si ocuparea fortei de munca

- Convergenta

Prioritati

- Accent pe Strategia Lisabona

- Infrastructura

- Investitii

- Cercetare si Dezvoltare

-IMM-uri

- Accent pe Strategia

Lisabona

- Training

- Ocupare

- Capacitate institutionala

si eficienta administrativa

- Infrastructura de

mediu si transport (TEN)

- Transport in afara TEN

- Transport Urban

- Energie

Cota maxima de finantare de la UE

1) Fondul European de Dezvoltare Regionala - a fost infiintat in 1975 si a devenit cel mai important fond structural in termeni de resurse, acordand ajutoare financiare zonelor defavorizate, fiind astfel un important instrument de corectie a dezechilibrelor regionale.

Principiile alocarii acestui fond sunt:

o       concentrarea pe obiective si regiuni (pentru maximizarea efectelor),

o       parteneriatul intre Comisia Europeana, statele membre UE si autoritatile locale si regionale (pentru planificarea si punerea in practica a interventiei structurale),

o       programarea interventiei si aditionalitatea contributiei comunitare (care nu trebuie sa se substituie celei nationale).

Prin FEDR vor fi finantate investitii productive care sa contribuie la crearea si salvarea de locuri de munca, in principal prin investitii cu prioritate in IMM-uri, investitii in infrastructura, dezvoltarea potentialului autohton prin masuri de sprijin la nivel regional si local. FEDR se adreseaza unui spectru larg de domenii de dezvoltare: transport, tehnologia comunicatiei, energie, mediu, cercetare si inovare, infrastructura sociala, instruire, reabilitare urbana si conversia zonelor industriale, dezvoltare rurala, industria de pescuit, turism si cultura. FEDR sustine financiar programele de dezvoltare regionala (PDR), respectiv Programele Operationale Regionale (POR).

Pentru perioada 2007-2013 FEDR se axeaza pe un numar limitat de obiective tematice. Tipul actiunilor de finantat vor fi in concordanta cu obiectivele Convergenta, Competitivitate Regionala si ocuparea fortei de munca si Cooperare teritoriala europeana pe care FEDR le va finanta.FEDR va contribui, prin finantare la:

investitii productive;

infrastructura;

alte intiative de dezvoltare

asistenta tehnica

2) Fondul Social European (FSE) infiintat prin Tratatul de la Roma, reprezinta principalul instrument financiar al politicii sociale europene si este unul din fondurile structurale ale politicii regionale. In particular, FSE constituie instrumentul de implementare a Strategiei europene de ocupare si finanteaza trei tipuri de actiuni: formarea profesionala, reconversia profesionala si masuri ce duc la crearea de locuri de munca. Tipurile de masuri astfel finantate au in vedere (conf. reglementarii Parlamentului European si Consiliului nr. 1784 /1999):

Principalele domenii de finantare:

 • Accesul la angajare si incluziune sustenabila pe piata muncii a persoanelor inactive, prevenirea somajului, in special a celui pe termen lung si in randul tinerilor, incurajarea imbatranirii active si prelungirea duratei de activitate.
 • Incluziunea sociala a categoriilor dezavantajate in vederea integrarii durabile a acestora pe piata muncii si combaterea tuturor formelor de discriminare pe piata muncii.
 • promovarea egalitatii de sanse in accesul la piata muncii; actiuni specifice de imbunatatire a accesului femeilor la piata muncii
 • Reforme ale sistemelor de educatie si training pentru dezvoltarea angajarii.
 • imbunatatirea sistemelor de educatie si formare;
 • Crearea de retele informative intre institutiile de invatamant superior, centre de cercetare-dezvoltare si intreprinderi.
 • Efectuarea de reforme in domeniul angajarii si incluziunii, in special prin promovarea start-up-urilor si implementarea parteneriatelor si a initiativelor prin crearea de retele intre principalii actori implicati cum sunt partenerii sociali, ONG-uri la nivel national, regional si transnational.
 • concentrarea de potential uman in domeniile cercetarii si dezvoltarii.
 • Intarirea capacitatii institutionale si eficientei administratiilor publice si a serviciilor publice la nivel national, regional si local si acolo unde este cazul, a partenerilor sociali si a ONG-urilor pentru promovarea bunei guvernari si a unei mai bune reglementari.

Propunerea privind cadrul de actiune pe perioada 2007-2013 a Fondului Social European, sub ambele obiective, cel de Convergenta si de Competitivitatea regionala si ocuparea fortei de munca, Fondul Social European va acorda suport in scopul anticiparii si managerierii schimarilor sociale si economice.

In cadrul obiectivelor de convergenta si competitivitate regionala si ocuparea fortei de munca, FSE va sustine actiuni sub urmatoarele prioritati:

Cresterea adaptibilitatii muncitorilor si intreprinderilor, in particular prin promovarea:

a)     Cresterii investitiilor in resurse umane;

b)    Anticiparea si managementul pozitiv al schimbarilor economice;

Cresterea accesului pe piata fortei de munca, prin:

a)     Modernizarea si intarirea institutiilor de pe piata fortei de munca;

b)    Implementarea unor masuri active de prevenire, asigurand identificare timpurie a nevoilor si suport individualizat;

c)     Actiuni specifice de crestere a angajarii in randul femeilor, in scopul reducerii segrgatiei de gen pe piata fortei de munca;

d)    Actiuni specifice pentru intarirea integrarii sociale a imigrantilor si intarirea ocuparii acestora in piata fortei de munca;

Intarirea incluziunii sociale a persoanelor dezavantajate si combaterea discriminarii prin:

a)     Solutii pentru integrarea in piata fortei de munca a persoanelor dezavantajate;

b)    Diversitate la locul de munca combaterea discriminarii in accesul pe piata fortei de munca.

3) Fondul de Coeziune trebuie sa contribuie la intarirea coeziunii economice si sociale a Comunitatii, in vederea promovarii unei dezvoltari durabile.

Principalele domenii de finantare:

 • Retele transeuropene de transport, in special proiecte prioritare de interes european identificate in Decizia nr. 1692/96/EC,
 • Proiecte de mediu conform prioritatilor identificate de politica de protectie a mediului comunitara si in planul de actiune pentru mediu. FC poate fi de asemenea folosit in domenii legate de dezvoltarea durabila care prezinta in mod evident beneficii pentru mediu, respectiv energie regenerabila iar in domeniul transporturilor sisteme de transport intermodale, management rutier si al traficului aerian si maritim, transport public si urban curat.

Fondul de Coeziune se va aplica Statelor Membre cu un PIB sub 90% din media comunitara. 

In concordanta cu prioritatile enuntate de noua perspectiva financiara, Fondul de Coeziune isi va intari contributia la dezvoltarea durabila. In aceasta directie, retele de transport tras-europene, proiectele de interes european si infrastructura de mediu ar ramane prioritatile centrale.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1896
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved