Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Alimentatie nutritieAsistenta socialaCosmetica frumuseteLogopedieRetete culinareSport


LEGE privind produsele alimentare

Alimentatie nutritie+ Font mai mare | - Font mai micL E G E

privind produsele alimentare
Parlamentul adopta prezenta lege organica.

Capitolul I

DISPOZITII GENERALE

Articolul 1. Scopul si sfera de aplicare a prezentei legi

(1) Prezenta lege stabileste cadrul juridic privind producerea, prelucrarea si distribuirea produselor alimentare, precum si reglementeaza conditiile de baza privind circuitul acestor produse, inclusiv asigurarea inofensivitatii lui, in scopul ocrotirii sanatatii omului, protectiei intereselor consumatorilor in ceea ce priveste produsele alimentare, promovarii unor practici echitabile in comertul cu produse alimentare.

(2) Prezenta lege se aplica tuturor produselor alimentare, inclusiv celor fortificate, cu destinatie nutritionala speciala, suplimentelor alimentare si altor feluri de produse alimentare destinate plasarii pe piata interna.

(3) Prezenta lege nu se aplica materiei prime alimentare destinate utilizarii in conditii casnice sau prepararii, manipularii sau depozitarii produselor alimentare la domiciliu in scopul consumului casnic privat, precum si produselor alimentare aflate in tranzit sau depozitate temporar ca bunuri ce tranziteaza tara, in cazul in care acestea nu prezinta pericol pentru sanatatea omului sau pentru mediu.

Articolul 2. Notiuni de baza

In sensul prezentei legi, se folosesc urmatoarele notiuni principale:

produs alimentar - orice substanta sau produs, in stare naturala sau prelucrata, destinat consumului uman, inclusiv bauturile, apa potabila si cea minerala imbuteliate, guma de mestecat, aditivii alimentari, alimentele fortificate, nutrimentele si suplimentele alimentare, produsele alimentare provenite din organisme modificate genetic, si orice alte substante, inclusiv apa, integrate intentionat in produsele alimentare pe parcursul fabricarii, prepararii, manipularii sau tratarii acestora. Notiunea in cauza nu include: hrana pentru animale; animalele vii, cu exceptia celor care sint pregatite pentru plasare pe piata in scopul consumului uman; plantele, inainte de a fi recoltate; narcoticele si substantele psihotrope; substantele utilizate doar ca medicamente; produsele cosmetice; tutunul si produsele din tutun;

aditiv alimentar - orice substanta care nu este folosita in mod obisnuit ca produs alimentar ca atare sau ca un component obisnuit tipic al produselor alimentare, cu sau fara valoare nutritiva, si care, adaugata intentionat in produsul alimentar in scopuri tehnologice (inclusiv organoleptice) in diferite etape ale procesului de producere a produselor alimentare, devine sau poate deveni, direct sau indirect, o componenta a acestor produse alimentare ori afecteaza caracteristicile lor. Notiunea in cauza nu include "contaminantii" sau substantele adaugate produselor alimentare pentru mentinerea ori sporirea calitatilor nutritive (vitamine, oligoelemente, aminoacizi etc.);

ingredient - orice substanta, inclusiv aditivii, folosita la producerea sau prepararea produselor alimentare si prezenta in produsul finit ca atare sau intr-o forma modificata;

produse alimentare cu destinatie nutritionala speciala - produse alimentare care, prin compozitia lor speciala sau prin procesul de prelucrare, se disting in mod evident de produsele alimentare destinate consumului normal, au o compozitie corespunzatoare scopurilor nutritionale pretinse, cum ar fi satisfacerea cerintelor nutritionale ale anumitor categorii de persoane cu dereglari ale proceselor digestive sau metabolice ori aflate in conditii fiziologice speciale, ale sugarilor sau copiilor mici sanatosi, si care sint comercializate intr-o forma adecvata destinatiei lor;

produse alimentare fortificate - produse alimentare in care au fost adaugate unul sau mai multe nutrimente esentiale, cum ar fi vitaminele, elementele minerale, proteinele ori alte substante nutritive, in scopul sporirii valorii nutritive a produsului respectiv, si care sint absente in starea initiala a produsului ori au fost pierdute in procesul obisnuit de productie. Produsele alimentare fortificate nu se considera medicamente;

nutrimente si/sau suplimente alimentare - substante nutritive, cum ar fi proteinele, lipidele, glucidele, vitaminele, elementele minerale, aminoacizii esentiali, si/sau preparate produse sub forma de tablete, capsule, drajeuri, pulberi sau lichide, care au in componenta lor macro- si micronutrimente si/sau alte substante comestibile si sint consumate in cantitati definite, suplimentar la ratia alimentara obisnuita. Nutrimentele si/sau suplimentele alimentare nu se considera medicamente;

produse alimentare provenite din organisme modificate genetic si/sau organisme modificate genetic - produse alimentare care contin o combinatie noua de material genetic obtinut prin tehnici de biotehnologie si/sau organisme (orice entitate biologica capabila sa se reproduca sau sa transfere material genetic) in care materialul genetic a fost modificat printr-un proces ce nu are loc, in mod natural, prin imperechere si/sau recombinare naturala;

produse alimentare de origine animala - produse alimentare ce constau din sau contin aproape in exclusivitate produse de origine animala (materie prima si produse obtinute de la animale, pasari, pesti, albine si hidrobionti);

produse alimentare de origine vegetala - produse alimentare ce constau din sau contin aproape in exclusivitate produse de origine vegetala;

materiale in contact cu produsele alimentare - materiale si articole care se folosesc la producerea si distribuirea produselor alimentare, inclusiv utilajele tehnologice, aparatele si comunicatiile, ambalajul, vasele, vesela, ustensilele aflate in contact cu produsele alimentare, si care sint destinate acestui scop;

ambalaj - orice tip de recipient sau orice material de invelire si de acoperire, specific ca executie si ca natura, care protejeaza produsul alimentar de contaminare si de modificarea calitatii, utilizat pentru transportul, manipularea, depozitarea si desfacerea produselor alimentare;

produs alimentar preambalat - orice articol unic prezentat ca atare consumatorului final sau agentului economic care produce si furnizeaza produse alimentare pentru populatie, constituit dintr-un produs alimentar si ambalajul in care acesta a fost introdus inainte de a fi oferit spre vinzare, ambalaj care acopera in intregime sau partial produsul alimentar astfel incit continutul acestuia sa nu poata fi deteriorat fara a deschide sau a modifica ambalajul;

inofensivitatea produselor alimentare - certitudine argumentata a faptului ca, in conditii obisnuite de preparare si/sau utilizare, produsele alimentare nu sint periculoase si nu prezinta risc pentru sanatatea generatiei actuale si a celei viitoare;

certificat de calitate a produselor alimentare si a materialelor in contact cu produsele alimentare - document prin care producatorul confirma corespunderea calitatii si inofensivitatii fiecarui lot de produse alimentare cerintelor prescrise si/sau declarate;

reglementari in domeniul alimentar - acte legislative, decrete ale Presedintelui Republicii Moldova, hotariri ale Guvernului, reguli si norme sanitare, sanitare veterinare, fitosanitare, standarde si alte documente normative pertinente, care stabilesc cerintele esentiale referitoare la produsele alimentare si materialele in contact cu produsele alimentare, la inofensivitatea acestora, controlul lor, conditiile de producere, distribuire si utilizare, metodele de esantionare si evaluare a riscului, precum si cerintele referitoare la ambalare si etichetare, la utilizarea conditionata sau la nimicirea produselor alimentare si a materialelor in contact cu produsele alimentare, periculoase;

intreprindere din sectorul alimentar - orice intreprindere, indiferent de forma de proprietate, care asigura desfasurarea activitatii in domeniul circuitului alimentar in conditiile prezentei legi;

materie prima alimentara - materie prima de origine animala, vegetala sau de alt gen, inclusiv apa, folosita la producerea produselor alimentare;

proces de productie - proces integral sau partial de obtinere, manipulare, prelucrare, fabricare, ambalare, etichetare, depozitare sau transportare a produselor alimentare, inclusiv de combinare a acestora cu alte produse;

circuit al produselor alimentare si al materialelor in contact cu produsele alimentare - elaborarea, fabricarea, prelucrarea, preambalarea, ambalarea, etichetarea, depozitarea, transportarea, distribuirea (inclusiv importul si exportul) produselor alimentare si a materialelor in contact cu produsele alimentare si alte modalitati de transmitere a acestora;

plasare pe piata - actiunea de a face disponibile produsele alimentare pe piata Republicii Moldova, inclusiv pastrarea lor in scopul distribuirii, oferirii prin vinzare sau prin oricare alta forma de transmitere contra plata ori cu titlu gratuit;

etichetare (marcare) - orice cuvinte, marci comerciale, marci de fabrica, semne, elemente desenate sau scrise, stampilate, reliefate sau imprimate pe ori atasate la un recipient cu produse alimentare si pozitionate pe orice ambalaj, document de insotire, nota, eticheta, banderola sau colereta, care insotesc sau se refera la produsul alimentar respectiv;

termen de valabilitate - perioada de timp stabilita de catre agentul economic care produce un produs alimentar, pe durata careia produsul trebuie sa-si pastreze caracteristicile specifice, cu conditia respectarii regulilor de transport, manipulare, depozitare, pastrare, utilizare si consum. Termenul de valabilitate al produselor alimentare poate fi exprimat printr-o anumita perioada de timp sau prin data limita de consum;

data limita de consum - data stabilita de producator pentru produsele alimentare care, din punct de vedere microbiologic, au un grad sporit de perisabilitate si sint susceptibile de a prezenta un pericol imediat pentru sanatatea consumatorului. Data limita de consum care indica ziua, luna si anul este precedata de mentiunea "Expira la data de";

trasabilitate - posibilitatea identificarii si urmaririi, de-a lungul tuturor fazelor de productie, de procesare si de distributie, a unui produs alimentar, a unui material in contact cu produsele alimentare, a unui animal care produce produse alimentare sau care este folosit la fabricarea produselor alimentare, precum si a oricarei substante care urmeaza sau care poate fi incorporata intr-un produs alimentar;

igiena a produselor alimentare - orice conditii si masuri necesare pentru garantarea inofensivitatii si stabilitatii la pastrarea produselor alimentare, intreprinse la orice etapa de producere si distribuire a acestora, pornindu-se de la cultivare sau crestere, producere pina la consumul final;

contaminant - orice substanta care nimereste neintentionat in produsele alimentare sau care este prezenta in acestea ca rezultat al producerii (inclusiv al activitatilor de crestere a plantelor si animalelor si al practicii veterinare), fabricarii, prelucrarii, prepararii, tratarii, preambalarii, ambalarii, transportarii, depozitarii, manipularii si distribuirii acestora sau ca rezultat al contaminarii mediului;

pericol - agent biologic, chimic sau fizic prezent in produsul alimentar sau o stare a produsului alimentar, ce pot avea un efect nefast asupra sanatatii omului;

risc - probabilitatea aparitiei unui efect nociv pentru sanatatea omului, precum si gravitatea acestui efect in cazul expunerii la un pericol;

punct critic de control - orice faza a circuitului alimentar (materia prima, localul, procesul tehnologic, reteta produsului alimentar, transportul etc.) care, aflata fiind sub control, conduce la eliminarea sau la reducerea riscurilor pina la un nivel acceptabil;

sistem de analiza a pericolului si de control al circuitului alimentar in punctele critice de control - metoda stiintifica sistematica de asigurare a inofensivitatii produselor alimentare pe tot parcursul circuitului alimentar, de la obtinerea materiei prime pina la consumator, prin identificarea si evaluarea potentialelor pericole, ce sint critice pentru inofensivitatea produselor alimentare, si punerea lor sub control si supraveghere permanenta in punctele critice de control;

analiza a riscurilor - proces care consta din trei componente interconexe: evaluarea, gestionarea si comunicarea riscurilor;

evaluare a riscurilor - proces bazat pe date stiintifice ce include patru etape: identificarea pericolelor, caracterizarea lor, evaluarea gradului de expunere pericolelor si caracterizarea riscurilor;

gestionare a riscurilor - proces de analiza a diferitelor tactici posibile, prin consultarea partilor interesate, luind in considerare rezultatele evaluarii riscurilor si a altor factori cu impact negativ si de alegere, in caz de necesitate, a masurilor preventive si de control corespunzatoare;

comunicare a riscurilor - schimb interactiv, pe tot parcursul procesului de analiza a riscurilor, de informatii si de avize privind pericolele si riscurile, privind factorii legati de riscuri si de identificarea lor intre responsabilii de evaluarea si gestionarea riscurilor, consumatori, intreprinderile sectorului alimentar, mediile universitare si alte parti interesate, in special explicarea rezultatelor evaluarii riscurilor si argumentarea deciziilor luate in materie de gestionare a acestora;

identificare a produselor alimentare si a materialelor in contact cu produsele alimentare - activitate de stabilire a corespunderii produselor alimentare si a materialelor in contact cu produsele alimentare cerintelor stipulate in reglementarile in domeniul alimentar aplicabile, precum si informatiei referitoare la aceste produse si materiale, cuprinse in documentele anexate si pe etichete;

produse alimentare si materiale in contact cu produsele alimentare, falsificate - produse alimentare si materiale in contact cu produsele alimentare care au fost modificate intentionat sau neintentionat, astfel incit ar putea constitui un risc pentru sanatatea omului, ar putea leza interesele consumatorului sau l-ar putea informa gresit, si ale caror componenta, caracteristici si proprietati nu corespund celor stipulate in reglementarile in domeniul alimentar aplicabile, dar care, prin aspect, etichetare, prezentare si publicitate, pretind a fi atare produse.

Articolul 3. Legislatia privind produsele alimentare

(1) Legislatia privind produsele alimentare reglementeaza domeniul produselor alimentare in general si inofensivitatea acestora in special, cuprinde toate etapele producerii, procesarii si distribuirii produselor alimentare si consta din prezenta lege, din alte legi si acte normative.

(2) In cazul in care tratatele internationale la care Republica Moldova este parte contin alte prevederi decit cele cuprinse in legislatia Republicii Moldova, se aplica prevederile tratatelor internationale.

Articolul 4. Obiectivele principale ale legislatiei

privind produsele alimentare

Obiectivele principale ale legislatiei privind produsele alimentare sint:

a) protectia vietii si sanatatii omului in raport cu produsele alimentare si materialele in contact cu produsele alimentare;

b) protectia intereselor consumatorului in scopul prevenirii practicilor frauduloase sau inselatoare, de falsificare a produselor alimentare si a materialelor in contact cu produsele alimentare, oricarei altei practici care ar putea induce in eroare consumatorul;

c) asigurarea practicilor echitabile in comertul alimentar.

Capitolul II

CERINTELE GENERALE PRIVIND CIRCUITUL PRODUSELOR ALIMENTARE SI AL MATERIALELOR

IN CONTACT CU PRODUSELE ALIMENTARE

Articolul 5. Circuitul produselor alimentare si al materialelor

in contact cu produsele alimentare

In circuit se pot afla produse alimentare si materiale in contact cu produsele alimentare inofensive care corespund cerintelor reglementarilor in domeniul alimentar, aprobate in modul stabilit.

Produsele alimentare propuse pentru consumul uman trebuie sa satisfaca necesitatile fiziologice ale omului in substantele nutritive necesare si in energie, sa fie inofensive, sa nu contina contaminanti, microorganisme si alte organisme si substante biologice in cantitati care sa depaseasca valorile-limita stabilite in regulile si in normele sanitare, sa nu prezinte in alt mod pericol pentru om, sa fie produse si plasate pe piata in conditii de igiena adecvate, conform reglementarilor in domeniul alimentar aplicabile. Valoarea nutritiva indicata a produsului alimentar propus pentru consumul uman trebuie sa corespunda valorii nutritive reale a acestuia si sa nu induca in eroare consumatorul.

Producerea si distribuirea produselor alimentare si a materialelor in contact cu produsele alimentare se vor efectua in spatii si in conditii ce corespund regulilor si normelor sanitare si sanitare veterinare in vigoare, pentru care agentii economici detin autorizatii sanitare si sanitare veterinare de functionare, dupa caz.

Se interzice producerea si plasarea pe piata a produselor alimentare si a materialelor in contact cu produsele alimentare care:

a) nu corespund cerintelor reglementarilor in domeniul alimentar aplicabile si nu au fost aprobate in modul stabilit;

b) sint periculoase si pot periclita sanatatea omului in conditii normale de folosire a lor de catre consumator, tinind cont de informatia cuprinsa in etichete sau pusa la dispozitia consumatorului in alt mod;

c) sint improprii consumului uman, fiind contaminate si/sau impure, prezentind semne de putrefactie, descompunere sau alte semne de alterare;

d) sint falsificate;

e) nu au inclusa pe eticheta informatia prevazuta de reglementarile in domeniul alimentar aplicabile;

f) nu au termenul de valabilitate stabilit (in cazul in care stabilirea termenului de valabilitate al produsului alimentar este obligatorie) sau al caror termen de valabilitate a expirat;

g) nu au certificate de calitate, certificate sau declaratii de conformitate, eliberate conform legislatiei in vigoare.

Produsele alimentare si materialele in contact cu produsele alimentare specificate la alin.(4) se considera neconforme reglementarilor aplicate in domeniul alimentar, periculoase si nu pot fi plasate pe piata, ele urmind a fi supuse utilizarii conditionate sau nimicirii.

(6) Corespunderea produselor alimentare si a materialelor in contact cu produsele alimentare cerintelor reglementarilor in domeniul alimentar aplicabile nu impiedica organele de control si supraveghere de stat in domeniul inofensivitatii acestor produse si materiale sa stabileasca restrictii la plasarea pe piata sau la retragerea de pe piata a acestor produse si materiale in cazul in care, in pofida acestei corespunderi, exista suspiciuni ca ele sint periculoase.

(7) Agentii economici din sectorul alimentar vor lua masurile de rigoare pentru a elimina riscul de contaminare sau degradare a produselor alimentare si de transformare a acestora in produse periculoase pentru om.

Articolul 6. Asigurarea inofensivitatii produselor alimentare

si a materialelor in contact cu produsele alimentare

Inofensivitatea produselor alimentare si a materialelor in contact cu produsele alimentare se asigura prin:

a) reglementarea, controlul si supravegherea de stat in domeniul asigurarii inofensivitatii lor;

b) realizarea de catre agentii economici din sectorul alimentar a unor masuri organizatorice, agrochimice, veterinare, tehnologice, sanitaro-antiepidemice si fitosanitare in vederea respectarii cerintelor reglementarilor in domeniul alimentar aplicabile;

c) controlul inofensivitatii produselor alimentare si a materialelor in contact cu produsele alimentare, efectuat de catre agentii economici din sectorul alimentar pe tot circuitul alimentar, inclusiv prin aplicarea sistemului de analiza a pericolului si de control al circuitului alimentar in punctele critice de control;

d) aplicarea masurilor de reprimare a incalcarilor prezentei legi, inclusiv ale cerintelor reglementarilor in domeniul alimentar aplicabile, aplicarea masurilor de raspundere administrativa, civila si penala fata de persoanele care au comis astfel de incalcari.

Articolul 7. Informatia privind produsele alimentare si materialele

in contact cu produsele alimentare

(1) Agentii economici din sectorul alimentar sint obligati sa prezinte cumparatorilor, consumatorilor si organelor de control si supraveghere de stat informatia completa, veridica, precisa privind produsele alimentare si materialele in contact cu produsele alimentare, privind respectarea, la executarea operatiunilor ce tin de circuitul alimentar, a cerintelor reglementarilor in domeniul alimentar aplicabile.

(2) Organele de stat abilitate cu functii de control si supraveghere a circuitului produselor alimentare si materialelor in contact cu produsele alimentare vor asigura informarea autoritatilor administratiei publice centrale si locale, a consumatorilor si a agentilor economici din sectorul alimentar referitor la inofensivitatea produselor alimentare si materialelor in contact cu produsele alimentare, la cerintele reglementarilor in domeniul alimentar aplicabile privind circuitul produselor alimentare si la respectarea lor, precum si la masurile luate in vederea neadmiterii plasarii pe piata a produselor alimentare si a materialelor in contact cu produsele alimentare care prezinta pericol pentru sanatatea omului.

Articolul 8. Trasabilitatea

(1) Agentii economici din sectorul alimentar vor asigura trasabilitatea produselor alimentare si a materialelor in contact cu produsele alimentare la toate etapele circuitului lor, a animalelor care produc produse alimentare sau care sint folosite la fabricarea produselor alimentare, precum si trasabilitatea oricaror substante care urmeaza a fi sau pot fi incorporate in produsele alimentare si in materialele in contact cu produsele alimentare.

(2) Producatorii sectorului alimentar vor asigura evidenta pe loturi a produselor alimentare si a materialelor in contact cu produsele alimentare.

(3) Agentii economici din sectorul alimentar vor asigura identificarea tuturor persoanelor care le furnizeaza materie prima alimentara, semipreparate, aditivi alimentari, produse alimentare sau orice substante care urmeaza a fi sau pot fi incorporate in produsele alimentare si in materialele in contact cu produsele alimentare. In acest scop, ei trebuie sa dispuna de sisteme si de proceduri care sa permita punerea informatiei in cauza la dispozitia organelor de control si supraveghere de stat, la solicitarea acestora.

(4) Agentii economici din sectorul alimentar trebuie sa dispuna de sisteme si de proceduri care sa permita identificarea intreprinderilor carora le-au fost furnizate produsele lor si sa puna informatia in cauza la dispozitia organelor de control si supraveghere de stat, la solicitarea acestora.

(5) Produsele alimentare plasate sau susceptibile de a fi plasate pe piata trebuie sa fie etichetate sau identificate in mod adecvat, prin intermediul documentelor sau al informatiilor pertinente, pentru a facilita trasabilitatea lor conform reglementarilor in domeniul alimentar aplicabile.

Capitolul III

REGLEMENTAREA DE STAT IN DOMENIUL CIRCUITULUI PRODUSELOR ALIMENTARE SI AL MATERIALELOR

IN CONTACT CU PRODUSELE ALIMENTARE

Articolul 9. Reglementarea de stat in domeniul circuitului produselor alimentare si al materialelor in contact cu produsele alimentare

(1) Cerintele privind valoarea nutritiva a produselor alimentare; calitatea produselor alimentare fortificate, a celor cu destinatie nutritionala speciala, a nutrimentelor si a suplimentelor alimentare; inofensivitatea produselor alimentare, in general, inclusiv a celor modificate genetic, si a materialelor in contact cu produsele alimentare, conditiile inofensive de elaborare a lor, de organizare a procesului de productie, de producere, de plasare pe piata, inclusiv de distribuire; exigentele privind procedurile de control al inofensivitatii produselor alimentare, inclusiv de esantionare si investigare, metodele de evaluare a riscurilor, precum si privind ambalarea si etichetarea, cerinte si exigente legate de asigurarea inofensivitatii produselor alimentare, se stabilesc in reglementarile in domeniul alimentar corespunzatoare.

(2) Cerintele privind asigurarea inofensivitatii produselor alimentare sint impuse de Acordul privind aplicarea masurilor sanitare si fitosanitare al Organizatiei Mondiale a Comertului, la care Republica Moldova este parte. Ele se stabilesc in baza evaluarii riscului pentru om si sint executorii.

(3) Cerintele privind inofensivitatea sub aspect veterinar a produselor alimentare de origine animala si cele privind inofensivitatea sub aspect veterinar a conditiilor de obtinere, de producere si de distribuire a acestor produse se stabilesc in reglementarile in domeniul alimentar.

(4) Cerintele specificate la alin.(1)-(3) se bazeaza pe rezultatele cercetarii stiintifice a particularitatilor alimentatiei si nutritiei si a starii de sanatate a populatiei, identificarii si estimarii pericolului pe care il pot prezenta produsele alimentare si materialele in contact cu produsele alimentare, evaluarii si analizei riscului de a periclita sanatatea omului ca urmare a consumului lor, estimarii inofensivitatii, a consecintelor sociale si economice ale introducerii unor asemenea cerinte.

(5) La stabilirea cerintelor privind inofensivitatea produsului alimentar pentru sanatatea omului se va lua in considerare:

a) efectul probabil imediat si/sau de durata scurta si/sau de lunga durata al acestui produs alimentar atit asupra persoanei care il consuma, cit si asupra generatiilor viitoare;

b) efectele toxice cumulative probabile;

c) sensibilitatea sanitara particulara a unei anumite categorii de consumatori, in cazul cind produsul alimentar ii este destinat.

(6) Cerintele esentiale ale reglementarilor in domeniul alimentar cuprind cerinte minime de calitate prin care se identifica produsul si sint executorii pentru toti agentii economici implicati in circuitul produselor alimentare.

(7) La elaborarea sau adaptarea reglementarilor in domeniul alimentar privind circuitul produselor alimentare si al materialelor in contact cu produsele alimentare se iau in considerare normele si recomandarile internationale in vigoare sau in curs de adoptare, inclusiv cele ale Comisiei Codex Alimentarius si ale Uniunii Europene.

(8) Reglementarile in domeniul alimentar vor asigura protectia intereselor consumatorilor prin stabilirea cerintelor esentiale de identificare a produselor alimentare si a materialelor in contact cu produsele alimentare pe tot circuitul alimentar, inclusiv prin includerea in ele a prevederilor privind informarea consumatorilor referitor la alegerea produselor alimentare pe care le consuma in cunostinta de cauza si in functie de posibilitatile financiare.

(9) Regulile si normele sanitare se aproba de organul de stat de supraveghere sanitaro-epidemiologica, regulile si normele sanitare veterinare - de organul de stat de supraveghere sanitara veterinara, regulile si normele fitosanitare - de organul de stat de supraveghere fitosanitara, standardele nationale - de organismul national de standardizare, conform competentelor stabilite de legislatia in vigoare.

Articolul 10. Evaluarea conformitatii produselor alimentare

Evaluarea conformitatii produselor alimentare se efectueaza conform legislatiei in vigoare.

Articolul 11. Aprobarea tipurilor noi de produse alimentare

si de materiale in contact cu produsele alimentare

pina la plasarea lor pe piata

(1) Anterior plasarii pe piata, tipurile noi de produse alimentare si de materiale in contact cu produsele alimentare, produse in tara, precum si cele importate, se supun evaluarii sub aspectul inofensivitatii si se aproba in modul stabilit. Totodata, produsele alimentare si materialele in contact cu produsele alimentare, provenite din import, vor fi aprobate pina la intrarea lor in teritoriul Republicii Moldova.

(2) Aprobarea (avizarea) se efectueaza de catre organul de stat de supraveghere sanitaro-epidemiologica si are drept scop evaluarea inofensivitatii produselor alimentare si a materialelor in contact cu produsele alimentare pentru sanatatea omului si determinarea valabilitatii lor pentru consumul uman. Aprobarea include:

a) expertiza documentelor prezentate de agentul economic din sectorul alimentar care produce sau furnizeaza produse alimentare si materiale in contact cu produsele alimentare si confirmarea corespunderii acestora regulilor si normelor sanitare in vigoare, conditiilor de producere sau de livrare si, dupa caz, expertiza rezultatelor investigarii acestor produse alimentare si materiale in contact cu produsele alimentare;b)      introducerea tipurilor noi de produse alimentare si de materiale in contact cu produsele alimentare, aprobate pentru a fi produse sau importate si plasate pe piata Republicii Moldova, in registrul de stat de evidenta a acestora si eliberarea avizului sanitar de aprobare.

(3) Agentul economic din sectorul alimentar va prezenta date veridice si argumentate pentru evaluarea inofensivitatii produselor alimentare.

(4) Inregistrarea de stat a tipurilor noi de produse alimentare si de materiale in contact cu produsele alimentare, aprobate pentru a fi produse sau importate si plasate pe piata Republicii Moldova, si tinerea registrului de stat de evidenta a acestora se efectueaza de organul de stat de supraveghere sanitaro-epidemiologica in conformitate cu regulamentul aprobat de Guvern.

(5) Nu se admite inregistrarea de stat a mai multor tipuri noi de produse alimentare si de materiale in contact cu produsele alimentare sub una si aceeasi denumire, precum si inregistrarea multipla a unuia si aceluiasi tip nou de produs alimentar si de material in contact cu produsele alimentare sub aceeasi denumire sau sub denumiri diferite.

Articolul 12. Controlul si supravegherea de stat, monitorizarea

inofensivitatii produselor alimentare, monitorizarea

sanatatii populatiei

Controlul si supravegherea de stat in domeniul asigurarii inofensivitatii si calitatii produselor alimentare si a materialelor in contact cu produsele alimentare, ocrotirii sanatatii populatiei, protectiei intereselor consumatorilor se efectueaza de organul de stat de supraveghere sanitaro-epidemiologica, organul de stat de supraveghere sanitara veterinara, organul de stat de protectie a drepturilor consumatorilor, de alte organe de control, in conformitate cu atributiile stabilite de legislatia in vigoare.

(2) Organele de control si supraveghere de stat, in comun cu autoritatile administratiei publice centrale si locale interesate, organizeaza si efectueaza monitorizarea inofensivitatii produselor alimentare si monitorizarea sanatatii populatiei in legatura cu factorul alimentar. Monitorizarea are drept scop determinarea directiilor prioritare ale politicii statului in domeniul asigurarii inofensivitatii produselor alimentare, ocrotirii sanatatii populatiei si protectiei intereselor consumatorilor, precum si elaborarea unor masuri de neadmitere a plasarii pe piata a produselor alimentare si a materialelor in contact cu produsele alimentare, care prezinta pericol pentru sanatatea omului.

(3) Persoanele cu functii de raspundere si specialistii organelor de control si supraveghere de stat specificate la alin.(1) pot solicita, pe timpul controlului, dupa caz, protectia personala si sprijinul organelor de politie.

Capitolul IV

PRINCIPII GENERALE PRIVIND PRODUSELE ALIMENTARE

SI MATERIALELE IN CONTACT CU PRODUSELE ALIMENTARE

Articolul 13. Elaborarea si organizarea procesului de productie

(1) La elaborarea tipurilor noi de produse alimentare si de materiale in contact cu produsele alimentare si/sau a proceselor tehnologice noi de producere si distribuire a lor, agentii economici din sectorul alimentar sint obligati sa argumenteze exigentele privind inofensivitatea acestor produse si materiale, privind preambalarea, ambalarea, etichetarea, mentinerea inofensivitatii la producerea si distribuirea lor, sa elaboreze programe de control al inofensivitatii in procesul de productie, metode de investigare, sa stabileasca termenul de valabilitate al produselor alimentare si al materialelor in contact cu produsele alimentare. Termenul de valabilitate este stabilit de producator, pe raspunderea acestuia, sau in colaborare cu institutii de cercetare, dupa testari prealabile, si este avizat de organul de stat de supraveghere sanitaro-epidemiologica.

(2) Indicii de calitate si de inofensivitate ai tipurilor noi de produse alimentare si de materiale in contact cu produsele alimentare, cerintele referitoare la ambalarea si etichetarea acestora, conditiile de producere si de distribuire, programele de control al inofensivitatii in procesul de productie, metodele de investigare a acestor produse si materiale vor fi incluse in reglementarile in domeniul alimentar aplicabile.

(3) Proiectele prescriptiilor tehnice si mostrele experimentale ale tipurilor noi de produse alimentare si de materiale in contact cu produsele alimentare vor fi supuse expertizei sanitaro-igienice, expertizei sanitare veterinare si, dupa caz, expertizei in cadrul organului responsabil de stabilirea cerintelor esentiale, altele decit cele privind inofensivitatea si ocrotirea sanatatii omului, in vederea obtinerii avizelor respective. Proiectele mentionate pot fi aprobate de producator numai dupa obtinerea avizelor.

(4) Tipurile noi de produse alimentare si de materiale in contact cu produsele alimentare se admit a fi produse, plasate pe piata si distribuite dupa aprobarea lor in modul stabilit de prezenta lege.

(5) La fabricarea produselor alimentare si a materialelor in contact cu produsele alimentare se vor respecta prevederile reglementarilor in domeniul alimentar aplicabile.

(6) La fabricarea produselor alimentare se va utiliza materia prima alimentara inofensiva care corespunde reglementarilor in domeniul alimentar aplicabile. La obtinerea materiei prime alimentare se admite utilizarea aditivilor furajeri, stimulatorilor de crestere a animalelor (inclusiv a preparatelor hormonale), preparatelor veterinare, pesticidelor, fertilizantilor sau altor produse pentru tratarea plantelor si a solului, care au fost supuse expertizei sanitaro-epidemiologice, au fost estimate ca inofensive pentru om in anumite conditii de utilizare si au fost aprobate in modul stabilit de legislatia in vigoare.

(7) Materia prima de origine animala poate fi folosita la fabricarea produselor alimentare numai dupa efectuarea expertizei sanitare veterinare si obtinerea de catre producator a avizului Serviciului Veterinar de Stat, care atesta corespunderea materiei prime de origine animala cerintelor prevazute de regulile si normele sanitare veterinare.

(8) Aditivii alimentari utilizati la fabricarea produselor alimentare, substantele nutritive utilizate ca fortifianti, nutrimentele si suplimentele alimentare, precum si materialele in contact cu produsele alimentare nu trebuie sa prezinte pericol pentru viata si sanatatea omului. La fabricarea produselor alimentare destinate consumului uman pot fi folositi numai aditivii alimentari, substantele nutritive utilizate ca fortifianti, nutrimentele si suplimentele alimentare, precum si materialele in contact cu produsele alimentare, care au fost aprobate in modul stabilit de prezenta lege.

(9) Producatorul este obligat sa sisteze imediat producerea produselor alimentare si a materialelor in contact cu produsele alimentare, neconforme reglementarilor in domeniul alimentar aplicabile si/sau periculoase, pe termenul necesar remedierii deficientelor. In cazul imposibilitatii remedierii deficientelor, producatorul este obligat sa sisteze producerea si distribuirea produselor si materialelor mentionate, sa le retraga din circuit, inclusiv de la cumparatori si consumatori, si sa organizeze, in modul stabilit, expertiza lor si utilizarea conditionata sau nimicirea.

Articolul 14. Preambalarea, ambalarea si etichetarea (marcarea)

(1) Produsele alimentare trebuie sa fie preambalate si ambalate astfel incit sa se asigure mentinerea cantitatii, calitatii si inofensivitatii lor la depozitare, transportare si distribuire.

(2) La preambalarea, ambalarea si etichetarea produselor alimentare, agentii economici din sectorul alimentar vor respecta cerintele reglementarilor in domeniul alimentar aplicabile.

(3) Pentru preambalarea si ambalarea produselor alimentare se vor utiliza materiale care corespund reglementarilor in domeniul alimentar aplicabile, care nu elimina in produsele alimentare componenti ce prezinta pericol pentru sanatatea omului, care asigura pastrarea proprietatilor produsului, care sint reciclabile ori pot fi valorificate si nimicite fara a prejudicia mediul, potrivit legislatiei in vigoare.

(4) Etichetarea, publicitatea si prezentarea produselor alimentare, inclusiv forma acestora, aspectul sau ambalajul, materialele utilizate la preambalare si la ambalare, modul in care sint prezentate si mediul in care sint fabricate, precum si informatiile difuzate prin orice mijloc nu trebuie sa induca in eroare consumatorul.

(5) Etichetarea produselor alimentare va oferi consumatorilor informatiile necesare, suficiente, veritabile si usor de comparat, care sa le permita acestora sa-si aleaga produsul alimentar corespunzator exigentelor si posibilitatilor lor financiare, sa cunoasca eventualele riscuri la care ar putea fi supusi, pentru a nu fi indusi in eroare.

(6) Eticheta trebuie sa fie amplasata astfel incit sa nu poata fi separata de recipient si informatia de pe ea sa nu poata fi stearsa.

(7) Eticheta trebuie sa contina, in mod obligatoriu, informatiile prevazute de reglementarile in domeniul alimentar aplicabile, inclusiv:

a)      denumirea sub care este comercializat produsul alimentar;

b)      lista ingredientelor;

c)      cantitatea neta, volumul;

d)      data fabricarii si termenul de valabilitate;

e) conditiile de pastrare;

f) instructiunile de folosire;

g) denumirea si adresa producatorului si/sau a importatorului, distribuitorului;

h) date privind identificarea lotului;

i) denumirea tarii de origine;

j) alte informatii specifice.

(8) Informatia de pe eticheta produselor alimentare va fi amplasata la loc vizibil, astfel incit, in conditii obisnuite de cumparare si utilizare, consumatorul sa o poata citi si intelege.

(9) Se interzice prelungirea termenului de valabilitate al produselor alimentare, inclusiv prin reetichetare sau reambalare.

(10) La etichetarea produselor alimentare nu se admit inscriptii:

a) care atribuie sau prin care se sugereaza ca produsul alimentar are proprietati de profilaxie sau de tratament al unor maladii la om, cu exceptia cazurilor cind aceste proprietati au fost demonstrate sau confirmate de Ministerul Sanatatii;

b) care induc in eroare consumatorul prin indicarea unor informatii false privind proprietatile, originea, identitatea, particularitatile, compozitia, valabilitatea, modul de producere si de utilizare a produsului alimentar, altele decit cele naturale.

(11) Interdictiile specificate la alin.(10) se refera si la publicitatea produselor alimentare.

(12) Se interzice distribuirea sub orice forma a produselor alimentare etichetate incorect.

(13) Etichetarea produselor alimentare tratate cu radiatii ionizante se face prin inscrierea pe eticheta a mentiunii "Tratat cu radiatii ionizante".

(14) Etichetarea produselor alimentare provenite din organisme modificate genetic se face prin inscrierea pe eticheta a mentiunii: "Produs alimentar modificat genetic" sau "Produs alimentar obtinut din organisme modificate genetic".

(15) Etichetele produselor alimentare cu destinatie nutritionala speciala si ale suplimentelor alimentare vor contine o informatie suplimentara privind proprietatile si caracteristicile lor.

(16) Etichetele produselor alimentare cu destinatie nutritionala speciala pentru sugari sau copiii mici nu vor contine informatii care sa impiedice sau sa defavorizeze alimentatia la sin.

(17) Etichetele suplimentelor alimentare, etalarea si publicitatea lor nu le vor atribui proprietati profilactice, de tratament si nici nu vor invoca aceste proprietati.

Articolul 15. Depozitarea, transportarea si distribuirea

(1) Depozitarea, transportarea si distribuirea produselor alimentare si a materialelor in contact cu produsele alimentare se vor efectua in conditii care sa asigure inofensivitatea lor si mentinerea proprietatilor esentiale.

(2) Agentii economici din sectorul alimentar implicati in depozitarea, transportarea si distribuirea produselor alimentare sint obligati sa respecte cerintele reglementarilor in domeniul alimentar aplicabile si sa confirme respectarea acestora in documentele de insotire.

(3) Transportarea produselor alimentare se va efectua in mijloace de transport speciale care sa asigure conditii adecvate de igiena si de temperatura prevazute de reglementarile in domeniul alimentar aplicabile si care detin un pasaport sanitar, obtinut in modul stabilit.

(4) In cazul in care, la depozitarea, transportarea sau distribuirea produselor alimentare si a materialelor in contact cu produsele alimentare, au fost comise incalcari ce au generat modificarea calitatii si pierderea inofensivitatii lor, acestea devenind periculoase sau falsificate, agentii economici din sectorul alimentar care le detin sint datori sa sisteze livrarea si distribuirea acestor produse si materiale, sa informeze destinatarii si consumatorii, sa organizeze retragerea lor de la cumparatori si consumatori, sa asigure expertiza si utilizarea lor conditionata sau nimicirea.

(5) Se interzice comercializarea cu amanuntul a produselor alimentare neambalate si nepreambalate, cu exceptia unor tipuri de produse alimentare al caror nomenclator se stabileste de Guvern.

Articolul 16. Importul

(1) Produsele alimentare si materialele in contact cu produsele alimentare, importate in scopul plasarii pe piata, trebuie sa corespunda cerintelor reglementarilor in domeniul alimentar aplicabile in Republica Moldova sau prevederilor acordului special dintre Republica Moldova si tara exportatoare, in cazul in care exista un asemenea acord.

(2) Responsabilitatea producatorilor si furnizorilor pentru respectarea cerintelor reglementarilor in domeniul alimentar aplicabile este clauza esentiala a contractului de livrare a produselor alimentare si a materialelor in contact cu produsele alimentare la importul acestora.

(3) Se interzice importul produselor alimentare si al materialelor in contact cu produsele alimentare, neaprobate de Ministerul Sanatatii ca fiind inofensive si valabile pentru consumul uman, conform art.11, precum si al celor care nu au documente de insotire ce atesta inofensivitatea si provenienta lor legala.

(4) La import, produsele alimentare si materialele in contact cu produsele alimentare se supun controalelor in vama in modul stabilit de Guvern.

Articolul 17. Exportul

(1) Produsele alimentare si materialele in contact cu produsele alimentare, destinate exportului sau reexportului, in scopul plasarii lor pe piata altei tari, trebuie sa corespunda cerintelor reglementarilor in domeniul alimentar aplicabile in tara respectiva, cu exceptia cazurilor cind acordul bilateral dintre parti prevede altfel.

(2) Produsele alimentare si materialele in contact cu produsele alimentare, destinate exportului, care nu corespund cerintelor reglementarilor in domeniul alimentar aplicabile in Republica Moldova, dar corespund cerintelor tarii importatoare, pot ramine in Republica Moldova pentru o perioada de cel mult 90 de zile de la data producerii sau intrarii lor in tara. Aceste produse vor fi marcate clar ca fiind destinate exclusiv exportului, vor fi depozitate si pastrate separat de alte produse alimentare.

(3) In cazul in care produsele alimentare si materialele in contact cu produsele alimentare, destinate exportului, nu corespund cerintelor reglementarilor in domeniul alimentar aplicabile in Republica Moldova si, in perioada de 90 de zile de la data producerii, nu au fost exportate sau conformate acestor reglementari, ele sint confiscate conform legislatiei in vigoare si sint supuse expertizei, in functie de ale carei rezultate se utilizeaza conditionat sau se nimicesc.

Articolul 18. Produsele alimentare fortificate

Produsele alimentare fortificate trebuie sa contina substante nutritive, adaugate in limitele stabilite de Ministerul Sanatatii, si sa fie inofensive pentru om.

Deciziile privind fortificarea produselor alimentare cu nutrimente deficitare se adopta de Ministerul Sanatatii, care stabileste si cerintele fata de aceste produse alimentare.

(3) Fortificarea tipurilor de produse alimentare pentru care Ministerul Sanatatii a decis fortificarea este obligatorie pentru toti agentii economici din sectorul alimentar implicati in circuitul acestor produse alimentare.

(4) Agentii economici din sectorul alimentar implicati in circuitul produselor alimentare fortificate sint obligati sa asigure continutul reglementat de nutrimente in aceste produse.

(5) Produsele alimentare fortificate cu micronutrimente deficitare au prioritate la transportare, depozitare si distribuire fata de produsele alimentare nefortificate din aceeasi categorie.

Articolul 19. Produsele alimentare cu destinatie nutritionala speciala

si suplimentele alimentare

(1) Produsele alimentare cu destinatie nutritionala speciala trebuie sa satisfaca cerintele nutritionale speciale ale anumitor categorii de persoane cu dereglari ale proceselor digestive sau metabolice ori aflate in conditii fiziologice speciale care, din aceasta cauza, pot sa obtina un beneficiu special ca urmare a consumului controlat de anumite substante din produsele alimentare, precum si cerintele sugarilor sau ale copiilor mici. Produsele alimentare cu destinatie nutritionala speciala nu trebuie sa prezinte pericol pentru categoriile de persoane carora le sint destinate.

(2) Nutrimentele si suplimentele alimentare trebuie sa contina cantitati prestabilite de substante nutritive si sa nu prezinte pericol pentru sanatatea omului.

La producerea produselor alimentare cu destinatie nutritionala speciala nu se admite utilizarea materiei prime obtinute cu folosirea aditivilor furajeri, stimulatorilor de crestere a animalelor (inclusiv a preparatelor hormonale), a unor tipuri de preparate veterinare, a pesticidelor, fertilizantilor sau a altor produse folosite pentru tratarea plantelor si a solului, precum si a altor substante si compusi ce prezinta pericol pentru sanatatea omului.

(4) Se interzice distribuirea pentru consumul uman a produselor alimentare cu destinatie nutritionala speciala si a suplimentelor alimentare care:

a)      nu corespund cerintelor de calitate si nu contin nutrimentele prescrise de Ministerul Sanatatii;

b)      sint produse si distribuite in conditii neconforme regulilor si normelor sanitare in vigoare.

Articolul 20. Organizarea si efectuarea controlului inofensivitatii

produselor alimentare si a materialelor in contact

cu produsele alimentare in procesul de productie

Agentii economici din sectorul alimentar sint obligati sa organizeze si sa efectueze, in procesul de productie, controlul inofensivitatii produselor alimentare si a materialelor in contact cu produsele alimentare si controlul respectarii cerintelor reglementarilor in domeniul alimentar aplicabile privind conditiile de producere si de distribuire a acestor produse si materiale.

Producatorii sint obligati sa organizeze si sa efectueze, pe parcursul fluxului tehnologic, controlul inofensivitatii fiecarui lot de produse alimentare si de materiale in contact cu produsele alimentare, sa inregistreze rezultatele acestui control si sa le pastreze o anumita perioada de timp, sa transmita cumparatorului, impreuna cu acestea, certificatul de calitate, certificatul de conformitate sau declaratia de conformitate, cu exceptia produselor alimentare preparate in unitatile de alimentatie publica.

(3) Controlul inofensivitatii produselor alimentare si a materialelor in contact cu produsele alimentare se efectueaza in conformitate cu programele elaborate de agentii economici din sectorul alimentar, in baza reglementarilor in domeniul alimentar aplicabile.

Articolul 21. Sistemul de analiza a pericolului si de control

al circuitului alimentar in punctele critice de control

Agentii economici din sectorul alimentar implementeaza sisteme de analiza a pericolului si de control al circuitului alimentar in punctele critice de control, bazindu-se pe:

a)      analiza eventualelor pericole de contaminare a produselor alimentare pe parcursul fluxului tehnologic in cadrul intreprinderilor din sectorul alimentar;

b)      determinarea etapelor fluxului tehnologic ce prezinta eventuale pericole si stabilirea punctelor critice;

c)      efectuarea controlului in punctele critice;

d)      estimarea periodica a eficientei controlului efectuat conform prevederilor specificate la lit.a)-c) si actualizarea acestor prevederi in cazul modificarii procesului de producere a produselor alimentare.

Articolul 22. Personalul intreprinderilor din sectorul alimentar

(1) Producerea si distribuirea produselor alimentare se efectueaza numai de catre persoane care, la angajare, au fost supuse examenului medical preventiv si ulterior trec examene medicale periodice, indeplinesc conditiile de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, au calificarea profesionala necesara pentru operatiunile pe care le executa, au fost instruite igienic si poseda cunostinte suficiente in domeniul sanatatii publice, al igienei produselor alimentare si igienei muncii, sint atestate conform reglementarilor in domeniul alimentar aplicabile.

(2) Persoanele afectate de maladii infectioase sau cele suspectate ca ar suferi de atare maladii, persoanele care au fost in contact cu asemenea bolnavi, care sint purtatori ai agentilor patogeni de maladii infectioase nu sint admise la executarea operatiunilor ce implica contactul direct cu produsele alimentare si materialele in contact cu produsele alimentare.

Articolul 23. Sistemul de alerta rapida

(1) In scopul notificarii riscului direct sau indirect al produselor alimentare pentru sanatatea omului, Guvernul va institui sistemul de alerta rapida, care va functiona in cadrul organelor de control si supraveghere de stat in domeniul asigurarii inofensivitatii produselor alimentare.

(2) In cazul in care este evident ca produsele alimentare prezinta sau pot prezenta un risc serios pentru sanatatea omului, organele de control si supraveghere de stat in domeniul asigurarii inofensivitatii produselor alimentare vor lua masuri prompte de suspendare a plasarii pe piata, a importului sau a utilizarii produselor alimentare in cauza ori alte masuri adecvate, conform atributiilor stabilite de legislatia in vigoare.

Articolul 24. Retragerea de pe piata a produselor alimentare

si a materialelor in contact cu produsele alimentare, neconforme reglementarilor in domeniul alimentar

aplicabile si/sau periculoase

(1) Produsele alimentare si materialele in contact cu produsele alimentare, neconforme reglementarilor in domeniul alimentar aplicabile si/sau periculoase, urmeaza a fi retrase de pe piata. Agentul economic din sectorul alimentar detinator al acestor produse si materiale este obligat sa le retraga de pe piata din proprie initiativa sau in temeiul dispozitiei scrise (prescriptiei) a organului de control si supraveghere de stat.

(2) Produsele alimentare si materialele in contact cu produsele alimentare, care nu corespund reglementarilor in domeniul alimentar aplicabile, dar nu prezinta pericol pentru sanatatea omului si nu sint falsificate, pot fi reconditionate, inainte de a fi vindute sau distribuite, in alt mod. Agentul economic din sectorul alimentar detinator al acestor produse si materiale va asigura depozitarea lor in conditii ce ar exclude accesul la ele, va asigura evidenta stricta a lor pentru toata perioada de reconditionare.

(3) Agentii economici din sectorul alimentar responsabili de comertul cu amanuntul sau de distribuirea produselor alimentare si a materialelor in contact cu produsele alimentare, in procesul carora nu se afecteaza ambalajul, etichetarea, inofensivitatea sau integritatea lor, vor institui, in limitele activitatilor proprii, proceduri de retragere de pe piata a produselor si materialelor mentionate care nu corespund conditiilor de inofensivitate prevazute de reglementarile in domeniul alimentar aplicabile, contribuind la retragerea lor, vor transmite informatiile necesare pentru retragere si vor coopera la realizarea masurilor luate de catre producatori si/sau organele de control si supraveghere de stat.

(4) Agentii economici din sectorul alimentar trebuie sa informeze imediat organele de control si supraveghere de stat despre fiecare caz de suspiciune a plasarii pe piata a produselor alimentare si materialelor in contact cu produsele alimentare, ce prezinta pericol pentru sanatatea omului, precum si despre masurile luate in vederea prevenirii, diminuarii sau eliminarii riscurilor.

(5) Daca intr-un lot de produse alimentare sau de materiale in contact cu produsele alimentare de aceeasi categorie este depistat un produs sau un material periculos, se considera ca toate produsele sau materialele din acest lot sint in aceeasi masura periculoase, cu exceptia cazurilor cind in urma unei expertize detaliate se constata ca restul lotului este nepericulos.

(6) Agentul economic din sectorul alimentar detinator de produse alimentare si materiale in contact cu produsele alimentare, neconforme reglementarilor in domeniul alimentar aplicabile si/sau periculoase, este obligat sa asigure depozitarea lor provizorie in conditii ce ar exclude accesul la ele, precum si evidenta lor stricta.

(7) In cazul in care agentul economic din sectorul alimentar detinator al produselor alimentare si al materialelor in contact cu produsele alimentare, neconforme reglementarilor in domeniul alimentar aplicabile si/sau periculoase, nu a luat masuri de retragere a acestor produse si materiale de pe piata, ele se confisca in conformitate cu legislatia in vigoare.

Articolul 25. Expertiza, utilizarea conditionata sau nimicirea produselor alimentare si a materialelor in contact cu produsele alimentare, neconforme reglementarilor in domeniul alimentar aplicabile si/sau periculoase, retrase de pe piata

(1) Produsele alimentare si materialele in contact cu produsele alimentare, neconforme reglementarilor in domeniul alimentar aplicabile si/sau periculoase, retrase de pe piata, urmeaza a fi supuse expertizei corespunzatoare (sanitaro-epidemiologice, sanitare veterinare etc.) de catre organele de control si supraveghere de stat in conformitate cu competentele atribuite, in scopul determinarii posibilitatii utilizarii conditionate sau nimicirii lor. In cazul in care agentul economic din sectorul alimentar detinator al produselor alimentare si al materialelor in contact cu produsele alimentare nu poate confirma provenienta lor si daca acestea au semne vizibile de alterare si prezinta pericol grav si imediat pentru viata si sanatatea omului, ele vor fi utilizate conditionat sau vor fi nimicite fara efectuarea expertizei. Anterior utilizarii conditionate sau nimicirii, detinatorul acestor produse si materiale, in prezenta reprezentantului organului de control si supraveghere de stat, va modifica proprietatile lor prin orice metoda accesibila si sigura, fapt ce va exclude posibilitatea folosirii lor conform destinatiei.

(2) Produsele alimentare si materialele in contact cu produsele alimentare, neconforme reglementarilor in domeniul alimentar aplicabile si/sau periculoase, se depoziteaza, pe durata efectuarii expertizei, in conditii ce ar exclude accesul la ele. Produsele si materialele mentionate vor fi luate la evidenta stricta. Responsabil de integritatea acestor produse si materiale este agentul economic din sectorul alimentar care le detine.

(3) In baza rezultatelor expertizei produselor alimentare si a materialelor in contact cu produsele alimentare, neconforme reglementarilor in domeniul alimentar aplicabile si/sau periculoase, organul respectiv de control si supraveghere de stat decide utilizarea conditionata sau nimicirea lor. Agentul economic din sectorul alimentar detinator al acestor produse si materiale alege modul si conditiile de utilizare conditionata sau de nimicire a lor in conformitate cu reglementarile in domeniul alimentar aplicabile si le coordoneaza cu organul de control si supraveghere de stat care a emis decizia respectiva.

(4) Posibilitatea folosirii produselor alimentare neconforme reglementarilor in domeniul alimentar aplicabile si/sau periculoase in calitate de hrana pentru animale se coordoneaza cu Serviciul Veterinar de Stat.

(5) Cheltuielile pentru expertizarea, depozitarea, transportarea, utilizarea conditionata sau nimicirea produselor alimentare si a materialelor in contact cu produsele alimentare, neconforme reglementarilor in domeniul alimentar aplicabile si/sau periculoase, sint suportate de catre agentul economic din sectorul alimentar care le detine.

(6) Agentul economic din sectorul alimentar detinator al produselor alimentare si materialelor in contact cu produsele alimentare, neconforme reglementarilor in domeniul alimentar aplicabile si/sau periculoase, va prezenta organului de control si supraveghere de stat care a emis decizia de utilizare conditionata sau de nimicire documentul sau copia acestuia, legalizata in modul stabilit, care confirma utilizarea conditionata sau nimicirea acestor produse si materiale.

(7) Organele de control si supraveghere de stat care au emis decizia de utilizare conditionata sau de nimicire a produselor alimentare si a materialelor in contact cu produsele alimentare, neconforme reglementarilor in domeniul alimentar aplicabile si/sau periculoase, sint obligate sa efectueze controlul asupra utilizarii conditionate sau nimicirii acestora.

Capitolul V

RESPONSABILITATI SI SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Articolul 26. Responsabilitatea pentru neindeplinirea prezentei legi

Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage dupa sine raspunderea administrativa, civila si penala, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Articolul 27. Responsabilitatea persoanelor cu functii de raspundere

din organele de control si supraveghere de stat

Exercitarea necorespunzatoare a functiilor si tainuirea faptelor care pun in pericol viata si sanatatea omului atrag dupa sine responsabilitatea persoanelor cu functii de raspundere din organele de control si supraveghere de stat in conformitate cu legislatia in vigoare.

Articolul 28. Solutionarea litigiilor

Litigiile aparute intre agentii economici din sectorul alimentar si organele de control si supraveghere de stat se solutioneaza pe cale judiciara.

Capitolul VI

DISPOZITII FINALE

Articolul 29

Prezenta lege intra in vigoare la expirarea a 12 luni de la data publicarii, cu exceptia art.6 lit.c), in partea ce tine de sistemul de analiza a pericolului si de control al circuitului alimentar in punctele critice de control, si a art.21, care vor intra in vigoare la 1 ianuarie 2007.

Guvernul, in termen de 9 luni:

a)      va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislatiei in vigoare in concordanta cu prezenta lege;

b)      va aduce actele sale normative in concordanta cu prezenta lege.

(3) In termen de 12 luni, agentii economici din sectorul alimentar implicati in circuitul produselor alimentare si al materialelor in contact cu produsele alimentare isi vor conforma activitatile cu prezenta lege, luind in considerare exceptia specificata la alin.(1).

PRESEDINTELE PARLAMENTULUI

EUGENIA OSTAPCIUC

Chisinau, 18 martie 2004.

Nr.78-XV.
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2418
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved