Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane

Termeni si definitii de management - prescurtari

management+ Font mai mare | - Font mai micTermeni si definitii

- prescurtǎri -Termeni si definitii

Termeni referitori la calitate

Termeni referitori la management

Termeni referitori la organizatie

Termeni referitori la proces si produs

Termeni referitori la caracteristici

Termeni referitori la conformitate

Termeni referitori la documentatie

Termeni referitori la examinare

Termeni referitori la audit

Termeni referitori la asigurarea calit tii proceselor de m surare

Prescurt ri

Termeni si definitii

Termeni referitori la calitate

Calitate masura in care un ansamblu de caracteristici intrinseci indeplineste cerintele.

NOTA 1 Termenul "calitate" poate fi utilizat cu adjective cum ar fi slaba, buna, sau excelenta.

NOTA 2 "Intrinsec" ca opus la "atribuit" reprezinta prezenta in ceva a unei caracteristici in special permanenta.

Cerinta nevoie sau asteptare care este declarata, in general implicita sau obligatorie

NOTA 1 - "In general implicit" are intelesul ca aceasta reprezinta o practica interna sau o obisnuinta pentru organizatie, pentru clientii acesteia si pentru alte parti interesate, la care nevoia sau asteptarea luata in considerare este implicita.

NOTA 2 - Pentru a desemna un tip specific de cerinte, ca de exemplu cerinte pentru produs, cerinte ale managementului calitatii, cerinte ale clientului poate fi utilizat un calificativ.

NOTA 3 O cerinta specificata este aceea care este declarata, de exemplu, intr-un document.

NOTA 4 Cerintele pot fi generate de diferite parti interesate.

Satisfactia clientului perceptie a clientului despre masura in care cerintele clientului au fost indeplinite.

NOTA 1 - Reclamatiile clientului constituie un indicator obisnuit al satisfactiei scazute a clientului, dar absenta acestora nu implica in mod necesar o satisfactie inalta a clientului.

NOTA 2 - Chiar daca cerintele clientului au fost stabilite cu acesta si au fost indeplinite, aceasta nu asigura in mod necesar o satisfactie inalta a clientului.

Capabilitate abilitatea unei organizatii, sistem, sau proces de a realiza un produs care va indeplini cerintele pentru acel produs.

NOTA Temenii referitori la capabilitatea procesului in domeniul statistic sunt definiti in ISO 3534-2.

Termeni referitori la management

Sistem ansamblu de elemente corelate sau in interactiune

Sistem de management - sistem prin care se stabilesc politica si obiectivele si prin care se realizeaza acele obiective.

NOTA Un sistem de management al unei organizatii poate include diferite sisteme de management cum ar fi un sistem de management al calitatii, un sistem de management financiar, sau un sistem de management al mediului.

Sistem de management al calitatii - sistem de management prin care se orienteaza si se controleaza o organizatie in ceea ce priveste calitatea .

Politica referitoare la calitate - intentii si orientari generale ale unei organizatii referitoare la calitate asa cum sunt exprimate oficial de managementul de la cel mai inalt nivel .

NOTA 1 - In general politica referitoare la calitate este consecventa cu politica globala a organizatiei si furnizeaza un cadru pentru stabilirea obiectivelor calitatii.

Obiectiv al calitatii ceea ce se urmareste sau spre care se tinde, referitor la calitate.

NOTA 1 In general obiectivele calitatii se bazeaza pe politica organizatiei referitoare la calitate.

NOTA 2 In general obiectivele calitatii sunt specificate pentru nivelurile si functiile relevante din organizatie.

Management de la cel mai inalt nivel persoana sau grup de persoane care orienteaza si controleaza o organizatie la cel mai inalt nivel.

Managementul calitatii activitati coordonate pentru a orienta si a controla o organizatie in ceea ce priveste calitatea.

NOTA In general orientarea si controlul referitoare la calitate includ stabilirea politicii referitoare la calitate si a obiectivelor calitatii planificarea calitatii, controlul calitatii, asigurarea calitatii si imbunatatirea calitatii .

Planificarea calitatii parte a managementului calitatii concentrata pe stabilirea obiectivelor calitatii si care specifica procesele operationale necesare si resursele aferente pentru a indeplini obiectivele calitatii

NOTA - Stabilirea planurilor calitatii poate fi parte a planificarii calitatii.

Controlul calitatii parte a managementului calitatii, concentrata pe indeplinirea cerintelor referitoare la calitate

Asigurarea calitatii parte a managementului calitatii, concentrata pe furnizarea increderii ca cerintele referitoare la calitate vor fi indeplinite.

Imbunatatirea calitatii parte a managementului calitatii, concentrata pe cresterea abilitatii de a indeplini cerintele calitatii.

NOTA Cerintele se pot referi la orice aspecte cum ar fi eficacitate, eficienta sau trasabilitate .

Imbunatatire continua activitate repetata pentru a creste abilitatea de a indeplini cerinte.

NOTA Procesul de stabilire a obiectivelor si de determinare a oportunitatilor de imbunatatire este un proces continuu care utilizeaza constatarile auditului si concluziile auditului, analiza datelor, analize efectuate de management sau alte mijloace si conduce in general la actiuni corective sau la actiuni preventive .

Eficacitate masura in care sunt realizate activitatile planificate si sunt obtinute rezultatele planificate

Eficienta relatie intre rezultatul obtinut si resursele utilizate

Termeni referitori la organizatie

Structura organizatorica ansamblu de responsabilitati, autoritati si relatii dintre persoane.

NOTA 1 In general ansamblul este ordonat.

NOTA 2 O exprimare oficiala a structurii organizatorice este furnizata in mod curent intr-un manual al calitatii sau pentru un proiect intr-un plan al calitatii.

NOTA 3 Domeniul unei structuri organizatorice poate include interfete relevante cu organizatii externe.

Infrastructura - sistem de facilitati, echipamente si servicii necesare pentru functionarea unei organizatii.

Mediu de lucru ansamblu de conditii in care se desfasoara activitatea

NOTA Conditiile includ factori fizici, sociali, psihologici si de mediu (cum ar fi temperatura, schemele de recunoastere a meritelor, factori ergonomici si compozitia atmosferei).

Client organizatie sau persoana care primeste un produs

EXEMPLU: Consumator, cumparator, utilizator final, comerciant cu amanuntul, beneficiar si achizitor.

NOTA Un client poate fi din interiorul sau din exteriorul organizatiei.

Furnizor - organizatie sau persoana care furnizeaza un produs .

EXEMPLU: Producator, distribuitor, comerciant cu amanuntul sau vanzator al unui produs, sau furnizor al unui serviciu sau al unei informatii.

NOTA 1 Un furnizor poate fi din interiorul sau din exteriorul organizatiei.

NOTA 2 In situatii contractuale furnizorul este denumit uneori "contractant".

Termeni referitori la proces si produs

Proces ansamblu de activitati corelate sau in interactiune care transforma elemente de intrare in elemente de iesire.

NOTA 1 - In general elementele de intrare intr-un proces sunt elemente de iesire ale altor procese.

NOTA 2 - In general procesele dintr-o organizatie (1) sunt planificate si se desfasoara in conditii controlate pentru a adauga valoare.

NOTA 3 - Un proces, in care conformitatea (6.1) produsului (4.2) rezultat nu poate fi verificata prompt sau economic, este in mod frecvent denumit "proces special".

Produs rezultat al unui proces

Procedura mod specificat de efectuare a unei activitati sau a unui proces.

NOTA 1 Procedurile pot fi documentate sau nu.

NOTA 2 Atunci cand o procedura este documentata, se utilizeaza frecvent termenul de "procedura scrisa" sau de "procedura documentata". Documentul care contine o procedura poate fi denumit ca "document procedura".

Termeni referitori la caracteristici

Caracteristica trasatura distinctiva.

Caracteristica a calitatii - caracteristica intrinseca a unui produs, proces sau sistem referitoare la o cerinta.

NOTA 1 "Intrinsec" reprezinta prezenta in ceva a unei caracteristici in special permanenta.

NOTA 2 O caracteristica atribuita unui produs, proces sau sistem (de exemplu: pretul unui produs, proprietarul unui produs) nu este o caracteristica a calitatii acelui produs, proces sau sistem.

Trasabilitate abilitatea de a reconstitui istoricul, aplicarea sau localizarea a ceea ce este luat in considerare.

NOTA 1 Atunci cand este luat in considerare un produs, trasabilitatea se poate referi la:

originea materialelor si componentelor,

istoricul procesarii; si

distributia si localizarea produsului dupa livrare.

Termeni referitori la conformitate

Conformitate indeplinirea unei cerinte.

NOTA 1 Aceasta definitie corespunde cu Ghidul 2 ISO/CEI dar este formulata diferit pentru a se incadra in conceptele ISO 9000.

NOTA 2 Termenul "conformare" este sinonim dar nerecomandat.

Neconformitate neindeplinirea unei cerinte.

Defect neindeplinirea unei cerinte referitoare la o utilizare intentionata sau specificata.

NOTA 1 Distinctia dintre conceptele de defect si neconformitate este importanta deoarece aceasta are conotatii legale, in special cele asociate problemelor referitoare la raspunderea juridica pentru produs. In consecinta, termenul "defect" ar trebui utilizat cu extrema prudenta.

NOTA 2 Utilizarea intentionata, asa cum a fost prevazuta de client poate fi afectata de natura informatiilor, cum ar fi instructiuni de utilizare sau de mentenanta, furnizate de furnizor.

Corectie actiune de eliminare a unei neconformitati detectate.

NOTA 1 - O corectie poate fi efectuata impreuna cu o actiune corectiva..

NOTA 2 - O corectie poate fi, de exemplu, reprelucrare sau reclasare.

Informatie date semnificative.

Termeni referitori la documentatie

Document - informatie impreuna cu mediul sau suport.

EXEMPLU: Inregistrare, specificatie , document procedura, desen, raport, standard.

NOTA 1 Mediul poate fi hartia, discuri magnetice, electronice sau optice pentru computer, fotografie sau mostra, sau combinatii ale acestora.

NOTA 2 Un set de documente, de exemplu specificatii si inregistrari este frecvent denumit "documentatie".

NOTA 3 Unele cerinte (ca de exemplu, cerinta de a fi lizibile) se refera la toate tipurile de documente, totusi pot fi cerinte diferite pentru specificatii (de exemplu, cerinta de a fi controlate prin revizii) si inregistrari (de exemplu, cerinta de a fi regasibile).

Specificatie - document care stabileste cerinte.

NOTA O specificatie se poate asocia activitatilor (de exemplu document procedura, specificatie de proces si specificatie de incercare), sau produselor (de exemplu specificatie de produs, desen si specificatie de executie).

Manualul calitatii - document care descrie sistemul de management al calitatii al unei organizatii.

NOTA Manualele calitatii pot diferi ca format si nivel de detaliere pentru a se adapta marimii si complexitatii unei anumite organizatii.

Planul calitatii - document care specifica ce proceduri si resurse asociate trebuie aplicate, de cine si cand pentru un anumit proiect, produs, proces sau contract

NOTA 1 Aceste proceduri, includ in general pe acelea referitoare la procesele de management al calitatii si pe cele de realizare a produsului.

NOTA 2 Adeseori un plan al calitatii face referire la parti din manualul calitatii sau la documente proceduri.

NOTA 3 Un plan al calitatii este in general unul din rezultatele planificarii calitatii .

Inregistrare - document prin care se declara rezultate obtinute sau furnizeaza dovezi ale activitatilor realizate

NOTA 1 Inregistrarile pot fi utilizate, de exemplu, pentru a documenta trasabilitatea si pentru a furniza dovada verificarii, actiunii preventive si a actiunii corective .

NOTA 2 - In general inregistrarile nu trebuie supuse controlului reviziilor.

Termeni referitori la examinare

Dovada obiectiva date care sustin ca ceva exista sau este adevarat.

NOTA - Dovada obiectiva poate fi obtinuta prin observare, masurare, incercare sau prin alte mijloace.

Validare confirmare, prin furnizarea de dovezi obiective ca au fost indeplinite cerintele pentru o anumita utilizare sau o aplicare intentionate.

NOTA 1 Termenul "validat" este utilizat pentru a desemna starea aceasta.

NOTA 2 Conditiile de utilizare pentru validare pot fi reale sau simulate.

Termeni referitori la audit

Audit - proces sistematic, independent si documentat in scopul obtinerii de dovezi de audit si evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina masura in care sunt indeplinite criteriile de audit

NOTA Auditurile interne, uneori denumite si audituri de prima parte, sunt conduse de, sau in numele organizatiei insasi pentru scopuri interne si pot constitui baza pentru o organizatie pentru declaratia pe propria raspundere a conformitatii.

Auditurile de secunda parte sunt conduse de parti care au un interes in raport cu organizatia, cum ar fi clienti, sau de alte persoane in numele acestor parti.

Program de audit ansamblu de unul sau mai multe audituri planificate pe un anumit interval de timp si orientate spre un scop anume.

Criterii de audit ansamblu de politici, proceduri sau cerinte utilizate ca o referinta.

Dovezi de audit - inregistrari, declaratii ale faptelor sau alte informatii care sunt relevante in raport cu criteriile de audit si verificabile.

NOTA Dovezile de audit pot fi calitative sau cantitative.

Constatari ale auditului - rezultatele evaluarii dovezilor de audit colectate, in raport cu criteriile de audit .

NOTA Constatarile de audit pot indica fie conformitatea sau neconformitatea cu criterii de audit, fie oportunitati pentru imbunatatire.

Concluzii ale auditului rezultatele unui audit furnizate de echipa de audit , dupa luarea in considerare a obiectivelor auditului si a tuturor constatarilor de audit.

Termeni referitori la asigurarea calitatii proceselor de masurare

Echipament de masurare mijloc de masurare, software, etalon, material de referinta sau aparatura auxiliara sau combinatii ale acestora necesare pentru a realiza un proces de masurare.

Proces de masurare ansamblu de operatii avand ca scop determinarea valorii unei marimi.

Confirmare metrologica ansamblu de operatii cerute pentru a se asigura ca echipamentul de masurare este conform cu cerintele pentru utilizarea intentionata.

NOTA 1 Confirmarea metrologica include in general etalonarea sau verificarea, orice ajustare sau reparare necesare si reetalonarea ulterioara, compararea cu cerintele metrologice pentru utilizarea intentionata a echipamentului precum si orice sigilari si etichetari cerute.

NOTA 2 Confirmarea metrologica se obtine numai daca si numai dupa ce s-a documentat si demonstrat adecvarea echipamentului de masura pentru utilizarea avuta in vedere.

NOTA 3 Cerintele pentru utilizarea intentionata pot include unele consideratii cum ar fi domeniul, rezolutia si eroarea maxima tolerata etc.

NOTA 4 Cerintele referitoare la confirmarea metrologica sunt de obicei distincte de cerintele pentru produs si nu sunt specificate in acestea.

Echipament de masurare - mijloc de masurare, software, etalon, material de referinta sau aparatura auxiliara sau combinatii ale acestora necesare pentru a realiza un proces de masurare.

Caracteristica metrologica - trasatura distinctiva care poate influenta rezultatele masurarii

NOTA 1 Echipamentul de masurare are de regula mai multe caracteristici metrologice.

NOTA 2 Caracteristicile metrologice pot fi supuse etalonarii.

Prescurt ri

AC Asigurarea calitatii

CA Consiliul de Administratie

CDC Comitetul Director pentru Calitate

CN..Comanda Numerica

DEC Director Economic-Comercial

DG Director General

DTP Director Tehnic - Productie

DTP Departamentul

DMM. Dispozitive de Masurare si Monitorizare

MC Manualul calitatii

NIR Nota de intrare receptie

PO/PL/I Procedura operationala / Procedura de lucru/ Instructiune

RACP Raport de actiune corectiva si preventiva

RM..Reprezentantul Managementului

RN Raport de Neconformitate

RSMC Responsabil cu cu Sistemul de Management al Calitatii

SADT.Serviciul Aprovizionare, Depozite, Transport

SEI..Serviciul Export-Import

SMEMSectia Mecano-energetica, Metrologie

SMC Sistem de Management al Calitatii

SMCI..Serviciul Managementul Calitatii-Inspectii

SMSP.Serviciul Management-Salarizare-Personal

SPServiciul Proiectare

SPPLU . Serviciul Preg tirea Productiei, Lansare, Urmarire

SVMS..Serviciul Vanzari, Marketing-ServicePolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2669
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved