Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane


RECRUTAREA SI SELECTIA PERSONALULUI

Resurse umane+ Font mai mare | - Font mai micRECRUTAREA SI SELECTIA PERSONALULUI

1. RecrutareaRecrutarea este un proces desfasurat in continuu, permanent si sistematic sau spontan, provocat la anumite intervale de timp, caracterizat de toate actiunile convergent spre atragerea celor mai potrivite persoane pentru ocuparea posturilor libere din cadrul structurii organizatorice. (Catalina Bonciu, 1999). Acest proces are doua valente: interna si externa.

Etapele recrutarii interne:

Afisarea tuturor posturilor scoase la concurs;

Identificarea celor mai potrivite persoane pentru ocuparea posturilor respective - prin studierea fiselor angajatilor;

Anuntarea salariatilor care se pot inscrie la concurs.

Recrutarea externa este un procedeu mai costisitor si desfasurat in timp intr-o perioada mai indelungata. Ea se realizeaza prin modalitatile concrete oferite de:

Organismele, agentiile, oficiile specializate in domeniul muncii si protectiei sociale, inclusiv centrele de consultanta si de stocare a datelor in domeniu;

Anunturile stradale sau in mass - media;

Institutiile de invatamant, de diferite niveluri;

Recomandarile din partea unor angajati interni sau a altor organizatii din acelasi domeniu de activitate sau din domenii diferite.

Principii esentiale in asigurarea reusitei procesului de recrutare:

Stabilirea rationala a surselor de recrutare;

Desfasurarea procesului prin intermediul unor persoane competente, obiective si nepartinitoare;

Efectuarea recrutarii dupa un plan elaborat, diferentiat pe meserii, profesii, niveluri de calificare;

Precizarea necesarului de recrutare in functie de nevoile exprimate prin descrierea posturilor;

Mediatizarea intentiei de a angaja personal pe posturile aflate in concurs, prin anunturi serioase, corecte, dar atractive, fara denigrarea concurentei.

2. Selectia de personal

Selectia reuneste actiunile ce permit oprirea din randul tuturor candidatilor a celor ce intrunesc pregatirea, experienta, abilitatile impuse de post si poate cel mai semnificativ, doresc sa lucreze in scopul satisfacerii nevoilor de dezvoltare potrivit propriilor potentiale (Catalina Bonciu, 1999)

In desfasurarea procesului se utilizeaza doua categorii de metode:

a.       Empirice :

- impresii dobandite in timpul interviului;

- recomandari;

- informatii obtinute prin intermediul unor stiinte ca: astrologia, grafologia, chirologia, frenologia, kinesiologia, proxemica.

Eficienta utilizarii lor este maxima doar atunci cand sunt considerate completari ale metodelor stiintifice.

b.      Stiintifice

testele;

chestionarele;

interviurile;

simularile sau studiile de caz;

centru de evaluare si contractul de management.

La incheierea etapei de selectie propriu zisa, firma va dispune de un grup de persoane pentru care se va pune problema formarii pe postul pentru care au fost selectati. In acest sens este necesar sa se elaboreze un plan de formare pentru fiecare dintre acestia, variabil ca durata, in functie de postul avut in vedere, calitatile ce trebuie dezvoltate, deficientele ce trebuie sa fie lichidate.

Aceste planuri de pregatire sau perfectionare in domeniul managementului vor fi urmarite indeaproape de seful direct si vor fi analizate periodic la nivelul consiliului de administratie al firmei. Persoanele care nu intrunesc calitatile necesare postului, la terminarea planului de pregatire, pot capata noi sarcini de pregatire sau se renunta la ele.

3. Activitatea managerului si personalitatea

In cazul recrutarii de personal, un rol important ii revine managerului.Profesia de manager presupune conducerea unui sistem socioeconomic prin asumarea urmatoarelor atributii - prevederea, decizia, organizarea, comanda, coordonarea si controlul in vederea realizarii la modul optim a obiectivelor si scopurilor propuse.

a.      Prevederea - este capacitatea managerului de a se comuta de pe coordonata prezentului pe cea a viitorului, de a intui desfasurarea evenimentelor si a fenomenelor si de a pregati strategiile actiunilor mai adecvate in acest sens.

b.      Decizia - este o activitate mintala complexa si procesuala ce consta in: receptionarea informatiei, prelucrarea ei, stabilirea alternativelor posibile, prospectarea consecintelor fiecaruia din ele, alegerea alternativelor oprime si stabilirea mijloacelor si procedeelor de a o finaliza in conformitate cu scopurile urmarite.

c.       Organizarea - consta in capacitatea managerului de a optimiza functionarea componentelor tehnico - economice si umane in vederea realizarii obiectivelor.

d.      Comanda - este operatiunea de transmiterea hotararii luate structurilor subordonate de catre manager si totodata declansarea actiunilor in vederea indeplinirii ei.

e.       Coordonarea - consta in aptitudinea managerului de a interveni operativ in functionarea partilor sistemului in vederea armonizarii lor unele cu altele, precum si cum ansamblul, atat in ceea ce priveste factorii tehnico - economici, cat si cei sociali - umani.

f.        Controlul - reprezinta modalitatea de a verifica aplicarea comenzii si estimarea calitativa si cantitativa a rezultatelor obtinute.

Asa cum s-a mai aratat, stilul de management consta intr-o serie de particularitati ale persoanei (temperament, caracter, aptitudini) prin care managerul isi exercita functiile. Stilul de conducere trebuie raportat la structura, specificul si dinamica microgrupului in care conducatorul isi exercita activitatea de conducere. (vezi A. Neculau - "Dinamica grupurilor", Ed. Polirom 2001).

Temperamentul devine un factor important in imprimarea stilului managerial. Temperamentul, ca element component al structurii persoanei, impreuna cu trasaturile caracteriale, aptitudinale etc., are un rol important in configuratia stilului managerial.

In matricea prezentata mai jos, sunt descrise temperamentele, prin intermediul celor cinci functii ale managerului (care le-am prezentat anterior), fiecare din acestea fiind raportate la randul lor la tipurile de temperament. La sfarsitul matricei este prezentat care din tipurile de temperament este cel mai indicat pentru a fi un bun manager.

De asemenea, in cadrul matricei au fost asimilate unele trasaturi ale celor trei stiluri manageriale fundamentale de conducere (autoritar, democratic si liber).

Totodata, in tabel sunt incluse si tipurile de activitate nervoasa raportate la tipul de temperament.

Stabilindu-va tipul de temperament cu ajutorul unui test pe care vi-l poate aplica psihologul, test pe care vi-l prezentam in capitolul "Evaluarea performantelor resurselor umane" al acestei lucrari, puteti sa vedeti daca premisele dumneavoastra temperamentale (care sunt innascute) sunt cele mai favorabile pentru vocatia pe care v-ati ales-o, iar daca nu, prin intermediul acestei matrici si cu consilierea necesara din partea psihologului, ce puteti sa faceti pentru a depasi aspectele negative ale "personalitatii dumneavoastra innascute", si anume al temperamentului.

Latura dinamica a persoanei

FUNCTIILE CONDUCERII

Are premise tempera-

mentale

pentru a fi:

Tipul de activitate nervoasa

Superi-

oara.

Tempe

ramen-

tul

Preve-

derea

Organi-

zarea

Coman-

da

Coordo-

narea

Contro-

lul

puternic

Sang-

vin

Capacitate

prospectivamare,rapida

realista.

Capacita-

te orga-

nizatori-ca dina-

mica, a-

nalitica si

sintetica.

Comanda

echilibra-

ta,demo-cratica si

autoritara

Coordo-

nare ope-

rativa si

armoni-oasa.

Control activ, cu

tact, a-

greabil, eficient.

Foarte bun manager.

echilibrat

mobil

puternic

Coleric

Viziune prospecto-logica mare

rapida, mai putin realis-

ta.

Spirit or-

ganizato-ric dina-

mic, pre-

ponderent

sintetic.

Inclinatie

spre ma-

niera des-

potica de

comanda.

Coordona

re opera-

tiva ten-

sionata.

Control activ cu inclinatie

spre man-iera ca- zona.

Apt pentru ac-

tivitatea

manage-

riala.

neechilibrat

mobil

puternic

Fleg-

matic

Capacitate

proiectiva mare, rela-

tiv lenta, realista.

Organiza-

re mai putin di-namica,

analitica

Comanda

democra-

tica, e-chilibrata,

autoritara.

Coord. Cvasioperativa ar-

monioasa.

Control

eficient, usor incli

nat spre dadaceala

Bun

manager.

echilibrat

inert

slab

Melan-

Colic

Capacitate de prevede-

re relativ mica.

Organiza-re diminuata.

Autoritate

indoielni-ca in comanda

Coordo-nare limi-tata

Maniera
permisiva

Sub semnul

intrebarii.

Nema-

turizat

Aptitudine

prospectiva

redusa

Simt or-

ganizato-

ric slab.

Lipsa de

autoritate

in coman-da.

Slaba capacitate de coor-dona-

re.

Control

ineficient.

Contrain-

dicat pentru ac-

tivitatea manageri-

ala.

4. Implicatiile manageriale ale tipurilor temperamentale:

1. Tipul nervos - ca manager este mobil in gandire, reactioneaza rapid, nestapanit, retine impresiile imediate, este instabil, se plictiseste repede, este avid dupa informatii pe care nu le analizeaza cu calm, da solutii si vrea raspunsurile rapid, adora schimbarea. Este bun in abordarea multor meserii, dar provoaca tensiuni in grup.

2. Tipul sentimental - ca manager are o mare sensibilitate, este introspectiv, marcat de impresiile imediate, cu atractie spre arte, sociabil, stabil psihic, timid, melancolic uneori, creativ, iubeste adevarul si este putin ofensiv. Nu rezista la relatiile dure ale managementului concurential.

3. Tipul coleric ca manager este optimist, dar emotiv, uneori violent, susceptibil, cauta rezultate imediate si obiective noi. Este inteligent, se angajeaza in activitati riscante, este imprudent uneori si superficial. Se entuziasmeaza repede, este stapanit foarte des de programe idealiste. Este bun in momentul in care nu este necesara o activitate permanenta a grupului.

4. Tipul pasionat - managerul este nerabdator, dominator, independent, are tendinta de a nesocoti propriile interese, insistent, unilateral, profund in domeniul lui. Nu tine seama de factorii care ii cer pragmatism, dominat de idei si obiective adesea segmentare, nu are viziune de ansamblu. Este eficient in conducerea unor activitati cu scop delimitat sau in compartimente cu obiective precise.

5. Tipul sangvin - managerul se adapteaza usor la conditii diverse, este stabil psihic, analitic, calm, nu se angajeaza cu placere in actiuni riscante. Interesat de rezultatul final, cauta intelegerea grupului si intelege factorii prioritari intr-un demers. Este bun pentru conducerea la un nivel inferior si mediu din cadrul unei organizatii.

6. Tipul flegmatic - managerul nu este creativ si este deosebit de hotarat cand este cazul. Are un calm de exceptie, raceala, neincredere in cei din jur. Nu e influentabil, uneori braveaza, accepta formal alte opinii. Este eficient in locurile cu pericol ridicat.

7. Tipul amorf - ca manager este calm, indiferent, uneori neglijent, prea putin ofensiv, stabil psihic, reactioneaza cu intarziere. Este bonom, tolerant, iar in situatii limita poate avea reactii foarte potrivite. Este bun pentru situatii critice.

8. Tipul apatic - managerul este inactiv, reactioneaza greu, singuratic, doreste liniste si calm. Este putin capabil de efort, renunta repede, putin emotiv, nu sesizeaza factorii favorabili. Nu da rezultate ca manager. Este eficient in activitati segmentare, simple, care nu cer efort, imaginatie si risc.

Diagnosticarea tipului de personalitate, a tezaurului de factori bio - vegetativi, psihologici, temperamentali, cu care este incarcata o persoana dispusa a-si lua responsabilitatea de manager, are o mare importanta pragmatica si formativa. Testarea acestora realizata de specialisti cu ajutorul testelor de personalitate ar trebui sa constituie o practica in recrutarea, selectarea si promovarea managerilor in firma, pentru a evita ca o organizatie cu o buna dotare si cu un personal adecvat sa-si diminueze nivelul competitiv datorita personalitatii sterse a managerului.

5. Profiluri psihosocioprofesionale ale managerilor din diferite sectoare de activitate:

1. MANAGER COMPARTIMENT PERSONAL

Nr.

Crt.

CALITATI

Grade de necesitate

De dorit Necesare Absolut

necesare

2 3 4

I.

. PROFESIONALE

Licentiat in psihologie sau sociologie

Doctorat in psihologie sau sociologie

Curs de perfectionare in management

Cunostintele in domeniile:

psihologie sau sociologie in functie de pregatirea de baza

economie de piata

juridice - legislatie

cultura generala

limbi straine

protocol

tehnice

publicitate - reclama

II.

EXPERIENTA

In activitatea stiintifica de profil

In sectoare ale economiei nationale

De conducere

In relatii cu publicul

III.

. PSIHOLOGICE

Inteligenta generala

Flexibilitatea gandirii

Motivatie intrinseca

Capacitate de intelegere

Spirit de observatie

Structuri operationale algoritmice si euristice ale gandirii

Coordonare ideatica

Expresivitatea limbajului

Aptitudini de conducere (organizatorice, decizionale, de coordonare si control)

Temperament sangvinic sau flegmatic

Trasaturi pozitive de caracter (exigenta, obiectivitate, spirit critic, organizare in activitate, fermitate, consecventa in actiune)

IV.

. PSIHOSOCIALE

Sociabilitate

Comportament adecvat (limbaj, vestimentatie, reguli de politete)   

Spirit diplomatic

V.

STAREA SANATATII

Somatic buna

Psihic:

stabilitate comportamentala

echilibru emotiv

fara tendinte impulsive, fobico - obsesive, psihastenice, depresive, ipohondrice

2. MANAGER CU PRODUCTIA LA NIVELUL SOCIETATII COMERCIALE

Nr.

Crt.

CALITATI

Grade de necesitate

De dorit Necesare Absolut

necesare

2 3 4

I.

. PROFESIONALE

Studii superioare si tehnice in profilul societatii comerciale

Doctorat in stiinte tehnice

Curs de perfectionare in management

Cunostinte in domeniile:

economie de piata

juridice - legislatie

tehnologii de varf

limbi straine

psihologie

protocol

II.

EXPERIENTA

In activitatea de productie in profilul societatii comerciale

Manageriala

III.

. PSIHOLOGICE

Inteligenta generala

Inteligenta tehnica

Intuitie tehnica

Capacitatea de intelegere tehnica

Flexibilitatea gandirii

Coordonare ideatica

Structuri operationale algoritmice si euristice ale gandirii

Motivatie intrinseca

Aptitudini de conducere (previzionale, decizionale, organizatorice, de coordonare si control)

Temperament sangvinic sau flegmatic

Trasaturi pozitive de caracter (exigenta, fermitate, organizare in activitate, consecventa in actiune

IV.

. PSIHOSOCIALE

Sociabilitate

Comportament adecvat (limbaj, vestimentatie, reguli de conduita)

V.

STAREA SANATATII

Somatic buna

Psihic:

stabilitate comportamentala

echilibru emotiv

fara tendinte impulsive

MANAGER LA COMPARTIMENTUL PROGRAMARE, LANSARE SI URMARIREA PRODUCTIEI

Nr.

Crt.

CALITATI

Grade de necesitate

De dorit Necesare Absolut

necesare

2 3 4

I.

. PROFESIONALE

Studii superioare tehnice in profilul societatii comerciale

Curs de specializare de analisti - programatori

Curs de perfectionare in management

Cunostinte in domeniile:

tehnologii de varf

mecano - energetice

controlul calitatii productiei

organizarea productiei si a muncii

transport intern si depozitare

economie de piata

juridice si legislatie

statistica matematica

II.

EXPERIENTA

In activitatea de productie in profilul societatii comerciale

In activitatea de programare a productiei

Manageriala

In informatica - programare

III.

. PSIHOLOGICE

Inteligenta si intuitie tehnica

Capacitate de intelegere

Flexibilitatea gandirii

Structuri operationale algoritmice

Structuri operationale euristice

Aptitudini pentru calcul matematic

Temperament sangvinic sau flegmatic

IV.

. PSIHOSOCIALE

Sociabilitate

Comportament adecvat (limbaj, vestimentatie, reguli de conduita)

V.

STAREA SANATATII

Somatic buna

Psihic:

stabilitate comportamentala

echilibru emotiv

fara tendinte impulsive, fobico - obsesive, depresive , egocentrice

4. MANAGER LA COMPARTIMENTUL MECANO - ENERGETIC

Nr.

Crt.

CALITATI

Grade de necesitate

De dorit Necesare Absolut

necesare

2 3 4

I.

. PROFESIONALE

Studii superioare tehnice in profilul mecanic, T. C. M

sau energetic

Curs de perfectionare in management

Cunostintele in domeniile:

economie de piata

juridice - legislatie

tehnologie de varf

psihologie

profilul unitatii

organizarea productiei si a muncii

II.

EXPERIENTA

In activitatea de productie in domeniul mecano - energetic

In activitatea de productie pe profilul societatii comerciale

Manageriala.

III.

. PSIHOLOGICE

Gandire tehnica

Intuitie tehnica

Capacitate de intelegere

Flexibilitatea gandirii

Structuri operationale si algoritmice

Spirit de observatie

Atentie concentrata

Memoria formelor geometrice

Reprezentari in spatiu /in plan

Intelegerea verbala tehnica

Aptitudini organizatorice

Temperament sangvinic

Trasaturi de caracter pozitive (exigenta, organizare in activitate)IV.

. PSIHOSOCIALE

Sociabilitate

Comportament adecvat (limbaj, vestimentatie, reguli de conduita)

V.

STAREA SANATATII

Somatic buna

Psihic:

Stabilitate comportamentala

Echilibru emotiv

fara tendinte impulsive, fobico - obsesive, depresive

5. MANAGER LA COMPAARTIMENTUL C. T. C.

Nr.

Crt.

CALITATI

Grade de necesitate

De dorit Necesare Absolut

necesare

2 3 4

I.

. PROFESIONALE

Studii superioare in profilul societatii comerciale

Curs de specializare in domeniul asigurarii controlului calitatii

Curs de perfectionare in management

Cunostinte in domeniile:

economie de piata

juridice - legislatie

merceologie

licente si patente

psihologie

II.

EXPERIENTA

In activitatea de productie pe profilul societatii

comerciale

In activitatea C. T. C.

Manageriala

III.

. PSIHOLOGICE

Spirit de observatie

Atentie concentrata si distributiva

Intuitie tehnica

Memorie vizuala

Memoria formelor geometrice

Aptitudini organizatorice

Motivatie intrinseca

Temperament flegmatic

Trasaturi pozitive de caracter (exigenta, spirit critic, fermitate, cinste, onestitate)

IV.

. PSIHOSOCIALE

Sociabilitate

Comportament adecvat (limbaj, vestimentatie, reguli de conduita)

V.

STAREA SANATATII

Somatic buna

Psihic:

Stabilitate comportamentala

Echilibru emotiv fara tendinte impulsive, fobico - obsesive, depresive

VI. MANAGER LA NIVELUL CONDUCERII SOCIETATII COMERCIALE

(DIRECTOR COMERCIAL)

Nr.

Crt.

CALITATI

Grade de necesitate

De dorit Necesare Absolut

necesare

2 3 4

I.

. PROFESIONALE

Studii superioare economice

Doctor in stiinte economice

Curs de perfectionare in management

Curs de perfectionare in domeniul asigurarii calitatii produselor

Cunostinte in domeniile:

tehnice in profilul societatii comerciale

marketing

juridice - legislatie

limbi straine

tehnica negocierilor

psihologia comertului

informatica

II.

EXPERIENTA

In activitati comerciale (minim 5 ani)

In activitatile societatilor comerciale

Manageriala (minim 3 ani)

In negocieri comerciale

III.

. PSIHOLOGICE

Inteligenta generala

Spirit intreprinzator

Flexibilitatea gandirii

Coordonare ideatica

Structuri operationale euristice si algoritmice

Spirit de observatie

Intelegere verbala

Expresivitatea limbajului

Perspicacitate

Motivatie intrinseca

Aptitudini de conducere (previzionale, decizionale, organizatorice, de coordonare si control)

Temperament sangvinic sau flegmatic

Trasaturi pozitive de caracter (onestitate, responsabilitate, conduita ferma, organizare, initiativa)

IV.

. PSIHOSOCIALE

Sociabilitate

Comportament adecvat (limbaj, vestimentatie, reguli de conduita)

Capacitate empatica si diplomatie

V.

CULTURA

Generala

Economica

Tehnica

VI.

STAREA SANATATII

Somatic buna

Psihic:

Stabilitate comportamentala

Echilibru emotiv fara tendinte impulsive, psihastenice, depresive, egocentrice

VII. MANAGER LA NIVELUL COMPARTIMENTULUI DE APROVIZIONARE (SEF DE SERVICIU SAU DE BIROU)

Nr.

Crt.

CALITATI

Grade de necesitate

De dorit Necesare Absolut

necesare

2 3 4

I.

. PROFESIONALE

Studii superioare economice

Curs de perfectionare in management

Curs de perfectionare in domeniul asigurarii calitatii produselor

Cunostinte in domeniile:

tehnice in profilul societatii comerciale

juridice - legislatie

merceologie

limbi straine

tehnica negocierilor

psihologia comertului

informatica

II.

EXPERIENTA

In activitatea comerciala (minim 3 ani)

In activitatea societatii comerciale (minim 2 ani)

In activitatea de aprovizionare (minim 1 an)

Manageriala (minim 3 ani)

In negocieri comerciale

III.

. PSIHOLOGICE

Inteligenta generala

Spirit intreprinzator

Flexibilitatea gandirii

Coordonare ideatica

Structuri operationale algoritmice si euristice

Intelegere verbala

Expresivitatea limbajului

Perspicacitate

Memorie vizuala si auditiva

Motivatie intrinseca

Aptitudini de conducere (previzionale, decizionale, organizatorice, de coordonare si control)

Temperament sangvinic sau flegmatic

Trasaturi pozitive de caracter (onestitate, responsabilitate, constiinciozitate, organizare, initiativa)

IV.

. PSIHOSOCIALE

Sociabilitate

Comportament adecvat (limbaj, vestimentatie, reguli de conduita)

Capacitate empatica si diplomatie

V.

CULTURA

Generala

Economica

Conjuncturi economice

4. Tehnica

VI.

STAREA SANATATII

Somatic buna

Psihic:

- Stabilitate comportamentala

Echilibru emotiv fara tendinte impulsive, psihastenice, depresive, egocentrice

VIII. MANAGER LA NIVELUL COMPARTIMENTULUI DE DESFACERE SI CU ATRIBUTII DE MARKETING (SEF DE SERVICIU SAU DE BIROU)

Nr.

Crt.

CALITATI

Grade de necesitate

De dorit Necesare Absolut

necesare

I.

. PROFESIONALE

Studii superioare economice

Curs de perfectionare in management

Curs de perfectionare in asigurarea calitatii produselor

Cunostinte in domeniile

marketing

juridice - legislatie

psihologia comertului

tehnica negocierilor

limbi straine

protocol

merceologie

informatica

II.

EXPERIENTA

In activitati comerciale (minimum 3 ani)

In activitatea societatii comerciale (minimum1 an)

In activitati de desfacere sau marketing (minimum 2 ani)

Manageriala

In negocieri comerciale

III.

. PSIHOLOGICE

Inteligenta generala

Spirit intreprinzator

Flexibilitatea gandirii

Coordonare ideatica

Structuri operationale algoritmice si euristice

Spirit de observatie

Expresivitatea limbajului

Perspicacitate

Memorie vizuala si auditiva

Aptitudini de conducere (previzionale, decizionale, organizatorice, de coordonare si control)

Temperament sangvinic sau flegmatic

Trasaturi pozitive de caracter (onestitate, responsabilitate, constiinciozitate, organizare, initiativa)

IV.

. PSIHOSOCIALE

Sociabilitate

Comportament adecvat (limbaj, vestimentatie, reguli de conduita)

3. Capacitate empatica si diplomatie

V.

CULTURA

Generala

Economica

Conjuncturi economice

4. Tehnica

VI.

STAREA SANATATII

Somatic buna

Psihic:

- Stabilitate comportamentala

Echilibru emotiv fara tendinte impulsive, psihastenice, depresive, egocentrice

IX. PROFILUL TOP MANAGERULUI SOCIETATII COMERCIALE

Nr.

Crt.

CALITATI

Grade de necesitate

De dorit Necesare Absolut

necesare

2 3 4

I.

. PROFESIONALE

Studii superioare in profilul societatii comerciale

Doctorat in stiinte tehnice sau economice

Curs de perfectionare in management

Curs de perfectionare in marketing si economie de piata

Cunostinte in domeniile:

economie de piata

tehnologii de varf

juridice - legislatie

administratie

psihologie

limbi straine

protocol

II.

EXPERIENTA

In activitatea de productie in profilul societatii comerciale (minim 10 ani)

Manageriala (minim 5 ani)

III.

. PSIHOLOGICE

Inteligenta generala

Coordonare ideatica

Structuri operationale algoritmice si euristice

Flexibilitate a gandirii   

Aptitudini neconformiste

Cutezanta si asumare de riscuri

Perseverenta

Receptivitate fata de nou

Motivatie intrinseca

Aptitudini de conducere (previzionale, decizionale, organizatorice, de coordonare si control)

Temperament sangvinic sau flegmatic

Trasaturi pozitive de caracter (onestitate, responsabilitate, constiinciozitate, organizare, initiativa)

IV.

. PSIHOSOCIALE

Sociabilitate

Comportament adecvat (limbaj, vestimentatie, reguli de conduita)

3. Capacitate empatica si diplomatie

V.

CULTURA

Generala

2. Profesionala

VI.

STAREA SANATATII

Somatic buna

Psihic:

Stabilitate comportamentala

Echilibru emotiv fara tendinte impulsive, psihastenice, depresive, egocentrice

Referinte bibliografice:

C. Bonciu, V. Cornescu, Managementul Resurselor Umane, Editura Trei, Bucuresti,1999;

M. Dumitrescu, Tipologia stilurilor de conducere, in Enciclopedia conducerii intreprinderii, Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1982;

A. Manolescu, Managementul Resurselor Umane, Editura Economica, Bucuresti, 2001

R. Mathis, P. C., Nica, C. Rusu, Managementul Resurselor Umane, Editura Economica, Bucuresti, 1997;

I. Moraru, Introducere in psihologia manageriala, Editura Didactica si Pedagogica, R. A., Bucuresti,1995;

I Morarau, A. Tabachiu, Tratat de psihologie manageriala,Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1997;

A Neculau, Dinamica grupurilor, Editura Polirom, Iasi, 2001

O. Nicolescu, Management, Editura Didactica si Pedagogica, R.A., Bucuresti, 1992;

G. Johns, Comportamentul organizational, Editura Economica, Bucuresti, 1999;

W. D. Rees, Arta managementului, Editura Tehnica, Bucuresti, 1998;

T. Zorlentan, E. Burdus, G. Caprarescu, Managementul organizatiei, Editura Economica, Bucuresti, 1998;
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1830
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved