Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept

Accesiunea

legislatie

+ Font mai mare | - Font mai micAccesiuneaSectiunea 1

Dispozitii generale

Dobandirea dreptului de proprietate prin accesiune

Art.584 - Proprietarul unui bun devine proprietarul a tot ce se uneste cu bunul ori se incorporeaza in acesta, daca legea nu prevede altfel.

Felurile accesiunii

Art.585 - Accesiunea este naturala cand unirea sau incorporarea este urmarea unui eveniment natural ori artificiala cand rezulta din fapta proprietarului ori a unei alte persoane.

Sectiunea a 2-a

Accesiunea imobiliara naturala

Aluviunile

Art.586 - Adaugirile de teren la malurile apelor curgatoare revin proprietarului fondului riveran, numai daca ele se formeaza treptat.

Terenul lasat de apele curgatoare

Art.587 Proprietarul fondului riveran dobandeste, de asemenea, terenul lasat de apele curgatoare care s-au retras treptat de la tarmul respectiv.

Terenul lasat de apele statatoare

Art.588 (1) Proprietarul terenului inconjurat de helesteie, iazuri, canale si alte asemenea ape statatoare, nu devine proprietarul terenurilor aparute prin scaderea temporara a acestor ape sub inaltimea de scurgere.

(2) Tot astfel, proprietarul acestor ape nu dobandeste nici un drept asupra terenului acoperit ca urmare a unor revarsari sporadice.

Avulsiunea

Art.589 - Proprietarul terenului de la care o apa curgatoare a smuls brusc o parte importanta de teren, alipind-o la terenul altuia, nu pierde dreptul de proprietate asupra partii desprinse daca o revendica in termen de un an de la data intrarii in posesie.

Albiile raurilor, insulele si prundisurile

Art.590 (1) Albiile raurilor apartin proprietarilor riverani, cu exceptia acelora care, potrivit legii, fac obiectul proprietatii publice.

(2) Insulele si prundurile care nu sunt in legatura cu terenurile avand malul la nivelul mediu al apei revin proprietarului albiei.

(3) Daca insula apartine proprietarilor riverani si trece peste jumatatea apei, fiecare dintre ei are dreptul de proprietate asupra partii de insula ce se intinde spre el pornind de la jumatatea apei.

Dreptul de proprietate asupra insulelor nou formate

Art.591 - In cazul in care o apa curgatoare, formandu-si un brat nou, inconjoara terenul unui proprietar riveran, el ramane proprietar asupra insulei astfel create.

Albiile parasite de apele curgatoare

Art.592 Albia parasita de o apa curgatoare care si-a format un nou curs va avea regimul juridic stabilit in legea speciala.

Accesiunea naturala asupra animalelor

Art.593 (1) Animalele domestice ratacite pe terenul altuia revin acestuia din urma daca proprietarul nu le revendica in termen de doua luni de la data declaratiei facute la primarie de catre proprietarul terenului.

(2) Porumbeii, iepurii, pestii si alte asemenea animale care trec pe fondul altui proprietar apartin acestuia cat timp raman pe fond, cu exceptia cazului in care trecerea a fost provocata prin frauda sau prin artificii.

(3) Roiul de albine trecut pe terenul altuia revine proprietarului acestuia numai daca proprietarul roiului nu il urmareste sau inceteaza sa il urmareasca timp de doua zile.

Sectiunea a 3-a

Accesiunea imobiliara artificiala.1 Dispozitii comune

Dobandirea lucrarii de catre proprietarul imobilului

Art.594 (1) Constructiile, plantatiile si orice alte lucrari efectuate asupra unui imobil, denumite in continuare "lucrari", revin proprietarului acelui imobil daca prin lege sau act juridic nu se prevede altfel.

(2) Dreptul de proprietate asupra lucrarii se naste in favoarea proprietarului imobilului din momentul inceperii lucrarii, pe masura realizarii ei, daca prin lege sau act juridic nu se prevede altfel.

Categorii de lucrari

Art.595 (1) Lucrarile pot fi autonome sau adaugate, cu caracter durabil sau provizoriu.

(2) Lucrarile autonome sunt constructiile, plantatiile si orice alte lucrari cu caracter de sine statator realizate asupra unui imobil.

(3) Lucrarile adaugate nu au caracter de sine statator. Ele pot fi:

a) necesare, atunci cand in lipsa acestora imobilul ar pieri sau s-ar deteriora;

b) utile, atunci cand sporesc valoarea economica a imobilului;

c) voluptuare, atunci cand sunt facute pentru simpla placere a celui care le-a realizat, fara a spori valoarea economica a imobilul.

Prezumtii in favoarea proprietarului imobilului

Art.596 (1) Orice lucrare este prezumata a fi facuta de proprietarul imobilului, cu cheltuiala sa si ca este a lui, pana la proba contrara.

(2) Proba contrara se poate face cand s-a constituit un drept de superficie, cand proprietarul imobilului nu si-a intabulat dreptul de proprietate asupra lucrarii noi sau in alte cazuri prevazute de lege.

Realizarea lucrarii cu materialele altuia

Regim juridic

Art.597 (1) In cazul in care a realizat lucrarea cu materialele altuia, proprietarul imobilului devine proprietarul lucrarii, neputand fi obligat la desfiintarea acesteia si nici la restituirea materialelor intrebuintate.

(2) Proprietarul materialelor are numai dreptul la contravaloarea materialelor, precum si la repararea, in conditiile legii, a oricaror alte prejudicii cauzate.

Realizarea unei lucrari autonome asupra imobilului altuia

Lucrari autonome cu caracter durabil efectuate cu buna-credinta

Art.598 In cazul in care autorul lucrarii autonome cu caracter durabil este de buna-credinta, proprietarul imobilului are dreptul:

a) sa ceara instantei sa dispuna inscrierea sa in cartea funciara ca proprietar al lucrarii, platind, la alegerea sa, autorului lucrarii, fie valoarea materialelor si a manoperei, fie sporul de valoare adus imobilului prin efectuarea lucrarii sau

b) sa ceara obligarea autorului lucrarii sa cumpere imobilul la valoarea de circulatie pe care acesta ar fi avut-o daca lucrarea nu s-ar fi efectuat.

Lucrari autonome cu caracter durabil efectuate cu rea-credinta

Art.599 (1) In cazul in care autorul lucrarii autonome cu caracter durabil este de rea-credinta, proprietarul imobilului are dreptul:

a) sa ceara instantei sa dispuna inscrierea sa in cartea funciara ca proprietar al lucrarii, cu plata, la alegerea sa, catre autorul lucrarii, a ½ din valoarea materialelor si a manoperei ori din sporul de valoare adus imobilului sau

b) sa ceara obligarea autorului lucrarii la desfiintarea acesteia sau

c) sa ceara obligarea autorului lucrarii sa cumpere imobilul la valoarea de circulatie pe care acesta ar fi avut-o daca lucrarea nu s-ar fi efectuat.

(2) Desfiintarea lucrarii se face, cu respectarea dispozitiilor legale in materie, pe cheltuiala autorului acesteia, care este tinut, totodata, sa repare orice prejudicii cauzate, inclusiv pentru lipsa de folosinta.

Realizarea unei lucrari adaugate asupra imobilului altuia

Lucrari adaugate necesare

Art.600 (1) Proprietarul imobilului dobandeste dreptul de proprietate asupra lucrarii adaugate necesare din momentul efectuarii acesteia, platind autorului cheltuielile rezonabile facute de acesta, chiar daca imobilul nu mai exista.

(2) In cazul in care lucrarea a fost efectuata cu rea-credinta, din suma datorata de proprietarul imobilului se va putea deduce valoarea fructelor imobilului diminuata cu costurile necesare obtinerii acestora.

Lucrari adaugate utileArt.601 (1) In cazul in care autorul lucrarii utile este de buna-credinta, proprietarul imobilului devine proprietarul lucrarii din momentul efectuarii acesteia, cu plata, la alegerea sa:

a) a valorii materialelor si a manoperei sau

b) a sporului de valoare adus imobilului.

(2) In cazul in care autorul lucrarii utile este de rea-credinta, proprietarul imobilului are dreptul:

a) sa devina proprietarul lucrarii, fara inscriere in cartea funciara, platind, la alegerea sa, autorului lucrarii fie ½ din valoarea materialelor si a manoperei, fie ½ din sporul de valoare adus imobilului, sau

b) sa ceara obligarea autorului lucrarii la desfiintarea acesteia, cu repunerea imobilului in situatia anterioara si plata de daune-interese.

(3) In ambele cazuri, cand valoarea lucrarii este considerabila, proprietarul imobilului poate cere obligarea autorului sa il cumpere la valoarea de circulatie pe care imobilul ar fi avut-o daca lucrarea nu s-ar fi efectuat.

Lucrari adaugate voluptuare

Art.602 (1) In cazul lucrarii voluptuare, proprietarul imobilului are dreptul:

a) sa devina proprietarul lucrarii, fara inscriere in cartea funciara si fara nicio obligatie catre autorul lucrarii;

b) sa ceara obligarea autorului de rea-credinta a lucrarii la desfiintarea acesteia, cu readucerea imobilului in situatia anterioara si plata de daune-interese.

(2) Autorul de buna-credinta al lucrarii poate sa o ridice inainte de restituirea imobilului catre proprietar, cu conditia de a readuce imobilul in situatia anterioara.

. 5 Intelesul unor termeni

Notiunea de autor al lucrarii

Art.603 - Drepturile si obligatiile prevazute pentru autorul lucrarii nu sunt aplicabile decat aceluia care a realizat lucrarea pentru sine.

Buna-credinta a autorului lucrarii

Art.604 (1) Autorul lucrarii este de buna-credinta daca se intemeiaza fie pe cuprinsul cartii funciare in care, la data realizarii lucrarii, era inscris ca proprietar al imobilului, fie pe un mod de dobandire nesupus inscrierii in cartea funciara, daca, in ambele cazuri, nu rezulta din cartea funciara si nu a cunoscut pe nicio alta cale viciul titlului sau.

(2) Cu toate acestea, nu poate invoca buna credinta cel care construieste in lipsa sau cu nerespectarea autorizatiilor cerute de lege.

(3) Dispozitiile alin.(1) si (2) sunt aplicabile si autorului lucrarii care se intemeiaza pe un drept de superficie sau pe orice alt drept care, potrivit legii, ii permite, realizand o lucrare asupra imobilului altuia, sa devina proprietarul acesteia.

.6 Dispozitii speciale

Lucrari realizate partial asupra imobilului autorului

Art.605 (1) In cazul lucrarii cu caracter durabil realizate cu buna-credinta partial asupra imobilului autorului si partial pe terenul proprietarului vecin, acesta din urma poate cere inscrierea intr-o noua carte funciara a unui drept de coproprietate al vecinilor asupra imobilului rezultat, incluzand terenul aferent, in raport cu valoarea contributiei fiecaruia.

(2) Daca lucrarea a fost realizata cu rea-credinta, proprietarul terenului vecin poate opta intre a cere ridicarea lucrarii de pe teren, cu obligarea autorului acesteia la plata de daune-interese, daca este cazul, si a cere inscrierea in cartea funciara a unui drept de coproprietate al vecinilor. La stabilirea cotelor-parti, se va tine seama de valoarea terenului proprietarului vecin si de ½ din valoarea contributiei autorului lucrarii.

(3) In caz de neintelegere intre parti, instanta de judecata va stabili valoarea contributiei fiecareia la imobilul rezultat, respectiv a cotelor-parti din dreptul de proprietate.

Lucrari provizorii

Art.606 Cand lucrarea are caracter provizoriu, in absenta unei intelegeri contrare, autorul ei va fi obligat sa o desfiinteze, cu respectarea dispozitiilor legale in materie, si, daca este de rea-credinta, sa plateasca despagubiri pentru prejudiciile cauzate, inclusiv pentru lipsa de folosinta.

Inscrierea dreptului de proprietate in cartea funciara

Art.607 Ori de cate ori dobandirea dreptului de proprietate, exclusiva sau pe cote-parti, este conditionata, potrivit reglementarilor din aceasta sectiune, de inscrierea in cartea funciara, inscrierea se face in temeiul conventiei partilor sau, dupa caz, al hotararii judecatoresti.

Dreptul autorului lucrarii la ridicarea materialelor

Art.608 - (1) Pana la data incheierii conventiei sau a introducerii actiunii de catre cel indreptatit la inscrierea in cartea funciara, autorul lucrarii isi poate ridica materialele.

(2) Daca lucrarea a fost efectuata cu rea-credinta, autorul acesteia va putea fi obligat, daca este cazul, la plata de daune-interese.

Reguli privind exercitarea dreptului autorului lucrarii la indemnizatie

Art.609 (1) Prescriptia dreptului la actiune al autorului lucrarii privind plata indemnizatiei nu curge cat timp el este lasat de proprietar sa detina imobilul.(2) Autorul lucrarii de buna-credinta are, in conditiile art.2395 un drept de ipoteca legala asupra imobilului pana la plata indemnizatiei.

Reguli privind obligarea autorului lucrarii la cumpararea imobilului

Art.610 (1) Ori de cate ori proprietarul opteaza pentru obligarea autorului lucrarii la cumpararea imobilului, in absenta intelegerii partilor, proprietarul poate cere instantei judecatoresti stabilirea pretului si pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de contract de vanzare-cumparare.

(2) Proprietarul initial al imobilului are un drept de ipoteca legala asupra acestuia pentru plata pretului de catre autorul lucrarii.

Pasivitatea proprietarului pe durata realizarii lucrarii

Art.611 Autorul lucrarii de rea-credinta nu poate sa opuna proprietarului terenului pasivitatea pe care ar fi vadit-o pe durata realizarii lucrarii.

Autorul lucrarii care foloseste materialele altuia

Art.612 Daca nu sunt indeplinite conditiile legale pentru dobandirea bunurilor mobile prin posesia de buna-credinta, cel care realizeaza o lucrare asupra imobilului altuia folosind materialele unui tert este obligat la plata contravalorii materialelor, precum si la repararea, in conditiile legii, a oricaror alte prejudicii cauzate.

Stabilirea indemnizatiei sau a despagubirii

Art.613 Ori de cate ori, in aplicarea unei dispozitii din prezenta sectiune, instanta este investita sa stabileasca intinderea indemnizatiei sau a despagubirii, ea va tine seama de valoarea de circulatie a bunului calculata la data hotararii judecatoresti.

Cazuri speciale de accesiune

Art.614 (1) Titularul dreptului de superficie ori al altui drept real asupra imobilului altuia care ii permite sa dobandeasca proprietatea asupra lucrarii realizate asupra acelui imobil va avea, in caz de accesiune, in mod corespunzator, drepturile si obligatiile reglementate pentru proprietarul imobilului, daca nu s-a prevazut altfel in momentul constituirii dreptului real.

(2) Dispozitiile art.599 si 605 alin.(2) se aplica, in mod corespunzator, si lucrarilor autonome cu caracter durabil efectuate de titularul unui drept real asupra imobilului altuia care nu ii permite sa dobandeasca proprietatea asupra lucrarii realizate asupra acelui imobil.

(3) Pentru lucrarile adaugate efectuate de titularul unui drept real asupra imobilului altuia care nu ii permite sa dobandeasca proprietatea lucrarii realizate asupra acelui imobil se aplica, in mod corespunzator, dispozitiile art.733, in lipsa unei prevederi contrare.

Lucrari efectuate de un detentor precar

Art.615 (1) Lucrarile facute de un detentor precar sunt supuse, in mod corespunzator, regulilor aplicabile posesorului de rea-credinta.

(2) Detentorul precar nu poate fi insa obligat sa cumpere imobilul.

Sectiunea a 4-a

Accesiunea mobiliara

Accesiunea mobiliara

Art.616 - (1) Bunul mobil produs cu materialele altuia apartine celui care l-a confectionat sau, dupa caz, proprietarului materialelor, in functie de raportul dintre manopera si valoarea materialelor, determinat la data confectionarii bunului.

(2) Proprietarul bunului datoreaza despagubiri egale cu valoarea manoperei sau, dupa caz, cu valoarea materialelor.

Raportul dintre valoarea manoperei si valoarea materialelor

Art.617 - In toate cazurile in care valoarea materialelor este egala cu manopera sau exista o diferenta nesemnificativa, proprietatea asupra bunului este comuna si se exercita in conditiile Sectiunii a 2-a a Capitolului V din prezentul titlu.

Unirea a doua bunuri mobile

Art.618 - In cazul in care se unesc doua bunuri mobile avand proprietari diferiti, fiecare poate pretinde separarea bunurilor daca prin aceasta celalalt proprietar nu ar suferi un prejudiciu mai mare de o zecime din valoarea bunului sau.

Reguli aplicabile in cazul imposibilitatii de separare a bunurilor unite

Art.619 - Daca nu se poate obtine separarea bunurilor mobile unite sunt aplicabile, in mod corespunzator, dispozitiile art.616 si 617.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1400
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved