Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

AdministratieDrept


FISA DE EVALUARE a unitatilor de comert cu ridicata si amanuntul (comert en-gros, magazine alimentare, supermarketuri si alte unitati de comert cu amanuntul)

Administratie

+ Font mai mare | - Font mai mic
AUTORITATEA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR CLUJ

COMPARTIMENT SIGURANTA ALIMENTELOR/

COMPARTIMENT STANDARDE, MARCI SI CALITATEA ALIMENTELOR
Anexa la Procesul Verbal de constatare nr. din data

FISA DE EVALUARE

a unitatilor de comert cu ridicata si amanuntul

(comert en-gros, magazine alimentare, supermarketuri si alte unitati de comert cu amanuntul) *

(cod CAEN 512, 513, 521, 522, 526 - 462,463,472,478)

Data inspectiei:    

Denumirea societatii

Sediul societatii:

Codul unic de inregistrare:

Activitate codificata CAEN

Adresa unitatii:

A. INFORMATII GENERALE:

1. Activitatea unitatii:

comert en-gros cu produse agricole 

comert en-gros produse alimentare 

magazine alimentare 

supermarket, hipermarket 

comert amanuntul in standuri si piete 

alte unitati de comert cu amanuntul 

2. Anul constructiei:

3. Anul si perioada ultimelor modernizari /reparatii/modificari:    

4. Unitatea este operationala: Pe toata perioada anului: 

Productie sezoniera: 

5. Unitatea lucreaza: - intr-un singur schimb  schimb prelungit  2 schimburi  3 schimburi 

6. Nr. de zile lucrate / saptamana:

7. Nr. personal total:

din care:

a)     cu studii superioare, total

- de specialitate

- alte studii

b)     personal muncitor, total

- operatori

- intretinere, reparatii    

- necalificati:

- curatenie

- alte posturi

8. Responsabil /echipa HACCP

9. Programe de instruire personal

a) cursuri de igiena   

b) cursuri de HACCP

A. I Capacitati de depozitare:

Capacitati depozitare

- mediu ambiental

- refrigerare

- congelare

Numar spatii frigorifice:

- refrigerare

- congelare

Capacitati depozit ambalaje:

Suprafata spatiu comercializare:

A.II Produse comercializate:

Originea: a) piata interna

b) piata comunitara

c) import (tari terte)

B. PROIECTAREA, CONSTRUIREA SI DOTAREA UNITATII

I. 1. Proiectul avizat/aprobat  (da)  (nu)

2. Program de restructurare  (da)  (nu)

3. Finantare prin programe comunitare  (da)  (nu)

4. Aprovizionarea cu apa potabila

- reteaua publica 

- sursa proprie (debit)  m3/h

- rezervoare (capacitate)  m3

5. Canalizarea:

- racord canalizare publica  (da)  (nu)

- sistem propriu de evacuare  (da)  (nu)

- statie de separare namol /grasimi  (da)  (nu)

6. Sursa de agent termic

a. publica  (da)  (nu)

b. proprie  (da)  (nu)

7. Colectarea si indepartarea apei pluviale………………………….

II. CONDITII DE FUNCTIONARE A UNITATILOR

Conditii generale

B

AR

N

NE

Amplasarea si imprejmuirea unitatii

Cai de acces in unitate – stare si mod de amenajare

Teren cu drenaj corespunzator, cu sisteme de evacuare a apelor de la igienizare si pluviale adecvat.

Cladiri cu exteriorul bine intretinut, fara infiltratii si deteriorari, cu acoperis cu sistem optim de evacuare a apelor pluviale.

Spatii de comercializare de marime corespunzatoare incat activitatea sa se desfasoare in conditii de igiena adecvate

Circuit functional, astfel incat sa se evite incrucisarile (zona de receptie cu zona de livrare) pentru evitarea contaminarilorIn spatiile in care produsele alimentare sunt manipulate si comercializate:

7.a

Pardoseala solida, neteda, din materiale impermeabile si rezistente, usor de curatat si de dezinfectat

7.b

Drenajul apei facilitat prin panta suficienta a pardoselii sau prin echipamente specializate pentru eliminarea apei

7.c

Pereti prezentand suprafete netede, durabile si impermeabile, acoperiti cu materiale de culoare deschisa, usor de curatat si de dezinfectat, fara igrasie sau infiltratii, condens si/sau mucegai

7.d

Plafoanele si accesoriile suspendate usor de curatat si de dezinfectat, sa evite acumularea de murdarie, condensul, aparitia mucegaiului si caderea accidentala de diferite particule

7.e

Usi cu suprafete netede si neabsorbante, din material necorodabil, usor de curatat si dezinfectat

7.f

Ferestre construite astfel incat sa se evite acumularea murdariei, sa permita a igienizarea usoara si sa nu favorizeze aparitia condensului (glafuri hidroizolate, geamuri duble)

7.g

Ferestre care se deschid si care fac legatura cu exteriorul, echipate cu plase de protectie impotriva insectelor si/sau rozatoarelor, demontabile.

7.i

Lumina adecvata, naturala si/sau artificiala

7.j

Chiuvete adecvate, alimentate cu apa potabila rece si calda, dispuse in mod uniform si in numar suficient , pentru curatarea si dezinfectarea mainilor. In toalete, robinetele nu trebuie actionate manual. Dispozitivele trebuie prevazute cu substante pentru curatare si dezinfectare si mijloace igienice de uscare a mainilor.

7.k

Spatii si/sau dotari pentru curatarea rafturilor, vitrinelor frigorifice, etc.

In spatiile unde sunt depozitate produsele alimentare/ ambalajele:

8.a

Pardoseala solida, neteda, din materiale impermeabile si rezistente, usor de curatat si de dezinfectat

8.b

Pereti prezentand suprafete netede, durabile si impermeabile, usor de curatat si de dezinfectat, fara igrasie sau infiltratii , condens si/sau mucegai

8.c

Plafoanele si accesoriile suspendate usor de curatat si de dezinfectat, sa evite acumularea de murdarie, condensul, aparitia mucegaiului si caderea accidentala de diferite particule

8.d

Usi cu suprafete netede si neabsorbante, din material necorodabil, usor de curatat si dezinfectat

8.e

Ferestre construite astfel incat sa se evite acumularea murdariei, sa permita a igienizarea usoara si sa nu favorizeze aparitia condensului (glafuri hidroizolate, geamuri duble)

8.f

Ferestre mobile, care fac legatura cu exteriorul echipate cu plase de protectie impotriva insectelor si/sau rozatoarelor, demontabile.

8.g

Ventilatie adecvata

8.h

Temperatura si umiditate relativa corespunzatoare

8.i

Lumina adecvata, naturala si/sau artificiala8.j

Spatii frig cu monitorizarea temperaturii pentru materii perisabile

Dispozitive si echipamente: rafturi, vitrine, precum si suprafetele de orice fel care intra in contact direct cu produsele comercializate, fabricate din materiale necorodabile si usor de curatat si dezinfectat

Sistem de alimentare cu apa calda pentru curatarea si dezinfectarea pavimentelor.

Sistem de eliminare a apelor reziduale cu sifoane de pardoseala echipate corespunzator pentru evitarea mirosurilor si contaminarilor (clopot de protectie si sita)

Containere speciale, cu capac, din materiale usor de curatat si dezinfectat, pentru colectarea si evacuarea deseurilor din spatiile de comercializare

Spatii /platforme / europubele pentru depozitarea deseurilor, mentinute curate si protejate de daunatori

Conducte de apa nepotabila, complet separate de cele utilizate pentru apa potabila si marcate corespunzator

Vestiare, chiuvete si toalete echipate corespunzator si in numar suficient; toaletele sa nu se deschida direct catre spatiile de comercializare

Camera/dulap cu destinatie speciala pentru depozitarea detergentilor, dezinfectantilor sau a altor substante periculoase;

Camera/dulap pentru depozitarea materialelor si instrumentelor de curatare si intretinere

Prezenta in numar suficient a A.M.C - urilor

Asigurarea unui sistem de curatare si dezinfectare a mijloacelor de transport proprii pentru a proteja produsele alimentare impotriva contaminarilor de orice natura;

Rampe/platforme de receptie amenajate corect

Conditii speciale

Fata de cerintele stabilite mai sus, unitatile de alimentatie publica trebuie sa respecte urmatoarele:

Incaperi/spatii corespunzatoare , cu suprafata si cubaje necesare si suficiente pentru depozitarea produselor alimentare, cu respectarea criteriilor de compatibilitate

Depozitarea materialelor perisabile in camere/dulapuri frigorifice pe stelaje sau gratare spalate si dezinfectate

Unul sau mai multe spatii corespunzatoare, suficiente pentru desfasurarea operatiilor specifice (receptie, depozitare,etc.)

3.a

Spatiu adecvat pentru depozitarea produselor retrase din reteaua de distributie

3.b

Spatiu pentru deseuri ambalaje

Asigurarea conditiilor de microclimat in spatiile care impun acest lucruC. CONDITII DE IGIENA

1) Starea de igiena a unitatii

a. procedura de igienizare    

b. program de igienizare    

c. inspectia operationala    

d. echipamente lucru si protectie sanitara    

e. controlul sanatatii personalului lucrator    

f. educatia pentru sanatatea personalului    

g. reguli de practici de productie (manual de bune practici, etc.)    

h. manipularea igienica a produselor    

i. procedura pentru vizitatori    

2) Separarea zonelor si produselor

a. separare zona de receptie/depozitare/comercializare       

b. marcare si identificare spatii (spatii depozitare, zona

de receptie, etc.)

c. exista un flux corect pentru circulatia personalului intre sectoare       

3) Controlul temperaturii

a. sisteme de control eficient al temperaturii de depozitare    

b. programe de verificare a temperaturilor (diagrame, tabele,

termograme)    

c. procedura pentru calibrarea AMC    

d. masuri corective in cazul abaterilor    

4) Controlul potabilitatii/calitatii apei

a. program pentru controlul calitatii apei (chimic si bacteriologic)    

b. instalatii si echipamente clorinare    

c. intretinerea instalatiilor /echipamentelor    

d. program pentru controlul clorinarii    

e. utilizarea apei nepotabile    

f. masuri corective pentru calitatea apei    

g. documente si fise de monitorizare    

5) Controlul daunatorilor

a. procedura pentru controlul daunatorilor (insecte, rozatoare, etc.)    b. contract si program DDD    

c. lista produselor utilizate in combaterea daunatorilor avizate/

procese verbale executie operatii de combatere a daunatorilor    

d. personal specializat pentru actiunile de combatere a

daunatorilor    

e. depozitarea si evidenta substantelor utilizate       

f. evidenta actiunilor si rezultatelor DDD    

7) Transportul

a. evidenta transporturilor    

b. starea de intretinere a mijloacelor de transport    

8) Ambalare/etichetare /marcare

a. conditii de ambalare (in spatiul de comercializare)        

b. etichetarea si marcarea vizibila pe loturi    

b. etichetarea si marcarea produselor ambalate (inscrierea datei

de fabricatie, valabilitate, conditii de pastrare)    

9) Sistemul HACCP

a. exista un plan HACCP?  (da)  (nu)

b. sunt persoane instruite corespunzator in aplicarea principiilor

HACCP ?  (da)  (nu)

c. au fost identificate riscurile ce pot fi prevenite, eliminate sau reduse

la niveluri acceptabile: da)  (nu)

d. pentru stabilirea PCC s-a aplicat un arbore decizional da)  (nu)

e. au fost identificate puncte critice de control da)  (nu)

f. care sunt punctele critice de control stabilite

PCC nr. 1

g. sunt stabilite si implementate proceduri eficiente de monitorizare a

fiecarui PCC si sunt stabilite actiuni corective in caz de abateri da)  (nu)

h. exista documente si inregistrari care sa demonstreze implementarea

si mentinerea sistemului HACCP da)  (nu)

E. DOCUMENTE, EVIDENTE

a. dosar legislatie specifica    

b. evidente conform legislatiei    

c. intocmire lizibila si corecta    

d. mod de pastrare documente, etichete    

F. DOCUMENTE PREZENTATE DE UNITATE IN ZIUA INSPECTIEI

1. Planul unitatii  (da)  (nu)

2. Manualul calitatii incl. HACCP cu identificarea si monitorizarea PCC  (da)  (nu)

3. Documente pt. monitorizarea si controlul PC     (da)  (nu)

4. Programe de igienizare si rezultate de laborator la probele

de sanitatie recoltate  (da)  (nu)

5. Programe pentru instruirea personalului     (da)  (nu)

6. Sistem de evidenta pentru stampile si etichete (produs finit)  (da)  (nu)

7. Harta cu distributia apei in unitate si punctele de recoltare     (da)  (nu)

8. Programul de control al apei si buletine de analiza privind

controlul acesteia  (da)  (nu)

9. Carnete de sanatate pentru lucratori     (da)  (nu)

10. Documente pentru inregistrarea temperaturilor  (da)  (nu)

11. Registrele de gestiune (intrari/iesiri) si documentele care au

insotit produsele  (da)  (nu)

12. Programul actiunilor DDD si eficienta acestora  (da)  (nu)

13. Documente care sa ateste trasabilitatea produselor  (da)  (nu)

14. Contract cu un laborator autorizat/acreditat  (da)  (nu)

15. Plan si rezultatele atestate prin b.a. la probele recoltate

(produse comercializate)  (da)  (nu)

16. Dosar cu actele intocmite de catre organele autorizate de control  (da)  (nu)

G. EVALUARE FINALA

BINE

ACCEPTABIL CU RECONTROL

NEACCEPTABIL

Data recontrolului

Data

Semnatura,

Semnatura,

Reprezentant autoritate sanitara-veterinara

si pentru siguranta alimentelor,

Reprezentant unitate,

NUME

PRENUME

FUNCTIE

NUME

PRENUME

FUNCTIE

*Prezenta fisa de evaluare se ataseaza in anexa la Procesul verbal de constatare. Observatiile si deficientele constatate ca urmare a verificarilor efectuate in vederea evaluarii unitatii, vor fi inscrise in „Procesul verbal de constatare” intocmit separat.

** B= bine; AR = acceptabil cu recontrol; N= neacceptabil; NE = neaplicabil


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1800
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site