Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Statistica


Statistica - test grila

Statistica+ Font mai mare | - Font mai micStatistica - test grila

True/False

Ancheta este o observare partiala numai daca se respecta conditia de reprezentativitate.Adoptam o decizie dupa ce comparam un test calculat cu o valoare tabelara

Atunci cand raportam suma realizarilor la suma planificarilor pentru perioada curenta, obtinem un coeficient

mediu al indeplinirii planului.

Atunci cand raportam un indicator primar la o baza de raportare insemna ca avem un indicator relativ.

Compararea datelor statistice prin diferenta o numim marime absoluta

Conceptul de fenomen de masa, presupune luarea in considerare a urmatoarelor raporturi:

- necesitate si intimplare;

- legea statistica si legea dinamica;

- model statistic si model determinist.

Colectivitatile statistice au un caracter obiectiv si finit iar delimitarea lor presupune definirea elementelor din

punct de vedere al continutului, spatiului, timpului si formei de organizare.

Colectivitatile statice exprima o stare si au o anumita intindere in spatiu, formind un stoc la un moment dat.

Colectivitatile dinamice exprima un flux, o devenire in timp, caracterizarea lor presupunind inregistrarea

elementelor componente pe un interval de timp.

Caracteristica statistica desemneaza trasatura comuna unitatilor unei colectivitati statistice, retinuta in

programul statistic pentru a fi inregistrata.

Caracteristica statistica se mai numeste si variabila statistica.

Cercetarea statistica cuprinde totalitatea operatiilor de culegere, observare, sistematizare, prelucrare, stocare,

analiza si interpretare a informatiilor.

Centralizarea datelor statistice necesita ca datele utilizate sa fie compatibile si aditive.

Caracteristica de grupare este acea insusire care sta la baza impartirii colectivitatii in grupe omogene.

Criteriul de semnificatie este procesul de verificare a unei ipoteze statistice.

Distributia statistica bidimensionala se reprezinta grafic cu ,,diagrama norului de puncte'.

Daca analiza manifestarii unui fenomen de masa poate fi sintetizata intr-un singur nivel reprezentativ ca

tendinta centrala atunci vorbim de marimi medii.

Daca nu cunosc formele de distributie a populatiei utilizez un test neparametric.

Daca esantionul s-a format dintr-o colectivitate formata din unitati complexe, avem un sondaj de serii.

Daca vrem sa obtinem o selectie tipica proportionala a esantioanelor vom tine seama de ponderea unitatilor pe

grupe in colectivitatea totala

Daca la formarea subesantioanelor se are in vedere gradul de omogenitate al grupelor masurat din abaterea

standard, atunci obtinem o selectie tipica optima

Erorile de reprezentativitate sunt specifice cercetarilor prin sondaj

Eroarea de tip I se produce atunci cand respingem ipoteza nula, desi ea este adevarata

Extrapolarea rezultatelor sondajului asupra intregii colectivitati au caracter probabilistic

Frecventele relative sunt marimi relative de structura ca si greutatea specifica

Frecventele cumulate se formeaza din frecventele absolute ale distributiei studiate.

Gruparea datelor statistice este o centralizare pe grupe omogene a unitatilor unei colectivitati dupa variatia

uneia sau mai multor caracteristici.

Ipoteza nula este acea ipoteza pe care cercetatorul doreste sa o discrediteze.

Intr-o serie de distributie unidimensionala folosim histograma pentru a analiza forma distributiei statistice.

Intr-o distributie de repartitie unidimensionala cu intervale egale si variatie continua, centrul de interval este o

medie aritmetica simpla intre limitele intervalului.

Intr-o distributie cu intervale egale si variatie continua, marimea intervalului de grupare este diferenta dintre

limitele aceluiasi interval de grupare.

Intr-o colectivitate statistica cu structura neomogena si o amplitudine mare se prefera o grupare pe intervale

neegale.

Intr-o ancheta statistica se foloseste o scala de la 1 la 10 pentru a masura acordul/dezacordul subiectilor fata

de un produs, atunci am folosit o scala de atitudine.

Legile statistice se manifesta sub forma de tendinta si sunt valabile pentru un ansamblu de unitati individuale.

Media aritmetica se foloseste in general cind fenomenul supus cercetarii inregistreaza modificari aproximativ

constante intr-o progresie aritmetica.

Media armonica se calculeaza din valorile inverse ale termenilor seriei, ca medie simpla sau ponderata.

Media patratica se calculeaza prin extragerea radacinii patratice din media aritmetica a patratelor termenilor

seriei, ca medie simpla sau ponderata.

Ne referim la conceptul de data statistica, atunci cand avem o marime numerica concreta a unitatii unei

colectivitati statistice.

Omogenitatea colectivitatii este o conditie a reprezentativitatii pentru orice tip de marime medie.

Obiectul de studiu al statisticii il reprezinta fenomenele de masa.

Pentru a analiza forma de variatie a doua caracteristici statice si legaturile dintre ele folosim un tabel

combinat.

Proprietatea unei variabile de a lua numai doua valori reprezinta o caracteristica alternativa

Ponderea unitatilor ce poseda caracteristica in volumul esantio-nului reprezinta frecventa relativa sau media

caracteristicii alternative.

Prin repartizarea in mod egal a esantionului pe subesantioane obtinem o selectie tipica simpla

Pentru o colectivitate cu un numar mare de unitati statistice si cu o amplitudine mare se recomanda folosirea

formulei lui Shurges pentru a afla marimea intervalului de grupare.

Raportul dintre o marime realizata si cea existenta in baza de comparatie reprezinta o marime relativa a

dinamicii.

Rezultatele obtinute in sondaj pot fi extrapolate pentru colectivitatea generala

Reprezentativitatea esantionului este o conditie esentiala in sondajul statistic.

Riscul vanzatorului este atunci cand comitem o eroare de tip I.

Recensamantul este o metoda de observare periodica a colectivitatii statistice.

Statistica descriptiva vizeaza descrierea starii si variabilitatii colectivitatii statistice, dupa una sau mai multe

caracteristici.

Salariul mediu pe ramuri ale economiei nationale este o scala de raport?

Sondajul aleator simplu este o varianta elementara de sondaj.

Sondajul stratificat este o solutie particulara a sondajului aleator simplu.

Un test in care cunoastem legea de distributie este un test parametric.

Multiple Choice

Identify the letter of the choice that best completes the statement or answers the question.

_Analiza statistica urmareste:

d. toate variantele de mai sus

_Amplitudinea de variatie se calculeaza cu ajutorul formulei:

d. A = Xmax - Xmin

_Ajustarea (determinarea trendului) seriilor cronologice prin metoda mediilor mobile se realizeaza cand

c. variatia termenilor seriei prezinta evidente

regularitati ciclice;

_Colectivitatea statistica (populatia statistica) desemneaza totalitatea elementelor de aceeasi natura, care:

c. toate variantele de mai sus;

_Colectivitatile statistice pot fi:

c. toate variantele de mai sus;

_Caracteristicile statistice se pot clasifica:

a. dupa continut

_Caracteristicile statistice se pot clasifica in functie de:

d. a- b- c

_Care este scala pentru care valoarea zero indica absenta completa a caracteristicii urmarite:

d. scala de raport;

_Care este scala ale carei variante obtinute pot fi supuse operatiilor matematice?

a. scala de raport;

_Cind ne referim la gruparea datelor statistice, notam cu r :

c. numarul de grupe;

_Cind ne referim la gruparea datelor statistice, notam cu h :

d. marimea intervalului de grupare;

_Cind ne referim la gruparea datelor statistice, notam cu A:

a. amplitudinea de variatie

_Cu ajutorul formulei gi=xi/ calculam:

b. ponderea sau greutatea specifica;

_Cu ajutorul formulei ni*=ni/, calculam:

a. frecventele

_Cu ajutorul formulei K1/0=X1/, calculam:

c. gradul de realizare a productiei in perioada curenta fata de perioada de baza;

_Cu ajutorul formulei Kpl/0=Xpl/X0, calculam:

a. marimile relative ale sarcinii de plan;

_Cu ajutorul formulei K1/pl=X1/Xpl , calculam:

b. marimile relative ale realizarii planului;

_Cu ajutorul formulei X=Exini/Eni, calculam:

c. media aritmetica ponderata

_Care din observarile statistice precizate nu au un caracter permanent:

e. recensamintele statistice

_Calculul amplitudinii variatiei valorilor individuale are sens pentru:

a. serii statistice numerice formate pe variante

_Coeficientul de variatie arata:

a. de cate ori este mai mare fata de X

_Cuartila intai este:

b. o valoare situata la 25% din termenii seriei

_Componenta ciclica apare ca urmare a actiunii:

c. factorilor aleatori;

_Componenta sezoniera a unei serii de timp apare ca rezultat al actiunii:

a. fluctuatiilor legate de anotimp, sau

similar, in cursul unei zile, saptamani,

luni, trimestru;

_Calculati abaterea standard pentru lichiditatea generala a urmatoarelor firme:

Firma 1 2 3 4 5

Lichiditatea generala

Alegati varianta corecta:

b. 0,16

_Calculul amplitudinii variatiei valorilor individuale are sens pentru:

1. serii statistice numerice formate pe variante

2. serii statistice formate dupa o regula alternativa

3. serii statistice formate pe intervale egale de variatie

4. serii statistice formate pe intervale neegale de variatie

5. orice tip de serie

Alegeti una din combinatiile:

a. (1, 3, 4

_Calculul indicilor sintetici, cand avem indicii individuali si valorile in perioada de baza, se face sub forma de:

a. medie aritmetica

_Componenta ciclica apare ca urmare a actiunii:

b. factorilor aleatori

_Componenta sezoniera a unui SCR apare ca rezultat al actiunii:

a. fluctuatiile legate de anotimp, sau de

trimestru, luna, saptamana

_Calculul indicilor sintetici, cand avem indicii individuali si valorile in perioada de baza, se face sub forma de:

a. medie aritmetica

_Dupa numarul unitatilor inregistrate, observarile statistice nu pot fi:

a. unice;

_Dupa timpul la care se refera datele, observarea statistica poate fi:

d. a- b- c;

_Daca in urma gruparii unui set de date pe intervale egale de variatie se obtin frecvente nule, atunci se

recomanda:

c. se regrupeaza datele, marind numarul de

intervale de variatie

_Daca variabila inregistrata prezinta un numar mare de valori individuale distincte se recomanda:

c. gruparea pe intervale de variatie

_Daca variabila inregistrarilor prezinta un numar redus de variante se recomanda:

b. gruparea pe variante

_Daca se urmareste structura colectivitatii simultan dupa doua caracteristici, alegem:

c. gruparea combinata

_Dispersia este invers proportionala cu:

a. volumul esantionului

_Determinarea volumului esantionului in varianta:'aleator simplu nerepetat' se efectueaza utilizand relatia:

a.n=z2o2/ 2/x+z2o2/N

_Daca intr-o repartitie unidimensionala formata dupa o variabila numerica X, valorile individuale sunt evident

deplasate catre valorile mari ale seriei, atunci

b.X<Me<Mo

_Daca notam cu:

- media aritmetica; - media armonica; - media patratica; - media geometrica

relatia de ordine dintre medii este urmatoarea:

a. d.Xk<X.<X<Xf

_Daca notam: = media aritmetica, Me = mediana, M = modul, iar intr-o serie de repartitie intre ei exista

relatia: =M =Me, atunci:

d. seria este de tip perfect simetrica

_Daca intr-o SCR, suma valorilor ajustate este aproximativ egala cu suma valorilor inregistrate, atunci:

e. metoda de ajustare aleasa este corecta

_Distributia studentilor dintr-o grupa dupa nota la examenul de statistica este:

NOTA 4 5 6 7 8 9 10 Total

NR. studenti 2 4 6 8 5 4 1 30

Valoarea mediana (Me) va fi de:

b. 7

_Distributia de frecvente a cifrei de afaceri a 40 de firme se prezinta astfel:

Cifra de afaceri (CA)

mil. lei

Nr. de firme

TOTAL 40

Nota: Limita inferioara inclusa in interval.

Determinati:

Limita inferioara a clasei a 3-a;

Centrul de interval a clasei a 5-a;

Marimea intervalului clasei a 4-a

Alegeti varianta:

c. 80/130/20

_Determinati valoarea medie a vanzarilor la export X pe baza valorilor obtinute de 6 firme la export:

Firma 1 2 3 4 5 6

Valoarea vanzarilor la

export (mil. lei)

Alegeti varianta corecta:

a. 600

_Din studiul facut asupra a 20 firme privind numarul clientilor incerti in totalul clientilor unei banci avem

urmatoarea distributie:

Grupe de firme dupa

nr. clientilor incerti

Nr. firme

Determinati valoarea medie a clientilor incerti :

d. 22,8

_Din studiul facut asupra a 20 firme privind numarul clientilor incerti in totalul clientilor unei banci avem

urmatoarea distributie:

Grupe de firme dupa

nr. clientilor incerti

Nr. firme

Determinati valoarea medie a clientilor incerti :

d. 23

_Dintr-un studiu asupra vechimii salariatilor unei firme s-au obtinut urmatoarele date:

Compararea salariatilor

dupa vechime

Nr.

salariati

Determinati vechimea medie a salariatilor folosind indicatorii de pozitie (Me si Mo):

b. 10/10

_Determinati ecuatia dreptei de regresie avand coeficientul unghiurilor (-9) si ordonata la origine 16:

b. y = 16 - 9x

_Daca cunoastem urmatoarele date:

Grupe de salariati

dupa vechime

Nr.

salariati

Timpul mediu

nelucrat (min)

Dispersiile timpului

nelucrat

Determinati coeficientul de nederminatie (K ) pentru acesti salariati din urmatoarele variante:

b. 77

_Distributia de frecvente a cifrei de afaceri a 40 de firme se prezinta astfel:

Cifra de afaceri (CA) (mil. lei) Nr. de firme

Nota: Limita inferioara inclusa in interval.

Determinati:

Amplitudinea variatiei nr. de firme;

Marimea intervalului de grupare (h);

Marimea constantei (a) - valoarea variabilei cu frecventa maxima

Alegeti varianta corecta:

b. 12/20/90

_Din urmatoarele expresii recunoasteti factorul calitativ:

c. preturile produselor fabricate

_Daca avem indicii individuali si valorile perioadei curente, indicii sintetici se vor calcula ca:

b. medie armonica ponderata a indicilor

individuali

_Daca intr-o SCR, suma valorilor ajustate este aproximativ egala cu suma valorilor inregistrate, atunci:

d. metoda de ajustare aleasa este corecta

_Determinarea trendului unei SCR se poate face cu urm toarele metode mecanice:

1. metoda grafica

2. metoda indicatorului de nivel;

3. metoda mediilor mobile;

4. metoda sporului mediu;

5. metoda indicatorului de volum;

6. metoda indicelui mediu.

Alegeti varianta corecta

c. (1, 3, 4, 6);

_Dintre indicatorii absoluti ai SCR enumeram:

1. indicatorul de nivel;

2. modificarea absoluta

3. indicatorii de structura

4. ritmul sporului;

5. indicatorl de volum.

Alegeti varianta corecta

a. (1, 2, 5);

_Determinarea trendului SCR prin metoda mediilor mobile se realizeaza cand:

c. variatia termenilor seriei prezinta evidente

regularitati ciclice;

_Din urmatoarele expresii recunoasteti factorul calitativ:

c. preturile produselor fabricate

_Daca avem indicii individuali si valorile perioadei curente, indicii sintetici se vor calcula ca:

b. medie armonica ponderata a indicilor

individuali;

_Expresia sintetizarii valorilor individuale ale unei variabile statistice intr-un singur nivel reprezentativ, in

aparitia si manifestarea fenomenelor de masa este data de:

c. valoarea medie

_Extrapolarea reprezinta operatiunea statistica de:

a. prelungire a valorilor unei serii

cronologice dincolo de perioada analizata

conform unei legi de tendinta

_Elementele unui grafic sunt:

1) titlul 4) scara de reprezentare

2) axele de coordonate 5) graficul propriu-zis

3) reteaua

Alegeti una din variantele:

b. (1, 2, 3, 4, 5);

_Evolutia in timp a unei SCR nu este explicata de o serie:

c. de distributie de frecventa

_Extrapolarea reprezinta operatiunea statistica de:

1.interpolare a termenilor unei SCR;

2. determinare a tendintei de evolutie a seriei SCR;

3. stabilirea unor termeni viitori situati in afara orizontului de analiza

4. determinarea unui interval de incredere pe baza unui model de analiza

5. prelungirea valorilor unei SCR dincolo de perioada de analiza pe baza unui model de analiza si

introducerea variabilei timp.

Alegeti varianta corecta

d. (3, 5);

_Evolutia in timp a unei SCR nu este explicata de o serie:

c. de distributie de frecventa

_Frecventa absoluta cumulata crescator a ultimei grupe este intotdeauna egala cu:

a. numarul de unitati din colectivitate

_Formula lui Sturges este:

a h= A/1+3,322 lgn

_Gruparea judetelor Romaniei dupa numarul total al angajatilor cu studii superioare din ultimii 10 ani este o:

c. grupare dupa o caracteristica numerica

_Histograma este:

c. reflecta forma distributiei

_In functie de numarul caracteristicilor, statistica descriptiva poate fi:

c. toate variantele de mai sus.

. _In functie de numarul caracteristicilor de grupare putem avea grupe:

d. a- b;

_Intr-o serie de valori individuale ale unei variabile numerice, observata intr-o populatie statistica, valoarea

modala este:

c. varianta, pozitiva sau negativa, cu cea mai mare frecventa de aparitie

_In perioada de vara creste nivelul de ocupare al lucrurilor in hoteluri, aceasta reprezinta o evolutie:

b. sezoniera

_Indicii sunt inclusi in categoria:

b. marimilor relative

_Indicele nu se obtine cand raportam:

d. o parte a colectivitatii la total.

_In colectivitati eterogene, pentru calcularea indicilor este necesar:

b. comasurator sub forma unor ponderi

_Indicii sintetici folosesc sisteme de pondere cand:

a. valorile individuale nu sunt insumabile

direct

_Indicii sintetici nu se vor calcula ca:

a. suma a indicilor individuali

_Indicii sintetici ce folosesc ponderile perioadei de baza, sunt indici:

b. Laspeyres

_Indicii sintetici ce folosesc ponderile perioadei curente, sunt indici:

c. Paasche

_In analiza unui fenomen complex, metoda restului nedescompus, spre deosebire de metoda substituirii in lant

b. este mai corecta permitand explicarea mai

veridica a cauzelor ce conditioneaza

variatia variatiei complexe;

_Intr-o SCR suficient de mare se pot identifica mai multe componente:

1. variatii sezoniere;

2. variatii periodice;

3. oscilatii economice;

4. oscilatii periodice ciclice;

5. variatii accidentale;

6. variatii financiare.

Alegeti varianta corecta

b. (1, 2, 4, 5);

_Indicatorii relativi ai SCR sunt:

1. indicatorii de pozitie;

2. indicele de dinamica

3. ritmul mediu de dinamica

4. modificarea medie absoluta

5. ritmul de modificare relativa absoluta a 1% din ritmul de crestere.

Alegeti varianta corecta

b. (2, 5, 6);

_Indicatorii medii ai SCR de intervale sunt:

1. nivelul mediu;

2. media cronologica simpla

3. modificarea absoluta medie;

4. ritmul mediu de dinamica

5. indicele mediu de dinamica

6. indicatorul mediu de volum.

Alegeti varianta corecta

b. (1, 3, 4, 5);

_Indicele mediu de dinamica se calculeaza ca:

a. medie geometrica, indiferent de indicii de

c. medie geometrica, numai daca indicii de

dinamica cu baza mobila au valori

apropiate;

_Indicii sunt inclusi in categoria:

b. marimilor

_In colectivitati eterogene, pentru calcularea indicilor este necesar:

b. comasurator sub forma unor ponderi;

_Indicii sintetici folosesc sisteme de pondere cand:

a. valorile individuale nu sunt insumabile

direct;

_Indicii sintetici nu se vor calcula ca:

a. suma a indicilor individuali;.

_Legatura dintre productivitatea muncii si vechimea salariatilor dintr-o firma poate fi redata prin ecuatia de

regresie y = 0,8 + 0,4x. Atunci productivitatea unui salariat cu 6 ani vechime va fi:

b. 3,2;

_La un concurs de gimnastica 7 participante au ocupat urmatoarele locuri: 11, 4, 5, 9, 8, 2, 12. Determinati

printr-o metoda potrivita locul mediu ocupat de participante.

b. 8

_La o firma se analizeaza situatia salariatilor dupa vechime:

Gruparea salariatilor dupa vechime Nr. salariatilor

Total 45

Valoarea mediana (Me) calculata va fi:

a. 18,66

_Marimile concrete obtinute din experimente, observatii, numarare, masurare sau calcule se numesc:

b. date statistice;

_Marimea intervalului de grupare se calculeaza cu formula:

c.h= A/r

_Multimea valorilor coeficientului de corelatie calculat in cazul dependentelor liniare directe este:

c. [0, 1]

_Metoda restului nedescompus pentru a masura influentele izolate ale factorilor unui fenomen complex va lua

in considerare:

c. ponderile perioadei de baza indiferent de

natura calitativa sau cantitativa a

factorului izolat;

_Nu reprezinta o conditie pentru indicatorii sintetici satisfacerea testului de:

c. complexitate al factorilor;

_Nu este posibila insumarea termenilor SCR:

a. de momente

_O medie calculata dintr-un sir de valori individuale este reprezentativa daca:

b. sirul de valori individuale este omogen

_Ordinea in care sosesc alergatorii unui maraton, reprezinta o variabila statistica ale carei valori pot fi masurate

pe o scala:

c. ordinala

_Operatiunea de corectare a valorilor inregistrate ale unui fenomen economic la curba sa de tendinta se

numeste:

b. ajustare

_Operatiunea de corectare a valorilor inregistrate ale unui fenomen economic la curba sa de tendinta se

numeste:

b. ajustare

_Operatiunea de corectare a valorilor inregistrate ale unui fenomen economic la curba sa de tendinta se

numeste:

b. ajustare

_Prelucrarea statistica a datelor presupune:

e. a- b- c.

_Unitatile statistice nu pot fi:

b. mixte;

_Tehnica gruparii necesita parcurgerea urmatorilor pasi:

e. a- b- c.

. _Pentru seriile unidimensionale, exprimate cifric, folosim urmatoarele grafice:

d. toate variantele de mjai sus;

_Pentru seriile unidimensionale cu atribut calitativ, folosim urmatoarele grafice:

b. diagrame de structura;

_Pentru seriile bidimensionale, graficul folosit este:

a. diagrama norului de puncte(corelograma);

_Pentru calcularea corecta a mediilor este necesar sa se indeplineasca urmatoarele conditii:

a. calculul mediilor sa se bazeze pe folosirea unui numar mare de cazuri individualediferite,

a caror variatie este intimplatoare in raport cu fenomenul in totalitatea lui;

_Pentru calcularea corecta a mediilor este necesar sa se indeplineasca urmatoarele conditii:

d. toate variantele de mai sus;

_Pentru ocuparea unui post vacant s-au prezentat la concurs 8 candidati. Datele referitoare la numarul de erori

comise la dactilografierea unui text si timpul necesar de dactilografiere se prezinta astfel:

Candidatul A B C D E F G H

Nr. erori 9 8 6 4 5 10 12 7

Timp

dactilo/min

Dependenta dintre valorile celor 2 variabile masurate cu coeficientul lui Kendall a fost in valoare de:

a. -0,71

_Pe baza unui sondaj n = 51 studenti, efectuat in cadrul facultatii, s-au inregistrat doua caracteristici prezentate

in urmatorul tabel:

Culoarea ochilor Total

deschisa inchisa

culoarea deschis 17 6 23

parului inchis 9 19 28

Total 26 25 51

Coeficientul de asociere a lui Yulle intre cele doua caracteristici va avea valoarea:

b. 0,713

_Pentru urmatoarea distributie statistica verificati reprezentativitatea vechimii medii a salariatilor unei firme:

Grupe de salariati dupa

vechime

Nr. salariati

Alegeti varianta corecta:

c. 36,84

_Pentru prezentarea repartizarii in spatiu a unui fenomen se foloseste:

1) cartograma 3) cartodiagrama

2) corelograma 4) cronograma

Alegeti una din combinatiile:

b. 1, 3

_Probleme ce trebuie rezolvate la analiza unei SCR sunt:

Alegeti combinatia corecta

a. (a, b, c, d);

_Recesiunea economica este o fluctuatie:

c. ciclica

_Recunoasteti factorul cantitativ din urmatoarele expresii:

b. productia de bunuri materiale

_Relatiile existente intre medii sunt date de inegalitatile:

a. Xh<Xg<x<Xp

_Reprezentativitatea este urmarita, in mod deosebit, in cazul culegerii datelor prin:

b. sondaje statistice

_Recensamantul ca metoda de observare statistica:

d. se organizeaza cu o anumita periodicitate

_Rezultatele examenului unei grupe de studenti au fost urmatoarele:

Studentul A B C D E F G H I K

Marketing 8 3 9 2 7 10 4 6 1 5

Statistica 9 5 10 1 8 7 3 4 2 6

Dependenta dintre valorile celor 2 variabile se masoara cu ajutorul coeficientului de corelatie al rangurilor, a

lui Spearman, a carui valoare este de:

c. 0,855

_Recesiunea economica este o fluctuatie:

d. ciclica

_Recunoasteti factorul cantitativ din urmatoarele expresii:

b. productia de bunuri materiale

_Stabilirea precisa si clara a scopului unei observari statistice, totala sau partiala, nu prezinta importanta

pentru:

c. stabilirea scopului cercetarii statistice

_Statistica se ocupa de acele fenomene:

d. care se produc intr-un numar mare de cazuri, prezinta in producerea lor anumite

regularitati si care pot fi denumite fenomene de masa

_Scala de interval:

b. are toate caracteristicile scalei ordinale si in plus, distanta sau diferenta dintre doua

numere ale scalei, are semnificatie concreta

_Salariul net pentru 50 de angajati ai unei firme se masoara pe o scala:

d. de raport

_Tipuri de grafice folosite pentru serii interdependente:

c. corelograma

_Tipul de grafic folosit pentru seriile de distributie de frecvente este:

b. histograma

_Tendinta legaturii dintre doua variabile se exprima prin functia: . Intensitatea legaturii dintre

cele 2 variabile se caracterizeaza prin:

d. raportul de corelatie

_Trendul unei SCR se determina prin MSM atunci cand:

b. modificarile absolute cu baza in lant sunt

aproximativ egale;

_Valorile ajustate ale unei SCR pot fi fata de cele inregistrate:

d. <, =, >;

_Termenii unei SCR sunt independenti pentru ca

a. unitatea de masura a valorilor SCR este

aceeasi;

c. sunt valori succesive ale aceluiasi

fenomen

_Trendul unui SCR se determina prin MIM (metoda indicelui mediu) atunci cand:

1. modificarile absoluta cu baza in lant sunt aproximativ egale;

2.modificarile indicilor de dinamica cu baza mobila sunt aproximativ egali;

3.cronograma prezinta un punct de maxim;

sirul termenilor SCR prezinta in evolutie o progresie geometrica

Alegeti varianta corecta

c. (2, 4);

_Termenii unei SCR sunt independenti pentru ca

c. sunt valori succesive ale aceluiasi

fenomen;

Valoarea raportului de corelatie este egala cu valoarea coeficientului de corelatie, atunci cand:

c. legatura dintre variabile este liniara

_Valorile individuale ale SCR depind de:

a) factori esentiali cu actiune sistematica

b) factori aleatori;

c) factori demografici;

d) variatii sezoniere;

e) politica economico-sociala

f) oscilatii ciclice.

Alegeti combinatia corecta

a. (a, b, d, f

Completion

Complete each sentence or statement.

-Trasatura comuna unitatilor unei colectivitati statistice, retinuta in programul statistic pentru a fi inregistrata si

care are valori diferite de la o unitate la alta se numeste.CARACTERISTICA.statistica.

-Culegerea de informatii, dupa o metodologie unitara, pentru toate unitatile colectivitatii si pe baza unui plan

bine stabilit se numeste ..OBSERVATIE statistica.

-Daca distributia statistica are un coeficient de asimetrie (Cas): Cas < 0, atunci avem o asimetrie la ..DREAPTA.

-Intr-o distributie statistica coeficientul Cas = 0, atunci avem o serie SIMETRICA. .

-Numarul de aparitii al unei variante intr-o colectivitate se numeste FRECVENTA. .

-Reprezentarea grafica a seriilor de timp se realizeaza cu ajutorul CRONOGRAMELOR / DIAGRAMELOR POLARE .

-Marimile relative de structura se reprezinta grafic prin diagrame de STRUCTURA.. .

-Abaterea medie patratica se calculeaza ca radacina patrata a ..DISPERSIEI .

-Amplitudinea absoluta se defineste ca diferenta dintre valoarea MAXIMA.si valoarea ..MINIMA.din seria studiata.

-Regresia ne arata cum o variabila este DEPENDENTA..de alta variabila.

-Corelatia arata gradul in care o variabila este .DEPENDENTA.. de alta variabila.

-Daca 1 rxy , atunci legatura dintre cele doua variabile este ..PUTERNICA .

-Legaturile statistice se manifesta ca tendinta variabila numai la nivelul COLECTIVITATII .

Matching

a.

b.

c.

_B___ 248. Care este formula mediei armonice?

__C__ 249. Care este formula mediei geometrice?

__A__ 250. Care este formula mediei patratice?

Statistica 2

Numeric Response

1. Se cunosc urmatoarele date: - 157/ 149/ 158/ 150

Valoarea productiei

mil. lei

Procentul modificarii preturilor

Produse

V V

A 120 189 +20

B 88 164 +10

Calculati dinamica modificarii relative pe seama modificarii volumului fizic al productiei ( in %) si

modificarea absoluta corespunzatoare ( in mil. lei).

Pentru raspuns tastati o valoare numerica intreaga (fara zecimale - rotunjita obisnuit).

Nota Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal daca nu se specifica altceva. Pentru

mai multe valori folositi separator semnul /. Nu folositi unitati de masura sau alte semne specifice.

Respectati ordinea cerintelor. Daca ati cont de aceste indrumari dati ENTER.

2. Se dau urmatoarele date referitoare la repartitia salariatilor dupa vechimea in munca:    30-35/11,9

Gruparea salariatilor dupa

vechimea in munca

Numarul

salariatilor

peste 30 3

TOTAL

Calculati: . limitele intervalului al 7-lea (puneti limitele intervalului separate prin liniuta

. media distributiei de frecventa (media se trece cu o zecimala separata prin virgula de partea

intreaga

3. O banca studiaza clientii incerti din firme cu care lucreaza, studiu din care s-a realizat urmatoarea distributie

statistica

Grupe de firme dupa

nr. clientilor incerti

Nr. firme

Total 40

Determinati valoarea medie a clientilor incerti folosind o medie corespunzatoare

Nota Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal daca nu se specifica altceva. Pentru mai

multe valori folositi separator semnul /. Nu folositi unitati de masura sau alte semne specifice. Respectati

ordinea cerintelor. Daca ati cont de aceste indrumari dati ENTER.

4. In urma unei anchete statistice asupra productivitatii muncii pentru 50 de firme s-au obtinut urmatoarele date: 14

Grupe de firme dupa

productivitatea muncii

Nr. firme

Total 50

Determinati valoarea medie a productivitatii muncii celor 50 de firme printr-o medie adecvata

Nota Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal daca nu se specifica altceva. Pentru mai

multe valori folositi separator semnul /. Nu folositi unitati de masura sau alte semne specifice. Respectati

ordinea cerintelor. Daca ati cont de aceste indrumari dati ENTER.

5. Dintr-un studiu asupra vechimii salariatilor unei firme s-au obtinut urmatoarele date: 18/ 4/ 18/ 8

Gruparea salariatilor

dupa vechime

Nr.

salariati

Total 35

Determinati vechimea medie a salariatilor folosind indicatorii de pozitie (cuantilele pentru care K = 2 si K =

Nota Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal daca nu se specifica altceva. Pentru mai

multe valori folositi separator semnul /. Nu folositi unitati de masura sau alte semne specifice. Respectati

ordinea cerintelor. Daca ati tinut cont de aceste indrumari dati ENTER.

6. Dintr-un studiu asupra vechimii salariatilor unei firme s-au obtinut urmatoarele date: 10/ 10

Compararea salariatilor

dupa vechime

Nr. salariati

Total 35

Determinati vechimea medie a salariatilor folosind indicatorii de pozitie Me si D

Nota Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal daca nu se specifica altceva. Pentru mai

multe valori folositi separator semnul /. Nu folositi unitati de masura sau alte semne specifice. Respectati

ordinea cerintelor. Daca ati cont de aceste indrumari dati ENTER.

7. Distributia de frecvente a cifrei de afaceri a 40 de firme se prezinta astfel:80/ 130/ 20/ 80-100

Cifra de afaceri (CA) (mil. lei) Nr. de firme

TOTAL 40

Nota: Limita inferioara inclusa in interval.

Determinati:

Limita inferioara a clasei a 3-a;

Centrul de interval a clasei a 5-a;

Marimea intervalului clasei a 4-a;

Clasa cu frecventa absoluta cea mai mare.

Nota Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal daca nu se specifica altceva. Pentru mai

multe valori folositi separator semnul /. Nu folositi unitati de masura sau alte semne specifice. Respectati

ordinea cerintelor. Daca ati cont de aceste indrumari dati ENTER.

Obs. Limitele intervalului separate prin liniuta

8. Distributia de frecvente a cifrei de afaceri a 40 de firme se prezinta astfel: 90/ 13/ 60/ 95

Cifra de afaceri (CA) (mil. lei) Nr. de firme

TOTAL 40

Nota: Limita inferioara inclusa in interval.

Determinati:

Centrul intervalului pentru clasa a 3-a;

Frecventa relativa (%) a primei clase;

Procentul (%) firmelor care au o CA > 80 mil. lei;

Procentul (%) firmelor care au o CA < 120 mil. lei.

Nota Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal daca nu se specifica altceva. Pentru mai

multe valori folositi separator semnul /. Nu folositi unitati de masura sau alte semne specifice. Respectati

ordinea cerintelor. Daca ati cont de aceste indrumari dati ENTER.

9. Distributia de frecvente a cifrei de afaceri a 40 de firme se prezinta astfel: 40/ 35/ 24/ 10/ 2/ 110/ 28/ 5

Cifra de afaceri (CA) (mil. lei) Nr. de firme

TOTAL 40

Nota: Limita inferioara inclusa in interval.

Determinati:

Frecventele absolute cumulate descrescator;

Centrul de interval (Xi) al clasei a IV-a ;

Frecventele relative procentuale (%) a claselor a II-a si a V-a.

Nota Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal daca nu se specifica altceva. Pentru mai

multe valori folositi separator semnul /. Nu folositi unitati de masura sau alte semne specifice. Respectati

ordinea cerintelor. Daca ati cont de aceste indrumari dati ENTER.

10. Distributia de frecvente a cifrei de afaceri a 40 de firme se prezinta astfel:    5/ 16/ 30/ 38/ 40/ 90/ 13/ 20

Cifra de afaceri (CA) (mil. lei) Nr. de firme

TOTAL 40

Nota: Limita inferioara inclusa in interval.

Determinati:

Frecventele absolute cumulate crescator;

Centrul de interval (Xi) al clasei a III-a ;

Frecventele relative procentuale (%) a claselor a I-a si a IV-a

11. Pentru seria statistica simpla data: 30, 8, 20, 17, 10, 25, 5, precizati: 19/ 17

valoarea mediei aritmetice (X

valoarea medianei (Me);

Nota Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal daca nu se specifica altceva. Pentru mai

multe valori folositi separator semnul /. Nu folositi unitati de masura sau alte semne specifice. Respectati

ordinea cerintelor. Daca ati cont de aceste indrumari dati ENTER.

12. Calculati pentru o serie statistica simpla: 30, 8, 20, 100, 50, 17, 5; media aritmetica X si mediana (Me). 33/ 20

Nota Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal daca nu se specifica altceva. Pentru mai

multe valori folositi separator semnul /. Nu folositi unitati de masura sau alte semne specifice. Respectati

ordinea cerintelor. Daca ati cont de aceste indrumari dati ENTER.

13. Pentru distributia de frecvente ce reprezinta capitalul social de 50 de firme: 6/ 6/ 6

Capital social (mild. lei) Nr. de firme

Total 50

Calculati:

valoarea mediei aritmetice (X

valoarea medianei (Me);

valoarea modala (Mo).

Nota Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal daca nu se specifica altceva. Pentru mai

multe valori folositi separator semnul /. Nu folositi unitati de masura sau alte semne specifice. Respectati

ordinea cerintelor. Daca ati cont de aceste indrumari dati ENTER.

Obs. Limitele intervalului de incredere se trec ca valori numerice cu doua zecimale (separate de intreg prin

virgula si rotunjite la a doua zecimala

14. Pentru distributia de frecvente ce reprezinta capitalul social de 50 de firme: 5/ 6/ 7/ 6

Capital social (mild. lei) Nr. de firme

Total 50

Calculati: . cuartilele (Q , Q , Q

. valoarea modala (Mo).

Nota Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal daca nu se specifica altceva. Pentru mai

multe valori folositi separator semnul /. Nu folositi unitati de masura sau alte semne specifice. Respectati

ordinea cerintelor. Daca ati cont de aceste indrumari dati ENTER.

Obs. Limitele intervalului de incredere se trec ca valori numerice cu doua zecimale (separate de intreg prin

virgula si rotunjite la a doua zecimala

15. Pentru distributia de frecvente ce reprezinta capitalul social de 50 de firme: 6/ 3/ 6/ 9

Capital social (mild. lei) Nr. de firme

Total 50

Determinati: . valoarea modala (Mo);

. decilele (D , D , D

Nota Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal daca nu se specifica altceva. Pentru mai

multe valori folositi separator semnul /. Nu folositi unitati de masura sau alte semne specifice. Respectati

ordinea cerintelor. Daca ati cont de aceste indrumari dati ENTER.

Obs. Limitele intervalului de incredere se trec ca valori numerice cu doua zecimale (separate de intreg prin

virgula si rotunjite la a doua zecimala

16. Distributia salariatilor dupa vechime se prezinta astfel: 19/ 19/ 18

Gruparea salariatilor dupa vechime Nr. salariati

Nota Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal daca nu se specifica altceva. Pentru mai

multe valori folositi separator semnul /. Nu folositi unitati de masura sau alte semne specifice. Respectati

ordinea cerintelor. Daca ati cont de aceste indrumari dati ENTER.

19. Consumul de apa potabila (litri/locuitor) a cunoscut urmatoarea evolutie in perioada 2000-2004: 2229/ 49/ 1/ 2

Anii 2000 2001 2002 2003 2004

Consumul 2.050 2.217 2.230 2.400 2.246

Calculati sistemul de indicatori medii ce caracterizeaza aceasta SCR ( R , I , , y ), a caror valori au fost :

Nota Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal daca nu se specifica altceva. Pentru mai

multe valori folositi separator semnul /. Nu folositi unitati de masura sau alte semne specifice. Respectati

ordinea cerintelor. Daca ati cont de aceste indrumari dati ENTER.

Obs. Pentru I se va trece valoarea numerica cu doua zecimale separate de intreg prin virgula si rotunjite

normal la a doua zecimala

20. Se cunosc urmatoarele date privind emisiile radio (mii ore program): 10/ 13/ 22/ 29/ 120/ 114/ 110

Anii 2000 2001 2002 2003 2004

Numar emisii radio 50 60 63 72 79

Calculati :

- modificarea absoluta cu baza fixa t/1) a acestei SCR ;

- indicele de dinamica cu baza mobila (It/t-1) a acestei SCR.

Nota Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal daca nu se specifica altceva. Pentru mai

multe valori folositi separator semnul /. Nu folositi unitati de masura sau alte semne specifice. Respectati

ordinea cerintelor. Daca ati cont de aceste indrumari dati ENTER.

21. O firma a inregistrat in semestrul I al anului 2004, urmatoarele stocuri de marfuri: 150

DATA 05.01.04 31.01.04 28.02.04 10.04.04 30.05.04 01.07.04

STOC

(kg)

Sa de determine stocul mediu al semestrului I 2004, a acestei serii de momente, a carui valoare a fost de;

cr y

Tastati raspunsul o valoare intreaga (se aproximeaza dupa regula generala

22. Consumul de apa potabila (litri/locuitor) intr-o localitate, a cunoscut urmatoarea evolutie: 228/ 10/ 1/ 5

Anii 2000 2001 2002 2003 2004

Consumul 205 219 230 240 246

Calculati sistemul de indicatori medii ce caracterizeaza seria SCR data

Tastati raspunsul ca valoare numerica intreaga separate prin semnul / (se aproximeaza dupa regula generalaPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3533
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved