Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


Drept civil Dreptul de mostenire ľ TEST GRILA

Drept

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Principiul refuzului extradarii
COMPETENTA INSTANTELOR DE JUDECATA
NOTIUNEA SI SISTEMUL PROCESULUI CIVIL SI ALE DREPTULUI PROCESUAL CIVIL. NORME DE PROCEDURA CIVILA
CONTRACTUL DE DONATIE
OBLIGATIILE COMERCIALE
Drept financiar - Conceptul de finante
INTERPRETAREA LEGII PENALE
Desenul si modelul in dreptul comunitar
DREPTURILE, LIBERTATILE SI INDATORIRILE FUNDAMENTALE ALE CETATENILOR
NORMA PENALA


Drept civil Dreptul de mostenire ľ TEST GRILA

MULTIPLE CHOICE

Trasaturile specifice ale transmisiunii succesorale sunt:A. transmisiunea mostenirii este o transmisiune pentru cauza de moarte;

B. transmisiunea mostenirii este o transmisiune universala;

C. transmisiunea mostenirii este o transmisiune de bunuri privite in individualitatea lor

specifica.

1 A+B

2 B+C

3 A+C

In functie de data deschiderii succesiunii se stabilesc:

A. capacitatea succesibilului de a mosteni;

B. data pana la care retroactiveaza acceptarea mostenirii sau renunĐarea la aceasta;

C. legea in vigoare la deschiderea succesiunii, in cazul unui conflict intre legi succesorale

succesive.

1 A+B

2 A+B+C

3 A+C

Pentru ca o persoana sa poata mosteni trebuie sa intruneasca urmatoarele conditii:

A. sa aiba capacitate succesorala;

B. sa nu fie nedemna de a mosteni;

C. sa aiba vocatie succesorala.

1 B+C

2 A+C

3 A+B+C

Are capacitate succesorala:

A. persoana care este nascuta si se afla in viata la data deschiderii succesiunii;

B. copilul nenascut la data deschiderii succesiunii;

C. copilul nenascut, dar conceput la data deschiderii succesiunii.

1 A+C

2 B+C

3 A+B

Mostenirea se deschide:

A. la ultimul domiciliu al defunctului;

B. domiciliul pe care il statorniceste legea, in cazul mostenirii minorului sau a interzisului

judecatoresc;

C. la domiciliul tutorelui, in cazul mostenirii celui interzis sau a minorului aflat sub tutela.

1 A+B

2 A+B+C

3 A+C

Art. 655 Cod civil prevede urmatoarele cazuri de nedemnitate succesorala:

A. atentatul la viaĐa celui care lasa mostenirea;

B. acuzaĐia capitala calomnioasa impotriva celui care lasa mostenirea;

C. denunĐarea omorului a carui victima a fost cel care lasa mostenirea.

1 A+B

2 A+C

3 B

Atentatul la viaĐa celui care lasa mostenirea este caz de nedemnitate daca sunt intrunite

urmatoarele condiĐii:

A. omorul sa fi fost savarsit din culpa;

B. mostenitorul sa fi fost condamnat pentru omorul defunctului sau pentru tentativa de a-l

omori;

C. hotararea penala de condamnare sa fi ramas definitiva.

1 A+B

2 A+C

3 B+C

In dreptul civil actual, cazurile de nedemnitate sunt stabilite de:

1 lege;

2 instanĐa de judecata;

3 persoana cu vocaĐie succesorala.

O persoana poate avea vocaĐie la mostenire:

A. in temeiul legii;

B. in temeiul voinĐei parĐilor;

C. in temeiul testamentului.

1 B+C

2 A+B

3 A+C

Mostenirea legala:

A. ia in considerare solidaritatea familiala decurgand din rudenie;

B. intervine cand cel care lasa mostenirea nu a dispus prin testament de bunurile sale in

favoarea unei sau unor persoane;

C. asigura transmisiunea din cauza de moarte a patrimoniului celui decedat

1 B+C

2 A+B+C

3 A+C

Gradul de rudenie:

A. este distanĐa dintre doua rude masurata pe linia legaturii de rudenie, dupa numarul nasterilor;

B. se stabileste in linie dreapta;

C. se stabileste in linie colaterala.

1 A+B+C

2 A+C

3 B+C

Copii, nepoĐii si stranepoĐii fraĐilor si surorilor defunctului fac parte din clasa:

1 colateralilor ordinari;

2 ascendenĐilor privilegiaĐi si a colateralilor privilegiaĐi;

3 ascendenĐilor ordinari.

Bunicii si strabunicii defunctului fac parte din clasa:

1 ascendenĐilor privilegiaĐi si a colateralilor privilegiaĐi;

2 ascendenĐilor ordinari;

3 colateralilor ordinari.

Conform principiilor devoluĐiunii legale a mostenirii:????

A. mostenirea este deferita clasei preferate de lege;

B. inauntrul aceleiasi clase, mostenirea se cuvine rudei de gradul cel mai apropiat;

C. daca sunt mai multe rude din aceeasi clasa si in grad diferit, ele vin deopotriva la mostenire,

avand drept la parĐi egale.

1 A+C

2 B+C

3 A+B

In linie colaterala:

A. se numara nasterile urcand de la una dintre rude pana la ascendentul comun si coborand apoi

de la acesta pana la cealalta ruda,

B. fraĐii sunt rude de gradul al doilea;

C. unchiul si nepotul sunt rude de gradul al patrulea.

1 B+C

2 A+B

3 A+C

In linie dreapta:

A. fiul si tatal sunt rude de gradul intai;

B. fraĐii sunt rude de gradul al doilea;

C. nepotul de fiu si bunicul sunt rude de gradul al doilea.

1 A+B

2 B+C

3 A+C

Codul civil admite reprezentarea in urmatoarele cazuri:

A. in ordinul descendenĐilor in linie dreapta;

B. in ordinul ascendenĐilor privilegiaĐi;

C. in ordinul colateralilor privilegiaĐi.

1 A+C

2 B+C

3 A+B

Pentru ca reprezentarea succesorala sa poata opera, se cer intrunite urmatoarele condiĐii:

A. locul celui reprezentat trebuie sa fie vacant;

B. locul celui reprezentant trebuie sa fie vacant;

C. locul celui reprezentat sa fie util.

1 B+C

2 A+C

3 A+B

In cazul reprezentarii succesorale, se cer intrunite urmatoarele condiĐii in persoana celui care

reprezinta:

A. reprezentantul sa fie ascendent in linie dreapta a celui reprezentat;

B. reprezentantul sa fie descendent in linie dreapta a celui reprezentat;

C. reprezentantul trebuie sa aiba o vocaĐie proprie la mostenirea defunctului.

1 A+C

2 A+B

3 B+C

In temeiul reprezentarii succesorale:??????

A. reprezentatul urca si locul si gradul celui reprezentat;

B. reprezentantul urca in locul si gradul celui reprezentat;

C. efectele reprezentarii se produc de drept, chiar in afara de voinĐa succesibililor.

1 A+B+C

2 B+C

3 A+C

Clasa descendenĐilor:

A. este alcatuita din copii defunctului si urmasii acestora;

B. fac parte din aceasta clasa copiii din casatorie, din afara casatoriei a caror filiaĐie a fost

stabilita potrivit legii, precum si cei adoptaĐi;

C. culeg 1/2 din mostenire in concurs cu soĐul supravieĐuitor al defunctului.1 A+C

2 B+C

3 A+B

Daca parinĐii vin in concurs cu colateralii privilegiaĐi la mostenirea copilului lor, mort fara

posteritate, intinderea drepturilor succesorale este diferita:

A. cand exista un singur parinte in concurs cu fraĐii si surorile defunctului sau descendenĐii

acestora, parintele va primi 1/2 din mostenire;

B. cand exista un singur parinte in concurs cu fraĐii si surorile defunctului sau descendenĐii

acestora, parintele va primi 1/4 din mostenire;

C. cand exista ambii parinĐi in concurs cu fraĐii si surorile defunctului sau descendenĐii

acestora, parinĐii vor primi 1/2 din mostenire.

1 B+C

2 A+C

3 A+B

Cota succesorala a colateralilor privilegiaĐi este urmatoarea:

A.1/4din mostenire cand vin in concurs cu ambii parinĐi ai defunctului;

B.1/2din mostenire cand vin in concurs cu ambii parinĐi ai defunctului;

C.3/4din mostenire cand vin in concurs cu un singur parinte al defunctului.

1 B+C

2 A+C

3 A+B

Colateralii ordinari:

A. pot veni la mostenire in virtutea dreptului lor propriu;

B. pot veni la mostenire prin reprezentare;

C. cel mai apropiat in grad inlatura de la mostenire pe ceilalĐi, iar cei de acelasi grad succed in

parĐi egale

1 B+C

2 A+B

3 A+C

Cota succesorala a soĐului supravieĐuitor este de:

A. 3/4 din mostenire cand vine in concurs cu ascendenĐii sau colateralii ordinari;

B. 1/2 din mostenire cand vine in concurs cu copiii defunctului sau cu descendenĐii acestora;

C. 1/4 din mostenire cand vine in concurs cu copiii defunctului sau cu descendenĐii acestora.

1 A+B

2 A+C

3 B+C

SoĐul supravieĐuitor. ?????????

1 poate fi inlaturat de la mostenire de rudele defunctului;

2 poate inlatura de la mostenire rudele defunctului;

3 nu poate inlatura de la mostenire rudele defunctului, indiferent din ce clasa fac ele parte.

Potrivit legii, soĐul supravieĐuitor:

A. are un drept de mostenire in concurs cu oricare clasa de mostenitori;

B. are dreptul la 1/4 din mostenire in deplina proprietate cand vine in concurs cu alte rude decat

descendenĐii;

C. are un drept temporar de abitaĐie asupra casei de locuit.

1 A+B

2 A+C

3 B+C

SoĐul supravieĐuitor dobandeste un drept de abitaĐie asupra casei in care a locuit daca sunt

intrunite urmatoarele condiĐii:

A. sa nu aiba locuinĐa proprie;

B. casa in care a locuit sa faca parte din mostenirea soĐului decedat;

C. soĐul sa mosteneasca singur.

1 A+B

2 A+C

3 B+C

Testamentul prezinta urmatoarele caractere juridice:

A. este un act juridic unilateral;

B. este un act esenĐialmente irevocabil;

C. este un act esenĐialmente revocabil.

1 A+B

2 B+C

3 A+C

Testamentul cuprinde:

A. legate;

B. exheredari;

C. recunoasterea unui copil din casatorie.

1 B+C

2 A+B

3 A+C

Sunt relativ incapabili de a primi prin testament:

A. tutorele de la minorul ce se afla sub ocrotirea sa;

B. medicii si farmacistii de la persoanele pe care le ingrijesc;

C. minorii si interzisii.

1 A+C

2 A+B

3 B+C

Sunt absolut incapabili de a primi prin testament:

1 preoĐii, de la cei pe care ii asista;

2 medicii si farmacistii de la persoanele pe care le ingrijesc;

3 minorii si interzisii.

Testamentul poate fi:

A. olograf;

B. autentic,

C. mistic sau secret.

1 A+B+C

2 A+C

3 B+C

Din punct de vedere al obiectului lor, legatele pot fi:

1 legatul universal, care confera legatarului chemare la o fracĐiune din mostenire sau la o

masa de bunuri determinate;

2 legatul cu titlu universal, care confera legatarului chemare sau vocaĐie la intreaga

mostenire;

3 legatul cu titlu particular, care confera vocaĐie la unul sau mai multe bunuri succesorale

singulare, privite ut singuli

Ineficacitatea legatelor poate rezulta prin:

A. voinĐa legiuitorului;

B. voinĐa testatorului;

C. hotarare judecatoreasca.

1 B+C

2 A+B

3 A+C

VoinĐa testatorului de a revoca legatul se poate manifesta si tacit, ea rezultand neindoielnic din

anumite acte sau fapte ale acestuia, cum ar fi:

A. incompatibilitatea sau contrarietatea dintre dispoziĐiile testamentului posterior si cele din

testamentul anterior

B. instrainarea voluntara de catre testator a bunului care face obiectul unui legat cu titlu

universal;

C. distrugerea de catre testator, sau din ordinul lui, a obiectului legatului cu titlu particular sau a

testamentului in care este cuprins legatul.

1 A+C

2 B+C

3 A+B+C

Revocarea judecatoreasca a legatelor:

A. este opera instanĐei judecatoresti;

B. poate avea loc in timpul vieĐii testatorului, la cererea celor interesaĐi;

C. are loc in cazurile expres prevazute de lege.

1 A+B

2 A+C

3 B+C

Potrivit Codului civil, revocarea judecatoreasca a legatelor opereaza pentru:

A. neexecutarea sarcinii de catre legatarul gratificat printr-un legat cu sarcina;

B. daca gratificatul a atentat la viaĐa dispunatorului;

C. injuria grava la adresa memoriei defunctului.

1 A+B+C

2 B+C

3 A+B

Certificatul de mostenitor:

1 este actul final al procedurii succesorale contencioase, intocmit de notarul public;

2 cuprinde acordul mostenitorilor cu privire la calitatea de mostenitor a fiecaruia,

compunerea masei succesorale, precum si cotele ce revin mostenitorilor din patrimoniul

defunctului;

3 se elibereaza de notarul public dupa ce a trecut 1 an de la deschiderea succesiunii.

Certificatul de mostenitor:

A. nu reprezinta temeiul legal al dreptului de mostenire;

B. reprezinta temeiul legal al dreptului de mostenire,

C. indeplineste doar funcĐia de instrument probator ale carui date pot fi infirmate in cadrul

acĐiunii in anulare.

1 A+B

2 B+C

3 A+C

Puterea doveditoare a certificatului de mostenitor se analizeaza:A. intre soĐul supravieĐuitor si legatarul cu titlu particular;

B. intre mostenitori;

C. faĐa de terĐi.

1 B+C

2 A+C

3 A+B

Cauzele de nulitate sau anulare a legatelor privesc

A. capacitatea persoanei care face actul;

B. viciile de consimĐamant,

C. lipsa formei cerute de lege pentru valabilitatea actului.

1 A+B

2 B+C

3 A+C

Revocarea voluntara a legatelor:

A. este opera testatorului;

B. se poate face cu consimĐamantul mostenitorilor legali;

C. se realiza deoarece dispoziĐiile testamentare sunt, in principiu, acte revocabile.

1 B+C

2 A+B

3 A+C

Din punct de vedere al modului de manifestare a voinĐei revocatorii, revocarea voluntara a

testamentului poate fi:

1 expresa sau tacita;

2 absoluta sau relativa;

3 totala sau parĐiala.

Actele juridice avand ca obiect bunurile mostenirii pe care mostenitorul aparent le-a incheiat cu

terĐii:

A. actele de administrare se menĐin;

B. actele de dispoziĐie privind bunuri mobile se menĐin daca terĐul dobanditor a fost de buna ľ

credinĐa;

C. actele de dispoziĐie prind bunuri imobile se anuleaza conform principiului error communis

facit jus.

1 A+C

2 B+C

3 A+B

PetiĐia de ereditate:

1 este o acĐiune imprescriptibila prin care un mostenitor cere instanĐei judecatoresti

recunoasterea titlului sau de mostenitor legal sau testamentar;

2 este o acĐiune prescriptibila prin care un mostenitor cere instanĐei judecatoresti

recunoasterea titlului sau de mostenitor legal sau testamentar;

3 este o acĐiune prescriptibila prin care un mostenitor cere instanĐei judecatoresti

recunoasterea titlului sau de mostenitor legal sau testamentar si obligarea celui care deĐine

bunurile succesorale sa le restituie.

Procedura succesorala notariala:

1 este o procedura necontencioasa si obligatorie;

2 este o procedura contencioasa si facultativa;

3 este o procedura necontencioasa si facultativa.

Procedura succesorala notariala poate fi deschisa:

A. la cererea oricarui mostenitor legal sau testamentar;

B. la cererea procurorului;

C. la cererea primarului localitaĐii in raza careia defunctul a avut ultimul domiciliu, in cazul

mostenirii vacante, cand statul urmeaza a prelua bunurile imobile ale cerui care a murit fara

a lasa mostenitori.

1 A+B

2 B+C

3 A+C

Inventarul bunurilor succesorale:

A. se face in cazurile prevazute de lege sau la cererea celor interesaĐi;

B. se face in mod obligatoriu de notarul public, personal;

C. se face de notarul public, personal sau printr-un delegat.

1 B+C

2 A+C

3 A+B

In cadrul procedurii succesorale, notarul public:

A. stabileste calitatea mostenitorilor si legatarilor;

B. stabileste intinderea drepturilor succesorale;

C. stabileste compunerea masei succesorale.

1 A+C

2 B+C

3 A+B+C

Eliberarea certificatului de mostenitor se face:

1 in termen de 6 luni de la data deschiderii succesiunii;

2 in termenul general de prescripĐie de 3 ani;

3 in termen de 20 de zile de la data incheierii finale.

Procedura succesorala notariala se poate suspenda:

A. cand a trecut 1 an de la deschiderea succesiunii si succesibilii, desi au fost legal citaĐi, nu s-

au prezentat ori au abandonat procedura succesorala, fara a cere eliberarea certificatului de

mostenitor;

B. cand succesibilii isi contesta unul altuia calitatea sau nu se inĐeleg cu privire la compunerea

masei succesorale ori la intinderea drepturilor ce li se cuvin;

C. cand mostenitorii sau alte persoane interesate prezinta dovada ca s-au adresat instanĐei de

judecata pentru stabilirea drepturilor lor.

1 B+C

2 A+B

3 A+C

DispoziĐia testatorului prin care coindivizarii sunt obligaĐi sa ramana in indiviziune este:

1 valabila, deoarece fiecare coindivizar poate dispune liber de cota sa parte ideala din

mostenire;

2 valabila, in raport de regula unanimitaĐii care presupune ca actele privind un anumit bun

trebuie facute cu consimĐamantul unanim al coindivizarilor;

3 nula, in raport de dispoziĐiile art. 728 Cod civil, care consacra imprescriptibilitatea

dreptului de a cere iesirea din indiviziune.

Persoanele care pot cere imparĐeala mostenirii sunt:

A. succesorii in drepturi ai coindivizarilor;

B. creditorii personali ai coindivizarilor;

C. coindivizarii.

1 A+B+C

2 B+C

3 A+C

ImparĐeala mostenirii este un act juridic:

1 constitutiv;

2 translativ;

3 declarativ.

Datoriile si sarcinile mostenirii se impart:

A. de drept, intre comostenitori;

B. de la data deschiderii mostenirii;

C. proporĐional cu partea ereditara a fiecaruia.

1 A+C

2 A+B+C

3 B+C

Constituie obiect al imparĐelii:

A. in principiu, numai bunurile existente in patrimoniul defunctului la data decesului;

B. prin excepĐie, fructele produse de bunurile aflate in masa succesorala ulterior deschiderii

mostenirii;

C. prin excepĐie, bunurile individual determinate care fac obiectul unor legate cu titlu

particular, asupra carora legatarii au dobandit un drept real inca din momentul deschiderii

succesiunii.

1 A+B

2 B+C

3 A+C

Raportul donaĐiilor:

1 este o operaĐie de readucere (raportare), de catre anumiĐi mostenitori, la masa succesorala,

a bunurilor pe care le-au primit cu titlu de donaĐie;

2 este o operaĐiune de readucere (raportare), de catre anumiĐi mostenitori, la masa

succesorala a datoriilor pe care le-au avut faĐa de cel care lasa mostenirea;

3 este o operaĐiune de readucere (raportare), de catre anumiĐi mostenitori, la masa

succesorala a bunurilor pe care le-au primit cu titlu de donaĐie, precum si a datoriilor pe

care le-au avut faĐa de cel care lasa mostenirea.

Sunt obligaĐi la raportul donaĐiilor:

A. descendenĐii defunctului;

B. soĐul supravieĐuitor;

C. soĐul supravieĐuitor cand vine in concurs cu descendenĐii defunctului.

1 A+B

2 B+C

3 A+C

Pentru a exista obligaĐia de raport se cer indeplinite urmatoarele condiĐii:

A. mostenitorul gratificat prin donaĐie sa aiba calitatea de descendent sau de soĐ supravieĐuitor,

acesta din urma numai cand vine in concurs cu descendenĐii;

B. mostenitorul gratificat sa fi acceptat mostenirea;

C. donaĐia sa fi fost facuta fara scutire de raport.

1 B+C2 A+B+C

3 A+C

Sunt supuse raportului:

1 toate donaĐiile, indiferent de forma in care au fost realizate;

2 cheltuielile de hrana, intreĐinere, educaĐie, de invaĐare a unui mestesug, cheltuielile de

nunta si darurile obisnuite;

3 fructele sau veniturile bunurilor supuse raportului dobandite anterior deschiderii

mostenirii

Raportul donaĐiilor, prin echivalent, se poate realiza:

A. prin preluare;

B. prin imputaĐie;

C. in bani.

1 A+C

2 B+C

3 A+B+C

AcĐiunea privind raportarea donaĐiilor:

A. are un caracter real;

B. dreptul la acĐiune se poate exercita in cadrul termenul de prescripĐie de 3 ani;

C. termenul de prescripĐie curge de la data deschiderii mostenirii.

1 B

2 B+C

3 A+C

ImparĐeala mostenirii prin buna invoiala:

A. se poate face verbal;

B. se poate constata intr-un inscris;

C. este permisa daca toĐi comostenitorii, indiferent daca au acceptat sau nu mostenirea, sunt

prezenĐi.

1 A+B

2 B+C

3 A+C

ImparĐeala mostenirii se face obligatoriu pe cale judecatoreasca:

A. cand in masa succesorala se afla terenuri;

B. in cazul in care unul dintre copartasi nu este prezent la imparĐeala, nici personal si nici prin

reprezentare;

C. in cazul in care unul dintre copartasi este minor, iar Autoritatea Tutelara nu a incuviinĐat

imparĐeala prin buna invoiala.

1 A+C

2 A+B

3 B+C

Pe cale judecatoreasca, imparĐeala mostenirii se poate face:

A. prin atribuirea bunurilor in natura;

B. prin vanzarea bunurilor succesorale si imparĐirea preĐului;

C. prin imputaĐie.

1 A+C

2 B+C

3 A+B

Efectul declarativ al imparĐelii produce urmatoarele consecinĐe:

A. actele de dispoziĐie incheiate de unul dintre copartasi cu terĐii, in legatura cu un bun aflat in

indiviziune, vor fi sau nu valabile dupa cum prin imparĐeala bunul respectiv a fost

repartizat sau nu in lotul copartasului care a incheiat actul;

B. imparĐeala nu este supusa publicitaĐii imobiliare;

C. imparĐeala poate constitui un just titlu pentru ca un copartas sa poata dobandi prin

prescripĐia achizitiva de 10 pana la 20 de ani un bun pe care l-a primit in lotul sau, dar care

nu a aparĐinut celui care lasa mostenirea.

1 B+C

2 A+B

3 A+C

Sunt supuse raportului urmatoarele datorii:

A. imprumutul acordat de catre cel care lasa mostenirea unui mostenitor si nerestituit;

B. suma datorata de un mostenitor cu titlu de despagubiri;

C. suma datorata de un mostenitor cu titlu de despagubiri pentru prejudiciul cauzat celui care

lasa mostenirea.

1 A+C

2 B+C

3 A

Potrivit Codului civil, indiviziunea succesorala este guvernata de urmatoarele principii:

A. fiecare dintre coindivizari are un drept exclusiv asupra unui anumit bun aflat in indiviziune;

B. fiecare coindivizar are un drept exclusiv asupra cotei-parĐi ideale care i se cuvine prin

indiviziune;

C. fiecare coindivizar nu are un drept exclusiv asupra unui anumit bun aflat in indiviziune.

1 A+C

2 B+C

3 A

Inventarul bunurilor succesorale se semneaza de:

A. notarul public sau de persoana delegata sa-l intocmeasca;

B. succesibilii aflaĐi la locul inventarului;

C. martori, dar numai in prezenĐa succesibililor sau a custodelui numit de notarul public.

1 A+C

2 B+C

3 A+B

Sunt testamente privilegiate:

A. testamentul prevazut in folosul militarilor;

B. testamentul maritim;

C. testamentul special privind depunerile la Casa de Economii si ConsemnaĐiuni.

1 A+B+C

2 B+C

3 A+C

Testamentul olograf:

1 este acel testament semnat de testator, strans, sigilat si prezentat judecatoriei pentru

indeplinirea unor formalitaĐi;

2 este acel testament scris, semnat si datat de mana testatorului;

3 are asigurata conservarea inscrisului testamentar prin pastrarea unui exemplar la Biroul

Notarului Public.

Sunt valabile, daca sunt intemeiate pe o cauza impulsiva si determinanta urmatoarele testamente:

A. testamentul conjunctiv;

B. testamentul olograf;

C. testamentul mistic sau secret.

1 A+C

2 A+B

3 B+C

DescendenĐii defunctului:

A. sunt mostenitori rezervatari;

B. sunt mostenitori sezinari;

C. vin la mostenire in nume propriu sau prin reprezentare.

1 A+B+C

2 A+C

3 A+B

AscendenĐii privilegiaĐi:

A. vin la mostenire in nume propriu sau prin reprezentare;

B. sunt mostenitori rezervatari;

C. sunt mostenitori sezinari.

1 A+B

2 B+C

3 A+C

Colateralii privilegiaĐi:

A. sunt mostenitori rezervatari;

B. descendenĐii lor pot beneficia si de prezentarea succesorala;

C. nu sunt obligaĐi la raportul donaĐiilor.

1 A+B

2 A+C

3 B+C

Potrivit Codului civil, au calitate de mostenitori rezervatari:

A. descendenĐii defunctului;

B. parinĐii defunctului;

C. soĐul supravieĐuitor.

1 A+B

2 B+C

3 A+C

Dupa deschiderea mostenirii, succesibilul are dreptul de a alege:

A. acceptarea pura si simpla a mostenirii;

B. acceptarea mostenirii sub beneficiu de inventar;

C. renunĐarea la mostenire.

1 B+C

2 A+B+C

3 A+C

Dreptul de opĐiune succesorala aparĐine:

A. mostenitorilor legali;

B. legatarilor universali sau cu titlu universal;

C. legatarilor cu titlu particular.

1 A+B

2 A+C

3 A+B+C

Dreptul de opĐiune succesorala:

1 este imprescriptibil;

2 se prescrie in termen de 6 luni;

3 se prescrie in termen de 6 luni de la deschiderea succesiunii.

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1428
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site