Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


Marketingul social

Administratie

+ Font mai mare | - Font mai micMarketingul social

“… testul unei organizatii nu este geniali­ta­tea. Este capa­ci­ta­tea ei de a face ca oamenii obisnuiti sa realizeze per­formante neobisnuite”.Peter Drucker

Marketing comercial / Marketing social

Marketingul social consta in aplicarea metodelor marketin­gului economic traditional la promovarea ideilor si cauzelor sociale.

Marketingul social se defineste ca “o tehnica de gestionare a schimbarii sociale cuprinzand design-ul, punerea in aplicare si controlul programelor vizand cresterea acceptabilitatii unei idei sau a unei actiuni la unul sau mai multe grupuri-tinta”[1], “con­cep­tul de marketing social sustine ca sarcina unei organizatii este sa determine nevoile, cerintele si interesele pietelor-tinta si sa ofere satisfactia asteptata intr-un mod mai eficient decat concurentii sai, in asa fel incat sa mentina sau sa sporeasca bunastarea consumatorilor si a societatii”[2]. Cauzele sau ideile sociale sunt diverse: “intreprinderi” poli­ti­ce, activitati educative (promovarea sanatatii, a contraceptiei etc.), campanii de finantare a organismelor cu scop nonlucrativ, lupta in favoarea egalitatii dintre sexe, protectia mediului, lupta impotriva diverselor forme de discriminare etc.

Daca marketingul comercial este arta de a crea si satisface ce­rerea intr-un mod profitabil, marketingul social nu se situeaza intr-un context economic de concurenta; el actioneaza in numele colectivitatii si promoveaza Binele public, fondandu-se nu pe dorinte, ci pe valorile si idealurile societatii, fiind astfel marketingul Binelui public.

Marketingul social, perceput ca demagogie sau inselatorie a fost, initial, criticat motivandu-se ca ideile sunt entitati nobile care nu pot fi supuse constrangerilor cererii si ofertei in scopuri profitabile.

Trebuie si mentionam insa ca ideile nu sunt denaturate de mar­ke­tingul social pentru a face din ele obiect de comert. El incearca nu sa vanda, ci prin tehnici eficace sa le popularizeze in societate.

Marketingul modern inseamna mai mult decat efortul de a vinde, el influenteaza dezvoltarea produsului si orientarea intreprinderii [3].

Marketingul social a fost adoptat de organismele cu scop nonlucrativ, vizand in acest caz acceptabilitatea unei idei, schimbarea calitativa a omului. Firmele, de asemenea, au inteles ca principala lor sarcina este sa genereze satisfactia consumatorului, precum si bunastarea acestuia si a societatii pe termen lung, acestea fiind mijloace de atingere a obiectivelor si de indeplinire a obligatiilor ce le revin.

Marketingul comercial

Parametri:

Satisfacerea nevoilor consumatorului;

Cunoasterea pietei;

Segmentarea clientelei;

Ajustarea la dorintele consumatorului;

Propune bunuri adaptate perfect consumatorilor;

Utilizeaza comunicarea publicitara;

Orientarea catre piata pentru atingerea profitului;

Ciclul de viata al produsului:

lansare,

crestere,

maturitate,

saturare,

declin;

- Mixul de marketing:

o suma de decizii privind cei patru factori:

produs,

pret,

distributie,

promovare;

Utilizeaza imaginea de marca si imaginea de produs;

Se situeaza in context de schimb;

Pretul = banii dati in schimbul unui bun sau serviciu.

Functiile pretului:

Indica:

accesibilitatea produsului,

calitatea produsului.

Distributia: piata (locuri de cumparare)

Marketingul social

Parametri:

Produsul poate fi:

un comportament;

atitudine sau un comportament legate de un obiect (persua­da­re pentru a schimba un mod de viata sau valorile personale);

o atitudine, o valoare, o idee (a accepta o atitudine, o va­loare, o idee).

Are o dimensiune calitativa, creand predispozitii, schimbari de personalitate.

Orientarea catre produs;

Consumatorul se adapteaza produ­sului;

Raspunde unor aspiratii mai profun­de, care sunt ancorate in valorile si idea­lurile sociale;

Marketingul produsului abstract;

Ciclul de viata al produsului:

a se face cunoscut,

atragerea suporterilor,

diminuarea suporterilor,

birocratizarea (aparitia unui organism care se ocupa de progresul cauzei),

atingerea scopului,

declinul si moartea;

Mixul de marketing social:

consta in a pozitiona produsul, pre­zentandu-l intr-o lumina foarte fa­vorabila, facilitand aceasta perceptie;

pozitionarea produsului social,

adaptarea la publicul tinta,influentarea perceptiei,

motivarea.

nu poate exista fara comunicare

Utilizeaza pozitionarea (prezentarea care se face unei idei sau unui compor­ta­ment, caracterele care i se ataseaza pentru ca acesta sa corespunda nevoilor si dorin­telor unui segment de populatie);

Se situeaza in context de schimbare;

Pretul = abandonarea unei stari in favoarea alteia ;

Schimbarea: - este perceputa ca un cost,

- transforma personalitatea,

- schimba perceptia prin

comunicare;

Functiile pretului:

Accesibilitatea produsului,

Pozitioneaza produsul (importanta produsului);

Distributia:

Retea de actiune (a da indivizilor ocazii de a actiona)

Retea de influenta (lideri, grupuri de influenta)

Retea de informare (chioscuri, casete, cluburi, scoli, sindicate, asociatii profesionale)

Retea de vanzare, cand este in joc un produs material.

Comunicarea in:

Marketingul comercial

Discurs asupra produsului;

Comunicarea de marketing:

identificarea auditoriului;

determinarea obiectivelor comunicarii;

elaborarea mesajului;

alegerea canalelor de comunicare;

alocarea bugetului;

decizia asupra mixului promo­tional;

evaluarea rezultatelor;

conducerea si coordonarea pro­ce­sului de comunicare de mar­ke­ting [4];

- Mixul de comunicare de marketing:

publicitate;

publicitate directa;

promovarea vanzarilor;

relatiile publice;

vanzarea personala [6];

Marketingul social

Informatia vehiculata este produsul insusi;

Comunicarea:

Propune produsul (ex.: ideea de a preveni sida);

Ii da fundamentele psihologice;

Corecteaza o perceptie eronata;

Franeaza zvonurile;

Restabileste adevarul;

Faciliteaza intelegerea;

Motiveaza individul, determi­nandu-l sa adopte o atitudine, un comportament;

- Modalitati de comunicare:

a)      publicitatea sociala

dezinteresata,

mai credibila,

suscita interes,

pune in discutie atitudini, stiluri de viata

prin:

advertising - difuzarea de me­sa­je platite, ceea ce per­mite con­trolul total al mesa­jelor;

publicity - strategie prin care o idee sau o cauza este facuta pu­blica apeland la tehnici ale rela­ti­ei cu presa, cum sunt: conferin­te­le de presa, interviul, comu­ni­ca­tul de presa. Aceste strategii apelea­za la pseudo­evenimente pentru a capta atentia media;

b)    comunicarea interpersonala

desemnarea unor persoane man­da­tate sa informeze o po­pu­latie data si sa o conver­teasca la o cauza (teh­ni­ca din usa in usa, adop­tata de poli­ti­cieni in campa­niile elec­to­rale);

Diferenta dintre publicitate si informareP

I

Intentia producatorului

A vinde

Serveste interesul public

Finantarea media

Banii intra

Banii ies

Noutatea mesajului

Noi produse si servicii

Evenimente

Controlul mesajului

Prin anunt

Prin intermediul jurnalistilor

Constrangeri ale marketingului comercial

Contextul demografic (densitatea populatiei, categorii de sex, varsta etc.),

Contextul economic (prosperitate, recesiune economica),

Contextul juridic (legalitate, ilegalitate),

Reactiile publicului (reactii comportamentale si atitudini).

Planificarea strategica la nivel corporativ presupune urma­toarele operatii [7]:

definirea misiunii firmei sau organizatiei prin prisma domeniului sau de activitate, a produselor, a domeniului de utilizare a acestora, a capacitatilor de piata, a extinderii acesteia;

identificarea unitatilor strategice de activitate;

alocarea resurselor;

extinderea activitatilor curente si desfasurarea unor activitati noi;

Etapele planificarii de marketing constau in:

definirea misiunii,

analiza mediului extern,

analiza mediului intern,

formularea obiectivelor,

elaborarea strategiilor, a programelor,

implementarea programelor,

reactie si control [8].

I.     Studiul pietei

Studierea produsului (ciclul de viata, nume, marca, imagine, pozitionare);

Studierea clientelei si, eventual, fragmentarea sa in functie de:

Caractere demografice,

Reactii comportamentale si atitudini,

Motivatii,

Restrictii.

Etapele marketingului

Motivatiile reprezinta o forta psihologica, o stare de tensiune care conduce individul spre actiune pana cand aceasta tensiune devine tolerabila.

Daca in marketingul comercial studiul motivatiilor incearca sa descopere ce anume determina un individ sa cumpere sau sa respinga un produs, in marketingul social studiul motivatiilor se fondeaza pe valorile, idealurile sau motivatiile de exprimare a sine­lui sau de implinire personala, pe tot ceea ce poate stimula un individ sa se autodepaseasca.

Segmentarea pietei consta in fragmentarea publicului in ca­te­gorii omogene care pot face obiectul unei atentii speciale din partea organizatiei. Populatia este foarte eterogena si nu reactioneaza uni­form la problemele care se pun. Majoritatea campaniilor se adre­sea­za unor publicuri-tinta particulare, fiecare necesitand un marketing mix specific.

II.   Elaborarea planului de marketing

Formularea obiectivelor prin definirea actiunilor; include doua elemente:

alegerea tintelor,

numarul de persoane care dorim sa adopte un anumit comportament.

Formularea mixului de marketing:

in marketingul social:

definirea produsului,

pozitionarea produsului,

fixarea pretului,

influentarea evocarii subiective,

promovarea lui in func­tie de populatia-tinta.

organizarea retelelor de actiune,organizarea campaniei de comu­nicare.

Campania de comunicare

a)      Obiective publicitare (obiectiv publicitar = starea cognitiva sau afectiva la care vrem sa aducem des­ti­na­tarii mesajului prin informare).

Comunicarea nu suscita actiunea prin ea insasi, ea poate numai sa schimbe dispozitiile individuale susceptibile de a influenta actiunea. Comunicarea poate informa, facilita perceptia, intari sau schimba o atitudine. Obiectivul comunicarii trebuie sa includa:

publicul tinta,

perioada de timp,

sa fie masurabil (efectele comu­ni­ca­rii se masoara prin sondaje).

sa fie accesibil: sa obtina efectul dorit intr-o anumita perioada de timp

Efectele comunicarii se manifesta progresiv:

cunoastere,

memorizare,

acceptarea mesajului,

schimbarea atitudinii,

intentie,

actiune.

b)      Alegerea canalelor de comunicare

c)      Continutul mesajelor

Stabilirea axei de comunicare (ideea globala a con­tinutului, argumentarea de fond, linia directoare care va inspira intreaga comunicare). Alegerea axei depinde de:

obiectivele comunicarii;

cunoasterea produsului, a clientelei;

strategia de persuadare adoptata (a se vedea cap. Persuasiunea)

Recomandari:

Mesajele emotionale sunt mai eficace decat mesa­jele rationale;

Selectionarea corecta a purtatorului de cuvant pentru o corecta furnizare a informatiilor;

Strategiile de continut nu servesc la diferentierea unor marci, ci la adoptarea unui proces cu finalitati educative sau de atragere a adeziunii.

d) Evaluarea campaniei de comunicare si de marketing

In functie de trei parametri:

obiective,

banii investiti,

etica.

Obiectivele: - numarul de persoane atinse de campanie,

- perceptia mesajului,

- schimbarea atitudinii generata de campanie,

- cum s-a pozitionat produsul.

Atitudinile indica

pozitia teoretica a individului fata de subiectul propus,

intensitatea acceptarii sau refuzul.

Comportamentele indica

cate persoane adopta comportamentul propus;

cate persoane adera la o idee.

Costul: masurarea rentabilitatii investitiilor alocate comunicarii.

Etica: - efecte negative,

- efecte indezirabile.

Marketingul social se regaseste:

in activitatea organismelor care propun cauze sociale,

in domeniul politic:

marketingul politic = persuadarea cetatenilor pentru a adera la un partid politic;

marketing electoral = a face electorii sa voteze un candidat.

Marketingul social actioneaza prin persuasiune.

Referinte bibliografice

Philip Kotler in Comunication publique et société, Gaëtan Morin Éditeur, coord. Michel Beauchamp, Quebec, 1991, p. 285

Philip Kotler, Managementul marketingului, Editura Teora, Bucuresti, 1997, p. 61

In lucrarea “Managementul marketingului“, Philip Kotler utilizeaza urmatoarea definitie, aprobata de Asociatia Americana de Marketing in 1985: “Marketing reprezinta procesul de planificare si punere in practica a conceptiei, stabilirii pretului, promovarii si distribuirii unor bunuri, servicii si idei destinate schimburilor cu anumite grupuri, care sa satisfaca clientela si obiectivele organizatiei”.

Philip Kotler, Managementul marketingului, Editura Teora, Bucuresti, 1997, p. 760.

Jacques de Guise, Le marketing social in Communication publique et société, Gaëtan Morin Éditeur, Quebec, 1991, coord. Michel Beauchamp, p. 312 – 313

Philip Kotler, Managementul marketingului, Editura Teora, Bucuresti, 1997, p. 756.

Idem, p. 134

Idem, p. 134

Jacques de Guise, Le marketing social in Communication publique et société, Gaëtan Morin Éditeur, Quebec, 1991, coord. Michel Beauchamp, p. 323 – 330


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1428
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site