Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


ABORDAREA AUDITULUI

Drept+ Font mai mare | - Font mai micSectiuneaF

ABORDAREA AUDITULUI

Initiale

Data

Client: SC EXCLUSIV CONSTRUCT SA

Intocmit de: AB

Perioada: 31.12.2004

Revizuit de: CD

Ref.

Sit.

Initiale

Probleme aparute

Analizati si documentati abordarea auditului

(a) Asigurati-va ca aveti cunostinte la zi despre activitatea societatii si ca sunt aduse la zi in mod corespunzator dosarul de audit curent si cel permanent.

(b) Asigurati-va ca aveti o evidenta corespunzatoare a sistemului contabil si stapaniti indeajuns mediul respectiv pentru a putea stabili o abordare adecvata a auditului.

(c) Intocmiti tabele cu informatiile financiare cheie si realizati o examinare analitica.

(d) Efectuati o evaluare preliminara a respectarii principiului continuitatii activitatii.

(e) Calculati pragul de semnificatie (a se vedea F0).

(f) Asigurati-va ca ati luat in calcul efectele unor posibile fraude sau erori.

(g) Detaliati legislatia, reglementarile, standardele contabile si de audit cu relevanta deosebita pentru misiune. Daca este cazul, obtineti informatii detaliate privind inspectiile /rapoartele autoritatilor de supraveghere si control.

(h) Asigurati-va ca s-a luat in considerare riscul existentei unor tranzactii semnificative, neprezentate, cu parti aflate in relatii speciale.

(i) In cazul unui nou angajament, asigurati-va ca soldurile initiale si comparativele sunt corecte. Daca nu aveti aceasta certitudine, documentati impactul acestei constatari asupra abordarii auditului.

(j) Identificati estimarile contabile efectuate de directori / management si analizati activitatea necesara pentru a le evalua veridicitatea.

(k)   Daca auditul trebuie sa se bazeze pe o expertiza anterior efectuata, evaluati obiectivitatea si competenta expertului, precum si daca activitatea acestuia corespunde obiectivelor auditului.

ref

ref

F1c

F1d

F0

ref

ref

ref

ref

ref

ref

AB

AB

AB

AB

AB

AB

AB

AB

AB

AB

AB

Exista indicatii ca s-a produs pe stoc

Exista dubii cu privire la respectarea acestuia

Ref.

sit.

Initiale

Aspecte care apar

(l)     Atunci cand sunt implicati si alti auditori, fie interni, fie externi, luati in considerare influenta pe care o vor avea asupra auditului.

(m) Documentati o evaluare a riscului de audit si a componentelor sale, riscul inerent, de control si de nedetectare (a se vedea F1 si F2).

(n) Documentati abordarea auditului, identificand clar domeniile esentiale pentru audit, riscurile si abordarea acestora, precum si metoda de esantionare care urmeaza a fi utilizata.
- Esantionare bazata pe judecata
- Esantionare bazata pe risc
- Alte metode

Selectati auditorii corespunzatori misiunii (listati numele lor mai jos), documentand masura in care este necesar ca activitatea lor sa fie condusa, controlata si revizuita.

Intocmiti un buget de timp al misiunii.

Asigurati-va ca toti auditorii sunt pusi in tema.

ref

F1,F2,F3

F1,F2, F3

F

F4

E1

AB

AB

AB

AB

AB

AB

Asigurat

Sedinta de informare tinuta pe 14.01.2005

Numele auditorilor Experienta Semnatura Initiale

Cora Dumitru partener CD

Anghel Bogdan asistent AB

Data 17.01.2005

Sectiunea

F0

PRAGUL DE SEMNIFICATIE

Initiale

Data

Client: PREST COM SRL

Intocmit de: AB

Perioada auditata: 31.12.2004

Revizuit de: CD

Situatii financiare Buget Exercitii anterioare

exercitiu curent exercitiu curent 2003

(Nota 4)

lei lei lei

Active totale (inainte de scaderea datoriilor)

1% 1

2% 2

Cifra de afaceri

0.5% 3

1% 4

Profit inainte de impozitare (nota 3)

5% 5

10% 6

Prag de semnificatie

Etapa de planificare

Etapa exprimarii opiniei

81.177.000.000

811.770.000

1.623.540.000

202.599.000.000

1.021.555.000 1.012.995.000

2.025.990.000

45.473.000.000

2.273.650.000 2.753.700.000 4.547.300.000

2.025.990.000

2.025.990.000

NOTA EXPLICATIVA privind rationamentul selectiei pragului de semnificatie.

Pragul de semnificatie a fost calculat in functie de cifra de afaceri, deoarece acesta a fost indicatorul cel mai constant in ultimii ani. Cifra profitului / pierderii a variat considerabil si de aceea nu a fost luata in considerare.

F1

LISTA DE VERIFICARE A RISCULUI INERENT GENERAL

Initiale

Data

Client: PREST COM SRL

Intocmit de: AB

Perioda auditata: 31.12.2004

Revizuit de: CD

Da

Nu

1. Managementul

(a) Le lipsesc managerilor cunostintele si experienta necesare pentru a conduce societatea?

Nu

(b) Au managerii tendinta de a angaja societatea in asocieri cu grad de risc ridicat?

Nu

(c) Au avut loc schimbari ale managerilor cu functii cheie in cursul exercitiului financiar?

Nu

(d) Exista anumite cerinte privind mentinerea unui nivel al rentabilitatii sau indeplinirea unor obiective? (de ex. Pentru indeplinirea unor cerinte din partea creditorilor)

Da

(e) Are rezultatul raportat o semnificatie personala pentru manageri? (de ex. prime legate de profit)

Nu

(f) Controlul Administrativ si cel exercitat de manageri sunt slabe?

Nu

(g) Lipsesc sistemele informatice manageriale performante?

Nu

(h)   Sunt managerii implicati concret in sarcinile zilnice? (Aceasta intrebare este relevanta numai daca se identifica un risc la punctul (d) sau (e) de mai sus)

Da

EVALUARE GENERALA A RISCULUI DE MANAGEMENT

FOARTE SCAZUT/SCAZUT/MEDIU/RIDICAT

Explicatii

Datorita faptului ca PREST COM SRL trebuie sa indeplineasca anumite cerinte de performanta pentru a putea beneficia in continuare de creditare din partea bancii Traian.

Da

Nu

2. Contabilitate

(a) Este functia contabilitatii descentralizata?

Nu

(b) Le lipsesc personalului din contabilitate instruirea si capacitatea de a-si duce la indeplinire sarcinile care le revin?

Nu

(c) Exista probleme de atitudine sau de moral scazut in departamentul de contabilitate?

Nu

(d) Exista riscul comiterii unor erori ca urmare a faptului ca angajatii societatii lucreaza sub presiune?

Nu

EVALUARE GENERALA A RISCULUI CONTABIL

FOARTE SCAZUT/SCAZUT/MEDIU/RIDICAT

Explicatii

3. Activitatea societatii auditate

(a) Isi desfasoara societatea activitatea intr-un sector cu risc ridicat?

Nu

(b) Exista vreun creditor - terta parte cu o importanta individuala semnificativa?

Da

(c) Exista o concentrare de actiuni sau de drepturi de vot mai mare de 25% in posesia unor membrii ai Consiliului de Administratie fara functie executiva?

Nu

(d) Se anticipeaza ca afacerea (sau o parte din ea) ar putea fi vanduta in viitor?

Nu

(e) A fost preluat controlul societatii de altcineva in ultimele 12 luni?

Nu

(f) Este societatea insolvabila?

Nu

EVALUARE GENERALA A RISCULUI DE AFACERI

FOARTE SCAZUT/SCAZUT/MEDIU/RIDICAT

Explicatii

Banca Traian detine o pondere semnificativa in randul creditorilor. Vezi, de asemenea, evaluarea principiului continuitatii activitatii in F5.

Da

Nu

CONTINUARE

4. Auditul societatii

(a) Este prima data cand firma va audita acest client?

Nu

(b) S-a exprimat in raportul de audit o opinie cu rezerve semnificative in vreunul din ultimii doi ani?

Nu

(c) Ati descrie relatia cu societatea-client ca fiind "conflictuala" sau "in deteriorare"?

Nu

(d) Exista presiuni legate de onorarii sau de timp?

Nu

(e) Exista un numar insemnat de operatiuni "greu de auditat"?

Nu

EVALUARE GENERALA A RISCULUI DE AUDIT

FOARTE SCAZUT/SCAZUT/MEDIU/RIDICAT

Explicatii

EVALUARE GENERALA A RISCULUI INERENT

Pe baza celor de mai sus:

FOARTE SCAZUT/SCAZUT/MEDIU/RIDICAT

Sectiunea

F2

LISTA DE VERIFICARE A RISCULUI INERENT SPECIFIC

Initiale

Data

Client:PREST COM SRL

Intocmit de: AB

Perioada: 31.12.2004

Revizuit de: CD

Pragul de semnificatie = 1,2 miliarde lei

Riscuri inerente specifice

Ref. sit.

Marimea esantionului (bazata pe judecata)/

Factorul initial de risc (la F3)

Riscul inerent general = scazut

I1

I2

I3

I4

I5

I6

Evaluare

R.I.G.

Imobilizarile corporale si necorporale

Mediu

Stocuri si productie in curs de executie - cantitati

Mediu

Stocuri si productie in curs de executie - evaluare

Da

Mediu

Debitori

Da

DA

Da

Mediu

Conturi la banci si casa - plati

Mediu

Conturi la banci si casa - incasari

Mediu

Conturi la banci - confruntate cu extrasele de cont

Mediu

Creditori

Mediu

Creditori pe termen lung

Mediu

Vanzari

Mediu

Cumparari

Mediu

Cheltuieli

Da

Mediu

Salarii si indemnizatii

Da

Mediu

Alte sectiuni de audit

Da

Mediu

Balanta de verificare si inregistrari contabile

Mediu

Situatii financiare preliminare si inregistrari dupa sfarsitul exercitiului

Mediu

RISCURI INERENTE SPECIFICE SI MARIMEA ESANTIOANELOR INITIALE

Numar de riscuri inerente specifice identificate

NIVEL GENERAL DE RISC INERENT

Foarte scazut

Scazut

Nivel mediu

Nivel ridicat

0, 1 sau 2 riscuri

3 sau 4 riscuri

5 sau 6 riscuri

INTREBARI PRIVIND RISCURILE INERENTE SPECIFICE

I1    Sistem expus erorilor /sistem inadecvat /sistem manual necomputerizat?

I2    Contabil responsabil pentru domeniul acesta slab pregatit profesional?

I3    Operatiuni complexe (natura operatiunii efective, nu modul cum este ea inregistrata)?

I4    Risc de pierderi /deturnari de fonduri / frauda?

I5    Multe judecati profesionale /calcule?

I6    Operatiuni neobisnuite (natura operatiunii sau natura procesului in afara sistemului)?

Sectiunea

F3

RISCURI INERENTE SPECIFICE SI MARIMEA ESANTIOANELOR INITIALE

Initiale

Data

Client: PREST COM SRL.

Intocmit de: AB

Perioada auditata: 31.12.2004

Revizuit de: CD

SE VA UTILIZA NUMAI IN CAZUL ABOPTARII METODEI DE ESANTIONARE BAZATE PE RISC

Risc inerent (RI): sursa F2

RDNE

Calculul benzii de risc

RI x RDNE x RC

Marimea esantio-nului

Riscul de control

Imobilizarile corporale si necorporale

Stocuri si productie in curs de executie - cantitati

N/A

Stocuri si productie in curs de executie - evaluare

N/A

Debitori

N/A

Conturi la banci si casa - plati

N/A

Conturi la banci si casa - incasari

N/A

Conturi la banci - confruntate cu extrasele de cont

N/A

Creditori

N/A

Creditori pe termen lung

N/A

Vanzari

N/A

Cumparari

N/A

Cheltuieli

N/A

Salarii si indemnizatii

N/A

Alte sectiuni de audit

N/A

Balanta de verificare si inregistrari contabile

N/A

Situatii financiare preliminare si inregistrari dupa sfarsitul exercitiului

N/A

FACTORI    AI RISCULUI DE NEDETECTARE NEASOCIAT CU ESANTIONAREA

SIGURANTA IN EXAMINAREA ANALITICA

Inexistenta

Moderata

Ridicata

FACTORI AI RISCULUI DE CONTROL

SIGURANTA

CRITERII

RISC

Semnificativa

Rata esecurilor pana la 2%

Moderata

Rata esecurilor pana la 5%

Limitata

Rata esecurilor pana la 10%

Inexistenta

Rata esecurilor mai mare de 10%

TABEL CU MARIMEA ESANTIONULUI LA O POPULATIE < 400

BANDA DE RISC

MARIMEA ESANTIONULUI

78.4% PANA LA 100%

58.5% PANA LA 78.3%

43.8% PANA LA 58.4%

33.0% PANA LA 43.7%

24.9% PANA LA 32.9%

18.9% PANA LA 24.8%

14.4% PANA LA 18.8%

11.1% PANA LA 14.3%

8.5% PANA LA 11.0%

6.6% PANA LA 8.4%

0 PANA LA 6.5%

TABEL CU MARIMEA ESANTIONULUI LA O POPULATIE >

BANDA DE RISC

MARIMEA ESANTIONULUI

72.1% PANA LA 100%

58.7% PANA LA 72.0%

47.8% PANA LA 58.6%

39.0% PANA LA 47.7%

30.2% PANA LA 38.9%

23.4% PANA LA 30.1%

18.1% PANA LA 23.3%

14.0% PANA LA 18.0%

10.9% PANA LA 13.9%

8.4% PANA LA 10.8%

6.5% PANA LA 8.3%

PANA LA 6.4%Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1533
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved