Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


GUVERNUL

Administratie

+ Font mai mare | - Font mai micGUVERNUL

Potrivit art. 101 alin.1 din Constitutie, Guvernul, potrivit programului sau de guvernare acceptat de Parlament, asigura realizarea politicii interne si externe a tarii si exercita conducerea generala a administratiei publice.
1. Investitura Guvernului

Procedura de investitura a Guvernului cuprinde patru etape[1]: 1)desemnarea candidatului pentru functia de prim-ministru; 2) solicitarea de candidatul la functia de prim ministru a votului de incredere; 3) acordarea votului de incredere; 4) numirea Guvernului de catre seful statului.

1* Desemnarea candidatului pentru functia de prim-ministru

Procedura de a constitui Guvernul incepe cu desemnarea de catre Presedintele Romaniei a unui candidat pentru functia de prim-ministru, in urma consultarii partidului care are majoritatea absoluta in Parlament, iar daca nu exista o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate in Parlament.

In aceasta perioada Presedintele Romaniei organizeaza consultari politice cu partidele reprezentate in Parlament intrucat este nevoie de majoritatea parlamentara pentru a sprijini candidatul la functia de prim-mnistru.

2* Solicitarea de candidatul la functia de prim-ministru a votului de incredere

Candidatul pentru functia de prim-ministru are la dispozitie 10 zile de la desemnare pentru a solicita votul de incredere Parlamentului asupra programului si a intregii liste a Guvernului.

Pentru aceasta, au loc consultari politice intre candidatul pentru functia de prim-ministru si partidul sau partidele care au sustinut desemnarea sa, pentru a putea intocmi lista intregului Guvern, precum si programul de guvernare.

3* Acordarea votului de incredere

Votul de incredere se acorda de Parlament cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor, in urma dezbaterii programului si listei Guvernului.

Daca Parlamentul nu acorda votul de investitura, reincepe procedura, prin organizarea de catre Presedintele Romaniei de noi consultari politice pentru a desemna candidatul la functia de prim-ministru.

4* Numirea Guvernului de catre seful statului

Potrivit art. 82 alin.3 din Constitutie, Presedintele Romaniei numeste Guvernul pe baza votului de incredere acordat de Parlament.

Primul-ministru, ministrii si ceilalti membri ai Guvernului, depun individual in fata Presedintelui Romaniei juramantul prevazut in Constitutie la art.82 pentru Presedintele Romaniei[2].

Guvernul si fiecare membru in parte isi exercita mandatul, incepand de la data depunerii juramantului.

2. Componenta Guvernului

Potrivit art. 101 alin.3 din Constitutie, Guvernul este alcatuit din prim-ministru, ministri si alti membri stabiliti prin lege organica.

In Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor[3] se prevede ca Guvernul Romaniei este alcatuit din primul-ministru, si ministri.

3. Conditiile necesare pentru a fi membru al Guvernului

Pentru a fi membru al Guvernului, persoana respectiva trebuie sa aiba cetatenia romana, sa aiba domiciliul in tara si sa isi poata exercita drepturile electorale.

4. Atributiile Guvernului

Legea nr. 90/2001 stabileste Guvernului urmatoarele atributii principale:

a)     exercita conducerea generala a administratiei publice;

b) initiaza proiecte de lege si le supune spre adoptare Parlamentului;

c) emite hotarari pentru organizarea executarii legilor, ordonante in temeiul unei legi speciale de abilitare si ordonante de urgenta potrivit Constitutiei;

d) asigura executarea de catre autoritatile administratiei publice a legilor si a celorlalte dispozitii normative date in aplicarea acestora ;

e) elaboreaza proiectele de lege a bugetului de stat si a bugetului asigurarilor sociale de stat si le supune spre adoptare Parlamentului ;

f) aproba strategiile si programele de dezvoltare economica a tarii pe ramuri si domenii de activitate ;

g) asigura realizarea politicii in domeniul social, potrivit Programului de guvernare ;

h) asigura apararea ordinii de drept, a linistii publice si sigurantei cetateanului, precum si a drepturilor si libertatilor cetatenilor, prevazute de lege;

i) aduce la indeplinire masurile adoptate, potrivit legii, pentru apararea tarii, scop in care organizeaza si inzestreaza fortele armate ;

j) asigura realizarea politicii externe a tarii, si in acest cadru, integrarea Romaniei in structurile europene si internationale;

k) negociaza tratatele, acordurile si conventiile internationale care angajeaza statul roman, negociaza si incheie, in conditiile legii, conventii si alte intelegeri internationale la nivel guvernamental ;

l) conduce si controleaza activitatea ministerelor si a celorlalte organe centrale de specialitate din subordinea sa;

m) asigura administrarea proprietatii publice si private a statului ;

n) acorda si retrage cetatenia romana, in conditiile legii ; aproba renuntarea la cetatenia romana, in aceleasi conditii;o) infiinteaza, cu avizul Curtii de Conturi, organe de specialitate in subordinea sa;

p) coopereaza cu organismele sociale interesate in indeplinirea atributiilor sale;

r) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau care decurg din rolul si functiile Guvernului.

Functionarea Guvernului

Sedintele Guvernului se convoaca si sunt conduse de primul-ministru.

Presedintele Romaniei poate lua parte la sedintele Guvernului in care se dezbat probleme de interes national privind politica externa, apararea tarii, asigurarea ordinii publice si, la cererea primului-ministru, in alte situatii.

Presedintele Romaniei prezideaza sedintele Guvernului la care participa.

Guvernul se intruneste saptamanal sau ori de cate ori este nevoie.

La sedintele Guvernului pot participa, in calitate de invitati, conducatori ai unor organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor sau ai unor autoritati administrative autonome, precum si orice alte persoane a caror prezenta se apreciaza a fi utila, la solicitarea primului-ministru.

Dezbaterile din sedintele Guvernului si modul de adoptare a actelor acestuia, precum si a oricaror alte masuri stabilite, se inregistreaza pe banda magnetica si se consemneaza in stenograma sedintei, certificata de secretarul general al Guvernului.

6. Actele Guvernului

Potrivit Constitutiei, Guvernul adopta hotarari si ordonante.

Hotararile Guvernului se emit pentru organizarea executarii legilor. Sunt semnate de primul-ministru si contrasemnate de ministri care au obligatia punerii lor in executare.

Hotararea Guvernului este un act administrativ si ca urmare poate fi atacata la instanta de contencios administrativ in baza art. 52 din Constitutie.

Ordonantele Guvernului se emit in temeiul unei legi speciale de abilitare, in limitele si in conditiile prevazute de aceasta, fiind expresia unei competente legislative delegate.

Legea de abilitare a Guvernului de a emite ordonante stabileste, in mod obligatoriu, domeniul si data pana la care se pot emite ordonante; acestea pot fi emise numai in domenii care nu fac obiectul legilor organice.

Daca legea de abilitare o cere, ordonantele se supun aprobarii Parlamentului, potrivit procedurii legislative, pana la implinirea termenului de abilitare. Nerespectarea termenului atrage incetarea efectelor ordonantei.

Guvernul poate adopta si ordonante de urgenta in cazuri exceptionale, care intra in vigoare numai dupa depunerea lor spre aprobare la Parlament. Daca Parlamentul nu se afla in sesiune, el se convoaca in mod obligatoriu.

Aprobarea sau respingerea ordonantelor se face printr-o lege in care vor fi cuprinse si ordonantele ale caror efecte au incetat.

Hotararile si ordonantele adoptate de Guvern sunt publicate in « Monitorul Oficial al Romaniei »; nepublicarea atrage inexistenta acestora. Hotararile cu caracter militar se comunica numai institutiilor interesate.

BIBLIOGRAFIE : Ana Vasile, Drept administrativ, Editura Augusta, Timisoara, 2001, pag. 155 – 156 ; pag. 163 – 166.Mihai Constantinescu, Ion Deleanu, Antonie Iorgovan, Ioan Muraru, Florin Vasilescu, Ioan Vida, Constitutia Romaniei, comentata si adnotata,Regia Autonoma “Monitorul Oficial” Bucuresti, 1992, p.227 si urmatoarele.

Art. 82 alin.2 “ Jur sa-mi daruiesc toata puterea si priceperea pentru propasirea spirituala si materiala a poporului roman, sa respect Constitutia si legile tarii, sa apar democratia, drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor, suveranitatea, independenta, unitatea si integritatea teritoriala a Romaniei. Asa sa-mi ajute Dumnezeu”.

Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 137/8.12.1990.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 937
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site