Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


DREPT PENAL - PARTEA GENERALA - GRILE ORIENTATIVE

Drept

+ Font mai mare | - Font mai micDREPT PENAL - PARTEA GENERALA - GRILE ORIENTATIVEPARTEA I

1.Dreptul penal are scopul de a apara impotriva faptelor antisociale:

a. societatea

b. membrii sai

c. societatea, in ansamblu, si membrii sai (in particular)

2. Dreptul penal are legaturi cu:

a. dreptul international penal, drept procesual penal

b. dreptul procesual penal, dreptul familiei, dreptul civil, dreptul muncii, dreptul constitutional

c. criminalistica, criminologie, penology, psihologia

3.Principiul legalitatii imbraca aspectele :

a. legalitatii incriminarii ;

b. legalitatii pedepsei ;

c. nullum crimen sine lege si nulla poena sine lege ;

4.Izvoare ale dreptului penal pot fi

a. Constitutia

b. Tratatele si conventiile internationale 

c. Legile penale

d. Sau toate acestea

5.Elementele structurale ale normei penale sunt :

a. ipotenuza, cateta, si pedeapsa

b. ipoteza, dispozitia si sanctiunea

c. descrierea, continutul si sanctiunea

6.Normele penale onerative sunt specifice :

a. infractiunilor omisive

b. infractiunilor comisive

7.Interpretarea logica face appel la rationamentul :

a. "logic, textual, pera a contrario"

b. "a fortiori, reductio ad absurdum, a pari si per a contrario"

8.Elementele in raport cu care se aplica legea penala sunt:

a. locul, timpul, persoana juridica, imprejurarile;

b. spatiul, timpul, faptele, persoanele;

9.In notiunea de "infractiune savarsita pe teritoriul tarii" intra si o nava sau aeronava ?

a. DA

b. NU

10.Persoanelor declarate "non grata" i se poate cere sa paraseasca teritoriul ?

a. NU

b. DA

11.Constitutia instituie imunitati numai pentru:

a. Presedinte

b. Parlamentari

c. Guvernanti

d. pentru toti acestia

12.Extradarea este :

a. un act unilateral, juridic si nejuridic

b. un act bilateral, politic si juridic

13.Conditiile realizarii "extradarii" se refera la:

a. infractiune, pedeapsa si infractor

b. statul solicitant

c. infractiune, infractor, pedeapsa, competenta si procedura

14.Exceptiile cand nu opereaza "extradarea" se refera la :

a. persoanele azilante, infractiunile de drept comun, competenta etc

b. fapte, persoana, pedeapsa, procedura, competenta

15.Cetatenii straini pot invoca principiul "nemo censetur ignorare legem" ?

a. DA

b. NU

Ultraactivitatea" legii penale inseamna ca ca ea se aplica:

a. faptelor comise sub imperiul ei, chiar dupa ce a iesit din vigoare

b. faptelor comise inaintea intrarii ei in vigoare

17.Raportul juridic penal apare prin :

a. acord de vointa

b. exprimarea imperativa a vointei statale

18.Ordinea de drept penal se realizeaza in plan :

a. juridic

b. administrativ

c. strict legislativ

19.Elementele structurii raportului juridic penal sunt:

a. persoanele, obiectele si drepturile acestora;

b. statul, cetatenii si teritoriul;

c. subiectii, continutul si obiectul;

20.Raportul juridic penal de "conformare" se naste:

a. la incalcarea legii penale

b. din chiar momentul intrarii in vigoare a normei cu caracter penal

21.Raportul juridic penal de "conflict" se naste :

a. la edictarea legii penale

b. la savarsirea numai unei infractiuni

22.Constatarea existentei raportului juridic penal revine :

a. procurorului

b. politiei

c. instantei de judecata

23.Raportul juridic penal se stinge :

a. dupa pronuntarea unei sentinte in prima instanta

b. dupa recurs

c. anterior sau dupa pronuntarea unei hotarari judecatoresti definitive

24.Trasaturile esentiale ale infractiunii sunt :

a. actinea, pericolul social si pedeapsa

b. pericolul social, vinovatia si prevederea in legea penala

25.Pericolul social poate fi:

a. direct, iminent si abstract

b. concret, indirect si abstract

c. generic si concret

26.Gradul de pericol social se apreciaza dupa:

a. atitudinea infractorului, mobil, circumstante, paguba si antecedentele penale ale

infractorului

b. modul si mijloacele de comitere a faptei, scopul urmarit, imprejurarile comiterii

faptei, urmare produsa, persoana si conduita faptuitorului

27.Vinovatia exista cand fapta a fost savarsita cu :

a. sprijinul si altor persoane

b. datorita unei forte majore

c. intentie sau din culpa

28.Modalitatile culpei sunt :

a. intentia si neglijenta

b. usurinta si neglijenta

29.Praeterintentia este :

a. culpa acceptata

b. intentia indirecta

c. intentia depasita

30.Dupa criteriul structurii infractiunea are un continut :

a. simplu si complex

b. juridic si constitutiv31.Care este organul de stat competent sa aplice masura educativa a mustrarii:

a.organul de cercetare penala;

b.procurorul;

c.instanta de judecata.

32.Ce presupune masura educativa a libertatii supravegheata:

a.o limitare temporara si supravegheata a libertatii minorului;

b.interdictia participarii acestuia la procesul de instructie si educatie.

33.Cine poate dispune, conform legii, luarea masurii educative a libertatii supravegheata:

a.autoritatea tutelara de la domiciliul minorului;

b.organele de cercetare penala;

c.instanta de judecata.

34.Cand se poate dispune fata de minorul infractor masura internarii intr-un centrul de reeducare:

a.atunci cand minorul nu a fost receptiv la unele masuri de supraveghere;

b.atunci cand are purtari rele si savarseste din nou o fapta prevazuta de legea penala.

35.Fata de cine se poate lua masura educativa a internarii intr-un institut medico-educativ:

a.fata de toti minorii care au comis fapte prevazute de legea penala;

b.fata de minorii care au comis infractiuni si sufera de o stare fizica ori psihica ce necesita un tratament adecvat.

36.De catre cine se poate dispune masura de siguranta a internarii medicale:

a.de organul de cercetare

b.de procuror

c.de instanta de judecata

d.de procuror - provizoriu - de instanta definitive.

37.Fata de cine poate dispune masura de siguranta a interzicerii de a se afla in diferite localitati:

a.fata de toate persoanele condamnate penal;

b.numai fata de acele persoane care prezinta simptome periculoase predispuse sa comita si alte fapte.

38.Normele juridice cuprinse in noul cod penal aprobat prin Legea 304/2004 sunt norme juridice:

a.de drept penal executional ?

b.de drept penal material ?

c.de drept penal, iar in masura in care se refera la executarea pedepsei, pot fi revendicate de dreptul executional penal

39.Unde se afla inscrise sistemul si categoriile de pedepse aplicabile condamnatilor ?

a.in partea generala si speciala a Codului penal

b.in Codul penal (parte generala si speciala) si in alte legi speciale

40.Identificati una din circumstantele in care se pot savarsi infractiunile:

a.circumstante natuale

b. circumstante artificiale

c. circumstante agravante

41.Circumstantele judiciare sunt determinate prin lege?

a. DA

b. NU

42.Cum se constanta si se recunosc circumstantele judiciare

a.in mod facultativ

b.in mod imperativ

43.In momentul constatarii circumstantelor legale (agravante) instatele de judecator au obligatia:

a.de a le retine

b.de a le ignora

44.Prin ce se caracterizeaza circumstantele reale :

a. ele produc efecte fata de toti participantii

b.produc efecte numai fata de acei participanti care le-au cunoscut si le-au prevazut

45.Cand poate dispune acordarea suspendarii conditionate ?

a.cand pedeapsa aplicata este de 5 ani sau amenda

b.cand pedeapsa este de 4 ani sau amenda

c.cand pedeapsa aplicata este de 3 ani sau amenda

46.In ce consta efectele suspendarii conditionale a executarii pedepsei ?

a.executarea pedepsei devine conditionata de comportamentul partii vatamate

b.executarea pedepsei devine conditionata de comportamentul condamnatului

47.Cand se poate dispune revocarea obligatorie a executarii pedepsei ?

a.atunci cand cel condamnat a savarsit o noua infractiune din culpa inauntrul termenului de incercare

b. cand cel condamnat a savarsit in inlauntrul termenului de incercare o noua infractiune cu intentie

48.In care din situatiile de mai jos poate fi dispusa de instanta, executarea pedepsei pe locul

de munca ?

a.atunci cand pedeapsa aplicata este de 7 ani inchisoare

b.cand pedeapsa aplicata nu depaseste 5 ani inchisoare

49.Pentru a executa pedeapsa de la locul de munca este obligatorie existenta acordului scris al unitatii ?

a.DA

b.NU

50.In ce conditii instanta dispune in mod obligatoriu revocarea executarii pedepsei la locul de munca ?

a. atunci cand comandantul refuza sa se prezinte sau cand se sustrage de la prestarea muncii

b.atunci cand comandantul nu mai poate presta munca din cauza piederii totale sau partiale a capacitatii de munca

51.Cand se poate dispune liberarea conditionata a condamnatului inainte de executarea completa a pedepsei la infractiunile intentionate

a.cand a executat    ¼ din duarata inchisorii;

b.cand a executat ½ din durata inchisorii;

c.cand a executat 2/3;

52.In ce consta computarea retinerii si arestarii preventive ?

a.adaugarea aceteia la pedeapsa aplicata de instanta

b.scaderea duratei din pedeapsa aplicata

53.Ce se intelege prin gratierea pura si simpla

a. cand este conditionata de indeplinirea unor conditii

b.cand nu este subordonata indeplinirii unor conditii catre condamnat

54.Comutarea pedepsei aplica ?

a.individual - de regula

b.colectiv

55.Efectele gratierii se produc :

a. doar asupra pedepselor principale

b.asupra pedepselor principale, completarea lor si masurilor de siguranta

c.asupra pedepselor principale si completare

56.Care din expresiile de mai jos semnifica o forma de reabilitare:

a.de drept

b.personala

57.In stiinta dreptului penal reabilitarea poate fi :

a. judecatoreasca

b.adminsitrativa

58.Cand se poate anula reabilitarea judecatoreasca :

a.cand cel in cauza mai suferise o alta condamnare, inainte de a i se acorda

b.cand nu s-a prezentat la judecata

59.Cum se calculeaza pedepsele penale ?

a. in ani plini

b.din ziua in care incepe executarea pana in ziua in care inceteaza executarea

60.La prescriptia raspunderii se cere:

a.doar implinirea termenului

b.implinirea termenului si indeplinirea unor conditiiPARTEA A DOUA

1. Codul penal vorbeste de "infractor" si de "faptuitor". Care din cei doi termeni este subiect al raspunderii penale?

a.faptuitorul

b.infractorul

2. Infractorul "primar" - minor poate fi si infractor recidivist?

a.NU

b.DA

3.Pluritatea de infractiuni este aceeasi cu pluritatea de infractori:

a. DA, pentru ca infractorii savarsesc aceste infractiuni;

b.NU

4. Formele pluralitatii de infractori sunt numai:

a. pluralitatea naturala (necesara)

b.pluralitatea constituita (legala)

c.pluralitatea ocazionala (participatia penala)

d.sau toate aceste aspecte

5.Pluralitatea naturala de infractori este reglementata prin norme cu caracter penal ?

a.DA

b.NU

6.Pluralitatea naturala de infractori exista in cazul:

a.formarii unui grup de persoane in vederea savarsirii de infractiuni

b.unor infractiuni care, prin natura lor, nu pot fi savarsite decat de mai multe persoane

Pluralitatea constituita este creata :

a.prin jurisprudenta

b.prin vointa legiuitorului

d.prin vointa participantilor la comiterea infractiunii

8.Pluralitatea constituita este caracterizata de :

a.elementul programatic si al duratei asocierii

b.elementul intelegerii si al planificarii

c.un concurs real de infractiuni

9.Pluralitatea ocazionala exista cand o infractiune :

a.este savarsita de doi sau mai muti infractori

b.se poate savarsi de o singura, dar se comite concret de mai multe persoane   

c.este savarsita in complicitate

10.In functie de atitudinea prielnica a participantilor, puteam avea :

a.participatie prorprie sau improprie

b.participatie omogena sau eterogena

c.participatie spontana

11.Conditiile de existenta a participatiei penale sunt:

a.unitatea de fapta prevazuta de legea penala

b.pluralitatea de infractori

c.sau ambele

12.Participatia la infractiunile praeterintentionate este posibila?

a.NU

b.DA

13.Instigarea si complicitatea sunt posibile la praeterintentie ?

a.DA, doar de la fapta la care s-a instigat

b.NU, indiferent de fapta

14.Exista vinovatia comuna la participatie ?

a.DA

b.NU

15.Intre participantii la savarsirea infractiunii intelegerea trebuie sa fie :

a.expresa

b.tacita

c.ambele

16.Autor este persoana care savarseste o infractiune :

a.singur

b.indirect

c.nemijlocit

17.La coautorat este necessara o activitate materiala ?

a.NU

b.DA

18.Intre coautori este necesara o legatura subiectiva ?

a.NU

b.DA

19.In cazul infractiunilor din culpa poate exista coautorat ?

a.NU

b.DA

20.La coautorat latura subiectiva intervine :

a.Inainte sau in timpul executarii actiunii

b.Ulterior

21.Forma coautorului la infractiunile cu autor unic exista :

a.NU

b.DA

Identificati care din expresiile urmatoare, semnifica masurile legale de siguranta?

a.obligarea la tratament medical;   

b.confiscarea generala;

c.expulzarea criminalilor.

23.Care sunt masurile educative care se pot lua fata de minori?

a.expulzarea;

b.confiscarea

c.liberarea supravegheata.   

24.Ce alte masuri educative se mai pot lua fata de minorul infractor?

a.internarea intr-un institut medical educativ;

b.arestarea.

25.Carei persoane i se aplica pedeapsa?

a.persoanei care nu a comis o fapta considerata de lege infractiune;

b.persoanei infractorului (delicventului, criminalului).

26.In ce conditii si de catre cine se poate aplica pedeapsa?

a.de catre o instanta legal instituita, in baza unei judecati in urma unui proces penal;

b.fara o judecata, in mod arbitrar.

27.Identificati care dintre pedepsele de mai jos este pedeapsa principala:

a.interzicerea dreptului de a alege si de a fi ales;

b.detentia pe viata

c.degradare militara.

28.Precizati care dintre pedepsele prezentate mai jos este pedeapsa complementara:

a.pedeapsa inchisorii;

b.interdictia dreptului de a ocupa o functie implicand executivul autoritatii de stat.

29.Fata de numarul faptelor comise, stiinta penala imparte condamnatii in urmatoarele categorii:

a.infractorii primari

b. infractorii secundari

c.infractorii de ocazie.

30.Tot dupa numarul faptelor comise condamnatii se impart in urmatoarele categorii:

a.infractorii recidivisti

b.infractorii multipli31.Care este organul de stat competent sa aplice masura educativa a mustrarii:

a.organul de cercetare penala;

b.procurorul;

c.instanta de judecata.

32.Ce presupune masura educativa a libertatii supravegheata:

a.o limitare temporara si supravegheata a libertatii minorului;

b.interdictia participarii acestuia la procesul de instructie si educatie.

33.Cine poate dispune, conform legii, luarea masurii educative a libertatii supravegheata:

a.autoritatea tutelara de la domiciliul minorului;

b.organele de cercetare penala;

c.instanta de judecata.

34.Cand se poate dispune fata de minorul infractor masura internarii intr-un centrul de reeducare:

a.atunci cand minorul nu a fost receptiv la unele masuri de supraveghere;

b.atunci cand are purtari rele si savarseste din nou o fapta prevazuta de legea penala.

35.Fata de cine se poate lua masura educativa a internarii intr-un institut medico-educativ:

a.fata de toti minorii care au comis fapte prevazute de legea penala;

b.fata de minorii care au comis infractiuni si sufera de o stare fizica ori psihica ce necesita un tratament adecvat.

36.De catre cine se poate dispune masura de siguranta a internarii medicale:

a.de organul de cercetare

b.de procuror

c.de instanta de judecata

d.de procuror - provizoriu - de instanta definitive.

37.Fata de cine poate dispune masura de siguranta a interzicerii de a se afla in diferite localitati:

a.fata de toate persoanele condamnate penal;

b.numai fata de acele persoane care prezinta simptome periculoase predispuse sa comita si alte fapte.

38.Normele juridice cuprinse in noul cod penal aprobat prin Legea 304/2004 sunt norme juridice:

a.de drept penal executional

b.de drept penal material

c.de drept penal, iar in masura in care se refera la executarea pedepsei, pot fi revendicate de dreptul executional penal

39.Unde se afla inscrise sistemul si categoriile de pedepse aplicabile condamnatilor ?

a.in partea generala si speciala a Codului penal

b.in Codul penal (parte generala si speciala) si in alte legi speciale

40.Identificati una din circumstantele in care se pot savarsi infractiunile:

a.circumstante natuale

b. circumstante artificiale

c. circumstante agravante

41.Circumstantele judiciare sunt determinate prin lege?

a.DA

b.NU

42.Cum se constanta si se recunosc circumstantele judiciare

a.in mod facultativ

b.in mod imperativ

43.In momentul constatarii circumstantelor legale (agravante) instatele de judecator au obligatia:

a.de a le retine

b.de a le ignora

44.Prin ce se caracterizeaza circumstantele reale :

a. ele produc efecte fata de toti participantii

b.produc efecte numai fata de acei participanti care le-au cunoscut si le-au prevazut

45.Cand poate dispune acordarea suspendarii conditionate ?

a.cand pedeapsa aplicata este de 5 ani sau amenda

b.cand pedeapsa este de 4 ani sau amenda

c.cand pedeapsa aplicata este de 3 ani sau amenda

46.In ce consta efectele suspendarii conditionale a executarii pedepsei ?

a.executarea pedepsei devine conditionata de comportamentul partii vatamate

b.executarea pedepsei devine conditionata de comportamentul condamnatului

47.Cand se poate dispune revocarea obligatorie a executarii pedepsei ?

a.atunci cand cel condamnat a savarsit o noua infractiune din culpa inauntrul termenului de incercare

b. cand cel condamnat a savarsit in inlauntrul termenului de incercare o noua infractiune cu intentie

48.In care din situatiile de mai jos poate fi dispusa de instanta, executarea pedepsei pe locul

de munca ?

a.atunci cand pedeapsa aplicata este de 7 ani inchisoare

b.cand pedeapsa aplicata nu depaseste 5 ani inchisoare

49.Pentru a executa pedeapsa de la locul de munca este obligatorie existenta acordului scris al unitatii ?

a.DA

b.NU

50.In ce conditii instanta dispune in mod obligatoriu revocarea executarii pedepsei la locul de munca ?

a. atunci cand comandantul refuza sa se prezinte sau cand se sustrage de la prestarea muncii

b.atunci cand comandantul nu mai poate presta munca din cauza piederii totale sau partiale a capacitatii de munca

51.Cand se poate dispune liberarea conditionata a condamnatului inainte de executarea completa a pedepsei la infractiunile intentionate

a.cand a executat    ¼ din duarata inchisorii;

b.cand a executat ½ din durata inchisorii;

c.cand a executat 2/3;

52.In ce consta computarea retinerii si arestarii preventive ?

a.adaugarea aceteia la pedeapsa aplicata de instanta

b.scaderea duratei din pedeapsa aplicata

53.Ce se intelege prin gratierea pura si simpla

a. cand este conditionata de indeplinirea unor conditii

b.cand nu este subordonata indeplinirii unor conditii catre condamnat

54.Comutarea pedepsei aplica ?

a.individual - de regula

b.colectiv

55.Efectele gratierii se produc :

a. doar asupra pedepselor principale

b.asupra pedepselor principale, completarea lor si masurilor de siguranta

c.asupra pedepselor principale si completare

56.Care din expresiile de mai jos semnifica o forma de reabilitare:

a.de drept

b.personala

57.In stiinta dreptului penal reabilitarea poate fi :

a. judecatoreasca

b.adminsitrativa

58.Cand se poate anula reabilitarea judecatoreasca :

a.cand cel in cauza mai suferise o alta condamnare, inainte de a i se acorda

b.cand nu s-a prezentat la judecata

59.Cum se calculeaza pedepsele penale ?

a. in ani plini

b.din ziua in care incepe executarea pana in ziua in care inceteaza executarea

60.La prescriptia raspunderii se cere:

a.doar implinirea termenului

b.implinirea termenului si indeplinirea unor conditii

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1806
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved