Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


MODELE pentru anunturile care se publica in conformitate cu prevederile art. 29 si art. 41

Administratie+ Font mai mare | - Font mai micANEXA nr. 1

MODELE

pentru anunturile care se publica inconformitate cu prevederile art. 29 si art. 41

Anuntul de intentie

A. Achizitia de produse

1. Denumirea, adresa, numarul de fax, adresa de e-mail ale autoritatii contractante si ale biroului de la care se pot obtine, dupa caz, informatii suplimentare.

2. Daca este cazul, se precizeaza daca este vorba de un contract de furnizare rezervat atelierelor protejate sau a carui executare este prevazuta in cadrul unui program de angajare protejata.

3. Natura si cantitatea sau valoarea produselor care se intentioneaza sa fie achizitionate; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

4. Datele aproximative stabilite pentru initierea procedurii/procedurilor de atribuire

5. Dupa caz, se precizeaza daca urmeaza sa fie incheiat un acord-cadru.

6. Alte informatii

B. Achizitia de servicii

Denumirea, adresa, numarul de fax, adresa de e-mail ale autoritatii contractante si ale biroului de la care se pot obtine, dupa caz, informatii suplimentare.

2. Daca este cazul, se precizeaza daca este vorba de un contract de servicii rezervat atelierelor protejate sau a carui executare este prevazuta in cadrul unui program de angajare protejata.

3. Valoarea totala estimata a achizitiilor in fiecare din categoriile de servicii prevazute in anexa 2A; codul/codurile CPV (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA)

4. Datele aproximative stabilite pentru initierea procedurii/procedurilor de atribuire;

5. Dupa caz, se precizeaza daca urmeaza sa fie incheiat un acord-cadru.

6. Alte informatii

C. Achizitia de lucrari

Denumirea, adresa, numarul de fax, adresa de e-mail ale autoritatii contractante si ale biroului de la care se pot obtine, dupa caz, informatii suplimentare.

2. Daca este cazul, se precizeaza daca este vorba de un contract de lucrari rezervat atelierelor protejate sau a carui executare este prevazuta in cadrul unui program de angajare protejata.

3. a) Natura si dimensiunile lucrarilor si, in cazul in care lucrarea este impartita in mai multe loturi, caracteristicile esentiale ale respectivelor loturi

b) Amplasamentul lucrarii

c) codul/codurile CPV (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA)

4. Datele aproximative stabilite pentru initierea procedurii/proceduriilor de atribuire

5. Dupa caz, se precizeaza daca urmeaza sa fie incheiat un acord-cadru.

6. Alte informatii

Anuntul de participare la licitatia deschisa

A. Achizitia de produse

Denumirea, adresa, numarul de telefon si de fax, adresa de e-mail, ale autoritatii contractante.

Dupa caz, se precizeaza daca este vorba de un contract de furnizare rezervat atelierelor protejate sau a carui indeplinire este prevazuta in cadrul unui program de angajare protejata.

(a) Procedura de atribuire aplicata;

(b) Daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie incheiat de un acord-cadru;

(c) Daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie utilizat un sistem dinamic de achizitie;

(d) Daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie organizata o etapa suplimentara de licitatie electronica [conform prevederilor de la art. 161 lit.a) din ordonanta].

Locul de livrare a produselor

Natura produselor care urmeaza sa fie furnizate precizand totodata daca achizitionarea se va realiza prin cumparare, cumparare in rate, inchiriere, leasing sau orice combinatie a acestora; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

Cantitatea de produse care trebuie furnizata.

Optiunea de achizitionare a unor cantitati suplimentare.

In cazul incheierii unui acord-cadru:

a) durata prevazuta pentru respectivul acord;

b) valoarea totala estimata a produselor care urmeaza a se livra pe durata acordului-cadru;

c) in masura in care este posibil, valoarea individuala si frecventa contractelor subsecvente care urmeaza sa fie atribuite.

In cazul in care contractele sunt divizate in loturi, indicatii referitoare la posibilitatea operatorilor economici de a depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

Termenul de finalizare sau durata contractului.

Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.

Denumirea, adresa, numarul de telefon si de fax si adresa de e-mail a biroului de la care se poate solicita documentatia de atribuire.

Daca este cazul, costul si conditiile de plata in vederea obtinerii documentatiei de atribuire.

a) Termenul limita de primire a ofertelor;

b)          Adresa la care se transmit ofertele;

c)           Limba sau limbile in care trebuie redactate ofertele.

Data, ora si locul deschiderii ofertelor.

Daca este cazul, garantiile solicitate.

Modalitati principale de finantare si de plata si/sau referiri la prevederile care le reglementeaza.

Dupa caz, forma juridica in care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul.

Criterii de calificare privind situatia personala a operatorilor economici care pot atrage dupa sine excluderea acestora din urma

Criterii de calificare privind situatia economica - financiara precum si capacitatea tehnica si profesionala, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacitatilor minime impuse.

Pentru acordul-cadru:

a) numarul sau, dupa caz, numarul maxim de operatori economici cu care se va incheia acordul-cadru;

b) durata acordului-cadru;

c) daca este cazul, motivele care justifica o durata a acordului-cadru mai lunga de patru ani.

Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila.

Criteriul de atribuire a contractului.

Alte informatii.

B. Achizitia de servicii

Denumirea, adresa, numarul de telefon si de fax, adresa de e-mail, ale autoritatii contractante.

Dupa caz, se precizeaza daca este vorba de un contract de servicii rezervat atelierelor protejate sau a carui indeplinire este prevazuta in cadrul unui program de angajare protejata.

a) Procedura de atribuire aplicata;

b) Daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie incheiat de un acord-cadru;

c) Daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie utilizat un sistem dinamic de achizitie;

d) Daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie organizata o etapa suplimentara de licitatie electronica [conform prevederilor de la art. 161 lit.a) din ordonanta].

Locul prestarii serviciilor.

Categoria si descrierea serviciilor care urmeaza sa fie prestate; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

Cantitatea serviciilor care trebuie prestate.

Optiunea de achizitionare a unor servicii noi similare.

In cazul incheierii unui acord-cadru:

a) durata prevazuta pentru respectivul acord;

b) valoarea totala estimata a serviciilor care urmeaza a se presta pe durata acordului-cadru;

c) in masura in care este posibil, valoarea individuala si frecventa contractelor subsecvente care urmeaza sa fie atribuite.

Se precizeaza daca prestarea serviciului este rezervata unei profesii specifice (se indica actul/actele normative in temeiul caruia/carora se impune rezervarea).

In cazul in care contractele sunt divizate in loturi, indicatii referitoare la posibilitatea operatorilor economici de a depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

Termenul de finalizare sau durata contractului.

Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.

Denumirea, adresa, numarul de telefon si de fax si adresa de e-mail a biroului de la care se poate solicita documentatia de atribuire.

Daca este cazul, costul si conditiile de plata in vederea obtinerii documentatiei de atribuire.

a) Termenul limita de primire a ofertelor;

b) Adresa la care se transmit ofertele;

c) Limba sau limbile in care trebuie redactate ofertele.

Data, ora si locul deschiderii ofertelor.

Daca este cazul, garantiile solicitate.

Modalitati principale de finantare si de plata si/sau referiri la prevederile care le reglementeaza.

Dupa caz, forma juridica in care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul.

Criterii de calificare privind situatia personala a operatorilor economici care pot atrage dupa sine excluderea acestora din urma

Criterii de calificare privind situatia economica - financiara precum si capacitatea tehnica si profesionala, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacitatilor minime impuse.

Pentru acordul-cadru:

a) numarul sau, dupa caz, numarul maxim de operatori economici cu care se va incheia acordul-cadru;

b) durata acordului-cadru;

c) daca este cazul, motivele care justifica o durata a acordului-cadru mai lunga de patru ani.

Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila.

Criteriul de atribuire a contractului.

Alte informatii.

C. Achizitia de lucrari

Denumirea, adresa, numarul de telefon si de fax, adresa de e-mail, ale autoritatii contractante.

Dupa caz, se precizeaza daca este vorba de un contract de lucrari rezervat atelierelor protejate sau a carui executare este prevazuta in cadrul unui program de angajare protejata.

a) Procedura de atribuire aplicata;

b)    Daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie incheiat de un acord-cadru;

c)     Daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie utilizat un sistem dinamic de achizitie;

d)    Daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie organizata o etapa suplimentara de licitatie electronica [conform prevederilor de la art. 161 lit.a) din ordonanta].

Locul executiei lucrarilor

Natura si dimensiunea lucrarilor, caracteristicile generale ale lucrarii; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

Optiunea de achizitionare a unor lucrari noi similare.

In cazul in care contractul este divizat in mai multe loturi, dimensiunea respectivelor loturi;

Informatii privind obiectivul lucrarii sau contractului, in cazul in care acesta implica si proiectare.

In cazul incheierii unui acord-cadru:

a) durata prevazuta pentru respectivul acord;

b) valoarea totala estimata a lucrarilor care urmeaza a se executa pe durata acordului-cadru,

c) in masura in care este posibil, valoarea individuala si frecventa contractelor subsecvente care urmeaza sa fie atribuite.

In cazul in care contractele sunt divizate in loturi, indicatii referitoare la posibilitatea operatorilor economici de a depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

Termenul de finalizare sau durata contractului.

Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.

Denumirea, adresa, numarul de telefon si de fax si adresa de e-mail a biroului de la care se poate solicita documentatia de atribuire.

Daca este cazul, costul si conditiile de plata in vederea obtinerii documentatiei de atribuire.

a) Termenul de primire a ofertelor;

b) Adresa la care se transmit ofertele;

c) Limba sau limbile in care trebuie redactate ofertele.

Data, ora si locul deschiderii ofertelor.

Daca este cazul, garantiile solicitate.

Modalitati principale de finantare si de plata si/sau referiri la prevederile care le reglementeaza.

Dupa caz, forma juridica in care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul.

Criterii de calificare privind situatia personala a operatorilor economici care pot atrage dupa sine excluderea acestora din urma.

Criterii de calificare privind situatia economica - financiara precum si capacitatea tehnica si profesionala, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacitatilor minime impuse.

Pentru acordul-cadru:

a) numarul sau, dupa caz, numarul maxim de operatori economici cu care se va incheia acordul-cadru;

b) durata acordului-cadru;

c) daca este cazul, motivele care justifica o durata a acordului-cadru mai lunga de patru ani.

Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila.

Criteriul de atribuire a contractului.

Alte informatii.

Anuntul de participare la licitatia restransa

A. Achizitia de produse

Denumirea, adresa, numarul de telefon si de fax, adresa de e-mail, ale autoritatii contractante.

Dupa caz, se precizeaza daca este vorba de un contract de furnizare rezervat atelierelor protejate sau a carui indeplinire este prevazuta in cadrul unui program de angajare protejata.

a) Procedura de atribuire aplicata;

b) Daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie incheiat de un acord-cadru;

c) Daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie utilizat un sistem dinamic de achizitie;

d) Daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie organizata o etapa suplimentara de licitatie electronica [conform prevederilor de la art. 161 lit.a) din ordonanta].

Locul de livrare a produselor

Natura produselor care urmeaza sa fie furnizate precizand totodata daca achizitionarea se va realiza prin cumparare, cumparare in rate, inchiriere, leasing sau orice combinatie a acestora; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

Cantitatea de produse care trebuie furnizata.

Optiunea de achizitionare a unor cantitati suplimentare.

In cazul incheierii unui acord-cadru:

a) durata prevazuta pentru respectivul acord;

b) valoarea totala estimata a produselor care urmeaza a se livra pe durata acordului-cadru;

c) in masura in care este posibil, valoarea individuala si frecventa contractelor subsecvente care urmeaza sa fie atribuite.

In cazul in care contractele sunt divizate in loturi, indicatii referitoare la posibilitatea operatorilor economici de a depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

Termenul de finalizare sau durata contractului.

Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.

a) Data limita de primire a candidaturilor;

b) Adresa la care se transmit candidaturile;

c) Limba sau limbile in care trebuie redactate candidaturile.

Modalitati principale de finantare si de plata si/sau referiri la prevederile care le reglementeaza.

Dupa caz, forma juridica in care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul.

Criterii de calificare privind situatia personala a operatorilor economici care pot atrage dupa sine excluderea acestora din urma (in cazul in care nu sunt sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55).

Criterii de calificare privind situatia economica - financiara precum si capacitatea tehnica si profesionala, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacitatilor minime impuse (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55).

Pentru acordul-cadru:

a) numarul sau, dupa caz, numarul maxim de operatori economici cu care se va incheia acordul-cadru;

b) durata acordului-cadru;

c) daca este cazul, motivele care justifica o durata a acordului-cadru mai lunga de patru ani.

a) Numarul minim si, dupa caz, numarul maxim de candidati care se intentioneaza sa fie selectati;

b) criteriile de selectie aplicabile (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55).

Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila.

Criteriul de atribuire a contractului (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55).

Alte informatii.

B. Achizitia de servicii

Denumirea, adresa, numarul de telefon si de fax, adresa de e-mail, ale autoritatii contractante.

Dupa caz, se precizeaza daca este vorba de un contract de servicii rezervat atelierelor protejate sau a carui indeplinire este prevazuta in cadrul unui program de angajare protejata.

a) Procedura de atribuire aplicata;

b) Daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie incheiat de un acord-cadru;

c) Daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie utilizat un sistem dinamic de achizitie;

d) Daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie organizata o etapa suplimentara de licitatie electronica [conform prevederilor de la art. 161 lit.a) din ordonanta].

Locul prestarii serviciilor.

Categoria si descrierea serviciilor care urmeaza sa fie prestate; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

Cantitatea serviciilor care trebuie prestate.

Optiunea de achizitionare a unor servicii noi similare.

In cazul incheierii unui acord-cadru:

a) durata prevazuta pentru respectivul acord;

b) valoarea totala estimata a serviciilor care urmeaza a se presta pe durata acordului-cadru;

c) in masura in care este posibil, valoarea individuala si frecventa contractelor subsecvente care urmeaza sa fie atribuite.

Se precizeaza daca prestarea serviciului este rezervata unei profesii specifice (se indica actul/actele normative in temeiul caruia/carora se impune rezervarea).

In cazul in care contractele sunt divizate in loturi, indicatii referitoare la posibilitatea operatorilor economici de a depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

Termenul de finalizare sau durata contractului.

Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.

a) Data limita de primire a candidaturilor;

b) Adresa la care se transmit candidaturile;

c) Limba sau limbile in care trebuie redactate candidaturile.

Modalitati principale de finantare si de plata si/sau referiri la prevederile care le reglementeaza.

Dupa caz, forma juridica in care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul.

Criterii de calificare privind situatia personala a operatorilor economici care pot atrage dupa sine excluderea acestora din urma (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55).

Criterii de calificare privind situatia economica - financiara precum si capacitatea tehnica si profesionala, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacitatilor minime impuse (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55).

Pentru acordul-cadru:

a) numarul sau, dupa caz, numarul maxim de operatori economici cu care se va incheia acordul-cadru;

b) durata acordului-cadru;

c) daca este cazul, motivele care justifica o durata a acordului-cadru mai lunga de patru ani.

a) Numarul minim si, dupa caz, numarul maxim de candidati care se intentioneaza sa fie selectati;

b) criteriile de selectie aplicabile (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55).

Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila.

Criteriul de atribuire a contractului (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55).

Alte informatii.

C. Achizitia de lucrari

Denumirea, adresa, numarul de telefon si de fax, adresa de e-mail, ale autoritatii contractante.

Dupa caz, se precizeaza daca este vorba de un contract de lucrari rezervat atelierelor protejate sau a carui executare este prevazuta in cadrul unui program de angajare protejata.

a) Procedura de atribuire aplicata;

b)    Daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie incheiat de un acord-cadru;

c)     Daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie utilizat un sistem dinamic de achizitie;

d)    Daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie organizata o etapa suplimentara de licitatie electronica [conform prevederilor de la art. 161 lit.a) din ordonanta].

Locul executiei lucrarilor

Natura si dimensiunea lucrarilor, caracteristicile generale ale lucrarii; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

Optiunea de achizitionare a unor lucrari noi similare.

In cazul in care contractul este divizat in mai multe loturi, dimensiunea respectivelor loturi;

Informatii privind obiectivul lucrarii sau contractului, in cazul in care acesta implica si proiectare.

In cazul incheierii unui acord-cadru:

a) durata prevazuta pentru respectivul acord;

b) valoarea totala estimata a lucrarilor care urmeaza a se executa pe durata acordului-cadru,

c) in masura in care este posibil, valoarea individuala si frecventa contractelor subsecvente care urmeaza sa fie atribuite.

In cazul in care contractele sunt divizate in loturi, indicatii referitoare la posibilitatea operatorilor economici de a depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

Termenul de finalizare sau durata contractului.

Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.

a) Data limita de primire a candidaturilor;

b) Adresa la care se transmit candidaturile;

c) Limba sau limbile in care trebuie redactate candiaturile.

Modalitati principale de finantare si de plata si/sau referiri la prevederile care le reglementeaza.

Dupa caz, forma juridica in care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul.

Criterii de calificare privind situatia personala a operatorilor economici care pot atrage dupa sine excluderea acestora din urma (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55).

Criterii de calificare privind situatia economica - financiara precum si capacitatea tehnica si profesionala, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacitatilor minime impuse (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55).

Pentru acordul-cadru:

a) numarul sau, dupa caz, numarul maxim de operatori economici cu care se va incheia acordul-cadru;

b) durata acordului-cadru;

c) daca este cazul, motivele care justifica o durata a acordului-cadru mai lunga de patru ani.

a) Numarul minim si, dupa caz, numarul maxim de candidati care sintentioneaza sa fie selectati;

b) criteriile de selectie aplicabile (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55).

Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila.

Criteriul de atribuire a contractului (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55).

Alte informatii.

Anuntul de participare la dialogul competitiv

A. Achizitia de produse

Denumirea, adresa, numarul de telefon si de fax, adresa de e-mail, ale autoritatii contractante.

Dupa caz, se precizeaza daca este vorba de un contract de furnizare rezervat atelierelor protejate sau a carui indeplinire este prevazuta in cadrul unui program de angajare protejata.

a) Procedura de atribuire aplicata;

b) Daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie incheiat de un acord-cadru;

Locul de livrare a produselor

Natura produselor care urmeaza sa fie furnizate precizand totodata daca achizitionarea se va realiza prin cumparare, cumparare in rate, inchiriere, leasing sau orice combinatie a acestora; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

Cantitatea de produse care trebuie furnizata.

Optiunea de achizitionare a unor cantitati suplimentare.

In cazul incheierii unui acord-cadru:

a) durata prevazuta pentru respectivul acord;

b) valoarea totala estimata a produselor care urmeaza a se livra pe durata acordului-cadru;

c) in masura in care este posibil, valoarea individuala si frecventa contractelor subsecvente care urmeaza sa fie atribuite.

In cazul in care contractele sunt divizate in loturi, indicatii referitoare la posibilitatea operatorilor economici de a depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

Termenul de finalizare sau durata contractului.

a) Data limita de primire a candidaturilor;

b) Adresa la care se transmit candidaturile;

c) Limba sau limbile in care trebuie redactate candidaturile.

Modalitati principale de finantare si de plata si/sau referiri la prevederile care le reglementeaza.

Dupa caz, forma juridica in care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul.

Criterii de calificare privind situatia personala a operatorilor economici care pot atrage dupa sine excluderea acestora din urma (in cazul in care nu sunt sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55).

Criterii de calificare privind situatia economica - financiara precum si capacitatea tehnica si profesionala, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacitatilor minime impuse (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55).

Pentru acordul-cadru:

a) numarul sau, dupa caz, numarul maxim de operatori economici cu care se va incheia acordul-cadru;

b) durata acordului-cadru;

c) daca este cazul, motivele care justifica o durata a acordului-cadru mai lunga de patru ani.

Daca este cazul, se precizeaza derularea dialogului in runde/etape succesive, pentru reducerea numarului de solutii care urmeaza sa fie discutate.

a) Numarul minim si, dupa caz, numarul maxim de candidati care se intentioneaza sa fie preselectati;

b) criteriile de preselectie aplicabile (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55).

Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila.

Criteriul de atribuire a contractului (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55).

Alte informatii.

B. Achizitia de servicii

Denumirea, adresa, numarul de telefon si de fax, adresa de e-mail, ale autoritatii contractante.

Dupa caz, se precizeaza daca este vorba de un contract de servicii rezervat atelierelor protejate sau a carui indeplinire este prevazuta in cadrul unui program de angajare protejata.

a) Procedura de atribuire aplicata;

b) Daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie incheiat de un acord-cadru;

Locul prestarii serviciilor.

Categoria si descrierea serviciilor care urmeaza sa fie prestate; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

Cantitatea serviciilor care trebuie prestate.

In cazul incheierii unui acord-cadru:

a) durata prevazuta pentru respectivul acord;

b) valoarea totala estimata a serviciilor care urmeaza a se presta pe durata acordului-cadru;

c) in masura in care este posibil, valoarea individuala si frecventa contractelor subsecvente care urmeaza sa fie atribuite.

Se precizeaza daca prestarea serviciului este rezervata unei profesii specifice (se indica actul/actele normative in temeiul caruia/carora se impune rezervarea).

In cazul in care contractele sunt divizate in loturi, indicatii referitoare la posibilitatea operatorilor economici de a depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

Termenul de finalizare sau durata contractului.

a) Data limita de primire a candidaturilor;

b) Adresa la care se transmit candidaturile;

c) Limba sau limbile in care trebuie redactate candidaturile.

Modalitati principale de finantare si de plata si/sau referiri la prevederile care le reglementeaza.

Dupa caz, forma juridica in care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul.

Criterii de calificare privind situatia personala a operatorilor economici care pot atrage dupa sine excluderea acestora din urma (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55).

Criterii de calificare privind situatia economica - financiara precum si capacitatea tehnica si profesionala, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacitatilor minime impuse (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55).

Pentru acordul-cadru:

a) numarul sau, dupa caz, numarul maxim de operatori economici cu care se va incheia acordul-cadru;

b) durata acordului-cadru;

c) daca este cazul, motivele care justifica o durata a acordului-cadru mai lunga de patru ani.

Daca este cazul, se precizeaza derularea dialogului in runde/etape succesive, pentru reducerea numarului de solutii care urmeaza sa fie discutate.

a) Numarul minim si, dupa caz, numarul maxim de candidati care se intentioneaza sa fie preselectati;

b) criteriile de preselectie aplicabile (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55).

Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila.

Criteriul de atribuire a contractului (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55).

Alte informatii.

C. Achizitia de lucrari

Denumirea, adresa, numarul de telefon si de fax, adresa de e-mail, ale autoritatii contractante.

Dupa caz, se precizeaza daca este vorba de un contract de lucrari rezervat atelierelor protejate sau a carui executare este prevazuta in cadrul unui program de angajare protejata.

a) Procedura de atribuire aplicata;

b)    Daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie incheiat de un acord-cadru;

Locul executiei lucrarilor

Natura si dimensiunea lucrarilor, caracteristicile generale ale lucrarii; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

In cazul in care contractul este divizat in mai multe loturi, dimensiunea respectivelor loturi;

Informatii privind obiectivul lucrarii sau contractului, in cazul in care acesta implica si proiectare.

In cazul incheierii unui acord-cadru:

a) durata prevazuta pentru respectivul acord;

b) valoarea totala estimata a lucrarilor care urmeaza a se executa pe durata acordului-cadru,

c) in masura in care este posibil, valoarea individuala si frecventa contractelor subsecvente care urmeaza sa fie atribuite.

In cazul in care contractele sunt divizate in loturi, indicatii referitoare la posibilitatea operatorilor economici de a depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

Termenul de finalizare sau durata contractului.

a) Data limita de primire a candidaturilor;

b) Adresa la care se transmit candidaturile;

c) Limba sau limbile in care trebuie redactate candiaturile.

Modalitati principale de finantare si de plata si/sau referiri la prevederile care le reglementeaza.

Dupa caz, forma juridica in care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul.

Criterii de calificare privind situatia personala a operatorilor economici care pot atrage dupa sine excluderea acestora din urma (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55).   

Criterii de calificare privind situatia economica - financiara precum si capacitatea tehnica si profesionala, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacitatilor minime impuse (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55).

Pentru acordul-cadru:

a) numarul sau, dupa caz, numarul maxim de operatori economici cu care se va incheia acordul-cadru;

b) durata acordului-cadru;

c) daca este cazul, motivele care justifica o durata a acordului-cadru mai lunga de patru ani.

Daca este cazul, se precizeaza derularea dialogului in runde/etape succesive, pentru reducerea numarului de solutii care urmeaza sa fie discutate.

a) Numarul minim si, dupa caz, numarul maxim de candidati care sintentioneaza sa fie preselectati;

b) criteriile de preselectie aplicabile (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55).

Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila.

Criteriul de atribuire a contractului (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55).

Alte informatii.

Anuntul de participare la negociere

A. Achizitia de produse

Denumirea, adresa, numarul de telefon si de fax, adresa de e-mail, ale autoritatii contractante.

Dupa caz, se precizeaza daca este vorba de un contract de furnizare rezervat atelierelor protejate sau a carui indeplinire este prevazuta in cadrul unui program de angajare protejata.

a) Procedura de atribuire aplicata;

b) Daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie incheiat de un acord-cadru;

c) Daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie organizata o etapa suplimentara de licitatie electronica [conform prevederilor de la art. 161 lit.a) din ordonanta].

Locul de livrare a produselor

Natura produselor care urmeaza sa fie furnizate precizand totodata daca achizitionarea se va realiza prin cumparare, cumparare in rate, inchiriere, leasing sau orice combinatie a acestora; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

Cantitatea de produse care trebuie furnizata.

Optiunea de achizitionare a unor cantitati suplimentare.

In cazul incheierii unui acord-cadru:

a) durata prevazuta pentru respectivul acord;

b) valoarea totala estimata a produselor care urmeaza a se livra pe durata acordului-cadru;

c) in masura in care este posibil, valoarea individuala si frecventa contractelor subsecvente care urmeaza sa fie atribuite.

Termenul de finalizare sau durata contractului.

a) Data limita de primire a candidaturilor;

b) Adresa la care se transmit candidaturile;

c) Limba sau limbile in care trebuie redactate candidaturile.

Modalitati principale de finantare si de plata si/sau referiri la prevederile care le reglementeaza.

Dupa caz, forma juridica in care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul.

Criterii de calificare privind situatia personala a operatorilor economici care pot atrage dupa sine excluderea acestora din urma (in cazul in care nu sunt sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55).

Criterii de calificare privind situatia economica - financiara precum si capacitatea tehnica si profesionala, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacitatilor minime impuse (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55).

Pentru acordul-cadru:

a) numarul sau, dupa caz, numarul maxim de operatori economici cu care se va incheia acordul-cadru;

b) durata acordului-cadru;

c) daca este cazul, motivele care justifica o durata a acordului-cadru mai lunga de patru ani.

Daca este cazul, se precizeaza derularea negocierilor in runde/etape succesive, pentru reducerea numarului de oferte preliminare care urmeaza sa fie negociate.

a) Numarul minim si, dupa caz, numarul maxim de candidati care se intentioneaza sa fie preselectati;

b) criteriile de preselectie aplicabile (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55).

Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila.

Criteriul de atribuire a contractului (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55).

Alte informatii.

B. Achizitia de servicii

Denumirea, adresa, numarul de telefon si de fax, adresa de e-mail, ale autoritatii contractante.

Dupa caz, se precizeaza daca este vorba de un contract de servicii rezervat atelierelor protejate sau a carui indeplinire este prevazuta in cadrul unui program de angajare protejata.

a) Procedura de atribuire aplicata;

b) Daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie incheiat de un acord-cadru;

c) Daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie organizata o etapa suplimentara de licitatie electronica [conform prevederilor de la art. 161 lit.a) din ordonanta].

Locul prestarii serviciilor.

Categoria si descrierea serviciilor care urmeaza sa fie prestate; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

Cantitatea serviciilor care trebuie prestate.

In cazul incheierii unui acord-cadru:

a) durata prevazuta pentru respectivul acord;

b) valoarea totala estimata a serviciilor care urmeaza a se presta pe durata acordului-cadru;

c) in masura in care este posibil, valoarea individuala si frecventa contractelor subsecvente care urmeaza sa fie atribuite.

Se precizeaza daca prestarea serviciului este rezervata unei profesii specifice (se indica actul/actele normative in temeiul caruia/carora se impune rezervarea).

In cazul in care contractele sunt divizate in loturi, indicatii referitoare la posibilitatea operatorilor economici de a depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

Termenul de finalizare sau durata contractului.

a) Data limita de primire a candidaturilor;

b) Adresa la care se transmit candidaturile;

c) Limba sau limbile in care trebuie redactate candidaturile.

Modalitati principale de finantare si de plata si/sau referiri la prevederile care le reglementeaza.

Dupa caz, forma juridica in care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul.

Criterii de calificare privind situatia personala a operatorilor economici care pot atrage dupa sine excluderea acestora din urma (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55).

Criterii de calificare privind situatia economica - financiara precum si capacitatea tehnica si profesionala, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacitatilor minime impuse (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55).

Pentru acordul-cadru:

a) numarul sau, dupa caz, numarul maxim de operatori economici cu care se va incheia acordul-cadru;

b) durata acordului-cadru;

c) daca este cazul, motivele care justifica o durata a acordului-cadru mai lunga de patru ani.

Daca este cazul, se precizeaza derularea negocierilor in runde/etape succesive, pentru reducerea numarului de oferte preliminare care urmeaza sa fie negociate.

a) Numarul minim si, dupa caz, numarul maxim de candidati care se intentioneaza sa fie preselectati;

b) criteriile de preselectie aplicabile (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55).

Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila.

Criteriul de atribuire a contractului (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55).

Alte informatii.

C. Achizitia de lucrari

Denumirea, adresa, numarul de telefon si de fax, adresa de e-mail, ale autoritatii contractante.

Dupa caz, se precizeaza daca este vorba de un contract de lucrari rezervat atelierelor protejate sau a carui executare este prevazuta in cadrul unui program de angajare protejata.

a) Procedura de atribuire aplicata;

b)    Daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie incheiat de un acord-cadru;

c)     Daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie organizata o etapa suplimentara de licitatie electronica [conform prevederilor de la art. 161 lit.a) din ordonanta].

Locul executiei lucrarilor

Natura si dimensiunea lucrarilor, caracteristicile generale ale lucrarii; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

In cazul in care contractul este divizat in mai multe loturi, dimensiunea respectivelor loturi;

Informatii privind obiectivul lucrarii sau contractului, in cazul in care acesta implica si proiectare.

In cazul incheierii unui acord-cadru:

a) durata prevazuta pentru respectivul acord;

b) valoarea totala estimata a lucrarilor care urmeaza a se executa pe durata acordului-cadru,

c) in masura in care este posibil, valoarea individuala si frecventa contractelor subsecvente care urmeaza sa fie atribuite.

In cazul in care contractele sunt divizate in loturi, indicatii referitoare la posibilitatea operatorilor economici de a depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

Termenul de finalizare sau durata contractului.

a) Data limita de primire a candidaturilor;

b) Adresa la care se transmit candidaturile;

c) Limba sau limbile in care trebuie redactate candiaturile.

Modalitati principale de finantare si de plata si/sau referiri la prevederile care le reglementeaza.

Dupa caz, forma juridica in care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul.

Criterii de calificare privind situatia personala a operatorilor economici care pot atrage dupa sine excluderea acestora din urma (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55).   

Criterii de calificare privind situatia economica - financiara precum si capacitatea tehnica si profesionala, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacitatilor minime impuse (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55).

Pentru acordul-cadru:

a) numarul sau, dupa caz, numarul maxim de operatori economici cu care se va incheia acordul-cadru;

b) durata acordului-cadru;

c) daca este cazul, motivele care justifica o durata a acordului-cadru mai lunga de patru ani.

Daca este cazul, se precizeaza derularea negocierilor in runde/etape succesive, pentru reducerea numarului de oferte preliminare care urmeaza sa fie negociate.

a) Numarul minim si, dupa caz, numarul maxim de candidati care sintentioneaza sa fie preselectati;

b) criteriile de preselectie aplicabile (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55).

Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila.

Criteriul de atribuire a contractului (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55).

Alte informatii.

Anuntul de atribuire

A. Achizitia de produse

Denumirea si adresa autoritatii contractante.

Procedura de atribuire aplicata. In cazul aplicarii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, se prezinta motivele justificative.

Contractul de furnizare: natura si cantitatea produselor furnizate, dupa caz, pe furnizor; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

Data atribuirii contractului de furnizare.

Criteriul de atribuire a contractului de furnizare.

Numarul de oferte primite.

Denumirea si adresa ofertantului/ofertantilor castigator/castigatori.

Pretul sau gama preturilor platite.

Data publicarii anuntului de participare.

Alte informatii.

B. Achizitia de servicii

Denumirea si adresa autoritatii contractante.

Procedura de atribuire aplicata. In cazul aplicarii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, se prezinta motivele justificative.

Categoria, descrierea si cantitatea serviciilor prestate; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

Data atribuirii contractului de servicii.

Criteriul de atribuire a contractului de servicii.

Numarul de oferte primite.

Denumirea si adresa ofertantului/ofertantilor castigator/castigatori.

Pretul sau gama preturilor platite.

Data publicarii anuntului de participare.

Alte informatii.

C. Achizitia de lucrari

Denumirea si adresa autoritatii contractante.

Procedura de atribuire aplicata. In cazul aplicarii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, se prezinta motivele justificative.

Contractul de lucrari: natura si dimensiunea prestatiilor, caracteristicile generale ale lucrarii.

Data atribuirii contractului de lucrari.

Criteriul de atribuire a contractului de lucrari.

Numarul de oferte primite.

Denumirea si adresa ofertantului/ofertantilor castigator/castigatori.

Pretul sau gama preturilor platite.

Data publicarii anuntului de participare.

Alte informatii.

Anunturi pentru concursul de solutii

Anuntul de participare la concurs

Denumirea, adresa, numarul de fax, adresa de e-mail a autoritatii contractate si ale biroului de la care se pot obtine documentele suplimentare.

Descrierea proiectului.

Tipul de concurs: deschis sau restrans.

In cazul unui concurs deschis: termenul de depunere a proiectelor.

In cazul unui concurs restrans:

(a)         numarul de participanti care vor fi selectati;

(b)        criterii de selectie a participantilor;

(c)         termenul de depunere a cererilor de participare.

Dupa caz, se precizeaza daca participarea este rezervata unei profesii specifice.

Criteriile care urmeaza sa fie aplicate la evaluarea proiectelor.

Numele membrilor juriului.

Se precizeaza daca decizia juriului are caracter obligatoriu pentru autoritatea contractanta.

Dupa caz, numarul si valoarea premiilor.

Se precizeaza daca, in urma concursului, contractul/contractele va/vor fi sau nu atribuite castigatorului sau castigatorilor concursului.

Alte informatii.

Anuntul privind rezultatul concursului

Numele, adresa, numarul de fax, adresa de e-mail a autoritatii contractante.

Descrierea proiectului.

Numarul total de participanti.

Numarul de participanti straini.

Castigatorul (castigatorii) concursului.

Dupa caz, premiul (premiile) acordate.

Referinte privind publicarea anuntului de participare la concurs.

Alte informatii.

ANEXA nr. 2

Raport privind contractele atribuite in anul

AUTORITATEA CONTRACTANTA    

Adresa : .

C.U.I. : ..

Nr. de inregistrare la Registrul Comertului: .

Tel/fax : ..

E-mail :

Tipuri de contracte

Numar total contracte

Valoare totala contracte

(fara TVA)

RON

EURO

Contracte de lucrari

din care atribuite prin :

- licitatie deschisa

- licitatie restransa

- dialog competitiv

- negociere cu publicare anunt de participare

- negociere fara publicare anunt de participare

- cerere de oferta

Contracte de produse

din care atribuite prin :

- licitatie deschisa

- licitatie restransa

- dialog competitiv

- negociere cu publicare anunt de participare

- negociere fara publicare anunt de participare

- cerere de oferta

Contracte de servicii

din care atribuite prin :

- licitatie deschisa

- licitatie restransa

- dialog competitiv

- negociere cu publicare anunt de participare

- negociere fara publicare anunt de participare

- cerere de oferta

TOTAL

Sematura autorizataPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1461
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved