Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane


CARIERA MILITARA

Resurse umane

+ Font mai mare | - Font mai micCARIERA MILITARA1. GENERALITATI

Evolutia in cariera militara inseamna promovarea in functie si inaintarea in grad

pentru cadrele militare performante, mentinerea in aceeasi functie sau numirea in

functii succesive prevazute cu acelasi grad pentru cele competente si trecerea in

rezerva pentru cele care au incheiat contractul si nu exista posibilitatea reinnoirii lui sau nu corespund cerintelor ori nevoilor Ministerului Apararii.

Promovarea in functie si inaintarea in grad, precum si trecerea maistrilor militari si subofiterilor in corpul ofiterilor se fac in temeiul hotararilor comisiilor de selectie.

Promovarea in functie si inaintarea in grad sunt conditionate de:

a) indeplinirea stagiului minim obligatoriu, corespunzator cerintelor fiecarui tip de functie;

b) calificativele obtinute pe parcursul intregii cariere militare;

c) absolvirea cursului de cariera necesar in vederea indeplinirii atributiilor noii functii.

Tipurile de functii care trebuie indeplinite de ofiteri in perioada anterioara promovarii in functie, precum si stagiul minim corespunzator acestora se stabilesc prin ordin al ministrului apararii.

Selectia in vederea frecventarii unui curs de cariera este conditionata de propunerea de a fi numit intr-o functie care necesita competenta asigurata prin acel curs.

Frecventarea unui curs de cariera se face incepand din ultimii 2 ani ai stagiului minim in gradul respectiv.

Tipurile de cursuri de cariera ce pot fi frecventate de ofiterii, maistrii militari si subofiterii in activitate se stabilesc prin ordin al ministrului apararii nationale.

Ofiterii care dovedesc aptitudini deosebite pot frecventa cursul de pregatire in vederea indeplinirii unei misiuni de reprezentant militar in strainatate, pe orice treapta a carierei militare, pe baza hotararii comisiilor de selectie.

Echivalarea cursurilor si a studiilor absolvite in tara si in strainatate, similare celor prevazute se efectueaza anual prin dispozitie a sefului Directiei management resurse umane din cadrul Ministerului Apararii.

CARIERA OFITERILOR

Cariera ofiterilor este delimitata, in functie de natura cerintelor posturilor, de competentele impuse de acestea, precum si de nivelul studiilor necesare in vederea trecerii de pe o treapta pe alta a ierarhiei militare, in: cariera inferioara, corespunzatoare gradelor de sublocotenent/aspirant -capitan; cariera medie, corespunzatoare gradelor de maior/locotenent-comandor - locotenentcolonel/

capitan-comandor; cariera superioara, corespunzatoare gradelor de colonel/comandor -general/amiral.

Ofiterii se pot afla in una dintre urmatoarele categorii:

a) ofiteri de arme - ofiterii aflati in stadiul carierei inferioare, care au dobandit o specialitate militara intr-o arma prin absolvirea cursului de baza din scoala de aplicatie a armei respective;

b) ofiteri de logistica - ofiterii aflati in stadiul carierei inferioare si medii, care au absolvit o institutie de invatamant superior de lunga durata si s-au specializat in unul dintre urmatoarele servicii:

- serviciul administrativ - specialitatile intendenta, finante, carburanti-lubrifianti si constructii cazare;

- serviciul transporturi militare - specialitatile auto, cai ferate, aeriene, navale, cai de comunicatie, controlul si indrumarea circulatiei;

- serviciul tehnico-ingineresc - specialitatile specifice structurilor militare;

- serviciul medical si sanitar-veterinar - specialitatile existente pe plan national;c) ofiteri specialisti - ofiterii care, prin absolvirea unor institutii de invatamant superior specifice, au dobandit anterior intrarii in profesia militara sau pe parcursul carierei militare specializarea necesara pentru a exercita ocupatii de jurist, muzician, jurnalist, istoric, personalul didactic din invatamantul militar si cercetare stiintifica, precum si ofiterii care isi desfasoara activitatea in domeniul informatiilor militare;

d) ofiteri de comanda si stat major - ofiterii aflati in stadiul carierei medii si superioare, proveniti din ofiteri de arme, ofiteri de logistica si ofiteri specialisti care, printr-o pregatire complementara adecvata, au dobandit specializarea necesara pentru a indeplini functii in statele majore de unitati - batalion, regiment sau similare - si de mari unitati sau in structuri superioare acestora, precum si functia de comandant al unei unitati militare de tip batalion sau similare acestuia;

e) ofiteri de conducere - ofiterii aflati in stadiul carierei superioare care ocupa functii de conducere: comandant sau sef al unei structuri ori microstructuri militare, loctiitor adjunct.

Cursul de cariera necesar pentru promovarea intr-o functie prevazuta cu gradul de capitan si pentru inaintarea in grad este cursul avansat sau un curs similar.

Locotenentii pot frecventa cursul avansat pentru ofiterii de arme sau cursul avansat . Frecventarea cursului avansat se face potrivit regulilor.

Pentru promovarea intr-o functie prevazuta cu gradul de maior (locotenent-comandor) si totodata pentru inaintarea in acest grad este necesara absolvirea cursului de stat major specific ofiterilor de arme sau a unui curs similar.

Documentele ce se intocmesc in vederea trimiterii la un curs de cariera sunt urmatoarele:

v     Nota raport ;

v     Fisa cu principalele date;

v     Fisa de evaluare curs;

v     Tabel cu propuneri pentru urmarea cursului corespunzator.

3. CARIERA MAISTRILOR MILITARI SI SUBOFITERILOR

Absolventii institutiilor militare de formare a maistrilor militari si a subofiterilor specialisti sunt numiti in functii de specialist in exploatarea, intretinerea si repararea tehnicii de lupta, operator, comandant post de lupta/similare, respectiv in functii de subofiteri sanitari, veterinari sau instrumentisti din muzicile militare, din structura unitatilor si formatiunilor pana la regiment/similare inclusiv, prevazute cu gradul de maistru militar clasa a V-a/sergent sau maistru militar clasa a V-a - maistru militar clasa a IV-a/sergent - sergent major.

Dupa numirea in prima functie maistrii militari si subofiterii pot fi mutati pe toata durata stagiului in gradul de maistru militar clasa a V-a/sergent numai in functii si la esaloanele similar celor prevazute.

Maistrii militari si subofiterii numiti in functii corespunzatoare gradelor de maistru militar clasa a V-a - maistru militar clasa a IV-a/sergent - sergent major, care indeplinesc conditiile legale de stagiu minim in grad si apreciere de serviciu, sunt inaintati in gradul urmator daca indeplinesc celelalte conditii prevazute de reglementarile in vigoare.

Maistrii militari clasa a IV-a/sergentii majori pot urma cursul de loctiitor commandant pluton/similare sau cel de instructor daca au indeplinit timp de minimum 2 ani o functie de comandant de grupa/similare.

Maistrii militari clasa a IV-a/sergentii majori si maistrii militari clasa a III-a/plutonierii, care au absolvit unul dintre cursurile prevazute, sunt numiti in functii corespunzatoare tipului de curs absolvit, iar ulterior isi pot continua cariera militara fie ca maistri militari si subofiteri specialisti, fie ca maistri militari/subofiteri luptatori.

Maistrii militari clasa a IV-a/sergentii majori care au absolvit unul dintre cursurile mentionate si care indeplinesc conditiile legale de stagiu minim in grad si apreciere de serviciu pot fi inaintati in gradul urmator.

Pentru promovarea intr-o functie prevazuta cu gradul de maistru militar clasa a II-a/plutonier major este necesara, pe langa indeplinirea celorlalte conditii prevazute de reglementarile in vigoare, si absolvirea unuia dintre cursurile de stat major, administratie sau de conducere a structurilor tehnice.

Maistrii militari si subofiterii care au absolvit un curs de cariera isi pot continua cariera militara in unul dintre domeniile stat major, administratie sau conducere a structurilor tehnice, in raport cu tipul de curs absolvit.

Pentru promovarea in functie si inaintarea in grad a maistrilor militari si a subofiterilor din domeniul informatiilor militare, precum si a subofiterilor sanitari, veterinari si instrumentisti din muzicile militare se aplica in mod corespunzator reglementarile aprobate pe plan national pentru domeniile respective de activitate.

Documentele ce se intocmesc in vederea trimiterii la un curs de cariera sunt urmatoarele:

v     Nota raport ;

v     Fisa cu principalele date;

v     Fisa de evaluare curs;v     Tabel cu propuneri pentru urmarea cursului corespunzator.

4. PERSONALUL CIVIL DIN ARMATA

Principalele categorii de functii de personal civil din unitatile militare sunt:

v     in functie de natura postului ocupat:

a) functii de conducere;

b) functii executie, pe grade/trepte profesionale;

v     in functie de tipul raporturilor de munca/serviciu si legislatia muncii aplicabila

a) functii publice

b) functii de personal civil angajat cu contract individual de munca (p.c.c.);

v     in functie de nivelul studiilor

a) functii prevazute cu studii superioare de lunga sau de scurta durata (S);

b) functii prevazute cu studii medii sau postliceale (M/PL);

c) functii prevazute  cu studii generale si profesionale (G).

CONDITII DE ANGAJARE IN POSTURI DE PERSONAL CIVIL

     Conform art. 1 din M.R.U.6/3 - Regulamentul de ordine interioara pentru personalul civil din Ministerul Apararii, in aplicarea prevederilor legale in domeniul legislatiei muncii si a raporturilor de munca/serviciu, comandantul/seful unitatii militare are calitatea de angajator pentru personalul civil din unitatea militara respectiva.

     Functiile de personal civil din cadrul unitatilor militare apartinand Ministerului Apararii pot fi ocupate de orice persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii generale:

v     are cetatenia romana si domiciliul in Romania;

v     cunoaste limba romana, scris si vorbit;

v     are capacitate deplina de exercitiu;

v     are o stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate

v     indeplineste cerintele de ocupare a postului, prevazute in fisa postului, precum cele de studii si cele specifice functiei respective etc.;

v     nu este pusa sub interdictie judecatoreasca, nu este condamnata, pentru savarsirea unei infractiuni de natura sa o faca incompatibila cu functia vacanta scoasa la concurs;

v     a castigat concursul/a promovat examenul sau, pentru functionarii publici, dupa caz, a fost transferata/redistribuita pentru ocuparea functiei vacante respective;

v     nu este incompatibila la ocuparea functiei respective, potrivit prevederilor legale;v      a obtinut avizul de securitate, conform actelor normative specifice in vigoare.

            Conditiile specifice de angajare, pe categorii de personal civil, sunt cele din legislatia nationala aplicabila, precum:

Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;

Hotararea Guvernului nr. 1209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;

Prin Fisa Postului, angajatorul poate include si cerinte specifice ce trebuie indeplinite de catre cel incadrat pe acel post de catre angajat.

PERFECTIONAREA PREGATIRII PERSONALULUI CIVIL

            Dezvoltarea si perfectionarea profesionala a personalului civil din Ministerul Apararii constituie una din optiunile fundamentale ale strategiei de utilizare a acestei categorii de personal, promovata prin Conceptia privind managementul personalului civil din Armata Romaniei.

            Potrivit legislatiei in vigoare pe plan national si reglementarilor interne ale M.Ap. perfectionarea pregatirii personalului civil este organizata in raport cu studiile absolvite, functiile pe care le indeplinesc, precum si cu cerintele specifice de pregatire ale ministerului.

     Acestea se deruleaza in institutii militare sau civile de invatamant, in domenii cum sunt: securitate internationala; managementul organizatiilor; comunicare si relatii publice; managementul proiectelor; management economic si financiar-contabil; integrare europeana; administratie publica, cunoasterea limbilor straine si terminologie militara; operare pe calculator si tehnologia informatiilor; etc..

     Principalele forme de perfectionare a pregatirii la care personalul civil are acces sunt:

Pregatirea la locul de munca, prin: exercitarea atributiilor functiilor; pregatire personala pe baza tematicii stabilite de fiecare salariat civil pe durata unui an, in raport de atributiile si aspiratiile de evolutie in cariera; pregatire militara (in limita a 24 ore anual).

 Cursuri de perfectionare de scurta durata, organizate de structurile centrale ale ministerului, statele majore ale categoriilor de forte ale armatei si comandamentele de arma care raspund de pregatirea de specialitate.

Cursuri postuniversitare, organizate de institutiile de invatamant superior, militare sau civile.

     Toate categoriile de personal civil au acces la forme de perfectionare a pregatirii din domeniul de specializare sau in domeniul politico-militar, in situatia ca indeplinesc criteriile de selectie si promoveaza examenele organizate in acest scop.

Personalul civil poate participa la diverse forme de perfectionare a pregatirii organizate de institutii de invatamant, din tara si din strainatate. Cateva exemple de institutii militare de invatamant sunt urmatoarele: colegiile si departamentele din compunerea sau din subordinea Universitatii Nationale de Aparare Carol I, Academia Tehnica Militara sau Institutul Medico Militar.

Deasemenea, personalul civil poate participa la cursuri de perfectionare a capacitatilor de cunoastere a limbilor straine, organizate de institutiile militare de invatamant, sau la cursuri de initiere si de perfectionare in utilizarea calculatoarelor, organizate de structurile cu atributii in domeniu.

     Potrivit prevederilor art. 50 si art. 51 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata (r2), functionarii publici din minister au dreptul si obligatia de a-si imbunatati in mod continuu abilitatile si pregatirea profesionala, iar sefii structurilor centrale din minister au obligatia sa prevada in bugetul anual propriu sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de perfectionare profesionala a functionarilor publici organizata la initiativa ori in interesul autoritatii sau institutiei publice, cu o durata de maxim 10 zile intr-o perioada de doi ani.

     Printre cursurile organizate de Colegiul de Studii Strategice si Economia Apararii 'George Marshall' din Germania la care au acces civili angajati in Ministerul Apararii se numara Senior Executive Course, Executive Course si Leaders of the XXI Century.

     Deasemenea, Scoala NATO (SHAPE) de la Oberammergau (Germania) organizeaza cursuri de perfectionare de scurta durata la care participa si personal civil, in diferite domenii de specializare precum: Curs de Securitate si Cooperare in Europa; Curs privind Managementul Resurselor NATO; Curs privind Responsabilitatea Fortelor Armate in Protectia Mediului; Curs de Planificare pentru Urgente Civile si Cooperare Civili-Militari; Curs Orientativ privind Fortele Multinationale; Curs privind Operatiunile in Sprijinul Pacii; Curs Multinational privind Managementul Crizelor; Colegiul NATO de Aparare de la Roma.

     Cadrele didactice care predau limbi straine pot participa la cursuri de perfectionare in metodica predarii unor limbi straine de circulatie NATO, organizate in institutii de invatamant de profil din Austria, Canada, Franta, Germania, Marea Britanie, S.U.A.

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1455
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site