Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


COMPETENTA INSTANTELOR DE JUDECATA

Drept+ Font mai mare | - Font mai micCOMPETENTA INSTANTELOR DE JUDECATA

= aptitudinea, recunoscuta de lege unei instante judecatoresti sau altui organ de jurisdictie civila, de a judeca o anumita pricina (a solutiona un anumit litigiu) = competenta de atributie (pt ca e stab. de lege dupa anumite criterii). Se refera la instanta si nu la judecatori.Clasificarea normelor de competenta

dupa organul jurisdictional:

norme de competenta generala - reglementeaza activitatea tuturor organelor jurisdictionale; caracter absolut.

norme de competenta jurisdictionala - in cadrul aceluiasi sistem de organe; reglementeaza activitatea fiecarui organ de jurisdictie; se subdvid in:

a.       norme de competenta materiala (caracter absolut) - ne raportam la instante judecatoresti de grad diferit; reglementate de norme imperative:

competenta materiala functionala - dupa felul atributiilor jurisdictionale;

competenta materiala procesuala - in functie de obiect, valoare sau natura litigiului.

norme de competenta teritoriala - caracter imperativ; stabilesc competenta teritoriala in materie de stare si capacitate a persoanelor; sunt norme pentru instante de acelasi grad:

competenta teritoriala de drept comun - cererea de chemare in judecata se introduce la instanta de drept comun competenta din punct de vedere teritorial; caracter relativ;

competenta teritoriala facultativa (alternativa) - reclamantul isi poate alege intre mai multe instante; caracter relativ;

competenta teritoriala exclusiva - numai la o anumita instanta; caracter absolut.

dupa caracterul normelor ce reglementeaza competenta:

competenta absoluta - reglementata prin norme imperative, obligatorii atat pentru parti, cat si pentru instanta; necompetenta absoluta a instantei poate fi invocata oricand, atat in fata instantei de fond, cat si a instantei de apel sau de recurs;

competenta relativa - reglementata de norme dispozitive, partile pot deroga, incalcarea normelor nu poate fi invocata decat de catre parat si NUMAI prin intampinare sau in prima zi de judecata.

COMPETENTA GENERALA

Atunci cand o lege speciala nu stabileste expres competenta altui organ de jurisdictie, litigiul va fi solutionat de catre instantele judecatoresti.

a.      in materie financiara:

Colegiul jurisdictional:

despagubiri si amenzi pentru abateri financiare facute de administratori, gestionari;

contestatiile acestora la acte de imputatie pentru abateri financiare;

plangeri impotriva p-v de sanctionare incheiate de organele de control ale Curtii de Conturi.

Sectia jurisdictionala:

conflicte de competenta intre colegii;

cereri de stramutare de la un colegiu la altul;

recursuri imptriva hot. colegiilor;

recursuri impotriva hot. sectiilor jurisdictionale, judecate in prima instanta;

recursuri in interesul legii impotriva hot. definitive ale colegiilor jurisdictionale.

Curtea de Conturi:

recursuri in interesul legii impotriva hotararilor definitive ale colegiilor si ale sectiilor jurisdictionale;

conflicte de competenta intre sectiile jurisdictionale si colegiile jurisdictionale;

conflictul de competenta intre Curtea de Conturi si o instanta judecatoreasca este solutionat de catre CSJ.;

contestatiile privin stabilirea si incasarea impozitului pe salarii si a altor sume datorate bugetului administratiei de stat - in 30 de zile, la Directiile generale ale finantelor publice judetene, care emit decizii - impotriva lor - contestatie la Ministerul Finantelor.

b.      in materie de inventii si marci: competent OSIM:

contestatiile impotriva hotararilor OSIM sunt solutionate de Comisia de Reexaminare din cadrul OSIM; impotriva hotararilor acesteia - recurs la TMB, in 3 luni de la comunicare;

in competenta instantelor: litigiile cu privire la calitatea de inventator; anularea unui brevet de inventie emis de OSIM, cererea privind acordarea unei licente obligatorii;

c.       in materia pensiilor de asigurari sociale de stat si asistenta sociala:

contestatiile la deciziile Oficiilor de Pensii - in 30 de zile de la comunicare la Comisia de Contestatii de pe langa Directiile judetene de munca si protectie sociala.

d.      in materia contraventiilor:

judecatoria in raza careia a fost savarsita contraventia - pentru plangerile impotriva p-v de sanctionare contraventionala si de transformare a amenzii in inchisoare contraventionala.

e.      in materia exercitarii drepturilor si indatoririlor parintesti:

autoritatea tutelara - pentru vizitarea minorului in timpul casatoriei, cand parintii sunt despartiti in fapt; instanta - in timpul divortului.

f.        in materia incredintarii minorului:

incredintarea lor altor persoane decat parintilor - de catre comisiile pentru ocrotirea minorilor; in timpul divortului insa, sau ca urmare a decaderii parintilor din drepturile parintesti - instanta de judecata.

g.      in materia inregistrarilor de stare civila si a actelor de stare civila:

efectuarea si reconstituirea - Starea Civila; anularea, rectificarea, completarea, inregistrarea tardiva a nasterii - instanta;

h.      in materia schimbarii numelui si a prenumelui:

pe cale administrativa - organele de politie; ca urmare a divortului, desfacerii adoptiei - instanta.

i.        in materie succesorala:

daca succesorii se inteleg - notariatul, daca nu - instanta;

j.        in materie electorala:

tribunalul - contestatiile la constituirea Comisiilor electorale;

tribunalele si judecatoriile - contestatiile privind admiterea sau respingerea candidaturilor pentru comisiile locale;

CSJ - contestatiile privind formarea si componenta Biroului electoral Central.

k.      in materia competentei Curtii Constitutionale:

constitutionalitatea actelor normative (controlul anterior, controlul posterior) si partidele politice;

l.         in materia litigiilor de munca - judecatoria.

m.    in materia contenciosului administrativ:

orice pf sau j, daca se considera vatamata in drepturile sale printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat (inclusiv neraspunderea petitionarului, in temen de 30 de zile de la inregistrarea cererii) al autoritatii administrative de a ii rezolva cererea, se poate adresa instantei judecatoresti competente, pentru anularea actului, recunoasterea dreptului pretins si repararea pagubei ce i-a fost cauzata.

COMPETENTA MATERIALA

Competenta materiala a judecatoriei

a.       in prima instanta, toate cererile, in afara de cele date prin lege in competenta altor instante => sunt instante de drept comun pentru judecata in prima instanta;

b.      plangerile impotriva hotararilor autoritatilor administratiei publice sau a altor organe cu activitate jurisdictionala (ex: plangerile impotriva pv de sanctionare contraventionala);

c.       in orice alte materii date prin lege in competenta lor (ex: contestatia la executarea silita).

Competenta materiala a tribunalului

a.       in prima instanta

cereri in materie comerciala, cu o valoare > de 10 mil.;

cereri privind drepturi si obligatii civile, cu o valoare > de 150 mil.

cereri in materie de contencios administrativ;

in materie de creatie intelectuala si de proprietate industriala;

in materie de incuviintare a adoptiilor, nulitate sau desfacere;

cereri privind punerea sub interdictie, declararea disparitiei sau mortii;

cereri privind nulitatea casatoriei, decaderea din drepturile parintesti;

in materia exproprierii;

cereri privind repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare in procese penale;

cereri de recunoastere a hotararilor date in tari straine, sau de incuviintare a executarii silite a acelorasi hotarari.

b.      ca instante de apel - apelurile impotriva hotararilor date de judecatorii;

c.       ca instanta de recurs - recursurile impotriva hotararilor judecatoriilor, pronuntate in ultima instanta;

d.      in orice alte materii date, prin lege, in competenta lor:

cai extraordinare de atac impotriva propriilor hotarari;

contestatia la executare, cand tribunalul este instanta de executare;

cereri de indreptare a greselilor materiale din propriile hotarari;

conflicte de competenta intre doua tribunale aflate in raza lui, sau intre o judecatorie din raza lui si un alt organ jurisdictional;

cererea de recuzare a tuturor judecatorilor de la o judecatorie din raza sa;

cereri de stramutare de la o judecatorie la alta din raza sa, pe motiv de rudenie sau de afinitate.

TMB are in competenta exclusiva

inregistrarea partidelor politice;

in materie de inventii si marci;

validarea alegerii Primarului General al capitalei;

cereri de adoptie cu element de extraneitate.

Competenta materiala a Curtii de Apel

a.       in prima instanta - cererile in materie de contencios administrativ privind actele administratiei publice centrale, judetene si a mun. Bucuresti;

b.      ca instanta de apel - apelurile impotriva hotararilor pronuntate in prima instanta de catre tribunale;

c.       ca instanta de recurs - recursurile impotriva hotararilor tribunalelor, pronuntate in apel;

d.      in orice alte materii date de lege in competenta lor:

conflictele de competenta intre doua tribunale, sau un tribunal si o judecatorie care se afla in raza sa, intre doua judecatorii care nu se afla in raza aceluiasi tribunal sau intre un tribunal din raza sa si un alt organ jurisdictional;

cererile de stramutare de la un tribunal la altul, din raza sa, pe motiv de rudenie sau afinitate;

contestatiile la executarea silita, cand Curtea de Apel este instanta de executare;

cereri de indereptare a greselilor materiale din propriile hotarari.

Competenta materiala a CSJ

recursuri impotriva hotararilor Curtii de Apel si a altor hotarari, in cazurile prevazute de lege;

recursurile in interesul legii;

recursurile in anulare;

in orice materii date in competenta sa, prin lege;

conflicte de competenta intre doua curti de apel; intre doua tribunale, sau intre un tribunal si o judecatorie, sau intre doua judecatorii care nu apartin aceleiasi curti de apel; intre o Curte de Apel si un alt organ jurisdictional; intre Curtea de Conturi si instanta; intre CSJ ai o alta instanta;

cereri de recuzarea a unei Curti de Apel;

cerei de stramutare, pe motiv de rudenie sau de afinitate, de la o Curte la alta;

cereri de stramutare pentru banuiala legitima, sau siguranta publica, de la oricare instanta;

contestatia in anulare si revizuirea impotriva propriilor hotarari;

cereri de indreptare a greselilor materiale din propriiloe hotarari;

CJS - in Sectii Unite:

recursuri impotriva hotararilor sale, pronuntate in prima instanta;

recursuri in interesul legii si in anulare, impotriva deciziilor sectiilor CSJ;

recursuri in interesul legii impotriva instantelor ce s-au pronuntat diferit in cauze asemanatoare, pentru asigurarea unitatii de practica.

CSJ - in complet de 7 judecatori

contestatii impotriva Consiliului Superior al Magistraturii, privind indepartarea din magistratura pentru boala psihica, vadita incapacitate profesionala;

contestatii impotriva sanctiunilor aplicate de Consiliul Superior al Magistraturii, sau de Comisia de Disciplina a Ministerului Public;

contestatii impotriva deciziilor comisiei disciplinare a CSJ, pentru abateri savarsite de magistratii asistenti ai CSJ.

COMPETENTA TERITORIALA

competenta teritoriala de drept comun:

cererea:

la instanta de la domiciliul paratului, pentru pf;

la instanta sediului principal la firmei, pentru pj;

daca parat este o asociatie sau o societate fara personalitate juridica - instanta de la domiciliul persoanei careia i s-a incredintat    presedintia sau directoratul; daca o astfel de persoana nu exista - la instanta domiciliului oricaruia dintre asociati.

domiciliu = adresa unde paratul locuieste efectiv, fara mutatie

daca domiciliul sau resedinta paratului sunt necunoscute - la instanta domiciliului sau resedintei reclamantului;

daca paratul este stabilit in strainatate - la instanta unde a avut ultimul domiciliu in tara.

Competenta teritoriala alternativa (facultativa)

Se poate opta pentru introducerea cererii (o data facuta alegerea, reclamantul nu mai poate reveni), in cazul in care:

paratul are si asezari agricole, comerciale, industriale - la instanta de la acea asezare, pentru obligatiile ce trebuiau executate pe plan local;

paratul - pj - are si o reprezentanta - la instanta unde se afla aceasta, pentru obligatiile care trebuiau executate pe plan local;

cererile indreptate impotriva statului, directiilor generale, regiilor publice - la instantele din capitala sau din resedinta judetului unde isi are domiciliul reclamantul; cand mai multe judecatorii din raza aceluasi tribunal sunt competente - la judecatoria din localitatea de resedinta a judetului, iar in capitala la jud. S 4;

mai multi parati - la oricare din domicilii;

art. 10: 8 cazuri de competenta alternativa

pentru desfacerea unui contract - si la instanta locului unde trebuia executat;

pentru obligatiile comerciale - la instanta locului incheierii contractului sau la cea a locului unde trebuie executata obligatia;

pentru contractul de transport - la instanta locului de plecare sau la instanta locului de sosire;

in cererile ce izvorasc dintr-un contract de locatiune - instant alocului unde se afla imobilul;

in cererile impotriva unei femei casatorite care are resedinta diferita de cea a sotului - instanta resedintei femeii;

in cererile ce izvorasc dintr-o cambie, cec sau bilet la ordin - instanta locului de plata;

cererile pentru pensie alimentara - instanta domiciliului reclamantului;

in cererile ce izvorasc dintr-un fapt ilicit - instanta locului unde s-a savarsit acel fapt.

in materie de asigurare - instanta domiciliului asiguratului, sau unde se afla bunurile asiguratului sau unde s-a produs accidentul;

Competenta teritoriala exclusiva:

pentru imobile - instanta unde se afla imobilul;

in materia mostenirii - instanta ultimului domiciliu al defunctului (domiciliu, resedinta sau ultima locuinta efectiva);

pentru contraventii - instanta de la locul savarsirii contraventiei;

pentru persoane:

la divort

instanta de la domiciliul paratului, daca nici unul din soti nu mai locuieste la domiciliul conjugal;

instanta de la domiciliul reclamantului, daca domiciliul paratului nu este cunoscut.

pentru incuviintarea adoptiei

instanta de la domiciliul adoptatorului;

instanta de la sediul unitatii de ocrotire, cand copilul este parasit si ocrotit;

instanta de la domiciliul copilului, pentru adoptiile cu element de extraneitate.

pentru declararea disparitiei sau a mortii - instanta de la ultimul domiciliu al disparutului.

PROROGAREA COMPETENTEI

o instanta, competenta sa solutioneze cererea cu care a fost sesizata, devine competenta (in temeiul legii, a unei hotarari judecatoresti pronuntata de o instanta superioara, sau prin conventia partilor) sa rezolve si cereri care, in mod obisnuit nu intra in competenta sa

Prorogarea legala - cazuri expres prevazute de lege:

art 9 - in cazul coparticiparii procesuale pasive, reclamantul poate introduce cererea la instanta domiciliului oricareia din parati;

art. 17 - cererile accesorii si incidentale sunt de competenta instantei care judeca cererea principala:

daca sunt mai multe capete de cerere, dintre care unele sunt accesorii, acestea vor fi solutionate de instanta competenta pentru cererea principala (chiar daca erau de competenta altei instante);

cererile privind luarea masurilor asiguratorii, pentru asigurarea dovezilor, cereri prin care paratul are pretentii proprii impotriva reclamantului - au caracter incidental => vor fi solutionate de aceeasi instanta.

art. 164 - conexitatea: partile pot cere intrunirea mai multor pricini ce se afla in fata aceleiasi instante sau instante deosebite de acelasi grad, in care sunt aceleasi parti sau chiar impreuna cu alte parti si al caror obiect si cauza au o stransa legatura (poate fi facuta la cererea partilor sau din oficiu); dosarul va fi trimis mai intai instantei care a fost investita prima, daca partile nu cer trimiterea lui la una din celelalte instante sau daca una din pricini este de competenta unei anumite instante si partile nu o pot inlatura.

art. 163 - in doctrina (dar nu poate fi retinuta) - litispendenta - nimeni nu poate fi chemat in judecata pentru aceeasi cauza, acelasi obiect si de aceeasi parte inaintea mai multor instante (cererile trebuie sa se afla pe rolul aceleiasi instante sau a unor instante diferite, dar deopotriva competente si de fond).

Prorogarea judecatoreasca

a.       in caz de delegare a instantei;

b.      in caz de recuzare a tuturor judecatorilor unei instante, sau cand din cauza recuzarii nu se poate intruni completul de judecata;

c.       in caz de stramutare a pricinilor;

d.      in caz de admitere a recursului si de casare cu trimitere la alta instanta decat aceea care a judecat prima oara fondul, dar egala in grad cu aceasta.

In toate aceste cazuri cauza se va solutiona de o instanta egala in grad, stabilita prin hotarare judeactoreasca; calea de atac asupra hot pron de instanta investita prin prorogare - de catre instanta superioara acesteia.

Prorogarea conventionala

acolo unde legea permite; prin conventie in scris sau verbal (in fata instantei alese); cu indeplinirea unor conditii:

partile - capacitate procesuala de exercitiu, consimtamantul - liber si neviciat;

conventia partilor - expresa;

in conventie sa se determine exact instanta aleasa;

instanta aleasa sa nu fi necompetenta absolut.

conventia poate fi incheiata inaintea ivirii litigiului (daca legea nu interzice expres); daca conventia este incheiata dupa sesizarea unei instante, partile pot stabili o alta instanta numai pana la prima infatisare.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2198
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved