Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Statistica

practica - Finantele intreprinderii

finante+ Font mai mare | - Font mai mic  

Finantele intreprinderii

Capitolul I

Prezentarea entitatii.

1.1.Infiintare,denumire,capital.

SC ASESRL a luat fiinta in anul 1991. Numarul inregistrarii la Registrul Comertului este J26/453/05.01.1991. Inca de la inceput s-a declarat ca societate comerciala platitoare de TVA , avand CODUL UNIC de inregistrare126035.

In prezent isi desfasoara activitatea principala -fabricarea painii;fabricarea prajiturilor si a produselor de patiserie.

Actul constitutiv al SC ASESRLcuprinde urmatoarele elemente principale:

a)     FORMA JURIDICA :

Subscrisa BRUTCOM-TRANS, persoana juridica de nationaliatate romana isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile in vigoare si cu statultul societatii.

Forma juridica a societatii este de Societate cu Raspundere Limitata.

b)     DENUMIREA SOCIETATII

Numele dat este :  ASE SRL.

c)     SEDIUL SOCIAL

Sediul social se stabileste in localitatea Reghin, cart. Caraiman, str Pandurilor , nr14, jud. Mures.

Societatea nu are in prezent alte puncte de lucru .

d)     DURATA SOCIETATII :

Durata de functionare a societatii este nelimitata in timp, cu incepere de la data inmatricularii acesteia la Registrul Comertului.

e)     CAPITALUL SOCIAL :

Capitalul subscris si varsat este de 1000 RON .

Capitalul social se imparte in 100 de parti sociale egale, in valoare nominala de 10 RON fiecare, detinute in totalitate de asociatul unic.

f)      ADMINISTRAREA SI PREZENTAREA :

Societatea este administrata si reprezentata , pe durata nelimitata , de o persoana fizica , cetatean roman.

g)     FORTA DE MUNCA:

Societatea va putea angaja personal cu contract de munca, cu repectarea prevederilor Codului Muncii si regimului de asigurari sociale.Are in prezent 17 de salariati cu contract de munca pe perioada nedeterminata.Necesarul de personal ,angajat pe baza de contract de munca,in conditiile codului muncii este stabilit de catre conducerea firmei.

h)     DIZOLVAREA SI LICHIDAREA

Societatea se dizolva prin vointa asociatului unic, imposibilitatea realizarii obiectului de activitate, faliment sau micsorarea capitalului sub limita legala.

1.2. Domeniu de activitate.

Activitatea principala a societatii va fi :1071-fabricarea painii;fabricarea prajiturilor si a produselor de patiserie

1.3.Structura organizatorica.

Cei 17 salariati ai societatii au urmatoarele functii:

-1 jurist

-1 secretar

- 1 contabil

-14 muncitori

1.4.Modul de organizare si conducere a contabilitatii.Circuitul documentelor.

Contabilitatea pentru SC EURO CART SRL, se tine de catre expertul contabil Moldovan Gheoghe , in calitatea de persoana fizica autorizata,membra CECCAR , nr. de inregistrare in organismul profesional 2945L.Contabilul expert tine evidenta urmatoarelor documente:

- documente primare (facturi de la furnizor , receptii, avize , facturi emise) ; a registrului de casa ; a jurnalelor de vanzare si de cumparare ; a deconturilor; a declaratiilor si impozitelor si taxelor locale precum si evidenta materialelor si a mijloacelor fixe.La incheierea lunii , pana in data de 5 a lunii urmatoare , SC ASESRL conform contractului de prestari servicii prezinta toate documentele financiar contabile in vederea prelucrarii

Pe langa evidenta registrului de casa si a jurnalelor de banca,se inregistreaza toate cheltuielile generale ale societatii,a salariilor,a mijloacelor fixe, a declaratiilor la bugetul statului, se tine evidenta imprimatelor cu regim special, se intocmesc declaratiile lunare pentru CAS, somaj, fond de sanatate, comision ITM, decont TVA lunar, declaratiile pentru administratia fiscala, ,se intocmeste balanta de verificare lunara,se calculeaza impozitul pe profit si se elaboreaza situatiile financiare anuale.

Toate actele care sunt cuprinse in registrele de casa vor avea semnatura expertului financiar contabil si semnatura de aprobare a administratorului .

Capitolul II

Intocmirea documentelor contabile a registrelor contabile,a declaratiilor si deconturilor.

2.1.Registre contabile

Datele consemnate in documentele justificative sunt inregistrate in ordine cronologica si grupate in registrele contabile. Acestea se prezinta sub forma unor registre legate, fise si situatii ale caror continut si forma corespund scopului pentru care se tin.

Principalele registre ce se folosesc, obligatoriu, in contabilitate sunt: Registrul-jurnal, Cartea-mare si Registrul-inventar.

a)     Registrul-jurnal este documentul contabil obligatoriu in care se inregistreaza, prin articole contabile, in mod cronologic, operatiile patrimoniale, prin respectarea succesiunii documentelor, dupa data de intocmire sau intrare a acestora in unitate.

b)     Registrul "Cartea-mare" este un document contabil obligatoriu in care se inscriu lunar, direct sau prin regrupare pe conturi corespondente, inregistrarile efectuate in registrul-jurnal, stabilindu-se situatia fiecarui cont, respectiv soldul initial, rulajele debitoare, rulajele creditoare si soldurile finale. Formularele folosite drept registru "Cartea-mare" pot imbraca diverse forme, cum ar fi: fise de cont pentru operatiuni diverse, fise de cont sah sau pe conturi corespondente, forma "Cartea-mare" centralizatoare.

Forma folosita drept registru  Cartea-mare    de firma SC BRUT-COM SRL , este cea de fise de cont pentru operatiuni diverse. Aceasta fisa (cartea mare) este emisa din programul de contabilitate si se listeaza si arhiveza odata pe an - la sfarsitul anului.

c)     Registrul-inventar este documentul contabil in care se inregistreaza toate elementele de activ si de pasiv, grupate in functie de natura lor, conform posturilor din bilantul contabil, inventariate potrivit normelor legale. Elementele patrimoniale inscrise in Registrul-inventar au la baza listele de inventariere sau alte documente care justifica continutul fiecarui post din bilantul contabil. Registrul-inventar cuprinde doua parti: listele de inventariere si recapitulatia inventarului. In cadrul recapitulatiei, datele preluate din listele de inventariere sunt grupate pe structurile patrimoniale de activ si pasiv.

Acest registru in cadrul firmei SC ASESRL se completeaza odata pe an avand la baza inventarele intocmite in fiecare gestiune(materii prime , materiale auxiliare, marfuri si produse) si in fiecare departament(mijloacele fixe si obiectele de inventar).

d)     Registrul general de evidenta a salariatilor Se numeroteaza pe fiecare pagina si va purta obligatoriu pe toate paginile stampila inspectoratului teritorial de munca. Angajatorul are obligatia completarii registrului in ordinea incheierii contractelor individuale de munca.

Registrul cuprinde elementele de identificare a tuturor salariatilor , data incheierii contractului individual de munca , data inceperii activitatii, modificarea si suspendarea contractului, durata acestuia , durata muncii eta in ore/zi, respectiv codul acesteia potrivit Clasificarii ocupatiilor din Romania(C.O.R.), salariul de baza la data incheierii contractului, data incetarii contractului si temeiul legal al incetarii acestuia, numele, prenumele si semnatura persoanei care face inscrierea.

In cazul SC ASESRL , registrul se completeaza si se pastreaza in format electronic , conform normelor in vigoare, la sediul societatii.

e)     Registrul unic de control are ca scop evidentierea tuturor controalelor desfasurate la contribuabil de catre toate organele de control specializate, in domeniile : financiar-fiscal, inspectia muncii, sanitar, fitosanitar, urbanism, calitatea in constructii, protectia consumatorului, protectia impotriva incediilor, precum si in alte domenii prevazute de lege .

Registrul unic de control se afla la administratorul societatii.

f)      Registrul de evidenta fiscala are ca scop inscrierea tuturor informatiilor care au stat la determinarea profitului impozabil si a calculului impozitului pe profit cuprins in declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat.

Informatiile din Registrul de evidenta fiscala sunt inregistrate in ordine cronologica si corespund cu operatiunile fiscale si cu datele privind impozitul pe profit din declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat. Registrul de evidenta fiscala se pastreaza la sediul societatiil.

.Documente privind organizarea imobilizarilor.

Evidenta operativa a imobilizarilor corporale intrate si iesite din unitatea patrimoniala ,in functie de categoria din care fac parte si locul unde se afla, se tine cu ajutorul registrului numerelor de inventar. Fiecarui mijloc fix i se acorda un numar de inventar , in ordine cronologica, pe baza documentelor primite.

Nota de intrare -receptie a mijlocului fix - se realizeaza cu ajutorul programului de contabilitate si prin  inregistrarea ei se efectueaza si inregistrarea in contabilitate a mijlocului fix.

Fisa mijlocului fix serveste ca document pentru evidenta analitica a mijloscelor fixe. Se intocmeste de serviciul Financiar-Contabilitate , intr-un exemplar, pentru ficare mijloc fix.

2.3.Documente privind organizarea materialelor.

a)     N.I.R.-ul serveste ca : document pentru receptia bunurilor aprovizionate, document justificativ pentru incarcare in gestiune, act de proba in litigiile cu carausii si furnizorii, pentru diferentele constatate la receptie, document justificativ de inregistrare in contabilitate.

Circula la gestiune, pentru incarcarea in gestiune a bunurilor materiale receptionate , la compartimentul financiar-contabil, pentru intocmirea formelor privind reglementarea diferentelor constatate , precum si pentru inregistrarea in contabilitatea sintetica si analitica , atasata la documentele de livrare(factura sau avizul de insotire a marfii).Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

b)     Bonul de consum

Serveste ca:

- document de eliberare din magazie pentru consum a unui singur material, respectiv mai multor materiale, dupa caz;

- document justificativ de scadere din gestiune;

- document justificativ de inregistrare in evidenta magaziei si in evidenta contabila in partida simpla.

Se intocmeste in doua exemplare, pe masura lansarii, respectiv eliberarii materialelor din magazie pentru consum.

Circula:

- la persoanele autorizate sa semneze pentru acordarea vizei de necesitate - (ambele exemplare);

- la compartimentul financiar-contabil, pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitatea sintetica si analitica (ambele exemplare).

Se arhiveaza la sediul firmei.

c)     Aviz de insotire a marfii :

Formular tipizat cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare, comun pe economie , executat pe hartie autocopiativa securizata.

Serveste ca :

Document de insotire a marfii pe timpul transportului ;

Document ce sta la baza intocmirii facturii fiscale ;

Circula la :

o       furnizor ;

o       la delegatul unitatii care face transportul sau al clientului , pentru semnare de primire  (ex. 1) ;

o       la compartimentul financiar-contabil , atasat la factura(ex. 3) ;

o       la cumparator ;

o       la compartimentul financiar-contabil, pentru inregistrarea in contabilitate sintetica si analitica, atasat la factura (ex.1 ) ;

d)     Dispozitie de livrare

Serveste ca :

Document pentru eliberarea din magazie a produselor, marfurilor sau a altor valori materiale destinate vanzarii ;

Document justificativ de scadere din gestiunea magaziei predatoare ;

Document de baza pentru intocmirea avizului de insotire a marfii sau a facturii fiscale , dupa caz .

Se arhiveaza la sediul societatii.

e)     Fise de magazie

Serveste ca:

- document de evidenta la locul de depozitare a intrarilor, iesirilor si stocurilor de valori materiale;

- sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de valori materiale.

Se intocmeste intr-un exemplar, separat pentru fiecare fel de material, si se completeaza de gestionar sau de persoana desemnata, care completeaza coloanele privitoare la intrari, la iesiri si stoc.

Fisele de magazie se tin la fiecare loc de depozitare a valorilor materiale, pe feluri de materiale ordonate pe grupe, eventual subgrupe, sau in ordine alfabetica.

Pentru valori materiale primite spre prelucrare de la terti sau in custodie se intocmesc fise distincte care se tin separat de cele ale valorilor materiale proprii.

Inregistrarile in fisele de magazie se fac document cu document. Stocul se poate stabili dupa fiecare operatiune inregistrata, dar in mod obligatoriu zilnic.

f)      Fise de magazie a formularelor cu regim special

Formular tipizat cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare, comun pe economie, executat pe carton securizat.

Serveste ca :

Document de evidenta a intrarilor , iesirilor si stocurilor de formulare, care au un regim special de inseriere, numerotare , evidenta si urmarire ;

Document de evidenta a formularelor anulate ;

Sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de formulare.

Se intocmeste intr-un exemplar , separat pentru fiecare fel de formular cu regim special, de catre gestionar.

Nu circula, fiind document de inregistrare si se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

2.4.Documente privind organizarea contabilitatii mijloacelor banesti.

a)     Foaia de varsamant (formular tipizat, specific fiecarei banci ,cu ajutorul caruia se depun la banca banii care depasesc plafonul zilnic stabilit de lege . Se intocmeste de casier in doua exemplare , unul insoteste banii la banca iar celalalt (vizat de banca ) ramane la registrul de casa.

b)     CEC-ul de numerar . Este CEC-ul cu ajutorul caruia se ridica banii din banca pentru efectuarea diferitelor plati (salarii, furnizori , avansuri de trezorerie etc).Se completeaza de casiera si cu aprobarea (semnatura administratorului si stampila unitatii) administratorului si se prezinta la banca pentru ridicarea de numerar.

c)     Dispozitia de plata / incasare .Este un formular tipizat cu ajutorul caruia se ridica sau se depun banii in casierie . Se intocmeste de contabilul care tine evidenta Avansurilor de trezorerie pe baza unui REFERAT semnat in prealabil de directorul economic sau in urma decontului de cheltuieli (ordinului de deplasare) Se inregistreaza intr-un registru de numere (cu evidenta avansurilor de trezorerie) si se semneaza de contabilul care l-a intocmit si de contabilul sef . In baza documentului astfel intocmit casierul elibereaza - plateste sumele de bani ( Dispozitia de plata) sau elibereaza chitanta pentru sumele de bani incasate (dispozitia de incasare) .Acestea raman la Registrul de casa ca documente justificative.

d)     Chitanta .Se elibereaza de casiera in momentul in care incaseaza sume de bani , se semneaza de casiera si se stampileaza cu stampila casieriei .Cu ajutorul chitantei se incaseaza sume de bani de la clienti.

e)     Registrul de casa lei . Este un formular tipizat cu ajutorul caruia se tine evidenta incasarilor si platilor zilnice , in numerar(lei sau valuta).Se intocmeste de catre firma de contabilitate , zilnic, in doua exemplare : un exemplar ramane la dosarul cu acte financiar contabile iar celalalt ramane la blocul de registru de casa.

CAPITOLUL III

Evolutia personala in cadrul SC ASESRL

La inceputul efectuarii perioadei de practica mi-a fost prezentata societatea si domeniul ei de activitate de catre Ungureanu Florica , persoana sub indrumarea careia am fost incredintata in aceasta perioada.

Pe parcursul duratei de practica am avut ocazia de a pune in practica teoria invatata in facultate si de-a observa operatiile care se efectueaza la nivelul unei firme.Am observat cum se fac inregistrarile in contabilitate si cum se lucreaza cu programele.

Din observarile pe care le-am facut asupra modului de lucru in SC ASESRL si datorita activitatii pe care o are firma am concluzionat faptul ca firma are profit deoarece domeniul de activitate : productia de panificatie ,este un domeniu sigur pe piata de consum.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3022
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved