Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Statistica

DECONTARILE FARA NUMERAR

finante+ Font mai mare | - Font mai micDECONTARILE FARA NUMERAR

Aspecte generale privind decontarile fara numerarPentru economia actuala, operatiunile de plati reprezinta elementul primordial al tuturor pietelor. Desfasurarea fluxurilor de plati se poate face prin mai multe modalitati. Ansamblul modalitatilor tehnice de efectuare a platilor in cadrul unei economii nationale formeaza mecanismul de plati. Platile pot avea loc sub doua forme, tinand cont de posibilitatile existente de stingere a obligatiilor banesti si de natura instrumentelor folosite in acest scop :

Ø       Plati cu numerar - efectuate imediat si la care se intrebuinteaza moneda efectiva, respectiv bancnotele si moneda metalica

Ø       Plati fara numerar - stingerea obligatiilor are loc prin transferul de fonduri intre doua sau mai mai multe parti prin dispozitii, ordine, in care se foloseste unitatea monetara, dar nu se manipuleaza moneda in forma concreta

Numerarul sub forma de bancnote si moneda metalica reprezinta instrumentul de plata initial in multe tari. Chiar daca este foarte comod de intrebuintat si folosit in cazul unui numar de tranzactii de valori mici, vehicularea numerarului este costisitoare si ridica probleme de securitate pentru banci dar si pentru populatie. Astfel, in economie are loc o trasformare: restrangerea platilor in numerar la cateva operatiuni necomerciale. In tarile dezvoltate, majoritatea populatiei foloseste cecuri sau carduri, plafonul maximal al sumelor platite in numerar micsorandu-se continuu. Transferul fizic a milioane de unitati monetare este inlocuit cu transferul scriptic si electronic. De-a lungul timpului, alaturi de disponibilitatile banesti propriu-zise s-au impus tot mai mult banii de cont, banii scripturali. S-au produs modificari substantiale in marimile celor doua componente ale masei monetare, sensul schimbarii fiind dat de cresterea ponderii operatiilor care se deruleaza prin intermediul banilor scripturali (prin virament).

Viramentul bancar este o plata fara numerar. Deci, prin transferul sumei dintr-un cont in altul se ajunge la o simplificare a relatiilor de plata. Pentru ca moneda de cont creata de bancile comerciale sa circule realmente, adica sa indeplineasca functia de moneda, banca comerciala respectiva trebuie sa indeplineasca doua conditii:

Sa garanteze permanent clientilor sai transformarea unei parti din moneda de cont nou creata si pusa la dispozitia lor in moneda de cont a altei banci comerciale

Sa garanteze permanent transformarea unei parti din moneda de cont nou creata in moneda Bancii Centrale: numerar (bancnote si monede) si respectiv disponibil in cont la Banca Centrala (moneda de cont)

Moneda de cont are o caracteristica specifica si anume se multiplica prin credit. Astfel, dupa o perioada apare in economie o cantitate de moneda superiora celei create. Prin miscarea banilor de cont se realizeaza decontarile fara numerar in economie.

Principiile decontarilor fara numerar

Pentru buna realizare a decontarilor fara numerar trebuie respectate urmatoarele principii :

Pastrarea disponibilitatilor banesti in conturi bancare, sumele ce pot fi pastrate in caserie fiind plafonate

In vederea pastrarii disponibilitatilor banesti, bancile deschid clientilor lor urmatoarele tipuri de conturi:

Conturi curente- aici sunt pastrate disponibilitatile banesti aferente activitatii

curente si prin care se pot efectua operatiuni de incasari si plati. Acestea sunt conturi bifunctionale dar au cont creditor la banca, putand sa apara cu sold creditor doar atunci cand banca permite titularului sa efectueze plati dupa epuizarea disponibilitatilor in baza unor credite acordate (credite in descoperit de cont)

Conturi de depozit- disponibilitatile sunt pastrate sub forma de depozite la vedere, la

termen, depozite colaterale, (pentru deschidera de acreditive, pentru emiterea de scrisori de garantie, pentru emiterea de cecuri certificate, pentru ordine de plata cu scadenta) iar in contabilitatea bancii sunt conturi de pasiv

Conturi credite- reflecta creditele acordate clientilor prin cont separat de

imprumut iar in contabilitatea bancii sunt conturi de activ

Obligativitatea consimtamantului platitorului atunci cand se pune problema transferarii unor sume din contul sau in alte conturi. Consimtamantul poate fi dat fie prin emiterea din proprie initiativa a platitorului a unor documente de plata, fie prin acceptarea la plata a unor documente emise de beneficiarul sumei

Efectuarea platilor la termenele exigibile. In cazul livrarilor de marfuri, executarilor de lucrari si prestarilor de servicii, acest principiu prezinta doua laturi: una ce priveste momentul solicitarii platii de catre furnizor si una legata de momentul efectuarii platii de catre cumparator

Limitarea platilor din cont la marimea disponibilitatilor existente si a creditelor aprobate. Cind disponibilitatile de plata sunt epuizate, platile se opresc, urmand a fi reluate din incasari

Alegerea de catre partile participante la decontari a formelor si intrumentelor de decontare si prevederea lor in contractele economice

Introducerea in sistemul de decontare ca element de tranzitie spre economia de piata, a perceperii de comisioane si speze bancare pentru operatiunile efectuate prin conturi. Deci, bancile nu mai efectueaza gratuit asemenea operatii deoarece atat ele cat si societatile comerciale trebuie sa isi acopere cheltuielile din venituri si sa realizeze profit

Modalitati si instrumente de plata sau de garantare a obligatiilor contractuale

Pentru gestiunea curenta a platilor si incasarilor legate de comertul international, BRD - Groupe Societe Generale va pune la dispozitie instrumente de plata si incasare de care este nevoie: ordine de plata in valuta, cecuri, bilete la ordin, cambii, precum si modalitati de plata si garantare mai complexe: incasso, acreditiv, acreditiv stand-by si garantii internationale.

Incasso-ul

Prin incasso, se intelege manipularea de catre banci, potrivit instructiunilor primite de la ordonator, a documentelor comerciale si/sau financiare, in scopul:

Ø      de a obtine plata si/sau acceptarea documentelor;

Ø      de a elibera documentele contra acceptarii si/sau contra platii lor, dupa caz;

Ø      de a elibera documentele in alte conditii.

Tipuri de incasso:

Ø      Simplu: transmiterea pe canal bancar a documentelor financiare (cambii, bilete la ordin, cecuri etc.), neinsotite de documente comerciale;

Ø      Documentar: transmiterea pe canal bancar a documentelor comerciale (factura, document de transport, altele), insotite sau nu de documentele financiare.

Prin incasso documentar se dispune de o modalitate de decontare simpla, rapida, care va permite derularea tranzactiilor, in cadrul unor relatii comerciale traditionale, de durata.

Schema privind derularea Incasso-ului Documentar

3. Acreditivul documentar

Vanzarea de marfuri si furnizarea de servicii cumparatorilor straini comporta riscuri suplimentare in raport cu comertul pe plan intern. Desi interesele partilor raman aceleasi, cumparatorul tine ca prestatiile sa fie oferite, iar vanzatorul ca plata sa fie efectuata. In tranzactiile internationale riscurile cresc. Aceste riscuri pot fi reduse prin utilizarea unor tehnici de decontare a tranzactiilor, reglementate si acceptate pe plan international.

Acreditivul documentar, este cea mai utilizata modalitate de plata in cadrul relatiilor comerciale internationale. Derularea operatiunilor cu acreditivul documentar este reglementata de catre Regulile si Uzuantele Uniforme (R.U.U.) privind creditul documentar, elaborate de Camera Internationala de Comert din Paris. Aceste reguli au fost publicate pentru prima data la Lisabona in 1951 si revizuite de mai multe ori.

Acreditivul documentar reprezinta o modalitate de plata des utilizata in schimburile economice internationale, potrivit careia platile se fac dintr-o suma de bani rezervata in mod special de catre cumparator (importator) in contul sau, contra prezentarii de catre furnizor , intr-un termen fixat, a documentelor ce dovedesc indeplinirea obligatiilor privind expedierea marfurilor sau prestarea serviciilor, in conformitate cu conditiile stabilite anterior prin contractul comercial .

Partile participante la operatiunile generate de utilizarea acreditivului sunt urmatoarele:

ordonatorul acreditivului (importatorul) care in calitate de cumparator este cel ce initiaza deschiderea acreditivului

banca emitenta a acreditivului (ordonatoare), respectiv banca importatorului, care efectueaza deschiderea acredititvului

beneficiarul acredititvului reprezentat de furnizorul marfurilor (exportatorul) sau prestatorul de servicii

banca mandatata, respectiv banca furnizorului, care are obligatia de a aviza beneficiarul in privinta deschiderii acreditivului si de a urmari in tocmai indeplinirea conditiilor de utilizare ale acestuia.

Schema de derulare a Acreditivului Documentar

Procedura de deschidere a acreditivului documentar include doua etape principale:

a.        prezentarea cererii de deschidere a acreditivului

Cererea este intocmita de catre ordonator si include toate instructiunile referitoare la acredtiv. De regula, cererea se intocmeste intr-o limba de uz international. In cerere se mentioneaza urmatoarele date:

numele si adresa beneficiarului (nume, adresa, cod fiscal, nr. cont);

banca beneficiarului (nume, adresa completa, cod SWIFT);

valoarea (suma in cifre si litere);

valuta;

valabilitatea acreditivului (pana la 25 de zile);

conditia cum se face plata (la vedere, la termen, prin acceptare, prin negociere, plata mixta);

locul de incarcare al marfii (localitate,tara);

conditia de livrare a marfurilor, conform INCOTERMS 2000;

termenul cand trebuie prezentate documentele specificate la banca pentru a incasa suma, sau pentru acceptare sau negociere;

alte precizari: livrari partiale permise/nepermise, transbordari permise/nepermise, cine suporta comisioanele bancare, forma acreditivului (revocabil/irevocabil, confirmat/neconfirmat), modul de realizare (prin plata la vedere/prin acceptare/ prin negociere), transferabil/netransferabil.

b.        elaborarea propriu-zisa a acreditivului

Pe baza instructiunilor de la clientul sau, banca emitenta intocmeste acreditivul documentar pe care il transmite beneficiarului prin intermediul bancii sale. Toate instructiunile corespund celor din cererea de deschidere, fara amendamente si traduceri in alta limba. Astfel banca care deschide un acreditiv documentar poarta o raspundere a decontarii datorita angajamentului de plata asumat.

Elementele acreditivului documentar

Acreditivul trebuie sa contina, inca de la deschidere, toate datele necesare derularii sale, care pot fi structurate[4]:

(a) elemente definitorii;

(b) elemente referitoare la documente;

(c) elemente referitoare la rambursare.

(a) includ informatii privind partile implicate in derulare, data si locul emiterii, data si locul expirarii valabilitatii, tipul acreditivului, suma, valuta, specificari privind utilizarea partiala, transbordarea, detalii privind marfa, locul de incarcare si destinatia marfii, termenul de incarcare a marfii.

(b) specifica documentele obligatorii ce trebuie prezentate contra plata. Documentele prezentate la banca sa de catre exportator dupa expedierea marfii variaza in functie de natura operatiei comerciale si de prevederile contractului de vanzare-cumparare. De regula, pentru plata unui export prin intermediul acreditivului documentar se cer urmatoarele documente:

documente de transport,

factura,

certificatul de calitate,

certificatul de inspectie,

certificatul de origine,

certificatul fitosanitar sau cel veterinar,

polita de asigurare.

R.U.U. (Reguli si Uzante Uniforme) nr 500 mentioneaza mai multe tipuri de documente de transport (conosamentul maritim, scrisoarea de transport maritim nenegociabila, documentul de transport multimodal, scrisoare de transport aerian, recipise postale, certificat de trasport rutier). Toate aceste documente trebuie prezentate la banca pentru plata, negociere sau acceptare pana la o anumita data specificata in acreditiv. In lipsa acestei specificari, documentele trebuie prezentate timp de 21 zile de la data emiterii lor. Bancile vor accepta documentele asa cum se prezinta daca ele corespund cerintelor acreditivului, datele pe care le contin sa permita verificarea daca marfurile si serviciile la care se refera corespund celor inscrise in factura si in textul acreditivului. Se accepta documentele originale sau cele intocmite prin sisteme de producere grafica, prin sisteme automatizate sau computerizate. Indiferent de tip, documentul de transport se accepta daca :

a fost emis de catre un transportator direct sau prin agentul sau;

indica preluarea spre incarcare, incarcarea la bord sau expedierea marfurilor;

consta dintr-un set complet de originale, destinate expeditorului, iar documentul de transport trebuie sa fie "curat", adica sa nu contina clauze sau adnotari care sa constate starea defectuoasa a marfii si/sau a ambalajului.

Bancile sunt obligate sa respecte durata examinarii documentelor (7 zile), ele nefiind, insa, obligate sa examineze documentele prezentate de exportator, dar nespecificate de acreditiv. Daca banca respinge documentele, ea este obligata sa informeze neintarziat exportatorul si sa specifice cauza refuzului de a plati.

(c) contine instructiuni de rambursare pentru banca notificatoare legate de modalitatea efectiva de rambursare, atat a contravalorii marfurilor cat si a cheltuielilor bancare ocazionate de derularea acreditivului.

Acoperirea acreditivului se realizeaza, fie pe seama disponibilitatilor proprii ale importatorului, fie dintr-un credit acordat cumparatorului de catre banca lui. Acreditivele pot fi acoperite in doua moduri:

anticipat, adica prin virarea sumei reprezentand contravaloarea acreditivului in contul bancii platitoare chiar in momentul deschiderii acestuia, prin creditarea ferma a contului acestei banci si debitarea concomitenta a contului bancii ordonatoare;

pe masura utilizarii acreditivului.

Acreditivul Stand-by

Acreditivul stand-by este o garantie bancara emisa sub forma unui acreditiv, obiectul ei fiind garantarea executarii unei obligatii contractuale.

Banca emitenta se angajeaza sa despagubeasca baneste beneficiarul, in cazul in care ordonatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract.

Spre deosebire de celelalte tipuri de acreditive, cel stand-by poate fi doar in situatia in care ordonatorul nu si-a indeplinit obligatia asumata prin contract, iar beneficiarul dovedeste acest lucru cu documentele mentionate in textul acreditivului.

Ca regula generala, numarul documentelor care trebuie prezentate este relativ restrans (cererea prin care se solicita plata, eventual o trata, confirmarea beneficiarului, semnata de catre acesta, prin care se precizeaza ca ordonatorul nu si-a indeplinit obligatia contractuala, copie a facturii neachitate, copie a documentului de transport etc.).

Acreditivul stand-by se constituie intr-o alternativa a unui credit documentar sau a unei garantii bancare, prezentand avantajul de a fi un instrument suplu, usor de administrat, care va poate proteja de riscurile comerciale si politice specifice comertului international.

Acreditivul stand-by este similar oricarui tip de garantie. Continutul acestuia corespunde practicii normale in materie de acreditive, cu urmatoarele exceptii:

Ø       utilizarea acestui instrument este posibila numai in cazul in care plata nu s-a efectuat

Ø       este suficienta o simpla declaratie a beneficiarului acreditivului documentar stand-by, insotita de copii care demonstreaza ca livrarea a fost facuta, pentru a dovedi ca marfa sau prestatia a fost furnizata

Acest tip de acreditiv este folosit in Statele Unite al Americii, unde legislatia in domeniu nu permite bancilor sa emita garantii in sensul european al cuvantului.

Schema de derulare a Acreditivului Stand-by

Scrisoarea de garantie bancara

In comertul international, cumparatorului unor marfuri sau servicii ii este de cele mai multe ori greu sa aprecieze capacitatile profesionale si financiare ale furnizorului. De aceea, pentru garantarea indeplinirii obligatiilor contractuale de catre vanzator, cumparatorul ii solicita acestuia prezentarea unor garantii, de regula din partea unui tert garant. De cele mai multe ori acest tert este o banca.

In tara noastra, o astfel de garantie bancara este, cel mai adesea intalnita sub forma de srisoare de garantie bancara.

Scrisoarea de garantie bancara este documentul prin care banca, la solicitarea clientului sau platitor confirma ca va onora la scadenta documentele de plata introduse de furnizor din creditul bancar, daca acesta nu va avea altaaposibilitate de plata . Ea este interpretata ca fiind un potential credit ce se acorda de banca clientului sau platitor, drept pentru care este supusa aceluiasi regim de procesare ca un credit.

Ea trebuie creditata cu valori admise de regulamente, are grad de risc asumat, i se stabileste o perioada de valabilitate. Se elibereaza numai la cererea scrisa a clientului, i se stabileste o destinatie precisa, pentru eliberarea ei se pretinde un comision. Se poate folosi pentru livrari de bunuri, prestari servicii, executari de lucrari, pentru participarea la licitatii, pentru garantii de buna executie.

Garantia bancara este o obligatie separata, independenta de contractul incheiat intre exportator si importator, respectiv intre creditor si debitor. In momentul in care se constitue garantia, banca se angajeaza irevocabil sa efectueze plata la prima cerere, daca conditiile stipulate in textul garantiei sunt indeplinite.

Partile care intevin in cadrul viramentului pe baza de scrisoare de garantie bancara sunt:

ordonatorul sau debitorul principal, este cel la solicitarea caruia se emite garantia bancara, el fiind de regula un client al bancii

beneficiarul garantiei este cel in favoarea caruia banca va emite scrisoarea de garantie, deci cel in favoarea caruia se va efectua plata in caz de neindeplinire de catre debitorul principal a obligatiilor contractuale

banca garanta este cea care emite garantia, angajandu-se solidar alaturi de debitorul principal, client al sau, pentru cazul in care acesta ar refuza sau nu ar fi in masura sa onoreze el insusi obligatia garantata

O scrisoare de garantie pentru a fi valida trebuie sa cuprinda urmatoarele :

o        denumirea si adresa bancii garante, precum si elemente de idetificare ale acesteia

o        numele si adresa persoanelor juridice aflate in calitatea de ordonator, respectiv de beneficiar

o        obiectul garantiei

o        suma totala platibila si moneda in care se va efectua plata

o        termenul de valabilitate a garantiei

o        termenii de efectuare a platii la cerere

o        alte clauze speciale (orice prevederi de prelungire a termenului de valabilitate, de reducere a cuantumului garantiei sau de efectuare a platii)

Potrivit uzantelor, principalele tipuri de garantii utilizate in comertul international sunt:

a)       garantia de angajare,

b)      garantia de buna executie,

c)       garantia de restituire a avansurilor,

d)      garantia de plata

Garantia de angajare numita si garantare a ofertei sau de participare la licitatie este solicitata in cazul cererilor de oferta publice, respectiv participarea la licitatii publice. Daca o societate participa la o astfel de licitatie trebuie sa prezinte, alaturi de oferta sa, o astfel de scrisoare de garantie. Garantia asigura plata sumei garantate in cazul retragerii ofertei inainte de data de expirare, in cazul in care contractul, dupa acceptare, este refuzat de catre ofertant, sau in cazul in care, dupa adjudecarea contractului, garantia de participare la licitatie nu este inlocuita de o garantie buna de executie. De regula, valoarea unei garantii de participare la licitatie reprezinta 2-5% din valoarea ofertei. Termenul de valabilitate al acestui tip de garantie curge pana la semnarea contractului sau prezentarea unei garantii buna de executie (de obicei intre 3-6 luni).

Garantia de buna executie este scrisoarea de garantie prin emiterea careia, banca se angajeaza sa plateasca beneficiarului suma garantata, in cazul neindeplinirii, totale sau partiale, de catre vanzator a obligatiilor contractuale. Aceasta ramane in vigoare pentru intreaga valoare pana la executia in totalitate a contractului. Perioada de valabilitate a garantiei buna de executie poate fi de minimum doi ani.

In comertul international este posibil ca importatorul sa plateasca exportatorului un avans din valoare contractului pentru achizitionarea de catre vanzator a materiilor prime necesare productiei pentru export cat si pentru acoperirea costurilor aferente acesteia. Cumparatorul plateste acest avans numai dupa primirea unei garantii de restituire a avansului prin care se asigura rambursarea de catre vanzator a avansului in cazul neindeplinirii obligatiilor sale contractuale. Valoare garantiei de restituire a avansului este tocmai valoarea avansului acordat. Termenul de valabilitate a garantiei de restituire a avansului se stabileste in asa fel incat sa nu depaseasca data livrarii marfii care face obiectul garantiei.

Garantia de plata sau garantia in caz de neefectuare a platii este utilizata in principal pentru a asigura efectuarea platilor pe baza si la momentul prezentarii facturilor ce atesta indeplinirea obligatiilor contractuale.

Schema privind emiterea unei Garantii/Contragarantii bancareStanciu Nicusor, Moneda si Credit, Ed. Craiova, 2002, pag 68

Rosca Teodor, Moneda si credit, Ed. Craiova, 2002, pag 48

Ioan Trenca, Tehnica bancara, Ed. Casa Cartii de Stiinta, Cluj-Napoca, 2006, pag 141

Dardac Nicolae, Vascu Teodora, Moneda si credit-modulul 1, Ed. Didactica si Pedagocica, Bucuresti, 1998, pag 113

Ioan Trenca, Tehnica bancara, Ed. Casa Cartii de Stiinta, Cluj-Napoca, 2006, pag 93

Ioan Trenca, Metode si tehnici bancare, Ed. Casa Cartii de Stiinta, Cluj-Napoca, 2006, pag 138Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 4780
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved