Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Statistica

Tabel de conversie a conturilor

finante+ Font mai mare | - Font mai micTabel de conversie a conturilor

Flash legislativCazuri practice

Active fixe, investitii, amortizare

Reglementari legale

Decizia de investire in active fixe; reguli si criterii privind capitalizarea cheltuielilor

Metoda ratei rentabilitatii interne

Metoda valorii actualizate nete

Metoda vitezei de recuperare a investitiei

Activele fixe - criterii de recunoastere, categorii

Tehnici si documente contabile de evidenta a activelor fixe

Intrarea unui activ fix

Operatiuni cu active fixe

Iesirea din patrimoniu a activelor fixe

Evaluarea mijloacelor fixe

Evaluarea la intrarea in patrimoniul intreprinderii

Evaluarea cu ocazia inventarierii

Evaluarea la iesirea din patrimoniul intreprinderii

Amortizarea fiscala a activelor fixe

Calculul amortizarii

Amortizarea liniara

Amortizarea degresiva

Amortizarea accelerata

Inscrierea in contabilitate a amortizarii activelor fixe

Operatiuni contabile privind activele fixe

Ajustari intre amortizarea contabila si fiscala

Standarde Internationale de Contabilitate asupra activelor imobilizate

Reglementari legale

Cum sa tratati activele imobilizate in functie de rolul lor (lista de control)

IAS 16 "Terenuri si mijloace fixe"

Criterii de recunoastere a activelor fixe

Evaluarea si reevaluarea activelor fixe

Cum sa inregistrati activele fixe dupa recunoasterea lor initiala

Amortizarea activelor fixe

Cum sa prezentati activele fixe in SFA (lista de control)

IAS 36 "Deprecierea activelor"

Lista de control pentru testele si criteriile de depreciere a activelor fixe

Recunoasterea deprecierii activelor fixe

Cum sa prezentati in SFA deprecierea activelor fixe (lista de control)

IAS 40 "Active detinute ca investitii"

Cum sa prezentati in SFA activele detinute ca investitii

IAS 4 "Contabilitatea amortizarilor"

Cum sa prezentati amortizarea in SFA (lista de control)

Aportul de capital si operatiuni privind capitalurile proprii

Reglementari legale

Aportul de capital minim obligatoriu pentru diferitele forme de societati comerciale

Operatiuni contabile privind aportul de capital

Aportul in bani 

Aportul in natura

Operatiunile contabile privind majorarile de capital

Majorarea de capital prin emiterea de noi actiuni sau crearea de noi parti sociale

Majorarea de capital prin incorporarea rezervelor

Majorarea de capital prin conversia unei datorii in participatie la capital

Operatiuni contabile legate de diminuarea de capital

Reducerea capitalului social prin rascumpararea unei parti din capitalul initial

Reducerea capitalului social prin absorbtia pierderilor

Operatiuni contabile legate de capitalurile proprii

Repartizarile din profitul unui exercitiu incheiat

Rezervele din reevaluarea activelor

Cheltuieli de operare  

Reglementari legale

Cheltuieli ocazionate de activitatea intreprinderii si documente contabile justificative

Operatiuni de colectare a cheltuielilor si conectarea lor cu veniturile efective ale perioadei

Reflectarea cheltuielilor in situatiile financiare anuale

Structura cheltuielilor in contul de profit si pierdere (lista de control)

Conturi in afara bilantului

Reglementari legale

Rolul conturilor in afara bilantului in cadrul lucrarilor contabile 

Conturile in afara bilantului

Angajamente acordate (801) 

Angajamente primite (802) 

Alte conturi in afara bilantului (803)

Operatiuni cu conturi in afara bilantului 

Girarea unui bilet la ordin

Luarea unui mijloc fix cu chirie

Inregistrarea clientilor scosi din activ dar urmariti in continuare

Standarde Internationale de Contabilitate asupra costurilor indatorarii

Reglementari legale

IAS 23 "Costurile indatorarii"

Cum se prezinta informatiile in cadrul SFA

SIC 2 "Consecventa - capitalizarea costurilor indatorarii"

Disponibilitati banesti, plasamente, imprumuturi

Reglementari legale

Surse si forme de disponibilitati banesti 

Documente si tehnici de evidenta a disponibilitatilor banesti

Disponibilul in cont bancar 

Conditii pe care trebuie sa le indeplineasca extrasul de cont bancar (lista de control)

Disponibilul in valuta in cont bancar

Numerarul detinut in casierie

Cum se completeaza registrul de casa (lista de control)

Evidenta operativa a acreditivelor

Evidenta altor valori de incasat (cecuri sau bilete la ordin depuse la incasare)

Actiunile si obligatiunile emise sau aflate in portofoliul intreprinderii

Operatiuni contabile privind disponibilitatile banesti si platile

Instrumente de finantare si plasamente financiare

Cum sa prezentati, in situatiile financiare anuale, instrumentele de finantare si plasamentele financiare

Evaluarea corecta a plasamentelor financiare

Prezentarea instrumentelor financiare in situatiile financiare anuale (lista de control)

Documente contabile

Reglementari legale

Categorii de documente si rolul lor in contabilitate

Intocmirea documentelor contabile 

Reguli de intocmire a documentelor contabile (lista de control)

Circulatia, arhivarea si pastrarea documentelor contabile

Model de circuit al unui tip de document (bonul de consum)

Standarde Interntionale de Contabilitate asupra erorilor fundamentale,

modificarilor de politici contabile, evenimentelor ulterioare datei bilantului,

activelor si datoriilor contingente

Reglementari legale

IAS 8 "Profitul net sau pierderea neta a perioadei, erori fundamentale si modificari ale politicilor contabile"

Tratamentul profitului net sau al pierderii nete a perioadei

Tratamentul si prezentarea elementelor extraordinare

Tratamentul profitului sau pierderii din activitati curente

Tratamentul modificarilor de estimari contabile

Tratamentul contabil al erorilor fundamentale

Modificarile politicilor contabile

IAS 10 "Evenimente ulterioare datei bilantului"

Intocmirea situatiilor financiare in cazul lichidarii intreprinderii

IAS 37 "Provizioane, active si datorii contingente"

Deosebirile dintre provizioane si alte tipuri de obligatii ale intreprinderii

Estimarea corecta a obligatiilor

Evaluarea elementelor patrimoniale si a tranzactiilor

Reglementari legale

Evaluarea elementelor patrimoniale si a tranzactiilor

Intrarea in patrimoniu 

Inventarierea anuala - in vederea intocmirii situatiilor financiare anuale

Consumul sau iesirea din patrimoniu

Ce reguli trebuie sa respectati la aplicarea unui tratament contabil alternativ (lista de control)

Fuziunea si divizarea societatilor comerciale

Reglementari legale

Contabilitatea operatiunilor de fuzionare a societatilor comerciale

Aspecte juridice

Inregistrarile contabile privind operatiunile de fuzionare a doua societati comerciale prin absorbtia uneia de catre cealalta

Contabilitatea operatiunilor de divizare a socitatilor comerciale

Aspecte juridice

Inregistrari contabile privind operatiunile de divizare a unei societati comerciale

Contabilitatea de gestiune

Reglementari legale

Organizarea contabilitatii de gestiune

Scopurile contabilitatii de gestiune

Organizarea colectarii cheltuielilor in contabilitatea de gestiune

Organizarea evidentei veniturilor

Categoriile de costuri

Principiile calculatiei costurilor

Organizarea alocarii cheltuielilor asupra veniturilor

Tehnici de colectare si prelucrare a datelor

Lista de control pentru verificarea "incarcarilor" in baza de date

Operatiuni contabile privind colectarea cheltuielilor si repartizarea acestora in cadrul contabilitatii de gestiune

Exemplu: constructia contabilitatii de gestiune pentru o unitate de prestari servicii cu caracter comercial, prin metoda de comenzi

Contabilitatea impozitelor si taxelor

Reglementari legale

Contabilitatea impozitului pe profit

Cine trebuie sa plateasca impozit pe profit?

Scutiri de la plata impozitului pe profit

Cote de impozit pe profit  

Rezultatul exercitiului financiar  

Veniturile obtinute

Cheltuielile efectuate

Veniturile neimpozabile

Cheltuieli deductibile 

Cheltuieli cu deductibilitate limitata

Cheltuielile nedeductibile

Sume deductibile (lista de control)

Monografie contabila privind determinarea profitului contabil si modul de calcul al impozitului pe profit datorat

Import in nume propriu de materiale necesare desfasurarii activitatii de productie

Aprovizionarea cu marfuri de la furnizori interni si plata acestora

Evidentierea ratei de leasing operational si plata furnizorului extern

Evidentierea contractului de leasing financiar extern

Evidentierea achizitiilor de combustibili auto, cheltuieli de protocol, cheltuieli cu diverse materiale nestocate, obiecte de inventar, cheltuieli de deplasare

Evidentierea cheltuielilor cu salariile si protectia sociala a salariatilor angajati pe baza de contracte de munca pe perioada nedeterminata 

Evidentierea facturilor fiscale emise de furnizorii de utilitati (energie electrica, telefon si chirie punct de lucru magazin) si plata acestora din disponibil cont curent in lei

Evidentierea operatiunilor efectuate prin extrasele de cont bancar 

Evidentierea productiei realizate si vandute in cursul lunii, pe baza raportului de productie si a facturilor emise

Evidentierea vanzarilor de marfuri la pret cu amanuntul si descarcarea de gestiune

Evidentierea acordarii de sponsorizari in bani, catre un camin de batrani, pe baza de contract

Evidentierea obligatiilor de plata datorate bugetului de stat conform concluziilor cuprinse in procesul-verbal de verificare intocmit de organul de control in luna ianuarie 2004

Inchiderea conturilor de T.V.A. la data de 31.01.2002

Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli la data de 31.01.2004, prin contul de profit si pierdere 121, pentru determinarea profitului contabil

Determinarea profitului impozabil

Modul de calcul al impozitului pe profit si inregistrarea contabila

Contabilitatea T.V.A.

Reglementari legale

Contabilitatea T.V.A.

Contul 4426 "T.V.A. deductibila"

Cum sa va exercitati dreptul de deducere a T.V.A.?

Contul 4427 ' T.V.A. colectata"

Contul 4428 ' T.V.A. neexigibila"

Contul 4423 ' T.V.A. de plata"

Contul  4424 " T.V.A. de recuperat"

Contabilitatea T.V.A. datorata pentru importul de servicii si contractele de leasing extern

T.V.A. achitata la bugetul de stat

Contabilitatea impozitului pe dividende

Reglementari legale

Contabilitatea impozitului pe dividende

Contabilitatea accizelor

Contabilitatea accizelor

Produsele pentru care se datoreaza accize

Cine trebuie sa plateasca accize?

Baza de impozitare

Momentul datorarii accizelor

Exemple de calcul al accizelor pentru diferite produse

Evidentierea in contabilitate a accizelor

Standarde Internationale de Contabilitate asupra impozitului pe profit

Reglementari legale si standarde de referinta 
IAS 12 "Impozitul pe profit"

Cum puteti recunoaste creditele fiscale si activele privind impozitul amanat

Aparitia si tratamentul contabil al diferentelor temporale

Inregistrarea contabila a impozitului curent

Inregistrarea contabila a impozitului amanat

Regulile de prezentare a activelor si datoriilor fiscale

Cum sa separati cheltuielile si veniturile privind impozitul in situatiile financiare

Reconcilierea tratamentului contabil cu cel fiscal, conform legislatiei romanesti

Operatiuni privind activele corporale si necorporale

Cazurile speciale privind imobilizarile necorporale

Operatiuni privind imobilizarile financiare si investitiile financiare pe termen scurt

Operatiuni privind stocurile  

Operatiuni privind provizioanele

Operatiuni privind capitalurile proprii

Operatiuni privind dobanzile  

Operatiuni privind vanzarea cu plata in rate

Operatiuni privind diferentele de curs valutar

Operatiuni privind corectia erorilor

Pierderea fiscala reportata din perioade precedente

Standarde Internationale de Contabilitate asupra leasingului

Reglementari legale

IAS 17 "Leasing"

Clasificarea operatiunilor de leasing

Reflectarea leasingului in situatiile financiare ale locatorilor

Reflectarea leasingului in situatiile financiare ale locatarilor

Tranzactiile de vanzare si leaseback

SIC-15 "Leasing operational"

Legislatia romana in domeniul contabilitatii

Reglementari legale

Aparatul legislatiei romane in domeniul contabilitatii 

Legislatia contabila generala

Legislatia contabila armonizata cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si Standardele Internationale de Contabilitate

Legislatia contabila simplificata, armonizata cu directivele europene 

Prevederi de baza ale legislatiei contabile

Legea contabilitatii nr. 82 din 24.12.1991, republicata in M.Of. nr. 629 din 26.08.2002 (text integral)  

Lichidarea societatile comerciale

Reglementari legale

Aspecte juridice

Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale

Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului

Documentatia necesara in cazul operatiunilor de lichidare in urma dizolvarii voluntare

In cazul S.N.C., S.C.S., S.R.L. cu mai multi asociati, S.A. si S.C.A.

In cazul S.R.L. cu asociat unic

Inregistrari contabile privind operatiunile de lichidare

Exemplu de lichidare a unei societati comerciale

Operatiuni contabile privind obtinerea productiei

Reglementari legale

Documente privind evidenta procesului de productie, a produselor finite si a productiei in curs de executie

Reteta de fabricatie/fisa tehnologica 3

Programul de productie

Ordinul de lansare in fabricatie

Bonul (nota) de predare a productiei finite

Lista de inventariere

Operatiuni de colectare a cheltuielilor de productie si de afectare a lor asupra productiei vandute

Exemplu: derularea in paralel a operatiunilor din contabilitatea financiara si din cea de gestiune pentru o unitate de productie, prin metoda costurilor normate

Evaluarea productiei finite, a productiei in curs si a semifabricatelor

Persoane autorizate sa conduca lucrari de contabilitate si audit

Reglementari legale P 25/002

Persoanele autorizate sa conduca lucrari de contabilitate

Formular pentru numire in functia de director economic/contabil-sef

Cadrul juridic 

Ce trebuie sa urmariti cand incheiati contracte pentru lucrari de contabilitate sau consultanta contabila (lista de control)

Model de contract de prestari servicii pentru lucrari de contabilitate sau consultanta contabila  

Alte lucrari ce pot fi executate de catre expertii contabili, in cazul contractelor de prestari servicii (lista de control)

Persoanele autorizate sa efectueze audit financiar

Raspunderea in privinta organizarii si conducerii contabilitatii, auditului si gestiunii patrimoniale  

Principii si politici contabile 

Principiile contabile si abaterile de la acestea

Principiul continuitatii activitatii

Principiul permanentei metodelor

Principiul prudentei

Principiul independentei exercitiilor

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv

Principiul intangibilitatii bilantului de deschidere

Principiul necompensarii

Principiul prevalentei economicului asupra juridicului

Principiul pragului de semnificatie

Abaterile de la principiile contabile

Politici contabile (tratamente contabile)

Provizioane

Reglementari legale 

Ce sunt provizioanele si care este rolul lor

Categorii de provizioane

Provizioanele reglementate 

Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli constituite de intreprinderi pe baza normativelor proprii

Provizioanele deductibile

Reflectarea contabila a provizioanelor

Exemple de operatiuni privind provizioanele

Provizioanele pentru deprecierea activelor fixe 

Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli 

Provizioanele pentru reabilitarea mediului afectat de activitatile intreprinderii

Provizionul pentru riscul valutar

Provizioanele inregistrate cu ocazia inventarierii marfurilor, pentru loturi de marfuri constatate degradate, iesite din sezon, greu vandabile

Provizionul pentru deprecierea clientilor 

Registre si jurnale contabile

Reglementari legale

Registrele de contabilitate

Registrele de contabilitate obligatorii

Registrele de contabilitate inregistrate la organele fiscale

Registrul-jurnal  

Registrul-jurnal de incasari si plati

Registrul-inventar

Cartea mare  

Registrul de casa  

Salarizarea si alte cheltuieli cu forta de munca

Reglementari legale

Documente contabile si forme de evidenta a cheltuielilor cu forta de munca

Contractul de munca

Documente de evidenta cantitativa a timpului sau volumului de munca

Statul de plata a salariilor  

Documente justificative privind retinerile din salarii 

Documente justificative pentru salarii acordate in natura

Obligatiile de plata ale angajatorului in legatura cu forta de munca (lista de control)

Operatiuni contabile privind evidenta cheltuielilor cu forta de munca

Conturile contabile folosite pentru evidentierea cheltuielilor cu forta de munca
Inregistrarea statului de salarii si a platilor legate de acesta

Procurarea si acordarea tichetelor de masa

Instituirea de popriri pe salariile angajatilor, pentru pagube provocate intreprinderii

Situatii financiare anuale si lucrari de inchidere a bilantului

Reglementari legale

Lucrari pregatitoare pentru intocmirea situatiilor financiare anuale  

Lista de control pentru inventarierea patrimoniului

Caracteristicile si forma situatiilor financiare anuale

Cine trebuie sa intocmeasca situatii financiare anuale

Structura situatiilor financiare anuale

3 reguli pentru intocmirea situatiilor financiare anuale

Bilantul

Lista de control pentru prezentarea datelor in bilant

Structura bilantului  

Cum sa evitati erorile la intocmirea bilantului

Contul de profit si pierderi  

Lista de control pentru prezentarea datelor in CPP

Structura CPP

Sfaturi suplimentare la intocmirea CPP

Situatia fluxurilor de trezorerie  

Analiza situatiei fluxurilor de trezorerie

Cum sa intocmiti situatia fluxurilor de trezorerie

Situatia modificarilor capitalului propriu

Structura situatiei modificarilor capitalului propriu, conform Ordinului nr. 94/2001

Notele explicative la situatiile financiare anuale

Ce informatii sa includeti in notele explicative la SFA

Publicarea situatiilor financiare anuale

Alte modalitati de comunicare a situatiilor financiare anuale

Analiza situatiilor financiare anuale  

Indicatori de lichiditate

Indicatori de risc

Indicatori de activitate

Indicatori de profitabilitate

Indicatori privind rezultatul pe actiune

Particularitati ale situatiilor financiare anuale la diferite tipuri de intreprinderi

Reglementari legale

Particularitati privind SFA la diferite categorii de intreprinderi

Intreprinderile care aplica IAS 

Lista de control pentru trecerea la IAS

Microintrepinderile

Bilantul sub forma restransa (model)

Intreprinderile care aplica reglementarile contabile prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata

Standarde Internationale de Contabilitate asupra situatiilor financiare anuale

Reglementari legale

IAS 1 "Prezentarea situatiilor financiare"

10 pasi necesari pentru o prezentare corecta a SFA sub standardul IAS 1

Cerinte privind continutul situatiilor financiare anuale

Model de prezentare a situatiei modificarilor capitalului propriu

Notele explicative la situatiile financiare anuale

IAS 7 "Situatiile fluxurilor de numerar"

Model de prezentare a situatiei fluxurilor de numerar

Standarde Internationale de Contabilitate

Reglementari legale

Cadrul general de reglementare a contabilitatii internationale

Cum au aparut Standardele Internationale de Contabilitate

Cum se dezvolta un nou standard de contabilitate (lista de control)

Principalele categorii de standarde de contabilitate

Lista de referinta a Standardelor Internationale de Contabilitate adoptate pentru aplicare in Romania

Ce contine un standard

Inceperea aplicarii Standardelor Internationale de Contabilitate

Cum sa puneti in aplicare Standardele Internationale de Contabilitate in intreprinderea dvs. (lista de control)

Stocuri

Reglementari legale

Organizarea evidentei economice si contabile a stocurilor si documentele utilizate in acest scop

Metode de evaluare a stocurilor 

Metode de evidenta a stocurilor 

Metoda costului mediu ponderat 

Metoda FIFO - First In First Out 

Metoda LIFO - Last In First Out 

Metoda utilizarii codurilor de bare

Metode de gestiune a stocurilor si documentele primare utilizate in acest scop

Metoda inventarului permanent 

Metoda operativ-contabila  

Metoda cantitativ-valorica  

Metoda global-valorica  

Metoda inventarului intermitent 

Operatiuni contabile privind achizitia, obtinerea din productie proprie, majorarile de preturi la stocuri 

Operatiuni contabile privind iesirea din gestiune a stocurilor

Inventarierea si valorificarea contabila a rezultatelor acesteia

Lisa de control pentru pregatirea si organizarea actiunii de inventariere

Valorificarea rezultatelor inventarierii

Cerinte privind prezentarea stocurilor in situatiile financiare anuale (lista de control)

Standarde Internationale de Contabilitate asupra stocurilor

Reglementari legale

IAS 2 "Stocuri"

Prezentarea stocurilor in situatiile financiare anuale

IAS 11 "Contracte de constructii"

Prezentarea contractelor de constructii in SFA (lista de control)

Operatiunile de vanzari, discounturi si retururi

Reglementari legale

Organizarea evidentei primare a vanzarilor si documente primare justificative

Factura fiscala 

Avizul de insotire a marfii 

Monetarul

Bonul fiscal 

Rola jurnal

Raportul fiscal de inchidere zilnica

Registrul special 

Bonul de comanda-chitanta 

Jurnalul de vanzari

Cum sa evitati capcanele unei inspectii (lista de control)

Model de factura fiscala 

Model de factura 

Model de aviz de insotire a marfii 

Model de bon de comanda-chitanta

Model de jurnal pentru vanzari 

Operatiuni contabile legate de vanzari

Vanzarile cu ridicata

Vanzarile de bunuri din productia proprie

Vanzarile cu amanuntul

Veniturile din servicii cu amanuntul

Veniturile din vanzari de marfuri la export

Alte venituri din vanzari

Operatiuni contabile legate de retururi si discounturi 

Operatiunea de retur

Discountul comercial

Discountul financiar

Venituri si cheltuieli extraordinare

Reglementari legale

Venituri si cheltuieli extraordinare

Inregistrarea veniturilor si a cheltuielilor extraordinare

Exceptii

Standarde Internationale de raportare financiara asupra veniturilor

Reglementari legale

IAS 18 "Venituri"

Tratamentul contabil al veniturilor din vanzarile de bunuri

Tratamentul contabil al veniturilor din prestarea de servicii

Tranzactii specifice si tratamentul lor adecvat

Obligatii privind prezentarea veniturilor in SFA

SIC-27 "Evaluarea substantei economice a tranzactiilor sub forma economica a unui leasing'

SIC-31 "Venituri - tranzactii barter ce implica servicii de publicitate"

Venituri si cheltuieli financiare

Reglementari legale

Conturi contabile utilizate pentru inregistrarea veniturilor si cheltuielilor financiare

Observatii privind utilizarea conturilor pentru reflectarea cheltuielilor si veniturilor financiare

Aspecte fiscale privind cheltuielile financiare

- Tratament contabil si fiscal diferit privind diferentele de curs valutar

- Venituri financiare neimpozabile

- Deductibilitatea cheltuielilor financiare

Exemple de inregistrari contabile privind cheltuielile si veniturile financiare

- Pierderi din creante legate de participatii

Cheltuieli privind titlurile de plasament cedate

Cheltuieli din diferente de curs valutar

Cheltuieli privind dobanzile

Cheltuieli privind sconturile acordate

Venituri din participatii

Venituri din investitii financiare pe termen scurt

Venituri din creante imobilizate

Venituri din investitii financiare cedate

Venituri din diferente de curs valutar

Venituri din dobanzi

Venituri din sconturi obtinutePolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1952
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved