Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane

Managementului situatiilor de urgenta

management+ Font mai mare | - Font mai micA.        Definitii, concepte uzitate in domeniul managementului situatiilor de urgenta Nr 21 din 15 Aprilie 2004Sist. Nat. de Management al Sit. de Urgenta este denumit in continuare Sist. Nat., se infiinteaza, se organizeaza si functioneaza pentru prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta, asigurarea si coordonarea resurselor umane, materiale si financiare.

Sist. Nat este organizat de autoritatea administratiei publice si se compune dintr-o retea de organisme, organe si structuri.

EXPRESII

Situatia de urgenta - eveniment exceptional cu caracter nonmilitar care prin amploare si sintensitate ameninta viata, sanatatea populatiei, mediul, valori materiale si culturale.

Amploarea situatiei de urgenta - marimea ariei de manifestare in care sunt amenintate sau afectate viata persoanelor, functionarea institutiilor statului si valorilor comunitatii.

Intensitatea situatiei de urgenta - viteza de evolutie a fenomenelor si gradul de perturbare a starii de normalitate.

Starea potential generatoare de situatie complex de factori de risc care prin evolutia lor ar putea aduce atingeri vietii si populatiei.

Imineta amenintarii - parametrii de stare si timp care determina declansarea inevitabila a unei situatii de urgenta.

Starea de alerta- se refera la punerea de indata in aplicare a planurilor de actiune si masuri de prevenire

Managementul de urgenta ansamblul activitatilor desfasurate si procedurile utilizate de factorii de decizie, institutiile publice abilitate.

Monotorizarea situatiei de urgenta proces de supraveghere necesar evaluarii sistematice a cunostintelor tipului, amplorii si intensitatii evenimentului.

Factor de risc- fenomen, complex de imprejurari in acelasi timp si spatiu care pot determina producerea unor tipuri de risc.

Tipuri de risc- incendii, cutremure, inundatii, accidente, expozii, avarii, alunecari, prabusiri de teren, inbolnaviri in masa, tornade, avalanse, caderi de obiecte din cosmos.

Gestionarea situatiilor de urgenta identificarea, inregistrarea tipurilor de risc si a factorilor determinanti.

Interventia operativa actiunile desfasurate in timp de structurile specializate in scopul prevenirii agravarii situatiei de urgenta.

Evacuarea masura de protectie luata in cazul amenintarii iminente, ori producerii unei situatii de urgenta, consta in scoaterea din zonele afectate in mod organizat.

B. Organizarea Sistemului National pentru Managementul Situatiilor de Urgenta.Nr.21 din 15 aprilie 2004

Sistemul National are in compunere:

-comitete pentru situatii de urgenta

-Inspectoratul General pt. Situatii de Urgenta

-servicii publice comunitare profesioniste

-centre operative pt. situatii de urgenta

-comandantul actiunii

Comitete pt. situatii de urgenta

-Comitetul Nat. pt.Situatii de Urgenta

-Comitetele ministeriale

-Comitetul Municipiului Bucuresti

-Comitetele judetene

-Comitetele locale

Comitetul National - se constituie si functioneaza sub conducerea ministrului.

Organizarea si functionarea Comitetului Nat. se stabilesc prin hotarare a Guvernului .

Comitetul ministerial se constitue prin ordin al ministrului.

La nivelul municipiului Buc. conduce prefectul

La nivelul judetelor - conducerea prefectilor.

Din comitetul judetean face parte presedintele consiliului, sefi de serviciu...

La nivelul municipiilor si oraselor -conducerea primarului cu avizul prefectului.

Din comitetul local face parte viceprimar,secretarul comunei,orasului,municipiului.

Centrul operational indeplineste functiile de monitorizare, evaluare, instiintare, avertizare, prealarmare, alertare.

In cadrul serviciilor de urgenta profesioniste se organizeaza inspectii de prevenire.

In situatii de urgenta coordonarea unitara se face de o persoana imputernicita de catre Comitetul National, ministerial, judetean.

Sistemul de comunicatii,de prelucrare ,stocare a datelor se asigura prin Ministerul Adiministratiei si Internelor.

C. Principiile managementului situatiilor de urgenta:

-previziunea si prevenirea

-prioritate protectiei si salvarii vietii.

-respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului.

-asumarea responsabilitatii situatiilor de urgenta

-cooperarea la nivel national, regional si inernational.

-transparenta activitatii desfasurate.

-continuitatea si gradualitatea activitatilor de gestionare.

-operativitatea si subordonarea ierarhica.

D. Unitati si strucuri specializate aflate in subordinea Inapectorului General Nr.1490 din 9 sept 2004

Inspectoratul General are in subordine servicii de urgenta profesioniste, judetene, a municipiului Buc., cu personalitete juridica.

In subordine directa a Inspectoratului General funcioneaza institutii de invatamant de pregatire, de studii, cercetare stiintifica, comunicatii, informatica, grupuri de prevenire si interventie, subunitati specializate, baze, ateliere, depozite, logistica.

E. Principiile organizarii si functionarii Inspectoratelor pt. situatii de urgenta. Nr.1492 din 9 sept 2004

Organizarea si functionarea inspectoratelor se bazeaza pe principiile legalitatii, autonomiei, impartirii administrative - teritoriale, deconcentrarii si desconcentralizarii, cooperarii, solidaritatii in vederea:

pregatirii si protectiei prioritare a populatiei

realizarii conditiilor necesare supravietuirii in cazuri de urgenta

participarii la protectia valorilor culturale, patrimoniu, bunuri materiale

organizarii si executarii pentru limitarea si inlaturarea efectelor.

Aplicarea principiilor:

timplul de raspuns si operativitate permanenta

supletea organizatorica

capacitatea de raspuns credibila

restructurarea si modernizarea serviciilor de urgenta

parteneriatul operational

interventia graduala

interoperabilitate la nivel local, zonal, regional si international

managementului inegrat

participarea cu resurse a comunitatilor locale

F Structuri specializate ce functioneaza in subordinea inspectoratelor de urgenta judetene Nr. 1492 din 9 sept. 2004.

Centrul operational judetean respective al municipiului Bucuresti care indeplineste permanent functiile de monitorizare, evaluare, instiintare, avertizare, prealarmare, alarmare, alertare, coordonare si conducere operationala.

Inspectia de prevenire la nivelul judetului indeplineste functiile de reglementare, avizare/autorizare, informare publica, indrumare, control.

Grupuri de prevenire si de interventie, detasamente, detasamente speciale, sectii, statii, pichete, echipe si echipaje, structura de interventie de pompieri, de protectie civila, securitate civila si mixte.

Structuri de suport logistic; management.

Alte structuri functionale.

Garda de interventie a subunitatii specializate constituita din echipaje si personal operativ executand serviciul permanent in aceeasi tura.

G Elemente avute in vedere la dimensionarea structurilor organizatorice ale serviciilor de urgenta Nr. 1492 din 9 sept. 2004.

Se are in vedere urmatoarele elemente:

tipurile de risc gestionate si frecventa lor de manifestare.

suprafata unitatii din sfera de competenta si potential economic al acesteia.

densitatea populatiei.

necesarul operativ, ethnic sau administrative.

nivelul de pregatire necesar.

necesitatea asigurarii operativitatii permanente.

H Organizarea, functionarea si principalele atributii ale Inspectoratelor pentru situatii de urgenta judetene Nr. 1492 din 9 sept. 2004.

Pentru situatii de urgenta care impun concentrari masive de forte si mijloace inspectoratele stabilesc nevoile estimate, care va actiona temporar in afara zonelor de competenta, se stabilesc prin documente operative aprobate de Inspectorul general al Inspectoratului General.

Inspectoratul este condus de seful inspectoratului numit la propunerea prefectului.

Seful inspectoratului are calitatea de ordonator.

Seful inspectoratului ajutat de un prim-adjunct si un adjunct.

Prim-adjunctul coordoneaza centrul operational.

Adjunctul sefului este seful inspectiei de prevenire.

Raioanele de interventie pot depasi limitele zonei de competenta numai pentru nevoi operative.

Conducerea subunitatii se asigura de comandant.

Atributii principale :

planifica si desfasoara inspectii, controale, verificari.

elaboreaza studii, prognoze, analize statistice, natura si frecventa situatiilor de urgenta.

desfasoara activitati de informare publica.

participa la elaborarea reglementarilor specifice zonei de cometenta.

emite avize si autorizatii in conditiile legii.

monotorizeaza si evalueaza tipurile de risc.

organizeaza pregatirea personalului propriu.

executa cu forte proprii operatiuni si activitati de instiintare, avertizare, alarmare, alertare, recunoastere, cercetare, evacuare, adapostire, cautare, salvare, descarcerare, deblocare, prim ajutor, depoluare, protectie M.B.C. si decontaminare, filtrare, transport de apa, iluminat, asanare de munitie, protectie a patrimoniului cultural.

controleaza si indruma structurile subordinate.

participa la identificarea resurselor umane si materiale disponibile.

stabileste conceptia de interventie.

avizeaza planurile de raspuns voluntare si private.

planifica si desfasoara exercitii, aplicatii.

participa cu grupari operative.

participa la cercetarea cauzelor de incendiu, a conditiilor si imprejurarilor.

constata si sanctioneaza incalcarea dispozitiilor legale.

organizeaza concursuri profesionale cu serviciile voluntare si private si actiuni educative.

indeplineste alte sarcini stabilite prin lege.

inspectoratul colaboreaza cu autoritatile administrative publice locale.

pentru conducerea actiunilor de interventie se elaboreaza planuri conform Inspectoratului General.

I.Indatoririle si drepturile cadrelor militare potrivit Legii Nr. 80/1995

Indatoririle, drepturile sunt stabilite de Constitutia Romaniei.

Indatoriri :

sa fie loiale si devotate statului roman

sa lupte pentru apararea Romaniei pana la sacrificiul vietii

sa respecte juramantul militar, sa execute la timp ordinele

sa pretuiasca onoarea, gloria de lupta ale unitatii, demnitatea si uniforma militara

sa-si perfectioneze pregatirea profesionala

sa actioneze pentru intretinerea tehnicii si a armamentului

sa pastreze cu strictete secretul militar, de stat si de serviciu si caracterul confidential.

Drepturi :

solda lunara compusa din solda de grad, solda de functie, gradatii si indemnizatii.

echipament, hrana, asistenta medicala, medicamente, locuinta de serviciu, gratuite, concedii si scutiri medicale platite.

reduceri sau scutiri de impozit pe venit, ajutoare si alte drepturi

cadrele militare cu "Meritul Militar" cls. III, II, I beneficiaza de un spor de 10%, 15%, 20%.

cadrele militare in activitate au dreptul sa urmeze invatamantul superior militar sau civil, postuniversitar, doctorat.

cadrele militare pot fi trimise la studii in strainatate prin concurs.

in timp de pace cadrele in activitate au dreptul la concediu de odihna

durata si acordarea concediului se stabilesc prin hotararea Guvernului.

femeile cadre au dreptul la concediu de maternitate si concediu pentru ingrijirea copilului

cadrele in activitate care urmeaza cursuri la zi beneficiaza de vacante

cadrele in activitate cat sunt concentrate li se pot acorda permisii

timpul acordat pentru permisii nu se scade din durata concediului anual de odihna sau a concediului de odihna suplimentar

in caz de razboi sau mobilizare, concediile, vacantele, permisiile se suspenda

cadrele active mutate in interes de serviciu au dreptul la o compensatie de 25 % din solda lunara

ofiterilor, maistrilor, subofiterilor activi li se acorda despagubiri in caz de invaliditate sau deces in timpul si din cauza serviciului militar, cuantumul se stabileste de catre Guvern

familiile cadrelor active beneficiaza de inlesniri in casele de odihna, sanatorii; cheltuielile vor fi din bugetul M.Ap. Nationale

Membrii familiilor a cadrelor active:

asistenta medicala si medicamente

documente de transport

beneficiaza de pensie de urmas

in caz de deces se acorda familiei cheltuieli de deces si un ajutor de solde lunare neimpozabile

urmasii cadrelor active, rezerva sau mobilizate decedate in timpul serviciului au dreptul la o pensie egala cu solda lunara pe care cadrele militare au avut-o la data decesului

copiii cadrelor active decedate in timpul serviciului pot fi transferati la liceele militare pe baza unui test de aptitudini

ofiterii, maistrii, subofiterii in rezerva si retragere au dreptul gratuit la asistenta medicala, medicamente, acces la cercurile militare, case de odihna

J Interzicerea sau restrangerea exercitiului unor drepturi si libertati. Legea 80/1995

Interzicere: - sa nu faca parte din partide, formatiuni politice

sa nu faca propaganda politica

sa nu candideze a fi ales in administratia publica locala, parlament, sau in functia de presedinte al romaniei

sa nu declare sau sa participe la greve

opiniile politice pot fi exprimate in afara serviciului

exprimarea in public caontrar intereselor Romaniei nu este permisa

aderarea la culte religioase este libera mai putin celor care contravin legii

constituirea in diferite forme de asociere cu caracter profesional, cultural, sportiv, educativ este permisa in conditiile regulamentelor militare

incheierea casatoriei este libera

participarea la mitinguri, demonstratii cu caracter politic ori sindical este interzisa cu exceptia activitatii la care se participa in misiune

cadrele militare se pot deplasa in strainatate

ofiterii, maistrii, subofiterii au obligatia de a nu efectua activitati care contravin demnitatii si prestigiul

Cadrelor militare active le este interzis:

sa indeplineasca alte functii decat cele in care sunt incadrate

sa fie asociat unic ori sa participe direct la administrarea sau conducerea unor organizatii, societati comerciale

ofiterii, maistrii, subofiterii in rezerva cat sunt concentrati pot ramane membri ai partidelor, dar le este interzis desfasurarea oricaror activitati cu caracter politic sau sindical in unitati militare

K. Provenienta ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor Legea Nr. 80/1995

Ofiterii in activitate provin:

absolventi cu diploma de licenta a institutiilor militare de invatamant

absolventi ai anului IV din institutiile de invatamant superior cu durata de 4 ani

absolventi ai institutiilor militare din alte state

ofiteri in rezerva care au promovat testele de aptitudini si indeplinesc celelalte conditii

maistrii si subofiterii in activitate cu diploma de licenta a institutiilor civile de cel mult 35 ani

Ofiterii in rezerva provin din:

ofiteri trecuti din activitate in rezerva

absolventi cu diploma de licenta care au indeplinit serviciul militare cu termen redus

absolventi ai institutiilor militare de invatamant pentru formarea ofiterilor

maistri, subofiteri in rezerva care in timp de razboi indeplinesc cel putin 3 ani rezultate foarte bune si bune

absolventi cu diploma de licenta civile de invatamant superior, liceelor, diploma de bacalaureat de cel mult 35 ani; barbatii sa aiba stagiul militar

studenti ai institutiilor militare pt. formarea ofiterilor care au promovat ultimul an de studii

Maistrii activi provin din:

absolventi cu diploma ai institutiilor de invatamant

subofiteri in activitate de cel mult 45 de ani, care au un stagiu neintrerupt de cel putin 5 ani

maistri militari in rezerva care au promovat testele de aptitudini si indeplinesc celelalte conditii

Maistrii in rezerva provin din:

maistrii trecuti din activitate in rezerva

absolventi cu diploma ai institutiilor militare de invatamant

persoane in varsta de cel mult 45 de ani

subofiteri in rezerva care au absolvit scoli de maistri

Subofiteri in activitate provin din:

absolventi cu diploma a institutiilor militare

militari angajati pe baza de contract care au promovat testele de aptitudini

subofiteri in rezerva care au promovat testele de aptitudini

gradatii in timp de razboi indeplinesc cu rezultate bune cel putin 3 luni functia

Subofiteri in rezerva provin din:

absolventi ai institutiilor de invatamant pentru formarea subofiterilor

subofiterii trecuti din activitate in rezerva

absolventi ai institutiilor civile de invatamat superior care au facut stagiul militar redus

studenti ai institutiilor militare de invatamant care au promovat cel putin anul I de studii, nu se acorda grad studentilor exmatriculati

gradatii in rezerva

sergenti in rezerva care in ultimele 6 luni ale serviciului militar au indeplinit rezultate bune si foarte bune functia.

gradatii care in timp de razboi indeplinesc 3 luni cu rezultate bune si foarte bune

absolventi ai liceelor, scolilor profesionale cu stagiul militar indeplinit

Cadrele militare in retragere provin din:

o fiteri in activitate sau in rezerva si maistri si subofiteri in rezerva care au depasit limita de varsta in grad clasa III in rezerva.

ofiteri, maistrii si subofiteri in activitate sau in rezerva clasati de comisiile medico-militare "inapt pentru serviciul militar cu scoatere din evidenta"

Trecerea cadrelor militare din activitate in rezerva sau direct in retragere:

- generalii si amiralii prin decret al Presedintelui Romaniei

- ceilalti ofiteri prin ordin al ministrului Apararii Nationale

- maistrii si subofiterii prin ordin al cpmandantilor

Scoaterea din evidenta militara a ofiterilor, maistrilor, subofiterilor in rezerva si trecerea lor in retragere se face:

- generalii si amiralii prin ordin al Sefului Statului Major General

- ceilalti ofiteri prin ordin al comandantilor stabiliti de seful Statului Major General

- maistrii, subofiteri prin ordin al comandantilor centrelor militare judetene

M Acordarea gradelor si inaintarea cadrelor militare in gradele urmatoare Legea Nr. 80/1995

- gradele de general si amiral in activitate si rezerva pe timp de pace si razboi prin decret al Presedintelui Romaniei

- gradele de ofiteri in activitate in timp de pace prin ordin al ministrului

- gradele de ofiteri in rezerva in timp de pace prin ordin al sefului Statului Major General

- in timp de razboi se fac de catre comandantii stabiliti de Marele Cartier General

- gradelede maistrii si subofiteri in activitate pe timp de pace si razboi prin ordin al ministrului Apararii Nationale

- gradele de maistrii si subofiteri in rezerva pe timp de pace si razboi prin ordin al comandantilor stabiliti de M.Ap.N.

- acordarea gradelor de ofiteri, maistrii, subofiteri activi se face odata pe an prinordin al ministrului

Gradele de ofiteri, maistri si subofiteri in rezerva se acorda:

- o data pe an

- la data terminarii pregatirii militare sau a trecerii in rezerva

- in tot cursul anului, de regula odata pe an

Gradele de sublocotenent se acorda

La trecerea in corpul maistrilor astfel:

- gradul de maistru cls III - plutonierilor

- gradul de maistru cls II - plutonier major

- gradul de maistru cls I - plutonier adjutanti

- gradul de maistru principal plutonieri adjutanti sefi

- inaintarea in grad, se face la termen sau in mod exceptional sau inainte de termen

- se face in ordinea ierarhica a gradelor, in raport cu nevoile si posibilitatile unitatii

- se acorda prioritate celor care prin profesionalism, rezultate, prin cultura, personalitate, spirit de organizare

- in timp de pace ofiterii, maistrii, subofiterii in activitate vor fi inaintati in grad la termen cu conditiile: au implinit stagiul minim de grad, au fost apreciati pe intreaga perioada a stagiului cu cel putin calificativul "corespunzator"

- pentru a fi propusi la inaintarea in grad la termen ofiterii activi trebuie sa fie incadrati cu cel putin un an inainte de data la care se fac inaintarile in grad.

In gradele de maior si locotenent-comandor:

- sa fi absolvit un curs de perfectionare in specialitate

- absolventi cu diploma de licenta ai Academiei de Inalte Studii Militare sau institutii militare de invatamant superior de acelasi nivel.

- ofiterii studenti care au promovat cel putin anul I la Academia de Inalte Studii Militare sau ani I-II la alte institutii militare

- sa aiba un stagiu diferentiat pe arme si specialitati militare cel putin 3-5 ani

In gradele de colonel si comandor:

- sa fi absolvit cu diploma de licenta Academia de Inalte Studii Militare ori alte institutii militare de invatamant superior

- sa fi absolvit cursul de capacitate pentru grd. de colonel sau comandor, admiterea se face pe baza de examen

- sa aiba un stagiu corespunzator de 6-8 ani la unitati si mari unitati

In gradele de general de brigada, genaral de flotila aeriana si contraamiral:

- au fost apreciati in ultimi 5 ani cu calificativul de cel putin F.B.

- au o vechime de cel putin 3 ani

- sunt incadrati in functii prevazute in statele de organizare cu grade de general de brigada

- locotenet-coloneii si capitan-comandorii pot fi detasati la cursul de capacitate pentru gradul de colonel sau comandor incepand din primul an al stagiului minim in grad.

- maistrii cls a II-a si plutonier-majorii pot sustine examen de grad incepand cu ultimii ani de stagiu minim in grad, in caz ca nu il iau pot sustine inca odata dupa cel putin un an.

- in timp de razboi ofiterii, maistrii, subofiterii in activitate si cei in rezerva pot fi inaintati in gradul urmator daca au implinit stagiul minim in grad si au indeplinit atributiile.

- in timp de pace ofiterii, maistrii, subofiterii in rezerva pot fi inaintati in grad in raport cu nevoile, dupa expirarea stagiului minim in grad si au obtinut rezultate B. si F.B.

- ofiterii, maistrii, subofiterii in activitate care se disting prin indeplinirea atributiilor, pregatire profesionala pot fi inaintati in gradul urmator si inaintea expirarii stagiului minim in grad

- ofiterii, maistrii, subofiterii activi si in rezerva care fac fapte de eroism, acte exemplare de curaj, pot fi inaintati in grad in mod exceptional in timp de pace si razboi.

Locotenent-coloneii si capitan-comandorii: activi carora le-a expirat stagiul minim dar nu au putut fi inaintati in grad cat au fost activi vor fi inaintati in gardul urmator in rezerva sau direct in retragere cu noul grad.

Coloneii si comadorii activi care au o vechime in grad de minim 7 ani si sunt incadrati de cel putin 4 ani si au calificativul F.B. sau exceptional la trecerea in rezerva sau direct in retragere li se acorda gradul de general de brigada respectiv general de flotila.

- cu prilejul evocarii unor evenimente din istoria patriei ale Romaniei, ofiterii, maistrii, subofiterii in retragere in mod exceptional pot fi inaintati la gradul urmator; coloneilor si comadorilor li se poate acorda gradul de general.

Inaintarea in grad se face prin:

- decret al Presedintelui Romaniei pt. generali, amirali la propunerea ministrului Ap. Nationale

- ordin al ministrului Ap. Nat. pentru ceilalti ofiteri, maistrii, subofiteri

- ofiterii, maistrii, subofiterii care si-au sacrificat viata facand acte de devotament vor fi inaintati post-mortem in gradul urmator,iar coloneilor si comandorilor li se acorda post-mortem gradul de general.

- maistrilor, subofiterilor, gradatilor si soldatilor li se acorda post-mortem gradul de sublocotenent.

N.Trecerea in rezerva sau direct in retragere a cadrelor militare Legea Nr. 80/1995

- ofiterii, maistrii, subofiterii pot fi trecuti in rezerva sau direct in retragere astfel:

- dupa implinirea varstei si vechimii in serviciu necesare acordarii oensiei de serviciu

- sunt clasati "inapt pt. serviciul militar" de comisia medico-militara

sunt clasati "apt limitat"

in urma reorganizarii unor unitati si a reducerii unor functii nu sunt posibilitati pt. a fi incadrati in alte functii sau unitati

pt. a fi numiti intr-o functie publica civila

la cerere pt. motive bine intemeiate

prin demisie

cand manifesta dezinteres in indeplinirea atributiilor si sarcinilor de serviciu

cand comit abateri grave de la prevederile regulamentelor militare

pentru o infractiune savarsita din culpa li s-a aplicat prin hotarare judecatoreasca pedeapsa inchisorii cu suspendare conditionata a executarii ori a amenzii

sau la propunerea comandantilor unitatilor

- Raportul comandantilor se inainteaza pe cale ierarhica cu raportul de demisie

- pe timp de razboi, mobilizare, stare de asediu, stare de urgenta cadrele nu se trec in rezerva prin demisie

Generalii si amiralii pot fi activi astfel:

- generalii de brigada, generalii de flotila aeriana, contraamiralii, generalii de divizie, generalii de divizie aeriana si viceamiralii pana la 62 de ani

- generalii de corp de armata, general-comandorii, vice-amiral-comandorii, generali de armata, generali inspectori si amirali pana la 64 de ani

- ofiterii, maistrii, subofiterii activi condamnati prin hotarare judecatoreasca la pedeapsa inchisorii si cei pt. infractiuni savarsite cu intentie la pedeapsa inchisorii cu suspendarea executarii ori amenda se trece in rezerva sau direct in retragere

- cadrele militare active care nu indeplinesc conditiile de pensionare nu pot fi trecute in rezerva pe timpul cat se afla in incapacitate temporara de munca, fiind internate in spitale sau concedii medicale, iar femeile cand se afla in perioada graviditatii, a concediului de maternitate.

O. Limitele de varsta si stagiile minime in grad. Legea Nr. 80/1995

Limitele de varsta in grad pana la care ofiterii pot fi mentinuti in activitate si in cele 3 clase de evidenta in rezerva:

- sublocotenent si aspirant

in activitate 35

in rezerva cls. I,II,III - 35, 45, 60

- locotenent

in activitate 40

in rezerva cls. I,II,III - 35, 45, 60

- capitan

in sctivitste 50

in rezerva cls. I,II,III - 40, 50, 60

- maior si locotenent comandor

in activitate 50

in rezerva cls. I,II,III - 45, 50, 60

- locotenent colonel si capitan-comandor

in activitate 55

in rezerva cls. I,II,III - 50, 55, 60

- colonel si comandor

in activitate 55

in rezerva cls. I,II,III - 50, 55, 60

- general de brigada, general de flotila aeriana, contraamiral, general de divizie, general de divizie aeriana si viceamiral

in activitate 60

in rezerva cls a III - 62

- general de corp de armata, general comandor, viceamiral-comandor, general de armata, general inspector si amiral

in activitate 60

in rezerva cls. III - 64

Limitele de varsta in grad pentru maistrii si subofiteri pana cand pot fi mentinuti activi:

- maistru cls IV si sergent major

activitate 40

in rezerva cls. I,II,III - 45, 50, 60

- maistru cls III si plutonier

in activitate 45

in rezerva cls. I,II,III - 50, 55, 60

- maistru cls II si plutonier major

in activitate 50

in rezerva cls. I,II,III - 50, 55, 60

- maistru cls I si plutonier ajutant

in activitate 55

in rezerva cls. I,II,III - 50, 55, 60

- maistru principal si plutonier ajutant sef

in activitate 55

in rezerva cls. I,II,III - 55 - 60

Stagiile minime in grad:

In timp de pace:

Pentru ofiteri:

sublocotenent si aspirant - 3 ani

locotenent - 5 ani

capitan - 5 ani

maior si locotenent - comandor - 5 ani

locotenent-colonel si capitan comandor - 5 ani

Pentru maistrii si subofiteri:

maistru cls IV si sergent major - 4 ani

maistru cls III si plutonier - 5 ani

maistru cls II si plutonier major - 7 ani

maistru cls I si plutonier ajutant 6 ani

- la calculul stagiului nu se ia in considerare timpul in care ofiterii, maistrii si subofiterii au absentat de la program datorita incapacitatii temporare de munca si concediilor daca absentele insumeaza 365 de zile pe parcursul a 2 ani calendaristici consecutivi.

P. Definitii si concepte specifice protectiei civile si apararii impotriva incendiilor. Legea 481/2004 si Legea 307/2006

Apararea impotriva incendiilor reprezinta ansamblul integrat de activitati specifice, masuri si sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar si de informare publica, planificate organizate pentru limitarea si stingerea incendiilor in vederea evacuarii, salvarii si protectiei persoanelor periclitate, protejarii bunurilor si mediului.

Activitatea de protectie civila este de interes national si are caracter permanent.

Conceptia, organizarea, desfasurarea si managementul activitatilor se stabilesc la nivel local si national pe principiile autonomiei.

Autorizatie de securitate la incendiu: confera persoanelor fizice sau juridice, detinatoare ale constructiilor, instalatiilor si ale altor amenajari dreptul de a le pune in functiune si de a le exploata.

Aviz de securitate la incendiu: act emis dupa verificarea de conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice in vigoare.

Incendiu ardere autointretinuta, care se desfasoara fara control in timp si spatiu, care produce pierderi de vieti omenesti si pagube materiale.

Cauza a incendiului: suma factorilor care concura la initierea incendiului care consta in sursa de aprindere, mijl. care produc aprinderea, primul material care s-a aprins si imprejurarile care au dus la izbucnirea acestuia.

Mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor: sisteme, instalatii, echipamente, utilaje, aparate, accesorii, materiale, produse, substante, destinate prevenirii, limitarii si stingerii incendiilor.

Operatiuni de lunga durata cu o durata mai mare de 4 ore;

Organizare a interventiei in caz de incendiu: mijloace, metode pentru evacuarea si salvarea persoanelor, animale, bunuri si pentru stingerea incendiilor.

Pericol iminent de incendiu - situatia creata de cumularea factorilor care concura la initierea incendiului, declansarea acestuia fiind posibila in orice moment.

Schema cu riscurile teritoriale - document intocmit de inspectoratul pentru situatii de urgenta judetean sau municipiul Bucuresti

Plan de analiza si acoperire a riscurilor - cuprinde riscurile potentiale dintr-o unitate administrativ-teritoriala, masurile, actiunile si resursele necesare pentru managementul riscurilor respective.

Prevenirea incendiilor - totalitatea actiunilor de impiedicare a initierii si propagarii incendiilor

Raport de interventie - document operativ de informare si analiza statica in care sunt inscrise datele esentiale constatate.

Stingerea incendiilor - totalitatea actiunilor de limitare si intrerupere a procesului de ardere prin utilizarea de metode, procedee si mijloace specifice

Utilizator - persoana fizica sau juridica ce foloseste un bun in interes public

Scenariu de securitate la incendiu - document care descrie calitativ evolutia unui incendiu in timp identificand evenimentele cheie care il caracterizeaza si il diferentiaza.

Coordonarea, controlul se asigura de Ministerul Admin. Internelor prin Inspectoratul general pentru Situatii de Urgenta, la nivel local prin inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene.

Inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene exercita atributiile specifice in zone de competenta stabilite prin Hot. a Guvernului.

Q. Atributiile si obligatiile cetatenilor in domeniul protectiei civile Legea 481/2004

Drepturi:

- cetatenii au dreptul sa incheie contracte de voluntariat pentru incadrarea in serviciile de urgenta voluntare

- cetatenii care au suferit pagube au dreptul la despagubiri

- personalul serviciilor de urgenta -

Obligatii:

- sa respecte si sa aplice normele si reguli de protectie civila stabilite de autoritatile administratiei centrale si locale, de conducatori publici, ai agentiilor economice sa duca la indeplinire masurile de protectie civila dispuse

- sa informeze autoritatile prin orice mijloc prin apelare la 112 despre iminenta producerii oricarei situatii de urgenta

sa informeze serviciile de urgenta, politia, 112 despre munitie sau elemente de munitie neexplodata

- sa participe la intretinerea adaposturilor din cladirile proprietate personala

- sa-si asigure mijloace individuale de protectie, trusa sanitara, rezerva de alimente si apa pentru protectia familiei

- sa permita in situatii de urgenta accesul fortelor si mijloacelor pe terenul proprietate privata

- sa permita instalarea mijloacelor de alarmare pe cladirile proprietate privata fara plata si accesul persoanelor autorizate in vederea intretinerii acestora

- sa accepte si sa efectueze evaluarea

- sa solicite avizele si autorizatiile privind protectia civila.

R. Protectia populatiei si a bunurilor materiale in situatii de protectie civila Legea Nr. 481/2004

Pregatirea pentru protectia civila cuprinde pregatirea populatiei si a salariatilor pe linia protectiei civile

Pregatirea pentru protectia civila in institutiile de invatamant militare este obligatorie

Ministerul Educatiei Si Cercetarii in colaborare cu Inspectoratul General stabileste prin protocol, temele si activitatile practice - aplicatiile de educatie.

Societatile publice si private nationale si locale de radio si TV, presa scrisa sunt obligate sa prezinte in stiri, reportaje, riscurile, masurile preventive si modul de actiune si comportare a populatiei.

Protectia populatiei si a bunurilor materiale

- se realizeaza prin activitati constand in instiintarea, avertizarea, alarmarea, adapostirea protectiei nucleare, biologica si chimica, evacuare, etc.

Instiintarea - se face de Inspectoratul General si de serviciile de urgenta profesionista.

Avertizarea - populatiei se face de autoritatile publice centrale sau locale.

Prealarmarea - se face de catre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.

Alarmarea - populatiei se face de autoritatile publice centrale sau locale prin mijloace specifice.

Mijloacele de avertizare si alarmare se pun in locuri stabilite de IGSU si serviciile de urgenta profesioniste

Mesajele de avertizare si alarmare se transmit obligatoriu cu prioritate si gratuit prin toate sistemele de telecomunicatii, posturi, retele radio, TV prin satelit sau cablu.

In cazul unui atac iminent primele mesaje de prealarmare si alarma se transmit cu aprobarea ministrului MAI.

Sistemele de instiintare, avertizare si alarmare se verifica periodic prin executarea de antrenamente si exercitii.

Adapostirea: cuprinde adaposturi pentru puncte de comanda destinate Sist. Nat de Management al Situatiilor dde Urgenta, adaposturi publice. Autoritatile publice au obligatia sa prevada in planurile de investitii sa realizeze adaposturi de protectie civila.

- Autoritatile publice vor stabili posibilitati pentru adapostire: galerii de mina, tuneluri, pesteri, grote, etc.

- Adaposturile publice de protectie civila se avizeaza tehnic premergator eliberarii autorizatiilor de construire.

- In timp de pace adaposturile publice pot fi utilizate pentru alte destinatii cu obligatia de a fi eliberate in maxim 24 de ore.

Asanarea de munitie neexplodata:

- aceste activitati se face de catre subunitati specializate si de specialisti pirotehnicieni.

- terenurile pentru distrugerea munitiei se amenajeaza potrivit instructiunilor si normelor tehnice specifice.

- autoritatile locale vor pune la dispozitie accesul in teren si gratuit mijloace.............

- paza munitiilor si a terenurilor in curs de asanare, insotirea munitiilor se executa de personal autorizat.

- se interzice persoanelor fizice neautorizate sa ridice, manipuleze sa utilizeze munitia neexplodata.

- materialele explozive si mijloacele de aprindere necesare se pun la dispozitia pirotehnistilor la cererea Insp. Gen prin Comandamentele judetene de jandarmi.

Protectia nucleara, radiologica, chimica si biologica:

- aceasra se realizeaza prin mijloace de protectie individuala, colectiva.

- mijloacele de protectie individuala a populatiei se asigura criteriilor elaborate de IGSU prin hotarare a Guvernului.

Decontaminarea - se face prin operatiuni si tehnici speciale efectuate de catre serviciile de urgenta, unitati militare, agenti economici

Depoluarea - consta in identificarea si eliminarea surselor poluante, indepartarea sau neutralizarea agentilor poluatori ai apei, aerului si terenului.

- se interzice comercializarea sau utilizarea pentru consum a bunurilor contaminante.

- agentii economici si institutiile publice au obligatia sa avertizeze imediat populatia asupra riscurilor de poluare si contaminare.

Evacuarea - se executa pe baza planurilor intocmite in acest scop.

- trecerea la executarea actiunii de evacuare se face de catre primar sau prefect la propunerea Comitetului pentru situatii de urgenta

- in situatii de conflict armat, evacuarea se aproba de Consiliul Suprem de aparare a tarii la propunerea MApN

- accesul persoanelor neautorizate in zonele afectate si periculoase este interzis.

Limitarea si inlaturarea urmarilor situatiilor de protectie civila:

- limitarea si inlaturarea urmarilor au scopul restabilirii situatiei de normalizare in zonele afectate.

- la aceste activitati participa structuri de interventie din cadrul IGSU existente pe timp de pace, unitati militare ale MAI, MApN, Crucea Rosie.

- conducerea activitatii de interventie se realizeaza prin reteaua centrelor operationale si operative sau a punctelor de comanda existente la autoritatile administrativ centrale si locale.

- conducerea nemijlocita a acestor operatiuni se asigura de comandantul actiunii.

- grupa operativa se constituie prin ordin al prefectului din personal cu putere de decizie si specialisti.

- punctul operativ avansat este mobil si se asigura de catre serviciul de urgenta profesionist sau de IGSU.

- pana la sosirea la fata locului a comandantului actiunii, conducerea operatiunilor se asigura de comandantul sau seful formatiunii.

S. Obligatii generale privind apararea impotriva incendiilor Legea 307/2006

- persoanele fizice si juridice sunt obligate sa respecte reglementarile tehnice si dispozitiile de aparare impotriva incendiilor si sa nu primejduiasca viata, bunurile si mediul.

- persoanele care observa un incendiu au obligatia sa anunte prin orice mijloc serviciile de urgenta, primarul, politia si sa ia masuri dupa posibilitatile sale pentru limitarea si stingerea incendiului.

- in cazul in care anuntul de incendiu s-a facut cu rea-credinta, fara motiv, autorul raspunde contraventional sau penal si suporta cheltuielile de deplasare a fortelor de interventie.

- in caz de incendiu orice persoana trebuie sa acorde ajutor atat cat este rational posibil.

- in cazul incendiilor la paduri, plantatii, miriste, pasuni, fanete persoanele aflate in apropiere au obligatia sa intervina imediat.

In cazuri de forta majora persoanele fizice si juridice au obligatii:

- sa permita neconditionat accesul serviciilor si persoanelor care acorda ajutor

- sa permita neconditionat utilizarea apei, a mijloacelor de stingere a incendiilor

- sa accepte masurile stabilite de comandantul interventiei pentru degajarea terenurilor, demolarea unei constructii, taierea/dezmembrarea sau evacuarea din zona periclitata.

- pentru limitarea propagarii si stingerea incendiilor, consiliile judetene, consiliile locale, persoanele juridice si fizice au obligatia sa colaboreze intre ele contribuind cu forte si mijloace pe baza de reciprocitate sau pe baza contractuala.

Detinatorii si utilizatorii de constructii, instalatii, echipamente tehnologice cu obligatia sa conlucreze cu autoritatile administrative publice si cu organele specializate.

Numirea si schimbarea din functie a cadrului tehnic sau a personalului se face in 48 de ore.

Neindeplinirea atributiilor atrage schimbarea din functie in termen de 48 de ore.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 4812
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved