Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


Statistica

TESTE DE CONTROL - FINANTE

finante

+ Font mai mare | - Font mai micTESTE DE CONTROL - FINANTE

1.Conturile de activ se debiteaza cu:a)      intrarile

b)      soldul initial si intrarile

c)      soldul initial si iesirile

d)      iesirile?

2.Conturile de pasiv se debiteaza cu:

a)      intrarile

b)      soldul initial si intrarile

c)      soldul initial si iesirile

d)      iesirile?

3.Conturile de activ si cele de cheltuieli:

a)      se debiteaza cu intrarile si se crediteaza cu iesirile

b)      se debiteaza cu iesirile si se crediteaza cu iesirile

c)      se debiteaza cu iesirile si se crediteaza cu intrarile

d)      se debiteaza cu intrarile si se crediteaza cu intrarile?

4.Conturile de pasiv si cele de venituri:

a)      se debiteaza cu intrarile si se crediteaza cu iesirile

b)      se debiteaza cu iesirile si se crediteaza cu iesirile

c)      se debiteaza cu iesirile si se crediteaza cu intrarile

d)      se debiteaza cu intrarile si se crediteaza cu intrarile?

5.Soldul final al conturilor de activ si al celor de cheltuieli este:

a)      creditor sau nul

b)      debitor sau nul

c)      si creditor si debitor

d)      nici creditor, nici debitor?

6.Soldul final al conturilor de pasiv si al celor de venituri este:

a)      creditor sau nul

b)      debitor sau nul

c)      si creditor si debitor

d)      nici creditor, nici debitor?

7.Starea unui cont la inceputul exercitiului constituie:

a)      soldul initial

b)      rulajele

c)      totalul sumelor

d)      soldul final?

8.Starea unui cont la sfarsitul exercitiului constituie:

a)      soldul initial

b)      rulajele

c)      totalul sumelor

d)      soldul final?

9.Miscarile contului (cresterile si/sau diminuarile) intr-o anumita perioada constituie:

a)      soldul initial

b)      rulajele

c)      totalul sumelor

d)      soldul final?

10.Cumularea soldului initial si a rulajului debitor sau creditor constituie:

a)      soldul initial

b)      rulajele

c)      totalul sumelor

d)      soldul final?

2.4 TESTE DE CONTROL:

1. Iesirea mijloacelor fixe din patrimoniu poate avea loc prin:

a)      achizitie

b)      productie proprie

c)      cesiune

d)      aport la capital?

2. Valoarea de intrare poate fi:

a)      costul de achizitie;

b)      costul de productie;

c)      valoarea de aport;

d)      a, b si c

3. Modalitatile de intrarea a terenurilor in patrimoniu sunt:

a)      prin achizitie;

b)      ca aport la capitalul social;

c)      prin donatie;

d)      toate raspunsurile sunt corecte

4. Se achizitioneaza un teren in valoare de 200.000 lei, pentru care se efectueaza de catre un tert o amenajare in valoare de 30.000 lei. Care va fi valoarea la care va fi inscris in bilant terenul?

a) 230.000 lei

b) 200.000 lei

c) 170.000 lei

d) 120.000 lei

5. Urmatoarea inregistrare contabila se refera la:

a) aport in natura la capitalul social

b) achizitie de mijloace fixe pe credit comercial

c) obtinerea unui utilaj prin productie proprie

d) obtinerea unei lucrari de cercetare in regie proprie

6. Ce semnifica inregistrarea contabila

a). receptia mijloacelor fixe primite de la furnizor

b). facturarea lucrarilor de investitii

c). achitarea facturii furnizorului de investitii

d). intrarea mijloacelor fixe prin transfer

7. Se achizitioneaza un program informatic de la un furnizor, in conformitate cu factura, la pret de cumparare PC = 2.000 lei + TVA 19%. Plata contravalorii facturii se va face prin ordin de plata. Completati formula contabila:

B

A

a) A = 4426; B = 401

b) A = 4427; B = 404

c) A = 4428; B = 404

d) A = 4426; B = 404

8. Se inregistreaza vanzarea unei instalatii tehnice, conform facturii, la un pret de vanzare de 14.000 lei + TVA 19%. Completati formula contabila:

A

B

a) A = 418; B = 7588

b) A = 461; B = 7583

c) A = 411; B = 7588

d) A = 461; B = 7584

3.4 TESTE DE CONTROL:

1. Care din urmatoarele afirmatii corespund unei micsorari a capitalului social?

a)    diminuarea capitalului social prin anularea actiunilor proprii

b)   cresterea capitalului social subscris varsat si incasarea prin cont bancar a contravalorii actiunilor

c)    diminuarea capitalului social subscris nevarsat prin majorarea capitalului social varsat;

d)   toate raspunsurile sunt corecte.

2. Se micsoreaza capitalul social al SC "XYZ" SA prin retragerea unui actionar. Completati formula contabila:

a) 1011;

b) 462;

c) 456;

d) 455,

3. Ce semnifica inregistrarea contabila:

a) reflectarea primelor de capital datorate de catre noii actionari;

b) reflectarea creantelor, pe seama noilor actionari, pentru capitalul subscris de acestia si pentru prima de emisiune

c) reflectarea capitalului nevarsat de catre actionari si a celui varsat de actionari;

d) nici un raspuns nu este corect.

4. Stiind ca soldul debitor al contului 117 este de 200 lei, care este decizia ce trebuie luata?

a) gasirea unor destinatii pentru profitul curent

b) identificarea unor surse pentru acoperirea pierderii reportate

c) gasirea unor destinatii pentru profitul reportat

d) identificarea unor surse pentru acoperirea pierderii curente

5. Ce semnifica urmatoarea formula contabila:

a)      incarcarea cheltuielilor cu dobanzile datorate;

b)      stingerea obligatiei de plata prin rambursarea creditului si plata dobanzii;

c)      incasarea creditului obtinut;

d)      stingerea datoriei privind dobanda prin achitarea acesteia;

6. Ce semnifica  urmatoarea inregistrare efectuata la sfarsitul unui exercitiu financiar?

a)      inregistrarea diferentelor nefavorabile de curs valutar;

b)      restituirea imprumutului;

c)      inregistrarea diferentelor favorabile de curs valutar;

d)      nici un raspuns nu este corect.

7. Majorarea capitalului social are loc pe urmatoarele cai:

a) aporturi noi in numerar;

b) conversia datoriilor societatii in actiuni;

c) incorporarea rezervelor;

d)toate raspunsurile sunt corecte

8. Se aporteaza capitalul social conform inregistrarii de mai jos. Inlocuiti contul care lipseste:

a) 1012

b) 456

c) 1041

d) 1011

9. Se micsoreaza capitalul social cu: pierderile suferite in exercitiile precedente = 240 lei; pierderile suferite dupa inchiderea exercitiului curent = 426,5 lei. Completati formula contabila:

X

A

B

a) X = 646,5; A = 117; B = 121;

b) X = 666,5; A = 121; B = 117;

c) X = 626,5; A = 117; B = 129;

d) X = 666,5; A = 117; B = 121;

10. Ce semnifica inregistrarea contabila?

a) utilizarea rezervelor pentru majorarea primelor de capital

b) constituirea capitalului social din rezerve

c) anularea varsamintelor actionarilor

d) utilizarea primelor de capital ca sursa pentru constituirea de rezerve

11. Care din afirmatiile de mai jos se refera la contul "Repartizarea profitului" este :

a) un cont de activ;

b) un cont de pasiv ;

c) un cont bifunctional.

d) nici un varianta nu este corecta

12. O societate comerciala solicita un imprumut pe o durata de 2 ani 5.000$ la cursul valutar de 2 lei/$. La restituirea imprumutului cursul valutar este de 3,15 lei/$. Ce cont veti utiliza pentru a reflecta aceste diferente:

a)     

b)     

c)     

d)     

13. Rezervele legale se constituie:

a)      in cota de 5% din profitul brut

b)      in cota de 20% din capitalul social

c)      in cota de 5% din profitul brut pana se ajunge la o pondere de 20% in capitalul social

d)      in cota de 20% din profitul brut pana se ajunge la o pondere de 5% in capitalul social?

14. Care dintre urmatoarele rapoarte reflecta valoarea nominala a unei actiuni?

a)      Activul net contabil / Numarul de actiuni ce compun capitalul

b)      Activul net corijat / Numarul de actiuni ce compun capitalul

c)      Capitalul social / Numarul de actiuni ce compun capitalul

d)      Capitalul permanent / Numarul de actiuni ce compun capitalul?

15. Care formula contabila exprima constituirea de rezerve legale?

a).

b).

c).

d).

4.5 Teste de control

Teste grile rezolvate

Se constata o lipsa de marfuri la inventar, la o societate care tine evidenta marfurilor la pret de vanzare cu amanuntul, in valoare de 297 lei (tva inclus, cota de adaos comercial practicata 25%). Care din inregistrarile de mai jos reflecta aceasta operatie:

a)

b)

c)

d)

Se utilizeaza pentru protocol produse finite in valoare de 500 lei. Indicati inregistrarea corecta:

a)

b)

c)

d)

Se achizitioneaza 100 buc. materii prime la costul de achizitie de 0,4 lei/ bucata + TVA. Daca evidenta stocurilor se tine la pret standard de 0 lei/buc, care va fi valoarea ce se va inscrie in debitul contului 301 "Materii prime"?

a)      50 lei

b)      40 lei

c)      47,6 lei

d)      59,5 lei

In ce cont se va inregistra o achizitie de materii prime in valoare de 560 lei, daca evidenta stocurilor se tine la cost de achizitie cu ajutorul inventarului intermitent?

a)     

b)     

c)     

d)     

Se factureaza unui client marfuri in valoare de 5.950 lei (inclusiv tva). Indicati inregistrarea corecta a acestei operatii din urmatoarele variante:

a)

b)

c)

d)

Se presupune ca se achizitioneaza marfuri la costul de achizitie de 600 lei + TVA. La ce valoare vor fi inregistrate in contabilitate marfurile daca se practica un adaos comercial de 50%? Alegeti varianta corecta pentru un detailist.

a)      900 lei

b)      1071 lei

c)      714 lei

d)      600 lei

Se presupune ca se achizitioneaza marfuri la costul de achizitie de 600 lei + TVA. La ce valoare vor fi inregistrate in contabilitate marfurile daca se practica un adaos comercial de 50%? Alegeti varianta corecta pentru un angrosist.

a)      900 lei

b)      1071 lei

c)      714 lei

d)      600 lei

Care din inregistrarile de mai jos reprezinta preluarea soldului initial de combustibili pentru o societate care evidentiaza marfurile la cost de achizitie cu ajutorul inventarului intermitent?

a)

b)c)

d)

Care din inregistrarile de mai jos reprezinta evidentierea soldului final de combustibili pentru o societate care tine evidenta marfurilor la cost de achizitie cu ajutorul inventarului intermitent?

a)

b)

c)

d)

Se achititioneaza marfuri din import la cost de achizitie 500$ (1$ = 2 lei), taxe vamale 5%, accize 3%, tva 19% achitat in vama. Care este valoarea la care se receptioneaza marfurile?

a)      1.460,03 lei

b)      1.350 lei

c)      1.417,5 lei

d)      lei

Se achititioneaza marfuri din import la cost de achizitie 500$ (1$ = 2 lei), taxe vamale 5%, accize 3%, tva 19% achitat in vama. Care este valoarea datorata furnizorului extern?

a)      1.460,03 lei

b)      1.350 lei

c)      1.417,5 lei

d)      lei

O persoana fizica depune la o consignatie marfuri pentru care solicita un pret de 300 lei. Cum va fi reflectata operatia in contabilitate consignatiei?

a)

b)

c)

d)

Se cunosc urmatoarele date despre achizitia unui lot de materii prime: pret de cumparare 1.650 lei, transport 20% din valoarea bunurilor achizitionate, taxe vamale 15%, TVA 19%. Daca societatea tine evidenta stocurilor la cost de achizitie, care va fi valoarea la care vor fi inregistrate in contabilitate materiile prime achizitionate?

a)      2.277 lei

b)      2.709,63 lei

c)      1.650 lei

d)      lei

Teste Grila Propuse:

Obtinerea de produse finite, la cost de productie de 5.000 LEI, se inregistreaza in contabilitate pe baza urmatoarei formule contabile:

a)     

b)     

c)     

d)     

2. Inlocuiti contul care lipseste in urmatoarea formula contabila care evidentiaza achizitia, pe credit comercial, de materiale consumabile, cost de achizitie 5.000 LEI:

X

a)     

b)     

c)     

d)     

3. In evaluarea bunurilor procurate cu titlu oneros, costul de achizitie este egal cu:

a)      pretul de cumparare + taxele nerecuperabile + cheltuielile de transport aprovizionare + alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea in stare de utilitate a bunului

b)      pretul de cumparare + taxele nedeductibile + cheltuielile de transport + cheltuielile generale de administratie

c)      pretul de cumparare + taxele nedeductibile + cheltuielile de receptie si punere in functiune + cheltuielile cu ajustarile pentru depreciere

d)      pretul de cumparare + cheltuielile de transport aprovizionare + cheltuielile generale de administratie + cheltuielile financiare?

4. Indicati formula contabila care reflecta receptionarea materiilor prime intrate prin donatie:

a)     

b)     

c)     

d)     

5. Dispuneti de urmatoarele informatii privind piesele de schimb: stoc scriptic 1.000 LEI; stoc faptic 900 LEI. Precizati inregistrarea contabila care reflecta rezultatul inventarului fizic:

a)     

b)     

c)     

d)     

6. In ce cont se va inregistra o achizitie de materii prime in valoare de 560 LEI, daca evidenta stocurilor se tine la cost de achizitie cu ajutorul inventarului permanent:

a)     

b)     

c)     

d)     

7. Se descarca din gestiune ca urmare a vanzarii produse finite de 500 LEI. Indicati inregistrarea corecta:

a)     

b)     

c)     

d)     

8. In ce cont se va inregistra o achizitie de materii prime in valoare de 560 LEI, daca evidenta stocurilor se tine la cost de achizitie cu ajutorul inventarului intermitent:

a)     

b)     

c)     

d)     

9. Indicati inregistrarea corecta privind cumpararea de marfuri in conditiile folosirii metodei inventarului permanent cunoscand: costul de achizitie 1.000 LEI, TVA 19%:

a)     

b)     

c)     

d)     

10. Indicati formula contabila corecta privind descarcarea gestiunii cu valoarea materiilor prime date in consum:

a)     

b)     

c)     

d)     

11. Ce semnificatie atribuiti rulajului creditor al contului 301 "Materii prime":

a)      materii prime primite cu titlu gratuit

b)      materii prime consumate in procesul de productie

c)      materii prime reprezentand aport in natura

d)      materii prime achizitionate de la terti?

Se descarca gestiunea cu marfurile vandute in regim "en-detail", in valoare de 10.300 LEI, stiind ca marfurile au fost cumparate la un cost de achizitie de 6.925 LEI. Completati formula contabila:

B

C

A

D

E

a)      A = 371; B = 707; C = 7.237,46; D = 1.418; E = 1.644,54;

b)      A = 607; B = 371; C = 6.925; D = 1.730,46; E = 1.644,54;

c)      A = 371; B = 607; C = 6.612,54; D = 1.730,46; E = 1.957;

d)      A = 707; B = 371; C = 6.925; D = 1.730,46; E = 1.644,54

13. Se cunosc urmatoarele date despre achizitia unui lot de materii prime: pret de cumparare 1.650 LEI; transport 20% din valoarea bunurilor achizitionate; taxe vamale 15%; TVA 19%. Daca societatea tine evidenta stocurilor la cost de achizitie, care va fi valoarea la care vor fi inregistrate in contabilitate materiile prime achizitionate:

a)      2.277 LEI

b)      2.709,63 LEI

c)      1.650 LEI

d)      1.897,5 LEI?

14. Se achizitioneaza marfuri la cost de achizitie 1000 lei, pentru care se practica un adaos comercial de 20%. Care succesiune de inregistrari este corecta

a)     

b)     

c)     

d)     

15. Se achizitioneaza marfuri din import la cost de achizitie 500$ (1$ = 2 LEI), taxe vamale 5%, accize 3%, TVA 19 % achitat in vama. Care este valoarea la care se receptioneaza marfurile:

a)      1.460,03 LEI

b)      1.350 LEI

c)      1.417,5 LEI

d)      1.737,44 LEI?

16. Care din inregistrarile de mai jos este incorecta:

a)     

b)     

c)     

d)     

17. Se presupune ca se achizitioneaza marfuri la costul de achizitie de 600 LEI + TVA. La ce valoare vor fi inregistrate in contabilitate marfurile daca se practica un adaos comercial de 50%. Alegeti varianta corecta pentru un angrosist:

a)      900 LEI

b)      1.071 LEI

c)      714 LEI

d)      600 LEI?

18. Ce semnifica inregistrarea contabila?

a)      marfurile aduse ca aport de asociati

b)      plusul de marfuri constatat la inventar

c)      marfurile achizitionate de la furnizor

d)      marfurile achizitionate din avans de trezorerie?

19. Se vand produse finite unui client la un pret de vanzare de 12.500 LEI + TVA 19%. Completati formula contabila:

AB

a)      A = 345;  B = 4427;

b)      A = 711; B = 4428;

c)      A = 701; B = 4427;

d)      A = 701; B = 4428.

20. Se vand marfuri "en-detail", cu incasare in numerar, in valoare de 23.800 LEI (TVA 19% inclus). Completati inregistrarea contabila:

A

B

C

D

a)      A = 4111; B = 701; C = 19.278; D = 4.522;

b)      A = 418; B = 707; C = 3.800; D = 20.000;

c)      A = 5121; B = 607; C = 20.000; D = 3.800;

d)      A = 5311; B = 707; C = 20.000; D = 3.800.

21. La inventarierea marfurilor dintr-un depozit en-gros, s-a constatat un minus cantitativ de 100 kg marfa. a 10 LEI / kg= 1.000 LEI. Mentionati care formula contabila este reprezentativa :

a)     

b)     

c)     

d)     

22. Bunurile intrate prin donatii sunt evaluate, la intrarea in patrimoniu:

a)      la cost de productie

b)      la cost de achizitie

c)      la valoarea de utilitate

d)      la valoarea reziduala?

5.4 Teste de control

Teste grile rezolvate:

Se achizitioneaza marfuri in valoare de 5.000 lei + tva, pe factura mai sunt inscrise urmatoarele reduceri: rabat 10%, remiza 5%. Care este valoarea la care se face receptia marfurilor:

a)      5.000 lei

b)      4275 lei

c)      5.950 lei

d)      5.087,25 lei

Se achizitioneaza marfuri in valoare de 5.000 lei + tva, pe factura mai sunt inscrise urmatoarele reduceri: rabat 10%, remiza 5%. Ulterior se acorda un scont de 1%. Care este valoarea la care se face receptia marfurilor:

a)      5.000 lei

b)      4275 lei

c)      4.232,25 lei

d)      5.087,25 lei

Se factureaza unui client marfuri in valoare de 5.950 lei (inclusiv tva). Indicati inregistrarea corecta a acestei operatii din urmatoarele variante:

a)

b)

c)

d)

Care din urmatoarele datorii ale societatii pot fi considerate cheltuieli pentru acesta?

contributia unitatii la asigurari sociale

contributia personalului la asigurari sociale

contributia unitatii la asigurari sociale de sanatate

contributia personalului la fondul de somaj

contributia unitatii la fondul de somaj

impozitul pe salariu

a

b)     

c)     

d)     

Se livreaza marfuri clientilor in valoare de 200 lei + TVA pe baza aviz de insotire a marfii. Care inregistrare evidentiaza livrarea marfurilor?

a)

b)

c)

d)

Se incaseaza un avans de la un client, in vederea prestarii unui serviciu, pentru care se intocmeste factura in valoare de 238 lei inclusiv TVA. Cum evidentiem in contabilitate aceasta operatie?

a)

b)

c)

d)

Se acorda un avans pentru un serviciu ce urmeaza a fi prestat de un furnizor in valoare de 238 lei inclusiv TVA, avans pentru care se primeste si factura. Cum se evidentiaza in contabilitate aceasta operatie?

a)

b)

c)

d)

Se primesc ambalaje care circula in regim de restituire in valoare de 50 lei. Cum se evidentiaza in contabilitate intrarea ambalajelor?

a)

b)

c)

d)

Se ofera ambalaje, impreuna cu marfurile vandute, care circula in regim de restituire in valoare de 15 lei . cum se evidentieaza cedarea ambalajelor?

a)

b)

c)

d)

Care din inregistrarile de mai jos este corecta?

a)

b)

c)

d)Acceptarea unui bilet la ordin de la un client presupune urmatoarea inregistrare:

a)

b)

c)

d)

Declararea prin hotarare judecatoreasca a uni client in faliment impune:

a)      Trecerea acestuia pe clienti incerti

b)      Trecerea creantei pe pierdere

c)      Nici o inregistrare contabila doar masuri din punct de vedere juridic

d)      Recuperarea imediata a piederii constatate anterior.

Teste Grila Propuse:

1. Inlocuiti contul care lipseste in urmatoarea formula contabila care evidentiaza achizitia, pe credit comercial, de materiale consumabile, cost de achizitie 5.000 LEI:

X

a)     

b)     

c)     

d)     

Ce semnifica urmatoarea formula contabila:

a)      contributia angajatilor la asigurarile de sanatate

b)      contributia angajatorului la asigurarile sociale

c)      contributia angajatilor la asigurarile sociale

d)      contributia angajatorului la asigurarile pentru somaj?

3. O societate comerciala cumpara marfuri, pe credit comercial, la cost de achizitie de 3.000 LEI + TVA 19%, urmand sa primeasca factura luna viitoare. Completati formula contabila:

3.570

B

A

a)      A = 4428; B = 401;

b)      A = 4428;  B = 408;

c)      A = 4426; B = 401;

d)      A = 4426; B = 408.

4. Un cumparator de materii prime datoreaza furnizorului sau contravaloarea unei facturi de 12.000 LEI, platibila peste 3 luni. Cumparatorul instiinteaza pe furnizorul sau ca s-a decis sa efectueze plata imediat, cu conditia sa obtina o reducere. Factura de reducere primita de la furnizor mentioneaza un scont de 2 %. Completati formula contabila de diminuare a datoriei fata de furnizor cu scontul obtinut:

A

B

a)      A=5121;  B=401;

b)      A=401;  B=5121;

c)      A=401;  B=767;

d)      A=667;  B=401.

5. Salariile brute datorate de catre o societate comerciala sunt in suma de 60.000 LEI. Completati formula contabila de inregistrarea cheltuielilor cu salariile conform statului de plata:

A

B

a)      A=621;  B=401;

b)      A=621;  B=421;

c)      A=641;  B=401;

d)      A=641;  B=421.

6. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:

a)      stingerea obligatiei de plata fata de furnizori

b)      stingerea obligatiei de plata reprezentata de biletul la ordin subscris, prin plata acestuia la scadenta;

c)      incasarea, la scadenta, a biletului la ordin si stingerea creantei generata de acesta;

d)      reflectarea creantei generata de semnarea biletului la ordin de catre client si stingerea creantei simple pe seama acestuia?

7. Se achizitioneaza marfuri in valoare de 5.000 LEI + TVA, pe factura mai fiind inscrise urmatoarele reduceri: rabat 10%, remiza 5%. Care este valoarea la care se face receptia marfurilor:

a)      5.000 LEI

b)      4.275 LEI

c)      5.950 LEI

d)      5.087,25 LEI?

8. Care din urmatoarele datorii ale societatii pot fi considerate cheltuieli pentru aceasta:

1).contributia unitatii la asigurari sociale

2).contributia personalului la asigurari sociale

3).contributia unitatii la asigurari sociale de sanatate

4).contributia unitatii la fondul de somaj

5).contributia personalului la fondul de somaj

6).impozitul pe salariu

a)     

b)     

c)     

d)     

9. Dispuneti de urmatoarele informatii: credite bancare pe termen lung 6.000 LEI; prime privind rambursarea obligatiunilor 1.500 LEI; furnizori - facturi nesosite 1.200 LEI; furnizori - debitori 600 LEI; clienti - creditori 900 LEI. Precizati care este suma datoriilor:

a)      7.200 LEI

b)      7.800 LEI

c)      8.700 LEI

d)      8.100 LEI?

10. Se achizitioneaza marfuri in valoare de 5.000 LEI + TVA, pe factura mai fiind inscrise urmatoarele reduceri: rabat 10%, remiza 3%. Care este valoarea la care se face receptia marfurilor:

a)      5.000 LEI

b)      4.275 LEI

c)      4.365 LEI

d)      5.087,25 LEI?

11. Se plateste in numerar un avans pentru executarea unei lucrari in suma de 3.000 LEI. Care va fi inregistrarea aceste operatii?

a

b

c

d

12. Se cumpara materii prime de la un furnizor la un cost de achizitie de 2.000 LEI + TVA 19%. Completati formula contabila prin care se inregistreaza stingerea obligatiei de plata fata de furnizor:

A

B

a)      A=401;  B=5121;

b)      A=371;  B=401;

c)      A=401;  B=5371;

d)      A=5121;  B=401.

13. Se vand produse finite unui client intern, la un pret de vanzare de 20.000 LEI + TVA 19%, pentru care nu s-a intocmit factura, pana la incheiere perioadei de gestiune. Completati formula contabila de reflectare a creantei generata de operatia de vanzare:

A

B

a)      A=4111;  B=4427;

b)      A=4111;  B=4428;

c)      A=418;  B=4428;

d)      A=418;  B=4427

14. Incasarea unei creante de la un client presupune urmatoarea inregistrare:

a)     

b)     

c)     

d)     

15. Se achizitioneaza marfuri la cost de achizitie 1000 lei, pentru care se practica un adaos comercial de 20%. Care succesiune de inregistrari este corecta

a)     

b)     

c)     

d)     

16. O societate comerciala livreaza marfuri unui client in valoare de 2.000 LEI + TVA 19% fara sa intocmeasca factura pana la sfarsitul lunii. Care sunt inregistrarile contabile si sumele aferente, costul marfurilor vandute fiind de 1.800 LEI:

a

b

c

d

17. Indicati inregistrarea corecta privind contributia unitatii la asigurarile sociale datorata:

a)     

b)     

c)     

d)     

18. In situatia in care o intreprindere a dedus TVA mai mult decat a colectat, regularizarea TVA va avea ca rezultat:

a)      TVA de recuperat

b)      TVA colectata

c)      TVA de plata

d)      TVA deductibila?

19. Se vand produse finite unui client la un pret de vanzare de 12.500 LEI + TVA 19%. Completati formula contabila:

A

B

a)      A = 345; B = 4427;

b)      A = 711; B = 4428;

c)      A = 701;  B = 4427;

d)      A = 701; B = 4428.

20. Se vand marfuri "en-detail", cu incasare in numerar, in valoare de 23.800 LEI (TVA 19% inclus). Completati inregistrarea contabila:

A

B

C

D

a)      A = 4111; B = 701; C = 19.278; D = 4.522;

b)      A = 418; B = 707; C = 3.800; D = 20.000;

c)      A = 5121; B = 607; C = 20.000; D = 3.800;

d)      A = 5311; B = 707; C = 20.000; D = 3.800.

21. O societate comerciala cumpara marfuri, pe credit comercial, la cost de achizitie de 3.000 LEI + TVA 19%, urmand sa primeasca factura luna viitoare. Completati formula contabila:

3.570

B

A

a)      A = 4428; B = 401;

b)      A = 4428;  B = 408;

c)      A = 4426; B = 401;

d)      A = 4426; B = 408.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1834
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved